środa, 12 czerwca 2013

Analiza anatomiczna czaszek rudowłosych-czerwonoskórych-niebieskookich ("Nefilim"?)

Witam państwa w kolejnej odsłonie tajemnic Ziemian. Przedstawie państwu pierwszy raz w Polsce kilka zdjęć porównawczych czaszek "Nefilim" z Ameryki południowej. Podejmując się dokonania analizy anatomicznej znalezisk z Peru i okolic, muszę zaznaczyć iż jest to analiza wstępna, ma ona pokazać zaledwie parę dziwnych cech anatomicznych znajdowanych czaszek z terenów Ameryki południowej oraz w innych częściach globu. Czaszki te charakteryzują się większymi oczodołami, większą pojemnością, czyli większą zawartością mózgu. Czaszki te posiadają również większą wagę.


Większa waga może świadczy o większej gęstości kości, waga odzwierciedla się także w masywniejszym wyglądzie nietypowych czaszek. Brien Foerster twierdzi, że niektóre posiadają otwory nerwowe na szczytach, tzw. otwór ciemieniowy żyły wypustowej, jest on czasami dziwnie usytuowany, (lub go brak ?), ma on reprezentować/dowodzić innego unerwienia tych istot. Część czaszek z Peru posiada mniej zębów żujących. Brien Foerster mówi o pięciu głównych rodzajach odkopywanych czaszek, pięć charakterystycznych kształtów i objętości. Czaszki te mają często większą objętość od ludzkiej o około 25%. Czy są to czaszki Nefilim ? Bardzo możliwe. Przypomnijmy kilka faktów na temat tych istot. Zacytujmy Pismo Święte skąd pochodzi ten termin:


Rodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. 3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». 4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

Z tego wersetu wyraźnie wynika, że rodzaj ludzki został w ten sposób genetycznie uszkodzony. Po potopie także ten proceder się odbywał o czym nas informuje Biblia.

IV Mojżeszowa 13:(33) Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.


Jednakże po potopie rzeczy takie nie działy się już tak powszechnie, długość ludzkiego życia została poważnie ograniczona i hybrydy nie były w stanie żyć dłużej niż przeciętny człowiek. Biblia nam nie mówi dokładnie, co działo się z dalszymi potomkami Nefilimów. Zwróćmy uwagę na podkreślone słowa - synowie Anaka. Połączmy nieco biblijne fakty. Kim byli synowie Anaka? Z tekstu tego wynika jasno, że byli to olbrzymi ludzie, których rzekomo spłodził Anak. (Bardzo szczegółowy opis tego co się działo przed i po potopie, odnośnie Nefilm, znajdziecie panstwo w filmie znanego i cenionego naukowca Michaela Heisera, tutajhttps://www.youtube.com/watch?v=0gkz0rAuBnU

Jeżeli synowie Anaka byli olbrzymami oraz cała ziemia Kanaanu była miejscem zamieszkania wielu olbrzymów-hybryd, to w świetle cytatu z  Rodzaju 6:1 rzeczywistym ojcem synów Anaka musiał być jakiś upadły anioł. Biblia nie mówi nam ilu było owych synów Anaka, ale można przypuszczać, że była ich znaczna liczba - może było ich kilka tysięcy. Teksty biblijne mówią nam o synach Izraela czy innych plemionach i zwykle jest tam mowa o kilku tysiącach ludzi.Jeżeli przyjmiemy tę hipotezę, to synowie Anaka byli Nefilimami, czyli byli oni synami... bogów. Znane mitologie, tak grecka jak i rzymska są pełne opowieści o potomstwie istot boskich, o mieszaniu nasienia bogów z córkami ludzkimi. Przy bliższym zbadaniu wielu mitów niemal zawsze okazuje się, że owe mity, to parafrazy wielu rzeczywistych wydarzeń, znacznie ubarwionych folklorem lokalnym oraz przekazami ustnymi.

Godne uwagi jest to, że kontynuacja wielbienia bogów Olimpu jest oficjalnie kontynuowana na całym świecie, chodzi oczywiście o Olimpiadę, której ceremonie (zapalanie wiecznego ognia - znicza) są starożytnymi rytuałami, z pewnymi bardziej nowoczesnymi modyfikacjami. Jak zwykle mówi się nam, że to zwykła tradycja. Niemniej pozostaje faktem, że rytuały Olimpu są traktowane niezwykle poważnie przez cały świat. Według tych mitów widać wyraźnie, że potomstwo bogów nie musiało być jedynie rodem olbrzymów i istnieli czy istniały osoby o normalnym wzroście, niemal nie różniący się od zwykłych ludzi. Czy istoty z Peru to ci popotopowi Nefilim o wzroście zbliżonym do ludzkiego lecz posiadający niezwykłe cechy i moce ?Rycina powyżej przedstawia pierwszych odkrywców starożytnych amerykańskich cywilizacji, ale o tym w kolejnych odcinkach. 

Istoty z innego wymiaru - Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologów
https://www.youtube.com/watch?v=guO0yISL4UMMoże Istoty anielskie (Czuwający Nieba-Watchers), które dokonały modyfikacji genetycznych u ludzi, naszego DNA (także z Ameryki południowej) tworząc przykładowo "Nefilim z Peru" mają jakby dodatkowe cechy duchów-niematerialnych bytów ? Ma to ogromne znaczenie w rozpatrywaniu zjawiska ufo i prób jego tłumaczenia przez znanego badacza Biblii Chucka Misslera, który twierdzi, że są one (Istoty Anielskie) w ich podstawowej formie egzystencji własnie duchami, które swoje podstawowe ciała "gdzieś" zostawiły (w jakiejś swerze Niebieskiej/Niebiańskiej), a teraz muszą się zajmować z tego powodu cielesnością ludzi, ich niebiańskie nieśmiertelne ciała (w starożytnej grece słowo Oiketerion-οἰκητήριον- znaczy dosłowie:miejsce zamieszkania, siedziba) porzucili, pozostając w tym kosmosie-wymiarze zatrzymani (Boskimi !) nadnaturalnymi siłami, zacytujmy tu fragment Biblii, który o tym mówi:

"...i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia..." Judy 1:6

"...własne mieszkanie..." - Oiketerion-οἰκητήριον-  znaczy dosłowie:miejsce zamieszkania, siedziba

Znaleziska dziwnych kości/szkieletów i czaszek mogą oczywiście okazać się (ale nie muszą) nieznanym rodzajem ludzi, którzy istnieli jeszcze po potopie, usiłując dostosować się do nowego klimatu, do nowej atmosfery i jej nowego składu chemicznego, a także odmiennej geomagnetyki wielce zmienionej/przeksztalconej planety Ziemia ? Na obecnym etapie badań nie możemy wykluczyć żadnej z możliwości.

Przykłady różnic anatomicznych


Przykład czaszki "homo sapiens sapiens" z prawej strony oraz czaszka istot Nefilim z Peru z lewej, jak widać szew z lewej strony jest tylko jeden, podczas gdy z prawej strony standardowo są trzy szwy, które są cechą charakterystyczną obecnej rasy ludzi. Różnice wielkości są znaczne.


Na dole zdjęcia porównanwcze tych czaszek, proszę zwrócić uwagę na różnice w weilkości oraz różnice budowy, otwór w środkowej części to otwór wielki, w nim jest zamocowany kręgosłup, jego wielkość u Istot Nefilim z Peru znacznie się różni.Różnica oczodołów pomiędzy czaszkami ludzkimi a tymi z Peru jest również duża, są większe i mają inny kształt, z lewej "Nefilim", z prawej Homo sapiens sapiens


Zdjęcia porównanwcze Istot Nefilim z Peru oraz czaszka homo sapiens sapiens w środku, na zdjęciu kompilacyjnym są zachowane proporcje, kształt kości oczodołów Istot z Peru znacznie się różni, ich wielkość jest większa.


Jak już wspomniałem wiele czaszek Istot z Peru wykazuje anatomiczny brak zebów żujących, z lewej strony dolne zdjęcia Homo sapiens sapiens, z prawej Istot Nefilim z Peru.Tak powinien wyglądać standardowy obraz uzębienia u ludziCzasami jednak zdarzają się okazy jeszcze bardziej dziwne, oto szew pionowy biegnący przez całą długość czaszki, takie cachy anatomiczne świadczą o odmienności konstrukcyjnej "Istot Nefilim z Peru"Te okazy są przykładami znacznych różnic w budowieCzaszka poniżej zostala odkopana na terenach Rosji
Ta głowa posągu przedstawia wygląd jednego z przedstawicieli "nieznanej ludzkości", posiada charakterystyczny kształt oraz czołowe oznaczenie "trzeciego oka", czy Nefilim posiadały 'otwarte' trzecie oko ? Oczy tego przedstawiciela Nefilim wydają się większe od normalnych.

W programach telewizyjnych stacji anglojęzycznych wspomina się o dziwnej budowie czaszki Tutanchamona pokazując jego rekonstrukcję wykonaną na podstawie zdjęcia medycznego, czy był on także efektem dzialań Aniołów ?Należy wspomnieć o innym znanym władcy Egiptu faraonów, był nim Echnaton, faraon ze zdjęcia wstępnego do tego artykułu. Jak widzimy na tym obrazie wyrytym w płycie kamiennej, posiadał on cechy anatomiczne, które mogłyby wskazywać na jego związek z Aniołami, co miałoby swe potwierdzenie w jego "rewolucji" religijnej, przeprowadzonej w czasie jego panowania.


Czy jego cechy oraz zdolności pochodzące ze zmieszania genów sprawiły, iż rozpoznał prawdziwą wiarę ? Istoty "Nafilim" jak Echnaton mogły chcieć uzyskać przebaczenie Stwórcy i wrócić do miejsca, z którego zostały "strącone" (pozostawiwszy swoje 'mieszkania'-boskie ciała). Jak widzimy na tej stelli są przedstawione jego dzieci, które  posiadają cechy czaszek z Peru. (Więcej o tajemnicy ciał we wpisie o anielskiej obronie ciała Mojżesza, tutaj: http://popotopie.blogspot.com/2015/09/zyjmy-poki-jestesmy-prawdziwi.htmlMłody faraon Amenchotep IV usłyszał o tym, że Habiru (identyfikowani z Hebrajczykami) wkroczyli do Palestyny i zdobywają miasta jedno za drugim nie wysłał królom kananejskim pomocy militarnej, o którą usilnie prosili. Król Egiptu dobrze wiedział czym może się skończyć walka z Hebrajczykami. Zamiast więc bronić ziem swych lenników w Kanaanie Amenhotep IV, w 5-tym roku panowania, zmienił swoje imię na Echnaton i ustanowił monoteistyczny kult Atona jako oficjalną religię Egiptu. W 6-tym roku postanowił przenieść swą stolicę z Teb w miejsce dzisiejszego El-Amarna. Tam też zbudował miasto Achetaton, w którym mieszkał od 7-ego roku swych rządów wraz z Nefertete. Z biegiem czasu Amenhotep IV Echnaton przestał tolerować wszelkie bóstwa swych przodków i nakazał zamykanie świątyń i niszczenie podobizn wszystkich bogów poza samym Atonem. Zaprzestano kultu zmarłych. Reforma religijna objęła teraz cały kraj. Chociaż ok. 4 lata po śmierci Amenhotepa IV zaczęto powracać do dawnych wierzeń a imię samego faraona-'heretyka' wymazano z historii Egiptu to jednak przez kilkanaście lat kraj ten był jedynym starożytnym państwem (poza późniejszym Izraelem), w którym panowała religia monoteistyczna.


Za Echnatona wyłoniły się kolejne podobieństwa pomiędzy egipskim Aton'em a hebrajskim Adon'em. Vandenberg pisał: 'Aton, który sprawia, że wykluwa się ze skorupki pisklę i że kwitną wszystkie drzewa i rośliny, w żadnym wypadku nie jest tarczą słoneczną w sensie czysto materialnym, lecz istotnie "siłą, która się za nią kryje". [...] Godna uwagi wydaje się również miłość i dobroć, z jaką Aton - bez względu na rasę - odnosi się nawet do Syryjczyków i Nubijczyków. Trudno nie zauważyć tutaj podobieństwa do 104 psalmu Starego Testamentu' (Vandenberg 1982:180-182). 'Wielki hymn do Atona' w grobie Ipi jasno stwierdza, że Echnaton uznawał Atona za jedynego Boga, który sam wszystko stworzył, troszczy się o mieszkańców ziemi i sprawuje pełną kontrolę nad wszystkim co ma tu miejsce. 

Wróćmy do czaszek z Peru. Oto zdjęcie trzech czaszek oraz słynny badacz i odkrywca Brien Foerster. Opisuje on, iż w pierwszej czaszce z lewej, widać celową deformację siłową, mającą na celu naśladowanie cech anatomicznych czaszek Istot Nefilim. Posiada ona objętość 1100 centymetrów sześciennych. Środkowa czaszka jest standardową czaszką Homo sapiens sapiens i posiada 1200 centymetrów objętości. Pierwsza z prawej jest typowym okazem czaszek "Istot z Peru" i posiada 1500 centymetrów sześciennych objętości, czyli 25% więcej od przeciętnej czaszki obecnych ludzi.
Brien Foerster twierdzi, że niezwykłą cechą tych czaszek jest pojawianie się w nich otworu (dodatkowego ?) na ich szczytach, tzw. otwory ciemieniowe żyły wypustowej, ma to wskazywać na inne unerwienie tych części ciała. Wskazuje się również na innych egzemplarzach jeszcze inne, dodatkowe otwory nerwowe.


Należy wspomnieć o tych starszych jak i najnowszych relacjach L.A. Marzulliego dotyczących usuwania wystawionych czaszek z muzeów, ktoś bardzo się ich boi, ktoś nie chce dopuścić by ludzie mogli się zapoznać z nieznaną historią rasy ludzkiej.  Coraz głośniejsze wyniki badań powodują coraz większe naciski by ukryć te okazy, by stały się one "wiedzą dla wybranych".

Wygląd cywilizacji Ziemian przed potopem był nie tylko szokująco odmienny od naszej dzisiejszej, ale działy się tam w pewnym momencie rzeczy przedziwne, które dzisiejsze elity chcą przed nami ukryć, byśmy o nich nie wiedzieli oraz byli ich nieświadomi, o tym właśnie jest artykuł pt.:"Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)"

Poniżej możemy obejrzeć próbę rekonstrukcji jednej ze nalezionych czaszek


Cechą charakterystyczną czaszek "Nefilim" jest ich szew ciemieniowy, a raczej jego brak, jest tylko jeden gdy u Homo sapiens sapiens występują trzy


Rycina przedstawia pierwszych odkrywców starożytnych amerykańskich cywilizacji, ale o tym w kolejnych odcinkach.

Czy ludy Afryki naśladująć ten kształt siłowo próbują w ten sposób dołączyć choćby symbolicznie do zapomnianej rasy ludzi minionej epoki ?

Ktoś w internecie zauważył dziwny ksztalt czaszki kapitana Picard'a ze znanego filmu sci-fi "Star trek"


Trzeba przyznać, że coś jest tajemniczego w jego wyglądzie, coś co może przypominać zaginione rasy ludzi ? Kształt jego czaszki jest dziwnie zbieżny z niektorymi odnajdywanymi w Peru...


Starożytny Egipt jest ciągle kopalnią tajemnic, jedną z nich jest także nasza budowa anatomiczna, w tym budowa czaszki Homo sapiens sapiens, jaką tajemnicę o jej budowie skrywa wiedza starożytnych kapłanów egipskich ? Czyżby trzy główne szwy czaszki były tymi prawidłowymi ? Czy nowy człowiek po potopowy był tym "prawidłowym genetycznie" ?


Trzymajmy kciuki za odkrywców i badaczy zaginionej cywilizacji ludzi, ich badania ukazują nam nieznane, bądz ukrywane elementy historii Ziemian, historii której boją się "wyznawcy ewolucjonizmu" !Wspomniany L.A. Marzulli twierdzi, że istoty te tworzyły na Ziemi jakiś rodzaj magicznej siatki, lub siatki energetycznej. Czy taka teoria ma swoje podstawy ? Wydaje się że  tak. Zaprezentowany poprzednio na stronach mojego blogu oraz stronie Innegomedium film o tytule "From the Brink of Extinction (Ruins of Old Earth)" pokazuje tajemnicze pozostałości jakiejś "siatki geometrycznej-energetycznej" pozostawionej przez poprzednią ludzkość. Kilka zdjęć z tego filmu:

L.A. Marzulli wydał książkę na ten temat, twierdzi iż odnalazł dowody na tajemniczą działalność tych istot, jego badania nad kolorem włosów Nefilim z Peru potwierdzają naturalny ciemno rudy kolor owłosienia, nie są to barwione włosy co ma znaczenie dla badań nad historią rasy ludzkiej.

Rycina przedstawia pierwszych odkrywców starożytnych amerykańskich cywilizacji, ale o tym w kolejnych odcinkach.

Film z wykładu znanego i cenionego profesora, Mit ewolucji

Rodowici indianie zamieszkujący te tereny są ciemnowłosi i nie posiadają anatomicznego zarostu brody.

"...Skubią każdego Białego, bo sami są gładcy jak niemowlaki. Indianie czystej krwi nie mają zarostu, lecz gładką i zazwyczaj suchą skorę – twarzy, szyi, klatki piersiowej, rąk i nóg..."

http://www.arcyportal.pl/2010/04/wojciech-cejrowski-%E2%80%9Egringo-wsrod-dzikich-plemion%E2%80%9C/Znajdowane na tych terenach figurki cywilizacji wcześniejszych mają brody oraz europejski wygląd twarzy. Czy istoty o tak dziwnej budowie czaszek są tymi Biblijnymi Nefilim ? Czas pokaże...

http://www.youtube.com/watch?v=aMh-z6YjHKQ
Zapraszam również do zapoznania się ze znakomitą pracą odkrywczą na blogu:

http://technologiamaszynowa.blogspot.com/2013/06/piramidy-z-giza-brama-do-innej.html

Kolejne trzy zdjęcia pochodzą z opracowań tematu wielkich lub nietypowych starożytnych czaszek, świadczą o występowaniu istot z dodatkowym rzędem zębów, zgadza się to z przekazami starożytnych:

Czwarte podwójne zdjęcie jest niepewne, choć może być autentyczne,
dlaczego ? Odpowiedz znajdziecie państwo w tej niezwykłej video kompilacji,
gdzie L.A. Marzulli opowiada o przedziwnych
czaszkach, UFO implantach oraz o kanale telewizyjnym "History channel" !

Konferencja ufologiczno biblijna - L. A. Marzulli 2014 - Dni Noego ponownie ?
https://www.youtube.com/watch?v=llkVSJrM2UQ
Polecam Video L.A. Marzulliego,
 http://www.youtube.com/watch?v=pQAeyGz44LI


opisany jest tam najnowszy film "Watchers 6" traktujący o Nefilim z Ameryki południowej, w tym video jest informacja o wypowiedzi kuratora najdziwniejszej czaszki w dziejach ludzkości, kurator ten twierdzi że ta czaszka i szkielet nie jest istotą ludzką ! L.A. Marzulli twierdzi także, że "siatka" którą te istoty zbudowały służyła do zniewolenia ludzkości, służyła do podporządkowania sobie ludzi, do wprowadzenia ukrytego sterowania ludzmi i ich zachowaniem..., osobiście uważam że jest to możliwe, że taka teoria może mieć swoje podstawy, Ziemia została zalana wodami potopu nie bez powodu !

Jeżeli Super Istota - Bóg postanowiła zgładzić wszystko co żywe, to ktoś musiał ostro namieszać nie tylko w genomie poprzedniej ludzkości..., istnieją silne przesłanki, iż budowano wówczas zadziwiające konstrukcje ! Oto link do ICH megalitycznej działalności: http://argonauta.pl/megalityczne-zagadki-czesc-i/
Na zdjęciu antropolog oraz kurator niezwykłego szkieletu Nefilima, prawdopodobnie najbardziej szokująca czaszka ze wszystkich znalezionych/odkopanych. Budowa tego szkieletu jest bardzo dziwna, żeby nie powiedzieć szokująca, kurator twierdzi, że ta istota nie była tym co się określa mianem homo sapiens ! Szkielet ten posiada według słów antropologa anatomicznie mniej żeber niż ludzie obecnie żyjący ludzie. Inni badacze którzy widzieli znalezisko oraz lekarze medycyny stwierdzali, że brak im słów, by wyrazić swoje zakłopotanie w ocenie tej nieznanej nauce ISTOTY !


[...]Przed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).[...]

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli Czternastego stycznia 2017 roku ukazało się wideo znanego wszystkim badacza Briena Foerstera. Amerykanin pokazuje niezwykle dziwną, żeby nie powiedzieć szokującą, czaszkę starożytnego dziecka. Mumia ma bardzo wielką pojemność czaszki oraz jest bardzo wydłużona w stosunku do ludzkiego egzemplarza. Na temat jej anatomicznej budowy Brien stwierdza bardzo ważną rzecz, mianowicie jej nachylenie względem zaczepu kręgosłupa jest ekstremalnie pochylone. Możemy założyć że jakiś procent skrzywienia czaszki względem pionu kręgosłupa jest wynikiem ułożenia pośmiertnego, ale nawet biorąc to pod uwagę, nie można się powstrzymać od zdumienia z jak odmienną rasą mamy tu do czynienia !


Linie zielone "B" to kąt nachylenia czaszek względem lini czerwonej "A" - pionu kręgosłupa.


Proszę przyjrzeć się jak wielkie oczodoły posiada ten osobnik w stosunku do niezwykle małych ust. Generalnie można wykazać podobieństwo do starożytnych figurek znajdowanych w Iraku, a ten przez wielu uznany został za kolebkę ludzkości. Wiadomym jest, że w pierwszej fazie wzrostu dzieci mają stosunkowo duże oczy, jednak znalezisko posiada je znacznie większe, a na dodatek płat czołowy jest nachylony pod niebywałym kontem, tak jakby go wcale nie było, to znaczy czoła !Powyższa kompilacja pokazuje porównanie do innego egzemplarza dorosłego osobnika, o tych samych cechach co dziecko, również pokazane zostały tam znaleziska z Iraku: wielka czarno biała czaszka i figurki nieznanych istot. Ewolucja to mit, to fantazja gorsza od filmowej fikcji filmów sci-fi. Zakazana archeologia udowadnia, że starożytność jest całkowicie odmienna od historii jaką globalne elity starają się nam zaaplikować ! Człowiek nie jest wynikiem przypadku, nie pochodzimy od małpy, jest dziełem Istoty Wszechmocnej. Nie tylko to, wygląda że w dalekiej starożytności istniały rasy mogące być efektem krzyżowania się biblijnych Synów Boga z córkami człowieczymi. Pytanie czy to one wznosiły konstrukcje megalityczne pozostaje ciągle bez odpowiedzi.

Astonishing Newborn Baby Elongated Skull Of Paracas Peru

"Wnioski na temat bardzo odległych w czasie epok mu­szą więc być błędne. Ponieważ grube warstwy osadów na całej Ziemi utworzyły się stosunkowo szybko, a rzekomy okres około 60 000 000 lat pomiędzy erą dinozau­rów a pojawieniem się ludzi jest czystym wymysłem teorii ewolucji, geologia wy­chodzi z fałszywych założeń.Próbując przeanalizować wszelkie dane, bez traktowania założeń darwinizmu jako nienaruszalnych praw, dochodzi się do nowych ustaleń, rewolucjonizujących nasz obraz świata. Zasadnicze stwierdzenie brzmi: dinozaury i ludzie żyli wspólnie i ta koegzystencja dowodzi błędności teorii ewolucji. Niewątpliwie geologia jest obok astronomii jedną z najstarszych na świecie nauk. Na przestrzeni tysiącleci jej poglądy i wynikający z nich obraz świata stale się jednak zmieniały'. Dlatego geologia, mimo swej wielkiej tradycji, nie należy do nauk ścisłych.


Przez długi czas skamieniałości uważano za wybryki natury. Ponieważ ska­mieniałe muszle znajdowano na całym świecie, również wysoko w górach, Kościół traktował je jako pewny dowód na biblijny potop. W XVIII wieku znaleziska te francuski pisarz Wolter (1694-1778) interpretował w duchu kiełkującego wów­czas oświecenia: miałyby to być przedmioty zgubione przez pielgrzymów. Do tego czasu panowało powszechne przekonanie, że potop rzeczywiście miał miejsce i że to on spowodował powstanie wszystkich skamieniałości. 


Herodot już 2000 lat temu rozpoznał w skamieniałych muszlach morskie zwierzęta i wnioskował stąd, że pewne obszary były kiedyś zalane przez morze. Natomiast od co najmniej III wieku do­słownie rozumiano przekaz biblijny. Interpretacja Biblii pozwala wnioskować, że doszło do jednej lub kilku potężnych katastrof. Również niemiecki reformator Mar­cin Luter (1483-1546) zgodnie z nauką Kościoła wierzył w niszczycielski potop, przy czym mieściło się to w ramach ówczesnych poglądów naukowych. William Buckland, jeden z ostatnich orędowników tego poglądu, przedstawił tę starą dok­trynę w 1823 roku w książce Beobachtungen uber die geologischen Erscheinun- gen, die eine universelle Fiut erzeugen (Obserwacje na temat zjawisk geologicz­nych, jakie wywołują powszechny potop). W 1812 roku Georges Cuvier (1769-1832) przedstawił swoją teorię katastro­ficzną. Charakterystyczny dla niej był pogląd, że miało miejsce wiele potopów, z których każdych prowadził do istotnych zmian w świecie roślin i zwierząt."


Tu kilkuminutowy film przetłumaczony na język polski przedstawiający "niebiańskie dziecko" ze zdjęć powyżej, szokujący materiał wskazujący na nieznaną działalność istot innowymiarowych w dalekiej przeszłości Ziemi...
http://www.youtube.com/watch?v=-7VRM771aBs


Oto zdjęcie całkowicie szokującej starożytnej czaszki odkopanej w pewnym archeologicznym miejscu, jej anatomia wskazuje, że na Ziemi istniały całkiem odmienne anatomiczni istoty rozumne ! Budowa jest szokująco inna od ludzkiej ! Ze zródeł wynika, że jest autentyczna, nikt jej jeszcze długo nie pokaże, zresztą jeśli nawet to media dezinformacji wymyśliły by zapewne jakąś "specjalną" historię na jej temat !
Największą pojemność czaszki jaką udostępniły muzea jest tak zwana czaszka "Chongos". "Chongos" to nazwa miejsca, z którego zostala wydobyta. Nie posiada istotnych szwów czaszkowych obecnych u wszystkich homo sapiens sapiens. Okaz niezwykły w swych rozmiarach i cechach anatomicznych !pierwsza z prawej

pierwsza w kolejności

pierwsza z lewej

Najciekawsze są rekonstrukcje wyglądu tych humanoidów (ludzi? czy Nefilim ?) Pokazane komputerowe modele nie oddają prawdy o twarzach tych "ludzi", poprawnym wydaje się ukazanie ich z niebieskim lub zielonym zabarwieniem zrenic jednak twarze mogły być jak najbardziej europejskie lub zupełnie inne niż te komputerowo wygenerowane.

Aktualizacja 04/11/2016
Słynny L.A. Marzulli ujawnia fragmenty swoich zaawansowanych badań nad istotami wielko czaszkowymi. Dla większości mogą być ogromnie interesujące, ale dla chrześcijan są wręcz sensacyjne ! Wszystko wskazuje na to, że amerykański badacz tajemnic ludzkości zidentyfikował jedną z zaginionych ras humanoidów. Z jego badań wynika, że istoty o bardzo dziwnym wyglądzie uciekły przed nadciągającymi Hebrajczykami i (mogły)udały się do Ameryki, przynajmniej ich część. Badania genetyczne potwierdzają, że mamy do czynienia z nieznanym "Homo sapiens". Genetycy badający DNA wielkich czaszek, które dostarczył wspomniany tropiciel, odkryli  genom częściowo pasujący do  ludów zamieszkujących tereny Lawantu (dzisiejszą Syrię, Jordanię, Liban, Izrael,  Azję Mniejszą (Turcja) i Egipt.)


Może to nie jest jeszcze aż tak nadzwyczajne, jednak gdy Marzulli zlecił wykonanie rekonstrukcji wyglądu tych istot, pojawiła się szokująca osobliwość. Osoba zajmująca się robieniem odwzorowania na podstawie anatomii prawdziwych czaszek, wykonała portret humanoidów zgodnie z wszystkimi anomaliami konstrukcji koścca. W momencie gdy Marzulli zobaczył rekonstrukcję zaniemówił. Obraz przedstawia istoty z bardzo długimi szyjami ! A teraz najważniejsze. Niezmordowany amerykański badacz twierdzi, że jedna z Biblijnych ras gigantów była nazywana "o długich szyjach vel noszący naszyjniki", w języku hebrajskim Anakim ! Dla wszystkich interesujących się biblijną archeologią jest to niezwykle cenna informacja, na wagę złota !
Stąd można wyjaśnić zagadkę sztucznego wydłużania szyi pośród niektórych ludów. Proceder ten trwa od czasów niepamiętnych do dnia dzisiejszego. Przypomnijmy, że Biblia wspomina o innych egzotycznych hybrydach. Wiemy, że nazwy dla starożytnych Hebrajczyków były kluczowe, były kluczami do zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości, stąd czytamy w Piśmie świętym o: Emim (potworności), Refa'im (osłabiający), Gibborim (wielcy bohaterowie), Zamzummim (dokonujący wyczynów) czy Awwim(niszczyciele vel węże). Starożytne ludy Moabitów, Ammonitów i Gileadytów nazywały olbrzymów jako Emim (postrachy), Zumzummim vel Zuzim (krzątający się), zaś Refaim jako (osłabiający). W mitologii ugaryckiej Refaim występowali pod postacią upiorów. W udostępnionym filmie programu "Prophecy Watchers" Marzulli zdradza więcej szczegółów. Pokazuje czaszki pozbawione ludzkiego czoła ! (Patrz rekonstrukcje).
Zakazana archeologia to nie tylko tykająca bomba, to także duchowa przygoda. Każdy kto podąża ścieżką poszukiwacza zaginionej ludzkości doświadcza rzeczywistości nadprzyrodzonej, wcześniej czy pozniej przechodzi przez jakiś rodzaj tajemniczych "bram". Zaginione cywilizacje, zwłaszcza ta pierwsza, zajmowały się duchowością, a może przede wszystkim rzeczami niewidzialnymi, doświadczały rzeczywistości nadprzyrodzonej. Stąd zapisane, pozostawione i odkopywane starożytne obrazy świadomości należą do jednych z najbardziej tajemniczych. Dla osób które nie posiadają styczności z Duchem Świętym mogą być niebezpieczne, lub stać się drogą na manowce. Dlatego adepci odczytu pradawnych obrazów świadomości powinni zwrócić się do Jezusa, by uzyskać wsparcie w zrozumieniu spraw zakrytych. Bądzmy świadomi, że tamte istoty w oczach Boga YHWH zajmowały się niedozwoloną technologią, dlatego powinniśmy starać się przejść przez bramę Zbawiciela "Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec." Jana 10:1-20


Film o którym mowa został opublikowany 02.11.2016


L.A. Marzulli: Nephilim Hybrids

https://www.youtube.com/watch?v=UtRi8NOEgdk 

On the Trail of the Nephilim  
http://www.youtube.com/watch?v=pQAeyGz44LI
                                          http://www.youtube.com/watch?v=aMh-z6YjHKQ


On The Trail of the Nephilim, Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=HQHe1bxCtm8  Właśnie dzisiaj (05/07/2013) został upubliczniony wykres badań spektroskopem cząsteczek, badania przeprowadził wcześniej wspomniany w moich publikacjach badacz L.A. Marzulli, na tym wykresie widać badania czterech próbek włosów, włos naturalny człowieka obecnie żyjącego, mumi "Istot Nefilim z Peru", hybrydy z pojazdu UFO oraz włos farbowany człowieka, jak widać z wyniku tego badania hybryda ufo jest bardzo identyczna z "Istotami Nefilim" znajdowanymi w Peru ! Czyżby jednak manipulacje genetyczne ?linia niebieska-włos mumi z Peru
linia czerwona hybryda UFO
linia zielona-człowiek współczesny z farbowanymi włosami
oraz ostatni kolor - próbka kontrolna
Video badacza Marzulliego, opowiada o Nefilim odkrytych w ameryce południowej i północnej:


 WE FOUND THE NEPHILIM! | L.A. Marzulli | It's Supernatural

 Published on Jun 30, 2013


[...]wreszcie zaprzeczenie (lub potwierdzenie) najbardziej szalonej hipotezy, i jestem zdania, że to tego właśnie najbardziej boją się naukowcy, gdyby się okazało, iż owa hipoteza jest prawdziwa (nawet pomimo faktu, iż dla przeciętnego obserwatora prawdopodobieństwo i wiarygodność takiego zdarzenia mierzona jest w 0,00001 procenta).   Chodzi mianowicie o to, że o ile męski płód jest po prostu zwykłym nienarodzonym dzieckiem, płód żeński stanowi w istocie hybrydę pomiędzy istotą ludzką a nie pochodzącą z Ziemi.  Naturalnie nie tylko nie ma żadnego niezbitego dowodu na istnienie „obcych” i ich wizyty na Ziemi, ale także – co więcej – z pozoru twierdzenia o jakiejkolwiek interakcji pomiędzy ludźmi i nie-ludźmi są przez większość wyśmiewane lub uznawane za niebezpieczne.  Dlatego właśnie tak trudno zaakceptować „ortodoksyjnej” nauce, że aby coś zanegować, najpierw trzeba mieć dowód, albo raczej „anty-dowód”. 


 Lepiej przejść nad czymś do porządku dziennego, niż przyznać się do niewiedzy i błędu lub przeprowadzić testy bez jakichkolwiek uprzedzeń w imię nauki i wiedzy.  A przecież  nietrudno zauważyć, że oprócz zakończonych niby szponami, wydłużonymi palcami żeński płód posiada także nieproporcjonalnie wielką głowę o dużych, okrągłych oczodołach i ostro zakończonej, niemal trójkątnej bródce, co czyni go tak różnym od płodu brata.  Czy posuwamy się teraz za daleko i puszczamy wodze wyobraźni, twierdząc, iż żeński płód nie jest całkiem ludzki?  W każdym razie testy DNA odzwierciedliłyby wszelkie anomalie[...]
zródło:


(...)W oparciu o szczegółowe badania wspomnianych wcześniej starych map Hapgood ustalił, że Antarktyda była kiedyś wolna od lodu. Na biegunie południowym znaleziono szczątki roślin, jakie nie występują w strefie klimatu arktycznego. Ląd Antarktydy musiał się pierwotnie znajdować około 3200 kilometrów dalej na północ, a tym samym leżeć w strefie klimatu umiarkowanego. Również konserwatywni geolodzy nie wykluczają wolnej od lodu Antarktydy, dodając, że mogła tak wyglądać kilkadzie­siąt milionów lat temu. Kto jednak w takim razie mógł sporządzić mapy, przesta­wiające Antarktydę bez lodu?(...)Zasadnicze znaczenie ma podobny rozmiar przesunięcia stref klimatycznych i zajście porównywalnych, niezwykłych zdarzeń zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. Nie pasują do tego żadne teorie, chyba że z braku dowodów uznamy, iż wszystko było dziełem przypadku.

(...)Zdaniem Mucka nastąpiło przesunięcie biegunów, wynikające z przechylenia osi obrotu naszej Ziemi o co najmniej 20 stopni pod wpływem potężnego uderzenia asteroidy. Logiczne i jednocześnie proste wyjaśnienie, które pasuje do opisanych zjawisk. Wątpliwe jednak, czy jedno uderzenie planetoidy mogłoby wywołać taki efekt. Jeżeli oś ziemska uległa przechyleniu tylko raz, na skutek uderzenia asteroidy czy innego zdarzenia, to oznaczałoby, że wcześniej nie było pór roku. Czyżby lu­dzie przed potopem żyli w lepszych warunkach, bo nie było wtedy wcale zim, a najwyżej bardzo łagodne? W stałych warunkach klimatycznych zawsze byłoby w bród owoców i innych jadalnych darów przyrody. Może był to biblijny raj?(...)Przed potopem mogły więc panować zupełnie inne warunki naturalne. W Biblii, starobabilońskim eposie o Gilgameszu i w innych starożytnych tekstach mowa jest o lu­dziach, którzy dożywali wieku kilkuset lat.(...)Metoda datowania radiowęglowego ma pewne ograniczenia. Wbrew opinii wielu osób - nie jest ona w stanie określić domniemanego wieku Ziemi liczonego w miliardach lat. Powód jest prosty. Po 50 tysiącach lat, zawartość węgla 14 jest już tak mała (około 0,24%), że nie pozwala na wykonanie stosownych pomiarów. Zatem wszystkie wyniki powyżej tego progu, otrzymane rzekomo datowaniem radiowęglowym, pozostają w sferze fikcji. Willard Libby, autor metody datowania radiometrycznego, powiedział kiedyś, że naszej atmosferze potrzebne jest 30 tysięcy lat aby osiągnąć equilibrium. Oznacza to, że po danym czasie zrówna się tempo powstawania nowego i rozpadu obecnego izotopu C14. Jednak punkt ten wciąż nie został osiągnięty. Czy zatem kreacjonistyczny postulat młodej Ziemi ma swoje podłoże naukowe? Datowanie radiowęglowe do dziś budzi sporo podejrzeń. Założenia, których wymaga, zdecydowanie zmniejszają jego wiarygodność, a liczne przykłady błędnych wyników na przedmiotach o znanym wieku wręcz ją burzą.Ziemia może mieć faktycznie około 7000 lat. Ten kto stworzył tak niezwykły świat i dał życie istotom inteligentnym musi być wręcz szokująco niezwykłą Istotą ! Ciężko sobie to uświadomić ale wygląda na to, iż jesteśmy STWORZONYMI istotami, to znaczy Biblijny Adam i Ewa byli wykonanymi przez Stwórcę istotami, natomiast my ludzie po potopowi jesteśmy istotami z uratowaną, jeszcze czystą informacją DNA ! Mówi się również, że język hebrajski jest tym, którym posługiwała się pierwsza cywilizacja: "Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa."Przedstawiam państwu urywek programu kanału History Channel, w którym pokazana została cyfrowa rekonstrukcja zaginionej starożytnej rasy 'ludzi'. Możliwe że są to istoty powstałe w wyniku kontaktu córek ludzkich z Synami Bożymi. Sytuacja taka jest znana z kart Biblii, z rozdziału 6 tejże Świętej Księgi.
"A gdy zaczęło przybywać ludzi na powierzchni ziemi i rodziły się im córki, synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie, jako że były piękne; i pojmowali za żony wszystkie, które sobie wybrali. (...) W owych dniach byli na ziemi nefilimowie, a także potem, gdy synowie prawdziwego Boga dalej współżyli z córkami ludzkimi i one rodziły im synów; byli to mocarze, którzy istnieli od dawna, ludzie sławni." Rdz. 6:1-2, 4 (Biblia, przekład Nowego Świata)

Wyobrażenie sobie związków między Ziemiankami, a „synami bożymi” Aniołami, a więc między rodzimymi mieszkańcami naszej planety, a przybyszami z zewnątrz, z Obcymi, do niedawna w ogóle nie było brane pod uwagę, a jeśli nawet mówiło się o tym, to wyłącznie jako o micie nie mającym niczego wspólnego z rzeczywistością. Na ów najbardziej zagadkowy fragment Księgi Rodzaju patrzono przez pryzmat wyobrażeń o Aniołach jako „duchach czystych” i owe wersy wyjaśniano w – zda się – jak najbardziej racjonalny sposób w jaki można to było uczynić w początkach nowej ery...
Więcej w artykule pt.: "Synowie Boży czy Synowie Seta"

trzy minutowy film jest do obejrzenia pod tym adresem:

Temat kontaktu Synów Bożych z rasą ludzką jest znakomicie omówiony w filmie dokumentalnym pt.:"Prawda o 12 planetach Sitchina"

Zaskakującą właściwością czaszki Gwiezdnego Dziecka jest również jej niespotykana twardość, a jednocześnie znacznie niższa od normalnej waga kości. Czaszka waży zaledwie pół kilograma, podczas gdy ludzka norma to ponad dwa kilogramy.

Pierwsze zdjęcie przedstawia wygląd "gwiezdnego dziecka" po rekonstrukcji z zachowaniem anatomicznych grubości tkanki, w tym przypadku tkanką jest glina.


Film porównujący czaszkę "Gwiezdnego dziecka" z normalną ludzką, plus inne ciekawostki ! Polecam - Opublikowany 19 lutego 2015

Enigmatic Baby Skull In Peru: Is It Human? https://www.youtube.com/watch?v=3gznsUWEyH4Na zdjęciu kość Gwiezdnego Dziecka pod mikroskopem binokularowym.

Gwiezdne dziecko było dorosłą osobą, miało inną bydowę anatomiczną, posiadało możliwości tworzenia uzębienia w sposób, który okeślilibysmy jako nie pasujący do wiedzy biologicznej o człowieku, film pokazuje kompletnie dziwne, żeby nie powiedzieć szokujące elementy budowy "nefilim" z Ameryki południowej, niezwykłe włókna wbudowane w szkielet-kość istoty z Ameryki ! Pięć nowych zębów gotowych zastąpić stary ząb ! Jak zwykle jest to problem ludzkiej świadomości, czy jesteście gotowi na takie rewelacje ? Wielu doznaje nieprzyjemnego uczucia na coraz to nowe dane wspierające historie opowiedziane nam przez starożytnych.

  Czaszka Gwiezdnego Dziecka. Niewiarygodne wyniki badań DNA!

https://www.youtube.com/watch?v=LFszHDz-17I

 

 


Gwiezne dziecko a raczej istota nefilim posiadała niezwykłe cechy:

...pojemność 1600 cm/3 gdy u normalnego człowieka jest to w granicach 1200cm/3

 dalsze materiały:Książkę o czaszce "Gwiezdnego dziecka" można kupić w wydawnictwie Cień Kształtu
Autor książki Lloyd Pye, tytuł: "Najbardziej zagadkowa czaszka". Wydawnictwo cień kształtu


Bardzo interesujący film w tym temacie, polecam.

Poniżej ważny film w tematyce:

Czy UFO jest wśród nas ? PL. HD - Are aliens among us ?

Dodatkowo przed kolejną częścią artykułu bardzo proszę zapoznać się z tym video, przedstawia wielkie czaszki z Peru i ich badania DNA (2014/10/03) ! Nie jest to DNA w pełni ludzkie !

Prawdziwa tajemnicza historia ludzkosci - Ewolucja Urojona HDhttps://www.youtube.com/watch?v=DNBUQGdZ8Qg

[...]Analiza DNA uzyskanego z „wydłużonej czaszki” przedstawiciela kultury Paracas (Peru) dała zaskakujące rezultaty. W opinii genetyka, należała ona do nieznanego taksonu rodzaju Homo. Okazuje się też, że wspomniane czaszki są cięższe i bardziej pojemne od ludzkich. Czy uda się udowodnić, że nie powstały w wyniku celowej deformacji?

INFRA

W 1928 r. Julio Tello (1880-1947) nazywany „ojcem peruwiańskiej archeologii” na Półwyspie Paracas (region Ica, Peru) odkrył pozostałości kultury istniejącej w okresie IX-I w. p.n.e. Natrafiono m.in. na liczne pochówki (tzw. nekropolię Wari Kayan) oraz dowody na stosowanie zaawansowanych systemów irygacyjnych. Najwięcej uwagi przyciągnął jednak wygląd czaszek przedstawicieli kultury Paracas. Były one nienaturalnie wydłużone, co uznano za celową deformację spotykaną też u innych ludów (m.in. Majów, Hunów czy Alanów).

Współcześni autorzy, w tym David Hatcher Childress (ur. 1957) podważyli ten wniosek, twierdząc, że dla ludu Paracas wydłużony kształt czaszki był cechą wrodzoną. Juan Nawarro - dyrektor Muzeum Historii Paracas, w kolekcji którego znajduje się 35 charakterystycznych czaszek, pozwolił badaczom na pobranie próbek z 5 egzemplarzy w celu przeprowadzenia badań DNA. Pozyskano włosy, zęby, fragmenty kości czaszki oraz zachowanej skóry. Materiały wysłano do Lloyda Pye (1946-2013) - założyciela Starchild Project, który zajmował się badaniem innej anomalnej czaszki znalezionej w Meksyku.

Pye przekazał próbki do badania genetykowi z Teksasu (o nieustalonej tożsamości). O uzyskanych niedawno wynikach powiadomił Brien Foerster - pisarz, który zgłębia zagadkę „wydłużonych czaszek".

„W ich mtDNA (mitochondrialnym DNA) wykryto mutacje o niespotykanym charakterze” - poinformował genetyk. „Z kilku fragmentów DNA, które byłem w stanie wyselekcjonować z próbki wynika, że mamy do czynienia z nowym gatunkiem człowieka, odmiennym od Homo sapiens, neandertalczyka czy denisowian. Nie jestem pewien, czy tę istotę można umieścić na naszym drzewie rodowym.”

Genetyk dodaje, że typ z Paracas mógł być tak odmienny pod względem biologicznym, że nie mógłby skrzyżować się z człowiekiem współczesnym. Tak daleko idące wnioski muszą być jednak podparte solidnym materiałem dowodowym, co - miejmy nadzieje - się stanie. Zapowiedziano przeprowadzenie dalszych testów i analiz. Odmienność czaszek ludu Paracas od innych „wydłużonych głów” można zauważyć już na pierwszy rzut oka. Posiadają one również pewne unikalne cechy anatomiczne. Według badaczy, puszki mózgowe peruwiańskiego ludu są o jedną-czwartą pojemniejsze od ludzkich, a ich czaszki są o ok. 60% cięższe. Efektu takiego nie da się osiągnąć sztucznie, bez względu na stosowaną technikę deformacji.Foerster tak opisuje inne odnotowane anomalie:

„Jasne staje się, że mamy do czynienia z dwoma różnymi zjawiskami: wydłużeniem przez fizyczny ucisk i przez genetykę. […] Sugestia, że ta druga cecha powstała pod wpływem wodogłowia (hydrocefalii) lub innych schorzeń wydaje się śmieszna, bo należy pamiętać, że sam Tello znalazł co najmniej 90 sztuk czaszek, a nikt nie wie, ile jeszcze kryje się pod ziemią, zalega w prywatnych kolekcjach albo zakurzonych magazynach muzealnych. Co więcej, wodogłowie sprawia, że czaszka rozrasta się równomiernie i nabiera okrągłego kształtu.

Tello wierzył, że lud Paracas był spokrewniony z twórcami kultury Chavin - budowniczymi megalitycznej struktury Chavin de Huantar. Wniosek ten oparł na podobieństwach w stylu i motywach stosowanych w ceramice. Jednak według mojej wiedzy, na terenach zasiedlanych przez kulturę Chavin, na północ od Limy (dystrykt Ancash), nie znaleziono żadnych wydłużonych czaszek.

[…] Fenomen ten nie ogranicza się wyłącznie do kultury Paracas. Egipcjanie, szczególnie w czasach Echnatona, również praktykowali podobne zabiegi, tak samo jak ludy na Vanuatu (Melanezja), Malcie, czy Olmekowie. Jednak większość z tych czaszek to wynik sztucznych zabiegów. W przypadku ludu Paracas wiele wskazuje na to, że przyszli oni na świat z tak ukształtowaną głową.

Z pięciu elementów, wyróżnionych przeze mnie i Lloyda Pye, których nie notuje się u większości populacji Homo sapiens, dwa zasługują na szczególną uwagę. Pierwszy to obecność dwóch małych otworów z tyłu czaszek, prostopadłych do szwów na kościach ciemieniowych. […] Według Lloyda mają one pochodzenie naturalne - każdy człowiek posiada w czaszce małe otwory, przez które przebiegają naczynia krwionośne lub włókna nerwowe. W przypadku wydłużonych czaszek otwory te mogą pełnić to samo zadanie.

Druga sprawa to, że w anomalnych czaszkach występuje pojedyncza kość ciemieniowa, podczas gdy u Homo sapiens jest ona parzysta.” [...]
http://infra.org.pl/historia-/archeologia-i-dzieje/1423-dziwne-odkrycie-w-sprawie-czaszek-paracas


Dnia 21/07/2014 ukazał się film z najnowszymi znaleziskami w postaci wielkich czaszek z Peru:
Wiek tej istoty określono na 12 lat:


Porównanie, z lewej standardowa czaszka Homo sapiens:

Tu czaszka jak się przypuszcza dorosłej kobiety, układ dolnych zębów jak ten z terenów starożytnych Chin:

Porównanie, z prawej standardowa czaszka Homo sapiens:

Newly Discovered Elongated Skulls In Paracas Peru
https://www.youtube.com/watch?v=sX08YcLr-k8&list=UUOavg1FtdeuyUTLz3wmuIKQCiekawa audycja Briena Foerstera i L.A. Marzulliego o istotach wielkoczaszkowych, bardzo interesujące dane i ciekawe nowe odkrycia ! Po prawej stronie przycisk "download" lub bezpośrednio link:

http://rediceradio.net/radio/2014/RIR-140303-brienfoerster-lamarzulli-hr1.mp3


http://www.redicecreations.com/radio/2014/03/RIR-140303.php

Egypt Underground: The Ancient 100 Ton Stone Boxe
https://www.youtube.com/watch?v=a6O7TjogutM

Zapraszam także na zwiastun najnowszej produkcji dobrze znanego wam badacza L.A. Marzulliego

WATCHERS 8 TRAILER
Wszyscy interesujący się nieznanym powinni zobaczyć część siódmą, naprawdę dobra.


Sensacyjny film Briena, znaleziona czaszka jest identyczna do tej jaką badał Lord Pye:

Lloyd Pye's Starchild Skull: Could There Be Another One in Peru? 

https://www.youtube.com/watch?v=rcRoSNyo1ZA 

 Jeżeli czaszka z rogami jest autentyczna, a kilku poważnych badaczy tej tematyki twierdzi, że jest, to może ona świadczyć o starożytnym mieszaniu genów ludzi i zwierząt !
tutaj zródło:(...)W podaniach Indian Hopi szczególnie uderzająca jest pamięć o przechyleniu się osi ziemskiej. Według ich mitów żyjemy obecnie w czwartym świecie. Pierw­szy świat zniszczył ogień. Koniec drugiego świata przyniosło przechylenie się osi ziemskiej, które spowodowało, że wszystko pokrył lód. Powódź zniszczyła trzeci świat. Czy Hopi mają rację? Fakty zdają się to potwierdzać. 

Przechylenie się osi ziemskiej, z jednoczesną srogą zimą, tworzeniem się lo­dów i potopem doprowadziło do wymarcia mamutów. Mity, na pozór pełne fantastycznych zmyśleń, i nowe ustalenia naukowe zaczy­nają się ze sobą pokrywać. Czy to tylko zwykły przypadek?

Geolog doktor Horst Friedrich stwierdza w swojej książce "Jahrhundertirrtum  Eiszeit" (Epoka lodowcowa - pomyłka stulecia): „ Laik mógłby postawić pytanie: na jakiej podstawie naukowcy twierdzą, że miała miejsce wielka epoka lodowcowa, trwająca ok. 1 000 000 lat (zakończona ok. 8000 lat p.n.e.). Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta: takiej epoki wymaga szkolna geologia z lyellowską doktryną jednostajności, jak również darwinizm, który też się opiera na tej doktrynie!"

Podczas potopu parę tysięcy lat temu istniały jednak takie warunki: wybuchy wulkanów wytwarzały parę wodną, która ochłodzona w wyższych warstwach atmos­fery opadała z powrotem na ziemię jako śnieg. Właśnie w tym momencie powstały znane nam dzisiaj góry lodowe, a mamuty, inne ssaki, jak również rośliny, nawet całe drzewa wraz z owocami, zostały gwałtownie zamrożone w wiecznej zmarzlinie. Już w latach 60. XX wieku teoria epok lodowcowych zdawała się nie do utrzy­mania. Na przedgórzu alpejskim, w warstwach żwiru, które miały liczyć sobie co najmniej 20 000 lat (czyli powstały przed ostatnim zlodowaceniem), odkryto rzym­skie cegły i pnie drzew z czasów polodowcowych. W innej nienaruszonej warstwie żwiru, pochodzącej rzekomo z epoki lodowcowej, znaleziono, jak to opisuje Wind­sor Chorlton, zardzewiałą część od roweru. To znalezisko musiałoby oznaczać koniec teorii epok lodowcowych, bo w tamtych czasach żyli tylko ludzie epoki ka­miennej. A może już ci nasi praprzodkowie jeździli na rowerach? Co dziwne, nie zaszkodziło to teorii ewolucji - z tego tylko względu, że w świetle nauki do dziś nie ma dla niej alternatywy.(...)
O niezwykłych zjawiskach związanych z globalnym kataklizmem zostało napisane pod tym adresem:
http://argonauta.pl/wyginiecie-mamutow-i-zagadkowe-artefakty-starozytnej-cywilizacji/
Konferencja L.A. Marzulliego podczas ubiegłorcznego "Pikes Peak Summit" 2013, unikalny materiał, niestety język angielski, dla tych ciekawych najnowszych odkryć tego badacza będzie to ciekawa konferencja, wielkie czaszki z Peru, DNA czaszek istot hybrydalnych,  tajemnica siatki geomagnetycznej mocy, implanty ufo, i wiele innych..., nieznany dla wielu Biblijny opis dziejów ludzkości, ujawniona tajemnica w 44 minucie video. Link nie działa już, jak zwykle...


The Nephilim Trail by LA Marzulli


Kilka info dotyczące tego video w momencie 17:36
“Jak napisano w zwojach znad Morza Martwego: „za czasów Jareda, dwustu Strażników (Watchers- Czuwających Nieba ?) „zstąpiło” na Ardis – szczyt góry Hermon – mityczną lokację utożsamianą z potrójnym wierzchołkiem Jebel esh Sheikh (Góra Hermon w jęz. arabskim), góry znajdującej się w najdalej wysuniętym na północ punkcie starożytnej Palestyny.” Miejsce na które zstąpili Nefilim – Góra Hermon na północy Izraela, zwana też Górą Syjon (ang. Mount Sion – a nie Zion) – znajdowało się na terytorium plemienia Dan, wcześniej zaś należało do Kanaanejczyków. Według Atlasu Ziemi Biblijnych “Część plemienia Dan, nie potrafiąca zabezpieczyć swojej ziemi, migrowała na północ i pochwyciła tam miasto Laisz/Lesz, przemianowując je na Dan.

“Gdy synowie Dana utracili swoją posiadłość, wyruszyli na wojnę przeciwko Leszem, zdobyli je, wytracili jego mieszkańców mieczem, objęli je w posiadanie, zamieszkali w nim i nazwali je Dan, według imienia ich ojca Dana. To jest dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodów, te miasta z ich osiedlami. ” Jozuego 19:47-48

“ Miastu temu nadali nazwę Dan od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laisz. ” Sędziów 18:29

Na kolejnej fotografii, klatce z filmu Briena Foerstea, widzimy całkiem niezwykłą czaszkę, a właściwie jej większą część, brak żuchwy. Trzeba przyznać że te istoty były bardzo dziwne !

Tu film z którego pochodzi kadr:

 Poniżej trzy zdjęcia z niedawno odkrytych artefaktów mumii ufonautów...
16 kwietnia 2017 pojawiły się nowe sensacyjne informacje o znaleziskach mumii ufonautów (trzy zdjęcia powyżej), więcej o nich w artykule pt.: Ufologiczny gral odnaleziony ?! Zdaniem badaczy szokujące znaleziska autentyczne...

 

 


Film zamieszczony na kanale Briena Foerstera wyjaśniający tajemnice genetyczne tych właśnie czaszek (zagadka DNA od około 3min. i 40 sek. filmiku), wiele innych niezwykle ważnych informacji: Ancient Elongated Human Skulls Of Peru: At Ideacity 2014 In Tor - opublikowany 20.06.2014

 

Wykopuje się ogromnych rozmiarów czaszki hybrydalnych istot z Paracas ! Media milczą o ich genetycznej tożsamości !
(...)Dodatkowo proszę zobaczyć na znaczną różnicę układu szczęka-łuska czołowa w porównaniu do czaszki dorosłego człowieka, leżącej tuż obok - linie zielone (dodałem odległość brakującej dolnej żuchwy). Czy jest to różnica budowy anatomicznej powodowana przez odmienną informację DNA ? Możliwe że pełną naukową odpowiedz poznamy w przyszłości, kiedy ktoś w pełni kompetentny, bez uprzedzeń, z odpowiednim zapleczem pochyli się nad tymi znaleziskami i je zaprezentuje szerokiej opinii publicznej.(...)

Cały artykuł o znalezisku kolejnego Gwiezdnego Dziecka tutaj: http://popotopie.blogspot.com/2015/07/czaszka-kolejnego-gwiezdnego-dziecka.htmlTajemnica jest niezwykła, właściwie to jest tak niesamowita i oszałamiająca, iż liczni nie są w stanie się do niej zbliżyć. Trzeba starać się zrozumieć tajemniczą Biblię, a następnie starożytność i to co udało się ujawnić bardzo sporej grupie niezależnych badaczy, to nie wszystko, dopiero uznanie świętego przekazu Pism Biblii daje nam prawdziwy przedsmak rozgrywki jaka ma miejsce na Ziemi ! Wielu jednak będąc pod wpływem materializmu oraz potężnej propagandy globalnej elity nie może uznać świętej Informacji jako prawdy ! Zdjęcia w kompilacji przedstawiają autentyczne czaszki hybryd z terenów Ameryki południowej oraz okładkę książki znanego ufologa profesora Davida Jacobsa, odnośnie tematyki bytów z innej realności i ich poczynań odsyłam do obszernego artykuły pt.: "Kim są istoty z innego wymiaru" Dodatkowo ważnym w temacie jest artykuł o trochę tajemniczym tytule "Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi"


Archeo Matrix - więcej w tekście: Chrześcijańskie anamnesis

(...)Badania genetyczne sugerują,że przodkowie ludzi współczesnych krzyżowali się z ludzmi uważanymi do niedawna za nieludzi. I nie chodzi tutaj tylko o neandertalczyków,ale też o ludzi określanych mianem "h.erectus" i "h.ergaster". Ponadto materialne świadectwa w postaci szkieletów i ich fragmentów oraz różnych artefaktów, takich jak: narzędzi ozdób itp. świadczą o tym,że pradawni ludzie uważani dawnej za pół-ludzi i kretynów, byli takimi samymi i tak samo inteligentnymi ludzmi, jak my. Owe materialne dowody świadczą też o tym, że ludzie typu "archaicznego" chodzili po ziemi jeszcze całkiem niedawno, a najbardziej anatomicznie przypominają ich Aborygeni klasyczni. Wszystko razem świadczy o tym, że wszyscy ludzie, żywi czy kopalni, zawsze należeli do jednego gatunku.


Że człowiek, to odrębna jednostka systematyczna nie spokrewniona z żadnym zwierzęciem.„W najnowszym „Science” ukazały się analizy tej stosunkowo niewielkiej kości, na którą nauka czekała tyle lat. Przeprowadzili je badacze z Uniwersytetu Missouri i Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. Okazało się, że jest ona bardzo podobna do naszej czwartej kości śródstopia. Jej budowa wyraźnie wskazuje na to, że stopa Lucy była wysklepiona, a nie płaska jak u małp. To zaś oznacza, że Australopithecus afarensis były dobrze przystosowane do chodzenia na dwóch nogach.
https://bioslawek.files.wordpress.com/2011/11/antropogeneza-w-21-wieku-przeglc485d-artykuc582c3b3w.pdf


Najlepszą rekonstrukcją wyglądu czaszki gwiezdnego dziecka, które nie było dzieckiem tylko istotą o całkiem odmiennej genetyce, jak dowodzą badania genetyków, jest okaz Lloyda Pie ! Ten poniżej ! Tak wyglądał osobnik UFO, który przebywał na Ziemi i albo zapładniał ludzkie kobiety albo był jakimś tworem ufonautów. W mojej ocenie ta rekonstrukcja oddaje prawdziwy wygląd istoty, do której należała czaszka Lloyda Pie !


Podobne tajemnice znajdziecie państwo na tej stronie, zapraszam:
http://popotopie.blogspot.com/2013/06/zapraszam-do-innego-wymiaru-poprzedniej.html

Bardzo odmienna budowa od ludzkiej ! Wręcz szokująco odmienna !
Zdjęcie poniżej to albo rekonstrukcja jednej z wielkich czaszek, albo prawdziwa, dobrze zachowana mumia. Nikt nie wie skąd pochodzi zdjęcie, kto i gdzie je zrobił i czy przedstawia prawdziwe znalezisko. Jeżeli jest to rekonstrukcja to znakomita.

Czy czaszki o wielkiej pojemności pochodzą sprzed potopu Noego czy są to istoty po potopowe ?


Wbrew popularnemu poglądowi, metoda oparta o izotop węgla nie ma nic wspólnego z milionami lat (nawet z najlepszym analitycznym sprzętem dzisiaj jej górny limit to około 100 000 teoretycznych lat). Przy pomocy tej metody można datować rzeczy ciągle zawierające jeszcze węgiel organiczny (większość skamieniałych kości na przykład go nie posiada). Kiedy metodę tę i wszystkie jej założenia zrozumie się i porówna z danymi pochodzącymi z rzeczywistego świata, to okazuje się, że stanowi ona mocny argument na rzecz młodego świata. Innym popularnym poglądem jest to, że metody radiometryczne są wzajemnie zgodne. Możliwe, iż powstał on w procesie nieświadomej "selekcji", jak o tym mówi pewien ewolucjonista, profesor Richard Mauger: "Datowania w 'prawidłowym przedziale' oceniane są jako prawidłowe i są opublikowane. Te jednak dane, które pozostają w niezgodzie z innymi danymi, rzadko się publikuje, ani też nie tłumaczy się tych rozbieżności do końca." (W tym temacie proszę sprawdzić takst pt.: "Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !")

Datowanie metodą węglową drzewa znajdującego się pod lawą, która wylała się z Rangitoto (jest to wyspa wulkaniczna blisko Auckland, Nowa Zelandia), wskazuje, że wylew miał miejsce około 200 lat temu (nazwa "Rangitoto" oznacza "czerwone niebo", co sugeruje, że Maorysi, którzy przebywają tam od co najwyżej 1000 lat, widzieli to wydarzenie na własne oczy). Tymczasem datowanie samej lawy za pomocą metody potasowo-argonowej daje wiek do pół miliona lat! Metody tej czasem używa się do "datowania" skamieniałości poprzez datowanie związanej z nimi lawy.
Opracowanie dotyczące prawdziwego wieku ziemi znajdziecie państwo tutaj:
http://argonauta.pl/wiek-ziemi-wedlug-fizyka-nuklearnego/


Kilka zdjęć z rosyjskich wykopalisk, przedpotopowych ? Czaszka wielkopojemnościowa z Rosji, taka sama co w Paracas..


Dwie kompilacje z Rosji, wypłukane głazy, obrobione..., przedpotopowe ?No i mapka jak wierzą w Rosji, że ludy te ludy z wielkimi czaszkami wędrowały z terenów dzisiejszej Rosji do Ameryki, albo odwrotnie..., a może nie wędrowały ale płynęły ?!

Sensacyjne wideo i jednocześnie potwierdzenie, trzeba to stanowczo podkreślić, sporej części treści zawartych w artykule pt. "Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.3)". Te czaszki nie przedstawiają istot Homo sapiens sapiens ! To nie były istoty ludzkie, takie jakie znamy z podręczników biologii !

The Star Children Skulls Of Peru 4 mar 2017
https://www.youtube.com/watch?v=WgBrGzPstB8Żelazna logika naukowca kreacjonisty - dr Thomas Kindell
https://www.youtube.com/watch?v=BYKIYBsOoJk&t=1sWażne linki:
Ufologiczny gral odnaleziony ?! Zdaniem badaczy szokujące znaleziska autentyczne...
Odnaleziony trzypalczasty humanoid z Nazca !
Wstępna analiza mumii z Nazca - Wywiad z Jaime Maussanem
Komentarz do istoty hybrydy "Golluma zarejestrowanego w Californii"
Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy 'Total Recall')
Mumie z Nazca – czy ludzkość zaakceptuje prawdę zakazanej archeologii ?, część IV
Starożytne drogi do innego świata - część I


  "Rzeczy ukryte od założenia świata"
Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a
Zakazana pamięć i tożsamość - Total recall jest możliwy !
Tajemnicze kosmiczne eksperymenty

Kim są istoty z innego wymiaru ?!
Zakazane obrazy świadomości (archeologicznej tożsamości)
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis
Tajemnice aż do tritos Uranos

Dziwny jest ten świat, jeszcze bardziej dziwny był przedpotopowy
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?


Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
http://argonauta.pl/widzialam-bogi-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9D-elohim-wystepujace-z-ziemi-michael-heiser-wyjawia-sekrety/
http://argonauta.pl/autorzy-exo-vaticana-ujawniaja-nowe-fakty-rezultat-dwuletniego-dochodzenia-nowa-ksiazka-i-film/
http://argonauta.pl/autorzy-exo-vaticana-ujawniaja-nowe-fakty-rezultat-dwuletniego-dochodzenia-nowa-ksiazka-i-film/
http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html
Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II
Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje
Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody
Tajemnicze "czwarte królestwo" tuż przed nami !

Sensacja – znaleziono dinozaura z dobrze zachowaną skórą
"Fragmenty szczątków dinozaurów zostały przeniesione do muzeum, gdzie zostały starannie skatalogowane. Naukowcy pracujący w muzeum od razu zrozumieli, że mają do czynienia z czymś zupełnie niezwykłym. Zazwyczaj odnajdywane są kości i zęby, które są zniekształcone. Najwięcej dinozaurów znaleziono w Chinach, ale większość była „spłaszczona”. Ten znaleziony w Kanadzie jest doskonale zachowany. Pikanterii dodaje fakt, że zachowała się także skóra! „To nie jest tylko szkielet” - powiedział pracownik muzeum, lekarz Caleb Braun. „Mamy dinozaura”. Jego skamieniałości wywołały poruszenie wśród paleontologów na całym świecie. Wszyscy są zaskoczeni, jak dobrze zachowały się szczątki. Dinozaur jest w takim stanie, jakby padł kilka tygodni temu. „Nigdy nie widziałem czegoś takiego”- dodał naukowiec." Całość w linku powyżej albo tu: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/sensacja-znaleziono-dinozaura-z-dobrze-zachowana-skoraPrzyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQ
Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas KindelTu w tym filmie jest wiele informacji o elitach planujacych wprowadzenie globalnego planu !
Produkcja istot humanoidalnych - Gonz Shimura
Proponuję zapoznać się z 5 minutowym filmikiem pt.: "O co im chodzi", znajdą w nim państwo informacje dlaczego starożytne artefakty zaginionych cywilizacji (przedpotopowych), a także szkielety lub resztki gigantów są skrywane przez światowe elity. Dodatkowo przedstawia się tam cenne uwagi na temat sytuacji społeczeństw, jak są manipulowane, dlaczego spora ich część jest zadłużana, te skryte i celowe działania mają jeden cel, jaki ? Wystarczy obejrzeć pierwsze kilkanaście sekund tego materiału.

"Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości !" (Patrz artykuł pt.: "Geopolityka ponad ludzka - nowa/stara dziedzina nauki")

Film, który bardzo polecam w tym temacie, związany z działalnością istot-genetyków:

UFO czasów ostatecznych
Z ostatniej chwili: 


"Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych chce przeznaczać środki z budżetu na niemoralne eksperymenty. „Naukowcy” planują za pieniądze podatników tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce i nie wykluczają prób kreacji zwierząt z ludzkim mózgiem. W celu uzyskania komórek macierzystych planowane jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W oświadczeniu z 4 sierpnia NIZ przyznaje, że „badania” są już prowadzone. Od dawna naukowy mają analizować zasady łączenia komórek ludzkich i zwierzęcych. Teraz są zainteresowani hodowaniem ludzkich tkanek w ciałach zwierząt poprzez wprowadzanie do nich ludzkich komórek. Instytut chce zmiany prawa uniemożliwiającego wprowadzania ludzkich komórek do zwierząt oraz państwowego finansowania swoich „badań”. Obecnie jest to niemożliwe. Komórki macierzyste ludzi mają być pozyskiwane od mordowanych specjalnie w tym celu ludzi w fazie embrionalnej. Eksperymenty jakich nie powstydzili by się „naukowcy” z III Rzeszy mają doprowadzić do wytworzenia zwierząt z fragmentarycznym lub w pełni ludzkim mózgiem oraz z ludzkim nasieniem lub komórkami jajowymi. NIZ miał podobne pomysły już w ubiegłym roku, jednak pod falą krytyki wycofał się z tej idei. Wtedy świat naukowy obawiał się, że hybrydy ludzko-zwierzęce będą miały zdolności poznawcze. Obecnie Instytut – jak wynika z treści oświadczenia – nie ma zahamowań. Społeczeństwo wciąż jest jednak niechętne wobec niemoralnych eksperymentów."
: http://www.pch24.pl/instytut-z-usa-chce-krzyzowac-ludzi-i-zwierzeta-oraz-mordowac-nienarodzonych-na-potrzeby-badan,45642,i.html#ixzz4K3VKAhai„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne” - tymi słowami biskupi ze Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”. Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach"
 http://www.pch24.pl/amerykanscy-biskupi-o-planach-tworzenia-hybryd-ludzko-zwierzecych--razaco-nieetyczne,45920,i.html#ixzz4K3VXwWtn


"Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe - mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni." Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi--ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGug


Proszę się zapoznać z tym wpisem gdzie zebrałem najważniejszą wiedzę umożliwiającą wyciągnięcie wniosków o przyczynach potopu oraz Aniołach ingerujących w ludzkość, jest to kulminacja całego bloga oraz wiadomości tu zawartych:
http://popotopie.blogspot.com/2014/04/zagadka-ludzkosci-przedpotopowych-ile.html 


Czy jest jeszcze w Polsce ktoś świadomy zagrożenia i tego skąd ono pochodzi ?! Obrona przed nimi wcale nie jest łatwa ponieważ walka ta trwa na poziomie duchowym, a przecież Maryja, Jezus i Bóg YHWH jest ciągle dla wielu zabobonem i ciemnogrodem, ale przecież taki jest właśnie ich plan, ich to znaczy kogo ? Trochę sprawę naświetli poniższy film...

Polska kolejny raz najechana ? 

https://www.youtube.com/watch?v=qlh4pFbvg1sFilm w którym zawarta jest wiedza na temat tajemniczych mikro urządzeń znajdowanych w ciałach ludzi wziętych na pokład kosmitów, to dokument niezwykły, bo oparty na faktach, zdjęcia zostały robione podczas wydobywania ich przez lekarzy ! Polecam to video, jest bardzo ważne w kwestii zrozumienia przeszłości, tej dalekiej także !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia


Innym niezwykle ciekawym programem jest audycja gdzie wybitny badacz oraz zdobywca nagrody Pulitzera Paul McGuire, tłumaczy jak będzie wyglądała przyszłość ziemskiej cywilizacji. Ogromnie interesujące 30 minut, w których dowiecie się jakie technologie mają być zastosowane, by połączyć ludzkość z przybyszami z kosmosu ! Kto tym wszystkim staruje oraz kto będzie kierował ludzkością za 100 czy 200 lat.
Nowy Wspaniały Świat - Stearman, McGuirePrzed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 
https://www.youtube.com/watch?v=pm0tAI0NSZYUfologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazyDuchowy terroryzm lucyferian w Polsce


6 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 2. Hej autorze bloga, świetny artykuł.
  Ja nie mam wątpliwości, że kosmici zmodyfikowali ludzi, a czaszki są tylko potwierdzeniem. Ciekawe dlaczego archeolodzy milczą? Pewnie dlatego, że nie wiedzą co powiedzieć.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proponuję zapoznać się z 5 minutowym filmikiem pt.: "O co im chodzi" tu na stronie, znajdują się tam informacje dlaczego starożytne artefakty zaginionych cywilizacji (przedpotopowych), a także szkielety lub resztki gigantów są skrywane przez światowe elity. Dodatkowo przedstawia się tam cenne uwagi na temat sytuacji społeczeństw, jak są manipulowane, dlaczego spora ich część jest zadłużana, te skryte i celowe działania mają jeden cel, jaki ? Wystarczy obejrzeć pierwsze kilkanaście sekund tego materiału.

   Usuń
 3. Cześć
  jestem pełen uznania za cały blog... widać że masz otwarty umysł i nie boisz się brnąć rozważaniami w często nie wygodne tematy dla głównego nurtu, widzę też że dużo czerpiesz w swoich spostrzeżeniach od innych ludzi twojego pokroju... Mam pytanie, interesuje mnie twoje zdanie gdyż masz na pewne rzeczy inne spojrzenie:
  czym są te tajemnicze szyszki oraz przedmiot w kształcie "starego żelazka" lub "torebki"w rękach starożytnych władców Sumeru lub bogów? Bardzo proszę o odpowiedź gdyż w necie jest taka sieczka że głowa boli...
  Pozdrawiam serdecznie bellator.paco@vp.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. Cześć
  jestem pełen uznania za cały blog... widać że masz otwarty umysł i nie boisz się brnąć rozważaniami w często nie wygodne tematy dla głównego nurtu, widzę też że dużo czerpiesz w swoich spostrzeżeniach od innych ludzi twojego pokroju... Mam pytanie, interesuje mnie twoje zdanie gdyż masz na pewne rzeczy inne spojrzenie:
  czym są te tajemnicze szyszki oraz przedmiot w kształcie "starego żelazka" lub "torebki"w rękach starożytnych władców Sumeru lub bogów? Bardzo proszę o odpowiedź gdyż w necie jest taka sieczka że głowa boli...
  Pozdrawiam serdecznie bellator.paco@vp.pl

  OdpowiedzUsuń
 5. Cześć
  jestem pełen podziwu i pod wrażeniem za ten blogspot...
  tak duży zakres niewygodnych tematów dla głównego nurtu że głowa boli,miałbym jedno pytanie dla ciebie bo widzę że masz otwarty umysł... Czym według ciebie są te tajemnicze przedmioty w rękach istot Sumeryjskich w kształcie szyszek i przedmiotu z wyglądu "stare żelazko" lub "torebka"
  z góry dzięki za odpowiedź Pozdr. bellator.paco@vp.pl

  OdpowiedzUsuń