poniedziałek, 29 grudnia 2014

Inteligentny wybuch cwanej zupy

Intelinencja rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych, a co za tym idzie ma wiele różnych definicji. W przypadku ewolucji Wielkiego Wybuchu, najlepszą definicją była by taka: „Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia.” Stąd niewykluczone, że „inteligentny wybuch niczego” musiał być specjalnym projektem, którzy przybył z innej rzeczywistości, do tej rzeczywistości, jednak ewolucyjny problem polega na tym, że przed wybuchem nie było rzeczywistości ! Czas i przestrzeń zaczęła się podczas „wybuchu” niczego !

earthandsunrise

No dobrze, skoro jednak nic zaistniało i przypadkiem skonstruowało organizmy żywe to jak to było u początków ? Czy „prazupa” miała zdolność myślenia ? Czyżby była jakimś inteligentnym bezkształtnym bytem, rodem z filmów sci-fi ?! „Możliwe że tak”. Prawdopodobnie przyleciała na jednej z setek tysięcy komet, które według ewolucjonistów, zapoczątkowały życie na Ziemi, przynosząc na ich barkach pomysłową wodę.

Jeżeli pierwsza prazupa potrafiła adaptować się do środowiska bezkształtnej Ziemi (tohu va bohu) to musiała posiadać Inteligencję zdolna rozwiązywać problemy, a co za tym idzie, Inteligencję zdolną dostrzegać zależności, następnie zdolność uczenia się, zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną, poprzez operacje logiczne, oczywiście również zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego środowiska dopiero co zastygłej masy Ziemi (tak rozumianej inteligencji nie posiadają jeszcze dzisiejsze komputery), więc prazupa prawdopodobnie nie była płynnym komputerem rodem z hoywoodzkiego Terminatora.
A-Beautiful-Creation-god-the-creator-9706715-1024-768-700x525
Prawa Natury
Gdy możliwe jest wielokrotne potwierdzenie prawdziwości stwierdzenia odnośnie do obserwowalnego świata, mówimy wówczas o prawie natury. Kiedy mówimy o prawach natury, najczęściej rozumiemy pod tym prawa fizyczne czy chemiczne. Kto sądzi, że nasz świat można opisać jedynie za pomocą wielkości materialnych, ogranicza swoje postrzeganie. Do naszego świata należą również wielkości niematerialne, jak informacja, wola czy świadomość.
Informacja nie jest własnością materii ! Wyobraźmy sobie kawałek piaszczystej plaży. Piszę palcem na piasku parę zdań. Informacja ta jest zrozumiała. Następnie wyrównując powierzchnię piasku, wymazuję tę informację. Teraz piszę na piasku inne zdania. Wykorzystuję do tego ten sam materiał, co poprzednio oraz to samo „narzędzie” sterowaną inteligencją ręke. Poprzez zmazywanie i ponowny zapis masa ani substancja piasku nie zmieniła się w żaden sposób, chociaż informacja zmieniła się diametralnie. A więc sama informacja jest wielkością niezależną od masy czy substancji. Jest zależną od ducha-woli nadawcy, a poprzez rękę i palec zostaje kodowana w piasku. (To samo rozumowanie można przedstawić za pomocą dysku twardego komputera gdzie narzędzie zapisuje na powierzchni informację pochodzącą ze zródła).
Oxygen Volume 14
Ponieważ informacja nie jest wielkością materialną, nie można wyjaśnić faktu jej powstawania w oparciu o procesy materialne. Co jest źródłem informacji? Co powoduje nami, aby napisać jakiś list, pocztówkę, gratulacje, pamiętnik czy też akta urzędowe? Ważnymi okolicznościami są nasza wola lub jakiś przełożony. Informacja zawsze wiąże się z wolą nadawcy, który informację wysyła. Informacja nie jest wielkością stałą (zawsze zachowaną), może narastać, a w wyniku zakłóceń może być deformowana i niszczona.

Wszechświat działa według pewnych zasad — praw, którym wszystko musi się podporządkować. Te prawa są precyzyjne, a wiele z nich ma matematyczny charakter. Prawa przyrody są hierarchiczne – prawa drugorzędne opierają się na prawach podstawowych, bez których wszechświat nie istniałby. Skąd jednak wzięły się te prawa i dlaczego działają? Jeśli wszechświat jest jedynie przypadkowym produktem ubocznym Wielkiego Wybuchu niczego, dlaczego miałby rządzić się określonymi zasadami — jakimikolwiek zasadami? Ewolucjonista nie jest w stanie podać przyczyny, dla której świat miałby być logicznie uporządkowany i poddany niezmiennym prawom. Dlaczego miałoby tak być, skoro nie ma prawodawcy?
God-s-ocean-beauty-god-the-creator-10233666-640-480-436x360

Jedno z praw przyrody jest powszechnie znane – prawo biogenezy. Mówi ono po prostu, że życia powstaje z życia. (Tak jak człowiek z człowieka, małpa z małpy a koń z konia) Do takiego wniosku dochodzi nauka na podstawie obserwacji — żywe organizmy reprodukują się tworząc organizmy tego samego rodzaju. Louis Pasteur obalił wcześniejsze twierdzenie, że życie może spontanicznie powstać z nieożywionej materii. Od jego czasów nikt nie wskazał na jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady.


Proszę zwrócić uwagę na to, że ewolucja prowadząca od molekuł do człowieka stoi w jawnej sprzeczności z prawem biogenezy. Ewolucjoniści wierzą, że życie (przynajmniej jeden raz) spontanicznie powstało z nieożywionych związków chemicznych, z prazupy. Ale dlaczego tylko jeden raz i spontanicznie ?! Czyżby „inteligentna zupa” stwierdziła, że tylko jeden jedyny raz warto zapoczątkować życie ?! Rzeczywistość, w której żyjemy, można podzielić na dwa różniące się obszary, mianowicie na świat materialny i nie-materialny. Materia dysponuje masą, która jest mierzalna w polu grawitacyjnym, w przeciwieństwie do wielkości nie-materialnych (np. informacja, świadomość, inteligencja, wola) bez-masowych. Przy tym należy podkreślić, że materia i energia są konieczne dla magazynowania i przekazywania informacji.

Żadna informacja nie powstaje w wyniku procesów statystycznych. Procesy statystyczne są procesami czysto fizycznymi lub chemicznymi, zachodzącymi bez udziału inteligencji. Informacja może powstać jedynie w wyniku działania inteligentnego nadawcy. Inteligentny nadawca (w przeciwieństwie do mechanicznego) posiada świadomość oraz wolną wolę, jest kreatywny, myśli samodzielnie i działa celowo. Każdy kod (Biblijny) odwołuje się do wzajemnego porozumienia pomiędzy nadawcą i adresatem. Nie ma nowej informacji bez inteligentnego nadawcy. Każdy łańcuch przekazu informacji może być prześledzony wstecz aż do inteligentnego nadawcy.
Przyporządkowanie danemu zestawowi symboli jego znaczenia jest procesem duchowym, wymagającym inteligencji. Maszyny techniczne i biologiczne mogą magazynować, przekazywać, dekodować oraz tłumaczyć informacje – bez zrozumienia przyporządkowanego znaczenia. Informacja jest niematerialną podstawą wszystkich technologicznych i biologicznych systemów. Dla magazynowania informacji konieczny jest nośnik materialny, na przykład ciało, w przypadku istot cielesno duchowych, humanoidalnych z planety Ziemia.
Creación_de_Adán-crop

Ponieważ znajdujemy kody oraz inne poziomy informacji w każdej formie życia (cząsteczki DNA lub RNA), znajdujemy się w definiowanej dziedzinie informacji. Stąd możemy wywnioskować: Musi istnieć inteligentny nadawca! Ponieważ nie istnieje żaden obserwowalny, potwierdzony eksperymentalnie proces, w którym informacja powstaje sama z siebie (dotyczy to także organizmów żywych), tak więc wnioskujemy (my kreacjoniści, ludzie posiadający rozum, rozsądek), że istnieje inteligentny autor, który pisze kosmiczne i biologiczne programy ! Informacja, którą koduje DNA, przekracza wielokrotnie wszystko, co jest możliwe przy użyciu dzisiejszych technologii. Ponieważ autorem nie mógł być żaden człowiek, musimy go szukać poza naszym widzialnym światem !Człowiek, choć może tworzyć informację (np. listy czy książki), nie może być jednak źródłem informacji biologicznej. Tak więc pozostaje jedynie nadawca spoza naszego trójwymiarowego świata. Ponieważ informacja w swej istocie jest wielkością nie-materialną i nie może powstawać z wielkości materialnej, wnioskujemy, że: Nadawca w swojej naturze jest nie-materialny (Jest Duchem) „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (Jana 4,24).

Ponieważ jako ludzie możemy tworzyć nową informację, która nie pochodzi od naszej materialnej komponenty – ciała, stąd wnioskujemy, że: Człowiek musi posiadać nie-materialną komponentę (Duch, dusza) Również Pismo święte potwierdza naszą konkluzję, że człowiek nie jest istotą czysto materialną. Możemy przytoczyć 1 Tesaloniczan 5,23: „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Ciało jest materialną częścią człowieka, podczas gdy duch i dusza są niematerialne.

Ponieważ informacja, która nie pochodzi z materii i energii, jest podstawową komponentą wszelkiego życia, konieczny jest inteligentny Nadawca. Ponieważ większość znanych teorii wymaga chemicznej i biologicznej ewolucji oraz powstawania informacji z materii i energii (nie od Nadawcy), konkludujemy rozsądnie i z namysłem, że wszystkie te teorie i koncepcje chemicznej i biologicznej ewolucji (makroewolucji) są BŁĘDNE !

Informacja z cząsteczek DNA jest przekazywana do cząsteczek RNA; zjawisko wymiany zachodzi analogicznie do sytuacji z transferem informacji pomiędzy dwoma komputerami. W komórce działa niezwykle złożona maszyneria, która w sposób genialny wprowadza do życia programowe rozkazy. O nadawcy nie wiemy właściwie nic, ale ignorowanie go byłoby niedozwolonym błędem. Istniejemy w świecie niezwykłym ! Stworzonym, mającym swoje prawa i zadania. Jako istoty posiadające inteligencję powinniśmy poszukiwać Nadawcy kosmiczno-biologicznej informacji !
Jesus stars

Błędny ewolucjonizm próbuje wyjaśnić fenomen życia jedynie na poziomie procesów fizyczno-chemicznych (redukcjonizm). Redukcjoniści pragnęliby, aby istniało ciągłe przejście od materii nieożywionej (inteligentnej prazupy wybuchu z niczego) do ożywionej. Za pomocą twierdzeń teorii informacji możemy wyciągnąć jednak podstawowe i daleko sięgające wnioskowanie: idea makroewolucji – a więc przejście od komórki ożywionej do człowieka – jest błędna. Informacja jest jednym z podstawowych i absolutnie koniecznych czynników wszystkich żyjących układów. Każda informacja – a żyjące układy nie są wyjątkiem – potrzebuje Duchowego Autora !

Prawdziwa tajemnicza historia ludzkosci - Ewolucja Urojona HD
https://www.youtube.com/watch?v=DNBUQGdZ8QgLinki:
Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)


Kreacjonizm w skrócie - co wybuchło na początku ?!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FAiQdwj3lrc Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel

Linki:
Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis
Darwinowski duch !
Czy Biblia jest prawdziwą spisaną historią ?
Duchowe poglądy o rzeczywistości
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !
Bereszit bara Elohim et haszemaim – Na początku stworzył Bóg…
Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia niezwykłe dane
Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwie

(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)

sobota, 27 grudnia 2014

„poczułem, że MOC wyszła ze Mnie” δυναμιν – kosmiczny klej Qi

W czasach głębokiej komuny, gdzie Polska i Polacy żyli oddzieleni od świata opartego na wierze w magiczne działanie pieniędzy oraz okultystycznych sił, odbyło się w roku 1967 naukowe posiedzenie Sekcji Bioelektroniki. Działo się to w Pałacu Kultury Nauki w Warszawie. Profesor Józef Gołąb zademonstrował tam tajemniczy eksperyment, a mianowicie: destylowaną wodę wlał do szklanej probówki, zabarwiając ją kaolinową glinką na kolor mleka. Zatkawszy korkiem probówkę, przyłożył ją w pozycji pionowej do swej nagiej piersi pod ubraniem. Po 15 minutach wyjął spod koszuli probówkę.

Zauważono, że Jedynie parę centymetrów wody od góry wyklarowało się. Kiedy natomiast tę samą probówkę, w której przez potrząśnięcie znów płyn zmącono, przyłożyła sobie do piersi na gołą skórę dwudziestoletnia panna, już po dziesięciu minutach woda wyklarowała się do połowy probówki. Po kolejnym mąceniu płynu profesor raz jeszcze przyłożył sobie do piersi probówkę, ujmując swą prawą ręką lewą dłoń niewiasty uczestniczącej w poprzednim doświadczeniu. Płyn w probówce znów wyklarował się do połowy. Kobieta była młoda, zdrowa, prądy jej biopola były o wiele silniejsze i intensywniejsze od prądów starego profesora, w dodatku chorego na serce.


Z przedstawionego doświadczenia wynika, że istnieje jakiś rodzaj biopola, a to jest rodzajem specyficznej energii – orgonu, chrześcijańskiej mocy (w języku greckim ‚dynaminu’) lub jak to zwą hinduscy jogini prany. W filozofii chińskiej ta (życiowa) energia miałyby być manifestacją zjawisk i procesów natury, byłaby to niewidoczna moc, którą nazwano Qi, w ocenie chińskich mędrców silnie związana z siłami życiowymi człowieka. Należy podkreślić, że moc ta, jest pochodną procesów życia, a w opinii wielu badaczy i świętych, życie pochodzić ma w jakiś sposób z duszy, elementu boskiego/Boga, który generuje siłę utrzymującą sklejająca ciało, w stanie, jakim obecni medycy zwą „stabilnym”.


O zjawisku tym wiedzieli oczywiście starożytni, dlatego gdy siły życiowe osłabły w izraelskim królu Dawidzie, szukano zdrowego i ładnego generatora tej mocy. „Z biegiem czasu sędziwy Dawid tak się posunął w latach, że nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go kocami. Wówczas powiedzieli mu jego słudzy: «Trzeba, aby wyszukano panu memu, królowi, młodą dziewicę, a ona będzie przy królu czuwać i mieć o niego staranie. I będzie spała na twym łonie, a przez to ogrzewała pana mego, króla». Szukano więc pięknej dziewczyny w całym kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono Szunemitkę Abiszag i przyprowadzono ją do króla. Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. Choć miała staranie o króla i obsługiwała go, król się do niej nie zbliżył.” 1 Królewska 1:1

Określenie że nie mógł się rozgrzać znaczy, że potrzebne mu było dodatkowe zródło energii życiowej, biopola Qi. Król Dawid nie miał się do niej zbliżać seksualnie, lecz energetycznie, i zapewne taki był cel Abiszag. Jak przystało na Zbawiciela, Jezus posiadał również określony zasób tej mocy, choć nie koniecznie ona sama była odpowiedzialna za dokonywane cuda.„Jezus jednak powiedział: Ktoś się Mnie dotknął; poczułem bowiem, że moc wyszła ze Mnie.” Ew. Mateusza 8:46, tekst oryginalny: „ο δε ιησους ειπεν ηψατο μου τις εγω γαρ εγνων δυναμιν εξελθουσαν απ εμου”, gdzie ‚δυναμιν‚ – dynamin w starożytnym języku koine znaczy głównie moc. Czym jest zatem moc ? Czy ma coś wspólnego z materią ? Czy ją spaja, a może nią kieruje lub narzuca jej pożądany układ ? Może za jej pomocą można niszczyć miasta lub rozdzielać materię, lub co bardziej prawdopodobne przechodzić za jej pomocą przez ściany ? „Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka„. (Łk 9,51-56) Jeżeli tak, to należy się zastanowić wpierw czym jest materia ? Czym jest i czy w ogóle istnieje coś takiego jak materia ? Jakie siły lub moce ją spajają ?! Co dotykamy gdy dotykamy ?!

„Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.” Ks. Rodzaju 3:3Masy cząstek elementarnych (podstawowych) wyraża się w jednostkach energii. Wykorzystuje się tu słynny wzór Einsteina E=mc2 (E jest energią odpowiadającą masie m, a c to prędkość światła w próżni). Masę wyrażamy więc w jednostkach MeV – Megaelektronovoltach. Jednostki elektronovolta bardzo często używa się w różnych dziedzinach fizyki do określania mas cząstek i kwazicząstek. Wynika to ze wspomnianej relacji pomiędzy masą a energią (E=mc2) oraz faktu używania przez fizyków jednostek, w których c=1 (prędkość światła w próżni). Chcąc wyrażać się ściśle należałoby mówić o jednostkach eV/c2 jednak zwykle pomija się c. Ile więc wynosi 1 elektronovolt ?

1 eV/c² = 1,783 razy 10 do potęgi minus -36 kg

Kwarki to elementy składowe protonów i neutronów, a także innych cząstek np. mezonów. Najczęściej spotykane są: kwark (u) –  górny (up), kwark (d) – dolny (down), oraz kwark (s) – dziwny (strange). Kwarki mają ładunek ułamkowy i  tworzą układy związane tzn. nie występują osobno, a łączą się tak, że ładunek cząstki, którą tworzą jest całkowity. Kwarki tworzą układy związane, wynikające z ich uwięzienia. Nigdy dotąd nie zostały one zarejestrowane jako swobodne cząstki, tak jak to jest w przypadku cząstek podstawowych (elementarnych).

Według obecnej wiedzy cząstki elementarne będące składnikami materii można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią kwarki, drugą grupą są leptony. Każda z tych grup zawiera po sześć cząstek oraz ich antycząstki, istnieje więc sześć rodzajów kwarków oraz sześć rodzajów antykwarków. Dlaczego akurat 12 ? 12 godzin dnia + 12 godzin nocy, 12 plemion Izraela, 12x12x1000 to 144 000, czyli liczba przyszłych zbawionych.


W związku z faktem uwięzienia kwarków definicja ich masy jest obarczona pewną dowolnością, zresztą nie ma w ich środowisku mowy o jakiejś masie ! Jest to pewna umowa semantyczna ! Inną wielkością charakterystyczną dla kwarków jest izospin (spin izotopowy) I, wielkość kwantowa wprowadzona już w 1932 roku przez Heisenberga, który początkowo proponował traktowanie protonu i neutronu jako dwóch STANÓW, w których występować może jedna cząstka – nukleon. A czym jest nukleon ? Nukleon składa się z kwarków ! A czym są kwarki ? Kwarki jak zostało powiedziany powyżej są „uwięzione” i nigdy nie zostały zarejestrowane jako cząstki ! Co jest wiec „uwięzione” ?! ENERGIA ! Jaka energia lub energie wiążą więc 'materię' w całość, w jedno ?
Są to oddziaływania silne, a czym są te oddziaływania skoro najmniejsza część jaka nie może być dalej dzielona to kwark (umowne coś – nie cząstka) ?! Zgodnie z chromodynamiką kwantową, każdy kwark przenosi ładunek koloru (lub mówiąc prościej kolor) o jednej z możliwych wartości: czerwony, zielony lub niebieski. Te nazwy są CZYSTO UMOWNE i nie mają nic wspólnego ze zwykłymi kolorami, które postrzegamy wzrokiem ! Każdy antykwark przenosi z kolei antykolor i może to być odpowiednio: antyczerwony, antyzielony lub antyniebieski, itd, itp… Co się więc takiego dzieje, że wszystko trzyma się kupy ? I to silnie !


Oddziaływanie silne zachodzi pomiędzy dwoma kwarkami poprzez wymianę cząstek (umownych) zwanych gluonami przenoszących jednocześnie ładunki (bez ładunku) kolorowe i antykolorowe. Istnieje osiem różnych gluonów. Gluon to nazwa pochodzaca z języka angielskiego, od glue „klej”, jest to BEZMASOWA (bez energii – niebyt/nicość = umowność) cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach silnych. Gluon jest nośnikiem oddziaływań (czegoś umownego !) silnych, co oznacza, że oddziaływania (dynaminu ? Qi ?) te polegają na wymianie gluonów między kwarkami lub między innymi gluonami. Gluon przenosi ładunek kolorowy (umowny !) i nie ma ładunku elektrycznego czyli jest obojętny elektrycznie ! (jest w ogóle obojętny, bo go niema ?) Gluony są kwantami specjalnego, super pola: Yanga-Millsa. „Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem…” Mateusza 13:32

Pole Yanga-Millsa to inaczej pole, które ma rządzić oddziaływaniem wszystkich cząstek elementarnych we Wszechświecie. Zostało ZAPROPONOWANE (wymyślone) w 1954 roku przez Chen Ning Yanga i jego ucznia Roberta Millsa. Jest ono uogólnieniem pola Maxwella – wprowadzonego sto lat wcześniej, by m.in. opisać światło – z tym wyjątkiem, że pole Yanga-Millsa dopuszcza obecność ładunku magnetycznego. Dla oddziaływań słabych kwantem odpowiadającym polu Yanga-Millsa jest wuon (bozon W), który może mieć ładunek +1,0,-1 oraz zeton (bozon Z).
Kwarki łączą się ze sobą dzięki wymianie małych porcji bez-energii nazywanych gluonami. Skondensowane pole gluonowe jest na tyle silne, że kwarków nie można nigdy rozdzielić, wyjaśnia to dlaczego nigdy nie wykryto kwarków eksperymentalnie jako cząstek swobodnych, itd, itp… Ktoś dzięki czemuś utrzymuje jednak cały wszechświat w jedności i w działaniu ?!Jak się okazuje „nieistniejąca” lub bardziej UMOWNA siła/moc (Qi) („kolorowa”), która skleja kwarki (dynamin/y ?), posiada niecodzienne właściwości ! Inne od tych, które fizycy kwantowi poznali do tej pory, jak: grawitacja, magnetyzm czy elektryczność, wymienione energie słabną wraz z odległością. Im dalej od siebie położone są masy lub ładunki elektryczne, tym słabiej się przyciągają lub odpychają. We wspomnianych oddziaływaniach silnych jest jednak przeciwnie. Można to porównać do rozciągania gumki.

Jeśli chcemy kwarki odsunąć od siebie, to napotkamy opór, tym większy, im bardziej je chcemy rozdzielić, kwarki są najbardziej „wolne”, kiedy są bardzo blisko siebie. Wtedy umowna siła (Qi), jaka je spaja, jest najmniejsza (to się nazywa ich „asymptotyczną swobodą”). Należy zapytać kto tak wspaniale ustawił budowę materii ? Jaki Super Byt zaprojektował coś co w gruncie rzeczy jest energią, a na najniższym poziomie już jest tylko oddziaływaniem sił, których właściwie nie ma, jest tylko „coś” co się trzyma kupy, a ta się zachowuje odpowiednio ! Dlatego w nasze rozważania wkracza inna grupa uczonych, która wymyśla opisy na temat czegoś, zwącego się czasoprzestrzenią, nazywaną przez wielu ‚wymiarem’ lub wymiarami… (wewnęrznym). „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie, Ani rzekną: Oto tu, albo oto tam jest: albowiem oto królestwo Boże wewnątrz was jest.” Ew. Łukasza 17:20

Polecam poniższy film, związany jest jak najbardziej z poruszanym tematem.

Wymiary wszechświata – Niebo – ciało duchowe – Chuck Missler
czwartek, 18 grudnia 2014

Ukrywany naukowy przełom ! Budowa wszechświata staje się jasna !


W ziemskich labolatoriach wybitni naukowcy dokonują czasami wielkich odkryć, część z tych uzdolnionych ludzi przeprowadza swoje eksperymenty w zaciszu własnych posiadłości, lub w budynkach instytucji finansujących te przedsięwzięcia. W opisywanym przypadku znakomitego odkrywcy Davida LaPoint’a mamy do czynienia z przejęciem jego własnego odkrycia. Podpisał on ‚cyrograf’ z pewną firmą, która jak widać z panującej ciszy, zabroniła rozpowszechniać dalej to wielkie naukowe olśnienie.


Dane eksperymentalne stały się własnością prywatnych włodarzy świata, znanych jako finansiści, starających się stworzyć nowy porzadek. LaPoint w swoich pracach doszedł do czegoś niezwykle istotnego, do wielkiego naukowego przełomu ! Dotyczy on fundamentalnych praw sterujących zachowaniem się materii ! Wiemy z historii przypadku Tesli, że często zaczyna się coś dziać z tego typu naukowcami, w krytycznych momentach, zwłaszcza z odkryciami tej rangi, albo geniusze ci znikają, albo dokumenty i dane gdzieś wyparowują. W kwestii Davida LaPointa zaczyna być podobnie, po jego rewelacjach nastała dziwna cisza.
Sam w prezentowanym filmie zapowiadał uruchomienie aparatury oraz ujawnienie części odkryć w roku 2013, jednak nic takiego nie nastąpiło. Oczywiście rozsądnie założyć, iż jest to efekt podpisanej umowy, czy aby na pewno sprawa ta jest tak prosta i oczywista ? Należy podkreślić, że eksperymenty Davida zostały potwierdzone przez innych inżynierów oraz jemu podobnych poszukiwaczy rozwiązań zagadek budowy wszechświata. Jego prace dotyczą teorii „Elektrycznego Kosmosu” okreslanego także jako plazmo-kosmologię, której głównym postulatem jest to, że dynamika zjonizowanego gazu (plazmy) gra istotną rolę we wszechświecie. Elektryczny model kosmosu nie jest uznawany za zgodny z rzeczywistością przez większość naukowców. Na początku XX wieku norweski naukowiec Kristian Birkeland przeprowadził wiele eksperymentów laboratoryjnych, które skłoniły go do wysnucia hipotezy, między innymi, o elektrycznej naturze Słońca, komet i pierścieni planetarnych.W przeciwieństwie do elektrycznego modelu kosmosu, fizyka plazmy jest akceptowana, jako mająca zastosowanie w opisie wielu zjawisk astrofizycznych. Uważa się, że większość materii we wszechświecie jest zjonizowana lub występuje w postaci plazmy, która to plazma może wytwarzać pola magnetyczne i tu wkracza David LaPoint ze swoimi szokującymi eksperymentami, pokazanymi w filmie. Z prezentacji video można wywnioskować kilka rzeczy, między innymi to że przestrzeń, a następnie cała reszta w tej rzeczywistości, jest stworzona z określonymi zasadami i prawami, podlega prawom fizycznym zaprojektowanym przez Stwórcę. Następnie, jak się okaże, kosmos, „materia” i przestrzeń jest geometryczna lub ma cechy geometryczne !Pamiętają państwo film „Odyseja kosmiczna 2001″, zwłaszcza moment gdy główny bohater został pochwycony ? Zaczął się przemieszczać z zawrotną prędkością jakby pomiędzy dwoma kolorowymi „światami-światłami” rzeczywistości. Podobnie jest gdy się przyglądniemy strukturom kosmicznych sił galaktycznych, opisanych w filmie LaPoint’a. Możemy przyjąć, że przenoszenie się pomiędzy olbrzymimi strukturami pól magnetycznych galaktyk czy „światów-rzeczywistości” może wyglądać jak przykładowe zdjęcie z Odysei 2001:Przełomowa teoria Davida LaPointa przedstawia sobą tak rewolucyjne założenia, iż trudno to docenić na chwilę obecną. Wydaje się, iż potrzeba do jej ogarnięcia również duchowego polotu. Możliwe że prezentuje ona tak długo oczekiwane rozwiązania wielu niewyjaśnionych fenomenów.
Przepiękne obrazy dziwnych i często nietypowych konstrukcji kosmicznych jakimi są galaktyki, stają się dzięki nowej nauce i eksperymentom bardziej zrozumiałe. Dzięki temu opracowaniu widać dodatkowo inny świat, który u ludzi fascynujących się kosmosem zawsze istniał, a w tym momencie ujawnił się w jeszcze bardziej fascynującej postaci. Podczas gdy elektryczny model kosmosu jest odrzucany przez większość astronomów i fizyków, paru badaczy plazmy kontynuuje propagowanie oraz rozwijanie związanych z nim idei. Jednym z nich jest LaPoint, który dokonał przełomu w teorii budowy rzeczywistości ! Zapraszam państwa na film, w którym sam autor opisze swoje interesujące odkrycia.
Podstawowe pola – Rewolucja w rozumieniu Wszechświata ! David LaPoint PL. HD

Więcej podobnych artykułów znajdą państwo na portalu Argonauta.pl, skąd pochodzi i ten powyższy.


piątek, 12 grudnia 2014

Duchowe poglądy o rzeczywistości

Darwinistyczna dezinformacja to najczęściej nieświadome (również i celowe) przekazanie fałszywej informacji o tzw. ewolucji, wprowadzającej odbiorców w błąd i tworzącej zniekształcony obraz świata. Tego typu naukowy fałsz jest często wykorzystywany w środkach masowego przekazu, a także w podręcznikach szkolnych. Darwinowska manipulacja to również specyficzna i ubrana w naukowość forma wywierania wpływu na grupę społeczną, w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli określona społeczność myślała i była przekonana, że coś powstało z niczego, bez pomocy inteligencji, i na dodatek gwałcąc II zasadę termodynamiki !Mimo upływu prawie 150 lat od czasu powstania Teorii Ewolucji Biologicznej, jak dotychczas, nie zdefiniowany został jednoznacznie podmiot tej Teorii, a przede wszystkim nie określono pełnego zakresu jej słuszności. Jeśli jednak tak jak twierdzą ewolucjoniści, Teoria Ewolucji Biologicznej jest słuszna zarówno w zakresie mikroewolucji, makroewolucji jak i megaewolucji, to powinna być również słuszna na początkowym etapie samoistnego formowania najbardziej prymitywnej formy życia na Ziemi, w wyniku przypadkowo przebiegających reakcji chemicznych.

W licznych publikacjach, a przede wszystkim w podręcznikach biologii, od lat prezentowane są bardzo różne teorie dotyczące możliwość samoistnego powstania pierwszych form życia na ziemi:

-początkowo oparte na hipotezie Oparina opublikowanej w 1923 roku.

-w okresie późniejszym opierające się przede wszystkim o badania St. Millera [ w 1953 r.] oraz wynikiów badań Foxa [w 1965r.].


Analizując przyczyny braku możliwości samoistnego powstania pierwszych prymitywnych form życia na ziemi należy wskazać na kilka niezależnych powodów:

-Panujące w okresie prebiotycznym warunki fizykochemiczne otoczenia.

-Brak możliwości samoistnej syntezy elementarnych związków organicznych umożliwiających
syntezę podstawowych składników żywej komórki białek i kwasów nukleinowych.

-Wynikający z II Zasady Termodynamiki brak możliwości samoistnego tworzenia się łańcuchów polinukleotydowych oraz łańcuchów polipeptydowych o zupełnie przypadkowych wielokierunkowym składzie oraz zupełnie przypadkowych wielokierunkowych sekwencjach monomerów, [brak tak zwanego dryftu genetycznego] uniemożliwiający samoistne utworzenie się drogą doboru naturalnego pierwszych białek oraz pierwszych kwasów nukleinowych o pożądanym składzie oraz pożądanej sekwencji kolejnościowej monomerów.

-Informacja zakodowana w łańcuchach polinukleotydowych kwasów nukleinowych odnosi się tylko do sekwencji kolejnościowej aminokwasów syntetyzowanych białek. Tymczasem większość białek musi wykazywać jednoznaczną, jedna z wielu stabilną termodynamicznie strukturę przestrzenną. Gdy wiadomym jest, że od ściśle określonej struktury przestrzennej zależne są własności fizykochemiczne danego rodzaju białka.

-Brak możliwości samoistnego utworzenia się początkowej informacji oraz najważniejszych początkowych struktur wykonawczych.

-Niemożliwe jest samoistne powstanie koniecznych do sterowania metabolizmem komórkowym struktur regulacyjnych i sterujących.

W każdej dziedzinie życia można znaleźć trudną do oszacowania ilość informacji. Stąd system myślowy związany z teorią ewolucji może funkcjonować jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość w naturze, by ta informacja powstawała w wyniku procesów losowych (przypadkowych). Jest ona bezwzględnie konieczna, gdyż wszystkie plany budowy istot żywych oraz złożone procesy w komórkach biologicznych (np. synteza białek) toczą się w oparciu o sterowanie informatyczne !!! Prawa natury wykluczają możliwość, by jakakolwiek informacja, w tym informacja biologiczna, mogła wywodzić się z czystej materii i energii bez odniesienia do inteligentnego podmiotu. Kto wierzy w teorię ewolucji, wierzy w „perpetuum mobile informacji”. Amerykański matematyk Norbert Wiener jest autorem wielokrotnie cytowanego zdania: Informacja to informacja, nie materia ani energia. W ten sposób potwierdził on coś niezwykle istotnego: informacja nie jest wielkością materialną !

Przyjmijmy z dużym prawdopodobieństwem (a wierzący z niezachwianą pewnością !), że świat i Ziemia zostały STWORZONE. Ma to ogromne znaczenie dla naszego stanu duchowego, co się przekłada na inne stany, w tym i zdrowia psycho-fizycznego. Takie założenie odnosi się także do zrozumienia kim są lub mogą być istoty przybywające do tej rzeczywistości (ufo/anioły) ?! Czy w ogóle skądś przybywają ? Jeżeli tak to nie muszą być w pełni materialne, i nie muszą pochodzić ze światów gwiezdnych. Fakt, że nie informują nas o prawdzie związanej ze stworzeniem jest wysoce podejrzany, tak w stosunku do miejsca, w którym się znajdujemy, jak i do tajemnicy historii ludzkości. To może także potwierdzać, że ludzkość jest pomiędzy młotem a kowadłem w jakiejś kosmicznej rozgrywce, o czym informuje nas Biblia choćby w sytuacji Ogrodu Eden.W tym kosmicznym rozdaniu (The Cosmic Chess Match – L.A. Marzulli) mamy jako ludzkość określone zadanie. Taki pogląd implikuje także prawdziwość istnienia tajnych organizacji duchowych ukrywających starożytne artefakty, zwłaszcza kości Biblijnych gigantów. Ostatnie produkcje filmowe kanału „History Channel” pt.: „Search for the Lost Giants” (W poszukiwaniu zaginionych Gigantów) potwierdzają takie przypuszczenia, zresztą jest to sprawa powszechnie znana w kręgach ludzi zajmujących się zakazaną archeologią.W ewolucjonistycznych państwach totalitarnych, jakimi stają się coraz bardziej kraje zjednoczonej Europy, manipulacja ewolucjonizmem jest jednym z podstawowych narzędzi sprawowania władzy nad duchowością i rozwojem ludzkiej wolności, nie mniej ważnym niż aparat terroru bezpośredniego w państwach trzeciego świata. Blokującą wolność ducha i światopoglądu istoty spititualno-cielesnej jaką jest człowiek. W społeczeństwach demoktatycznych, manipulacja darwinowska jest bardziej wyrafinowana i mniej widoczna, ma za zadanie utrzymywać grupy społeczne w niewiedzy o początkach ludzkości, co przekłada się na poziom zbiorowej świadomości czy na przykład badań ufologicznych.

Wiele wskazuje, że teoria darwina została narzucona ludzkości przez określone siły kosmiczne, stając się pierwszym i najważniejszym punktem krytycznym tajemniczego planu, mającego doprowadzić do światowej sytuacji Wielkiego Zwiedzenia. W związku z tym zapraszam na film ukazujący problem ogólnoziemskiego oszustwa, które w ostatnich wiekach rozpoczęło się od koncepcji doboru naturalnego. („Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie”. Jan. 4:20-24 )

Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel

Linki:
Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…
Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis
Darwinowski duch !

Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
POLSKA "średniowiecza" ? Czy wiecie coś o Polsce i Polakach ? Tak się wam tylko zdaje...!
Polskie elity ufologiczne w kontekście duchowości ufonautów

Czy UFO jest wśród nas ? PL. HD – Are aliens among us ?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dr_pSnP0CI8 Proponuję zapoznać się z 5 minutowym filmikiem pt.: "O co im chodzi", znajdą w nim państwo informacje dlaczego starożytne artefakty zaginionych cywilizacji (przedpotopowych), a także szkielety lub resztki gigantów są skrywane przez światowe elity. Dodatkowo przedstawia się tam cenne uwagi na temat sytuacji społeczeństw, jak są manipulowane, dlaczego spora ich część jest zadłużana, te skryte i celowe działania mają jeden cel, jaki ? Wystarczy obejrzeć pierwsze kilkanaście sekund tego materiału.O co im chodzi ?

https://www.youtube.com/watch?v=_ZxA9sEOXDo


"Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości !" (Patrz artykuł pt.: "Geopolityka ponad ludzka - nowa/stara dziedzina nauki")


Film w którym zawarta jest wiedza na temat tajemniczych mikro urządzeń znajdowanych w ciałach ludzi wziętych na pokład kosmitów, to dokument niezwykły, bo oparty na faktach, zdjęcia zostały robione podczas wydobywania ich przez lekarzy ! Polecam to video, jest bardzo ważne w kwestii zrozumienia przeszłości, tej dalekiej także !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia
Innym niezwykle ciekawym programem jest audycja gdzie wybitny badacz oraz zdobywca nagrody Pulitzera Paul McGuire, tłumaczy jak będzie wyglądała przyszłość ziemskiej cywilizacji. Ogromnie interesujące 30 minut, w których dowiecie się jakie technologie mają być zastosowane, by połączyć ludzkość z przybyszami z kosmosu ! Kto tym wszystkim staruje oraz kto będzie kierował ludzkością za 100 czy 200 lat.
Nowy Wspaniały Świat - Stearman, McGuire

Przed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 

środa, 10 grudnia 2014

Nie jesteśmy sami na Ziemi ani w kosmosie, to chyba oczywiste ?!

Włoska atronautka stała się bohaterką UFO Newsów ! Udało się uchwycić jej reakcję na przelatujące koło Sojuza UFO. Rosyjski dowódca wyprawy starał się uspokoić sytuację, jednak to co niezwykłe udało się zarejestrować ! Włoszka Samantha Cristoforetti jest pierwszą kobietą z tego kraju, która szczęśliwie dotarła na stację kosmiczną ISS.


Tak jak i inni astronauci, czy kosmonauci, przeszła wszelkiego rodzaju specjalistyczne testy oraz zaawansowane szkolenie, trwające całe lata. Samanta była szkolona przez europejską organizację ESA, amerykańską NASA oraz rosyjską Roscosmos. Pomimo tego, a na szczęście dla nas „szarych zjadaczy zdrowego razowego chleba”, Cristoforetti doznała szoku, gdy najwyrazniej zobaczyła pojazd UFO, przelatujący tuż koło dokującego właśnie modułu Sojuz TMA-15M. Podczas dokowania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), na pokładzie Sojuza, oprócz Samanthy (pierwsza z prawej) znajdowali się także Terry Virts (pierwszy z lewej) – inżynier pokładowy (USA), oraz Anton Szkaplerow – dowódca nadzorujący proces dokowania.


To właśnie Anton Szkaplerow uciszał włoszkę, gdy ta w 4 minucie i 36 sekundzie prezentowanego filmu, wykszyknęła „Mój Boże…” – plus jakieś dodatkowe wyrazy w stanie wysokiego podekscytowania, których osobiście jeszcze nie rozpoznałem. Szkaplerow po Rosyjsku (wszyscy członkowie załogi muszą znać także i ten język), uspokajał jeszcze nie doświadczoną w sprawach UFO Samanthe słowami, które wszyscy Polacy zrozumieją bez tłumaczenia, bo słowiański-Rosyjski jest w tym wypadku identyczny z językiem Polskim, jego reakcją było ojcowskie, potrójne: „cicho, cicho, cicho” Christoferetti zapomniała (kilkakrotnie, na szczęście dla nas !) że wszyscy mają aktywne mikrofony, ona także !


Dla Szkaplerwoa nie była to „nowość”, był on już członkiem podobnej misji z roku 2012, numer 29/30, wiedział czego można się spodziewać, będąc w przestrzeni kosmicznej. Pierwszy raz jakiś obiekt, możliwe że ten sam, pojawił się w 1min i 19 sekundzie poniższego filmu, przelatując z górnego obszaru w kierunku dolnym. Nagranie jest o tyle cenne, że udało się wychwycić to, o czym państwu pisałem w nie tak dawnym artykule „Między wymiarowa stacja ISS” Kolejny raz potwierdza się podejrzenie (a właściwie pewność), że jesteśmy utrzymywani przez pewne grupy rządzących w stanie totalnej niewiedzy. Oczywiście to wszystko do wyznaczonego momentu, w którym zostaniemy „oświeceni” co do intencji „kosmicznych braci” i specjalnego rodzaju pomocy. Oczywiście nie wiemy nic na temat istot, bądz statków załogowych/bezzałogowych UFO, pojawiających się tuż koło orbitującej stacji. Możliwe, że monitorują wszelkie zmiany, a tym bardziej nowych członków załogi. Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pojazd Sojuz TMA-15 przycumował 24 listopada 2014 roku o godzinie 02:49 GMT (03:49 CET)Czy reakcja Samanthy i Szkaplerowa to reakcja na coś związanego z procedurami lub lecącymi gdzieś obok kosmicznymi śmieciami ? Mało prawdopodobne, zwłaszcza gdy wezmiemy pod uwagę reakcję doświadczonego Rosjanina ! Nie było to jakieś uspokajające stwierdzenie inżyniera pokładowego, doświadczonego operatora systemów związanych z przestrzenią kosmiczną, jakim jest Anton, ale głos osoby wiedzącej co się dzieje, łagodne: „Cicho, cicho, cicho”

Nie jesteśmy także sami: Albowiem z nami Bóg”. – Izaj.8:9-10 „Emmanuel”, to jeden ze znanych nam 104 tytułów naszego Pana. Ostatnie słowa cytowanego proroctwa – „Albowiem z nami Bóg” – można też przełożyć – „Ze względu na Emmanuela”. Określenia te są jednoznaczne i można je stosować zamiennie. Emmanuel lub – Bóg z nami. 

„…Wtem ujrzałam przy sobie jednego z siedmiu duchów, tak jak dawniej rozpromienionego, w postaci świetlanej; stale go widziałam przy sobie, kiedy jechałam pociągiem, widziałam. Widziałam jak na każdym z mijanych kościołów stał Anioł, jednak w bledszym świetle od ducha tego, który mi towarzyszył w podróży. A każdy z duchów, którzy strzegli świątyń, skłaniał się duchowi temu, który był przy mnie. Kiedy weszłam do furty w Warszawie, duch ten znikł; dziękowałam Bogu za Jego dobroć, że nam daje Aniołów za towarzyszy. Ach, jak mało się nad tym ludzie zastanawiają, że zawsze mają przy sobie takiego gościa i zarazem świadka wszystkiego. Grzesznicy, pamiętajcie, że macie świadka czynów swoich…„(Dzienniczek św. Faustyny 630)


Włoszka wykrzykuje na widok UFO ? HD – Futura docking to ISS and UFO


https://www.youtube.com/watch?v=yfDlZ_67DVg


Więcej podobnych artykułów znajdą państwo na portalu Argonauta.pl, skąd pochodzi i ten powyższy.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Darwinowski duch !

Jak działa na ludzi teoria ewolucji ? Oto kilka cytatów:

Józef Stalin (największy sowiecki dyktator i zbrodniarz - ok. 60.000.000 ludzi na sumieniu)

-"W bardzo młodym wieku, będąc nadal uczniem w szkole kościelnej, w Towarzyszu Stalinie rozwinęło się krytyczne myślenie i rewolucyjne sentymenty. Zaczął czytać Darwina i stał się ateistą. G. Glurdżidze, przyjaciel Stalina z lat chłopięcych, opowiada: "Zacząłem mówić o Bogu, Józef mnie wysłuchał, i po chwili ciszy powiedział: 'Wiesz, nabierają nas, nie ma żadnego Boga...' Byłem zdumiony tymi słowami, nigdy przedtem nie słyszałem nic podobnego. 'Jak możesz mówić takie rzeczy, Soso?' wykrzyknąłem. 'Porzyczę ci książkę do poczytania; ona ci pokaże, że świat i wszystkie żywe rzeczy są całkiem inne od tego co sobie wyobrażasz, i całe to gadanie o Bogu jest najzwyklejszą bzdurą,' powiedział Józef. 'Co to za książka?' zapytałem. 'Darwin. Musisz to przeczytać,' przekonywał mnie Józef."
Cytat

Lew Trocki (fanatyczny komunista, najbliższy współpracownik Lenina - znany prześladowca chrześcijan), oto cytaty z jego wypowiedzi:

-"Darwin zniszczył ostatnie z moich ideologicznych uprzedzeń... Teoria ewolucji... ogarnęła mną całkowicie... Darwin stał dla mnie jak potężny odźwierny przy wejściu do świątyni świata... Byłem jeszcze bardziej zdumiony, gdy przeczytałem..., że on [Darwin] zachował swoją wiarę w Boga. Abolutnie nie byłem w stanie zrozumieć tego, jak teoria powstania gatunków na drodze selekcji naturalnej i selekcji płciowej oraz wiara w Boga mogły się pomieścić w jednej i tej samej głowie."

-"Odkrycie Darwina jest największym triumfem dialektyki w całej dziedzinie materii organicznej."


Karol Marks (wraz z Engelsem współtwórca marksizmu, czyli po prostu komunizmu)
-"to jest ta książka [Darwina o doborze naturalnym], która zawiera podstawę w dziedzinie historii naturalnej dla naszego poglądu."
Cytat

Mao Tse-tung (twórca i dyktator komunistycznych Chin, faktycznie największy zbrodniarz ludzkości - ok. 80.000.000 ludzi na sumieniu)
"Chiński socjalizm jest założony na Darwinie i teorii ewolucji."
Cytat

Adolf Hitler (uważany za największego zbrodniarza w historii - wmówił Niemcom, że dobór naturalny prowadzi do rozwoju gatunków)

-"Tak więc, tutaj także, ta walka pomiędzy nimi wypływa nie tyle z wewnętrznej niechęci co z głodu i miłości. W obu przypadkach, Natura spogląda spokojnie, z satysfakcją, w rzeczy samej. W walce o codzienny chleb wszyscy ci, którzy są słabi i chorowici lub mniej zdeterminowani poddają się, podczas gdy walka mężczyzn o kobiety daje prawo lub okazję to rozmnażania tylko dla najzdrowszych. A walka jest zawsze środkiem na polepszenie zdrowia gatunku i jego siły odporności i, co za tym idzie, przyczyną jego rozwoju ku górze."

-"Silniejszy musi dominować a nie mieszać się ze słabszym, poświęcając przy tym swoją własną wielkość. Tylko urodzonemu słabeuszowi może się to wydać okrutnym, ale jest on przecież tylko słabym i ograniczonym człowiekiem; gdyż jeśliby to prawo nie przeważyło, to jakikolwiek wyobrażalny wyższy rozwój [Hoherentwicklung] organicznych istot żywych byłby nie do pomyślenia."
Adolf Hitler, "Mein Kampf" (Boston: Houghton Mifflin Co., 1943), str. 285

-"Ci, którzy chcą żyć, niech walczą, a ci, którzy nie chcą walczyć w tym świecie wiecznej walki nie zasługują na to, aby żyć."
Adolf Hitler, "Mein Kampf" (Boston: Houghton Mifflin Co., 1943), str. 289

-"Punktem kulminacyjnym historii będzie nowe milenijne imperium o nieporównywalnym splendorze, oparte na nowej rasowej hierarchii nakazanej przez samą naturę."
cytowany przez L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate Review, Fall 1985, str. 24

-"Wyższa rasa podporządkowuje sobie niższą rasę... prawo, które widzimy w naturze, i które możemy uważać za jedyne wyobrażalne prawo."
ze zjazdu partii w Norymberdze, 1933 rok

-"Wyzwoliłem Niemcy od głupich i poniżających mitów sumienia i moralności... Wyszkolimy młodych ludzi, przed którymi świat będzie drżał. Chcę młodych ludzi zdolnych do przemocy - władczych, nieustępliwych i okrutnych."
http://potop-exodus.w.interia.pl/stworzenie/hitler.html


Linki:
Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)(...)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latac1981-85 prosiła polskich kapłanów by "się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze." Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !(...) Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?


Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas KindelBARDZO POLECAM FILM PONIŻEJ !!!


Czy UFO jest wśród nas ? PL. HD - Are aliens among us ?


https://www.youtube.com/watch?v=dr_pSnP0CI8

Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości ! (Patrz artykuł pt.: "Geopolityka ponad ludzka - nowa/stara dziedzina nauki")

Ostrzeżenie dla Polski - Michael E Jones | Lewica, Unia Europejska = ZŁO


Czy jest jeszcze w Polsce ktoś świadomy zagrożenia i tego skąd ono pochodzi ?! Obrona przed nimi wcale nie jest łatwa ponieważ walka ta trwa na poziomie duchowym, a przecież Maryja, Jezus i Bóg YHWH jest ciągle dla wielu zabobonem i ciemnogrodem, ale przecież taki jest właśnie ich plan, ich to znaczy kogo ? Trochę sprawę naświetli poniższy film...

Polska kolejny raz najechana ? 

(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)


Odnośnie hakowania transhumanistycznego lub duchowego odsyłam do artykułu pt.: "Programowanie materii, a biblijne znamię"
http://popotopie.blogspot.com/2014/11/arka-noego-przesunieta-do-innego.html

451 stopni Fahrenheita motłochuDiabelskie prawo partii PO - rozkazy wykonaneDeja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNOO co im chodzi ?
Więcej podobnych artykułów znajdą państwo na portalu Argonauta.pl, skąd pochodzi i ten powyższy.