poniedziałek, 27 marca 2017

Inwazja Porywaczy Dusz


Portal PCH24 od pewnego czasu promuje akcję "Wyrzuć Telewizor". Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi na medialną psychomanipulację. Jednym ze środków prowadzących do obezwładnienia mas stał się telewizor. Jeżeli oglądamy nie to co trzeba, lub stacje nadające "całą prawdę całą dobę", to możemy zostać poddani praniu mózgu ! W najgorszym przypadku zostaniemy zainfekowani złą duchowością, która wprowadzi w nas, w nasze ciała i umysły, rzeczy niepożądane. W ten sposób staniemy się poddanymi globalnej dyktatury.

"Inwazja łowców ciał" to amerykański horror science-fiction w reżyserii Philipa Kaufmana z 1978 roku, ta produkcja jest remakiem filmu "Inwazja porywaczy ciał" z 1956 roku. W pierwszym z wymienionych chodzi o ludzkość, która zostaje zaatakowana przez kosmitów, ci przybywają na Ziemię w postaci zarodków pasożytujących na roślinach. Po osiągnięciu dojrzałości są one w stanie skopiować osobę, która ich dotknie. Zmienieni ludzie okazują się całkowicie pozbawieni uczuć. Co ciekawe podobne rzeczy są opisywane w raportach ufologów ! Ale nie tylko to, możemy zauważyć wiele podobieństw w działalności prawdziwej Inwazji Porywaczy Dusz należących do tajnych bractw  !Z tego względu należało by się zastanowić czy humanoidy rządzące obecnie światem i Polską to ludzie ?! Oczywiście pod względem fizycznym wyglądają na homo sapiens, lecz czy są nimi naprawdę ?! Odnośnie tworzenia sobowtór przez ufonautów, przypomnijmy co o tym mówią czołowi ufolodzy: Gdy podczas seansu Xavier mówił o swoim sobowtórze sporządzonym przez istoty, które go porwały, Carole Ramis użyła słowa "klon". Jest to jasne, że odnosiło się to do nowej techniki dziedziny inżynierii genetycznej zwanej "klonowaniem", oznaczającej tworzenie jednej lub więcej istot w oparciu o kod genetyczny zaczerpnięty z pojedynczej macierzystej komórki. Nie sądzę jednak, żebyśmy mieli do czynienia z tą metodą w przypadku Xaviera. Uważam, że doszło tutaj do reprodukcji, na co wskazuje obcięcie mu włosów. Jego włosy zostały tak wyskubane, że musiał następnego dnia udać się do fryzjera, aby doprowadzić je do porządku. Gdy w pełni zdał sobie sprawę z istnienia swojego sobowtóra, sama myśl o tym fakcie napawała go przerażeniem i jednocześnie oburzeniem. Nieustannie zadawał sobie pytanie: W czym mógł uczestniczyć? Dlaczego go wykonano? W jakim celu?


Komentarz Gordona Creightona wydawcy Flying Saucer Review: "Jeśli chodzi o problem "sobowtórów", nie muszę dodawać, że nie jest to pierwszy przypadek, o jakim słyszeliśmy. Weźmy chociażby przedstawiany już na łamach naszego pisma [Flying Saucer Review] przypadek Antonia Alvesa Ferreiry. Od początku dziejów historii spotkać można przykłady obecności tych demonicznych istot pośród nas, które wyczyniają z nami różne dziwne rzeczy. Czy można się dziwić, biorąc to pod uwagę, tak dużej ilości nieporozumień, porażek i katastrof, od których się roi w naszej historii! Wystarczy tylko rozważyć inne możliwości zdarzeń, aby ujrzeć to wszystko we właściwym świetle! Znanych jest z historii kilka przypadków, kiedy na jej scenie pojawiały się ni stąd, ni zowąd nie tylko "sobowtóry", ale także różni nieznani osobnicy, odgrywając czasami decydujące role w punktach zwrotnych naszych dziejów. I to nie zawsze z pożytkiem dla nas."


W artykule "Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana" zostało wspomniane, iż "Środkami do zniewolenia i wyprodukowania armii duchowych demonicznych obłąkańców są telewizja, nazywana przez Steva Quayla "piekłowizją", z jęz. ang. "Hell vision" (także "piekielnym holiłudem" z jęz. ang. "Hell wood", zamiast hollywood-em), demoniczna "kultura", sztuka i odpowiednie media internetowe. Quayle nie nazywa części obywateli, zwłaszcza rządzących elit ludzmi, ale nierozpoznanymi istotami. Jest to zgodne z raportem ufolog Karli Turner, o tym też wspomina w swoich kazaniach Ks. Natanek, czy doktor Krajski w jego wykładzie o wprowadzaniu istot duchowych w ludzkie ciała. Świat jest w sidłach złego, przygotowano, i dalej się to robi, duchowe wojsko, które ma stoczyć bój "w wielkim dniu Boga Wszechmogącego" Apokalipsa 16:13." Telewizja w znacznej mierze stała się narzędziem zniewolenia społecznych mas. Za ogólnoplanetarną psychomanipulacją stoją siły, którym wcale nie zależy na dobru wspólny,m, ale wspólnym złu !


Głównym celem diabła jest to, by nas zniechęcić, wystraszyć i zmęczyć – abyśmy się odwrócili od Jezusa i nie przyjęli od Niego daru zbawienia. Gdy zaczynamy wchodzić w żywą relację z Jezusem, w relację miłości – uczymy się patrzeć na różne sytuacje naszego życia przez pryzmat tej miłości. To wytrąca szatanowi wszelkie argumenty z rąk, ponieważ w miłości nie ma miejsca dla lęku, który jest okazją dla złego, by nas „skubać”. Dlatego wielką mądrość powiedział św. Jan – „W prawdziwej miłości nie ma lęku” (1 J 4, 18) Zgodnie z tym papież Jan Paweł II mówił:

"Obserwując aktualną sytuację w świecie stwierdzić trzeba, że w sposób szokujący szerzy się zło w wielorakich społecznych i politycznych przejawach: od nieładu społecznego po anarchię i wojnę, od niesprawiedliwości po przemoc wobec drugiego i jego unicestwienie. By wytyczyć własną drogę wśród przeciwstawnych nacisków dobra i zła, rodzina ludzka koniecznie musi czerpać ze skarbu wspólnego dziedzictwa wartości moralnych, otrzymanego w darze od samego Boga. Dlatego do tych, którzy zdecydowani są zwyciężać zło dobrem, św. Paweł kieruje zachętę, by postępować szlachetnie, bezinteresownie, z wielkodusznością i umiłowaniem pokoju (por. Rz 12,17-21).(...)By wprowadzać pokój, zwyciężając zło dobrem, trzeba zwrócić szczególną uwagę na dobro wspólne oraz jego formy społeczne i polityczne. Kiedy bowiem na wszystkich płaszczyznach krzewi się dobro wspólne, krzewi się pokój. 


Czyż osoba może się w pełni realizować, nie uwzględniając swej natury społecznej, czyli bycia “z” innymi i “dla” innych? Dobro wspólne dotyczy jej z bliska. Dotyczy z bliska wszystkich form, w jakich wyraża się społeczna natura człowieka: rodziny, grup, stowarzyszeń, miast, regionów, państw, wspólnot ludów i narodów. Wszyscy w jakiś sposób uczestniczą w budowaniu dobra wspólnego, w stałym poszukiwaniu dobra bliźnich, tak jakby chodziło o nasze własne dobro. Ta odpowiedzialność spoczywa w szczególności na władzy politycznej na każdym szczeblu jej sprawowania, ponieważ jest ona wezwana do tworzenia tych wszystkich warunków społecznych, które pozwalają człowiekowi na integralny rozwój własnej osoby i ułatwiają go.(...)

...Jednakże wizje zdecydowanie upraszczające ludzką rzeczywistość przekształcają dobro wspólne w zwykły dobrobyt społeczno-ekonomiczny, odbierają mu wszelkie ukierunkowania transcendentne i pozbawiają go jego najgłębszej racji bytu. Tymczasem dobro wspólne ma również wymiar transcendentny, ponieważ to Bóg jest ostatecznym celem dla swoich stworzeń. Chrześcijanie wiedzą ponadto, że Jezus ukazał w pełnym świetle realizację prawdziwego dobra wspólnego ludzkości. Ku Chrystusowi zmierza i w Nim osiąga szczyt historia: dzięki Niemu, przez Niego i ze względu na Niego każda ludzka rzeczywistość może znaleźć całkowite spełnienie w Bogu...""W Paryżu grupa teologów, kanonistów i filozofów organizuje konferencję pod tytułem „Detronizacja papieża: teologiczne przesłanki, modele kanoniczne, konstytucyjne wyzwanie” (Deposing the pope: theological premises, canonical models, constitutional chalenge). Uczestnicy sympozjum będą się zastanawiać nad tym, w jaki sposób pozbawić stanowiska papieża, głoszącego „fałszywą, a nawet heretycką naukę”. Calość tu: http://www.bibula.com/?p=94706Inwazja porywaczy dusz
9/11 - Wielka Amerykańska Operacja Psychologiczna - Klucz PL]
https://www.youtube.com/watch?v=BE2a4Q3bhm0

Czipowanie czas zacząć! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO 04.04.2017


Jedna światowa religia ufonautycznaStarożytna duchowość w kontekście UFO - Michael S. Heiserśroda, 15 marca 2017

Taktyka małych kroków


Spora część poszukiwaczy prawdy dostrzega w historii ludzkiej cywilizacji anomalie. Pojawiają się one na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat. Można je zauważyć w pradawnych opowieściach, starożytnych rejestrach, ale i w dziejach najnowszych. Jedną z najlepszych książek w temacie polskich przedziwnych historycznych nieprawidłowości, jest szalenie interesująca praca o tytule „Baśń jak niedźwiedź” - Tom II", jej autor Gabriel Maciejewski, skumulował w swoim dziele ogromną ilość zaburzeń "historycznej czasoprzestrzeni". Polska od 15 wieku była coraz bardziej sterowana z zewnątrz. Do tego celu służyły nie tylko środki fizyczne, ale i moce nadprzyrodzone !
Rewelacyjna książka Coryllusa powinna być pozycją obowiązkową w szkole podstawowej, lub średnich. Sprawa nieprawidłowego odczytywania historii najnowszej ma swoje zródło. Wielu badaczy jest przekonanych, że jest nim oderwanie się od prawdy Chrystusa i zgodnie z Pismem Świętym podążanie za tym, który ma w swojej oszukańczej mocy kulę ziemską (1 Jana 5:19), jest nim " wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat" Apokalipsa 12:9


Niestety w Polsce, tak jak i innych rejonach tej planety, mamy tych, którzy dali się uwieść. Są to jednostki które bardziej, lub mniej świadomie, wprowadzają tajemniczy plan "małych kroczków". Najbardziej znanymi polskimi demaskatorami zamysłu istoty niewidzialnej dla ludzkiego wzroku są: doktor Krajski, profesor Zwoliński oraz Ks. Natanek. To dzięki ich pracy możemy poznać sprytną taktykę "małych kroczków".

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej w Tv Trwam
Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016
Nowi hitlerowcy NWO - pożywienie Hitlera i jemu podobnych
O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !
Fatima i polscy duchowi matrixowcy
Nowy Wspaniały Świat „charagma therion"
Europol skonfiskował ogromny arsenał broni w Hiszpanii 16/03/2017
Kalifat za morzem
Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a

Kukiz’15: Tradycja OUN-UPA jest nie do zaakceptowania. Po czyjej stronie stanie PiS?
Opat klasztoru na górze Athos: „Grecja wkrótce stanie się krajem muzułmańskim"
Czy gorszej jakości produkty z zachodnich supermarketów w Europie Wschodniej mogą być częścią planu depopulacji?
Pro-homoseksualny duchowny odpowiedzialny za… katolicką etykę seksualną
Odnaleziono mityczne wagony ze złotem !
Sygnały spoza chronos-u
Tajemnice zakazanej archeologii - Total recall jest możliwy !

Poniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":Niewidzialne małe kroczki
Zawsze i wszędzie ten sam klej - superglue
Inwazja porywaczy duszGeneralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych potwierdził słuszność praktyk podmiotów leczniczych, które przekazują do Sanepidu informacje o niezaszczepionych dzieciach. Inspektor stwierdził, że praktyka ta wynika wprost z obowiązującego prawa.Do biura GIODO napływają skargi i zapytania rodziców niezaszczepionych dzieci odnoszące się do sposobu działania podmiotów leczniczych, które przekazują do powiatowych inspektorów sanitarnych dane pacjentów, którzy nie wykonali obowiązkowych szczepień ochronnych. W ocenie rodziców, to naganna praktyka.Zgoła odmiennie takie działanie podmiotów leczniczych ocenił GIODO, który stwierdził, że „przepisy prawa wprost je do tego zobowiązują, a przygotowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych opinia jednoznacznie to potwierdza”.„Ta decyzja GIODO budzi kontrowersje i pokazuje, że firmy, które osiągają miliardowe zyski na szczepionkach mają się dobrze. I to bardzo! Decyzja o udostępnianiu danych osobowych tych pacjentów, którzy nie decydują się na szczepienia to uderzenie w wolność jednostki i rodziny” – skomentowała telewizjarepublika.pl http://www.pch24.pl/nieszczepione-dzieci-na-celowniku-panstwa--ich-dane-musza-byc-przekazywane-do-sanepidu,50403,i.html#ixzz4cEA3Ryb8


Chipy, dane osobowe i totalna kontrola - 20.03.2017
https://www.youtube.com/watch?v=dmAEWb_9uu8
WAT o tajnych broniach kontroli umysłu - 22.03.2017
https://www.youtube.com/watch?v=7EPibxU9NcA


sobota, 4 marca 2017

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan


Nie ma najmniejszej wątpliwości, że państwa należące do cywilizacji chrześcijańskiej, głownie USA, w latach 50 i 60-tych podjęły działania psychologiczne, których efektem było stworzenie programu dezinformacji w obrębie fenomenu UFO, a ten miał na celu zmylenie rywali w wyścigu zbrojeń, przedstawiając fałszywe, mylne opinie o pozaziemskim pochodzeniu wojskowych obiektów latających i związanych z nimi tzw. kosmitów oraz ich działaniem na ludzi. Te dezinformujące starania prowadzili wyszkoleni w wojnie informacyjnej funkcjonariusze i żołnierze służb specjalnych. Sporo obserwacji UFO w postaci ruchomych świateł można wyjaśnić rzadkimi zjawiskami atmosferycznymi. Równie wiele przypadków jest wynikiem pomyłek, błędów urządzeń pomiarowych oraz świadomych oszustw. Jednak bardzo duża grupa zdarzeń nie daje się prosto wytłumaczyć; są to prawie zawsze zeznania świadków, a przede wszystkim gromadzona przez ufologów informacja o wzięciach. 

Te ostatnie są najbardziej sensacyjną wiedzą. Pochodzącą często z sesji hipnotycznych. To z nich dowiadujemy się o przedziwnych zdarzeniach, w których uczestniczyli ludzie i ufonauci. Jak i w ziemskiej rzeczywistości, tak i tam mamy do czynienia z programem dezinformacji. W wielu przypadkach Obcy nie chcą ujawnić swojej tożsamości, a bardzo często wspomnienia "świadków" są po prostu „wgranym w pamięć ofiary filmem”, narzuconą "pamiątką", mającą za zadanie dostarczenie do zbiorowej społecznej świadomości określonych poglądów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że dzięki temu Obcy sterują ludzkimi zbiorowiskami, czy wręcz narodami, zwłaszcza kierunkiem naszego cywilizacyjnego „rozwoju”. Istnieją filozoficzne prądy, ale i hinduskie księgi, z których można się dowiedzieć, że w innych światach, we Wszechświecie, istnieją wszelkiego rodzaju wynalazki, że wszystko co tylko możemy pomyśleć już zostało tam zrealizowane, najwspanialsze technologie, jak i najczarniejsze scenariusze horrorów.


Gdyby tak było, to w całym kosmosie powinny istnieć także siły zdolne nadzorować wszelkie zamieszkałe światy oraz wszelkie inteligencje. Tego typu zadanie, jak i istoty, mogły by nosić miano „Obserwatorów-Watchersów”. Nadane im przez Istotą Nadrzędną – Stwórcę uprawnienia, stawiają ich w wyjątkowej roli. Chyba już nikt nie będzie zaskoczony tym, że Biblia informuje nas o tego rodzaju stworzeniach. Dodatkowo określając je mianem „Czuwających” ! Jakże niezwykła wizja wszechświata jest przed nami roztaczana, jak wielką tajemnicę zawiera w sobie Boski Przekaz Pisma Świętego ? Nie jest on typową space operą, z gatunku Hollywood, ale tajemnym zbiorem przekazów duchowych, skierowanym ku wszystkim tym, którzy są zdolni przyjąć je duchem, zwłaszcza w pokorze ogromu Wszechświata i mocy stwórczej Inteligentnego Projektanta. 

Z takiej perspektywy „świat” (w starogreckim „kosmos”, albo "Tritos uranos", czy "paradeisos") jest pełny niebiańskich inteligencji, mających w gwiezdnym ładzie swoje miejsce i zadania. W tym kontekście można tłumaczyć jeden z najbardziej przedziwnych wersetów Biblii, który informuje nas o bliżej nieokreślonych: „Zwierzchnościach”, „Władzach”, „rządcach świata ciemności i tajemniczych „pierwiastkach duchowego zła”, znajdujących się „na wyżynach niebieskich” ! Ale nie tylko to, jest w nim miejsce na bitwę nie cielesną - duchową. To wszystko o czym wspomnieliśmy zawarte jest w Liście do Efezjan 6:12. Dlatego proponujemy obejrzeć dwa filmy, gdzie znani Amerykanie, jak i wybitny Polski duchowny, opisują kosmiczno ziemskie zmagania - Efezjan 6:12

(...)Boska ciemność jest „niedostępną światłością"[1Tym. 6:16], w której, jak się powiada, zamieszkuje Bóg. Jest ona niedostrzegalna w swej przemożnej jasności i niedostępna w nadmiarze jej nadsubstancjalnego światła. W tej światłości przebywa każdy, kto zasługuje na to, by poznawać i oglądać Boga. I przez to właśnie, że nie widzi i nie poznaje, prawdziwie odnajduje się w tym, co jest ponad wszelkim oglądem i ponad wszelkim poznaniem. I wie już wtedy sam z siebie, że to, co boskie, przekracza świat rzeczy postrzeganych i dających się pojąć, i głosi za prorokiem: „zbyt dziwna jest dla mnie Twoja wiedza, zbyt wyniosła: nie mogę jej pojąć"[Ps 139:6]. Podobnie mówi się o boskim Pawle, że poznał Boga, gdyż wiedział, że Bóg jest ponad każdym rodzajem poznania i ponad wszelką wiedzą. Stąd też głosił, że: „drogi Jego są niepojęte i wyroki nieprzeniknione'", „dary niewysłowione", a „Jego pokój przewyższa wszelkie wyobrażenie"(...) cytat: Tajemniczy Ojciec Kościoła


Linki:
Pierwszy to Ogrodnicy, siewcy, rybacy, myśliwi i żniwiarze

O "wgranym filmie" pisaliśmy w UFO-Holizmie
"...najczarniejsze scenariusze horrorów" - "Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle." Ew. Mateusz 10:28 - Któż jest tak mądry, aby...
Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
Dodatkowo o ciężkiej walce duchowej, do pewnego stopnia "przedziwnej", bitwie ostatecznej, opowiada urywek z filmu pt. "Czy UFO jest wśród nas ?" - proszę obejrzeć od 18min. 12sek.
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

Polska popiera gender i aborcję wśród nieletnich? Cicha akceptacja rządu dla chorej ideologii
Czy gorszej jakości produkty z zachodnich supermarketów w Europie Wschodniej mogą być częścią planu depopulacji?
Pro-homoseksualny duchowny odpowiedzialny za… katolicką etykę seksualną
Odnaleziono mityczne wagony ze złotem !
Sygnały spoza chronos-u
Tajemnice zakazanej archeologii - Total recall jest możliwy !
Raport o „islamofobii” w Polsce, czyli jak powoli wprowadzać prawo szariatuPoniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":Międzynarodowy okultystyczny UFO-komintern
https://www.youtube.com/watch?v=nl9xcIBVGgI


Kosmiczna wojna Baal Zebula z chrzescijanstwem - Marzulli, Stearman, Natanek
Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQWielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!
Istota Nachasza i jego atak na ludzkość - dr Michael HeiserSensacyjne wideo i jednocześnie potwierdzenie, trzeba to stanowczo podkreślić, sporej części treści zawartych w artykule pt. "Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.3)". Te czaszki nie przedstawiają istot Homo sapiens sapiens ! To nie były istoty ludzkie, takie jakie znamy z podręczników biologii !

The Star Children Skulls Of Peru 4 mar 2017
https://www.youtube.com/watch?v=WgBrGzPstB8
Dodatkowo proszę sprawdzić interesujące wideo Alexa Jonsa, w którym pokazane zostały grupy lewackich rewolucjonistów, jak widać są to osoby mogące z powodzeniem zaliczać się do jednostek opętanych, zgodnie z chrześcijańskimi zasadami oraz definicją.
Liberal Snowflake Exorcism Caught On Tape