poniedziałek, 22 czerwca 2015

Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli

Wiara w odwiedziny naszej planety przez tzw. przybyszów z kosmosu (dobrych kosmitów) nikogo już nie dziwi. W księgarniach i internecie aż roi się od pseudonaukowych publikacji rzekomo "udowadniających" ową tezę. Telewizja jest również często zapełniona tymi tematami, serwując nam co jakiś czas programy lub filmy w stylu kasowego serialu "Archiwum X". Nawet z podręczników naszych pociech uśmiechają się do nas przyjazne twarze ufo-ludków ! W skrajnych przypadkach ten swego rodzaju "kult kosmitów" może doprowadzić do chorób psychicznych a nawet śmierci.


W 1952 r. polski emigrant George Adamski (pracujący w niewielkiej kawiarence w pobliżu obserwatorium astronomicznego Monte Palomar USA) oświadczył, iż spotkał przybysza z Wenus, z którym długie lata miał utrzymywać kontakt telepatyczny. Miał to być pierwszy odnotowany przypadek bezpośredniego kontaktu "z przybyszami z innych planet". Do dzisiaj takich spotkań literatura ufologiczna odnotowuje setki, jeżeli nie tysiące. Ciekawe, że inny Polak, tym razem mieszkający w Anglii, mający takie samo nazwisko jak wspomniany George, został porwany przez UFO-nautów i poddany torturom, mowa o 57 letnim Zygmuncie Adamskim, jego poranione ciało zostało porzucone przez istoty z ufo na stosie węgla (przekierowanie do 42min 36sek)Ocenia się, że w coraz bardziej zsekularyzowanych, post chrześcijańskich społeczeństwach zachodu, wiara w UFO zastępuje prawdziwą duchowość Jezusową. Zjawisko UFO jest prawdziwe, świadczą o tym odtajniane międzynarodowe rządowe dokumenty. Jak by tego było mało prawdziwymi okazują się również UFO implanty, wszczepiane ofiarom porwań. Dowodzą tego badania doktora Rogera Leir oraz jego współpracowników. (patrz artykuł pt.: "Batalia o ufo implant, relacja L.A. Marzuliego") Oczywiście nikt nie wie co kryje się za samym zjawiskiem, jednak dla wielu nie jest to istotne, nie ważne czym jest, ważne że jest. Resztę się dopisuje !


Społeczeństwo karmione przez popkulturę hollywood jest tak nasączone pseudo wiedzą o "przybyszach z kosmosu", iż jest gotowe uwierzyć w każdą wyprodukowaną bajkę, przecież rządy ujawniają dokumenty, a dziesiątki ufologów wręcz codziennie raportują o obserwacjach. Coś jest i coś się na niebie dzieje, dla pospólstwa nie ważne kto się kamufluje za tymi zjawiskami, nie ważne jak jest zbudowana rzeczywistość, przecież miliardy gwiazd mają dowodzić prawdziwości kosmo ewolucyjnego poglądu o "samo powstających" gdzieś tam innych Ziemiach. W podświadomości mas tli się (specjalnie) indukowany pogląd, że nikt nie pilnuje bezmiaru kosmosu, wszystko jest tylko kupą latającego samoorganizującego się gruzu, że nie ma Stwórcy posiadającego nieograniczone możliwości i moce, za to są kosmici z nieograniczonymi możliwościami technologicznymi !Subkultura telewizyjna nie jest świadoma istnienia istot zwanych "Strażnikami-Watchersami". Sami o sobie, drepczący po zawieszonej w kosmicznej pustce planecie wiemy niewiele, a jeśli w ogóle coś się nam jawi, to są to raczej imputowane wizje ewolucjonistów. Głosy wielu biblistów opisują ludzkość jako stworzoną dla chwały Boga, dla Jego nieodgadnionej twórczości, powodem tego nadnaturalnego stworzenia ma być Boska sztuka, i tak jak ciężko jest zrozumieć przesłanie ludzkich artystów, tak jeszcze ciężej jest zrozumieć powód dla którego zostaliśmy powołani do istnienia, co chce przedstawić Boski Twórca ?. Dla mnie święta chrześcijańska estetyka życia, przekazywana od starożytności jest wystarczającym powodem, choć dla wielu myślicieli i osób duchowo zagubionych nie wystarcza.Tworzy się więc specjalne treści, które mają wypełnić nieistniejącą lukę. Często są one pożywką dla sekt, które żerują na bezbronnych istotach ludzkich. Można mówić tu o wspomnianym w artykule "Maszyneria orgoniczna - aktualizacja wersja 2.1" wysysie energii życiowej. Sekty ufonautyczne jak i UFO cywilizacja masońska potrzebuje dla swojego istnienia poboru życia, od innych.

Niestety zdarzają się takie oddziaływania, które pod pozorem "wychowawczych", "terapeutycznych" bądź "edukacyjnych" celów, faktycznie ukierunkowane są głównie na dobro ich realizatora (w postaci np. zysków finansowych, zaspokojenia wybujałej potrzeby władzy, czy odsysu wspomnianej energii życiowej) - bez względu na dobro adresata. Psychomanipulacja (głęboka) jest zjawiskiem, bodajże w największym stopniu charakteryzującym funkcjonowanie tzw. sekt destrukcyjnych, niezależnie od deklarowanych przez nie celów: religijnych, edukacyjnych, terapeutycznych, handlowych, politycznych, rozwoju ludzkiego potencjału. Łączy niejako w sobie trzy pokrewne zjawiska: manipulację, totalitaryzm i przemoc psychiczną.


Człowiek, który wchodzi w obręb działania grupy psychomanipulacyjnej (tzw. sekty) spotyka się z dezinformacją co do faktycznych norm grupowych, co do historii grupy, z pochlebstwami, ofertą "bezwarunkowej przyjaźni", presją grupy, niekiedy z perswazją. Praktycznie trudno jest mówić na tym etapie o totalitarnych normach grupy bądź o przemocy psychicznej wobec jej członków, jednak efektem ich działalności są widoczne zmiany osobowości, psychiczne i wreszcie wyglądu (patrz kompilacje operacji plastycznych prowadzących do wyglądu coraz bardziej [ufonautycznego]). 


Cywilizacja demoniczna (UFO cywilizacja), której efektem najbardziej widocznym są poharatane twarze celebrytów jest tworem przerażającym, a przecież to tylko efekty zmian psychiki tych biedaków. Jak wiemy przyszłe UFO społeczeństwo ma się rozmnażać dzięki sztucznym procesom in vitro, klonowaniu, manipulacjom genetycznym, itd., itp... Zgodnie z biblijnymi przepowiedniami wiemy, że zmiana naturalnej ludzkiej informacji genetycznej jest celem jeszcze nie utworzonego rządu światowego. Obserwujemy przekształcanie się cywilizacji chrześcijańskiej w twór wampiryczny. Społeczeństwa które są zarządzane przez sekty masońskie stają się żywicielami energetycznymi dla tych grup. (artykuł "Maszyneria orgoniczna" - gdzie Biologiczny lub energetyczny Żywiciel to organizm, na którego koszt żyje pasożyt dojrzały lub jego postacie rozwojowe. Pasożyty pozostają w różnych związkach z żywicielami. W fitopatologii (nauce zajmującej się chorobami roślin) żywiciel oznacza roślinę będącą odpowiednim siedliskiem dla patogenu lub szkodnika, stwarzająca mu korzystne warunki bytowania. Dla cywilizacji banksterskiej jest to żerowanie na słabszych społeczeństwach, stających się siedliskami dla psychomanipulacyjnych tworów,  na polskim podwórku przykładowo będzie to "PO")


Dobrym przykładem władzy ufonautów będzie zaprezentowanie jednej z UFO organizacji, dążącej do wprowadzenia wspomnianego szatańskiego planu totalnej zmiany. Proponuję przyjrzeć się typowej amerykańskiej organizacji ufonautycznej, lub co bardziej precyzyjne jednej z głów bestii. Proszę zwrócić uwagę, że posługuje się ona zaawansowaną wiedzą ufologiczną, by narzucać określone poglądy duchowe swoim ofiarom. Dodatkowo można to opisać w kategoriach dostosowywania się do oczekiwań ofiar, spragnionych "wspaniałej tajemnicy". Podobnie jest u wielu ludzi poszukujących kontaktu z tzw. "dobrymi kosmitami", co jest opisywane przez badaczy fenomenu jako dostrajanie się bytów ufonautycznych do świadomości (zagubionych) ludzi. Sytuacja taka potwierdza dobrą znajomość tematyki ufo istot przez czołowych światowych masonów ! (UFO-sonów)

Kościół Scjentologiczny został uznany przez Parlament Europejski (organizację masońską!) za jedną z najgroźniejszych sekt w Europie. (Za niebezpieczną [amerykańską] konkurencję ?) Został powołany do istnienia przez niejakiego L.R. Hubbarda. Niedługo przed pierwszymi publikacjami Hubbard związany był z okultystą Jackiem Parsonsem, wspólnie z którym wykonywał rytuały rozwinięte przez sataniste Aleistera Crowleya. Według badaczy istnieją podobieństwa między tekstami Hubbarda a doktrynami Crowleya.


Najbardziej zaawansowani scjentologowie poznają „Ukrytą Prawdę” o naturze wszechświata podczas cyklu specjalnych psychomanipulacyjnych kursów zwanych Poziomami Zaawansownia (ang. Advanced Levels). W poziomach OT (OT to Thetan Operacyjny - wspomniany ang. Advanced Level) Hubbard opisuje pewną ilość traumatycznych wydarzeń często doświadczanych w poprzednich życiach. Opisuje, jak odwrócić ich efekty poprzez przeprowadzanie różnych procesów scjentologicznych. Spośród nich ten wyjawiony w poziomie OT III jest najczęściej cytowany przez prasę: historia Xenu, galaktycznego tyrana, który uwięził tych, których uznał za „nadmiarową populację”, załadował na kosmiczne samoloty i przewiózł na miejsce zagłady, planetę Teegeeack (Ziemię). 

Te kosmiczne samoloty wyglądały ponoć zupełnie jak Douglas DC-8, tylko z silnikami rakietowymi. Wtedy, 75 milionów lat temu, umieścił setki miliardów tych zamrożonych ofiar wokół ziemskich wulkanów, po czym wysadził je bombami wodorowymi oraz indoktrynował ich thetany przy pomocy gigantycznego, trójwymiarowego filmu przez 36 dni, wmawiając im kłamstwa o tym, czym są i jaki powinien być wszechświat, oraz mówiąc im, że są trzema różnymi rzeczami: Jezusem, Bogiem i Diabłem. Poddane traumie thetany wniknęły później do ludzkich ciał, ponieważ widziały razem film, co uczyniło je jednym i tym samym, w efekcie zmieniając je w duchowe pasożyty zwane „thetanami cielesnymi” (ang. body thetans), których pozbyć się można jedynie przy pomocy zaawansowanych technik scjentologicznych. Xenu jest ponoć uwięziony wewnątrz góry przez pole siłowe zasilane przez wieczną baterię i żyje po dziś dzień.

Według Hubbarda niektóre z tych traum zostały celowo wszczepione w formie „implantów” przez pozaziemskie dyktatury w celu kontroli nad jednostkami. Doktryna scjentologii zawiera w sobie wiele wierzeń w cywilizacje pozaziemskie i obce interwencje na Ziemi, opisywanych łącznie przez Hubbarda jako „space opera”.


Scjentolodzy WIERZĄ, że 75 milionów lat temu galaktyczny władca zwany Xenu przywiózł miliardy istot na Ziemię i wysadził je bombami wodorowymi. W efekcie dusze tych stworzeń do dziś  pasożytują na ludziach i są przyczyną wielu negatywnych zjawisk.

Celem scjentologii jest odwrócenie tej sytuacji, a więc stworzenie świata, w którym ludzie są wolni od problemów związanych z działalnością Xenu. Co więcej, jedynym sposobem na uniknięcie zagłady ludzkości jest, by scjentologia stała się religią dominującą !


Krytycy scjentologii twierdzą, że wybrana grupa zaawansowanych członków kościoła scjentologicznego ostatecznie dowiaduje się, że Hubbard nie pozostawił wątpliwości, jeśli chodzi o swój stosunek do innych religii. W niektórych tekstach przeznaczonych jedynie dla tej wybranej grupy twierdzi on, że Jezus Chrystus nigdy nie istniał, ale został wszczepiony do kolektywnej pamięci ludzkości przez Xenu 75 milionów lat temu i że chrześcijaństwo było „operacją entheta (zła)”, kierowaną przez istoty zwane Targami (Hubbard, „Electropsychometric Scouting: Battle of the Universes”, kwiecień 1952), co jednoznacznie identyfikuje Jezusa i chrześcijaństwo jako siły zła, nie siły dobra.


Według Hubbarda islam również był rezultatem pozaziemskiego IMPLANTU PAMIĘCIOWEGO zwanego Emanatorem, którego artefaktem jest ponoć Al-Kaaba. Według niego główne religie nie zrealizowały swych głównych celów: „Można idealizować ubóstwo i utożsamiać mądrość z żebraczymi miskami lub cnotę z niskim stanem posiadania. Jednakże wszyscy ci, którzy to robili (buddyści, chrześcijanie, komuniści i inni fanatycy) skończyli w martwym punkcie lub wkrótce tam trafią.” (Hubbard, 21 stycznia 1965)

W tym momencie ważne jest by przypomnieć cenną informację z regresji hipnotycznej porwanego przez UFO. Publikowałem ją w innym opracowaniu pt."Reinkarnacja, czy istnieje takie zjawisko ?", warto jednak to zamieścić z tego względu, że UFO istoty znane są z ich zdolności wpływania na ludzką świadomość, zwłaszcza pamięć. Cytat pochodzi z książki Cannon Dolores, specjalistki regresji hipnotycznych. (Część druga artykułu 'Reinkarnacja czy istnieje takie zjawisko' nosi tytuł "Przeradzanie się agregatów...")

"... D: Czy masz za sobą wiele ziemskich egzystencji?
P: To moje pierwsze życie w świecie fizycznym, moja pierwsza prawdziwa inkarnacja na tej planecie. Mam wdrukowana pamięć wielu ziemskich egzystencji. Byłem też towarzyszem wielu fizycznych istot. Ale, jak już mówiłem, to moja pierwsza prawdziwa inkarnacja na Ziemi.
Zaraz, zaraz! Cóż to miało znaczyć? Mój pacjent stwierdził, ze po raz pierwszy doświadcza ziemskiej egzystencji, że bliższe są mu wcielenia na innych planetach i w innych wymiarach! Jak to możliwe? Nie mogłam tego pojąć. Przecież w ciągu naszych początkowych sesji poznaliśmy aż cztery jego ziemskie wcielenia. Jeśli teraz mówił prawdę, to o czym rozmawialiśmy wcześniej? O co w tym wszystkim chodzi?
D: A więc, egzystencje, o których wcześniej rozmawialiśmy,, nie byty prawdziwe?
P: Nie. Odkrywaliśmy pamięć wdrukowaną albo pamięć o istnieniu jako byt towarzyszący. To nie były prawdziwe, fizyczne wcielenia.
D: Czy to znaczy, ze kiedy niektóre dusze zaczynają życie, ta wspomnienia doświadczeń wcześniejszych wcieleń biorą z...
P: Czerpią je z Kroniki Akaszy. Zawarte tam informacje zostają przyswojone przez duszęwdrukowane, i stanowią już jej własne doświadczenia.
Inni specjaliści w dziedzinie regresji hipnotycznej twierdzą, iż Kronika Akaszy nie zawiera informacji o czasie, lecz zapisy zdarzeń, emocji oraz wiedzy.
D: Cóż... Czy powiesz mi, w jaki sposób mogę poznać taką duszę podczas mojej pracy?
P: Nie, ponieważ nawet ja nie mógłbym wskazać takiej duszy, nie rozpoznałbym jej.Wdrukowane wspomnienia są równie prawdziwerealne, jak zdarzenia doświadczane na co dzień. Dotyczą emocji, uczuć, wydarzeń. Wdrukowane doświadczenia stają się własnymiprawdziwymi."


Coraz bardziej ufologiczna cywilizacja zachodu produkuje armię zwiedzionych ludzi, gotowych odlecieć w niezbadane przestwory kosmosu. Oczywiście emigracja do nowych światów ma się odbyć gdy już zniszczymy własną planetę. Wniosek może być tylko jeden, tajne organizacje duchowe są zarządzane przez ludzi również duchowo zagubionych (mających problemy umysłowe ?). Rudowłosy Hubbard czasem identyfikował siebie z Maitreją, Buddą przyszłości, który opisywany był w tekstach buddyjskich jako „człowiek z zachodu z włosami jak płomienie, który przybędzie około 2 500 lat po pierwszym Buddzie”. (Hubbard, Hymn of Asia, 1952).

Według niektórych pogłosek scjentologia została wymyślona w wyniku zakładu między pisarzami science fiction.

(95% pokazanych na foto kompilacjach gwiazd należy lub należało do kościoła scientologicznego ! Większość jednostek humanoidalnych - "ludzi" z hollywood jest żywicielami tej organizacji)


Wielokrotnie wspominałem w różnych miejscach, że jedyną mocą zdolną oswobodzić nas z niewidocznego wpływu ufo istot jest Jezus Chrystus oraz Jego Duch Święty. Nie bez przyczyny powstała w Polsce organizacja chcąca ogłosić Go Królem Polski. Takie zdarzenie miało by niebagatelny duchowy wpływ na całe społeczeństwo, z którego jak widać pobierana jest ogromna ilość życiowej energii. Osobiście byłem świadkiem rozmowy kilku całkiem mi obcych osób, które twierdziły że spostrzegają kłopotliwą do wyjaśnienia sytuację, gdzie nienaturalnie duża ilość ludzi z ich środowiska nagle umiera/umarła. Ten fenomen ma miejsce zwłaszcza w ostatnich kilku latach ! Tego typu rozmowy mogą być odbierane jako bardzo subiektywne odczucia, jednak gdy się wezmie pod uwagę działalność wspomnianej demonicznej partii obywatelskiej, stwarzającej dogodne warunki pasożytom energetycznym, fakt taki by nie dziwił. Stąd ruch na rzecz intronizacji Chrystusa na Króla Polski wpłynął by z pewnością na działalność ufonautów oraz organizacji pomocniczych wysysu energetycznego (banksterskich). Z czasem można by proceder taki ukrócić do minimum. Ceremonia zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego władzę, co dało by z pewnością efekt zbawienny.


Niestety z nieznanych mi przyczyn polski episkopat nie posiada wystarczających mocy duchowych by to uczynić ! Nie chcę w tej chwili dywagować dlaczego tak się dzieje, pojawiają się głosy, że jest to problem natury teologicznej, jednak podaje się bardzo istotne argumenty rozumowe, świadczące iż taki punkt widzenia jest tylko zasłoną dymną.
Z własnego doświadczenia, w ramach uwalniania się od ufonautów mogę polecić biblijny język hebrajski, nawet tylko próby czytania powodować mogą przerwanie 'połączenia', dodatkowo wszystko co ma związek z Biblią, z Chrystusem, z Bogiem YHWH, a także z Maryją Dziewicą pomaga w zrywaniu łącza odsysu energetycznego. Jeżeli państwo mają wątpliwości co do treści tu zawartych, to proszę się zapoznać z 10 minutowym video, w którym polski specjalista, wybitny badacz tych zagadnień, doktor Krajski opowiada o zwodniczej organizacji 'scientologicznych' ufonautów.

Jak wprowadza się (scientologicznego) demona - dr Krajski o ukrytych działaniach 


Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQBardzo ważny film w tym temacie !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia

Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego ŚwiataAtak na Polskę niewidocznego ale dobrze zorganizowanego zła !
Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropówOstrzeżenie dla Polski - Michael E Jones | Lewica, Unia Europejska = ZŁO
https://www.youtube.com/watch?v=1lxR8KawIAI


Dostawali w głowę, byli kasowani i przymuszani - Polska w szponach NWO


UFO IMPLANTY WSZCZEPIANE LUDZIOM
https://www.youtube.com/watch?v=Kq5_RtORQUA


Zródła:
Marzulli ujawnia wiedzę z zakresu tożsamości ufonautów ! (Full Disclosure)
Atak na Argonautę - Ogłoszenie
Ludzie Acheiropoietos - nie ludzką ręką uczynieni !
Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?


Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu
Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
http://argonauta.pl/elity-farmakis-nowa-cywilizacja-farmakia/
http://www.ostoja.pl/zakupy/?54,sw-maksymilian-maria-kolbe-o-masonerii-i-zydach-pisma-wybrane
http://www.christianheadlines.com/columnists/guest-commentary/larry-flynt-s-endorsement-of-hillary-clinton-no-laughing-matter.html
http://thehill.com/opinion/op-ed/247296-last-scientist-in-congress-has-human-genetic-engineering-warning
http://www.cbn.com/cbnnews/us/2015/July/U-Turning-Americas-Destiny/
http://www.33rdsquare.com/2015/07/new-liberalism-and-transhumanism.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/05/the-new-post-homophobic-christianity.html
http://www.christianheadlines.com/columnists/breakpoint/is-involuntary-euthanasia-in-our-future.html
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/07/14/if-it-becomes-possible-to-safely-genetically-increase-babies-iq-it-will-become-inevitable/
http://popotopie.blogspot.com/2015/01/duchowe-elementy-ukadanki-ufo.html
http://popotopie.blogspot.com/2015/09/zyjmy-poki-jestesmy-prawdziwi.html
Ważne linki:UFO IMPLANTY WSZCZEPIANE LUDZIOM
https://www.youtube.com/watch?v=Kq5_RtORQUAInformacje dodatkowe.

Poniżej przedstawiam państwu urywki opracowania znanego polskiego ufologa, często oskarżanego o przesadę w swoich sądach, jednak wydaje się, że wcale tak nie jest, aby tego dowieść proponuję dodatkowo cytat innego polskiego naukowca, który jest uznany za świętego, jak zwykle ocena sytuacji należy do państwa.

[...]Systematyczne mordowanie badaczy którzy traktują UFO jako źródło "darmowej" wiedzy
Motto: "Jeśli rzeczowo badasz UFO wówczas NIE licz na dożycie późnej strości i na naturalną śmierć we własnym łóżku. Umrzesz młodo i tragicznie w tajemniczych okolicznościach i to bez względu na to czy wierzysz że UFO są złe czy też dobre." 


Nie trzeba być geniuszem aby odnotować, że kiedykolwiek na Ziemi pojawi się jakiś rzeczowy badacz, który usiłuje dokopać się prawdy na temat UFO za pomocą jedynie badań samych owych UFO, badacz ten szybko zostaje zamordowany w jakiś dobrze zakamuflowany sposób. Tak właśnie 9 stycznia 1996 roku zamordowana została Dr Karla Turner (poprzez zaindukowanie w niej śmiertelnego raka). Dała się ona poznać na świecie jako naukowiec który był w pełni świadom sztańskich intencji UFOnautów i demaskował te intencje przy każdej okazji. Jej skryte zamordowanie przez UFOnautów nie może więc nikogo dziwić. Jednak zdziwienie może budzić śmierć innego badacza UFO. W dniu 27 września 2004 roku zamordowany bowiem też został przez UFOnautów profesor John Edward Mack, M.D. (October 4, 1929 - Sep 27, 2004), professor psychiatry na Harvardzie (USA) i laureat nagrody Pulitzera (UFOnauci spowodowali najechanie na niego srebrnym Peugeot'em 306, którego podobno prowadził łatwy do telepatycznego zamanipulowania, bo pijany kierowca). Professor Mack wierzył bowiem w "boskość" i "dobroć" UFOnautów i pokreślał ją w swoich książkach. Długi wykaz badaczy UFO zamordowanych przez UFO, opisany został w podrozdziale W4 z tomu 18 monografii [1/5]. Jeszcze dłuższy wykaz badaczy UFO systematycznie wymordowanych przez UFOnautów, w 2007 roku ciągle był dostępny do wglądu zainteresowanych na angielskojęzycznej stronie internetowejrense.com/general64/liquid.htm

UFO maskarada - Karla Turner 1995 - cały film PL. 
Mnie osobiście najbardziej jednak zbulwersowała śmierć jednego racjonalnego badacza UFO z Polski (i to aż dla kilku powodów). Była nią śmierć znanego mi osobiście Zbigniewa Blani-Bolnar z Łodzi. W czasach kiedy mieszkałem jeszcze w Polsce, całymi godzinami dyskutowałem ze Zbigniewem sprawy UFO. W owym czasie Zbigniew miał bardzo dobrą opinię o UFOnautach (wówczas ja zresztą też). Oboje wtedy wierzyliśmy że UFOnauci są "dobrzy", że przybywają na Ziemię aby nam pomagać, oraz że po cichu czyszczą naszą atmosferę z brudów i promieniowania które nasza cywilizacja produkuje. (Taką wszakże opinię rozsiewała wówczas po Ziemi kłamliwa propaganda samych UFOnautów.) Ta dobra opinia o UFOnautach wcale jednak nie zapobiegła tragicznej śmierci Zbigniewa i to w dosyć tajemniczych okolicznościach - podobnie jak to ma miejsce ze wszystkimi innymi racjonalnymi badaczami UFO. Nie sprawdziłem wówczas kiedy się urodził, ale w czasach kiedy go znałem byliśmy w przybliżeniu tego samego wieku. Natomiast w 2007 roku strony internetowe, np. cezary_kwiatk.republika.pl/blania.htm informowały , że Św. pamięci Zbigniew Blania-Bolnar zmarł na atak-zawał serca w dniu 1 październia 2003 roku. Czy został skrycie zamordowany przez UFOnautów? Tego nigdy zapewne się nie dowiemy z całą pewnością. Jednak znając szatański zwyczaj UFOnautów aby mordować wszystkich racjonalnych badaczy UFO i to bez względu na to czy wierzą w "dobroć UFOnautów" czy też nie, można spekulować z dużym prawdopodobieństwem że prawdopodobnie TAK - znaczy że jak zwykle UFOnauci mu cichcem i skrycie dopomogli przenieść się na tamten świat za pomocą ichnich zaawansowanych technik mordowania opisanych m.in. na totaliztycznej stronie bandits_pl.htm.

Jak się okazuje, badania UFO są najniebezpieczniejszym zajęciem na Ziemi. Jeśli wiec i TY czytelniku interesujesz się UFO (co zapewne jest prawdą - wszakże czytasz niniejszy tekst), wówczas przygotuj się duchowo, że nie dożyjesz starości ani nie umrzesz naturalnie we własnym łóżku. Tak wiec samo jak ja, każdego wieczora kiedy kładziesz się spać do łóżka powinieneś się liczyć że następnego dnia możesz już nie wstać. Każdego też wieczora podziękuj Bogu że dał ci przeżyć jeszcze jeden dzień, a także rozważ w swoim sumieniu czy naprawdę przeżyłeś go tak jakby to był już Twój ostatni dzień życia! Policz też ile już razy prawdopodobnie organizowany był skryty zamach na Twoje życie (w moim przypadku mogę się doliczyć około 30 takich skrytych zamachów w czasokresie 60 lat mojego życia). Wszakże pozwoli Ci to wyliczyć statystycznie co jaki czas UFOnauci usiłują wyprawić Cię na tamten świat, a tym samym przewidywać kiedy najprawdopodobniej będzie miał miejsce następny z takich zamachów (który może już okazać się udany dla UFOnautów).[..]

[...]Liczne przypadki gdy ludzie uprowadzani byli na pokłady UFO i raportowali swe przeżycia po powrocie na Ziemię:
       Dosyć wymowny i charakterystyczny przypadek prawdopodobnego "uprowadzenia do UFO" rozegrał się na moich oczach w styczniu 2011 roku. Nurek-amator z Wellington, Nowa Zelandia, pojechał sobie zanurkować po chomary w odludnym miejscu i zniknął. Na brzegu pozostał tylko jego samochód i ubranie. Przez 3 dni telewizja (i cała Nowa Zelandia) pasjonowała się poszukiwaniami jego ciała przez policję i nurków. Potem nagle wszedł on skołowany i wystraszony na posterunek policji odległej o niemal 300 kilometrów. Władze NIE wyjaśniły społeczeństwu ani jak tam dotarł, ani co z nim się stało, ani dlaczego nie pojechał tam własnym samochodem, a jedynie zamknęły go natychmiast w domu wariatów - tak że nic więcej o nim już NIE zdołałem usłyszeć. Krótka wzmianka pisana na jego temat ukazała się w artykule "Diver walks into police station 270 km away" (tj. "Nured wszedł na posterunek policji 270 km stąd") ze strony A5 nowozelandzkiej gazety "The Dominion Post", wydanie z czwartku (Thursday), January 13, 2011. Jednak ja znam przypadki uprowadzeń do UFO bardzo podobne do jego losu. Przykładowo, niemal identyczne zdarzenia dotknęły Travis'a Walton którego losy zaprezentowane są w filmie "Fires in the sky" omawianym w podrozdziale V5.4 z tomu 17 monografii [1/5]. Podobnie też zdarzenia opisuje traktat [3B]. Z tych innych przypadków wiadomo, że taki przebieg zdarzeń typowo oznacza kilkudniowe uprowadzenie do UFO i późniejsze wypuszczenie skołowanego delikwenta w zupełnie innym miejscu.[...]
Dwa ostatnie cytaty pochodzą z tej strony:    http://www.totalizm.pl/evidence_pl.htm

W tym miejscu należy przedstawić niezwykle istotną kwestię pracy wspomnianego polskiego świętego:

"Jak powiedziałem z naciskiem w Denver z okazji obchodów VIII Światowego Dnia Młodzieży, „z upływem czasu zagrożenia, na jakie wystawione jest życie, bynajmniej nie zanikają. Przybierają ogromne rozmiary. I nie są to tylko zagrożenia zewnętrzne, ze strony żywiołów przyrody albo «Kainów», którzy zabijają «Ablów»; nie — są to zagrożenia zaprogramowane w sposób naukowy i systematyczny. Wiek XX zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako nie kończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich. Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele odnieśli w tym stuleciu największe sukcesy. Niezależnie od intencji, które bywają różne i mogą się nawet wydawać przekonujące czy wręcz powoływać się na zasadę solidarności, stoimy tu w rzeczywistości wobec obiektywnego „spisku przeciw życiu”, w który zamieszane są także instytucje międzynarodowe, zajmujące się propagowaniem i planowaniem prawdziwych kampanii na rzecz upowszechnienia antykoncepcji, sterylizacji i aborcji. Nie można na koniec zaprzeczyć, że również środki społecznego przekazu biorą często udział w tym spisku, utwierdzając w opinii publicznej ową kulturę, która uważa stosowanie antykoncepcji, sterylizacji, aborcji, a nawet eutanazji za przejaw postępu i zdobycz wolności, natomiast postawę bezwarunkowej obrony życia ukazują jako wrogą wolności i postępowi." Jan Paweł II, Evangelim Vitae

W związku z cytatem Jana Pawła II należy przytoczyć kolejny urywek opracowania polskiego ufologa:

[...]Oczywiście, w miarę upływu czasu, UFOnauci pełniący poszczególne funkcje w owym zarządzie Ziemi się zmieniali, chociaż ich struktura organizacyjna pozostawała niemal taka sama. Stąd się bierze ta odmienność imion bogów rzymskich i greckich, jednak taka sama struktura organizacyjna w obu tych "mitologiach". Owa zaś identyczność struktury organizacyjnej obu "mitologii", jest dodatkowym potwierdzniem, że faktycznie to "mitologie" te należy brać NIE za jakieś tam ludowe opowieści, a za precyzyjny raport mówiony o organizacji ówczesnych UFOnautów okupujących i eksploatujących naszą planetę.

       Jeszcze bardziej interesujące jest że starożytne mitologie Greków i Rzymian potwierdzają również główny wniosek dedukcji z punktu #C1 na stronie internetowej zło. Stwierdza on że ziemia jest śmietnikiem do którego cywilizacje UFOnautów wyrzucają własnych morderców, zbrodniarzy, zboczeńców, zwyrodnialców, psychopatów, agresywnych psychicznie chorych, itp., których nie chcą widzieć na swojej własnej planecie. Powodem jest tu, że mitologie znacznie klarowniej niż dzisiejsze badania UFO ujawniają prawdziwy charakter i styl życia UFOnautów. Stąd zdradzają one, że owi UFOnauci są spragnionymi krwi psychopatami którzy czerpią przyjemność z mordowania, gwałcenia i rabowania ludzi. Szczególnie insteresujące jest, że wiele starożytnych bogiń, włączając w to Herę i Juno, nie zachodziło w ciążę z ludźmi na przekór że kopulowały one z każdym przystojnym mężczyzną który wszedł im w drogę (chociaż wiele z nich miało dorosłe dzieci z poprzednich czasów). Wygląda więc na to, że UFOnautki wysyłane na Ziemię są celowo sterylizowane w podobny sposób jak w niektórych szpitalach dla wariatów na Ziemi sterylizuje się chore umysłowo kobiety. (Stąd boginie te posiadały tylko te dzieci które zapłodnione zostały jeszcze przed sterylizacją i wypędzeniem na Ziemię - czyli spłodzone przedtem zanim na ich planecie odkyto że są one chore umysłowo.)[...]

Walka trwa każdego dnia i jest ciężka, dlatego chrześcijaństwo nie cieszy się popularnością. Zapewniam że ciężka praca nad rozwiązaniem problemów duchowych przynosi dobre rezultaty, praca nad sobą i staranie się by zrozumieć Biblię to jest droga ku Niebu.

Poniżej cytat z sesji hipnotycznej bardzo znanego i dobrze udokumentowanego przypadku porwanej przez UFO:

[...]Opowiedzieli mi pewne rzeczy z historii mojej rodziny, a także z mojego dzieciństwa. Jeden z nich powiedział mi coś, co mnie uderzyło, ponieważ zawsze sądziłam, że kiedy jest się zahipnotyzowanym, można powiedzieć o wszystkim, co się wie. Powiedziałam do siebie: "Po tym wszystkim poddam się hipnozie, aby opowiedzieć o tym, co mi się przytrafiło, żeby nikt nie myślał, że jest stuknięta". Słysząc tę myśl, odrzekł: "Możemy kontrolować nawet to". Odparłam: "W jaki sposób? Nie możecie kontrolować mojej świadomości tam, gdzie jest ona przechowywana". W odpowiedzi usłyszałam: "Możemy pozwolić ludziom pamiętać pewne rzeczy i blokować to, czego nie chcemy, aby pamiętali". Zapytałam zaskoczona: "Nawet pod wpływem hipnozy?" Odrzekł: "O, tak. Zaprogramowaliśmy w tym celu lekarzy, prawników, psychiatrów i programujemy ich na nowe rzeczy". Śledzą każdy nasz krok, co widać było po scenach z mojego dzieciństwa, które mi pokazali – samych najgorszych, nigdy przyjemnych. Na przykład tej, kiedy odcięłam sobie palec. Wiedzieli o tym, że stało się to w czasie jazdy rowerem. Kiedy byłam małą dziewczynką, jechałam na rowerze za moją siostrą i w pewnym momencie palec u nogi wkręcił mi się w szprychy, i został odcięty.[...]

Ważne by pamiętać iż "Ksenokrates umieścił zatem miejsce przebywania demonów w tzw. sferze podksiężycowej (czyli poniżej niebiańskiej Bożej sfery). Demony mogą zaś cierpieć i są pomiędzy nimi istoty złe, wypełnione chciwością na krew i seksualność."


Często pojawiające się zwroty jak "żydek" "spisek żydowski" na rozmaitych forach odwracają uwagę od prawdziwego problemu, od prawdziwego wroga ! Istoty ufo mogły stworzyć taki rodzaj mieszańców DNA, którzy mają specjalne zdolności paranormalne. W kolejnym urywku sesji hipntycznej dowiadujemy się, że istnieje jakiś przygotowany plan UFO istot. Dlaczego jest on tak starannie ukrywany ? Kto i kiedy uruchomi całą armię "nowych obywateli Ziemi" ?!

[...]Spośród wspomnień, które przeniknęły do jej świadomości w ciągu ostatnich kilku lat, najwięcej pytań rodzą te związane z "ludźmi w kokonach". - Nie pamiętam, kiedy to wydarzenie naprawdę mogło mieć miejsce - stwierdziła. - Przypominam sobie jedynie duże pomieszczenie zalane miękkim, białym światłem. W pomieszczeniu przebywał jeden z Szaraków. Widziałam też jakiegoś mężczyznę, ale nie wiem, co robił. Część pomieszczenia zajmowały skrzynie w kształcie sarkofagu, w których spoczywali ludzie. Oni byli żywi, ale nie ożywieni. Ich ciała spowijało coś w rodzaju białej mgiełki i wiedziałam, że to właśnie ta mgiełka utrzymuje ich przy życiu. Wiedziałam, że czekają na życie w przyszłości. Obecna w pomieszczeniu istota zapytała ją, czy chce zobaczyć siebie? Pat przytaknęła i wówczas istota pokazała jej pojemnik z ciałem kobiety.

- Poprzez tę mgiełkę widziałam niewielki fragment ludzkiej twarzy. Widziałam nos, usta, oczy, przeto z całą pewnością mogę stwierdzić, że była to twarz ludzka. Wiedziałam, że ma to jakiś związek z ich odwiedzinami w roku 1954, ponieważ wspominali wtedy o zrobieniu "nowej mnie". Czułam, że tamten kokon zawierał właśnie mnie. Zrozumiałam, że czekają na wskrzeszenie czy też ponowne ożywienie, a wtedy będziemy mogli oglądać ich i rozmawiać z nimi tutaj, na ziemi[...]

Czy na Ziemi jest przygotowywana niewidoczna inwazja istot hybrydalnych ? Skąd będą te nowe humanoidy pobierać energię życiową ?! Jeżeli nie posiadają dusz bo nie powstali w ciałach ludzkich kobiet, to ktoś będzie musiał być ich żywicielem. O wykonaniu przez UFO ludzkiego klona informuje nas inny przypadek porwania, opisany w artykule pt.: "Ucieczka z cywilizacji UFO"


Widywane coraz częściej UFO, sprawia że obecna ludzkość może być w sporej części zagrożona. Coraz bardziej nasilające się ataki tajnych organizacji duchowych na naszą normalność oraz zdrowie psychiczne powodują, że pewna część społeczeństwa doświadcza zdemonizowania, jest podburzana do złego, a sączona nienawiść powoduje moralne obsunięcie się tych o slabej konstrukcji umysłowo-duchowej. Dlatego też ufolodzy chrześcijańscy podkreślają wagę wiary w Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela i Wybawiciela od bytów UFO !


Ufologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazy
https://www.youtube.com/watch?v=iRKGAnDlIpM
W kręgach ludzi zajmujących się duchowością, a zwłaszcza znających tajne stowarzyszenia i ich kontakty z istotami duchowymi, wiadomo że istnieją grupy które zajmują się PROGRAMOWANIEM i psychomanipulacją na różnych poziomach, ich zadaniem jest stworzenie społeczeństwa w pełni kontrolowanego i STEROWANEGO, podobnie wygląda sytuacja w strukturach UFO istot, tam nawet mruganie powiek występuje w tym samym czasie u wielu ufonautów ! To co jest prezentowane na blogu popotopie to oczywiście tylko mały urywek już ujawnionych wykrytych przecieków, pokazujących iż określone elity "znają przyszłość", modelują ją bądz uzyskują informacje od tzw. "kosmicznych braci", co jest przedstawione w najnowszym filmie pt.: "Polska kolejny raz najechana ?"

Wszystko zmierza do tego by stworzyć Nowy Porządek, a konkretnie wprowadzić na Ziemi istoty genetycznie modyfikowane oraz UFOnautyczne hybrydy, które są bezpłciowe ! Obecnie jesteśmy na etapie urabianie opinii publicznej, zmieniania obyczajów, prób zmiany moralności i obyczajowości, wszystko po to by cywilizacja ufonautyczna objawiła się w swojej krasie antychrysta ! Pamiętajmy, że trwa walka duchowa i że są na Ziemi jeszcze wojownicy Jezusa Chrystusa ! Bo tylko Jezus zgodnie z tym co ujawnił ufolog Joe Jordan ma moc nas oswobodzić i dodać sił do kolejnych zmagań !
Tutaj anglojęzyczny artykuł o zmianach w kulturze tak by wprowadzać cywilizację UFO hybrydalną bezpłciową !
http://www.infowars.com/cnn-opinion-piece-shame-people-for-saying-he-and-she/Wyczerpujące opracowanie o skrytej działalności UFO bytów znajduje się w artykule pt.: "Kim są istoty z innego wymiaru"

"Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości !" (Patrz artykuł pt.: "Geopolityka ponad ludzka - nowa/stara dziedzina nauki")

Komentarz który pojawił się na portalu ZmianynaZiemi - (...)Multimiliarder George Soros w 2012 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi – jednym z najwyższych odznaczeń które może dostać cudzoziemiec w Polsce. Wraz z Sorosem uhonorowane były organizacje powiązane z Rockefellerami. Tak naprawdę, to nie wiadomo za jakie „zasługi” dla Polski Soros dostał odznaczenie. Jak pisał Nasz Dziennik, Soros „Po utworzeniu rządu Mazowieckiego lobbował na rzecz planu gospodarczego, który potem – nie wiedzieć czemu – nazwano planem Balcerowicza. Szokowa terapia doprowadziła do wielu nieprawidłowości i afer, upadku całych gałęzi przemysłu i bezrobocia na ogromną skalę”. Za tymi słowami kryje się nędza, choroby, dewiacja i śmierć. Nie dość, że to dzięki Sorosowi Polacy lądują na ulicach gdyż nie są w stanie spłacać długów, to Polska jest spustoszona, jeśli chodzi o kulturę, sztukę, moralność i wszystko to co można nazwać osiągnięciami cywilizacyjnymi.  Należy się przyjrzeć bliżej tej postaci, bowiem „polskie” media nie odważą się na publikowanie prawdy o jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Sytuacja do złudzenia przypomina tę z nazistowskich Niemiec, gdy żaden z publikatorów nie zdobyłby się na krytykę Hitlera.(...)


Z ostatniej chwili: 


"Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych chce przeznaczać środki z budżetu na niemoralne eksperymenty. „Naukowcy” planują za pieniądze podatników tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce i nie wykluczają prób kreacji zwierząt z ludzkim mózgiem. W celu uzyskania komórek macierzystych planowane jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W oświadczeniu z 4 sierpnia NIZ przyznaje, że „badania” są już prowadzone. Od dawna naukowy mają analizować zasady łączenia komórek ludzkich i zwierzęcych. Teraz są zainteresowani hodowaniem ludzkich tkanek w ciałach zwierząt poprzez wprowadzanie do nich ludzkich komórek. Instytut chce zmiany prawa uniemożliwiającego wprowadzania ludzkich komórek do zwierząt oraz państwowego finansowania swoich „badań”. Obecnie jest to niemożliwe. Komórki macierzyste ludzi mają być pozyskiwane od mordowanych specjalnie w tym celu ludzi w fazie embrionalnej. Eksperymenty jakich nie powstydzili by się „naukowcy” z III Rzeszy mają doprowadzić do wytworzenia zwierząt z fragmentarycznym lub w pełni ludzkim mózgiem oraz z ludzkim nasieniem lub komórkami jajowymi. NIZ miał podobne pomysły już w ubiegłym roku, jednak pod falą krytyki wycofał się z tej idei. Wtedy świat naukowy obawiał się, że hybrydy ludzko-zwierzęce będą miały zdolności poznawcze. Obecnie Instytut – jak wynika z treści oświadczenia – nie ma zahamowań. Społeczeństwo wciąż jest jednak niechętne wobec niemoralnych eksperymentów."
: http://www.pch24.pl/instytut-z-usa-chce-krzyzowac-ludzi-i-zwierzeta-oraz-mordowac-nienarodzonych-na-potrzeby-badan,45642,i.html#ixzz4K3VKAhai
„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne” - tymi słowami biskupi ze Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”. Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach"
 http://www.pch24.pl/amerykanscy-biskupi-o-planach-tworzenia-hybryd-ludzko-zwierzecych--razaco-nieetyczne,45920,i.html#ixzz4K3VXwWtn"Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe - mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni." Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi--ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGug
Niewidoczne istoty sterujące światemDeja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO
dr Stanisław Krajski - Masoneria i Scjentologia
(...)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latach 1981-85 prosiła polskich kapłanów by "się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze." Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !!(...)

O co im chodzi ?
UFO masoni chca zniszczyć opornych

https://www.youtube.com/watch?v=VBzN0DTKp6k


Europa zmieniła się nie do poznania, przekształciła ją niewidoczna siła, która zaatakowała i Polskę. Do gospodarczego niszczenia Polaków dochodzi nachalny atak homoseksualnej propagandy, który przeradza się w reżim zboczeńców ! Dlaczego tak się dzieje ?! Ten paro minutowy film o cywilizacji orfickiej wyjaśni państwu tą tajemnicę !

(Ugruntowaniem genderyzmu jako wyjątkowo ważnego elementu globalizmu amerykańskiego było powołanie rzecznika praw mniejszości seksualnych w administracji Białego Domu. Stanowisko to otrzymał w maju bieżącego roku doświadczony amerykański dyplomata, Randy Berry. Jego zadaniem jest nie tylko obrona i jednocześnie promocja praw LGBT, ale również walka z ograniczaniem działalności zagranicznych organizacji pozarządowych i określaniem ich mianem organizacji agenturalnych czy instytucji obcego wpływu, jak to ma miejsce w Rosji. Randy Berry – jako przedstawiciel Departamentu Stanu USA – zdążył już złożyć „szkoleniową” wizytę nie tylko na Łotwie, gdzie wziął udział w paradzie równości na ulicach Rygi oraz konferencji promującej gender jako prawa człowieka, ale również w Polsce. Amerykański rzecznik praw LGBT przyjechał do Polski w momencie prac legislacyjnych nad ustawą o in vitro. 17 czerwca br. spotkał się w Biurze RPO, Ireny Lipowicz, z którą omówił działania „na rzecz osób nieheteronormatywnych” Działania te trudno inaczej nazwać jak dyktaturą nie tylko polityczną i kulturowo-społeczną, ale również moralną...(...)USA oficjalnie włączyły genderyzm do programu swej globalnej polityki. Przełomowe pod tym względem było wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – Joe Bidena – na zorganizowanym w czerwcu ubiegłego roku w Białym Domu spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości seksualnych i małżeństw jednopłciowych – z LGBT Human Rights Forum na czele. Zapowiedział on wówczas, że prawa mniejszości seksualnych muszą być przyjęte w całym świecie – we wszystkich kulturach i tradycjach.)

Cywilizacja orficka w natarciu
https://www.youtube.com/watch?v=qliK9s0kGq0
Film w którym zawarta jest wiedza na temat tajemniczych mikro urządzeń znajdowanych w ciałach ludzi wziętych na pokład kosmitów, to dokument niezwykły, bo oparty na faktach, zdjęcia zostały robione podczas wydobywania ich przez lekarzy ! Polecam to video, jest bardzo ważne w kwestii zrozumienia przeszłości, tej dalekiej także !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna uniaInnym niezwykle ciekawym programem jest audycja gdzie wybitny badacz oraz zdobywca nagrody Pulitzera Paul McGuire, tłumaczy jak będzie wyglądała przyszłość ziemskiej cywilizacji. Ogromnie interesujące 30 minut, w których dowiecie się jakie technologie mają być zastosowane, by połączyć ludzkość z przybyszami z kosmosu ! Kto tym wszystkim staruje oraz kto będzie kierował ludzkością za 100 czy 200 lat.
Nowy Wspaniały Świat - Stearman, McGuirePrzed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli Podróże do drugiego nieba - L.A. Marzulli
Nowa atlantyda już w Polsce ? dr Stanisław Krajski wyjaśnia


Czy jest jeszcze w Polsce ktoś świadomy zagrożenia i tego skąd ono pochodzi ?! Obrona przed nimi wcale nie jest łatwa ponieważ walka ta trwa na poziomie duchowym, a przecież Maryja, Jezus i Bóg YHWH jest ciągle dla wielu zabobonem i ciemnogrodem, ale przecież taki jest właśnie ich plan, ich to znaczy kogo ? Trochę sprawę naświetli poniższy film...

Polska kolejny raz najechana ? 
https://www.youtube.com/watch?v=qlh4pFbvg1sNadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność


Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel

Special Investigative Report To Expose Genetic Armageddon

https://www.youtube.com/watch?v=00YqsV6tnwANa zdjęciu św. Ojciec Maksymilian Kolbe Rycerz Niepokalanej(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)

W tym temacie zapraszam na artykuł pt.: "Kosmiczny jasyr - duchowa husaria"

Odnośnie hakowania transhumanistycznego lub duchowego odsyłam do artykułu pt.: "Programowanie materii, a biblijne znamię"Przed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 
https://www.youtube.com/watch?v=pm0tAI0NSZY


Ks. Natanek zaatakowany przez siły duchowe - odsys energetyczny ?
https://www.youtube.com/watch?v=hmuUrsaso6k


Polski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz