niedziela, 3 kwietnia 2022

Starożytne alchemiczne piramidy - Trójkąty miłości

 Od czasów Platona wszelka spekulacja metafizyczna rozgrywa się w ramach trójkąta, przykładowo: Bóg, człowiek, świat - natomiast chrześcijaństwo: Bóg, Syn i Duch Święty - te "trzy" to chrześcijański dogmat uznający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby – po grecku hipostazy – pozostając jednocześnie jednym Bytem ! Starożytność obfituje w "trójkąty", będąca podstawą budowy zagadkowych budowli, często "piramid". Dziwaczne i niezwykle tajemnicze piramidy to budowle w kształcie ostrosłupa prawidłowego o podstawie czworokątnej, lub do niego podobnym, służące najczęściej jako grobowce, albo podbudowa dla świątyni, czy innych nieznanych nam celów łączności z innymi wymiarami, lub inteligencjami je zamieszkującymi. Ich kształt pochodzi od "trójkąta". Pisarze chrześcijańscy w ciągu wieków rozpoznawali niektóre fragmenty Starego Testamentu jako zapis objawienia się Boga, zawierający mglistą zapowiedź tajemnicy Trójcy, czasami, albo częściej, opisywanej jako "Trójkąt".


 
Organizacją najbardziej skrajnie "trójkątną" jest masoneria, inaczej wolni murarze. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich. Trójkąt w masonerii to najmniejsza jednostka organizacyjna, nie podstawowa, lecz swoiście ułomna. Trójkąt można powołać wówczas, kiedy nie ma możliwości powołania loży. Jak państwo zapewne pamiętają, i jak tu poniżej pokazujemy, w lożach widoczne są dwa zachodzące na siebie trójkąty. 


Jest to symbol zaczerpnięty ze starożytności i przywłaszczony przez sektę iluminacko-ufonautyczną w celu tworzenia istot alchemicznych. Masoneria od wieków chce przywołać-przywołuje do tej rzeczywistości różnorakie inteligencje duchowe, by ostatecznie powołać, albo stworzyć Antychrysta ! W wielkim skrócie, właśnie temu ma służyć ich rozumienie, albo doktryna "dwóch zachodzących na siebie trójkątów". Pisaliśmy o tym w tekście pt.: "Maryja kazała zakopać piramidy ! Prawdziwi katolicy masoni istnieją – część II".
 

 
Dziwnym "zbiegiem okoliczności" dwa trójkąty na przeciw sobie są także znakiem umieszczonym na fladze państwa Izrael. Żydzi twierdzą, że tajemnicze "dwa trójkąty" to święty znak, inaczej "Gwiazda Dawida", albo z języka matematycznego - heksagram. Heksagram lub seksagram to sześcioramienna geometryczna gwiazda. W rzeczywistości nie jest zbytnio znane żadne źródło (choć za chwilkę takie postaramy się zaprezentować), które określiłoby miejsce i czas pojawienia się heksagramu - jak mistycy nazywają gwiazdę o sześciu kątach. Wiadomo tylko, że była już używana w Indiach około roku 4000 przed narodzeniem Chrystusa, jedynego prawdziwego Jogina ! Występuje już w VII w. p.n.e. w wykopaliskach w Sydonie - na znalezionej tam pieczęci. W starożytności służyła prawdopodobnie jako talizman, z bliżej nieznanych duchowych powodów stała się symbolem judaizmu, jego herbem. Od 1897 godło syjonizmu, a od 1948 na fladze państwa Izrael. W XX wieku symbol ten nabrał tragicznej wymowy, kiedy to naziści zmusili Żydów do noszenia na ramieniu żółtej „Gwiazdy Dawida”.


 
Chociaż stała się znana jako symbol judaizmu, to jednak nigdy nie należała wyłącznie do tej religii. Można ją spotkać również w sztuce muzułmańskiej i w dekoracjach wielu średniowiecznych katedr. Jak twierdzi wtajemniczony brazylijski filozof Mario Sergio Cortella, „heksagram zawsze był dla wielu ludów symbolem ochrony, przedstawiając jedność Nieba z Ziemią”, lub jak twierdzą UFOmasoni, jest to połączenie istot "trójkąta niebiańskiego, z istotami trójkąta ziemskiego - istot ziemskich" (by stworzyć ichniego mesjasza). Tymczasem nazwa „Gwiazda Dawida” pochodzi z hebrajskiego „Maren David”, co dosłownie oznacza „Tarcza Dawida”.


Według żydowskiej tradycji, żołnierze króla Dawida nosili na swoich tarczach heksagram, aby w ten sposób zapewnić sobie Bożą ochronę. Gwiazda Dawida pełni w judaizmie taką rolę, jaką krzyż w chrześcijaństwie. To dlatego oficjalnie, tak dla informacji pospólstwa, Gwiazda Dawida znajduje się nie tylko w nawet najstarszych synagogach i na żydowskich nagrobkach, ale również na państwowej fladze Izraela. Naszym skromnym zdaniem państwo Izrael posiada na swojej fladze starożytny znak-symbol, który pochodzi z hinduizmu, był zapożyczony przez Hebrajczyków, jak i przez inne ludy Ziemi. Mistycy chrześcijańscy pierwszych wieków zajmowali się objasnianiem i kontemplacją tego symbolu.

Gwiazda Dawida jest heksagonem, na który składają się faktycznie dwa symbole - "trójkąty", nałożone na siebie tak, że stanowiąc jedną całość zyskują znaczenie kabalistycznej Jedni zawierającej w sobie nierozerwalną Dwójnię. Górne i dolne trójkąty tej Gwiazdy są szczytami dwóch symbolicznych piramid nałożonych na siebie - dolnej "ziemskiej", i górnej "niebiańskiej". Piramida skierowana wierzchołkiem ku niebu stanowi starożytny symbol, niektórzy uważają, że boskiego pierwiastka władzy, jej podstawa wspiera się na ziemi, a wierzchołek wskazuje na boskie pochodzenie władzy królewskiej, przykładowo. 

Druga piramida, skierowana wierzchołkiem ku ziemi, symbolizuje spływ mocy niebiańskiej na świat podksiężycowy i można w niej upatrywać ustaloną w niebie i sięgającą ku ziemi moc kapłana, bóstwa, lub samego Stwórcy. W tej formie, złożonej z zachodzących na siebie trójkątów, Magen Dawid czyli Gwiazda Dawida jest monoteistycznym znakiem Imienia Boga JHVH, a znak utwierdza święte Imię Jego na wieki. Na Ziemi symbol ten może w pełni wyrazić się w Mesjaszu Zbawicielu, który łączy w sobie Mesjasza kapłańskiego - cedeq, i Mesjasza królewskiego - miszpat, co jak wiemy miało miejsce w czasie kiedy Maryja Dziewica została otoczona Duchem Świętym, a Ten ukształtował w Jej łonie Zbawiciela ! "...oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki: albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło." Mat 1:20

Niektórzy przypuszczają, iż znak ten nie ma nic wspólnego z biblijnym królem Dawidem - z badań archeologicznych wynika, że jest znacznie starszy ! Część badaczy uważa, iż chodzi tu o gwiazdę Kijuna (Amosa 5:26), zwaną także gwiazdą Remfana (Dzieje Apostolskie 7:43). Obie nazwy są starożytnymi określeniami planety Saturn, której symbolem była prawdopodobnie sześcioramienna gwiazda. Werset z księgi Amosa sugeruje, iż Izraelici przejęli jej kult od Kananejczyków wraz z kultem Molocha. Dzisiejsza nazwa gwiazdy może wynikać z faktu, iż syn i następca króla Dawida, Salomon, pod koniec życia zwrócił się ku politeizmowi (1 Królewska 11:4-8) i być może wówczas kult gwiazdy Kijuna nabrał szczególnego znaczenia w starożytnym Izraelu ! Skąd Hebrajczycy, a wcześniej Kananejczycy wzięli swój tajemniczy znak ?

W magii heksagram znany jest pod tradycyjną nazwą pieczęci Salomona. Symbol ten sięga korzeniami aż po Daleki Wschód, gdzie znany był jako Wielka Yantra w tantryzmie hinduistycznym. Trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu symbolizował pradawną samicę (Mena, Menaka), istniejącą przed początkiem świata. Wytworzyła ona w sobie nasienie, które wyrosło w ujawnioną męskość, reprezentowaną przez trójkąt skierowany wierzchołkiem ku górze. Heksagram symbolizuje połączenie tych dwóch pierwotnych sił. Żydowska kabała przejęła ten symbol z pełną świadomością jego charakteru płciowego, co następnie wykorzystuje UFOmasoneria, heksagram kabalistyczny pokazywał złączenie męskiego bóstwa z jego żeńską esencją Szekiną. Tym samym stosunek płciowy mężczyzny i kobiety stał się sakramentem. Na poziomie duchowym heksagram jest najwyższym symbolem zrównoważonej boskości. Heksagram pojawia się także w przedstawieniach hinduskiej mandali. Z naszych badań "Argonauty", jakie przeprowadziliśmy, wynika, że mamy tu do czynienia z symbolem duchowej archeologii, dotyczącym miłości, która ostatecznie przybrała postać Jezusa Chrystusa, najwyższego Jogina - Jedynego który potrafi uwolnić z diabelskiego koła samsary !

Zacytujemy teraz państwu urywek pracy duchowego archeologia, poszukiwacza znaczenia hinduistycznych (dwóch) zachodzących na siebie trójkątów ! Jest to analiza starożytnego tekstu z Indii. Oto on: "Z kontekstu komentarza nie wynika jasno, co ów werset dokładnie znaczy. Ani też Jayaratha nie podaje, skąd ów cytat pochodzi. Lecz gdy zajrzymy do tantrycznych tekstów buddyjskich, z łatwością stwierdzimy, że dwuwiersz ten zaczerpnięty został z jakiegoś dzieła, należącego do tego systemu i odnosi się do wielkiego symbolu mistycznego, powszechnie w tym systemie przyjętego. Komentarz Tilopy (Tilopā) cytuje tę strofę i przypisuje jej autorstwo Hewadźrze (Hevajra). Wystarczy rzut oka na komentarz Tilopy, by stwierdzić, że w cytacie podanym przez Jayarathę występują znaczące różnice i że jego wersja jest prawdopodobnie błędna. Zamiast ṣaṭ-kāra powinno być evaṁ-kāra, a zamiast bodha-ratna-karaṇḍakam – buddha-ratna-karaṇḍakam, zgodnie z wersją, jaka znajdujemy u Hewadźry.

Po wprowadzeniu tych poprawek otrzymujemy następujące znaczenie owego dwuwiersza: „Boska forma, mająca postać sylaby ‘e’, ozdobionej wewnątrz sylabą ‘va’ [symbolizuje] Istotę Najwyższej Mądrości (buddha-ratna-karaṇḍakam), siedzibę wszelkich form Rozkoszy”. W mistycznych tekstach buddyjskich symbol ten określany jest terminem „evaṁ-kāra”. Hewadźra powiada: ānandās tatra jāyante kṣaṇa-bhedena bheditāḥ | kṣaṇa-jñānāt sukha-jñānam ‘evaṁ-kāra’ pratiṣṭhitam || - [„Tam rodzą się rozkosze, powstające z rozszczepienia chwili; poznanie chwili daje poznanie szczęścia, jakie tkwi w ‘ewamkarze’.”] Świadczy to o tym, że wierzyło się, iż w owej ‘ewamkarze’ powstają rozmaite rodzaje rozkoszy, wywodzące się od różnych momentów czasowych (kṣaṇa).

Ogólny charakter symbolu jest wystarczająco jasny. Literę ‘e’ rysuje się jako trójkąt mający wierzchołek skierowany ku dołowi, a literę ‘va’ z dodana kropką (bindu) jako trójkąt z wierzchołkiem skierowanym ku górze, przy czym trójkąt, oznaczający ‘va’ wpisany jest w trójkąt ‘e’, zaś bindu (kropka) stanowi wspólny środek obu trójkątów i oznacza ich jogę, czyli połączenie. Dwa trójkąty, „e’ i ‘va’ są jako takie odrębnymi symbolami odpowiednio Śakti i Śiwy, i w hinduistycznych tekstach agamicznych noszą nazwy Śakti-trikoṇa i Śiva-trikoṇa. Popularną formą symbolu jest ṣaṭkoṇa (sześciokąt) z bindu w centrum. Devendra Paripṛcchā Tantra, cytowana w zbiorze „Subhāṣita-saṁgraha”, którego manuskrypt dawno temu przyniesiono mi do sprawdzenia, zawiera dwa wersety, związane z mistycznym znaczeniem tego wielkiego symbolu.

[Niechaj sylaba ‘e’ będzie matką, sylabę ‘va’ uważajmy za ojca, a punkt (bindu) niechaj będzie ich połączeniem; to połączenie jest Najwyższym Niezniszczalnym. Sylaba ‘e’ niechaj będzie Mądrością [boginią Saraswati], a sylaba ‘va’ Panem Szczęśliwym; punkt zaś znany jest jako Serce – w nim wszystkie rodzą się sylaby.] Litera ‘e’ symbolizuje tutaj Matkę, czyli Śakti, a ‘va’ Ojca, czyli Śiwę, natomiast bindu symbolizuje ich połączenie, które jest najwyższą akszarą (paramākṣara = najwyższa sylaba, lub: najwyższy niezniszczalny = Brahman), pierwotnym źródłem wszystkich sylab.

A w komentarzu czytamy: ekāraś-candrā-bhāsaḥ, vaṁkāraḥ sūryaḥ, ubhayaṁ divā-rātri-jñānam. To znaczy, że ‘e’ jest Księżycem, czyli Nocą, a ‘vaṁ’ jest Słońcem, czyli Dniem, zatem ‘evaṁ’ oznacza Noc i Dzień, czyli Czas. W języku jogi księżyc oznacza zwykle Prakṛti, a słońce Puruszę (Puruṣa). Zatem interpretacja ta zgodna jest z przedstawioną wcześniej. Choć jest to tajemnica, której prawdziwego znaczenia nie ujawnia się osobom spoza kręgu ezoterycznego, to buddyjskie teksty szkół Mahajany i Wadźrajany twierdzą zgodnie, iż istnieje zasadnicza, istotna różnica pomiędzy dwiema drogami (naya) Mahajany, czyli pomiędzy prajñāpāramitā-naya i mantra-naya. Powiada się, że prawdy tej pierwszej mądrości zostały objawione przez Nauczyciela z wysokości góry Gṛdhrakūṭa, natomiast tajemnice mantr zostały objaśnione z innego miejsca, znanego jako Śrī Dhānya. Jestem zdania, że są to nazwy pewnych ośrodków (pῑṭha) w ciele ludzkim i że nie powinno się ich mylić ze znanymi miejscami geograficznymi noszącymi te same nazwy, z którymi się je z pewnych specjalnych powodów zwykle identyfikuje." - koniec cytatu.

Co ciekawe, "graficzne trójkąty", jak i "piramida" pojawia się na pustelni Ks. Natanka. Jak widzimy powyżej, kadry pokazują tworzoną często "piramidę z zasłony", która jest kształtowana (świadomie, lub nie) w oparciu o święte przedmioty. Jest tam również "Trójkąt Boga Ojca", inaczej Trójcy Świętej. Jak państwo przeczytali, hinduistyczne tłumaczenie "dwóch zachodzących na siebie trójkątów" ma wiele wspólnego z miłością, co przekłada się na Świętą Naukę Jedynego prawdziwego Jogina Jezusa Chrystusa, zawartą w Biblii. Najwyższa Joga chrześcijańska, albo katolicka, pamiętajmy, odmienna od hinduskiej, bo wyższa, pochodząca od Istoty, która Jest, i jest najbardziej starożytnym Bytem, informuje nas, że: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie." (Mt 22:37-38)

Miłość Boga jest przede wszystkim darem, który On nam daje. Jak mówi św. Paweł miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). Duch Święty, który jest nam dany, jest źródłem naszej miłości ku Bogu, Wyraża się ona najpierw w tym, że radujemy się z tego, kim On jest, że On jest i jest taki, jaki jest – nieskończony, święty, nieskończenie mądry i sprawiedliwy. Radujemy się również z dzieł Bożych, z tego, że Opatrzność wszystkim kieruje. Miłość – to przylgnięcie do samego Boga i udział w Jego radości. Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus mówił? To wam powiedziałem, aby radość moja w was była, i aby radość wasza była pełna (J 15,11).

Pamiętajmy również o Jodze miłości, jaką Zbawiciel zawarł w Ew. Jana 17:26: "Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich." A jak wspomnieliśmy powyżej w dodanym tu linku, Maryja Dziewica także posługuje się "piramidami", choć celu do którego dążyła Matka Boga nie znamy, jak i działania "trójkątnych konstrukcji", które kazała zakopać ! Możliwe, że chodziło o pokonanie zła miłością !? "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania… Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje… W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę…" (Jana 14:15-23)

Podkreślmy jedną ważną rzecz w temacie heksagramu, zwłaszcza stosowanego przez iluminatów, pisaliśmy o niej w "Maryja kazała zakopać piramidy ! Prawdziwi katolicy masoni istnieją – część II". - "Chodzi o zjednoczenie Nieba z ziemią, a dokładniej świata niebiańskiego w ziemskim ciele, które to stało się realnym cudem w momencie narodzin Jezusa Chrystusa ! To samo chcą powtórzyć iluminaci, ale zgodnie z ich doktryną, pochodzącą od „bogów” – ufonatów ! W ten sposób wyprodukują istotę Antychrysta, ichniego zbawiciela, wroga ludzkości i wszystkiego co Boże." ! To Jezus Chrystus jest ostatecznym tryumfem "dwóch trójkątów", miłości ziemi-istot ziemskich do Boga w Trójcy Jedynego, przychodzącego do nas poprzez Ducha Świętego ("...jakby uderzenie potężnego wiatru" Apostolskie 2:1-3) !

Linki:

Humanoidy określane mianem „choirous” – starożytny zaawansowany duchowy kod

Nadzwyczajny przekaz do prawdziwych Żydów – Duchowi Mnisi, obserwujący duchowy umsył – Logos Chrystusa”.

"Maryja kazała zakopać piramidy ! Prawdziwi katolicy masoni istnieją – część II"

Maryja kazała zakopać piramidy ! Spór o istnienie (masonerii) – część I

Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

Tajemnice biblijnych psyche [ψυχή] joginów

Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje

Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody

Istoty z innego wymiaru się cieszą ! Wielka bitwa chrześcijańskich joginów !

Starożytna niebieska materia

Starożytne drogocenne perły

Jogini ziemscy – Jogini duchowi

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Katolicką joginką Teresą Neumann interesowali się hitlerowscy okultyści mengele

Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów

Prawdziwa Joga Jezusa Chrystusa - Jedynego Jogina Zbawiciela Logosu, prowadzącego do Domu Ojca!

https://youtu.be/OM2rN3wgD-A

Hybrydy dwóch zachodzących na siebie trójkątów loży iluminackich NWO - super kazania Ks. Natanka

https://youtu.be/_Py5vtE4DMc

Wielkie zwiedzenia organizacji Dwóch Trójkątów - Musimy się obronić przed iluminatami

https://youtu.be/fJvCCd5sS9Q

Nowa duchowość planetarna transhumanów tożsamości ufonautycznej Nowej Ery GMO

https://youtu.be/6d0uOPAJNPI

Starożytny naród duchowych istot z Nieba - Wspaniale symbole Biblii powoli odszyfrowywane - Hoggard

https://youtu.be/td6grzNRWHc

niedziela, 3 października 2021

Starożytny Egipt to kosmiczny piec do topienia żelaza? - Semantyka znaków i symboli Biblii

Badania nad Biblią to rzecz fascynująca, tak samo jak duchowa archeologia, zajmująca się poznaniem i doświadczeniem przesłania z odległych czasów. Jak państwo pamiętają w Piśmie jest stwierdzenie, mówiące nam o Bogu starożytnym jako ucieczce. Można by dodać, ujmując to z perspektywy hinduistycznej, że jest to także ucieczka z diabelskiego koła samsary (albo jeszcze inaczej "z kosmicznego pieca do wytopu"). 

Badania Biblii, to także badania całej starożytności, tego co zakodowali pradawni mędrcy, a to oznacza zajmowanie się czymś takim jak "semantyka". Nauka zwana "semantyką" porusza problemy wykorzystania abstrakcyjnego systemu znaków (zdań, słów, symboli, gestów), jakim jest język, do opisywania przedmiotów, jak również abstrakcyjnych idei. Natura tych powiązań stanowiła przedmiot badań filozofów od starożytności, krążąc wokół definicji znaczenia tajemnicy znaku. Wielu językoznawców odstępuje od definiowania samego pojęcia znaczenie, pozostawiając to filozofom. W logice współczesnej semantyka stanowi samodzielną dyscyplinę, której rozwój wiązał się z rozwojem filozofii analitycznej i filozoficznej metody analitycznej.


Skoro tak, i skoro tak to się definiuje, to musimy państwu kolejny raz zacytować mistrza semantyki, który zdradził nam ogromną tajemnicę starożytności, chodzi o dobrze wam znane zdanie świętego Tomasz z Akwinu: „To oznaczenie, dzięki któremu rzeczy oznaczane przez słowa znaczą ponownie inne rzeczy, należy do sensu mistycznego” (Tomasz z Akwinu, In Ep, ad Gal, Opera omnia, Paris 1876, tom 21, 230). Jak widzimy św. Tomasz to jeden z największych katolickich znawców semantyki - świętej semantyki. 

Jakiś czas temu opisywaliśmy tajemnicze budowle starożytnego Egiptu, których przeznaczenia nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Skoro do tej pory nie udało się rozwiązać zagadki "kemitu" - termin ten pochodzi od egipskiego słowa kmt, zwykle wymawianego jako kemet, oznaczającego dosłownie czarna ziemia i będącego staroegipską nazwą Egiptu - to musimy sięgnąć do Biblii, to tam Bóg nasz YHWH i Jego Syn Jezus Chrystus, razem z Duchem Świętym przekazują nam prawdę o tym terenie ! Będziemy w tym króciutkim tekście zajmować się tą, i innymi tajemnicami, z perspektywy semantycznej techniki Tomasza z Akwinu, nazywanej również mistycyzmem, albo chrześcijańską duchowością - ewentualnie Biblijnym Kodem.


Część z tego wielkiego kodu zawarł w swoim dziele Tolkien, przypomnijcie sobie: "Orkowie zostali wyhodowani (wytopieni-wyprowadzeni z czarnej gleby) za Dawnych Dni przez pierwszego Władcę Ciemności Morgotha (istota przypominające bogów lub aniołów ze stworzonej przez Tolkiena mitologii) Często zapuszczał się samotnie w Pustkę - czyli w Biblii jest to Abaddon. Wróćmy jednak do Pisma. (Patrz: "Prawdziwy Władca Pierścieni, część III - pojemniki "rządców świata" mordoru" - jeśli chodzi o "zapuszczanie się w pustkę Morgotha" to odsyłamy do: "Kto otworzy drogę do innowymiarowych „baz czeluści” ? Kiedy przybędzie armia z innego wymiaru oraz „królowie ziemi” ?)


W tym jakże tajemniczym temacie najpierw zacytujmy tu dwa urywki Świętego Przekazu, chodzi w nich o określenie Egiptu jako "pieca do topienia żelaza". Dlaczego Miejsce to zostało tak przez starożytnego Boga nazwane ? "...gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, z pieca do topienia żelaza" Księga Jeremiasza 11:4 oraz "A was Pan wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu" Księga Powtórzonego Prawa 4:20 Gdybyśmy byli materialistami, albo okultystami, i rozumieli Pismo Święte w sposób niezwiązany z Duchem, z duchowością, to pewnie uznali byśmy, tak jak spora część ruchu Nowej Ery (New Age - sekty "Starożytnych Kosmitów"), że "Piramidy", jak i cały teren zapomnianego (przedpotopowego) Egiptu, to miejsce w którym wytapiano jakieś metale, albo rudy metali, z których następnie budowano super pojazdy kosmiczne, "elektrownie nieznanej energii" ("The Giza Power Plant: Technologies of Ancient Egypt" Christopher Dunn), czy "kosmiczną broń" ("Gwiazda Śmierci z Gizy" - Joseph Farrell), lub tego typu rzeczy.

Skoro nie chcemy należeć do wyznawców ideii "Starożytnych demonicznych kosmitów", latających bez sensu po kosmosie, seksualnie napastujących swoje ofiary i modyfikujących wszelkie istoty cielesne w ramach szaleństwa inżynierii genetycznej, narzucanej całemu światu przez medialną sektę z USA, to musimy sięgnąć do Ojców Kościoła i prosić o miłosierdzie Ducha Świętego, by nam zesłał troszkę swojego Rozumu - Logosu. W takim razie zajrzyjmy do Ks. Izajasza 1:25 "Zwrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów." Jak czytamy mamy tu zaawansowaną "metalurgię", ale jeszcze ciekawiej ten tekst wygląda w Biblii żydowskich mędrców, u Rasziego czytamy tak: "I zwrócę na ciebie rękę i usunę twój żużel jak ługiem i usunę całą twoją cynę."

Jeszcze bardziej sensacyjne wersety dotyczące duchowej metalurgii znajdujemy w Ks. Jeremiasza 6:29 "Ołów został rozgrzany na podwójnym ogniu przez miech kowalski. Próżne wysiłki przetapiającego metal: przewrotni nie dadzą się oddzielić." Coś jest robione tu, na tej planecie. Jakaś potężna Istota, albo istoty, "wytapiają metale" ! Poruszane tutaj sprawy były sygnalizowane w artykule pt.: "Starożytne procesy, „głazy”, „katalizatory”, „budowle” i duchowe tajemnice świętej symboliki – część I" - napisaliśmy tam takie zdanie: „Kamień Filozoficzny” to poszukiwana przez alchemików „substancja” umożliwiająca przemianę „metali” nieszlachetnych w złoto („Potem ujrzałeś, jak bez udziału rąk ludzkich został odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza” Daniela 2:34); katalizator zawierający czynnik materialny i duchowy, za pomocą którego dokonywałaby się transmutacja materii nieszlachetnej w szlachetną, otóż dalej, w super alchemicznej Księdze, u Daniela 2:35 czytamy „A kamień, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.” – Co oznacza przyszłą przemianę całej planety Ziemia !". Biblijne tajemnice transmutacji duchowych związków-materiałów ("metali") są ogromne, tym tajemniczym procesem zajmowali się pradawni mędrcy.

Zastanówmy się chwilkę nad biblijnym "żelazem", czym jest ten "metal", gdzie się go znajduje, kto go posiada, albo kto jest z niego zrobiony? W tym celu przeczytajmy Ks. Daniela 2:41-43, to tam jest coś wspomniane o tajemniczym "żelazie" -  "A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, [oznacza, że] zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da się pomieszać z gliną."

W jakimś dziejowym momencie, nie wiemy czy przed, czy może po tym jak "...błyskawica WYJDZIE od wschodu i świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego." Mat 24:27; przekład dosłowny - ktoś będzie się mieszał poprzez ludzkie nasienie. Te niezwykłe procesy - transmutacje - są porównane do fizycznego mieszania żelaza i gliny, czyli musi chodzić we wspomnianym niewidzialnym "wytopie", w "piecu egipskim" (tej planety), o zmiany duchowo-umysłowe świątyń-domów, a dokładniej są to nadzwyczajne-nadnaturalne procesy w ludzkich ciałach (światyniach), albo jeszcze dokładniej w ludzkich duszach, które prowadzą Boskie Inteligencje, i sam Bóg ! 

Spoglądając na poniższą kompilację starożytnej jogi, grafiki dwóch trójkątów i ponownego "błysku-iskry" wychodzącej ze wschodu (duchowego wschodu - czy Polska należy do wschodu czy zachodu ? Proszę sprawdzić "Czy, i kiedy, nastąpi polski strumień nadprzyrodzonej energii – po „trąbach zagłady” ?"), to czy w przyszłości pojawią się nowe interpretacje katolickich joginów, natchnionych przez Ducha Świętego, które rozświetlą "niebo" ?! Będzie to zapowiedz przybycia Syna Człowieczego ? (Czy stanie się to po tym jak: "...uciekła Kobieta na pustkowie (gr. eremon" - to [raczej] nie pustynia), gdzie ma tam miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam karmiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni." Coś nam gdzieś świta, ale nie wiemy jeszcze co i gdzie w temacie Apokalipsy 12:6, może ma to związek z tekstem "Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !")

Jeśli chodzi o wytop żelaza w piecu egipskim, to wszyscy bibliści uznają obecny świat jako "Egipt-symbol Egiptu", a dokładniej jest to szatańska cywilizacja iluminacką, będąca odpowiednikiem starożytnego "Egiptu". To z tej cywilizacji, z tej strasznej rzeczywistości, gdzie "Egipcjanie"-istoty nadnaturalne (UFO sukkuby oraz inkuby, w transhumanistycznych ciałach nanotechnologii strukturalnej mordoru) łączą się poprzez ludzkie nasienie, wyprowadza nas Nowy Mojżesz - Jezus Chrystus ! Wyprowadza nas ze straszliwego "pieca do topienia żelaza", który jest diabelskim kołem samsary ! Niekończącym się cierpieniem uwięzionych dusz (ciągle odradzających się) ! Jesteśmy w obecnym "Egipcie" niewolnikami, mamy jednak szansę na uzyskanie kosmicznej wolności, uwolnimy się z tego "pieca" !

To o tym wspominał Chrystus Pan w Ewangelii Łukasza 4:16-20 ? "W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu zwój proroka Izajasza, On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański (spoczywa) na mnie, ponieważ namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, a niewidzącym ponowne przejrzenie, abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność...

Jesteśmy niewolnikami w dzisiejszym planetarnym "piecu do wytopu" ! Na szczęście jako chrześcijanie dzięki Łasce i miłosierdziu Chrystusa wychodzimy z "pieca tego Egiptu", albo z diabelskiego koła samsary (pięciu skupisk) ! Więźniom straszliwego koła samsary "głosi się wyzwolenie" ! Kto ma uszy by to usłyszeć ?! „kto czyta niech rozumie„ - Po takim wyzwoleniu część powinna uciekać w "góry", czyli w rejony anielskie, do cywilizacji anielskiej Boga YHWH, gdzie jest "mieszkań wiele" ! Czyż to nie jest wspaniałe ?! Czyż Boski semantyczny Kod Jezusa nie jest cudowny ?! 

Zapewne można by więcej napisać o zagadkowym biblijnym "żelazie", ale w tym kontekście nie zapominajmy o "złocie" i krainie gdzie się ono znajduje: "...niech nas Bóg Strożytny, który jest ucieczką – chroni, byśmy nie dotarli do „otchłani”, ale raczej do  „…owej krainy, której złoto jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony…” Księga Rodzaju 2:12

Linki:

Pierwszym linkiem musi być ten o jakże specyficznym tytule: "Kosmiczny jasyr – duchowa husaria"

Duchowe świało rozumu w sprawie „traw” oraz „bogów”, idąc w kierunku krainy „złota” – w oparciu o św. Tomasza z Akwinu

Część II starożytnych procesów – Odczytywanie świętej duchowej pamięci przedpotopowej planety Adamów


Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

Pięć skupisk pamięci Total Recall

Tajemnice biblijnych psyche [ψυχή] joginów

Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje

Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody

Istoty z innego wymiaru się cieszą ! Wielka bitwa chrześcijańskich joginów !

Starożytna niebieska materia

Starożytne drogocenne perły

Jogini ziemscy – Jogini duchowi

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Katolicką joginką Teresą Neumann interesowali się hitlerowscy okultyści mengele

Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów

Wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli kosmicznego logosu

Jakie „żelazo” było wytapiane w przedpotopowym Egipcie ? Εξοδος – שמות

Kim byli (są) biblijni Zahab זהב – „zbudowani ze złota” ?

Istoty żelazowo gliniaste, tajemnice biblijnej przepowiedni

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii – ‚odbijanie pocisków’, część II

„a nam księża każą głupiemi być” – ἐξήγησις eksegesis

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Kto otworzy drogę do innowymiarowych „baz czeluści” ? Kiedy przybędzie armia z innego wymiaru oraz „królowie ziemi” ?

Prawdziwa Joga Jezusa Chrystusa - Jedynego Jogina Zbawiciela Logosu, prowadzącego do Domu Ojca!
"Mesjańska Apokalipsa" - sensacyjne odkrycia duchowej archeologii Synów Światłości !!!piątek, 10 września 2021

Polska katolicka joga- największe bogactwo tego świata ? - Polacy jogini najbogatsi ludzie tej planety ?

 Nie mieliśmy zamiaru pisać o "polskim bogactwie", ale sytuacja szybko się zmienia, geopolityka się rozkręca, a po pewnym czasie "skręca", jednak to co pozostaje wydaje się powtarzać, a nawet wydaje się, że nic się nie zmienia. Jesteśmy faszerowani informacjami o zbliżających się ogromnych podwyżkach cen żywności, energii , a poprzez to i życia. Polska od wielu lat jest zaliczana do krajów europejskich, wmawia się nam, że jesteśmy dzięki temu (jakby) potęgą, zakupujemy ogromne ilości uzbrojenia, itd, itp... Kto to wie, może to prawda o tej naszej pozycji, wszystko zależy od punktu widzenia, a zwłaszcza siedzenia: "Jezus powiedział: Każcie ludziom usiąść. A było w tym miejscu dużo trawy. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy." Jana 6:10

niedziela, 29 sierpnia 2021

Wielki polski protest przeciwko genetyczno strzykawkowemu szaleństwu i "zmianie mentalności społecznej" ! Widać światełko w tunelu !

 Piszemy to w dniu 07 sierpnia 2021r., w słoneczną sobotę odbywa się w Katowicach wielki marsz przeciwników groźnych genetycznych preparatów strzykawkowych, sponsorowanych i robionych przez firmy globalistów. Jak widać na nagraniu/transmisji, zgromadzio się jakieś kilkadziesiąt tysięcy Polaków, ludzi świadomych, większość to antyenwuowcy. To są właśnie Polacy dbający o swoje zdrowie, ale i o zdrowie publiczne. Są określani przez władzę ludzmi nieodpowiedzialnymi, tzw. "anty szczepionkowcami", a nawet w domyśle "terrorystami" ! Staramy się tu unikać polityki, ale to już pomału, albo szybko, przestaje być polityką, to jest błyskawiczne niszczenie Państwa i Narodu, a przede wszystkim wielka akcja psychomanipulacyjna, lub wręcz okultystyczna.

Polska duchowa racja stanu - czy przetrwamy globalne pandemiczne zawirowania ordo ab chao ?!

Obecnie, w czasie plan-demi chińsko-iluminackiej 20/21 r., globalnie, jesteśmy świadkami rozgrywek tuż sprzed III Wojny Światowej, albo już w jej trakcie. Istoty duchowe które nadzorują tajne bractwa, czyli pomocników Abaddona, anioła czeluści-otchłani, mają plan dla ludzkości. Czy jest gdzieś zapisany w Biblii ? Możliwe, że tak. Ten plan istnieje, mówią o nim sami masoni, ujawnili go już parę/kilkanaście lat temu. Trzeba być świadomym, że każdy plan, nawet jeśli jest realizowany przez istoty duchowe, może zostać zmieniony przez Boga Jezusa. Dlatego "Organizacje Tajemnicy z Pieczar" tak bardzo boją się pewnego rodzaju przepowiedni, jaką zanotowała święta Faustyna !

Czy "Bramy piekielne" przejęły już Watykan ? Zagadka starożytnej megalitycznej "Skały"...

 Bardzo często w dyskusjach katolików słychać głosy o ogromnym kryzysie we wnętrzu "kościoła", widać jak niewidzialne siły rozbijają świętą Strukturę. Pan Bergolio już nie ukrywa swoich intencji, zakazując Mszy Trydenckiej wbija któryś już z kolei gwóźdź... Katolicy, ci przytomni, to dostrzegają, wyrażają zaniepokojenie, prowadzą rozmowy i pytają jak to wszystko się skończy, by za chwilkę, któryś z rozmówców przywoływał specjalne zdanie z Ewangelii, ma to gwarantować spokój, bo przecież "Watykan", albo katolicyzm jest nie do ruszenia, nic go nie zniszczy bo w Ewangelii napisano: "bramy piekielne go nie przemogą". Po takim zapewnieniu wszyscy (jakoś) uspokojeni przechodzą do porządku dziennego nad wyczynami Snkt Galen i Bergolia.

Humanoidy określane mianem "choirous" - starożytny zaawansowany duchowy kod

 Na świecie jest coraz mniej zdrowej (chrześcijańskiej) logiki, a coraz więcej "logiki szatańskiej". Musimy przyznać, że w dużej mierze artykuł ten został spowodowany wypowiedzią redaktora Lisickiego, wielkiego fana chrześcijańskiej-Boskiej Logiki. Chodzi o jego tekst, w którym krytykuje prymasa Polski za słowa o koronawirusie. Obecny prymas Polski wydaje się być wielkim fanem obecnego "biskupa Rzymu", sprowadzającego na Europę i świat wielkie niebezpieczeństwo duchowej zarazy pachamamowskiej ! Prymas, abp Wojciech Polak, stwierdził, że pandemia koronawirusa nie jest karą zesłaną przez Boga. I tu wkroczył pan redaktor Lisicki, zastosował chrześcijańską Boską Logikę, która wyraźnie wykazuje błąd Wojciecha, czy zamierzony ? Zgodny z linią pachamamowską ?