czwartek, 29 grudnia 2016

Podróże do drugiego nieba - L.A. MarzulliGraham Hancock to znany odkrywca zakazanej archeologii. Razem z Robertem Bauvalem sformułowali pogląd, wedle którego kompleks piramid w Gizie jest o kilka tysięcy lat starszy niż przyjmuje nauka, a jego architektura i układ był ziemskim odwzorowaniem położenia Pasa Oriona na starożytnym niebie. Będąc propagatorem niewygodnych informacji znajduje się pod ostrzałem krytyki, tzw. specjalistów mainstreamu, a jego publikacje są uznawane w kręgach akademickich za pseudonaukowe. Jest twórcą "teorii", według której wszystkie cywilizacje ziemskie pochodzą od jednej i wspólnej kultury, „matki kultur”, z czym zgadza się bardzo wielu megalitomaniaków. To też jak wiemy jest przesłaniem starożytnej Biblii. Książki Hancocka wydano na całym świecie w olbrzymich nakładach i w aż 27 językach. W roku 2005 wydał książkę o tytule: "Nadprzyrodzone: Spotkania ze starożytnymi Nauczycielami Ludzkości" ("Supernatural: Meetings With the Ancient Teachers of Mankind"). Mogło by się wydawać, że chodzi w niej, jak to było do tej pory, o przegląd miejsc konstrukcji megalitycznych, mogło, ale tak nie jest. Tym razem autor prowadzi dochodzenie, w którym to dziejowym momencie starożytni kosmici ingerowali w ludzkość, dając nam "światło cywilizacji i rozwoju" ! Hancock przygląda się twórczości zaginionych kultur, dopatrując się w ich powstaniu  i w ich dziełach działania halucynogenów. Zdaniem autora to dzięki narkotykom nastąpił kontakt z innymi wymiarami, z obcymi, a pozostawiona przez starożytnych sztuka, to efekt narkotycznych wizji oraz kontaktów istot z innego wymiaru z rzeczywistością ludzi. Czy tak było ? Aby to sprawdzić Hancock wielokrotnie zażywa tajemną miksturę Indian, po czym sam udaje się do innej rzeczywistości ! Tam spotyka niezwykłe istoty... O tym właśnie jest przetłumaczony program znanego wszystkim L.A. Marzulliego, który wyjaśnia eskapady pisarza i to co tam doświadczył.Podróże do drugiego nieba - L.A. MarzulliNie wydaje się państwu, że w USA i UE stosują czary ? Badania wielu różnych znawców tematyki skłaniają do przyznania takiemu poglądowi racji ! Pamiętamy wszyscy aferę Pizzagate, w której chodziło prawdopodobnie o moce pochodzące od istot z drugiego nieba, od istot tam przebywających..., wiele się zgadza z poglądem, że elity stosują środki nadprzyrodzone pochodzące od bytów zamieszkujących drugie niebo, wyglada na to, że światowe seksualne salony są uzależnione od tych istot ! A Pizzagate to efekt skumania się elity NWO z tymi bytami. O aferze Pizzagate zostało napisane tutaj: Amerykański sen, a może jednak horror... ?
sobota, 24 grudnia 2016

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?


Tajemniczy Stwórca ludzkości posiada wiele instrumentów, posługując się nimi w sposób bardzo zręczny kieruje duchowym życiem poszczególnych zbiorowości. Do jego chrześcijańskich narzędzi należy protestantyzm i katolicyzm. Będąc przekonanym o stworzeniu świata przez duchowy Byt Wszechmogący, sądzimy że podstawą wszelkiej ludzkiej działalności jest duch, albo szeroko rozumiana duchowość. Gdy zachowania rasy ludzkiej odbiegają od tego co Boskie, od Stwórcy i Jego Ducha, zaczynają pojawiać się problemy. Obserwujemy je coraz wyrazniej w państwach iluminackich, to znaczy takich, których ideologia skierowana jest ku okultystycznemu celowi nadrzędnemu. Tym celem jest wprowadzenie globalnej dyktatury, pod przewodnictwem szczegółowo określonej istoty nadprzyrodzonej – Lucyfera, Szatana, diabła.


Zachowania państw iluminackich są więc silnie powiązane z czynnikiem nadprzyrodzonym. Wszystkie aspekty takiej władzy dążą do realizacji wyżej wspomnianego planu. Badania doktora Krajskiego opisują ludzi, instytucje i moce, które kooperują niezależnie od siebie, by doprowadzić do zamierzonego wcześniej rezultatu. Gdy napotykają jednostki, bądz towarzystwo stwarzające opór, nie podzielające poglądu władzy, należącej do zakonu antykościoła, wtedy zalicza się je do wrogów. W pierwszym rzędzie grupami do eliminacji są chrześcijanie i kraje uznane za katolickie. Z protestantami nie ma tak wielkiego problemu, ponieważ protestantyzm nie jest zorganizowany, a także dlatego że jest bardzo słaby względem ataków ufonautycznej doktryny multi kulti. Obecnie europejski katolicyzm, z reguły, utrzymuje się w państwach jednorodnych etnicznie i kulturowo, jak: Włochy, Węgry, Polska i Rosja


(W przypadku Rosji pamiętamy o przepowiedni z Fatimy, gdzie Maryja mówiła o nawróceniu tego gigantycznego państwa, gdyby ono nie nastąpiło, to Rosja pójdzie w ślady państw iluminackich, roznosząc po świecie ich błędy i cierpienie…przykładem Rewolucja Pazdziernikowa „Bez [iluminackiego] FED wywrotowa grupa Parvusa,Trockiego i Lenina w ogóle byłaby nic nie znaczącą i ostatecznie spacyfikowana przez Rosjan gdyby nie uzyskała poparcia owego wielkiego kapitału niemiecko –amerykańsko żydowskich banków, który miał swe ścisłe powiązania z Wall Street.”)

W państwach post chrześcijanskich, skrajnie iluminackich jak Szwecja, Niemcy, Anglia czy Francja katolicyzm został zredukowany prawie do zera. Na globalnej arenie wyjątkiem pozostają jeszcze Brazylia, Filipiny, Meksyk i mega iluminackie Zjednoczone Stany, choć USA zaliczają się do państw katolickich, i tam katolicy są w silnej defensywie. Protestantyzm nie jest wielkim problemem dla władzy iluminackiej również dlatego, że wiedzie prym we wprowadzaniu do chrześcijaństwa spaczeń seksualnych, jedynie tam pojawiły się ”kapłanki” lub „kapłani” homoseksualni, zresztą protestantyzm jak sama nazwa wskazuje, z zasady, protestuje przeciwko wszystkiemu co katolickie. Powiedzmy sobie otwarcie, kraje iluminackie to tereny protestanckie. 


Tam gdzie katolicyzm wiedzie prym, tam sekta „niosącego światło”  ma problem z wywieraniem nacisku na społeczeństwo, z praniem zbiorowego mózgu. Dla zakonu iluminatów dodatkowym problemem jest wysłanniczka Boga YHWH. Zdaniem sporej części protestantów Maryja to albo szatan,  zwiedzenie szatańskie, albo istoty UFO. Jeżeli są to „kosmici”, głoszący poprawnie, zgodnie z katolicką doktryną Chrystusa, to możemy zastanowić się nad jeszcze szerszym aspektem nowego porządku, czy nie jest on także planem pochodzącym z poza Ziemi ? Wszakże i o tym nam ufonauci mówią, to wynika z ich przesłań, z danych przekazywanych UFO kontakterom.

„gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!” List do Galatów 1:8

W przypadku uznanych Maryjnych objawień, trzeba stanowczo to powiedzieć, mamy do czynienia z „chrześcijańskimi kosmitami” ! Jak już zostało tu wcześniej napisane, zakon iluminatów to sekta. Elity wielu państw, w przeważającej części politycy, są członkami tej sekty. W jej wnętrzu, tak jak w każdej innej sekcie, następuje pranie mózgów adeptów. Po raz pierwszy termin pranie mózgu pojawił się w obiegu społecznym w USA w czasie wojny koreańskiej w latach 50. XX wieku jako wyjaśnienie zachowania amerykańskich żołnierzy, którzy po okresie przebywania w niewoli przechodzili na stronę komunistów. Pranie mózgu wykorzystywane było przez chińskich komunistów do spowodowania głębokich i trwałych zmian w zachowaniu ludzi z ich szeregów, którzy następnie mieli w podobny sposób wpływać na zachodnich jeńców wojennych w Chinach, jak i do pozbawiania ich zdolności do skutecznego organizowania się i stawiania oporu. Obecnie termin pranie mózgu jest stosowany także do innych metod perswazji, a nawet do skutecznego użycia inżynierii społecznej, lub zwykłej propagandy. Termin ten często jest używany na określenie metod nawracania stosowanych przez ruchy religijne, nazywany także reformą procesu myślenia albo reedukacją. Przykładem społecznej reedukacji jest zapoczątkowanie w młodym wieku indoktrynacji dzieci i młodzieży poglądem o nadzwyczajnym statusie ludzi cierpiących na chorobę homoseksualną, lub szaleństwo Gender.Pranie mózgów ludzi to działania przymusowe albo o charakterze dobrowolnym, mające na celu zmianę poglądów lub zachowań jednej lub większej liczby osób. Gdy skala prania osiąga setki tysięcy jednostek (albo z języka cybernetyki „dronów”) mówimy o inżynierii społecznej. Przykładem takiej inżynierii jest wprowadzanie przymusowego multikulturalizmu, który ma zapoczątkować erę nowego porządku i wprowadzić dyktaturę jednego rządu globalnego.

Rozpoczęte obecnie przygotowania do uruchomienia tzw. „Nowej Ery GMO” prowadzone są za pomocą takich technik manipulacji jak „niska piłka”, kluczowe w tej technice jest wywołanie zaangażowania obywateli, w czym pomaga inna technika zwiedzenia, zwana techniką scenariusza, ta natomiast ma za zadanie wywołanie wyobrażeń u jednostki poddanej praniu mózgu, w jej wyniku ofiara pogrąża się dobrowolnie w rozmyślaniach na zadany temat (Wizje cudownej nowej przyszłości technologicznej, nowe możliwości, postęp, nowoczesność, brak ograniczeń, tzw. "wolność" od religii, itp., itd…).


Inną techniką psychomanipulacji jest ta stosowana przez istoty UFO, nazywana w psychologii „bombardowaniem miłością”. W raportach z porwań przez ufonautów pojawiają się relacje, o tym że byty te proszą by ofiary kładły na głowach tych stworzeń swe ręce, po czym ludzie doznają „silnego uczucia” miłości, w wyniku tej techniki porwani „zakochują się” w porywaczach, dochodząc czasami do zupełnego oderwania od rzeczywistości ludzi, następstwa to pojawiajające się lęki, panika czy rozerwania osobowości (patrz film David M. Jacobsa pt.: ‘"Aliens Walk Among Us Hybridization Program 1100 Documented Abductions Dr David Jacobs"). Bombardowanie miłością jest stosowane również w sektach, polega na otoczeniu nowego członka sekty wyjątkową serdecznością, z jaką raczej nie spotykał się w dotychczasowym życiu. 


Pojawia się ona w początkowym etapie relacji z grupą, a celem tej techniki, podobnie jak w przypadku ufonautów, jest zbudowanie silnego związku emocjonalnego i przywiązanie jednostki do grupy (UFO porywaczy). W praniu mózgów stosuje się całą dodatkową gamę technik, jak: kłamstwo, huśtawkę emocjonalną, „spin”, „grywalizację”, czy bardzo popularną prowokację.

Przykład takiego działania to choćby ostatnia nieudana próba wykreowania „ofiary” podczas manifestacji ruchu KOD, gdy młody człowiek położył się na jezdni, udając ciężko poszkodowanego. Jednym z najświeższych przykładów prania mózgów na skalę masową, jest wprowadzanie „kolęd” Multi kulti, które mogą państwo obejrzeć w proponowanym tu filmie.


Z perspektywy iluminackiej rewolucji Polska jest państwem do pewnego stopnia wolnym, choć od 1992 roku, gdy szerokim strumieniem wchodziły na nasze ziemie organizacje Nowego Porządku światowego, zostaliśmy oficjalnie wchłonięci do cywilizacji ufonautycznej (demonicznej) NWO-GMO. Przez ostatnie lata polskojęzyczni członkowie sekty iluminatów dokonali straszliwych duchowych i materialnych zniszczeń 'naszej' Ojczyzny. Lata proniemieckich i proiluminackich rządów był czasem niebywale silnego ataku zła.


To jaka duchowość obowiązuje w danym państwie przekłada się na żywotność narodów, na perspektywy, na umysłowość, i wreszcie na liczebność, czyli ilość urodzeń. Cywilizacja śmierci, inaczej iluminacka, skazana jest na biologiczne wymarcie, jak sama nazwa wskazuje jest to formuła zbiorowej śmierci ! Stąd też pochodzą plany budowy/stworzenia przetrwalników "technologicznej osobliwości", w których mają zamieszkać dusze iluminackiej elity ! Zacytujmy tu typową informację jednego z iluminackich rządów.

(...)Jak informuje agencja Reuters, władze Szwecji zadeklarowały, że na skutek starzejącego się społeczeństwa i niskiego przyrostu naturalnego, Szwedzi potrzebują jeszcze większej ilości imigrantów, aby utrzymać na stabilnym poziomie system opieki społecznej. - Szwecja potrzebuje więcej rąk do pracy z zagranicy, żeby utrzymać swój system opieki społecznej i zapewnić opiekę starzejącemu się społeczeństwu – powiedział w rozmowie z Reuters Hakan Gustavsson, szef działu prognoz Publicznej Agencji Zatrudnienia. W związku ze starzejącym się społeczeństwem, niskim przyrostem naturalnym, a zarazem fatalną prognozą dotyczącą przyszłości systemu opieki społecznej, Szwedzi zadeklarowali, że potrzebują jeszcze większej ilości imigrantów. Deklaracje złożył Hakan Gustavsson, ważny urzędnik Publicznej Agencji Zatrudnienia, który wskazał, że napływ imigrantów pozwoli na utrzymanie systemu świadczeń na stabilnym poziomie. - Władze są zaniepokojone, bo jeśli do Szwecji nie przeniesie się znacząca liczba migrantów, to za kilka lat pojawią się poważne problemy na rynku pracy. Napływ siły roboczej z zagranicy złagodził niedobory, które jednak nadal mamy – dodał Gustavsson. Podkreślił, że w związku z niską liczbą dzietności, Szwecja jest w stanie przyjąć rocznie nawet ponad 60 tys. imigrantów. Pozwoli to na utrzymanie równowagi pomiędzy pracującymi zawodowo, a emerytami. Szwedzi informują, że w ubiegłym roku wniosek o azyl złożyło w urzędach 163 tys. osób, co stanowi europejski rekord. Zdaniem Hakana Gustavssona, tegoroczny wynik będzie dużo gorszy i może być niższy nawet o 80 proc. Szef Publicznej Agencji Zatrudnienia informuje, że nie jest to dobra prognoza dla stabilności systemu emerytalnego. Liczba mieszkańców Szwecji w 2017 roku prawdopodobnie przekroczy liczbę 10 mln, co będzie stanowiło wzrost populacji o około 9 proc. Analitycy wskazują, że dużą rolę w przyroście naturalnym odgrywają właśnie imigranci.(...)

Czy Polacy, a szerzej, czy Słowianie przetrwają ? Biblia coś nam o tym mówi. Z pewnością nastąpi asymilacja "części" globalnego społeczeństwa "wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło..." Apokalipsa 13:11 Nie wiemy czy do tamtego czasu będziemy istnieć jako naród, wszak obecnie rządząca partia (jest zmuszana ?) również wprowadza odgórne zalecenia.


Jest ich mniej, są ograniczone albo ograniczane, ale są. Istnieje scenariusz, który mówi, że do władzy dojdą silni Polacy, lecz pamiętajmy także o planie iluminackim dla Polski, taki istnieje. Do tej pory ustawa 1066 nie została odwołana, a jest to dla Polski, naszej suwerenności, językiem filmów sci-fi "Rozkaz 66" ! (Mocno podkreślmy, czy to do ustawy czy rozkazu należy dopisać trzecią szóstkę !). Jak zostało na początku zaznaczone sekta iluminacka jest oddana sprawie Lucyfera, Szatana, czy Diabła. Rozkaz 66 (z jęz. ang. Order 66) to polecenie wydane przez Palpatine'a stanowiące kluczowy element jego planu przejęcia władzy w galaktyce - filmu George'a Lucasa "Wojny Klonów". Treścią rozkazu była eksterminacja wszystkich Jedi.

Na zdjęciu św. Ojciec Maksymilian Kolbe Rycerz Niepokalanej
Głosił walkę z masońskimi siłami ciemności, jeden z nielicznych, którzy mówili wprost o strukturach zła "nierządnicy" ! MAKSYMILIAN KOLBE I ZORGANIZOWANE ZŁO

Był to początek tak zwanej Czystki Jedi. W przypadku Polski będzie to "bratnia pomoc iluminacka 1066". Sam film to jedna z ekranizacji pragnień technokratów, o stworzeniu Nowego Wspaniałego Świata. Możemy stosować zamiennie nazwę iluminaci-technokraci, są to synonimy. Ich plan jest coraz bardziej widoczny, przynajmniej dla chrześcijan. Lord Vader (Antychryst) jest oczekiwany, a może już na Ziemi jest (wydaje rozkazy ?). Gdy nadejdzie odpowiedni moment Palpatine (Abaddon) uruchomi całą sekwencję. Dlatego należy usilnie organizować Rycerzy Jedi (Rycerzy Nipokalanej) ! Z perspektywy duchowej, bo o takiej tu rozprawiamy, losy Polski, a przez to i Słowian zależą tylko i wyłącznie od Jezusa: "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dzienniczek. 1732)

Jeszcze raz zacytujmy urywki z Dzienniczka Rycerki Chrystusa !

"Kiedy dusza moja pod jego kierownictwem zaczęła zażywać głębokiego skupienia i pokoju, często słyszałam w duszy te słowa: umacniaj się do walki parokrotnie nieraz powtórzone." (Dzienniczek św. Faustyny 145a)

"...Trudności jej nie przerażają, są dla niej jakby chlebem powszednim – wcale jej nie przerażają, ani zastraszają, jak rycerza, który jest ustawicznie w boju, nie przeraża go huk armat. Daleka od przerażania się, ale nadsłuchuje, z której strony nieprzyjaciel atakuje, by odnieść zwycięstwo. Nic na ślepo nie robi, ale bada, zastanawia się głęboko, a nie licząc na siebie, modli się gorąco i zasięga rady rycerzy doświadczonych i mądrych, a tak postępując, prawie zawsze zwycięża." (Dzienniczek św. Faustyny 145c)

"Bywają zaatakowania, gdzie dusza nie ma czasu ani na zastanowienie, ani zasięgnięcie rady, ani na nic, wtenczas trzeba walczyć na śmierć i życie, czasami jest dobrze uciec się do Rany Serca Jezusowego, nie odpowiadając ani jednego słowa – tym samym nieprzyjaciel już jest zwyciężony." (Dz 145d)

"W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona, sama siebie naraża na upadki i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz. Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia." (Dz 145e)

"Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie powinna się modlić. – Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swa piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę." (Dz 146)

Święta Faustyna wspomina o nadsłuchiwaniu, z której strony nieprzyjaciel atakuje ! „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12 Zaproponowane powyższe kilka zdań z dzienniczka św. Faustyny ukazują "trochę inny obraz" dusz zakonnych od tego jaki jest oficjalnie prezentowany. Miłosierdzie owszem, ale i walka z bliżej nieokreślonymi istotami: "Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się śpieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami. - I dały się słyszeć głosy: Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. - Kiedy się ich zapytałam: Skąd was takie mnóstwo? - Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: Z serc ludzkich, nie męcz nas." - Cytat z "Dzienniczka" nr 418

Podstawą do napisania tego artykułu były teksty pt.: "Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze” oraz UFO-HolizmDruga część tego artykułu z elementami Archeo Star Wars - kontynuacja, nosi tytuł "2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a"

Trzecia część tekstu to "Hinduskie elementy dżedaizmu - rzeczywistość jest bardziej niezwykła od fikcji"
Narzucana siłą utopia multi kulti - Paul Joseph WatsonPolacy muszą się przygotować na rozkaz 66
https://www.youtube.com/watch?v=UCuVzvy73RsDiaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznejPolskie partie antydiabelskie i antyenwuowskie są możliwe do zrealizowania !


Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy - HoggardPlany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa PolskaMiędzynarodowy okultystyczny UFO-kominternSensacyjna i prawdziwa historia Polski - doktor KrajskiSensacyjna i prawdziwa historia Polski część II - doktor KrajskiWielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów


Nowi zaborcy Polski działają potajemnie, musimy walczyc z filantropowcami !
Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego ŚwiataProroctwo kardynała Wojtyły z roku 1976 ! Atak struktur zła na chrześcijaństwoAtak nowych hitlerowców NWO ! - Natanek, Kowalski, ChojeckiPrzyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje BibliiNiewidzialne małe kroczki
Wieża Babel oddział polski: Fogelman, Morawiecki, Zalewska, Gliński i Gowin


Duchowy terroryzm lucyferian w Polsce


Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO
https://www.youtube.com/watch?v=LPOltNn2n14


Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...Podróże do drugiego nieba - L.A.  Marzulli

Nie wydaje się państwu, że w USA i UE stosują czary ? Badania wielu różnych znawców tematyki skłaniają do przyznania takiemu poglądowi racji ! Pamiętamy wszyscy aferę Pizzagate, w której chodziło prawdopodobnie o moce pochodzące od istot z drugiego nieba, od istot tam przebywających..., wiele się zgadza z poglądem, że elity stosują środki nadprzyrodzone pochodzące od bytów zamieszkujących drugie niebo, wyglada na to, że światowe seksualne salony są uzależnione od tych istot ! A Pizzagate to efekt skumania się elity NWO z tymi bytami. O aferze Pizzagate zostało napisane tutaj: Amerykański sen, a może jednak horror... ?Istoty z innego wymiaru - Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologów

Tu w tym filmie jest wiele informacji o elitach planujacych wprowadzenie globalnego planu !
Produkcja istot humanoidalnych - Gonz Shimura
Polska zaatakowana przez Marxistów - Atak na Polskę - Max Kolonko Tell...Linki:
Prawdziwy Władca Pierścieni, część III - pojemniki "rządców świata" mordoru

http://www.pch24.pl/ustawa-1066-o-bratniej-pomocy-nie-do-ruszenia--przed-wakacjami,43762,i.html
http://www.pch24.pl/szwedzi-szokuja-swa-deklaracja--potrzebujemy-wiekszej-liczby-imigrantow,48269,i.html
http://niepoprawni.pl/blog/6496/eugeniusz-kosciesza-prawda-o-tzw-wielkiej-rewolucji-pazdziernikowej-czesc-2
http://www.infowars.com/obama-quietly-signs-the-countering-disinformation-and-propaganda-act-into-law/

Polska popiera gender i aborcję wśród nieletnich? Cicha akceptacja rządu dla chorej ideologii
Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Prawdziwy Władca monolitów
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Cesarstwo Rzymskie IV wiek, a UE wiek XXI – Kolejne Deja Vu, czy plan totalny ?
„W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów”
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
Amerykański sen, a może jednak horror... ?
Programowanie materii, a biblijne znamię
Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
Komórki macierzyste czy wykształcone organy?
 Kosmiczny jasyr – duchowa husaria
Polska kolejny raz najechana ?
Amerykański sen, a może jednak horror... ?
"Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?"
 Geopolityka ponadludzka - nowa/stara dziedzina nauki
Czarostwo społeczne czyli propagacja reakcji alchemicznej.
Islamskie sieci neuronowe zamiast chrześcijańskich ?
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność
Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia
Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?
Duchowe elementy układanki UFO
Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Dobra zmiana dla subkultury LGBT? Polska wsparła w ONZ interesy homoseksualnej międzynarodówki
Soros i niezwyciężeni
Odrażający, brudni, źli…
Cywilizacja łacińska czy dziki step. Dokąd zmierza Polska?
Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II
Sejmowy teatrzyk absurdu i obłudy
Mix Kolonko Wydało się - PO CHCAŁO NAS SPRZEDAĆ Szokujące doniesienia na PO i PSL
prosimy obejrzeć od tego momentu - 23min i 57sek !
Media sugerują, że elity mogą wstrzykiwać sobie młodą krew aby żyć dłużej
Sojusznik nie taki pewny. W obronie własnych interesów USA gotowe oddać Rosji wpływy w Europie Wschodniej
Czy gorszej jakości produkty z zachodnich supermarketów w Europie Wschodniej mogą być częścią planu depopulacji?

Poniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":18 listopada 2015 zmarł wybitny polski cybernetyk Józef Kossecki. W 1973 jako docent został pracownikiem naukowym w Międzywydziałowym Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych i rozpoczął propagowanie cybernetyki społecznej. Czym jest "Cybernetyka Społeczna" ? "Cybernetyka społeczna" dąży do określenia możliwości, warunków i skutecznych sposobów sterowania zjawiskami i procesami społecznymi, w wielkim skrócie chodzi by naukowo opracować metody sterowania ludzmi. Przez długie wieki sztuka sterowania ludźmi była domeną wtajemniczonych, którzy zazdrośnie strzegli swego monopolu. 

Od czasu powstania "cybernetyki społecznej" sytuacja uległa pod tym względem istotnej zmianie. Cybernetyka - jako nauka o procesach sterowania - zaczęła wyjaśniać pewne ogólne prawidłowości występujące we wszelkich procesach sterowniczych, zaś "cybernetyka społeczna" - ogólne prawa rządzące procesami sterowania społecznego. 

Znajomość tych praw może być bardzo pomocna tym wszystkim ludziom, zwłaszcza "społecznym inżynierom nowej ludzkości", którzy czynnie uczestniczą w tego rodzaju procesach. Wróćmy do naszego naukowca Kosseckiego. W 1974 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do której należał aż do jej rozwiązania w 1990.

Od końca lat 70. do końca lat 80. był prezesem Towarzystwa Kultury Moralnej, walczącego z przerywaniem ciąży, co dla wielu może być szokiem. Jak ktoś należący do PZPR może chcieć działać na rzecz człowieczeństwa, i to w taki sam sposób jak chrześcijanie ? Chociaż docent Kossecki był do końca w PZPR to też do końca popierał wszystko co wzmocni Polskę i Polaków, ich moralność. Ujawniał plany niewidocznych dla nas globalistów, którzy jak państwo zobaczą, chcą zniszczenia Kościoła Katolickiego ! 

Obecnie prowadzi się wojnę totalną z ludzkością, każde naturalne zachowanie, każda zdrowa myśl i wszystko co ma związek z ludzką naturą ma być w ocenie Kosseckiego zmienione, a właściwie zniszczone. Po rewolucji nowe "prawa" zastąpią zdrowy rozsądek i człowieczeństwo. Docent Kossecki od lat ostrzegał, że jacyś naukowcy oraz ideolodzy pracują by stworzyć nową "ludzkość". W związku z tym Polacy powinni się organizować i stanąć do nowej bitwy, która jest nie tylko informacyjną, ale i walką duchową. Co ciekawe społeczni inżynierowie postawili wszystko na jedną kartę, chcą zniszczyć cywilizację chrześcijańską i zastąpić ją nową religią technologicznego "Globalnego Umysłu Ula" (biblijnej bestii), do którego ludzie będą kopiować (uploud-ować) własne umysły, z których prawdopodobnie powstanie inteligentny jeden wielki (wirtualny) "obraz": "I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii" Apokalipsa 13:15 Dlatego teraz przytoczmy sensacyjne informacje związane z właśnie tworzonym nadchodzącym (wirtualnym) "obrazem" - "...była i nie ma jej, a ma przybyć." Apokalipsa 13:8 !!! "Banki i wszelkiego rodzaju fundusze zainteresowane są rozwijaniem i wciąganiem społeczeństw w system usług realizowanych za pośrednictwem internetu. Problem w tym, że kraje te nie mają odpowiedniej infrastruktury. Osiągnięcie celu ma umożliwić pozyskanie pieniędzy w ramach oenzetowskiego programu Agenda 2030.

Dzisiaj, głównie w krajach rozwiniętych, łączy się z siecią WWW 43 procent populacji świata. Jednak propagatorzy Agendy 2030 założyli sobie, że do 2020 r. wszyscy mieszkańcy Ziemi zostaną podłączeni do przystępnego cenowo internetu. Analiza danych z niektórych krajów afrykańskich może wprawić w osłupienie. Rwanda, która doświadczyła strasznego ludobójstwa w 1994 r., jest praktycznie cała pokryta światłowodami. W Kamerunie – jednym z najbiedniejszych krajów Afryki, liczącym ponad 24 mln mieszkańców – jest ponad 16 mln telefonów komórkowych. Brakuje za to solidnych mostów, dróg i artykułów pierwszej potrzeby.
" (!!!) cytat z: http://www.pch24.pl/swiatowa-finansjera-i-kon-trojanski-w-watykanie,54758,i.html#ixzz4tEXDiIZU

Polski naukowiec i wybitny znawca systemu komunistycznego, służb specjalnych, ich metod, wiedział jakimi sposobami posługują się konstruktorzy przyszłej "bestii", ostrzegał również by Kościół Katolicki nie dał sobie odebrać "dogmatów", na których się opiera.


Cybernetycy "bestii" od dziesięcioleci pracują nad rozmyciem praw i dogmatów, po to byśmy stali się bezbronni, byśmy już nie rozpoznawali prawdy, jaką jest Chrystus Zbawiciel i Jego nauka. Wykłady i spuścizna Kosseckiego powinny być dla wielu czymś, co choć trochę pozwoli się obronić przed nadciągającą globalną zawieruchą radykalnej sekularyzacji pscychocybernetyków Nachasza.

Odnośnie urywku z Apokalipsy 13:8 "...była i nie ma jej, a ma przybyć." proszę sprawdzić ten artykuł: http://popotopie.blogspot.com/2017/08/sztuczna-inteligencja-bya-i-nie-ma-jej.htmlMasońska wojna informacyjna z KRK.
https://www.youtube.com/watch?v=2PlJ5mGLqz4

Gdyby ktoś z czytelników nie był zbytnio obeznany ze stosowaną tu terminologią to powinien zapoznać się z treścią tekstów "Działalność bogów, panów i bytów UFO", "Każdy ma prawo być człowiekiem ?" oraz "Polska cywilizacja człowiecza" zawarte tu dane są mocno skondensowaną wiedzą na temat zjawisk mało rozpoznawanych przez ogół społeczeństwa. Dodatkowo bardzo istotnym w tym kontekście jest artykuł pt.: "O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Wybory w cieniu tajnych bractw ?"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"


Informacja z dnia 30/12/2016 !
"Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło decyzję o utworzeniu mandatu Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na „orientację seksualną i tożsamość genderową”. Tak oto po raz pierwszy w historii ONZ dokonano instytucjonalizacji agendy LGBT. I nie jest pocieszeniem fakt, że uczyniono to minimalną przewagą głosów. Działania Zgromadzenia można było zablokować, ale Polska wraz z krajami UE aktywnie temu przeciwdziałały. Efekt? „Niezależny Ekspert” już zapowiedział działania kwestionujące tożsamość małżeństwa, prawa dzieci do matki i ojca, wolność słowa i religii.": http://www.pch24.pl/onz-oficjalnie-bierze-sie-za-promocje-lgbt--teczowi-otrzymali-swojego-eksperta,48452,i.html#ixzz4ULZjob1GW temacie nadprzyrodzonych kontaktów Maryi z ludzkością odsyłamy do tekstów: EXO kontra VATICANA ? Królowa Nieba vs reptilianie (Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II), (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba), Nadprzyrodzone spotkanie w Kecskemet, Węgry rok 1939, (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983), („Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”) oraz (Entelechia w Turzovka- z jakiego nieba pochodzi starożytna Isztar, a z jakiego Maryja Królowa Nieba ?Kosmiczna wojna Baal Zebula z chrzescijanstwem - Marzulli, Stearman, Natanek

W Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak "Obcy" umieszczają coś u porwanego ("znamię" ?), w obrębie "trzeciego oka"..., "standardowa procedura" podczas uprowadzeń do UFO.

Ufologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazy
https://www.youtube.com/watch?v=iRKGAnDlIpM

Od 12min. i 11sek. jest mowa o przegłosowaniu w USA ustawy pozwalającej na czipowanie "umysłowo niepełnosprawnych" ! Kto i kiedy będzie ustalał o byciu "umysłowo niepełnosprawnym" ? Kolejny raz otrzymujemy potwierdzenie, że USA/UE to strefy i organizacje dążące do wprowadzenie globalnego niewolnictwa ! Czyżby się spieszyli przed nadejściem Trumpa ?
Wiadomość z dnia 15/12/2016, tu audycja o tym...
SkyWatchTV News 12/15/16: Congress Passes Bill to Microchip Mentally DisabledJeśli chcą państwo dowiedzieć się szybko o co chodzi w dzisiejszym świecie elit, to proszę obejrzeć film poniżej od momentu 10min i 37sek Okazuje się, że w ostatnich godzinach urzędowania prezydent Obama zrobił rzecz, która dla normalnych ludzi wydaje się niemożliwa !
Stulecie Fatimy - Nowy kulturkampf - Krajski, Alex Jones 25.02.2017Rok 2017 to kumulacja diabelstwa - Ks. NatanekRok 2017 to kumulacja diabelstwa, część II - Ks. Natanek

Rok 2017 to kumulacja diabelstwa - część III, ks. Natanek
https://www.youtube.com/watch?v=CsqcZ8rsOwg

Wielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!

Zawsze i wszędzie ten sam klej - superglue
Chipy, dane osobowe i totalna kontrola - 20.03.2017

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos