sobota, 10 czerwca 2023

Czy Ukraińcy walczą "Za wolność naszą i waszą" ?

Chyba większość ludzi na planecie Ziemia słyszała o wojnie w/na Ukrainie. Zdjęcia i nagrania z tego horroru obiegły cały świat. Czasami żołnierze są wyposażeni nie tylko w broń, ale i w kamery video (typu go-pro), rejestrujące makabryczne sceny. Na dzień z 10 czerwca 2023, kiedy to piszemy, sytuacja na froncie nie jest jasna, nie wiemy czy ofensywa Ukraińców się rozpoczęła, czy jeszcze nie. Pojawiają się głosy, że już tak, jest to powolny proces, jeżeli w ogóle się zaczął. Raczej nie będzie to obraz jak z filmów hollywood. 


Porównując Ukrainę do Polski, albo do innych państw Europy, to Ukraina jest bardzo dużym i bogatym obszarem, potęgą rolniczą. Jednak w porównaniu do Rosji jest malutka. Rosja to gigantyczne niekończące się obszary, w tym rolnicze, bogactwa naturalne i przyrodnicze o niespotykanych rozmiarach - nieograniczone zasoby ! Tak bogate, że ciężko jest sobie to wyobrazić. Większość rosyjskich terenów jest dzika i nie zamieszkała, przyrodniczo i surowcowo to cudowne skarby. Niektórzy snują takie plany, uważają, że gdyby udało się rozbić Rosję jako państwo, to świat uzyskał by wielki teren dla rozwoju cywilizacji (przestrzeń życiową "Lebensraum"). 


Można by zasiedlić Rosję co najmniej 30 miliardami ludzi, jeśli nie więcej, i co najważniejsze: bezproblemowo wyżywić ich ! Te niewyobrażalnie wspaniałe terytoria leżą odłogiem, czekają na ludzkość, zgniecioną w miastach, w małych pokoikach z żelbetonu, uciemiężoną przez lucyferiańsko hitlerowską Agendą 2030. Są tacy, którzy wierzą że wojna w/na Ukrainie to szansa dla ludzkości, dla rozkręcenia nowej większej wspanialszej cywilizacji. Padają głosy: gdyby postkomunistyczna i bandycka klika, okupująca Rosję (Kreml) się wreszcie rozpadła - wtedy była by na to nadzieja. Niestety chyba zbyt szybko to się nie stanie. 

Na chwilę obecną nadal mamy na Kremlu "brygadę Noviczoka", a ta pewnie jeszcze długo będzie chciała zamordować Wołodymyra Zełeńskiego, możliwe że do końca jego dni. Generalnie wszyscy uznani przez Rosjan za ich wrogów, muszą się liczyć z "ciasteczkiem noviczok", albo "atomową herbatką". Bogactwa i przestrzeń życiową jaką dysponuje Rosja to niesamowite skarby. Z tego względu ciężko zrozumieć samobójczą wojnę Rosji z Ukrainą. Oczywiście można to wszystko wytłumaczyć politycznie, że chcieli utrzymać "imperium", albo mieć w Ukrainie kolejne społeczeństwo do odsysu, do żerowania, jednak zatrważa totalna głupota "władzy kremolowskiej", mamy na myśli partyjne kliki, a nie Naród Rosyjski. 


Ukraina ze swymi skarbami zakopanymi na różnych głębokościach także jest cennym terenem. Znajdują się tam źródła cennych kruszców, o które z pewnością biją się Rosjanie, chcą je odebrać Ukraińcom. Z jeszcze innego punktu widzenie, jaki obserwujemy wśród mieszkańców planety Ziemia, w wojnie na Ukrainie chodzi o oswobodzenie się z ciągłego duchowego zagrożenia rosyjsko-satanistycznym okultyzmem Dugina, naczelnego rosyjskiego satanisty. 

Patrząc z tej perspektywy ludzie świadomi, ale i chrześcijanie wyrażają podziw dla walki narodowo-wyzwoleńczej Ukraińców. Jako Polacy katolicy uważamy, że powinniśmy wyrazić narodowe pojednanie z Ukraińcami w imię walki "za wolność waszą i naszą", jaką prowadzą z okupantem i modlić się by po zakończeniu wojny militarnej przystąpili do wojny duchowej z enwuowskim złem szatańskich loży bafometa !


"Za wolność naszą i waszą", to skrócona wersja napisu na sztandarze z manifestacji ku czci dekabrystów w Warszawie 25 stycznia 1831, którego autorstwo przypisuje się Joachimowi Lelewelowi. W pełnej wersji miał postać: "W imię Boga za naszą i waszą wolność". Oryginalny sztandar przechowywany jest w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 


W trakcie powstania listopadowego wypisywano go na sztandarach w języku polskim i rosyjskim, dwustronnie, ze znakiem czerwonego krzyża na białym tle. Miał pokazywać cel powstania, które skierowane było w zamierzeniu powstańców nie przeciwko Rosjanom, a przeciw carskiemu despotyzmowi. W wersji polskiej i węgierskiej używał go oddział Bema na Węgrzech w 1848. Jest to jedno z nieoficjalnych polskich mott narodowych. W myśl tego hasła wielu Węgrów, Francuzów, Włochów, a nawet Rosjan wspierało polskich powstańców.

 Linki:

Przepowiednia Maryi o wojnie atomowej Chin z Rosją zaczyna się spełniać – to również wstęp do inwazja Goga i Magoga ? Co na to USA ?

Nowa książka pastora Billy Crone’a: „Klaus Schwab, Trzecia Rzesza i holokaust agendy Kowid-19”

Gog i Magog – polityczna czy duchowa tajemnica ? Kiedy się zmaterializuje, i czy ludy iluminacko-niemieckie będą w niej uczestniczyć ?

Franciszek Bergoglio i czołowi przedstawiciele życia politycznego ogłosili program globalizacyjnej religii New Age

Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992

Jackowski w przekazach spoza czasu i przestrzeni widział olbrzymią, wręcz globalnych rozmiarów „Fałszywą Flagę”!

Gog i Magog – polityczna czy duchowa tajemnica ? Kiedy się zmaterializuje, i czy ludy iluminacko-niemieckie będą w niej uczestniczyć ?

 

niedziela, 2 kwietnia 2023

Starożytni „łaskawi bogowie”, „tasaki morskie” i „dzieci morza” - co się udaje odszyfrować z oceanu pamieci Total Recall ?

 Pisma kananejskie dostarczają informacji, że pradawni zaawansowani autorzy dzieł religijnych, przekazów z innych wymiarów, wierzyli w istnienie istoty boskiej. To przekonanie kierowało nimi z równie wielką siłą jak późniejszymi Izraelitami. Niewyczerpanym źródłem wiedzy na temat religii kananejskiej są teksty z Ugarit. Samą kulturę Kananejczyków znamy przede wszystkim z pism egipskich, co dodatkowo potwierdzają odkrycia archiwów w Mari, Nuzi i Babilonie. Panteon ugarycki – a co za tym idzie po części również kananejski – liczył sobie trzydzieści bogów i bogiń. Starożytna ludzkość wierzyła w istoty nadnaturalne na poważnie, choć ubierała swoje wierzenia w pewiem "kod symboli". Obecna ludzkość techologiczno iluminacka, zredukowana do "kultury telewizji" wierzy w małpę, jako idea początku, darwinizm i nicość, będące źródłem Wielkiego Wybuchu niczego i bez sensu.

Ludzkość, głównie ta z Eurosojóza i USA jest zniszczona przez cywilizację technologiczną. W ciekawych programach o UFO, przykładowo z kanałów Discovery Channel, History, czy National Geographic, słyszymy wypowiedzi ufologów, lub innych znawców tematu objawień istot nazywanych "kosmitami", że te niezwykłe inteligencje posiadają "cudowną technologię", i ta "cudowna technologia" sprawia wszelakie cuda, w tym telepatię i inne niewyjaśnione zjawiska nadnaturalne - niematerialne. Nie ma tam nic o duchu, duchowości i zjawiskach duchowych, one dla cywilizacji ufonautyczno-iluminackiej nie istnieją, czegoś takiego jak dusza, istoty duchowe, duchy i inne: demony - nie istnieją ! Zostaliśmy, jako cywilizacja "postępu i nowoczesności", z wykasowaną pamięcią Total Recall, mało kto chce sobie przypominać co było kiedyś, co to za inteligencje, co za bogowie, co za duchy (archonci) rządzą kosmosem.

Wspomnieliśmy na początku o religii kananejskiej, o miejscowości Ugarit. Kultura starożytnego Ugarit pozostawiła po sobie mnóstwo bezcennych świadectw pamięci Total Recall, które dzięki wykopaliskom archeologicznym ujrzały światło dzienne. Tym samym można było na nowo spojrzeć na codzienność zamieszkujących go ludzi, a zwłaszcza na ich życie religijne, na kontakty z innymi wymiarami. Wykopaliska w Ras Szemra ukazują to miejsce jako jeden z najważniejszych terenów archeologicznych ludzkiej pamięci na Bliskim Wschodzie. Prace te odsłoniły znane z listów z El-Amarna zaginione miasto Ugarit. Wśród najcenniejszych znalezisk Total Recall należy wymienić około 20 tysięcy glinianych tabliczek spisanych w różnych językach i w różnych systemach piśmienniczych. Znalezisko potwierdziło fakt, że miasto-państwo utrzymywało rozległe stosunki handlowe. Jednak największy wpływ na poznanie kultury i wyobrażeń historycznych na temat starożytnej Syrii dostarczyły wykopaliska w Tell Mardikh.

Dzięki nim światło dzienne ujrzało odkryte w 1964 roku starożytne miasto Ebla – ważny ośrodek życia politycznego w III tysiącleciu przed Chr. To właśnie tam odkryto około 15 tysięcy tabliczek z pismem klinowym pochodzących z II tysiąclecia przed Chr. Prowadzone w latach 1970-1976 prace przyczyniły się również do odkrycia położonego nad środkowym Eufratem portowego miasta Emar, zidentyfikowanego jako Tell Meskene, gdzie odkryto kolejnych 400 tabliczek popotopowej wiedzy, zapisanych pismem klinowym. To właśnie dzięki tym wielkim odkryciom można scharakteryzować kult i religię głównych ośrodków Syrii w III i II tysiącleciu przez Chr., a tym samym bliżej przyjrzeć się ugaryckiej literaturze religijnej oraz jej wpływom na sąsiednie kultury, w sposób szczególny na ludność Kanaanu, a także na obecne resztki starożytności, zaszczepione-zasiane jeszcze tylko wśród chrześcijan ! "A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je." Ewangelia wg św. Mateusza 13:4 Proszę zapamiętajcie ten werset !

Przejdzmy teraz do starożytnych tajemnic z Ugarit, a chodzi o dwie litery: "EL", występujące bardzo często w Biblii jako początek wyrazu "EL-ohim". W tekstach Starego Testamentu Bóg jest Zbawicielem, Stworzycielem, Bogiem miłosiernym, łaskawym, Bogiem żywym, Bogiem Przymierza, Królem, Pasterzem, lecz także Wojownikiem. To tylko niektóre określenia Boga wynikające z przesłania biblijnego opisującego Jego odniesienia do stworzenia, a zwłaszcza do Izraela. Do tego dochodzą takie określenia jak wspomniany: El, Elohim, ale i JHWH, Adonai, Bóg Wszechmocny, Bóg Najwyższy, i JHWH Zastępów, i wiele innych.

El – w mitologii ugaryckiej, to najwyższy bóg kananejski, który według tekstów z Ugarit (możliwe że z XV–XIV wiek p.n.e., tak to wymyślili sobie uczeni akademiccy) był stwórcą świata, ojcem i przywódcą bogów i ludzi – królem i sędzią, strażnikiem porządku kosmicznego i politycznego, wspierającym królów w sprawowaniu władzy. Występuje również jako mędrzec wyjaśniający sny. Był wieczny, mądry, sprawiedliwy, dobry i miłosierny, życzliwy ludziom.

El występuje również jako: "IL" ugarycki, "īlu" fenicki, "il" hebrajski, "el" syryjski, "iyl" arabski, ale i "ilah" (prawie jak "Allah") ; jest to wyraz pokrewny do akadyjskiego. "EL" to semickie słowo oznaczające „bóg”, lub „bóstwo”, lub odnoszące się (jako imię własne) do jednego z wielu głównych bóstw starożytnego Bliskiego Wschodu. Pokrewne formy "El" występują we wszystkich językach semickich . Należą do nich ugaryckie "ilu , l-mn. lm" ; fenicki "l l.mn. lm" ; hebrajski ʾel , elim ; aramejski "l" ; akadyjski ilu , ilanu. W północno-semickim użyciu El było ogólnym słowem określającym dowolnego boga, a także specjalnym imieniem lub tytułem konkretnego boga, który odróżniał się od innych bogów jako „bożek”. "El" wymieniane jest na czele wielu panteonów. W niektórych źródłach kananejskich i ugaryckich "El" odgrywał rolę ojca bogów, stworzenia lub obu.

Jednakże, ponieważ słowo "El" czasami odnosi się do boga innego niż wielki bóg EL, często nie jest jasne, czy EL, po którym następuje inne imię, oznacza wielkiego boga EL'a z zastosowanym określonym epitetem, czy też odnosi się całkowicie do innego boga. Na przykład w tekstach ugaryckich "il mlk" jest rozumiane jako „EL Król”, ale "il hd" jako „bóg Hadad ”. Semicki rdzeń "lh" to w jęz. arab. ilah , aramejski Alah , Elah , i hebr. eloah występują w Biblii. W języku ugaryckim liczba mnoga oznaczająca „bogów” to "ilhm" , co odpowiada hebrajskiemu "e lohim", to także „moce”. W tekstach hebrajskich komentatorzy biblijni interpretują to słowo jako semantycznie pojedyncze dla „boga” !

W początkowych zdaniach tego artykuliku kazaliśmy zapamiętać wam werset z Mateusza 13:4. Otóż tajemniczy ugarycki tekst "Shachar i Shalim" opowiada, jak (być może w pobliżu początku wszechrzeczy): „przybyłem do brzegów morza i zobaczyłem dwie kobiety, które podskakiwały w górę i w dół. "EL był podniecony seksualnie i zabrał je ze sobą, zabił ptaka , rzucając w niego laską, i upiekł go na ogniu. Poprosił kobiety, aby powiedziały mu, kiedy ptak będzie w pełni ugotowany, a następnie zwróciły się do niego jako do męża lub ojca, ponieważ odtąd będzie się zachowywał wobec nich tak, jak go nazywają. Pozdrowili go jak męża. Potem położył się z nimi, a one urodziły Szachar („Świt”) i Szalima("Zmierzch"). Ponownie El leżał ze swoimi żonami, a żony urodziły „łaskawych bogów”, „ tasaki morskie ”, „dzieci morza”. - koniec cyatatu. (Należy jeszcze przypomnieć, że Pan Nasz: „Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł koło morza” Mateusza 13:1 – przekład dosłowny znajduje się tutaj. - a jak jest to wspomniane powyżej z EL "przybył do brzegów morza", ciekawa zbieżność..., czy "przypadkowa"? Jezus-Yeshua to prawdziwy Elohim !)

Tak sie zastanawiamy, medytując tekst Biblii, czy to "morze", albo "brzeg morza" do którego przybył EL, nie jest tym samym, o którym pisaliśmy w tekście pt.: "Gdzie się znajduje kosmiczne morze w którym żyją nieznane ludzkości potwory", a "ptak" którego zabił EL, nie jest istotą-inteligencją, która wydziobuje "ziarna" rzucane przez Zbawiciela w Ewangeli wg św. Mateusza 13:4 ? Tajemnicze "morze", albo "Ocean" występuje także w przekazach hinduistycznych. Hinduski epos Mahabharata , ukończony w nieznanym czasie istnienia ludzkości wspomina o stanie zwanym „yoganidra” i łączy go z Panem Wisznu: "[Ocean] staje się łożem Wisznu o lotosowym pępku, kiedy pod koniec każdej jugi to bóstwo o niezmierzonej mocy cieszy się jogą-nidrą, głębokim snem pod urokiem duchowej medytacji." —  Mahabharata , księga 1, rozdział XXI ("Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów")

Bóg EL stworzył "dzieci morza", możliwe że są nimi także niektórzy ludzie, uznający się za Chrześcijan (przykładowo "płaczek 2050"). Prosimy zwrócić uwagę na pewien tytuł Argonauty.pl, chodzi o „Jesteśmy w kosmosie sami jako ludzkość zbudowana z „gliny-błota”, ale nie jesteśmy sami jako istoty inteligentne ? Ufologia duchów z „okręgów niebieskich” Oceanu ?” – mamy w nim słowo „Ocean” (w cydzysłowie), który jak wiemy zawiera w sobie ogromną ilość „wody” ( i ta także jest w "cudzysłowie”). Biblia przekazuje coś bardzo tajemniczego o „rzekach i oceanach„, niektórzy pradawni mędrcy wiedzieli o świętym Kodzie Biblii, dlatego starali się przekazać zakodowane tajemnice w postaci „natchnionych opowieści”, nie wysztkie są przeznaczone dla początkujących chrześcijan, ale czasami można z nich coś zrozumieć, zwłaszcza jeśli człowiek poprosi Boga Jezusa o miłosierdzie i łaskę, a ta przeprowadzi adepta „deszyfranta” przez „wodę„, tak by nie utonął – W Ks. Wyjścia 14,21-27 mamy co następuje:

Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie.” – Co to za „Morze Czerwone”, które uległo „wiatrom wschodnim” ? Bóg wysłał „wiatry wschodnie” by częściowo pokonały „morze”, by jogini i zaawansowani Żydzi przeprawili się do kolejnych etapów medytacji – Świętej Nauki Najbardziej Starożytnej Istoty Logosu.” – pisaliśmy w „Poszukiwacze zaginionej Biblii, najbardziej starożytnej Istoty Logosu (Druga część kosmicznego błota i gliny, plus metal: żelazo?)„.

Jak państwo zapewne zauważyli, tu na Argonaucie zajmujemy się odkrywką archeologiczno-duchową, prowadzącą do biblijnego mistycyzmu, a ten jest bardzo trudnym zajęciem, ale jedynie on (zgodnie z doktyną Ojców Wschodnich) prowadzi sensownie i szybko do zbawiemnia, do Zbawiciela Yeshui-Jezusa, którego Bogiem w Starym Testamencie jest tetragram הָהוְי... Niestety istnieje ogromna ilość książek istot które utonęły w "morzu", nazywamy je "naukowcami, biblistami i historykami" akademickimi. Przykłdowy tekst "istot zatopionych przez Ocean", tych opracowań są setki tysięcy, brzmi następująco: "Istnieje hipoteza, zgodnie z którą imię JHWH było znane Kenitom. Teoria ta zakłada, jakoby Mojżesz miał poznać i przyjąć Boga JHWH od Kenitów, następnie zaś przekazać wiarę ludowi izraelskiemu przebywającemu w niewoli egipskiej. Czy to możliwe?" Kenici קינים byli starożytnym ludem koczowniczym zamieszkującym południe Kanaanu. Byli jednym z ludów zamieszkujących ziemię, którą Bóg obiecał Abrahamowi. W Piśmie Świętym znajdziemy o nich kilka wzmianek min. Rdz 15,19; Sdz 1,16.

Proszę zobaczyć, istoty które nie zaczynają od mistycyzmu, od natchnienia, od Ducha, kończą zatopieni w "morzu" (gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie!” Mateusza 14:30), budują setki teorii odnośnie starożytności, zaczynają w nie wierzyć, ulegają potworom ! Najczęściej są one (te ich teorie) oparte na zasadzie "historyczno-krytycznej" ! W setkach, a nawet tysiącach książek o Biblii, gdzie tylko można, wciska się truciznę „metody historyczno krytycznej”, polegającej na obaleniu Biblii jako Słowa Boga, natchnionego Przekazu od Stwórcy, i zastąpienie go zbiorem teorii archeologiczno filozoficznych, wmawiających wszystkim ofiarom psychomanipulacji, że Biblia to tylko zbiór dziwacznych przekazów historycznych, wszystko zostało skopiowane od innych – „Żydzi niczego oryginalnego nie mają i mieć nie mogą” ! - pisaliśmy w tekście pt.: "Cudowna Biblia Jedynego Boga YHWH przepowiedziała odkopanie zwojów z Qumran ! (Obecna hitlerowska biblistyka zaprzecza wszystkiemu co duchowe !)"

Jako Dzieci Światłości, (ale możliwe że również, do pewnego stopnia: "jedni z tych małych", bo wierzymy, zgodnie z wykładnią mistyczno-duchową Zbawiciela), musimy wezwać "tasaki morza" i porąbać te ich teorie ! Może owe tajemnicze "tasaki" mają coś wspólnego z "mieczem obosiecznym" ? Będąc Dziećmi Światłości należy rąbać straszliwe teorie „metody historyczno krytycznej”, zatapiającej początkujących-małych: "Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza”. (Mt 18,1-6 według tłumaczenia Biblii Warszawskiej). Ci mali to "duchowe dzieci", a ci co niszczą w nich wiarę powinni być "zatopieni w morzu" !

Wspomniana "metoda" to straszliwa broń potworów morskich ! Potwór "Rachab" pojawia się w Psalmie 89:10 , Izajasza 51:9-10 i Hioba 26:12. Rachab w tych fragmentach przyjmuje znaczenie pierwotnego, chaotycznego, wielogłowego smoka morskiego lub Lewiatana ! "Na wylot przeszyłeś Rahaba i podeptałeś, wszystkich Twoich wrogów starłeś mocnym ramieniem." —  Psalm 89:10; albo u —  Izajasza 51:9-10 mamy: "Przebudź się, przebudź! Przyoblecz się w moc, o ramię Pańskie! Przebudź się, jak za dni minionych, w czasach zamierzchłych pokoleń. Czyś nie Ty poćwiartowało-porąbało Rahaba, przebiło Smoka?", niektórzy tłumacze mają "porąbałeś", czyli "tasaki" ?

I dalej jest coś takiego: "Mocą swą wzburzył morze, mądrością roztrzaskał Rahaba." —  Hioba 26:12 (możliwe że tu również u innych tłumaczy jest czasami stosowane "porąbać" [tasakami?]) , ciekawie przetłumaczono ważny moment Hioba 26:12 z języka angielskiego, rycina powyżej (w jęz. hebr. słowo to oznacza także "rozum"): "Wzburza morze swoją mocą, a swoim rozumem uderza przez Rachab.", jak pamiętamy "rozum" to inaczej LOGOS !!! Biblia jest napisana wielowarstwowym kodem Jezusa Chrystusa, starożytnej Istoty Logosu, podróżującej na chmurach ?

Linki:

Gdzie się znajduje kosmiczne morze w którym żyją nieznane ludzkości potwory (Czy Hitler był sterowany przez jednego z potworów? Czy wcielił się w niego potwór ?)

Jesteśmy w kosmosie sami jako ludzkość zbudowana z „gliny-błota”, ale nie jesteśmy sami jako istoty inteligentne ? Ufologia duchów z „okręgów niebieskich” Oceanu ?

Nadzwyczajny przekaz do prawdziwych Żydów – Duchowi Mnisi, obserwujący duchowy umsył – Logos Chrystusa

Logos nakazał byśmy mieli Matkę ! Zaawansowana symbolika Świętej Nauki

Wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli kosmicznego logosu

Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów

 „Kosmiczne istoty z gwiezdnej federacji to starożytni Archonci – jednego z nich nagrano na Video !

Biblijna archeologia istot innowymiarowych – rządców świata

Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

Czy da się zrozumieć święty „Kod Źródłowy” Biblii Starożytnego Boga ? – część I

Wkraczanie w katolickie chrześcijaństwo, w świat istot duchowych, duchów, demonów, aniołów, Ducha Świętego i Stwórcy, razem z Jego Synem

Kosmiczny jasyr – duchowa husaria

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

„bez przypowieści nic im nie mówił” !!!

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Semantyczny zaawansowany kod Biblii – Twórca tego kodu podróżuje na obłokach !

https://youtu.be/bUV55I5j_q4

https://youtu.be/BUlfeJ-ZVzk

https://youtu.be/0Y-BXKZA_1A

https://youtu.be/AXCISacCUYQ

środa, 18 stycznia 2023

Powstaje fabryka produkująca humanoidy GMO ! - szokujący film o nadchodzącej produkcji taśmowej niemowlaków - ufo horror staje się realnością

 Już niebawem rozpocznie się masowa produkcja ludzio podobnych stworzeń w "sztucznych macicach", powstał projekt i jest wdrażany. Wszystko to w ramach "postępu i nowoczesności". Jak państwo obejrzą, bo film jest tłumaczony na jęz. polski, ludzkość może już oficjalnie pozbyć się zapłodnienia ludzkiego, czyli mężczyzny i kobiety, jak to było do tej pory i wejść na "poziom UFO istot", czyli rozpocząć porodukcję istot humanoidalnych z probówki, a następnie hodować te istoty w "sztucznych workach". Naukowa nazwa dla tego procederu to "Ektogeneza". Polega ona na wzroście organizmu w sztucznym środowisku i poza organizmem kobiety, w którym normalnie by się znajdował, na przykład wzrost zarodka, lub płodu poza organizmem matki, lub wzrost bakterii poza organizmem żywiciela. Termin ten został ukuty przez brytyjskiego naukowca JBS Haldane'a w 1924 roku.

W książce "The Dialectic of Sex" z 1970 roku rewolucjonistka NWO i feministka Shulamith Firestone napisała, że ​​różnice w biologicznych rolach reprodukcyjnych są źródłem nierówności płci. Firestone oskarżyła ludzką ciążę i poród, argumentując, że sztuczna macica uwolniłaby „kobiety od tyranii ich biologii reprodukcyjnej”. I tak po wielu latach rozwoju inżynierii genetycznej doszliśmy do momentu, w którym ludzkość zamienia się w UFO istoty !

Jest to upragniony moment wielbicieli UFO istot. To też było największym marzeniem Adolfa Hitlera, jak pamiętamy marzyło mu się stworzenie "rasy panów" (niem. die Herrenrassedas Herrenvolk), a to właśnie się zaczyna materializować na linii produkcyjnej Nowych Humanoidów GMO, które za jakiś czas, mogą zostać prawnie uznane za "rasę wyższą", "szlachtniejszą", a to będzie podwaliną do uznania nas, zwykłych ludzi, zrodzonych metodą Boga Stwórcy, za "podludzi" (niem. untermensch). Zresztą sam Klaus Schwab oficjalnie mówi, że za niedługo  "Nowa ludzkość GMO" ma dzielić się na różne stopnie genetycznych usprawnień, co będzie wiązało się z uznaniem pewnych grup za "genetycznie lepsze-wyższe" (niem. die Herrenrassedas Herrenvolk) !

To też oznacza uznanie ludzi normalnych, bez "usprawnień" za gorszych (unternensch) i "ludzi wyższych stopniem usprawnienia GMO" za doskonalszych, a to jest dokładnie ideologia Hitlera ! Za chwilę na Ziemi mają pojawić się nowe formy humanoidalne, wyprodukowane w "nowoczesnych" nadziemiach, wraz z nimi otrzymamy "nowoczesne" prawo, i tak jak w raportach ufologa doktora Jacobsa nie będziemy rozróżniać UFO humanoidów od ludzi, a ci którzy będą, zostaną wysłani na specjalną koedukację - pranie mózgów.

Wszystko to, i więcej zobaczycie w tłumaczonym filmie o nadchodzącej "nowoczesności", zapraszamy.

Linki:

Nowa książka pastora Billy Crone’a: „Klaus Schwab, Trzecia Rzesza i holokaust agendy Kowid-19”

Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?

"Polska Cywilizacja Człowiecza"

Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016
Ludzie Acheiropoietos - nie ludzką ręką uczynieni !

Mumie z Nazca – czy ludzkość zaakceptuje prawdę zakazanej archeologii ?, część IV

Prawdziwy Władca Pierścieni, część III - pojemniki "rządców świata" mordoru

Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali

 

Przerażający Film. Wkrótce ma powstać Fabryka Dzieci !

https://www.youtube.com/watch?v=HrT21hpq6UE

"Ludzka hybryda" równa Bogu? KARD. MÜLLER DEMASKUJE kłamstwa HARARIEGO!

https://www.youtube.com/watch?v=v9cXd7zeAWM