czwartek, 18 października 2018

Alex Jones pokazuje Obcego i porównuje go z humanoidami LGBTQZnany amerykański antyenwuowiec Alex Jones, dnia 16 pazdziernika 2018, na antenie stacji INFOWARS, pokazał się na tle Obcego. Chodzi o potajemny enwuowski plan odczłowieczania ludzkiej rasy. Zdaniem Amerykanina mają temu służyć coraz nachalniej prowadzone globalne posunięcia w strefie wychowywania dzieci, tak by stały się niespełna rozumu i dokonały samookaleczenia, które zrobi z nich istoty obojnackie (ufonautyczne). 

We wspomnianym programie zwraca się uwagę na cały medialny przemysł, nakierowany na uznanie homoseksualizmu i wszelkiej innej dewiacji za normalność, a nawet za coś lepszego niż biologiczno-psychiczne zdrowie, uznawane za "zacofanie" i "ciemnogród". Jones zaprezentował pełno przykładów stosowania technik psychomanipulacyjnych, jakie aplikuje się na społeczeństwach tzw. zachodu, by przekształcić je w całkiem obce struktury zbiorowego "życia", nadchodzącej szybkimi krokami rewolucji transhumanistycznej, przez wielu nazywanej też "ufonautyczną". 


Nie bez znaczenia był wspomniany obraz istoty UFO, tuż obok niego, albo razem z nią, pokazano osobę LGBTQ, ofiarę mocno skrywanego Nowego MkUltra. Jako że INFOWARS przoduje w odkrywaniu tajemnic NWO więc było we wspomnianej audycji wiele o inżynierii genetycznej, motorze napędowym "Nowego Wspaniałego Świata", albo słuszniej "Nowoczesnego Wspaniałego świata". Wydaje się, że świat zachodni stanął u progu, za którym nie będzie już odwrotu. Pojawić się ma "Wyższa Rasa", ta sama o której marzył Hitler. Będzie co chwilę udoskonalana, tak długo aż okaże się podobna do załogantów pojazdów NOL.


Czy jako Polacy, albo szerzej, jako Słowianie mamy szansę, by się uratować przed genetycznym Armagedonem ? Jeśli odzyskamy polityczną sterowność, możemy stworzyć strefy, gdzie tzw. "nowoczesność" Nowego Wspaniałego Świata będzie zabroniona, temu w pierwszej kolejności służą wszelkie programy nagłaśniające wielką rewolucję ufonautyczną filantropów VRIL ! Oni ją prowadzą na skalę globalną, rozpoczęli ją na początku lat 90-tych, to wtedy dotarła do Polski, ale o tym opowie wam poniższy film, zapraszamy.Linki:
Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia
Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !
Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”
Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया
O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Nowa Era – Czy aby napewno nowa ?
Szczególna teoria myślenia względnego
Fatima i polscy duchowi matrixowcy
UFO-Holizm
Duchowe elementy układanki UFO
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
Szaleństwo transgenderyzmu: kobieta ogłosiła się mężczyzną, a następnie psem


Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska kolejny raz najechana
https://www.youtube.com/watch?v=LE0ikIZWPRg


Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijn...
Atak okultystycznej mafii zboków nowego hitleryzmu NWO from Homosapiens sapiens on Vimeo.
czwartek, 11 października 2018

Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"


Niedawno byliśmy świadkami przełomu w badaniach nad fenomenem UFO. Oficer wywiadu wojskowego Luis Elizondo ujawnił, w ramach działań Pentagonu, że armia USA wydawała 22 miliony dolarów by analizować zjawiska NOL-i. Tyle wynosił roczny budżet amerykańskiego tajnego programu związanego z rozpoznaniem zagrożeń powietrznych, w ramach którego wojskowi zajmowali się poszukiwaniem tzw. "kosmitów". Wraz z dokumentami potwierdzającymi istnienie tajnego programu, wyciekło również nagranie zarejestrowane przez marynarkę wojenną. Słychać na nim rozmowę pilotów Super Horneta, którzy podczas rutynowego lotu nagrali pojazd istot innowymiarowych, lub inteligencję sterującą nieznanym rodzajem "wehikułu".

Mamy więc tu najbardziej poważne instytucje, prawdziwych wojskowych i stojącą nad nimi państwową śmietankę, która (pośrednio) potwierdza istnienie na tej planecie UFO-istot lub obcych inteligencji ("Niebiańskich Intelektów"), poruszających się poprzez czasoprzestrzeń na nieznanych do tej pory zasadach. W związku z tym wielu badaczy ma wrażenie, że powolnie wkraczamy w tzw. "miękkie" ujawnienie faktów o ich istnieniu, a kto wie, może nawet tego co tu robią, jaki przyświeca im cel.

Aby oswoić ludzkość z ich całkiem odmienną naturą, ich dziwacznymi pragnieniami, jeszcze dziwniejszymi umysłami, a co najważniejsze, z "niekonwencjonalnym" wyglądem ich ciał, czymkolwiek są, bo mogą być zrobione-skonstruowane w kosmicznych laboratoriach, starają się poprzez tajne stowarzyszenia Vril przekształcić nasz światopogląd, naszą biblijną wiarę. W ostatnich latach media elektroniczne są zalewane obrazami dziwacznie-osobliwie wyglądających trans płciowych humanoidów. Mówi się o nich jako o istotach gender, obojnakach, LGBTQ czy osobach trans. Pomijamy tu w tej chwili kwestię duchową, którą opisaliśmy w tekście pt.: "Schodzenie i wchodzenie na góry – II część Biblii subtelnej", a która wyraznie wskazuje na zasiedlanie tego typu "transpłciowych humanoidów" innymi UFOistotami. 

W tym króciutkim tekście chcielibyśmy zwrócić uwagę na powolne przyzwyczajanie opinii publicznej do widoku "UFO-ludzi", to znaczy jednostek homoseksualnych, lub trans-LGBTQ o wyglądzie "kosmitów". Proces ten ma za zadanie oswojenie ludzkości, by ta zaakceptowała całkowitą odmienność przyszłych humanoidalnych, albo nie humanoidalnych hybryd GMO, co ma doprowadzić do otwartości na przyjęcie jednej światowej religii, zlepionej z przekazów uzyskanych od UFO-kontakterów oraz co najważniejsze, do wdrożenia międzynarodowego prawa, uznającego Obcych (hybrydy) za pełnoprawnych członków społeczeństwa, spychając tym samym ludzi normalnych, jeszcze czystych genetycznie, na drugi plan. Jeżeli okultystyczny zamysł filantropów się powiedzie, to prawa tzw. zwykłych ziemian zostaną mocno ograniczone. 

Nie będzie można oficjalnie zauważać różnić w wyglądzie, opisywać ich, albo wskazywać na całkiem nieludzkie zachowania tych istot, bo może to być odebrane jako rasizm, homofobia, czy mowa nienawiści względem nieludzi ! Proszę się zastanowić, jak będzie się zachowywać istota połączona/zlepiona z kilku zwierząt w formę humanoidalną ? Oczywiście nie będzie człowiekiem i nie będzie się z tego powodu identyfikować z nami, tworząc jakieś UFO-GMO-getta (Agendy 2030) ! Lub co gorsza, część może chcieć się żywić ludzkim mięsem i ludzką krwią, co nie powinno nas dziwić, już od wieków elity struktur zła popijają ludzką krew i spożywają ludzkie mięso, wierząc że zdobywają w ten sposób moc zjadanej osoby.

Proces asymilacji ludzkości do UFO-cywilizacji jest prowadzony małymi kroczkami. Co jakiś czas, albo każdego dnia, w telewizjach pokazuje się "UFO-ludzi",  na razie jako ciekawostkę, ale zapewne już niedługo coraz częściej, tak by stały się takie obrazy "normalnością"-codziennością. W wielu "nowoczesnych" państwach wprowadzają urzędowe prawo nakazujące asymilację "wartości" LGBTQ ! To samo stanie się, gdy nadejdzie czas UFO-humanoidów z probówki. Przykładem tego typu działalności może tu być specjalny program telewizji BBC. Pisze o tym ostatnio Alex Jones, ufonautyczna audycja została nadana 9 pazdziernika 2018, promuje się w niej irakijsko-islamskiego geja, który wygłasza teorię na temat powiąznia jego ufonautycznej tożsamości płciowej z mechaniką kwantową ! 


Ciężko znaleźć lepszy przykład na zainstalowaną wewnątrz "ludzkiego ciała" istotę z innego wymiaru. Biblia podaje kilka przykładów ludzi, którzy byli opętani, lub działali pod wpływem mocy demonicznych. Z tego możemy rozpoznać pewne symptomy wpływu demonicznego jak również możemy zobaczyć, w jaki sposób demon doprowadza do opętania kogoś słabego, kogoś odrzucającego cywilizację chrześcijańską. W niektórych wersetach opętanie przez demony powoduje choroby fizyczne, takie jak stanie się człowiekiem niemym, zachorowanie na epilepsję, ślepota, itp. W innych wypadkach opętanie prowadzi do czynienia zła, Judasz jest tu doskonałym przykładem. 

W Dziejach Apostolskich 16:16-18 duch daje niewolnicy zdolność, by wiedziała pewne rzeczy, których nie mogłaby sama z siebie się dowiedzieć, podobne rzeczy propaguje ruch New Age. W przypadku człowieka opętanego przez wielką ilość demonów, miał on ponadnaturalną siłę, chodził nagi, i żył w kamieniołomach. Proszę zwrócić uwagę: "chodził nagi" ! W przypadku parad LGBTQ mamy w ludzkich ciałach podobne, albo wręcz te same istoty, większość paradujących jest prawie naga, albo naga ! Natomiast jeśli chodzi o chrześcijan to większość teologów wierzy, że chrześcijanin nie może być opętany, ponieważ mieszka w nim Duch Święty (2 List św. Pawła do Koryntian 1:22; 5:5; 1 List św. Pawła do Koryntian 6:19). Jeśli idziemy za Bogiem w całym naszym życiu, wkładamy na siebie Jego zbroję, i polegamy na Jego sile (a nie na naszej sile, List św. Pawła do Efezjan 6:10-18), nie musimy się bać niczego złego ze strony złych mocy, ponieważ Bóg jest Panem wszystkiego. (Odnośnie znaczenia krwi i odsysu krwi przez Obcych pisaliśmy w tekście pt."Polska Cywilizacja Człowiecza", w tym kontekście polecamy ten ważny artykuł.)Linki:
https://www.infowars.com/bbc-debuts-british-iraqi-gay-non-binary-muslim-to-explain-quantum-physics-gender-identity/
Polska cywilizacja człowiecza

"Decyzja Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego o wykreśle­niu homosek­su­al­izmu z klasy­fikacji zaburzeń psy­chicznych (DSM) przez głosowanie została poprzedzona intensywnymi dzi­ała­niami lob­bin­gowymi akty­wistów „gejows­kich” oraz debatami poli­ty­cznymi, które prze­toczyły się przez samo Towarzystwo, orga­ni­za­cje homosek­su­alne i media" http://www.pch24.pl/jak-usunieto-homoseksualizm-ze-spisu-chorob-psychicznych-,4499,i.html#ixzz5Tj6xnrGc

Dodatek - Aktualizacja z dnia 18/10/2018
Znany amerykański antyenwuowiec Alex Jones, dnia 16 pazdziernika 2018, na antenie stacji INFOWARS, pokazał się na tle Obcego. Chodzi o potajemny enwuowski plan odczłowieczania ludzkiej rasy. Zdaniem Amerykanina mają temu służyć coraz nachalniej prowadzone globalne posunięcia w strefie wychowywania dzieci, tak by stały się niespełna rozumu i dokonały samookaleczenia, które zrobi z nich istoty obojnackie (ufonautyczne).
We wspomnianym programie zwraca się uwagę na cały medialny przemysł, nakierowany na uznanie homoseksualizmu i wszelkiej innej dewiacji za normalność, a nawet za coś lepszego niż biologiczno-psychiczne zdrowie, uznawane za "zacofanie" i "ciemnogród". Jones zaprezentował pełno przykładów stosowania technik psychomanipulacyjnych, jakie aplikuje się na społeczeństwach tzw. zachodu, by przekształcić je w całkiem obce struktury zbiorowego "życia", nadchodzącej szybkimi krokami rewolucji transhumanistycznej, przez wielu nazywanej też "ufonautyczną".
Nie bez znaczenia był wspomniany obraz istoty UFO, tuż obok niego, albo razem z nią, pokazano osobę LGBTQ, ofiarę mocno skrywanego Nowego MkUltra. Jako że INFOWARS przoduje w odkrywaniu tajemnic NWO więc było we wspomnianej audycji wiele o inżynierii genetycznej, motorze napędowym "Nowego Wspaniałego Świata", albo słuszniej "Nowoczesnego Wspaniałego świata". Wydaje się, że świat zachodni stanął u progu, za którym nie będzie już odwrotu. Pojawić się ma "Wyższa Rasa", ta sama o której marzył Hitler. Będzie co chwilę udoskonalana, tak długo aż okaże się podobna do załogantów pojazdów NOL.
Czy jako Polacy, albo szerzej, jako Słowianie mamy szansę, by się uratować przed genetycznym Armagedonem ? Jeśli odzyskamy polityczną sterowność, możemy stworzyć strefy, gdzie tzw. "nowoczesność" Nowego Wspaniałego Świata będzie zabroniona, temu w pierwszej kolejności służą wszelkie programy nagłaśniające wielką rewolucję ufonautyczną filantropów VRIL ! Oni ją prowadzą na skalę globalną, rozpoczęli ją na początku lat 90-tych, to wtedy dotarła do Polski, ale o tym opowie wam poniższy film, zapraszamy.

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska k...Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijn...
Atak okultystycznej mafii zboków nowego hitleryzmu NWO from Homosapiens sapiens on Vimeo.
Ateistyczne urojenie / The Atheist Delusion - Ray Comfort [PL] CAŁY FILM


Odnośnie "Wielkiego przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji", to twórcy tego planu chcą depopulować część ludzkości, wspominaliśmy o tym w artykule pt.: "Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch", chodzi o "Nową Przestrzeń Życiową-Lebensraum", zacytujmy tu urywek: "W epoce Nowego Gestapo NWO jest to przestrzeń życiowa dla wybranych 500-set milionów obywateli Nowej Ziemi-Gai, wymarzona "przestrzeń-Lebensraum" powstanie zaraz po tym jak zostaną wymordowane miliardy "Untermensch"("Podludzi-hołoty"). "

Jednym ze sposobów na uzuskanie "Nowego Lebensraum" są tzw. "Opryski Chemtrails" ! W okolicach gdzie mieszka autor tego bloga biją rekordy zrzutów hemtrails. Ktoś potajemnie podpisał cyrograf, że Polska zrzeka się kontroli tych lotów i zgadza się truć ludność, zgodzili się również, i to potajemnie, na fakt, iż duża część populacji może od tego poumierać.Kilka lat temu władze UE wymyśliły tzw. ''program przeciwko ociepleniu klimatu'', według którego z samolotów pasażerskich rozpyla się substancje odbijające promienie UV (przynajmniej tak twierdzą w Brukseli!) Po rozpyleniu tych szkodliwych substancji tworzą się smugi (chemtrails), po pewnym czasie zmieniające się w chmury i zasłaniające całe niebo!

Smugi te mogą zmienić pogodę! Jak widać nie tylko UE zajmuje się tworzeniem chemtrails! Przed kilkoma laty w Rosji rozpylano je nad Moskwą, aby zrobić ładną pogodę na koncert Michaela Jacksona! Zatem chemtrails może wywoływać zarówno deszcz jak i rozganiać chmury, tak, iż niebo jest bękitne!  Ale nie o pogodę tu chodzi! Jak donosi brytyjski dziennik ''The Guardian'' w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych siły zbrojne Wielkiej Brytanii testowały chemtrails nad Szkocją jako rodzaj broni chemicznej, czego efektem był olbrzymi wzrost zachorowań na nowotwory w tym rejonie Zjednoczonego Królestwa! Obecnie UE stosuje w samolotach tą samą substancję jaką lotnictwo wojskowe testowało ad Szkocją!

Rząd Polski wyraził zgodę na trucie własnych obywateli śmiertelnymi smugami! Media prawie w ogóle o tym nie wspominają! Jedynie w czerwcu 2010 roku wspomniano o tym problemie w TVN 24 i to jeszcze w prześmiewczym, szydzącym tonie! Każdy inteligenty człowiek wie, że nie ma ocieplenia klimatu! Dlaczego więc UE truje mieszkańców Europy? Czyżby to jedna z powolnych, ale za razem skutecznych masońskich metod depopulacji?
wtorek, 9 października 2018

Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992

Jeśli zapoznali się państwo z serią artykułów o Nowym Hitleryzmie NWO, to przyszła kolej na ich kulminacyjny moment. Należy przypomnieć, iż psychodeliki, ogólnie "narkotyki", albo z języka starożytnego "środki farmakia", mają długą historię stosowania na całym świecie. Są używane przez szamanów do rytualnego uzdrawiania, ceremonii inicjacji, a także w niektórych rytach religijnych do kontaktów z nieznanymi formami istnienia. Psychodeliki wykorzystywane w praktykach religijnych określane są mianem enteogenów. Najpopularniejszym i jednocześnie najbardziej napiętnowanym zastosowaniem psychodelików jest poszukiwanie doświadczeń religijnych(spoza tej rzeczywistości), a także poszukiwanie inspiracji i rozwój psychiczno-duchowy.

Szczyt popularności psychodelików przypada na lata sześćdziesiąte XX wieku, gdy były niezwykle istotnym elementem kontrkultury(antykultury, jak to opisują znawcy, w tym pan Karoń), powiązanym z tzw. "kulturą" hipisowską. Pomimo oficjalnej prohibicji użycie psychodelików, do której zaliczamy marihuanę, nadal jest powszechnym zjawiskiem, a właściwie nasila się ! Słowo psychedelic zostało użyte po raz pierwszy w 1957 roku przez Humphry'ego Osmonda w odpowiedzi na propozycję okultysty Aldousa Huxleya, który wymyślił własną nazwę dla meskaliny, LSD i tym podobnych środków.

Aldous Huxley jest znany z różnych rzeczy. W roku 1931 napisał najbardziej enwuowską powieść Nowy Wspaniały Świat. Nazwę tą, co dla wielu może być zaskoczeniem, wykorzystywali pierwsi nowożytni Niu Ejdżowcy - hitlerowcy. Naziści, tak jak dzisiejsi Nowi Hitlerowcy NWO, wpajali dzieciom i młodzieży pojęcie Nowego Wspaniałego Świata, a ten miał się pojawić po zaprowadzeniu na całej planecie porządku nowej Germani (technokratów), będacej w łączności z UFO, miedzy innymi za pomocą anten-włosów czarownic Vril.


Do tej pory wielu twórców próbowało eksperymentować ze środkami psychodelicznymi, wychodząc z przekonania, że będą mogli głębiej odczuwać, lepiej komunikować się z duchami, poznać własne wnętrze i w ten sposób lepiej tworzyć. Po tego typu środki sięgali przykładowo Stanisław Ignacy Witkiewicz, i wspomniany Aldous Huxley. Tuż przed wielkim germańskim UFO-kontaktem Vril, inny zaawansowany okultysta Aleister Crowley, starał się nawiązać kontakt z UFO istotami, co ostatecznie udało mu się zrealizować, typowa UFO istota która mu się objawiła nazywała się LAM. Z relacji po zarzyciu ostrych psychedelików, na pewnym etapie pomiędzy wymiarami, w trakcie doświadczeń farmakia, Crowley miał formę doświadczenia kontaktowego z udziałem wielkogłowego bytu, znanego obecnie UFO-kontakterom (okultystom) jako Lam.

Lam (którego nazwa wywodzi się od tybetańskiego słowa "droga" lub "ścieżka"), stał się tematem portretu Crowleya nasyconym własną wewnętrzną jakością. Oryginał został po raz pierwszy wystawiony w Nowym Jorku w 1919 roku i był wielokrotnie reprodukowany od tego czasu. Chociaż brakuje mu surowej mocy bardziej ekstrawaganckich płócień i murali Crowleya, jest to jednak niezwykła praca. Obiekt jest przedstawiony z bliska i pojawia się jak krasnolud, mimo że nie ma wskazania skali w całej kompozycji. Głowa jest duża, gładka i bezwłosa, zwężająca się do spiczastego podbródka. Usta są podobne do szczelin; oczy rozciągają się częściowo po bokach twarzy. Nie ma żadnej sugestii, co do ubrania poza tym, co wygląda jak płaszcz zapięty pod szyją, istota nie ma uszu. W skrócie, Lam przypomina niczym typowego okupanta UFO typu "egzaminator" (co Amerykanie nazwaliby "szarymi").

Psychodeliki, od innych substancji psychoaktywnych (stymulantów, depresantów) odróżnia to, że nie wpływają bezpośrednio na znane nam stany umysłu, ale indukują doświadczenia zdecydowanie różne od zwykłego stanu umysłu, często są porównywane do odmiennych stanów świadomości: transu, medytacji, marzeń sennych. Związki psychodeliczne w małych dawkach wywołują u człowieka głównie zaburzenia percepcji, zmienność myśli lub nastroju, przy zachowanej świadomości i minimalnym wpływie na pamięć czy orientację.

Wywierając wpływ na świadomość sprawiają, że czas, przestrzeń, kolory i dźwięk są inaczej odbierane po ich spożyciu. Mogą pojawić się halucynacje wzrokowe, tzn. osoba po ich spożyciu może widzieć rzeczy fantomy, lub wręcz istoty z innego wymiaru. W tym miejscu warto wspomnieć o psychedeliku DMT, inaczej Dimetylotryptaminie. Dimetylotryptamina jest potężną substancją psychoaktywną. Palona, wstrzykiwana, wciągana do nosa, czy zażywana doustnie z aktywatorem/inhibitorem MAOI, powoduje silne enteogeniczne doświadczenie, które obejmują wyraźne zmiany percepcyjne, euforię, intensywne efekty wizualne i innowymiarowe halucynacje. W latach 1990-1995, psychiatra Rick Strassman prowadził badania nad DMT na University of New Mexico. 20% ochotników, którym podał iniekcyjnie wysokie dawki DMT doniosło, że miało kontakt zmysłowy z istotami pozaziemskimi - tzw. "kosmitami" ! Było o tym w filme YouTube pt.: "Farmakia w starożytnosci i w czasach dzisiejszych - HD. PL".

Dlaczego o tym wszystkim tu wspominamy ? Z dobrze potwierdzonych badań i dokumentów, wynika że od kwietnia do czerwca 1940 roku służby kwatermistrzowskie niemieckiej armii rozdysponowały wśród żołnierzy 35 mln tabletek Pervitinu oraz Isophanu, specyfiku o lżejszym działywaniu. Pervitin to inaczej metamfetamina. Działanie psychotropowe Pervitinu jest ogólnie zbliżone do amfetaminy. Działa jednak dłużej i stan delikwenta po spożyciu jest dużo intensywniejszy. Pervitin jest jednak bardziej toksyczny – duże dawki powodują skrócenie tzw. drzewa neuronowego w ośrodkowym układzie nerwowym, inaczej doprowadza do szaleństwa, choroby umysłowej.

Pervitin powodował u żołnierzy pobudzenie, zwiększoną czujność, odporność na sen i ból, poczucie wszechmocy, braku skrupułów i wolę walki do upadłego ! Z każdym tygodniem II Wojny Światowej po stronie niemieckiej powiększała się liczba przekonanych do tezy, że żołnierz po Pervitnie ma większą wartość bojową. Żołnierze Wehrmachtu, podbijając w 1939 roku Polskę, szpikowali się metamfetaminowymi tabletkami. Możemy już teraz oficjalnie określić Blitzkrieg jako: okultystyczno-duchową napaścią energetyczno wampirycznych niemieckich opętańców, a ponieważ Hitler odwoływał się wprost do Szatana, można śmiało nazwać ich pierwszą w tym wymiarze Armią Lucyfera !

Ponieważ metamfetamina jest silnie toksyczna więc z czasem zaczęły napływać z frontu niepokojące meldunki o aktach niesubordynacji żołnierzy, mordach na umundorowanych pobratymcach, powodowanych przedawkowaniem pigułek, atakach paniki, śmierci z wycieńczenia i zawałach, doniesienia zaniepokoiły na tyle ministra zdrowia Rzeszy Leonardo Contima, że zaalarmował dowództwo, próbując reglamentować mundurowym dostęp do Pervitinu.

W czerwcu 1942 roku wojsko wprowadziło poradnik dotyczący radzenia sobie ze stanami zmęczenia. Określono w nim, że 2 tabletki Pervitinu działają pobudzająco przez okres 3-8 godzin. Podwójna dawka gwarantuje bezsenność przez 24 godziny. Farmakia w służbie munduru i oręża nie była tylko specjalnością III Rzeszy. Z metod korzystało alianckie lotnictwo. Nie bez znaczenia, były aptekarskie doświadczenie z benzedryną (obowiązująca od 1927 roku, m.in. w USA , handlowa nazwa metamfetaminy). Sięgali po nią angielscy i amerykańscy żołnierze oraz marynarze walczący w tropikach.

Podkreślmy jeszcze raz, termin "farmakia", od tysięcy lat oznacza stosowanie chemii, narkotyków oraz innych specyfików, by wywoływać duchy, UFO istoty, a także posługiwać się nieznanymi mocami, czy magią/czarami ! Zanim niemiecka Armia Lucyfera wkroczyła do Polski, naród germański przez lata był poddawany mocnemu szprycowaniu ! Począwszy od zwykłych gospodyń, po elity. Pervitin był powszechnie dostępny i spożywany jak dające siłę "cukierki". Co ciekawe w pewnym początkowym momencie kampania wyborcza Hitlera była walką z uzależnieniem Niemców od narkotyków, jednak Adolf szybko sam zasmakował w metamfetaminie.


W latach pomiędzy 1919, a rokiem 1933 Republika Weimarska była (finansowo) uzależniona od ogromnych farmaceutycznych produkcji kokainy i heroiny. Aby dać wyobrażenie o skali tej zależności, rok przed wygraną pierwszej wojny światowej zmuszono republikę do podpisania traktatu Międzynarodowej Konwencji Opium w 1929 r. Już wtedy sam Berlin produkował 200 ton opiatów. W rzeczywistości Niemcy odpowiadały za 40 procent światowej produkcji morfiny w latach 1925-1930 (kokaina była wówczas podobną historią). W sumie, wraz z ich ekonomią, w dużej mierze zniszczoną przez I wojnę światową, Republika Weimarska stała się światowym handlarzem narkotyków.

Naziści postanowili skończyć z uzależnieniem, a poprzez to z osłabieniem niemieckiego narodu. Wydali walkę narkotykom i początkowo odnieśli sukces. Nazywano to cudem. Oczywiście trwało to tylko do chwili, gdy Hitler, jak i reszta narodu, po raz pierwszy zasmakowała niepozornej metamfetaminy. Po tajnym namaszczeniu Hitlera, jego duchowej łączności z UFO istotami, z duchami Atlanów - Vril, Adolf stał się abstynentem, nawet nie pił kawy z powodu kofeiny, wszystko to trwało do momentu zażycia ogólnie dostępnego, niepozornego "cukiereczka pervitinu".

Temmler, niemiecka firma farmaceutyczna, po raz pierwszy opatentowała Pervitin w 1937 r., niemiecka populacja uwikłana w okultystyczny wir nazizmu wychwyciła jego pozytywne skutki. Temmler zlecił jednej z najlepiej prosperujących agencji reklamowych w Berlinie opracowanie planu marketingowego wzorowanego na firmie Coca-Cola. W 1938 roku w Berlinie plakaty reklamujące Pervitin były dosłownie wszędzie, począwszy od filarów dworca, aż do zaułków instytucji. Wraz z rozpoczęciem kampanii Temmler wysłał każdemu lekarzowi w Berlinie próbkę leku w poczcie, z nadzieją, że społeczność medyczna poprowadzi ogół społeczeństwa w ramiona Pervitinu.

Naród niemiecki zignorował mało znane negatywne skutki narkotyku, a zamiast tego skupił się na dostarczonej energii, bardzo potrzebnej w kraju, który najpierw odbudował się po I Wojnie, a następnie błyskawicznie zmobilizował do II Wojny Światowej. Wówczas było prawie niepatriotyczne, żeby nie być pracowitym, a Pervitin pomagał, dawał kopa, gdy nic innego nie pomagało w budowie "silnych Niemiec". Poza tym "niepozorny cukierek" był wtedy znacznie tańszy niż kawa ! (Oficjalnie najbardziej znarkotyzowanym obecnie państwem są Stany Zjednoczone, gdzie Donald Trump wydał wojnę wszelkim narkotykom, również tym legalnym, zapisywanym przez lekarzy !)

Podczas II wojny światowej, jak wspomnieliśmy, po raz pierwszy Armia Lucyfera zasmakowała potęgi metamfetaminy, gdy naziści dokonywali inwazji na Polskę w 1939 r. Żołnierze byli zachwyceni Pervitinem - podobnie jak ich dowódcy, którzy pisali wychwalające raporty popierające użycie narkotyku. Przyglądając się sytuacji Niemców sprzed II Wojny Światowej, wydaje się, że byli przygotowywani do duchowego przejęcia  przez zjawisko farmakia. Ktoś, jakaś potężna siła z innego wymiaru, za pomocą Loży Vril-Thule, planowała pierwszą globalną realizację planu Nowego Wspaniałego Świata, dzisiejszego NWO.

Szatańskim prorokiem, który prowadził coraz bardziej naćpanych Niemców ku Nowemu Wspaniałemu Światu - (dzisiejszej Agendzie 2030), okazał się być prorok Fuhrer. Analizując jego energetyczno-amokalny styl wygłaszanych przemówień, elektryzujących coraz bardziej naenergetyzowane tłumy na zjazdach NSDAP, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że był „pod wpływem”, nie tylko narkotyku, ale przede wszystkim istot z innego wymiaru - samego Szatana, czemu służyła coraz bardziej dostępna "pervitinowa farmakia". Dr Morell, osobisty lekarz, zalecał mu zresztą zażywanie energetyzującego specyfiku. Po pewnym czasie z bezsennością i napadami lęków wódz Rzeszy radził sobie sięgając po barbiturany.

W krańcowym okresie życia Hitlera, jak wynika z zapisków nazistowskich lekarzy i dygnitarzy, miał zażywać do 90 lekarstw, z czego dziennie było to 28 różnych specyfików. Na liście były zastrzyki z testosteronu, krople kokainowe do oczu, wlewki, mieszkanki witamin, alkoidy i ekstrakty belladony. Była też oczywiście amfetamina. Aby leczyć problemy gastralne swojego pacjenta, jego wzdęcia, biegunki i kolki, Morell sięgał po strychninę i atropinę. Zalecał używanie Neo-Balistolu, zakazanego wówczas toksycznego związku, wytwarzanego na bazie smaru do czyszczenie broni palnej. Z dostępnych opracowań wynia, że większa część nazistowskiej elity okazała się być ćpunami, prowadzącymi do boju narko-armię, a ujmując to w kontekście duchowym, w którą wcześniej już weszły, albo w której zainstalowano obce duchowe istoty ufonautyczne !

Pamiętajmy, że w szczytowym okresie, Hitler przebywał sam zamknięty w swoim ściśle chronionym pokoju długimi godzinami. Nikt nie wie co się wówczas z nim działo, jakie wizje, jakie halucynacje, albo jakie istoty mu się wówczas objawiały, a są doniesienia, iż wspominał o kontakcie z UFO bytami. Z badań doktora Michaela Bennetta, opisanych w filmie: "Farmakia w starożytnosci i w czasach dzisiejszych - HD. PL.", wynika, iż to musiało się wtedy wydarzać. W czasie długich godzin nikt nie miał wstępu do magicznego pokoju Hitlera, czuwało nad tym SS.

Hitler wspominał o jakiejś potężnej mocy, która nim kierowała, pozwalając wpierw duchowo wygrywać, by następnie tą wygraną materializować ! II Wojna światowa była również pierwszą okultystyczną wojną duchów, wstępem do Wielkiej Bitwy pod Har-Magedonem. To właśnie do niej jesteśmy obecnie przez (polskojęzyczne) elity NWO wpychani. Temu służy wszechobecny nakaz wywoływania niepochamowanych mocy seksualnych, ukrytego stosowania nauk demonów, zabijania dla Molocha (hebr. מלך „Melek”) nienarodzonych dzieci. Widać coraz większą mobilizację środowisk LGBTQ, inaczej nowych bojówek Szatana, które oskarżają ludzi normalnych, o to że są normalni, że nie podążają za nowoczesnością nadchodzącej kolejnej udoskonalonej wersji Nowego Wspaniałego Świata - genderowskich UFO-transhumanów !

Hitlerowska Armia Lucyfera, tak jak dzisiejsi Nowi Hitlerowcy NWO, nienawidziła chrześcijaństwa. Obecnie jest podobnie, znowu coraz wyrazniej widać bezpardonowy atak sił zła na (chrześcijańską) ludzkość. By wygrać tą bitwę, zanim zmaterializuje się jej fizyczny wymiar (Znamię Bestii), musimy walczyć duchowo, a jedyną mocą, jedyną Istotą, jaka ma zdolność wygrać ze strukturami zła jest Jezus Chrystus, Duch Święty i Maryja Dziewica. Pojęcie walki duchowej oparte jest o nauczanie wielkiego wojownika Jezusa: "Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz." (Mt 10:34). Aby móc założyć Królestwo Boże w naszych duszach, trzeba najpierw zburzyć królestwo Szatana. Należy wykorzenić złe nałogi, narkotyki, wyrzec się grzesznych przywiązań, umieć odrzucić coraz bardziej narzucaną nam opinię o tzw. "nowoczesności wspaniałych UFO transów".

Znany polski specjalista od nadchodzącego "Nowego UFO-marksizmu", Krzysztof Karoń, ma w tej kwestii podobne zdanie do innego polskiego badacza i ufologa, doktora inzyniera Jana Pająka, twierdząc o dzisiejszej UFO-elicie Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, jako o pasożytach, żerujących na reszcie, nazywanej motłochem, czy wręcz niewolnikami, co zresztą jest zbieżne ze wspomnianym planem Agendy 2030. Pasożytnicze elity NWO starają się odbierać nam życiową energię, wysysać z nas soki, budując kolejny raz okultystyczny system cywilizacji śmierci.("Pasożytnictwo - filozofia niemoralności, zastoju i nieszczęścia")

Kulminacją badań nad Nowym Hitleryzmem NWO, etapem który doprowadził do odkrycia duchowego Blitzkriegu z roku 1992, jest cytat z Dzienniczka świętej Faustyny o numerze 1732: "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje." (Dzienniczek. 1732) Szanowni państwo, jeżeli jesteście, albo uznajecie się za chrześcijan, to w pewnych momentach odczówacie świat duchem, macie niezwykłe doświadczenia za sprawą Świętej Nauki. Dlatego zdaniem piszącego, w okresie pomiędzy rokiem 1934, a 1938, kiedy nasza święta rodaczka miała kontakt z Jezusem i spisywała to co jej dyktował Zbawiciel, mieliśmy jako Polacy podarowaną przepowiednię, albo antidotum przeciw hitlerowskiej Armii Lucyfera, lub co bardziej prawdopodobne, przeciw dzisiejszym Nowym Hitlerowcom NWO, którzy są w prostej linii następcami nazistów !

Proszę sobie uzmysłowić globalną sytuację. W latach wybuchu okultystycznej hitlerowskiej UFO bomby farmakia Niu Ejdż-Thule-Vril, właściwie w tym samych latach szatańskiego apogeum, mamy w Polsce kontakt z Najwyższym, z Synem Boga YHWH, który przekazywał Faustynie słowa o przyszłej, możliwej systuacji Narodu Polskiego, w przeciwieństwie do 80 milionów niemieckich opętańców Hitlera, o nas jako o Narodzie wywyższonym w potędze i świętości ! Określone istoty z innego wymiaru ("kosmici" - zgodnie z biblijną informacją: "„Kiedy Najwyższy dzielił narody i rozpraszał synów Adamowych, ustalił granice narodów wedle liczby aniołów Bożych." Powtórzonego Prawa 32, 8-9) nadzorowały gestapowski reżim, którego iskra dała początek wielu, jeśli nie wszystkim pomysłom obecnej dyktarury filantropowców, do nich przemawiał poprzez medium Fuhrera Szatan, do nas poprzez św. Faustynę sam Zbawiciel ! Już przez sam ten fakt jest to piękne i można uznać to za wywyższenie, albo wstęp do czegoś wspanialszego, co bardzo niepodoba się obecnej machinie zła. (Odnośnik do słów Hitlera)

Odpowiedzią Nieba na tak grozną sytuację tworzącego się w Niemczech opętanego narko-reżimu, następnie jego kontynuację w formie oenzetowskiego NWO, może być wywyższenie Polski ! Wspaniała przeciwwaga, przynajmniej duchowa, została zarysowana w tym samym czasie, w którym Nowy Wspaniały Świat essesmanów świętował swój globalny początek. To nie był przypadek ! Skorelowanie tych dwóch duchowych historiozoficznych faktów nie było do tej pory takie oczywiste, ale za sprawą Ducha Świętego się udało ! Jako ludzkość, dzięki Polsce mamy szansę, ale tylko: "jeżeli posłuszna będzie woli Mojej" !

Według Ojców Kościoła walka duchowa toczy się na różnych płaszczyznach, między innymi na osobistej, przeciw "ciału i krwi", to jest przeciw namiętnościom, złym skłonnościom i popędom; oraz na płaszczyźnie duchowej, przeciw Szatanowi, gdzie bronią jest modlitwa i zjednoczenie z Bogiem. Św. Paweł w Listach podkreśla słabość ludzkiej natury. W Liście do Koryntian pisze: Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga, twierdz warownych. (2 Kor 10:3-4). Aby człowiek mógł pokonać Szatana, potrzebne są mu nadprzyrodzone środki: Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. (Ef 6:13-18).

Aby wygrać z nieprzyjacielem, trzeba najpierw rozszyfrować strategię jego tajnego działania. Kluczem do skutecznego przeciwstawienia się diabłu i jego pomocników jest poznanie natury wojny duchowej, zdolności oraz sposobów wpływania na człowieka - Nowego MkUltra. Szatan działa m.in. poprzez pokusy(Nowego Wspaniałego Świata), więc konieczne jest także uświadomienie sobie, czym one są dla człowieka oraz nauczenie się wychodzenia z nich obronną ręką. Zgodnie ze słowami św. Piotra, głównym zadaniem człowieka wierzącego jest dążenie do świętości, do utrzymania cnoty (bronienia je przed zakusami seksedukatorów). Na drodze ku niej stają trzy przeszkody. Pierwsza to pożądliwość, drugą jest skażona grzechem natura, trzecią stanowią podniety naturalne oraz trucizna sączona przez Gestapo-NWO !

Zatem wierność Bogu wymaga od nas podjęcia walki nie tylko z tym, co nazywamy ciałem i światem, ale także z aniołami upadłymi. Dobitnie podkreśla to św. Paweł w Liście do Efezjan: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (Ef 6:12) Duch wiary i intensywne życie wewnętrzne są tarczą ochronną przeciw pokusom złego ducha. Szczególną wartość czuwania i modlitwy w walce z pokusami potwierdza Ewangelia św. Mateusza: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. (Mt 26:41).

Linki:
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ? - Aktualizacja 24.08.2018
Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"
Duchowe oblicza grupy trzymajacej władzę – potwierdzone przez portal PCH24 !
Nowy Wspaniały Świat "charagma therion"
Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji
Kiedy Nowe Stowarzyszenie Vril rozpocznie kolejny holokaust ?
Lekarze, nowocześni alchemicy (φαρμακεύς) ? Egipsko – grecka magia ‚farmakija’
‚Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia’
Wielki Wschód Francji chce wprowadzenia „europejskiego obywatelstwa”
Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a
Nowe sensacyjne ustalenia w sprawie zamachu na J.F. Kennedy’ego !
Kiedy nowi hitlerowcy NWO rozpętają wojnę i zaatakują Izrael ?
Nowi hitlerowcy NWO – pożywienie Hitlera i jemu podobnych
Ufolog Jan Pająk ma podobne, albo takie samo zdanie o pasożytniczych elitach, jak Krzysztof Karoń, z tą różnicą, że ufolog wspomina również o pasożytach kosmicznych: "Pasożytnictwo - filozofia niemoralności, zastoju i nieszczęścia"
Zrównoważony rozwój w natarciu: ONZ postuluje radykalną transformację społeczeństw
Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny
Odnośnie znaczenia krwi i odsysu krwi przez Obcych pisaliśmy w tekście pt."Polska Cywilizacja Człowiecza", w tym kontekście polecamy ten ważny artykuł.


Wojenne dopalacze 480p  plNarkotyki i uzależnienia Hitlera   II Wojna Światowa   film dokumentalny...
High Hitler Hitler na haju film dokumentalny LEKTOR PL HDKrzysztof Karoń i jego najnowsza książka! „Historia antykultury”, czyli pogaństwo vs. wartości! – POLECAMY !!!Farmakia w starożytnosci i w czasach dzisiejszych - HD. PL.


Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska k...Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijn...


Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego Świata
Za sprawą farmakia możliwe są podróże do „Drugiego Nieba” !

17 punktów Agenda 2030  Czym ona jest dla ludzkościwtorek, 11 września 2018

Kiedy Nowe Stowarzyszenie Vril rozpocznie kolejny holokaust ?


Podczas holokaustu miało zostać zamordowanych 6 milionów Żydów. Wielu ludzi podważa tą liczbę, ale nie będziemy się tym tu teraz zajmować. Jest coś o wiele ważniejszego niż spekulacje nad tym ilu zostało okrutnie uśmiercanych w niemieckich obozach zagłady. Należy pamiętać o równoczesnym ludobójstwie Romów oraz masowych mordach na etnicznych Polakach i radzieckich jeńcach wojennych, prowadzonych przez hitlerowską bestię. Dziwnym "zbiegiem okoliczności" zagłada Żydów, w większości, przeprowadzona została na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich !

Stanowiła, łącznie z zagładą Romów i Polaków, bezprecedensową próbę wymordowania całych narodów przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej nie była przeprowadzona w takiej skali. Dla nas Polaków, powtórzmy: ten "dziwny zbieg okoliczności", powinien być przyczyną, by się zastanowić nad przyszłością, czy aby "przypadkiem", nie jest szykowany kolejny masowy, i jeszcze większy mord !

Jesteśmy zapewniani przez medialne koncerny NWO, że nikt, nigdy, nie odważy się ponownie na taką zbrodnię. Tego typu zapewnienia nie są warte złamanego grosza. Mocarstwa szykują się do wielkiej wojny. Chiny są w szale kopania podziemnych miast, gigantycznych schronów, tak samo Rosja i USA. Trwa wyścig budowania monstrualnej wielkości bunkrów. Równocześnie w tym samym czasie społeczni inżynierowie sprowadzają do Europy ogromne ilości wyznawców Allaha, w terminologii duchowej można śmiało nazwać to islamskim wojskiem. Wszystko zmierza do konkretnego kulminacyjnego momentu. Każde mocarstwo już niedługo stworzy własną Sztuczną Inteligencję, a te zaczną między sobą rywalizować.Któregoś dnia może się okazać, że w pewnych rejonach, w których do tej pory istniała cywilizacja chrześcijańska władzę przejmą islamiści. Już w 2014 amerykański Nesweek pisał: „Żydów w Europie nie atakuje się dziś dlatego, że popierają Izrael. Ich atakuje się dlatego, że są Żydami”. W miejscowości Liege w Belgii właściciel popularnej kawiarni wywiesił niedawno tabliczkę: „Psy mile widziane. Żydzi nie”. Można by tak cytować bez końca. Fala pogromów w zachodniej Europie już niedługo może stać się rzeczą powszednią. Należy podkreślić jedną rzecz, my się tu nie zastanawiamy nad winą, czy niewiną Żydów, ale nad możliwym nadchodzącym nowym holokaustem. Dlaczego ?


Bo zawsze gdy morduje się Żydów, sytuacja chrześcijan jest podobna ! Jest w tej całej sytuacji pewien tajemniczy, albo bardzo ukrywany element, wyłuszczył go znany analityk marksizmu Kszysztof Karoń. Ktoś, pewne mało rozpoznane grupy - struktury zła - starają się tak programować masy społeczne, by te nienawidziły Żydów ! Najważniejsza jest sama nienawiść, która wyłącza racjonalne myślenie. To samo zrobiono za czasów Hitlera, wyłączono ludziom umysły, nie potrafili rozsądnie myśleć.

Wielka hitlerowska sekta nazistów wychodowała okultystyczną armię ciemności. Krzysztof Karoń w swoich analizach podkreśla, że na terenie Polski możemy obserwować pewien etap wywoływania społecznej nienawiści, zogniskowanej na Żydach. Jeśli spojrzeć pod tym względem na sytuację globalną, to któregoś dnia może okazać się, jest to bardziej niż prawdopodobne, że zacznie się nowy żydowski "Shoah-holokaust".

Ktoś może określić takie teorie jako czcze gadanie, jednak sytuacja społeczeństw rozwija się dynamicznie, co pokazują dobrze ukrywane policyjne statystyki, a jako chrześcijanie dodatkowo wierzymy w biblijne przepowiednie, jedna z nich, według iterpretacji najwybitniejszych biblistów, przykładowo Chucka Misslera, mówi nam o przyszłym jeszcze okrutniejszym ludobójstwie Narodu Wybranego.

Prorok Zachariasz w swojej Księdze miał zapisać, iż w przyszłości dwie trzecie całej populacji Żydów zostanie uśmiercona ! "W całym kraju - wyrocznia Pana - dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje." Ks. Zachariasza 13:8 Analizując zdarzenia jakie mają miejsce w USA i zachodniej UE oraz plany technokratycznej elity, pogrążonej całkowicie w okultystycznych praktykach, można uznać werset z Księgi Zachariasza za wysoce prawdopodobny. Aby jeszcze lepiej to naświetlić, cały ten "dziwny zbieg okoliczności", wystarczy przypomnieć sytuację tuż sprzed II Wojny Światowej i porównać ją do dzisiejszej. Struktury zła usilnie pracują nad ponownym globalnym wyłączeniem ludzkich rozumów, nad wyelimonowaniem zdrowego rozsądku !


Więcej niż analogie...


W roku 2008 została wydana książka pt.: "Stowarzyszenie Vril"(ang. "The VRIL Society"), jej autor, holenderski historyk Theo Paijmans, przedstawia dokumenty wspomnianej w tytule organizacji, w nich mają pojawiać się informacje o zaawansowanych technicznie szkicach pojazdów UFO. Były cenną wiedzą jaką dysponowało przedwojenne "Stowarzyszenie Vril", "Thule" i wreszcie sami naziści. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej na terenie Niemiec miało miejsce spotkanie dwóch okultystek, należących do tajnej grupy germańskich czarownic, kobiety zabrały się razem z nazistowskimi inżynierami do obrzędu, ten miał na celu okultystyczny rytuał łączności z istotami UFO, podobno wcześniej wspomniane panie nawiązały kontakt z istotami z planety "Aldebaran"(zdjęcie bardzo długowłosej pani)


Jeszcze przed tymi wydarzeniami miały przekazać nazistom plany pojazdów NOL, spisane przez czarownice były w języku sumeryjskim i staroniemieckim. Plany wehikułów UFO były tak dziwne, albo zaawansowane, że "Towarzystwo Vril" musiało stosować do ich opisu mętne słownictwo ezoteryczne, nigdzie indziej i nigdy wcześniej nie występujące. Wiadomo również, że ścisła kadra SS "musiała" uczestniczyć w duchowych obrzędach wywoływania duchów niemieckich praprzodków, a części udało się nawiązać kontakt z "kosmitami" oraz Atlantami. Ktoś nie będący w temacie może to wszystko wyśmiać, w takim przypadku osobę taką można uznać za nowicjusza, profana albo ignoranta.(U dołu czarownice Vril !)

Od tysięcy lat ludzkość stara się nawiązać(nawiązuje) kontakt z istotami innowymiarowymi, z aniołami, z demonami, duchami, bogami i z Bogiem. Skupiając się tylko na ostatnich 400-300 latach wydawać się może, że takich prób jest coraz więcej. Hitlerowcy postawili wszystko na jedną ezoteryczną kartę, i nie była to karta chrześcijańska. Sam Hitler przyznawał się do jakieś tajemniczej potężnej duchowej siły, bez której nie mógłby prowadzić swojej walki, ani dojść do władzy. Wspominał o Lucyferze.

Hitlerowskie kierownictwo było jednym wielkim wyznaniowym zlepkiem wszelakich możliwych prądów New Age ! Najbardziej pociągała ich mityczna Atlantyda. Dziś jest podobnie. Szczyty globalnej władzy są w rękach ludzi wierzących w Abaddona, inaczej Apollyona. Tak jak Hitlerowcy, tak dzisiejsi globaliści wierzą w istoty UFO, kontaktują się z nimi. Najbardziej zaawansowaną UFOgrupą, wylęgarnią globalnych kadr, jest ufonautyczna organizacja "Kościoła scjentologów", budująca na pustyni lądowiska dla NOL-i.


To tam od samego początku wpaja się adeptom czysto ufonautyczną historię ludzkości.  Tam też wierzy się w nadchodzącą erę genetycznie projektowanej nowej "ludzkiej" rasy. W dzisiejszych czasach "nowoczesności i postępu", coraz bardziej rozwiniętej inżynierii genetycznej, zaległe plany Hitlera, by skonstuować nową rasę panów stają się w pełni możliwe. Od kilkudziesięciu lat słyszymy o pozyskaniu przez rządy rozbitych pojazdów "kosmitów", to dzięki nim, a dokładniej "inżynieri odwrotnej", ludzkość miała dokonać szeregu odkryć.
To też miało przyczynić się do budowy pierwszych ludzkich prototypów tego typu urządzeń. Tajne i mniej tajne towarzystwa od wieków prowadzą telepatyczny kontakt z tzw. "kosmitami", te dzisiejsze i coraz bardziej "nowoczesne", przygotowują ludzkość do przybycia na Ziemię ich "zbawiciela", który poprowadzi armię ciemności do ostatecznej bitwy między siłami dobra i zła, w której hordy szatana zetrą się z anielskimi hufcami pod wodzą Chrystusa w zażartej walce pod Har-Magedonem.

Przygotowania do tego etapu idą pełną parą. Wpierw należy tak ograniczyć wolność słowa, by ludzie nie mogli się dowiedzieć jak wygląda prawdziwa sytuacja, jaka jest prawda. 20 czerwca 2018 Parlament Europejski odrzucił pierwszą postulowaną przez Komisję Europejską zmianę w prawie autorskim, ale już 12 września 2018 ponownie zajmie się kontrowersyjną dyrektywą, mającą za cel cenzurę internetu. Starają się wszystkie swoje cele osiągać małymi kroczkami, tak by masy się nie spostrzegły do czego to wszystko prowadzi. Realizowany jest ściśle tajny globalny plan depopulacji (w tym nowego holokaustu - Ks. Zachariasza 13:8), harmonogram nowych hitlerowców NWO jest bardzo napięty. Do roku 2030 chcą wprowadzić szereg "nowoczesnych ulepszeń", ludzkość ma zostać asymilowana do cywilizacji ufonautycznej w momencie upragnionego stopienia się ze sztuczną inteligencją, jest to kodowane nazwą "Technologicznej osobliwości", albo z jęż. ang. "singularity".


W związku z tym, światową sytuację jaka się wyłania na horyzoncie, można opisywać na różne sposoby. Sami globaliści, ich elita, należy do usilnie skrywanej organizacji okultystycznej, do antykościoła. Wierzą w istoty duchowe, w ufonautów, w duchy. Te stworzenia kontaktują się z nimi w ich ośrodkach, podczas duchowych rytuałów.  W opini licznej grupy specjalistów, jednym z najbardziej okultystycznych państw jest USA. To tam ma obecnie miejsce największa i najokrutniejsza duchowa bitwa. Od jej rezultatów zależy los świata i Polski. Chociaż Donald Trump nie jest święty, to musi zmagać się z czystym duchowym złem.

W celu obalenia jego rządów i zablokowania kolejnej kadencji nowi hitlerowcy rozpoczęli akcję cenzury totalnej. Wpier zablokowano głównego antyenwuowca Alexa Jonesa. Jego programy zniknęły z wszystkich większych platform ! Doszło do tego, że zablokowano nawet smarfonową aplikację INFOWARS.COM. To jest już jawne pogwałcenie konstytucji Stanów Zjednoczonych ! Wielkie medialne koncerny odwołują się przy tym do prawa własności, ale "zapominają" o prawie do wolności słowa, a te jest zapisane w dokumencie nadrzędnym, ono nie koliduje z prawem do własności, albo do tzw. wewnętrznej polityki danego medium.

W 2018 roku w USA rozpoczęło się wyjątkowe wydarzenie - to jest faza konstrukcji społeczeństwa post chrześcijańskiego, kolejny szczebel drabiny wyznawców Abaddona-Apollyona, przybliżanie się do wprowadzania śmiercionośnej Agendy 2030, przywoływania "Sidiousa". To w niej proponuje się, już oficjalnie, stworzenie nowej ludzkiej, genetycznie zaprojektowanej, rasy nadludzi(albo podludzi) - panów, nowego gestapo-GMO. Duchy które wcześniej zamieszkiwały w ciałach hitlerowców przeniosły się obecnie, albo weszły w ciała innej elity. Z historii wiemy, że hitlerowska śmietanka, ich większa część, zaraz po zakończeniu wojny uciekła do USA(mowa jest o około 10.000 tysiącach ! - nie kikudziesięciu), a z nimi, jak twierdzi większa część amerykańskich biblistów, przedostały się tam określone duchy, te same, które wcześniej weszły w SS-manów.

("Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie.")

Nawet jeśli Trump przetrwa atak sił zła i zostanie powtórnie wybrany, to chwila ta będzie trwała jedynie 4 lata. Co się stanie po jego kadencji ? Jest wysoce prawdopodobne, że część elit i zbrojeniówka popiera Trumpa, mogą jednak chcieć wywołać wojnę światową, tak by utrzymać dominację, zamiast oddać  władzę na rzecz Chin, jak tego pragnie globalna mafia filantropów. Część Amerykanów podejrzewa bardzo grozny spisek. Coś większego od wydarzeń z 11 września 2001 Mówi się nawet o odpaleniu bomby atomowej na terenie USA, lub czymś podobnym. Jeżeli starać się powiązać takich romiarów "Fałszywą Flagę"(ang. "Fals Flag") z jakimś urywkiem Biblii, a Sany Zjednoczone jako jedną z głów bestii, to właściwym może być ten z Apokalipsa św. Jana 13:3 "I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona".


Takich rozmiarów "Fałszywa Flaga" będzie odpowiednikiem "Podpalenia Reichstagu", po tym wszystko potoczyć się może analogicznie do sytuacji z 27 lutego 1933 roku, kiedy Hitler zaatakował Budynek parlamentu Rzeszy. Wówczas ludność Niemiec straciła wszelkie prawa, tak samo ma wyglądać sytuacja narodzin Nowego Wspaniałego Świata, kiedy dla własnego bezpieczeństwa wszyscy zostaną zaczipowani.

Jaka powinna być nasza odpowiedz na tak wielkie zagrożenie ? Wszystko wskazuje, że najbardziej wpływa na okultystów, wszewlkiej maści masonów-iluminatów i całą resztę, uwikłanych w smoczy New Age globalistów - Maryja Dziewica: „I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwa Jezusa” (Ap 12, 17).  Lucyfer prowadzi walkę na ziemi, kierując swój gniew przeciw Niewieście i Jej potomstwu.

Wielowiekowa tradycja utożsamia Niewiastę z Apokalipsy oraz z Protoewangelii — tak nazywamy werset piętnasty rozdziału trzeciego Księgi Rodzaju — z Maryją, matką Jezusa z Nazaretu. Zwycięska Niewiasta z Apokalipsy w sztuce chrześcijańskiej jest ukazywana jako pogromczyni szatana, depcząca głowę węża. Ale w rzeczywistości, również według słów Pisma Świętego, to Jezus, czyli „potomstwo Niewiasty”, miażdży głowę szatanowi. Czytamy w Księdze Rodzaju: „Położę nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę (Bóg wydaje wyrok na węża kusiciela), między twoje potomstwo i jej potomstwo; ona zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz jej piętę”. Tak brzmi tekst hebrajski. Tłumaczenie greckie, nazywane Septuagintą, umieszczało w tym miejscu zaimek męski, czyli dokładne odniesienie do Mesjasza: „On zmiażdży ci głowę”.Linki:
Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992
Nowi hitlerowcy NWO – pożywienie Hitlera i jemu podobnych
Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ? 
Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch
Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"

Duchowe oblicza grupy trzymajacej władzę – potwierdzone przez portal PCH24 !
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
Kiedy nowi hitlerowcy NWO rozpętają wojnę i zaatakują Izrael ?
Odlot Hitlera
Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?
Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji

Ważnym linkiem w tym temacie jest tekst pt.: Marzulli, Stearman i Braun, co ich łączy ?

Z ostatniej chwili: ACTA 2.0 uchwalona! To początek końca wolności w internecie?

Aktualizacja 13/09/2018 - "Polska dobrowolnie zgodziła się na wcześniejsze raportowanie do ONZ o postępach w realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju w naszym kraju. Pierwszy przyjęty przez rząd w czerwcu tego roku raport zaprezentowano w lipcu podczas pierwszego przeglądu wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030 ONZ. Czytając ten raport aż włos się jeży na głowie!" - więcej tu: http://www.pch24.pl/polska-chce-byc-prymusem-agendy-2030--zobacz-co-przygotowuje-rzad-,62821,i.html#ixzz5QyJrtERs

Project Paperclip: Dark side of the Moon
Odnośnie znaczenia krwi i odsysu krwi przez Obcych pisaliśmy w tekście pt."Polska Cywilizacja Człowiecza", w tym kontekście polecamy ten ważny artykuł.


W mroku tajnych stowarzyszeń Stowarzyszenia nazistowskiego okultyzmu Lektor Pl - POLECAMY, bo szybko ten film zablokują !
Czciciele Słońca,Pogańskie I Okultystyczne Korzenie NSDAP I SS-Film Doku...Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska k...
Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijną archeologię


Potężny hylemorf-alchemiczny przekaz do podświadomości ludzkosci - Hoggard
Pan Braun i pan Gryguć mają informacje i to potwierdzone, że Żydzi budują w Polsce największy na świecie bunkier dowodzenia armią Izraelską ! Tu w Polsce a nie w Izraelu !