niedziela, 11 czerwca 2017

Czy w przyszłości ludzkość stworzy pojazdy astralne ?


Uznaje się, że jedną z pierwszych powieści sci-fi jest ta napisana przez  rzymskiego retora Lukiana z Samosat w latach 165–175 naszej ery. Autor wysyła swego bohatera statkiem na Księżyc, gdzie opisuje gigantyczną wojnę pomiędzy dziwacznymi istotami. Już od najdawniejszych czasów ludzie uznawali koncepcję wpływu istot pozaziemskich na życie rasy Ziemian. Oprócz badań ufologów nie ma w chwili obecnej wiarygodnych danych naukowych o istnieniu inteligentnych istot pozaziemskich. Sama ufologia nie jest pewna z jakimi istotami mamy do czynienia, ani skąd tak naprawdę przybywają.


Bardzo duży odsetek raportów wskazuje, że zjawisko UFO zmienia świadomość ludzi, którzy doświadczają "kontaktu". Element wpływu UFO na świadomość-umysł jest bardzo często podstawowym składnikiem zajścia z udziałem NOLi oraz ich załogantów, co z kolei może być przesłanką do twierdzenia, że załoganci są jakby jednym ze "statkiem", są równocześnie i statkiem i zgrupowaniem duchów-umysłów, jedną świadomością, a kontakt w takim ujęciu zmienia nie tyle co otoczenie, ale przestrzeń ducha pomiędzy człowiekiem a UFO, co jest ważne dla interpretowania koncepcji przyszłego "nowego rodzaju pojazdów astralnych". Same statki ufonautów, gdyby je rozpatrywać szerzej, też nie mieszczą się w ramach standardowego rozumienia "twardej materii", część z nich się dematerializuje, zmienia kształty, a część wcale nie jest materialna, bardziej przypomina rodzaj "pojazdów energetycznych", zrobionych z jakiegoś rodzaju energii. Są też tacy, którzy twierdzą, że mogą istnieć i pojazdy duchowe, zabierające na "pokład" dusze, lub istoty duchowe, co jeszcze bardziej nadaje ufologii wymiar zjawiska niematerialnego.
Gdyby uruchomić wyobraznię i połączyć ją z badaniami nad "Deprywacją sensoryczną", stosowaną w medycynie alternatywnej i eksperymentach psychologicznych, a także dorzucić do tego wyniki poważnych eksperymentów medyków nad zjawiskiem tzw. stanu śmierci klinicznej, to możemy dojść do wniosku, że kiedyś na Ziemi rozwinie się wiedza o podróżach duchowych ludzkich dusz-umysłów do innych światów, innych rzeczywistości, lub innych kosmosów, a środkami do tego służącymi będą "pojazdy niematerialne", a te jak się możemy domyślać, mogą przekraczać prędkość światła. Nie są przecież obciążone materią. Nie wykluczajmy w tym względzie i możliwości podróży w czasie ! Z tego punktu widzenia cytat Biblii o "...aniołach, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia..." Judy 1:6 może stać się troszkę bardziej zrozumiały.


Słowa w nim zawarte, w pewien sposób, mogą wskazywać na istnienie możliwości pozostawiania "ciał" i duchowych podróży poza nie, mogą również eksponować istnienie istot wyższych, anielskich. Czytamy tam również, że opuściwszy własne "mieszkania" (ważne przekierowanie !), co było posunięciem niegodnym, zostali przez Kogoś 'sparaliżowani', a w języku Biblii: "spętani", ale nie tylko to. Nastanie jakiś moment w historii wszechświata: "sąd wielkiego dnia", w którym nieposłuszne istoty anielskie zostaną osądzone ! Niestety nie wiemy czym są owe "ciemności", czy są kosmiczną pustką, wiemy że jest "ciemna", czy może chodzi o "ciemności" innego wymiaru, jakiś specjalny świat, duchowe miejsce, które jest tak straszne ponieważ jest "duchowo ciemnie", ciemność ta jest ciemna z powodu swojej upiorności, a może z powodu bezmiaru ?Ktoś stworzył nie tylko Ziemię, ale i inne światy-rzeczywistości niematerialne. W związku z tym chciał­bym zaproponować czytelnikom wizję siostry Józefy Menendez. Urodziła się w 1890 roku w Madrycie. W 1920 roku zosta­ła zakonnicą w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa w Po­itiers. Siostra Józefa żyła bardzo krótko, ponieważ zmarła 1923 roku, mając zaledwie 33 lata. W trakcie tego krótkiego życia Je­zus podarował jej bardzo wiele doświadczeń mistycznych i wi­dzeń, a wśród nich wizję piekła, którą przytaczam:

"W jednej chwili znalazłam się w piekle, ale nie zaciągnięta, jak za innymi razami, tak jak muszą tam trafiać potępieni. Du­sza rzuca się tam sama z siebie, wpada tam, jak gdyby chciała zniknąć sprzed oczu Bogu, żeby móc Go nienawidzić i przeklinać. Moja dusza dała się wtrącić w otchłań, której dna nie było wi­dać, taka była ogromną.... Zobaczyłam piekło jak zawsze —jamy i ogień. Chociaż nie widać cielesnych kształtów, udręki szarpią potępione dusze (które znają się wzajemnie), jak gdyby były tam też ich ciała. Nie można nawet ruszyć palcem w poszukiwaniu ulgi, ani zmienić pozycji. Ciało jest jakby ściśnięte: Uszy są jak­by ogłuszone nieustającymi straszliwymi i pomieszanymi krzy­kami. Wszystkiego tego doświadczyłam, jak przy innych oka­zjach, i — chociaż te udręki są straszliwe — byłyby niczym, gdy­by dusza nie cierpiała. Ona zaś cierpi niewypowiedzianie pozba­wiona Boga.

Widziałam i słyszałam niektóre z tych potępionych dusz, jak ryczały z powodu wiecznej męki, bo wiedzą, że muszą ją znosić, przede wszystkim zaś dotyczy ona rąk. Myślę, że za życia kradły bo krzyczały: „Przeklęte ręce, gdzie teraz jest to, coście za­brały?" Inne dusze, wyjąc, oskarżały swój język albo oczy Każ­da to, co było przyczyną jej grzechu: „Teraz płacisz srogą cenę za rozkosze, na któreś sobie pozwalało, moje ciało!... Za chwilę przy­jemności wieczny ból. Wydaje mi się, że w piekle dusze oskarżają się szczególnie o grzechy nieczystości. Kiedy byłam w tej otchłani, widziałam, jak wpadały tam osoby nieczyste, i nie można opi­sać straszliwych krzyków, jakie wydobywały się z ich ust: „Prze­klęta na wieki! Oszukałam się! Zgubiłam się! Będę tu na zawsze! Na zawsze! Na zawsze! I już nie ma na to sposobu. O ja przeklę­ta!". Wszystko to, co napisałam, jest tylko bladym cieniem w po­równaniu z tym, jak cierpi się naprawdę w piekle".

Należy być świadomym, że nieprzygotowane przez Boga ludzkie dusze, albo nie mające pozwolenia, a 'opuszczające własne mieszkanie', doświadczające innych rzeczywistości astralnych i w ten sposób uznające możliwość istnienia poza ciałem fizycznym, mogą doprowadzić siebie do weryfikacji wyznawanego dotychczas światopoglądu i rezygnacji z chrześcijańskiej wiary ! Świadectwa objawień religijnych wydają się czasami blisko związane ze zjawiskiem "opuszczenia ciała fizycznego-mieszkania duszy". Należy podkreślić, że w oczach Boga skonstruowanie pierwszych pojazdów astralnych (UFO) w postaci 'nowoczesnych komór deprywacyjnych', nie potrzebujących cieczy i długich godzin przygotowywania biologicznego ciała, które będą umożliwiały szybkie i długotrwałe opuszczanie ludzkich "mieszkań" przez hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή], może być niedozwolone - a jak czytamy u Judy 1:6  - dla aniołów jest z pewnością "niegodne" !

Cały artykuł nosi tytuł: "czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie" - nadprzyrodzony świat w ciele i pozaLinki:
"Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?" - II część hipotezy rzadkiej ziemi
W tym temacie polecamy szczególnie tekst pt.: "Ogrodnicy, siewcy, rybacy, myśliwi i żniwiarze"

„a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane”
Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?
Tajemnice aż do tritos Uranos
WIZJA Ezechiela czy „statek kosmiczny” ? – duchowa archeologia, część I
„Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?”
Marzulli ujawnia wiedzę z zakresu tożsamości ufonautów ! (Full Disclosure)
Sensacyjne eksperymenty niemieckich medyków – życie po śmierci istnieje !
Porwane czy asymilowane ?
Kontakt z wyższą formą bytu – część II - z którego Nieba przybywa Maryja ?
Czyżby Jezus podczas kuszenia również był "poza" ? - W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów
Istoty z innego świata – chrześcijańska Kapadocja
Byty czwartego i piątego stanu skupienia - hylemorficzne
Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część I
Zapomniany świat starożytnej psychologii
opuściwszy własne "mieszkania" (ważne przekierowanie !)
Nowi hitlerowcy NWO - pożywienie Hitlera i jemu podobnych
Starożytni posiadali możliwości modelowania gór, ale w jakim celu ?
Wstępna analiza mumii z Nazca - Wywiad z Jaime Maussanem
Marzulli ujawnia wiedzę z zakresu tożsamości ufonautów ! (Full Disclosure)
Atak na Argonautę - Ogłoszenie
Ludzie Acheiropoietos - nie ludzką ręką uczynieni !
Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?

Ostatni link jest bardzo ważny, naszym zdaniem całkiem realnie, na podstawie Biblii, pokazuje, że porwania mogą (z pewnością) dotyczyć odbierania człowiekowi przez "latające byty" jakiegoś 'duchowego składnika', który zostaje zabierany gdzieś indziej, pozostawiając "ofiary" bez ważnego 'elementu świadomości' (opętanych ?) w rzeczywistości materialnej Ziemi..., po takim 'odebraniu' ludzie zazwyczaj cierpią na poważne problemy natury psychologicznej i duchowej ! Co potwierdza przesłanie tekstu poniżej. Człowiek 'pozbawiony duszy' może wyglądać i zachowywać się jakby był w pełni świadomy, jakby "żywy", ale nie wykazywać ludzkich cech miłości lub miłosierdzia oraz wiary w Istotę Nadprzyrodzoną - Stwórcę Świata. Zastanawiające w tym układzie są słowa Zbawiciela: "Lecz Jezus mu odpowiedział: "Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!" - Mateusza 8:22 O jakich "umarłych" wspominał ? "Umarli" mogą działać jakby "świadomie", mogą wykonywać wszelkie zadania...
„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]Altered States Trailer (1980) Ken Russell MoviePoczątkowo znakomity film Gonz Shimury miał być  tłumaczony, ale z braku czasu nie udało się...
Why I Disagree with Christian Transhumanism!
https://www.youtube.com/watch?v=Vwz-p0cygVQ
Podróże do drugiego nieba - L.A.  MarzulliJeżeli państwo nie nacisnęli czerwonych zdań-przekierowania w artykule, to proszę zobaczyć to wideo, jest tam pokazane spotkanie z bytami duchowymi-astralnymi UFO, które można odbierać jako istoty połączone w jedno, w jeden "pojazd"...

RENDLESHAM problem BHP, bezcielesne istoty z innego wymiaru ?
środa, 7 czerwca 2017

Nowi hitlerowcy NWO - pożywienie Hitlera i jemu podobnych


Jednym z procesów życiowych jest odżywianie. Polega na pozyskiwaniu przez organizm ze środowiska składników odżywczych, a dokładniej, ich przyswajaniu. Skoplikowany "biologiczny skafander", jak wielokrotnie pisaliśmy - to nośnik duszy. Sama dusza nie posila się przetworzoną materią, tylko ciało. Jej pożywieniem jest niewidoczny pokarm i niewidoczny płyn: "Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus" 1 List Koryntian 10:1

W 1 Liście do Koryntian 10:1 jest mowa o istotach ludzkich, które osiągnęły niezwykle wysoki poziom duchowy. Wyszli z fizycznego Egiptu (miejsca wytopu "żelaza" - "Wszak Twoim ludem i Twoim dziedzictwem są ci, których wyprowadziłeś z Egiptu, spośród tego pieca do topienia żelaza." 1 Królew 8:51), który był skrajnie okultystyczny, tak bardzo, że Hitler mógł tylko o takim pomarzyć, musieli więc polegać na mocach Boga YHWH, inaczej by im się taki wyczyn nie udał ! W związku z tym, i to podkreślmy, w odniesieniu do 1 Listu Koryntian 10:1, wpierw zjedli "baranka"(Wyjścia 12), mieli też wyniesione z Egiptu na drogę "ciasto" (Wyjścia 12:34) ! Można by jeszcze wspomnieć o wspaniałej tajemnicy "Obłoku", przecież jak czytamy, byli w Nim ochrzczeni, było by to jednak zbyt dużym odejściem od tematu tego artykułu (Cudzysłów w ostatnich kilku zdaniach jest dla tajemnicy kluczowym elementem !).
Przejdzmy do sedna, czyli "duchowej substancji" którą karmił się Hitler i jego otoczenie. W okresie monarhii habsburskiej propagowano zdrowy tryb życia i odżywianie wegetariańskie. "Biologiczny wehikuł" to jedno, w tamtym momencie nasilała się w europie "moda" na pokarm spirytualizmu, ezoteryki i okultyzmu. Głównym ogrodnikiem tamtego czasu, siejącym chwasty, stała się zagorzała satanistka Maria Bławatcka. Jej nauki są spożywane i dziś. Zwolennikami jej menu są elity Nowego Porządku, które zawiązały instytucję ONZ, i tam je podają. Towarzystwo Hitlera było początkowo tuczone powieścią sci-fi pt.: "Nadchodząca rasa" (The coming race), pióra okultysty Edwarda Bulwer-Lyttona.


Książka ukazała się na początku lat 70. XIX w. i jak na alchemika przystało, którym nieoficjalnie był Bulwer-Lytton, wymyślił Vril-Yan i moc Vril, która oznaczała: kosmiczną siłę, energię, jakiś nadnaturalny dopalacz, dając nowej rasie Vril-Yan władzę nad każdą formą materii ożywionej i nieożywionej. Mogła być użyta do uzdrawiania, ożywiania zmarłych oraz budowania i niszczenia. W wielkim skrócie była to okultystyczna idea New Age, wykorzystana też w masońskiej serii "Gwiezdnych Wojen", kiedy młody Darth Vader pragnie ją posiąść, by przywołać do życia zmarłych członków rodziny, lub mitycznej "mocy-vril" mistrza Yody i jemu podobnych. Vrill zdaniem hitlerowców miał być tym o czym marzą dzisiejsze elity nowego hitleryzmu NWO. Magicznym środkiem zastępującym chrześcijaństwo, wypierającym go i służącym do zawładnięcia ludzkością (Wunderwaffe).


Satanistka Bławatcka informuje: (…)straszliwa sydaryczna siła jest czymś, co było znane mieszkańcom Atlantydy i nazywane przez nich Mash-mak, a przez aryjskich Ryszich w ich Astra Vidya określane było mianem, które niedobrze byłoby tutaj publikować. Ona jest owym Vril przyszłej rasy Bulwera Lyttona i przyszłych ras naszej ludzkości. Nazwa Vril jest być może zmyślona, ale siła sama w sobie jest faktem, w który w Indiach nie wątpi się tak samo, jak w istnienie Ryszich, ponieważ są oni wymieniani we wszystkich tajemnych księgach.(...)

W swojej drugiej, wydanej w 1888 roku książce pt. Nauki tajemne Helena Bławatska pisze, że mieszkańcy Atlantydy zastosowali tę siłę do stworzenia kolosalnych budowli, ale wraz z zaginięciem Atlantydy zginęła również wiedza na temat wykorzystywania tej siły. Tylko niewielka grupa ocalałych kapłanów przechowuje jeszcze tę wiedzę i przekazuje ją wybrańcom z pokolenia na pokolenie. Według niej ta psychiczna energia pozwala na opanowanie całej przyrody.


Moc Vrill stała się zaczynem powstania tajnego niemieckie bractwa. Jak wyjaśnia Terry Melanson, Towarzystwo Vril, zwane też Lożą Światła, łączyło polityczne idee iluminatów z hinduskim mistycyzmem, teozofią oraz kabalistyką. W 1918 r. Theodor Fritsch założył okultystyczny Zakon Germański (Germanenorden) i jego bardziej tajną odmianę – Towarzystwo „Thule”, które miało w swoich szeregach członków w późniejszym czasie aktywnie budujących struktury partii hitlerowskiej, by ostatecznie stać się częścią SS (proszę sprawdzić film "Naziści Towarzystwo Thule i Okultyzm" na końcu artykułu). Twórca SS Heinrich Himmler okultysta totalny, pochłaniał wszelki dostępny ezoteryzm. Pod skrzydłami "Thule" działała loża Vril, propagujaca ideę podziemnego i cudownego świata ufonautycznych istot wyższych, które opanowały tajemniczą siłę Vril (moc rycerzy Jedi). Szczerze powiedziawszy niczym się te pomysły nie różnią od poglądów dwudziestowiecznych wyznawców istot UFO. Zdaniem sporej części ufologów, ufonauci mają swoje bazy głęboko pod ziemią, tam też się zabiera porwanych.Wcześniej, ale i potem, zanim Hitler stał się medium, część generalicji degustowała substancję Georgija Iwanowicza Gurdżiejewa – ormiańskiego mistyka, ezoteryka i filozofa. Gurdżijew nauczał ludzi, jak zwiększać i skupiać swoją uwagę oraz energię na różne sposoby, w skrócie część jego pokarmu to nauki Jogasutr Patańdżaliego. Według Gurdżiejewa samorozwój, nazywany Pracą Nad Sobą, jest początkiem procesu dalszych zmian, których celem będzie przekształcenie ludzi w to, czym powinni być, czyli istoty wyższe – nadludzi, a zdaniem nowych hitlerowców NWO w "transhumanistycznych nadludzi GMO". Jeden z generałów Hitlera, jak i sam Gurdżijew, utrzymywali, że mieli kontakty z tybetańskimi tajnymi okultystami, którzy posiadali sekret „superczłowieka”, co nie powinno nas dziwić, wszak mistycyzm tybetański jest pełen nadludzkich mocy pochodzących od istot nadprzyrodzonych(patrz "Starożytna Niebieska Materia")."Historyk Michael Fitzgerald w swej książce Grupy szturmowe szatana (Stormtroopers of satan, 1990 - [lub "Grupy szturmowe Nachasza" - dopisek Argonauta.pl]) pisze, że najmroczniejszym aspektem Vril było składanie ofiar z małych dzieci, które ranili ostrym narzędziem w klatkę piersiową i podrzynali im gardła. W okresie największego rozkwitu Vril w latach dwudziestych w Monachium zaginęły setki dzieci. Podejrzewa się, że wiele z nich zostało zabitych przez sektę, by przyzwać energię Vril. Energię próbowano też pobudzać za pomocą orgii seksualnych. Kobiety, biorące udział w takich orgiach, miały być opętywane przez duchy i zaczynać mówić w wielu językach. Ich proroctwa zaś były traktowane śmiertelnie poważnie. Podczas jednego z seansów duch oznajmił, że „wybrańcem” będzie człowiek nazwiskiem „Hitler”. Jak przepowiedziano, na spotkaniach zaczął pojawiać się młody Hitler, zafascynowany ezoteryką i okultyzmem. Oprócz Hitlera członkami Vril mieli być: Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Martin Bormann, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg i Hermann Göring oraz osobisty medyk Hitlera dr Morell.Poczynania pierwszych wyznawców Vrill, a właściwie ich 'dieta' niczym nie różniła się to od tego co spożywają Nowi Hitlerowcy NWO. Tak jak wtedy, tak i dziś mamy jedzących okultystyczną "pizzę-gate", tu też znikają dzieci, przeprowadza się rytuały podobne, lub takie same, jak te stosowane przez SS. Oprócz mocy "Dartha Vadera-Vril" hitlerowcy szukali Arki Przymierza, Świętego Graala i Włóczni Przeznaczenia. Poszukiwaniami zajmowała się okultystyczna organizacja Ahnenerbe, która zatrudniała astrologów, wróżbitów runicznych i całą masę osób obdarzonych zdolnościami parapsychicznymi. Poprzez Ahnenerbe hitlerowcy zaczęli tworzyć okultystyczną cywilizację ufonautyczną, wierzyli że skontaktują się z wyższą rasą nadludzi UFO, że odkryją magiczny napęd Vril, zbudują pojazd NOL, i posługując się mocą (Vadera) Vril zniszczą cywilizację chrześcijańską.Dzięki temu stworzą tysiącletnią społeczność humanoidów GMO - Drittes Reich. Wtedy, w Hitlerjugend, zaczęto stosować satanistyczną indoktrynację, obchodzić pogańskie święta i odprawiać okultystyczne ceremonie. To wszystko nie przepadło wraz z upadkiem hitleryzmu. Wraz z nazistowskimi naukowcami przedostało się do USA odpowiednie ziarno, od tamtego momentu chwasty opanowały całe państwo kowbojów. Dzisiejsze elity nowych hitlerowców NWO z USA są już na bardzo zaawansowanym stopniu realizacji marzeń Hitlera. Jak państwo pamiętają z filmu "Nadchodzi czwarte królestwo", pracują w pocie czoła by zrealizować wymarzony projekt SS. Nie musimy wspominać o Nowych Obozach Koncentracyjnych nazwanych przez SSmanów NWO kryptonimem "Agenda 2030", będzie to coś na kształt "Zielonej Pożywki".Pojawiają się głosy, że trujące opryski chemtrails to "Globalna komora gazowa", a skryta depopulacja staje się coraz bardziej oficjalną częścią religii elit NWO. Za swój nadrzędny cel ufonautyczne państwo Hitlera uznało wspieranie nordyckiej rasy panów – Aryjczyków. Byli oni szeregowani jako rasowo „cenni” (niem. wertvoll) bądź „wysokowartościowi” (niem. hochwertig). W tym kierunku tworzono ustawodawstwo wspomagające oraz preferujące przedstawicieli ludzi uznanych za gatunkowo „lepszych”. Podobnie i dziś nowi hitlerowcy NWO tworzą prawo uznające homoseksualistów za lepszych i wartościowszych, co ma być wstępem do prawa uznającego "Nowych humanoidów GMO" za ludzi ! Nawołują by ograniczyć internet, byśmy nie rozpoznali momentu nadejścia wielkiego ucisku, a wcześniej nie rozpoznali "Nowego Hitlera-Antychrysta", tak wyczekiwanego przez elity Nachasza.


Już od początku rządów NSDAP nastąpiło wzmożone wydzielanie, separowanie, a także eliminacja osób i grup społecznych uznanych za małowartościowe (niem. minderwertig), obecnie coraz częściej słyszy się głosy lewackich 'elit', że chrześcijaństwo nie pasuje do cywilizacji ufonautycznej NWO, jest zabobonem i ciemnogrodem, przeszkadza jej we wprowadzaniu "postępu i nowoczesności", prowadzącej do "Nowego Wspaniałego Świata", "Zrównoważonego Rozwoju Ufonautycznego" i znamienia bestii. Zdaniem nowych hitlerowców od globalnej komory gazowej chrześcijanie mają przestać istnieć, wtedy pojawi się upragniona globalna religia mocy Vril.

Podobieństw nazistowskich hitlerowców, ich planów, do tego czego jesteśmy świadkami obecnie, jest znacznie więcej. Trzeba by większego opracowania by je wszystkie poprawnie opisać. Wspomnijmy jeszcze o Hitler-Jugend "Młodzieży albo Dzieciach Hitlera" Od 1936 roku obowiązywała, zaostrzona jeszcze w 1938 roku, ustawa o obowiązkach młodzieży. Zgodnie z nią, każdy chłopiec i każda dziewczynka przyjmowani byli w wieku 10 lat do DJ (Deutsches Jungvolk), a w wieku 14 lat wstępowali do HJ bądź do BDM(Bund Deutscher Mädel ). Tam była przeprowadzana na młodych umysłach głęboka psychomanipulacja.

Obecnie indoktrynuje się, a właściwie karmi, dzieci i młodzież satanistyczną ideologią poprzez kina, telewizję i gry video, ale to nie wszystko, do szkół, zgodnie z nowym hitlerowskim prawem NWO, wysyła się "nauczycieli" seksu i perwersji, by ci zarażali najmłodszych chorobami homoseksualnymi, albo wręcz szaleństwem gender (!), tworząc w ten sposób armię antychrysta, nowego Hitlera, Vadera czy Dartha Sidiousa.

Nowo powstała (powołana) armia ciemności, z nadania imperium gejowskiego iluminackiego kominternu, chciała by szatańskiej asymilacji wszystkich dzieci, pragną by stały się ufonautycznymi istotami gender (pozbawionymi znamion biologicznej płciowości) ! "Żądają nie tylko tolerancji, ale całkowitej akceptacji dla swojego sposobu życia, cały świat chcą przerobić według swojej utopii - i to  bardzo brutalnym metodami. Na przykład w Niemczech rodziców, którzy nie chcą swoich dzieci posłać na lekcje genderowej seks-deprawacji, wsadzają do więzienia. W ostatnich latach podczas demonstracji tych rodziców w Stuttgarcie wystraszone młode matki z małymi dziećmi musiały być ochraniane przed brutalnością gejów przez kilkusetosobowy, uzbrojony po zęby oddział policji. Geje publicznie używali przy tym kart Pisma świętego jako papieru toaletowego i krzyczeli „wasze dzieci będą takie, jak my”. Wzywali też do mordowania organizatorów tych demonstracji i pozorowali ich zabójstwa. Takie oto jest to „tęczowe chrześcijaństwo”, tak oto geje rozumieją tolerancję i szacunek dla innych." - (więcej w linkach). 'Nowe NSDAP' zasilane przez struktury NWO jest całkiem realnie działającą organizacją. Wystarczy prześledzić nagłówki niezależnej prasy, by się dowiedzieć, że nabór do "Szwadronów Szatana" jest prowadzony coraz śmielej !

Iluminacki rząd znanego UFOsona Justina Trudeau usilnie przepycha hitlerowską ustawę o "możliwości odbierania dzieci rodzicom, którzy zaprotestują przeciwko przepisom i decyzjom utrzymanym w duchu ideologii gender. Na przykład umożliwiającym korzystanie z tej samej szatni, toalet bądź pryszniców przez dziewczynki i chłopców deklarujących płeć odmienną od biologicznej." Seksualnie naenergeryzowna armia antychrysta, a w przypadku młodych "Satan-Jugend", o której wspominał prawdziwy Amerykanin Steve Quayle, musi być zasilana przez ciągły dopływ nowych członków. Powinno się również bez ustanku przypominać, że dwóch pierwszych przywódców europejskich, którzy wprowadzili aborcję do prawodawstwa podległych im terenów to Józef Stalin i Adolf Hitler.


Wszystkie przepisy zezwalające na mordowanie dzieci w łonach matek są więc pokłosiem wspomnianych satanistów niemieckich i rosyjskich. Wielu protestantów nie chce dostrzec, że oprócz kacapa rosyjskiego/postsowieckiego istnieją też kacapy chińskie, amerykańskie i kanadyjskie, przed którymi w ostatnich miesiącach usilnie klękają polskojęzyczne rządy. Zachodnie plany depopulacji Polski przez hitlerowców z NWO są całkiem dobrze znane, aczkolwiek ukrywane przez media: "Wedle raportu Living Planet Report opracowywanego przez naukowców różnych dziedzin na polecenie światowego potentata ekologii organizacji WWF, „pojemność” Polski wynosi między 13 a 20 milionami ludzi. 39 milionów Polaków co roku zużywa dwa razy więcej dóbr naturalnych niż piękna nasza Polska cała jest w stanie z siebie wydać.


Powróćmy do meritum, do niewidocznego pożywienia. Jeśli sobie uzmysłowimy, że medium jakim stał się Hitler, to efekt wielu lat spożywania okultystycznej strawy, wówczas zbliżymy się do prawdy o tamtych wydarzeniach. Wódz naczelny III Rzeszy od samego początku zamykał się sam, i to na wiele długich godzin w swoich apartamentach, naszym zdaniem wyczekiwał/nasłuchiwał duchowych instrukcji (wtedy jeszcze Morell go nie szprycował) ! Ochrona Hitlera informowała w takich momentach, że natchniony herszt wie kiedy ma, a kiedy nie, spotykać się z podwładnymi. W szczycie swojej potęgi, Adolfa zaczęto przedstawiać jako mesjasza. Nic dziwnego, cywilizacja ufonautyczna, wtedy i dziś, potrzebuje kontakterów !

Hitlerowscy 'niuejdżowcy' planowali budowę nowego religijnego miasta skupionego wokół zamku Wewelsburg. Miał to być „okultystyczny Watykan”, poświęcony wszelkiemu złu. Od kilkunastu lat buduje się podobne, typowo satanistyczne centrum w Astanie. Specjalne szkoły hitlerowskich elit miały uczyć przyszłych przywódców Niemiec okultyzmu, w tym psychicznego mediumizmu, hipnozy i wróżbiarstwa. Miały być również prowadzone badania laboratoryjne, mające na celu poszukiwanie nowych energii – takich jak Vril, by napędzać lecące ku gwiazdom statki kosmiczne (patrz opracowania Wiktora Schaubergera). Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że i dziś we wszystkich medialnych tubach NWO propaguje się te same idee, te same rzeczy, może czasami ubrane w nowe ciuszki.Hitler był przekonany, że we wnętrzu Ziemi kryją się nadnaturalne byty ufo, które pomogą mu pokonać wrogów i wygrać rozpętaną wojnę. Stąd też łatwo dojść do wniosku, że amerykańskie elity, wyznawcy i główni twórcy nowego hitleryzmu, jako jedyne, oficjalnie-rządowo nie chcą ujawnić akt w sprawie realnie istniejącego zjawiska NOLi. Większość państw która prowadziła w tej sprawie własne dochodzenia odtajniła swoje dokumenty. Ktoś z amerykańskich elit, na podstawie własnych kontaktów, jest silnie przekonany, że UFOnauci pomogą (przecież pomagają !), przetransferują wiedzę o Vril  i przewaga nad przeciwnikami wzrośnie, będzie miażdżąca, tak jak Hitler, tak nowe SS-NWO marzy o "Cudownej UFO Broni - Wunderwaffe"

Według relacji porwanych przez UFO, inteligencje te "pomagają" stworzyć na Ziemi nowe humanoidalne istoty hybrydalne ! (Więcej w filmie "UFO czsów Ostatecznych", z którego pochodzi dolne lewe zdjęcie - kadr)

Hitlerowcy w latach 1937-1938 przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę ekspedycje na Antarktydę. Szukali drogi prowadzącej do wnętrza Ziemi. Mówi się, że w swych badaniach mieli odnieść sukces, że odnaleźli wejście do podziemnego „Tęczowego Miasta”, nawiązując kontakt z „Nieznanym Nadczłowiekiem”. I dziś coraz częściej słychać głosy o wizytach oficjeli w tym niegościnnym miejscu, są one owiane tajemnicą, lub podaje się jakieś medialne ochłapy, by zmylić prawdziwy cel podróży dzisiejszego hitlerowskiego establiszmentu NWO.Przedstawione tu informacje, zwłaszcza te dotyczące istot ufonautycznych nie są wymysłami hitlerowców, lub ich tajnych bractw. Istoty nazywane "ufonautami" lub  "kosmitami" mogą rzeczywiście mieć swoje bazy pod ziemią. Przecież wlatują do wulkanów, dzięki raportom ufologów wiemy, że mają wpływ na ludzi, i jak część badaczy twierdzi - sterują elitami. Z badań specjalistów tej dziedziny wynika, że wywierają na ludzką cywilizację silny wpływ, i o ten wpływ właśnie chodzi. Od tysiącleci potomkowie Adama w jakiś sposób nawiązują kontakt z istotami anielskimi (lub dziećmi Nachasza ?). Hitlerowcy utuczeni okultystyczną strawą chcieli, szybciej niż inni, doprowadzić do utworzenia globalnego rządu ufonautycznego, znanego dziś pod nazwą NWO.
Programy na temat genezy hitleryzmu, jakie od lat się produkuje nie poruszają tego typu zagadnień, lub w stopniu minimalnym. To też nie powinno nas dziwić, z tego co tu państwo przeczytali, wyłania się przerażający obraz elit nowego porządku, albo Zrównoważonego Rozwoju przyszłej Nowej Wspaniałej (IV) ufonautycznej Rzeszy, w jej budowę zaangażowane są chyba wszystkie światowe rządy, w tym i polskojęzyczne.

W opini wybitnego biblisty i amerykańskiego patrioty Chucka Misslera, nowy hitleryzm NWO doprowadzi do kolejnego holokaustu. Jego zdaniem, a właściwie zdaniem proroków, czyli Boga, kolejny globalny mord na Żydach pochłonie 2/3 z ich populacji. Oprócz przewidzianych w Piśmie Świętym niepokojących przyszłych wydarzeniach, musimy cały czas pamiętać, że Biblia, z założenia, jest literaturą duchową, jej przesłanie jest duchowe i "nie wszystkie elementy rozumienia jej opisów odnoszą się" do materii rzeczywistych wydarzeń planu realności materialnej, bardzo to podkreślmy: "nie wszystko co dociera poprzez Święty Przekaz do naszej świadomości odnosi się" do rzeczywistości materialno-biologicznej tej planety, wynika to też ze zdań początkowych tego artykułu, znanego również jako "Kod Biblii".Literatura duchowa jaką jest Pismo Święte nie jest łatwą. Wiele zagadnień jest nie tylko bardzo skomplikowanych, ale muszą być rozumiane poprzez łaskę Ducha Świętego. Protestanci często chcieli by jakoś "uciszyć" Ojców Kościoła, a nawet przekabacić umysły nowo nawróconych, by nie spożywano informacji pierwszych katolickich mędrców, by ich mądrość nie dotarła do duchowych dzieci "Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze." Marka 9:42

Złość nie jest dobrym doradcą, często w przypadku protestantów właśnie dzieje się tak, że na wieść o czymś co ma związek z katolicką nauką się pieklą. Głosi się, duża część wyznawców Lutra się w tym specjalizuje, jako "prawdę objawioną" że Kościół Katolicki to organizacja diabelska, zwodząca ludzkość, jedna z bestii, itp. Oczywiście nie wszyscy są tak zaczadzeni. Ciągle przywoływany Paul McGuire podszedł do tematu właśnie poprzez pryzmat Ducha Świętego i wykazał, że "Wielki Babilon" to zlepek wszystkich organizacji pracujących by stworzyć globalny system nowego hitleryzmu NWO, wspominał o ponad 10.000 nazistach, którzy dostali się do USA jako naukowa kadra V2 !

Przyglądając się Watykanowi i temu co się tam wyprawia, możemy zaliczyć jakiś procent hierarchii do NWO, elementy włoskiego sztabu Kościoła Katolickiego, ale sama instytucja, jej geneza i historia świadczy że jest organizacją świętą - miejscem świętym: "Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!" Mateusza 24, 3-17.21-22 Nawet to zdanie nie jest proste. Można go rozumieć głębiej, niekoniecznie tak jak chcą tego zwolennicy rozbicia katolicyzmu ! A takich jest co niemiara, właściwie istnieje cała armia, cały czas uderzająca w święty Kościół Katolicki kosmiczny i megalityczny. Iluminacki komintern konstruuje i nasyła "Szturmowców Szatana" na wszelkie państwa, które nie poddają się dyktatowi tzw. antykościoła.

Szatan, będąc stworzeniem, zmuszony był żmudnie budować swój antykościół na przestrzeni wielu wieków, wykorzystując do tego celu ludzi zbuntowanych przeciw Jezusowi i objawionej Jego nauce. Masoneria jest organizacją hierarchiczną, zbudowaną na kształt piramidy. W ramach jej struktury nikt nie wie, co się odbywa na wyższych stopniach wtajemniczenia. Dzięki Duchowi Świętemu coś jednak się udało przekazać społeczeństwu, chodzi o "Czwarte Królestwo", o którym dowiedzieliśmy się ostatnio dzięki pastorowi Hoggardowi.

To właśnie masoneria jest ukazana pod postacią nierządnicy, gdyż zrodziła się i działała przez pierwszych kilkaset lat w krajach chrześcijańskich, a zdradę Boga dokonaną przez ochrzczonych ludzi, którzy sprzymierzyli się z Lucyferem, zwanym też Szatanem lub Nachaszem, Pismo Święte określa zawsze mianem prostytucji. Pod wizerunkiem bestii ukazany jest Lucyfer (Szatan), który niesie nierządnicę, dając jej siłę i kierując jej poczynaniami.

"I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię — tajemnica: ,,Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi". I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, zdumiałem się wielce." (Ap 17,3-6).

Jak państwo zauważyli,  tu też wymienia się specjalny "napój", a ten upaja organizację Nachasza. Przejdzmy stąd do katolickich mędrców, którzy przekazali nam tajemnice duchowego rozumienia Biblii. Jeżeli ktoś dał się zwieść teorii, że nierządnicą jest Kościół Katolicki powinien jeszcze raz przemyśleć to, o czym mówi Paul McGuire, co wynika z prac doktora Krajskiego, a przede wszystkim przesłań Marki Boskiej i "Czwartej Tajemnicy".


"Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich" - Efezjan 6:12 Hitler i jego wysoko postawieni pobratymcy byli pod wpływem niewidocznych potęg, Zwierzchności, Władz i rządców świata ciemności, staje się to bardziej oczywiste, gdy się prześledzi ich zaangażowanie w kontakt z innym wymiarem, z istotami ufonautycznymi. Z tego punktu widzenia sprawa coraz bardziej dziwnego zachowania części watykańskiej hierarchii powinna być rozpatrywana w kontekście przynależności jej członków do antykościoła, co nie jest wcale tajemnicą. Tak jak i oni, tak i część protestantów należą do struktur Nierządnicy, o czym się zbytnio nie pisze. Zresztą szkoda klawiatury na rozpatrywanie protestanckiej złości, lepiej przytoczyć w tej kwestii słowa jednego z Ojców Kościoła, chodzi o to byśmy mogli usłyszeć duchem/duchowo słowa Zbawiciela, by POSILAĆ się jego strawą:

"Zastanowisz się, czy przychodzą do ludzi jakieś potęgi nie posłane przez Boga i czy istnieją wśród nich takie, które wyszły od Boga, ale dopuściły się uchybienia, ponieważ nie zostały przez Niego posłane. Nie należy też przechodzić do porządku dziennego nad zagadnieniem duszy, być może bowiem dusza Jezusa, będąc w swej doskonałości, znajdowała się w pełni Bóstwa, a wyszedłszy stamtąd, po­nieważ Ojciec ją posłał, przyjęła ciało z Maryi. Inne dusze jednak nie wyszły w taki sposób od Boga, to znaczy nie zostały wysłane ani posłane przez wolę Bożą. "Dlaczego nie rozumiecie słów Moich? Bo nie możecie słuchać Mojej nauki" (Jana 8, 43) Jezus powiada: Powodem, dla którego nie rozumiecie słów Moich, jest to, że nie możecie słuchać Mojej nauki. Najpierw więc musimy osiągnąć zdolność słuchania nauki Bożej, byśmy później mogli stać się zdolnymi do rozumienia wszystkich słów Jezusa. Ten bowiem, kto uprzednio nie był zdolny do słuchania nauki Jezusa, może później osiągnąć zdolność jej słyszenia, bo przecież nikt nie może słyszeć, dopóki jego słuchu nie uleczy Słowo, które mówi do głuchego: „Otwórz się". Skoro zaś rozwiązany zostanie węzeł będący przyczyną głuchoty, wówczas człowiek stanie się zdolny do usłyszenia Jezusa i będzie mógł zrozumieć Jego słowa. Jeśli tak nie jest, to ci, którzy mniemają, iż omawiane zdanie potwierdza ich naukę o istnieniu różnych natur, niechaj nam powiedzą, czy głusi mogli słuchać tych, których później Chrystus uleczył, czy też nie mogli? Jasne, że nie mogli. A zatem oczywiste jest również, że ci, którzy nie byli zdolni do słuchania nauki Jezusa, mogli się jednak odmienić, aby ją usłyszeć, bo kiedy ktoś nie jest w stanie słyszeć, nie musi to być choroba nieuleczalna."

O diable i jego pomocnikach Ojcowie piszą w ten sposób: "Trzeba tylko dodać, że jeśli ktoś popełniwszy grzech narodził się z diabła i nie oczyścił się z tych narodzin, to człowiek taki chce spełniać nie jedno, ale wiele pożądań swego ojca. A skoro w każdym dziecku diabła pożądania rodzą się z pożądań tkwiących w diable, to jasne, iż jego pożądaniem jest pycha materii i zagłady, o których słusznie można powie­dzieć, że są nieprzyjaciółkami Boga. Nie jest więc absurdem, jeżeli mówimy, iż zabójstwo, niespra­wiedliwość i chciwość są pożądaniami diabła, i że pożądania te, powstałe w jego dzieciach, są podobne do jego własnych pożądań. Uznać też trzeba ogólnie, że wszelka nieczystość, która z natury swej przeciwstawia się czystości, jest pożądaniem diabła, z którego rodzą się w jego dzieciach żądze nieczystości. Łatwo też możemy uznać, że pożądaniem diabła jest rozpusta, cudzołóstwo, pedofilia i homoseksualizm, choćby nawet ktoś miał wątpliwości co do tego, jak pożądania te rodzą się w ludziach z pożądań tkwiących w diable. Z tekstu wynika, jakoby istniało ogólne prawo dotyczące ludzkich pożądań. Skoro więc ludzie chcą spełniać pożą­dania swego ojca, to wszystko, czego pragną wbrew prawu, było wcześniej pożądaniem ich ojca. Taki właśnie sens ma zdanie: „Chcecie speł­niać pożądania ojca waszego". Trzeba na to odpowiedzieć, że szatan pragnie, aby uwiedziono na przykład tego chłopca, żeby ta kobieta popełniła cudzołóstwo, żeby tamci dopuścili się rozpusty, i pożądania te wszczepia ludziom, którzy mogą mu służyć przez spełnianie jego pragnień, to znaczy, przez dokonywanie tego, ku czemu diabeł zmierza. Można więc powiedzieć, że szatan dopuszcza się rozpusty albo cudzołóstwa wcześniej niż człowiek popełni rozpustę albo cudzołóstwo.To samo powiesz o każdym grzechu. Diabeł na przykład nie po­żąda pieniędzy, lecz pragnie ludzi uczynić chciwcami i gorliwymi wielbi­cielami spraw materialnych, i to jego pożądanie gotowi są zaspokajać ci, którzy kochają pieniądze dla zadośćuczynienia własnym pragnieniom. Winniśmy zatem zastanowić się nad wszystkim, co chcemy uczynić, i musimy upewnić się, czy przypadkiem nasze zamysły nie rodzą się z pożądań szatańskich." Koniec cytatu. - O duchowych wszczepach istot ufonautycznych pisaliśmy w tekście pt.: Cudowne możliwości UFO istot, raport Karli Turner

P.S. - Aktualizacja z dnia 16/06/2017, nowi hitlerowcy NWO okupujący Kanadę właśnie wprowadzili prawo szturmowców szatana ! tu link: http://www.pch24.pl/kanada--rodzicielskie-wystapienie-przeciw-gender-jako-myslozbrodnia--grozi-utrata-dzieci-,52356,i.html


Nowi Hitlerowcy NWO wpadli właśnie na stary pomysł by wysyłać nieposłusznych do obozów zagłady ! "Aktywiści LGBT związani z Uniwersytetem Goldsmith w Londynie wpadli na pomysł, aby osoby odrzucające transseksualizm trafiały na 10 lat do obozów, gdzie będą łączyć pracę z resocjalizacją. Lewicowe środowisko jednocześnie zdecydowanie broni systemu penitencjarnego Związku Sowieckiego, a gułagi nazywa miejscami, gdzie prowadzono regularne zajęcia, kluby książki, grupy teatralne i inną działalności resocjalizacyjną dla przestępców.„Wyślij tych, którzy kwestionują transgenderyzm do gułagów, apeluje grupa studentów LGBT” – donosi anglojęzyczny portal „Breitbar.com”, opisując nową inicjatywę środowisk transseksualnych w Anglii. Jak pisze autor publikacji, według wpisów na jednym z portali społecznościowych Stowarzyszenie Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Transseksualistów przy Uniwersytecie Goldsmith w Londynie zasugerowało, aby osoby kwestionujące transgenderyzm kierować do obozów na 10-letnią reedukację. Według środowiska LGBT przy londyńskim uniwersytecie, należy „zabić” idee nieprzychylne transgenderyzmowi. Na pytanie zadane na społecznościowym koncie, czy nie można „uciszyć” przeciwników LGBT odpisano, że „po prostu zostaną wysłani do gułagów”. http://www.pch24.pl/gulagi-dla-przeciwnikow-transgenderyzmu--oto-pomysly-londynskich--teczowych-aktywistow,63062,i.html#ixzz5SBYLn8pM


Nowi hitlerowcy NWO w akcji, już oficjalnie ! Info z dnia 22/03/2018 "Po partii Nowoczesna trudno spodziewać się czegoś dobrego. Nie chodzi jednak tylko o wpadki słowne byłego lidera formacji, Ryszarda Petru, ale również o skrajnie postępowy program ugrupowania. Grafika opublikowana na Facebooku formacji 18 marca wywołała prawdziwą burzę w sieci. I bardzo dobrze! Zaprezentowana przez Nowoczesną na FB grafika zachęca do udziału w konferencji z udziałem przewodniczącej Nowoczesnej, Katarzyny Lubnauer oraz wiceprzewodniczącego .N, Witolda Zembaczyńskiego. Spotkanie poświęcone ma być, jak można wywnioskować z reklamy, osobom starszym oraz dotyczącym ich aspektom programu partii założonej przez Petru. Na grafice widnieje jednak niepokojące słowo, które wprawiło w osłupienie internautów. Mowa bowiem o depopulacji!" http://www.pch24.pl/depopulacja--zrobimy-to--porazajaca-grafika-na-facebooku-nowoczesnej-,59098,i.html#ixzz5AURgMGH6Artykuł ukazał się na stronie Argonauta.pl


:Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?

 Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch

 Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
Kiedy nowi hitlerowcy NWO rozpętają wojnę i zaatakują Izrael ?
Odlot Hitlera

Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"

Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji

"Czasami przyszłość prześwituje po polsku".
„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza
Polska z XII wieku przypomina tą z XXI - odeprzeć atak nowego MkUltra
Marzulli ujawnia wiedzę z zakresu tożsamości ufonautów ! (Full Disclosure)
Atak na Argonautę - Ogłoszenie
Ludzie Acheiropoietos - nie ludzką ręką uczynieni !
Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?
Szokujące wyznania izraelskiego rabina sanhedrynu !


Polska w objęciach - prośmy o objęcia miłosierdzia
2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a
http://www.pch24.pl/teczowi-chca-akceptacji-grzechu--kosciol-pod-homopresja,44825,i.html
Poniżej trzy artykuły w tematyce globalnych "chwastów":

"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"


"Nie sposób nie zauważyć tutaj, że cudownemu uzdrowieniu homoseksualistów poprzez odgórne wykreślenie tej choroby z listy chorób przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1974 roku towarzyszyło pojawienie się nowej jednostki chorobowej – homofobii. Uleczono kilka procent, wpędzając w chorobę kilkadziesiąt, co daje zajęcie zainteresowanym lekarzom na wiele lat. O skreśleniu z listy chorób nie zadecydowały badania naukowe, a głosowanie przeprowadzone wśród psychiatrów. Wiemy, że 5854 osób było za oraz 3810 było przeciw, skąd wynika, że za wykreśleniem opowiedziało się 58% głosujących. Patrząc na przyjętą metodę podejmowania decyzji stwierdzam, że należałoby uświadomić amerykańskim psychiatrom, iż nauka nie jest demokracją, bowiem o prawdzie nie rozstrzyga się przez głosowanie. W związku z powyższym decyzja o wykreśleniu homoseksualizmu z listy chorób jest nieważna od samego początku i nie jest dla nikogo wiążąca."

Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !
Starożytni posiadali możliwości modelowania gór, ale w jakim celu ?

"Obrońcy życia i byli członkowie Papieskiej Akademii Życia wyrażają zaniepokojenie obecnym kursem obranym przez nowego przewodniczącego – Vincenzo Paglię. Zwolnił on bowiem znaczną część dotychczasowych członków organizacji a także zliberalizował zasady dotyczące ich prawowierności. Zdaniem obrońców życia działania te niszczą instytucję założoną przez Jana Pawła II." - zródło: http://www.bibula.com/?p=96044 Tekst pokazuje, że 'nowi' już się mocno rozgościli w Watykanie, czystki i eliminacja cywilizacji człowieczej idzie pełną parą !

Otwartość na sodomię i eutanazję. Skandaliczne nominacje do Papieskiej Akademii Życia


Proszę sprawdzić pierwszy film !
Szczególnie polecamy film pt „Obcy z piekła (napisy PL)” ! Szczegolnie od 25 minuty

Międzynarodowy okultystyczny UFO-komintern
Starożytne systemy dzisiejszych okultystow - dr Krajski

Poniżej dwa filmy w temacie hitlerowskiego opętania ! Drugi jest w dużej części jakby streszczeniem artykułu powyżej. Polecamy !

Hitler i wiedza tajemna  Lektor PL
Naziści Towarzystwo Thule i Okultyzm-Film Dokumentalny Lektor.cz 1

Proroctwo kardynała Wojtyły z roku 1976 ! Atak struktur zła na chrześcijaństwoAGENDA 21 - Program Kontroli NWO
Początek siedmiu czasz ?Atak nowych hitlerowców NWO ! - Natanek, Kowalski, Chojecki
https://www.youtube.com/watch?v=0XdX9Q2wDxc&t=45sAgenda 21. Ameryka się budzi a my?Here The Proofs: Adolf Hitler & Hermann Göring Making Secret Freemason
30 srebrników...
WAŻNE video !!! 
ANTIFA! Outed As Nazi Fascist Scum 1 wrz 2017