piątek, 5 czerwca 2015

Polska cywilizacja człowieczaDokąd zmierza Polska i jej obywatele ? Do jakiej cywilizacji zostaliśmy doklejeni po roku 1989 ? Jakie będą nasze dalsze losy w obrębie coraz bardziej widocznego planu struktur NWO ? Czy można opisać naszą dziwną, a czasami straszną rzeczywistość w sposób, który jest przystępny i prowadzi do wyzwolenia z kłamstwa UFO cywilizacji ? Artykuł jest w jakiś sposób związany z pracami amerykańskiego ufologa Joe Jordana, który nie bał się przełamać zmowy milczenia UFO środowiska i UFO układu ! Wiadomo wam, że to nie byle kto, bo jeden z dyrektorów okręgowych MUFON-u.Niewątpliwie chrześcijaństwo z jego silną i prawdziwą duchowością jest przeszkodą dla państwowych urzędników będących często pod wpływem niewidocznych sił ufonautów. Jeżeli ludzie pracujący w strukturach rządów nie opowiadają się za mocami chrześcijańskimi, za Zbawicielem Jezusem, to taka władza staje się w mojej opinii wykonawcą pośrednim, lub bezpośrednim planu istot ufonautycznych. Nie dziwi w związku z tym, powszechnie stosowana zasada wprowadzania tzw. laickości urzędów. Tajne stowarzyszenia nie znoszą symboli duchowych chrześcijan, jest to w opozycji do planu istot innowymiarowych, starających się doprowadzić ludzkość do UFO asymilacji, najwyrazniej podobnej do tej z czasów Noego.


Każdy interesujący się zagadką UFO, zdaje sobie sprawę, że cywilizacja Ziemian jest sterowana przez duchowe istoty. Najbardziej doniosłym urywkiem Biblii wskazującym na taki pogląd, jest ten z Księgi Daniela 10:2 Jest to jeden z ważniejszych opisów Istot Wyższych, mających nad nami pieczę. Wspomniana biblijna sytuacja eksponuje niewidoczną kontrolę Ziemi, to że jesteśmy pod kuratelą potężnych Istot duchowych, jesteśmy elementem większej rozgrywki sił kosmicznych-innowymiarowych !

" ...Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego" Ks. Daniela 10:13 (Biblia Warszawska)

Blokada, zmagania trwały dwadzieścia jeden dni ! Dopiero anioł Michał utorował drogę do strefy Ziemi !


Istoty o których pisze prorok nie zniknęły razem z czasem, który minął, one ciągle gdzieś tam/tu są, i ciągle mają nad nami władzę ! Jak państwo pamiętają z filmu "Na ścieżce nieśmiertelnych" nie należą do gatunku śmiertelników. Gdyby ująć to w kilku zdaniach, to dana grupa urzędników państwowych, tak jak i inni ludzie, wierzy w określone zjawiska (część w inteligencje materii-ewolucjoniści), uczęszcza na spotkania ludzi wierzących, religijne, a część wykonuje plany cyrkla i kielni. Mają nad sobą władzę niewidzialną. Niewidoczne siły sterują życiem planety.


Nie ma w takim spojrzeniu niczego dziwnego, już starożytni królowie i władcy byli odpowiedzialni przed narodami za duchowy kontakt z istotami nadnaturalnymi. Innymi słowy jeśli władza jest duchowo skierowana na istoty demonicznie, to i społeczeństwo może doznawać takiego rodzaju bytów. Jeżeli władza jest porządna i wierzy w dobro, kieruje się ku wzniosłym ideom, ku prawdziwemu Stwórcy (nie mylić z masońskim demiurgiem !) to i społeczeństwo doznaje łaski oraz dobrobytu ! Te sprawy są oczywiste jeżeli spojrzymy z perspektywy starożytności. Obecnie jest tak samo, nic się nie zmieniło pod względem duchowych kontaktów elit, czy to światowych, czy danego kraju. Dzisiejsi władcy ukrywają się jedynie za nowym słownictwem, za nowymi znaczeniami tych samych starożytnych procesów rytuału, są przecież w wielu przypadkach ludzmi poszukującymi duchowości, ucieczki od systemu śmierci, który sami budują.


Starożytne spojrzenie na obecny system.

W ujęciu starożytnych procesów rytualnych, społeczno polityczne zachowania UFO istot mogą być także oznaką odbierania ofiar kultu członków władzy (masonerii). Do charakterystycznych dla kultu religijnego czynności należą ofiara, modlitwa. Jako typowy element kultu religijnego (pradawnego i para państwowego) ofiara występuje we wszystkich religiach. Jej celem jest uzyskanie przychylności bóstwa poprzez oddanie mu najwłaściwszego według ofiarodawcy daru.

W najdawniejszych czasach najcenniejszym darem była ofiara krwawa, składana z ludzi bądź zwierzą, dlatego wydaje się całkiem możliwe, że część "istot UFO" odbiera swoją porcję ofiar, w tym przypadku są nimi porywani ludzie (liczne przypadki mówią, że od uprowadzonych pobierana jest krew !). Wielu badaczy wskazuje, że obecne elity skrycie oddają się starożytnym procedurom kultycznym, możemy więc podejrzewać, że i "UFO istoty" pojawiające się w danym kraju pochodzą lub mają z nimi związek, może z tego wynikać, iż odpowiedni typ istot odbiera swoją daninę.Jeżeli władza rządów i mocarstw przejdzie w ręce (umysły) ludzi podmienionych (lub zaprogramowanych przez UFO) nastąpi ostry zwrot cywilizacyjny, który obecnie obserwujemy głównie w USA. Celem ofiarodawcy jest: pokuta lub przebłaganie bóstwa, oddanie mu hołdu, poddanie się jego woli, prośba o jego przychylność, handel (na zasadzie „ja Tobie, Ty mnie", „daję abyś dał"), wreszcie ofiara bywa elementem magicznym ! Jak wspomniałem za najbardziej cenny dar dla bóstwa uważano krwawe ofiary z ludzi (osób dorosłych, ale także z dzieci lub władców[Smoleńsk 2010 ?]) i zwierząt. Dalatego pozwólcie, że zacytuję urywek opracowania w tym temacie:

[...]Przypadek okaleczenia i morderstw osób związanych z UFO nie jest odosobniony. Cliff Stone zauważa, że: "są relacje mówiące o obcych statkach, które porywają dusze (...). Z kilku rozwijających się krajów nadeszły raporty mówiące o grasujących tam wampirach. Nie znaczy to oczywiście, że są to ożywieni nieboszczycy, ale obce istoty maskujące się pod tą postacią. (Wystarczy obliczyć ile krwi mogą ściągnąc z tysięcy porwanych ludzi, jeżeli z każdej osoby wezmą tylko pół litra, a szacuje się że w samych tylko Stanach Zjednoczonych rocznie porywanych jest miliony ludzi ! Więc mogą mieć na stanie miliony litrów krwi ! Relacji o pobieraniu krwi od porwanych ludzi jest co niemiara [nie wpominając o mutylacji krów] obrazek poniżej)[...]


Dodatkowo mała część regresji hipnotycznej porwanego, jednej z wielu podobnych do siebie pod względem pobierania czegoś od ofiary UFO "spotkania" - dobrze udokumentowana światowa ufologia:

"[Pauza] Nie chciałem, aby wkładali to we mnie [niemal płaczliwym głosem].
Rovatti: Wstrzykują coś do ciebie, czy odciągają?
X a v i e r : Wydaje mi się, że pobierają coś ode mnie.
Rovatti: Tkankę czy płyn?
X a v i e r : To jest ciecz i napełniają nią... to, co trzymają przede mną... Nie wiem, co to... [Długa pauza. Hipnotyzer pyta w tym miejscu o coś, ale nie słychać tego wyraźnie z powodu głośnych oddechów Xaviera.] Nie podobają mi się. Pod żadnym względem nie przypominają tych, których widuję. Ci są tylko nieco niżsi ode mnie, a ich twarze przerażające."
W związku z tym znana ufolog Karla Turner zasugerowała takie rozwiązanie, kilka jej zdań:

[...]Tak. Właśnie dotknął pan czegoś, co może kryć się za ich „żniwami”. Przypuszczalnie oni potrzebują nie tylko naszej energii emocjonalnej, ale także co najmniej jedna z ich grup – aż kusi mnie, aby powiedzieć, jeśli mam już zgadywać, że chodzi tu o tak zwane „gady” – używa obecnie tych ciał. Usilnie starają się, abyśmy pozbyli się swoich ciał, mówiąc nam, że to jedynie „pojemniki”. Dlaczego? Ponieważ je jedzą. Gdyby krowa wiedziała, że będzie zjedzona, należałoby wmówić jej, że: „Twoje ciało nie jest ważne. Ono nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko dusza. Nie przywiązuj się do niego, ponieważ i tak je zjemy. Nie przywiązuj do niego zbyt dużej wagi”. Niewykluczone że istnieje jakaś grupa, która używa tych fizycznych ciał do jakichś celów… zjada je, przetwarza lub robi z nimi jeszcze coś innego. Sądzę, że mogą być one wykorzystywane jako pokarm. Jeśli tak właśnie jest, to dlaczego nie wyhodują po prostu odpowiedniej ilości klonowanych ciał? Nie musieliby nikogo zabijać. Mogliby pobrać kilka komórek z włosa Leah i wyhodować dwadzieścia lub trzydzieści jej ciał, a następnie je zjeść. Jak wiadomo – przytaczam tu rozumowanie Teda, jako że w tej chwili wszyscy snujemy różne hipotezy – jest różnica między zwykłą wodą i wodą sodową. Analogicznie można stwierdzić, że ciało, które posiadało duchową energię, które zaabsorbowało pewne rodzaje energii emocjonalnej, jest apetyczniejsze od ciała, które nie przeszło przez proces życiowy. Ośmio- lub dziewięcioletni człowiek ma już za sobą pewien etap życia i ma już zmagazynowaną w sobie pewną ilość energii emocjonalnej. Zabijając jego smakowite ciało z przeznaczeniem na pokarm i przenosząc jego duszę do pozbawionego życiowych przeżyć klonu, umożliwiają jego nowemu ciału gromadzić przez następne lata kolejną porcję emocjonalnej energii. Gdy będzie gotowe do zjedzenia, jego dusza zostanie ponownie przeniesiona do nowego ciała i tak w nieskończoność. Wykorzystując tę samą duszę mogą w ten sposób produkować nieustannie dowolną ilość smakowitych ciał. Oczywiście to wszystko, co mówię należy rozumieć jako swego rodzaju metaforę. W żadnym przypadku nie należy tego brać dosłownie. Ogólnie mówiąc hodowane ciało nie jest zbyt pożywne, podobnie jak sztuczne witaminy nie są tak pożyteczne, jak naturalne.[...] (W związku z tym co właśnie państwo tu przeczytali nalegamy by zapoznać się z treścią artykułu pt.: "bez przypowieści nic im nie mówił" !!!)Bardzo ciekawą wzmiankę o krwi mamy w Biblii:

"Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was nie będzie spożywał krwi.  Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią.  Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony." Księga Kapłańska 17:11


Jeżeli choć trochę orientują się państwo w systemie religijnych kultów ofiarniczych, tych oficjalnych, jak i tych ciemnych, to wiedzą że ofiara ma za zadanie przebłaganie bóstwa, ale i w jej wyniku mają ofiarodawcy otrzymać określone dobra ! W przypadku na przykład polskich polityków, były by to olbrzymie materialne bogactwa jakimi zaczęli dysponować.

W hinduizmie od czasów upaniszad popularyzowano interioryzację ofiary w procesie indywidualnej sadhany. W wierzeniach Słowian zwana jest obiatątrzebą lub żertwą. W religii chrześcijańskiej składanie starotestamentowe ofiar zostało zastąpione przez jednorazową doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za grzechy ludzkości i jako taka, jak to ujawnił wspomniany ufolog Joe Jordan, ma zdolność oswobodzić poszczególne jednostki z ataków istot ufonautycznych, chcących zaspokajać swoje mało rozpoznane potrzeby (ofiarnicze ?) ! W spojrzeniu prehistorycznym, na przykładzie USA, można zaryzykować twierdzenie, że mamy tam największe odbieranie ofiar ludzkich przez istoty duchowe, zwane potocznie ufonautami, oczywiście wszystko to w ramach zachowań kultycznych skrytych władców tego państwa.

Ktoś może zarzucić takiemu spojrzeniu brak racjonalności, jednak jak zaznaczyłem wcześniej, jest to ujęcie kultyczne, w oparciu o systemy religijne. Badacze UFO fenomenu twierdzą, że NOL-e prowadzą szeroko zakrojoną działalność, jest to bliżej nierozpoznany proceder: " z jakiegoś powodu nie chcą, aby ludzie pamiętali, co im się wydarzyło" podczas pobytu na pokładzie spodka. Należy zacytować kolejny urywek opracowania, które stara się określić o jaki typ zachowań może chodzić:

(...)Głównym problemem związanym ze zjawiskiem UFO są nasilające się przypadki wzięć, które są dowodem na to, że ufonauci próbują w sposób bezpośredni wpływać na ludzką świadomość. Te bliskie spotkania trzeciego stopnia typu G mają często bardzo podobny przebieg. Początkowo świadek zostaje zniewolony (zwykle wiązką światła) i zabrany na pokład UFO. Następnie ufonauci poddają go bolesnym badaniom psychofizycznym. Często dochodzi nawet do stosunku sexualnego (gwałtu) między wziętym a kosmitką (kosmitą). Niektórzy odbywają podróż do innego świata oraz otrzymują przesłanie od jakiejś wyższej istoty.

Wzięcie kończy się powrotem świadka na Ziemię i opuszczeniem statku. Wzięci po uprowadzeniu pamiętają tylko początkową i końcową fazę porwania. Wielu czuje, że wszczepiono im do głowy jakieś urządzenia przekaźnikowe i znajdują się pod kontrolą ufonautów. Ufolog Clifford E. Stone powiedział na temat wzięć: 'Bóg stworzył człowieka i wszystkie inne inteligentne formy życia, dając im wolną wolę, aby same mogły dokonywać wyboru. Wzięcia są rzeczywistością. Mają miejsce. Ludzie są zmuszani do uczestniczenia w różnych eksperymentach przeprowadzanych w celach znanych tylko naszym pozaziemskim gościom.(...)-koniec cytatu


Większość, jeśli nie wszystkie religie, opisują kontakty bytów z innego wymiaru, (genetyczne) z rasą ludzką, i choćby z tego względu hybrydyzacja prowadzona przez UFO na ludziach, podczas badań nad tym zjawiskiem, powinna być brana poważnie. Gdy dodamy do tego transhumanizm, a wielu określa ten ruch jako rodzaj duchowego opętania, czy wręcz opętanie, to można łatwiej zrozumieć nadchodzącą sytuację przyszłej ludzkości. Obraz jaki zaczyna się wyłaniać, w oparciu o cele UFO elit, jak je nazywam, może przypominać sytuację z filmu Star Trek, gdzie pewne kosmiczne osady ludzkie zostają zasymilowane, podłączone do inżynierii borgów. O tym właśnie marzą członkowie tajnych stowarzyszeń, i wcale się z tym nie kryją !Oto urywek notatki prasowej w temacie transhumanistów:

(...)W ostatnią sobotę maja 2015 roku francuska masoneria spotka się w ratuszu miasta Lyon, by debatować o transhumanizmie.  Z inicjatywą zorganizowania sympozjum wystąpił Wielki Wschód Francji.  W spotkaniu wezmą udział loże należące do obediencji Wielkiego Wschodu. Wolnomularze chcą rozmawiać o transhumanizmie. Wśród zaproszonych gości odnajdujemy m. in. profesora medycyny, masona Jean-Louis Tourain deputowanego UMP. Naukowiec przedstawi wizją rozwoju sięgającą aż po 2050 rok. (czyli blisko magicznego roku 2045-dopisek mój)Transhumanizm, czyli przekonanie o możliwości przejścia ludzkości na wyższy stopień ewolucji dzięki nauce i technologii jest obecnie coraz bardziej popularny w pewnych kręgach. Jest to efekt zachłyśnięcia się bezkrytyczną wiarą w postęp. (bez duchowości, bez Boga, a raczej bez Boga chrześcijan, bo część masonerii wierzy w istoty nadprzyrodzone-dopisek mój)


- Transhumanizm popiera radykalną wizję praw człowieka. Dla niego, obywatel to człowiek autonomiczny, który nie należy do nikogo oprócz siebie, i który sam decyduje o modyfikacjach, których chciałby dokonać w swoim mózgu, w swoim DNA i  ciele, wraz z postępem nauki - pisze prof. Alexandre. Teoria ta twierdzi, że „ludzkość nie powinna mieć żadnych skrupułów w używaniu wszelkich możliwości transformacji oferowanych przez wiedzę” - podkreśla naukowiec.


- Chodzi o uczynienie człowieka terenem eksperymentu przez technologie NBIC; człowieka w permanentnej ewolucji, udoskonalanego i modyfikowanego dzień po dniu przez niego samego - deklaruje prof.Laurent Alexandre." (Chodzi o szaleńczą i demoniczną chęć zmian własnych organizmów-ciał ludzkich - dopisek mój)(...)-koniec cytatuKolejny urywek z prasy dotyczy zmian światopoglądowych, w zbiorowym i celowo programowanych umyśle społeczeństw, w tym przypadku najbardziej masońsko sterowanej ludności USA (multi kulti):

"Coraz większa liczba Amerykanów jest w stanie uznać za „moralnie dopuszczalne” samobójstwa, poligamię czy klonowanie ludzi. Równocześnie zdecydowana większość uważa zdradę małżeńską za największe zło moralne – tak wynika z sondażu Gallupa przeprowadzonego w dniach od 6 do 10 maja br. na grupie ponad tysiąca Amerykanów w 50 stanach. ...odsetek osób akceptujących klonowanie ludzi zwiększył się od 2001 roku aż o osiem punktów..."-koniec cytatu


Oto przytoczenie opisujące sytuację z porwania do UFO, bardzo dobrze przebadany przypadek pokazujący pewną regularność, a o której wspomina w swoich opracowaniach znany wam profesor David M. Jacobs. Dodatkowo tego typu doniesienia wskazują na biblijny cytat z Księgi Daniela 2:43, że istoty powstałe ze zmieszania "UFO żelaza" z "ludzką gliną" nie oznaczają się "spoistością" !Doszliśmy do sedna zagadnienia asymilacji obecnej, jeszcze człowieczej cywilizacji ludzkiej do przyszłej UFO "ludzkości" hybrydalnej. Aby to dokładniej zobrazować muszę przedstawić mały fragment standardowego opisu UFO porwanej, która stała się UFO SUROGATKĄ ! Proceder ten jest bardzo częstym, a właściwie nagminnym u porywanych kobiet, więcej w opracowaniach prof. Jacobsa. (Tzw. 'matka zastępcza (surogatka)' – to kobieta, która przyjmuje do swojej macicy zapłodnioną in vitro komórkę jajową innej kobiety, w przypadku UFO istot - hybrydę.)


[...]Kilka miesięcy później, będąc w ciąży, wyjechała na Florydę. Pamięta, jak przekonywała męża, że dziecko będzie chłopcem, ale niezdolnym do życia.

- Urodzę to dziecko, ale go nie zatrzymam - tłumaczyła, nie potrafiąc przy tym wyjaśnić, skąd to wiedziała.

 Upłynęło kilka miesięcy. Którejś nocy przyłapała się na tym, jak wchodzi do mieszkania, tak jakby przebywała na zewnątrz, ale nie mogła sobie przypomnieć, jak się tam znalazła. Odczuwała też dziwne, przyjemne wibracje, a w głowie kołatała jej myśl: "Przyszli po mnie".


Wygląda na to, że nie wydarzyło się wówczas nic więcej. Pat regularnie poddawała się badaniom lekarskim, które potwierdzały, że dziecko rozwija się prawidłowo. Dopiero w czasie badań w ósmym miesiącu ciąży lekarz stwierdził nieprawidłowość nie mogąc wyczuć tętna płodu. Gdy w maju nadszedł termin porodu, powiła martwego chłopca. Przeczucia okazały się prawdziwe.
 Następne wspomnienia pochodzą z późniejszego okresu tego samego roku. Znajdowała się w tym czasie w jakimś cichym pomieszczeniu otoczona przez Szaraki i na coś czekała. W pewnej chwili na progu stanął Szarak, którego uważała za swojego "przyjaciela". Na rękach trzymał jakieś dziecko i powiedział jej, że może się nim zaopiekować.


- Nie - odrzekła - tak jest dobrze, jest bardzo dobrze. Zaopiekujecie się nim lepiej ode mnie. - W tej krótkiej chwili zdołała zobaczyć, że dziecko było drobne i chude[...]-koniec cytatu

Ofiary UFO porwań w badaniach profesora Jacobsa zgłaszają bardzo często opisy dzieci z "UFO probówek" jako bardzo słabe, lub wręcz ledwie żywe ! Jak się okazuje wyniki obserwacji medycznych jakie są udostępniane zainteresowanym procederem obecnego już w naszym społeczeństwie UFO rozrodu, zwanym "in vitro", wskazują podobne cechy do tych z porwań bytów ufonautycznych:

"W 2003 roku w tygodniku naukowym „Nature” podano dane z jednego tylko rejestru takich dzieci: z Western Australia Reproductive Technology Registry. Dzieci „z probówki” miały, jako roczne niemowlęta, dwukrotnie większą liczbę defektów wrodzonych (9% wobec 4,2%). Dotyczy to wad serca i układu krążenia, wad układu pokarmowego i powłok jamy brzusznej, wad centralnego układu nerwowego i układu moczowo-płciowego.

Niektóre bardzo rzadkie zespoły chorobowe, np. uwarunkowane rodzicielskim piętnem genomowym („genomic imprinting”), zespół Beckwitha-Wiedemanna charakteryzujący się makrosomią (dużymi rozmiarami dziecka) oraz licznymi wadami rozwojowymi prowadzącymi do rozwoju hipoglikemii oraz guzów nowotworowych, sześciokrotnie częściej występują u dzieci poczętych in vitro niż u dzieci poczętych w sposób naturalny. U dzieci dotkniętych syndromem Beckwitha-Wiedemanna dochodzi najczęściej do rozwoju tzw. guza Wilmsa (nerczak zarodkowy), wątrobiaka zarodkowego, nerwiaka niedojrzałego i innych nowotworów. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń jest wprost proporcjonalne do czasu przechowywania embrionów w sztucznym środowisku przed przeniesieniem do organizmu matki.

Dzieci te miały dwa i pół raza częściej zbyt niską wagę przy urodzeniu, zapadały częściej na infekcje w ciągu pierwszego roku życia i wiele z nich miało problemy z oddychaniem. Mają zwiększoną podatność na infekcje, częściej występuje u nich astma, zaburzenia immunologiczne, zapalenia reumatoidalne stawów...."-koniec cytatu. Jest tego znacznie więcej to tylko wycinek spisu.


W tym kontekście należy wspomnieć, że UFO porywacze bardzo często pobierają z porwanych ludzi "próbki" skóry ! Mało kto zastanawiał się nad tym dlaczego tak się dzieje ? Myślę, że kolejny cytat prasowy wyjaśni powód takiego działania:


"Ringler obwieszcza, że być może już wkrótce będzie to możliwe. Przypomina, że zawsze przeciwnicy tzw. małżeństw homoseksualnych podkreślali, iż pary jednopłciowe nie mogą zawrzeć małżeństwa, ponieważ nie są w stanie samodzielnie – bez udziału komórek rozrodczych przeciwnej płci – spłodzić dziecka. „Ani dwóch mężczyzn, ani dwie kobiety nie mogą mieć biologicznego dziecka” – pisze. I dalej: „Niektórym przeciwnikom homoseksualistów wydaje się, że z relacją par homoseksualnych jest coś nie tak, ponieważ nie są one w stanie spłodzić dziecka i w związku z tym tego typu relacje powinny być w jakiś sposób zabronione. Uznają to za nienaturalne w oczach Boga. Jednak nauka postępuje i ostatecznie może wszystko zmienić”. Badacz przypomina, że badania nad komórkami macierzystymi wykazały, iż ludzkie komórki skóry i fibroblasty można przekształcić w zarodkowe komórki macierzyste. Niedawno naukowcy z Uniwersytetu Cambridge i Instytutu Naukowego Weizmanna w Izraelu donosili, iż embrionalne komórki macierzyste mogą być „zaprogramowane” w taki sposób, aby „produkować” pierwotne komórki rozrodcze, to znaczy mogą się one „przekształcić” w komórki jajowe lub plemniki. Ringler informuje, że obecnie naukowcy muszą się jedynie dowiedzieć, w jaki sposób „przeprogramować” te pierwotne komórki zarodkowe pochodzące np. ze skóry jednego mężczyzny w komórki jajowe, by mogły być zapłodnione nasieniem drugiego partnera."

Zdjęcie izraelskiego ufologa, stał się ofiarą, z którego pobrano krew ?
Polacy od wieków są złączeni z duchowością człowieczą Chrystusa. Jako naród zawsze byliśmy uduchowieni. Obecnie jesteśmy ciągle jeszcze w łączności ze starożytnym czasem Noego, Mojżesza, proroków oraz Synem Boga Wszechmogącego. Dodatkowo na terenie polski objawiała się wysłanniczka Stwórcy Maryja. Do niedawna głównym przedstawicielem cywilizacji polskiej na świat był Jan Paweł II. Według polskiego papieża pojęcie „cywilizacji śmierci” lub „kultury śmierci” odzwierciedla stosunek ludzi do życia. Kościół katolicki potępia takie (UFO) działania jak: aborcja, eutanazja, morderstwo, ludobójstwo, antykoncepcja oraz ufonautyczne metody zapłodnienia in vitro oraz coraz częstsze stosowanie ufonautycznej techniki rozrodczej, zwanej surogatkami.


Wśród chrześcijańskich teologów często się twierdzi, że państwa Europy zachodniej, a ogólniej cywilizacja białego człowieka, porzuciły „cywilizację życia” – przez którą należy rozumieć między innymi kultywowanie wartości rodzinnych i przekonanie o świętości życia ludzkiego – jedyną drogę, która uchronić może od opisanej pokrótce w tym artykule cywilizacji śmierci (UFO cywilizacji hybrydalnej). Naruszanie klasycznych struktur rodzinnych prowadzić ma, zdaniem zwolenników chrześcijańskiej cywilizacji życia (nas Polaków, słowian !), do samozagłady społeczeństwa, które, popadając w hedonizm, zaprzestaje reprodukcji lub chce ją zastąpić rozrodem sztucznym (GMO istot humanoidalnych). Rodzina jest, zgodnie z nauczaniem Kościoła, jedynym gwarantem przetrwania społeczeństwa i jego prawidłowego rozwoju !

Na podstawie badań wielu niezależnych ufologów, objawień Maryi, w tym i przekazów hinduizmu, można śmiało stwierdzić, że mamy do czynienia z niewidoczną wojną. Część nazywa ją światopoglądową (Ostanimi czasy kardynał Kasper oświadczył: "Nie możemy prowadzić wojny ideologicznej, bo i tak nie jesteśmy w stanie jej wygrać. Druga strona dysponuje gigantycznymi środkami ekonomicznymi i jest popierana przez massmedia" - przypadkowo siany defetyzm ? czy może zdrada niemieckiego kardynała ?) ale w gruncie rzeczy jest ona duchową ! Jako że Polska od wieków należy do strefy chrześcijańskiej duchowości, a także wpływów Maryi i jej aniołów, to pragnę państwu przedstawić urywki treści jakie wygłosiła do ludzkości, a jak sama twierdzi jest wysłanniczką Boga Wszechmogącego (YHWH), ma moc nas ochronić przed przyszłą demoniczną-hybrydalną UFO-tranhumanistyczną cywilizacją, może zgnieść głowę węża oraz przestawić zwrotnicę cywilizacyjnych torów, po których jedzie amerykańsko-europejski zdemonizowany masoński pociąg.Kerizinen (Bretania) we Francji, rok 1938 Matka Boska wielokrotnie ukazuje się Jeanne-Louise Ramonct (1910-1965), mieszkającej w małej wiosce bretońskiej i wypasającej tam swoje krowy. Pod koniec lata, gdy z robótką na drutach siedziała na stoku, ujrzała nagle świetlną kulę, a następnie w tym świetle – Maryję, która przekazała jej przesłania o wielkiej głębi i mistyczne doznania o niebiańskiej jasności. Kościół dotąd nie zbadał tego przypadku i nie wypowiedział się na jego temat. Jeanne-Louise Ramonet za radą swego spowiednika zaczęła od 1943 roku pisemnie utrwalać widzenia i przesłania, dzięki czemu ocalały one od zapomnienia. Oto urywki z tych przesłań:

Niech moje przesłania będą źródłem radości i nadziei dla tych wszystkich, którzy dzięki swojej wierze, ufności i miłości pomagają, by dokonało się wielkie zwycięstwo – dzisiaj już bardzo bliskie(…). Wielbijcie Boga, który wysyła mnie na ziemię, abym was do Niego przywiodła i przygotowała Jego królestwo. Moje zadanie polega na tym, aby pomnożyć liczbę dzieci światła i połączyć poświęconych Bogu z wierzącymi, tak by stali się jednym sercem i duszą, podobnie jak za czasów pierwszych Zielonych Świąt, ażeby mogły nadejść czasy najpiękniejsze ze wszystkich, jakie kiedykolwiek były: czasy, kiedy Bóg będzie panował jako król miłości. ” (W tym momencie ukazuje się Święta Rodzina. Św. Józef stoi po prawej stronie Najświętszej Panny, a między nimi Dzieciątko Jezus.)

następnie:

Dzisiejsze czasy są poważne i bolesne. Potężne chmury gromadzą się na horyzoncie i wszędzie zrywają się burze, ponieważ dla ocalenia ludzie nie chcą przyjąć tych środków, które Bóg daje im przeze mnie. Jednak przede wszystkim trwa na świecie walka, o której wiele osób nic nie wie. Jest to walka duchowa, gorsza niż wszystkie inne. Rozpoczął się przerażający szturm szatana przeciwko Kościołowi i przeciwko wszystkiemu, co nosi nazwę,,chrześcijańskie”. Ogarnie on świat będący ofiarą szatańskiego opętania.

Najszlachetniejsze dążenie do wolności, sprawiedliwości i braterstwa powstające wciąż z zaczynu chrześcijaństwa – które zdaje się jak nowa wiosna przenikać w nowy, pełen nadziei świat – niszczone jest przez ducha zła, gmatwane, aby w końcu wyrodzić się w wojnę, zniewolenie i zhańbienie. Ponieważ dzisiaj na świecie istnieje także dążenie do dobra, duch zła wziął się do dzieła. Usiłuje on wpłynąć na dobro i skierować je w złym kierunku. Wobec tego niebezpieczeństwa jestem i pozostanę Królową Świętego Różańca, zwyciężczynią we wszystkich wielkich bitwach chrześcijaństwa. Nigdy nie będziecie mnie wzywać nadaremnie. Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga, by przezwyciężyć ten duchowy upadek i aby przygotować drogę dla Ducha Świętego? Duch Święty odniesie zwycięstwo nad duchem zła. „

Klagenfurt, Austria, rok 1972.  Antonia Lamberger urodziła się w roku 1905 w Feldkirchen i już jako dziecko miała mistyczne przeżycia (podczas pierwszej komunii zjawiska świetlne, wizja Jezusa, objawienia maryjne i mistyczne komunie), dzięki którym stała się duszą zadośćuczynienia, mającą działać w ukryciu. Matka Boska zjawia się Antonii Lamberger i wzywa ją do założenia „Armii Krwi Przenajświętszej”, która jest siłą działającą w ukryciu, ratującą niezliczone dusze poprzez modlitwy i ofiary. Odwraca ona też zło grożące ziemi, łagodzi je bądź tak na nie wpływa, że oddziałuje ono w planie Bożym. Oto urywek, który rzuca światło na sens naszego pobytu w tym wymiarze, w Układzie Słonecznym:

Jesteście na świecie jedynie po to, by zasłużyć na Królestwo niebieskie, nie zaś po to, by korzystać ze światowego życia, a później rozstać się kiedyś ze światem. W takim przypadku życie i praca na tym świecie byłaby ogromną niedorzecznością. Jeśli chcecie nadać sens swojemu życiu, musicie tak działać, abyście kiedyś mogli osiągnąć życie wieczne. Jakże winniście czuć się szczęśliwi, że możecie kochać tak wielkiego Boga, który was stworzył i że jeszcze potem możecie być wiecznie szczęśliwi.

i dalej:

…Chcę wraz z moją armią uratować świat i ludzi poprzez mój różaniec i poprzez Krew Przenajświętszą. Jezus przekazał mnie, swojej matce, uratowanie, ponieważ matka może wszystko, a zwłaszcza przy pomocy Jego krwi. Potrzebuję do tego silnego wojska, które pomoże mi wraz z moją mocą i mocą Krwi Zbawiciela, i które uczyni wszystko, czego chcę. Musi tylko robić to, co powiem, w moim imieniu, dla mnie i tak jak chcę. Inne rzeczy będę czynić sama. Armia ta musi być mi ślepo posłuszna i ufać mi. Jestem przy niej zawsze jako potężna i prawdziwa matka i nigdy jej nie opuszczę. Bez mojej woli nikt nie może jej zaszkodzić.Ci z państwa, którzy jak ufolog Joe Jordan uznają Jezusa za swojego Zbawiciela, powinni znać cenne zapisy Biblii, odnośnie krwi wykupu. Jeżeli przyjmiemy terminologię słynnego polskiego badacza fenomenu ufonautów, iż są oni okupantami, tak jak to bywa na wojnie ("sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni." !), to poniższy cytat nabiera wielkiego znaczenia !


"Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy." 1 List św. Piotra 1:18

P.S. - [...]Nic zatem dziwnego, że badacze zwracają uwagę na podobieństwo przeżyć osób wziętych przez UFO z przypadkami posesji (opętania przez ducha). Czołowy ufolog amerykański - Raymond Fowler - uważa, że "współczesne badania w dziedzinie demonologii oraz rzekomych nawiedzeń przez diabła zawierają wiele uderzających podobieństw z niektórymi przypadkami związanymi z UFO. Zainteresowanych tą sprawą odsyłam do popularnego, a jednocześnie mającego charakter rozprawy naukowej opracowania Malachi Martina "Zakładnicy Diabła". (...) Ta bazująca na przypadkach nawiedzeń i egzorcyzmów  udokumentowanych przez Kościół Rzymsko - Katolicki książka powinna  zostać przeczytana przez każdego, kto chciałby mieć pełne spojrzenie na zjawisko UFO".[...]

(W związku z tym co właśnie państwo tu przeczytali nalegamy by zapoznać się z treścią artykułu pt.: "bez przypowieści nic im nie mówił" !!!)


Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opęta...


Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijną archeologięWielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska kolejny raz najechana


Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego ŚwiataPrzyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQ

Ufo hybrydy juz w roku 2030 ? SkyWatchTv - 05/06/2015   

Niezwykle ważny film !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia

Duchowy terroryzm lucyferian w Polsce
Ukazał się zwiastun nowego filmu opisującego nadejście Nowej Ery UFO cywilizacji:
Inhuman: The Next and Final Phase of Man is Here

Porządek świata i anonimowe centra


Zródła:

W określonych państwach od nowego roku każdy noworodek będzie miał wszczepiany mikroskopijny mikroczip-iplant-mikro urządzenie !
Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
http://argonauta.pl/elity-farmakis-nowa-cywilizacja-farmakia/
http://www.ostoja.pl/zakupy/?54,sw-maksymilian-maria-kolbe-o-masonerii-i-zydach-pisma-wybrane
http://www.christianheadlines.com/columnists/guest-commentary/larry-flynt-s-endorsement-of-hillary-clinton-no-laughing-matter.html
http://thehill.com/opinion/op-ed/247296-last-scientist-in-congress-has-human-genetic-engineering-warning
http://www.cbn.com/cbnnews/us/2015/July/U-Turning-Americas-Destiny/
http://www.33rdsquare.com/2015/07/new-liberalism-and-transhumanism.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/05/the-new-post-homophobic-christianity.html
http://www.christianheadlines.com/columnists/breakpoint/is-involuntary-euthanasia-in-our-future.html
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/07/14/if-it-becomes-possible-to-safely-genetically-increase-babies-iq-it-will-become-inevitable/
http://popotopie.blogspot.com/2015/01/duchowe-elementy-ukadanki-ufo.html
http://www.christianheadlines.com/blog/uk-becomes-first-country-to-legalize-controversial-3-parent-baby-procedure.html
http://argonauta.pl/widzialam-bogi-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9D-elohim-wystepujace-z-ziemi-michael-heiser-wyjawia-sekrety/
http://argonauta.pl/autorzy-exo-vaticana-ujawniaja-nowe-fakty-rezultat-dwuletniego-dochodzenia-nowa-ksiazka-i-film/
http://argonauta.pl/autorzy-exo-vaticana-ujawniaja-nowe-fakty-rezultat-dwuletniego-dochodzenia-nowa-ksiazka-i-film/
Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?


Archeo Matrix - więcej w artykule pt.: "Chrześcijańskie anamnesis"Dodatkowe ważne linki:
Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część III Wojna światowa – Gog i Magog
Z ostatniej chwili: 


"Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych chce przeznaczać środki z budżetu na niemoralne eksperymenty. „Naukowcy” planują za pieniądze podatników tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce i nie wykluczają prób kreacji zwierząt z ludzkim mózgiem. W celu uzyskania komórek macierzystych planowane jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W oświadczeniu z 4 sierpnia NIZ przyznaje, że „badania” są już prowadzone. Od dawna naukowy mają analizować zasady łączenia komórek ludzkich i zwierzęcych. Teraz są zainteresowani hodowaniem ludzkich tkanek w ciałach zwierząt poprzez wprowadzanie do nich ludzkich komórek. Instytut chce zmiany prawa uniemożliwiającego wprowadzania ludzkich komórek do zwierząt oraz państwowego finansowania swoich „badań”. Obecnie jest to niemożliwe. Komórki macierzyste ludzi mają być pozyskiwane od mordowanych specjalnie w tym celu ludzi w fazie embrionalnej. Eksperymenty jakich nie powstydzili by się „naukowcy” z III Rzeszy mają doprowadzić do wytworzenia zwierząt z fragmentarycznym lub w pełni ludzkim mózgiem oraz z ludzkim nasieniem lub komórkami jajowymi. NIZ miał podobne pomysły już w ubiegłym roku, jednak pod falą krytyki wycofał się z tej idei. Wtedy świat naukowy obawiał się, że hybrydy ludzko-zwierzęce będą miały zdolności poznawcze. Obecnie Instytut – jak wynika z treści oświadczenia – nie ma zahamowań. Społeczeństwo wciąż jest jednak niechętne wobec niemoralnych eksperymentów."
: http://www.pch24.pl/instytut-z-usa-chce-krzyzowac-ludzi-i-zwierzeta-oraz-mordowac-nienarodzonych-na-potrzeby-badan,45642,i.html#ixzz4K3VKAhai„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne” - tymi słowami biskupi ze Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”. Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach"
 http://www.pch24.pl/amerykanscy-biskupi-o-planach-tworzenia-hybryd-ludzko-zwierzecych--razaco-nieetyczne,45920,i.html#ixzz4K3VXwWtn


"Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe - mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni." Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi--ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGug
Treści związane z tym artykułem znajdziecie państwo również na stronie Argonauta.pl, gdzie pojawił się artykuł nawiązujacy do tego powyżej:
http://argonauta.pl/synowie-bozy-krzyczeli-z-radosci/(...)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latach 1981-85 prosiła polskich kapłanów by "się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze." Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !(...)

Niewidoczne istoty sterujące światem

Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO
Informacje dodatkowe


Widać że świat cywilizacji tzw. białego człowieka (technologicznej) pogrąża się coraz bardziej w chaosie moralnym, co pociąga za sobą narastanie agresji oraz problemów społeczno politycznych. Masoni-UFOsoni są marionetkami w ręku potężnej istoty/istot, które chcą doprowadzić ludzkość jaką znamy (ciągle jeszcze człowieczą ! z ludzkim DNA) do upadku i asymilacji - przeobrażenia się w zbiorowość/świadomość UFO-ula, gdzie miłość ma zostać zastąpiona inkubatorami, gdzie rodzina ma zniknąć, a w to miejsce ma się pojawić wymarzona technologiczna inżynieria (nowej) sztucznej bio-inteligencji !

Na stronie ZmianynaZiemi, znany redaktor 'talin' prezentuje upadek etyczno duchowy jednego z państw europejskich, jest to kolejny (niewidoczny) krok ku tzw. "Nowej" rasie ludzkiej ! Znamy takie posunięcia z całkiem niedawnej historii, miały one nazwę hitleryzmu, który poszukiwał globalnej dyktatury zła - nowej rasy, tam też ideolodzy snuli plany genetycznie konstruowanej populacji ! Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat idea ta wcale nie zanikła, była tylko 'uśpiona'. Tajne organizacje duchowe wyczekiwały dogodnego momentu, gdy technologia będzie pozwalała na dzieci z probówki, na nowe stworzenia humanoidalne GMO ! Do wymarzonego celu 'ducha Hitlera - antychrysta' ma prowadzić zmiana LUDZKICH obyczajów, Boskiej-Biblijnej moralności oraz eliminacja duchowości chrześcijańskicj, która jest jedyną siłą przeciwną planom UFO-sonów !

Ostrzeżenie dla Polski - Michael E Jones | Lewica, Unia Europejska = ZŁO

[...]Uczniowie, którzy niepochlebnie wyrażają się o homoseksualizmie, powinni zostać potraktowani przez szkołę jako potencjalni ekstremiści – wynika z nowych wytycznych brytyjskiego Ministerstwa Oświaty. Rząd Davida Camerona musi walczyć z rodzimym islamskim ekstremizmem. Głównym tego narzędziem ma być edukacja, która do tej pory słabo wywiązywała się z tej roli, o czym świadczy ubiegłoroczny skandal, zwany „koniem trojańskim”. Okazało się wówczas, że radykalnym muzułmanom udało się przejąć kontrolę nad kilkoma szkołami w Birmingham. Rząd odpowiedział nowymi standardami i wzmożonymi kontrolami. Uderzają one jednak również w chrześcijan. W konsekwencji, jak informuje "Daily Telegraph", zamknięto już dwie szkoły chrześcijańskie, które nie przestrzegały tzw. „wartości nowoczesnej Brytanii”.


Błąd resortu oświaty polega na tym, że za jeden z głównych wskaźników zagrożenia uznano stosunek do homoseksualizmu. Nowe wytyczne dla szkół są pod tym względem całkiem jednoznaczne. Niepochlebne uwagi nt. homoseksualizmu stanowią powód, by znaleźć się na liście podejrzanych. Problem polega jednak na tym, że wiele chrześcijańskich rodzin uważa, iż małżeństwo jest zastrzeżone wyłącznie dla kobiety i mężczyzny.

„Czy odtąd rodziny te oficjalnie trafią na listę podejrzanych i powiązanych z ekstremizmem?” – pyta Andrea Williams, szefowa Chrześcijańskiego Ośrodka Prawnego (Christian Legal Centre), który udziela chrześcijanom pomocy prawnej. Obawia się ona, że nowe wytyczne ministerstwa czynią z nauczycieli szpiegów i funkcjonariuszy swoistej policji politycznej, strzegącej „poprawnego myślenia” poddanych.[...] 

Ilu powinno być Polakow w Polsce ?

Islamska trauma z roku 960 - Doktor Krajski o Wolności 


Demoniczne ufo (polskie napisy) PL. hd


Europa zmieniła się nie do poznania, przekształciła ją niewidoczna siła, która zaatakowała i Polskę. Do gospodarczego niszczenia Polaków dochodzi nachalny atak homoseksualnej propagandy, który przeradza się w reżim zboczeńców ! Dlaczego tak się dzieje ?! Ten paro minutowy film o cywilizacji orfickiej wyjaśni państwu tą tajemnicę ! (...USA oficjalnie włączyły genderyzm do programu swej globalnej polityki. Przełomowe pod tym względem było wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – Joe Bidena – na zorganizowanym w czerwcu ubiegłego roku w Białym Domu spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości seksualnych i małżeństw jednopłciowych – z LGBT Human Rights Forum na czele. Zapowiedział on wówczas, że prawa mniejszości seksualnych muszą być przyjęte w całym świecie – we wszystkich kulturach i tradycjach.)


O co im chodzi ?
"Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości !" (Patrz artykuł pt.: "Geopolityka ponad ludzka - nowa/stara dziedzina nauki")


Czy jest jeszcze w Polsce ktoś świadomy zagrożenia i tego skąd ono pochodzi ?! Obrona przed nimi wcale nie jest łatwa ponieważ walka ta trwa na poziomie duchowym, a przecież Maryja, Jezus i Bóg YHWH jest ciągle dla wielu zabobonem i ciemnogrodem, ale przecież taki jest właśnie ich plan, ich to znaczy kogo ? Trochę sprawę naświetli poniższy film...

Polska kolejny raz najechana ? 

Cywilizacja orficka w natarciu


(Ugruntowaniem genderyzmu jako wyjątkowo ważnego elementu globalizmu amerykańskiego było powołanie rzecznika praw mniejszości seksualnych w administracji Białego Domu. Stanowisko to otrzymał w maju bieżącego roku doświadczony amerykański dyplomata, Randy Berry. Jego zadaniem jest nie tylko obrona i jednocześnie promocja praw LGBT, ale również walka z ograniczaniem działalności zagranicznych organizacji pozarządowych i określaniem ich mianem organizacji agenturalnych czy instytucji obcego wpływu, jak to ma miejsce w Rosji. Randy Berry – jako przedstawiciel Departamentu Stanu USA – zdążył już złożyć „szkoleniową” wizytę nie tylko na Łotwie, gdzie wziął udział w paradzie równości na ulicach Rygi oraz konferencji promującej gender jako prawa człowieka, ale również w Polsce. Amerykański rzecznik praw LGBT przyjechał do Polski w momencie prac legislacyjnych nad ustawą o in vitro. 17 czerwca br. spotkał się w Biurze RPO, Ireny Lipowicz, z którą omówił działania „na rzecz osób nieheteronormatywnych” Działania te trudno inaczej nazwać jak dyktaturą nie tylko polityczną i kulturowo-społeczną, ale również moralną...(...)USA oficjalnie włączyły genderyzm do programu swej globalnej polityki. Przełomowe pod tym względem było wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – Joe Bidena – na zorganizowanym w czerwcu ubiegłego roku w Białym Domu spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości seksualnych i małżeństw jednopłciowych – z LGBT Human Rights Forum na czele. Zapowiedział on wówczas, że prawa mniejszości seksualnych muszą być przyjęte w całym świecie – we wszystkich kulturach i tradycjach.)

UFO masoni chca zniszczyć opornych


https://www.youtube.com/watch?v=VBzN0DTKp6k

Diabelskie prawo partii PO - rozkazy wykonane


Jedzenie - ostateczny sekret ujawniony. GMOThey live 2014 Oni żyją - Alex Jones - polska wersja (napisy) HD


Porządek świata i anonimowe centra
https://www.youtube.com/watch?v=rJovdZpKShM


(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)

Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność


Odnośnie hakowania transhumanistycznego lub duchowego odsyłam do artykułu pt.: "Programowanie materii, a biblijne znamię"

W tym temacie zapraszam na artykuł pt.: "Kosmiczny jasyr - duchowa husaria"

Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznejPolski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątów1 komentarz:

  1. Dziękuję za ten świetny artykuł, poszerzający wiedzę i światopogląd. Chciałam tylko nadmienić, że tak jak wśród ludzi tak i wśród Istot pozaziemskich są i ci dobrzy i ci źli. Trzeba mieć tylko właściwe rozeznanie, którego ludzie nie mają, bo i skąd. Ci od Światła kierują się Boskimi prawami i poszanowaniem wolnej woli każdej żyjącej Istoty. Dlatego na Ziemi jest tak niewiele oznak ich działalności. Dbają o Matkę Gaję, bo prosiła o wsparcie. Widać to w przypadkach rozbrajanie głowic nuklearnych. Istoty z Ciemności działają inaczej i to tak jak jest tu opisane. łatwo zastraszyć ludzką Istotę, która ma różne emocjonalne związki rodzinne i przyjacielskie.W ten sposób jest zmuszana do współpracy jeżeli nie daje się omamić pieniędzmi, władzą, czy sławą. Ci, samotni i silni w swej wierze, jak Ojciec Pio, są doświadczani na różne sposoby, aby odciągnąć od wzniosłego życia i wiary.Każdy ma wybór. Jeżeli chce podążać drogą Światła, może prosić o pomoc Istoty, którym ufa np.Jezusa, Matkę Marię, czy Archaniołów i jeżeli jest szczery w tych dążeniach, ZAWSZE tę pomoc dostanie. Wiem to z własnego doświadczenia.

    OdpowiedzUsuń