sobota, 2 stycznia 2021

Jesteśmy świadkami pojawienia się nowej globalnej religii !

 Pod koniec roku 2020 byliśmy świadkami narodzin nowej globalnej religii. Powoli acz systematycznie, pojawiał się medyczny system wierzeń i praktyk, określający relację między sferą niewierzących w sacrum nowej genetycznej świętej substancji. Nowa religia covidiańska, jak każda inna, manifestuje się w wymiarze doktrynalnym specjalnymi czynnościami nowych kapłanów kowidiańskich, są to czynności religijne, polegające, jak np. w katolicyźmie na przyjmowaniu prawdziwie zbawiennej eucharystii, natomiast nowa religia covidiańska uznała za swój rytuał przyjmowanie "zbawiennej substancji genetycznej", za pomocą igły. 

Dokonują tego kapłanki i kapłani niższego rzędu - hierarchii, ubrani na biało, w białe stroje. Nowa religia kowidiańska nie toleruje niszczenia uczuć wokół poczucia świętości "strzykawkowych substancji genetycznych" różnorakich denominacji bioinżynieryjnych, za to wychwala chęć zbliżenia się do sacrum szczepionkowego nowego boga (bafometa hybrydy), i uczuć z tym związanych: uniesienia szczepionkowego, poczucia wyższości nad niezaszczepionym motłochem, a dokładniej na wyższości nad niewiernymi, z kagańcami ciemnogrodzian !


Pamiętamy jak Nabuchodonozor zbudował posąg i nakazał oddawać mu hołd. Za odmowę trzej młodzieńcy zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Obecne elity, to znaczy kapłani religii covidiańskiej budują złoty posąg strzykawki genetycznych substancji, ci co nie oddadzą pokłonu i nie przyjmą wstrzyknięcia uznani zostaną za niewiernych i spotkają ich prześladowania.

Ogromna międzynarodowa sekta kowidiańska już opracowuje plan, dla wszystkich chętnych przyjęcia namaszczenia i dostąpienia religijnego doświadczenia po przyjęciu "zbawiennej substancji genetycznej". Doświadczenie religijne to nazwa rozmaitych przeżyć człowieka w relacji do obiektów przekonań właściwych dla tradycji religijnej, w której owe przekonania zostały ukształtowane (np. w chrześcijaństwie Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, w islamie Jedyny Bóg – Allah).


Oba aspekty doświadczenia religijnego, przeżyciowy (emocjonalny) i poznawczy (percepcyjny) wiążą się z poczuciem kontaktu z rzeczywistością transcendentną, podobnie, już za chwilę będzie w nowo utworzonej religii kowidiańskiej. Po przyjęciu, to znaczy wstrzyknięciu cudownej substancji genetycznej wierny dozna "duchowego" uniesienia, doświadczy nowej normalności, odleci. Już teraz religia covidiańska wyprodukowała reklamę telewizyjną, która informuje: "Zaszczep się i leć". Po otrzymaniu chrztu kowidiańskiego i przyjęciu substancji GMO nowy wierny odleci, dozna "Nowego Wspaniałego Świata" i "Nowego Porządku Kowidiańskiego" !


Sekta kowidiańska wymyśliła nawet nowy typ zachęty, czyli "nową reklamę wsteczną", na wzór "Inżyniwerii wstecznej". Ostatnimi czasy jeden z najwyższych kapłanów nowej religii, ogłosił, że w pewnym miejscu oddawania pokłonu "szczepionce", nastąpiły nieprawidłowości, wielki tłum "walił drzwiami i oknami" do punktu przyjęcia "cudownej substancji", ludzie chcieli się zapisać do sekty poza kolejnością, przecież wszyscy wiedzą, że cudowna "substancja genetyczna" potrafi czynić cuda.


Już za niedługo ogłoszą że wszystkich chromym, inwalidom, tym bez kończyn odrastać zaczną nogi i ręce, chorzy będą wstawać, ślepi odzyskają wzrok, wszystko dzięki "cudownej kuracji genowej". Wielu wiernych członków sekty kowidiańskiej, po przyjęciu "świętej substancji genetycznej" doświadczą niebywałych nowoczesnych przeżyć, oprócz mistyki "Nowej Wspaniałej Normalności", uznani zostaną za kowidiańskich oświeconych, wstąpią na 33 stopień wtajemniczenia (ewntualnie 33 stopień oświecenia) !


Tak jak każda religia, tak też religia kowidiańska wymaga od wiernych specjalnych ubiorów, kapłani i kapłanki niższego rzędu są ubrani zazwyczaj na biało, natomiast najwyżsi członkowie sekty genetyków nigdy nie zostaną ujawnieni, ich wygląd może odbiegać od ludzkiego. Wszyscy którzy oddadzą pokłon cudownej i świętej szczepionce GMO zostaną zwolnieni z noszenia "gwiazdy maseczkowej", będą uważani za lepszych, nowocześniejszych (modern-nistycznych-nowoczesnych) i wiernych złotemu posągowi informacji genetycznej.

Zbliżamy się do momentu, w którym nowa religia kowidiańska rzeczywiście będzie czynić "cuda" ! Jest to przepowiedziane w Biblii: "I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie." Apokalipsa 9:6


"Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa”.

Objawienie Jana 16:1-2: „I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją za ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi.

Objawienie Jana 16:10-11: A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu niebios z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, ale nie upamiętali się w swoich uczynkach.

Linki:
 Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?
Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"
Naśladowanie Boskich rozwiązań - bionika bogów, czy taka istnieje ?
Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji
Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Homopropaganda nadal podbija umysły Polaków
Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?
Ochronny znak z innego wymiaru
Chrześcijańskie anamnesis
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
„Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”
Brytyjczycy Frankensteinem XXI wieku. Biorą się za genetyczne projektowanie dzieci


"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"

Poniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":


Nowa ogólnoplanetarna religia ufonautyczna pod przewodem Watykanu w ramach hodowli istot hoirous

https://youtu.be/SWOH3ij0ctU




Nowa Globalna UFOnautyczna Wiara 33 stopnia (paciamamowca Sankt Galen)