niedziela, 11 listopada 2018

Czy nadszedł czas ogólnoplanetarnej rewolucji duchowej - Har-Magedonu ?Mało kto, albo nikt, przynajmniej oficjalnie, nie zajmował się rewolucją duchową. Termin rewolucja używany jest oczywiście do określania wielkich zmian również poza sferą polityczną. Znacznie częściej stosowany jest podczas nagłej zmiany w ustroju społecznym, kulturze, filozofii i technologii, niż na zmiany systemów politycznych. Niektóre rewolucje mogą być globalne, podczas gdy inne ograniczone są do obszaru danego kraju. Powstaje pytanie czy jesteśmy obecnie świadkami rewolucji duchowej w cywilizacji chrześcijańskiej ?

Rewolucje polityczne i społecznoekonomiczne były badane w wielu naukach społecznych, zwłaszcza w socjologii, naukach politycznych i historii. Niektórzy badacze rozróżniają cztery ‘pokolenia’ uczonych, którzy zajmowali się teorią rewolucji. Uczeni z pierwszego pokolenia byli głównie opisowi w swoim podejściu, a ich wyjaśnienia dotyczące zjawiska rewolucji odnosiły się zazwyczaj do psychologii społecznej.

Drugie pokolenie teoretyków zajmujące się bardziej złożonymi teoriami społecznego zachowania, usiłowało rozwinąć szczegółowe teorie dotyczące powodów i okoliczności wybuchu rewolucji. W tym pokoleniu wyodrębnić można trzy główne podejścia: psychologiczne, socjologiczne i polityczne. Śledzono teorie psychologii poznawczej oraz teorię frustracji i agresji. Przyczynę rewolucji widziano w stanie umysłu mas (w ujęciu chrześcijańskim stan umysłu może, albo pochodzi od stanu ducha/duszy ! "strzeż się i pilnuj swojej duszy" - hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]").

Badacze z jednej strony różnili się w swoich podglądach co dokładnie skłaniało ludzi do buntu (modernizacja, recesja czy dyskryminacja), z drugiej strony zgadzali się, że głównym powodem była powszechna frustracja (ostatecznie albo początkowo jest to stan umysłu/duszy ?!) związana z sytuacją społeczno-polityczną. Druga grupa badaczy postrzegała społeczeństwo jako system opierający się na równowadze pomiędzy różnymi zasobami, wymaganiami i podsystemami (politycznymi, kulturalnymi itp. - aby tylko nie duchowymi !, wierzono, do tej pory wierzą, w bożka "psychologii" !).

W porównaniu z psychologią, różnią się one definicją tego, co powoduje brak równowagi, ale zgodne są co do tego, że to właśnie brak absolutnej równowagi jest odpowiedzialny za rewolucje. W końcu trzecia grupa poszła drogą wytyczoną przez nauki polityczne i zajmowała się teorią pluralistyczną oraz teorią konfliktu pomiędzy grupami nacisku, przykładowo grupa nacisku banksterów okultystów chce wywołać ogólnoplanetarną rewolucję technokratyczno-UFOnautyczną, taką która doprowadzi do budowy społeczeństwa krańcowo stechnicyzowanego, inaczej transhumanistycznego, przypominającego kolektywny umysł ula - star trekowych "Borgów", co wydaje się być silnym zapożyczeniem z raportów ufologów.


Na przestrzeni lat rozwijano teorię marksistów dotyczącą konfliktu klas, kładąc szczególny nacisk na konflikty rolnicze, konflikty państwa z niezależnymi grupami elit. Rozważano też wpływ współzawodnictwa między państwami w zakresie gospodarczym i militarnym na zmiany polityczne wewnątrz kraju. Pewien naukowiec zdefiniował rewolucję jako: „gwałtowne zmiany ustroju społecznego i klasowego… któremu towarzyszą przewroty wywołane częściowo przez niższe klasy społeczne”, określając jednocześnie rewolucje jako kumulacje wielowarstwowych konfliktów elit państwowych z niższych klasami społecznymi, co w dobie dzisiejszej technologii internetu oraz tajnych organizacji i towarzystw Vril od filantropów, przybiera inne zabarwienie, inne niż te poprzednie, mianowicie bardziej duchowe, nakierowane na ludzkie dusze(liczba mnoga). W tej tematyce rozróżnia się oczywiście i inne różnorakie rewolucje jak: kulturowe, intelektualne, filozoficzne oraz wspomniane technologiczne.

Przykładowo sformułowanie „rewolucja duchowa” może być używane, by określić szybkie zmiany społeczno-ekonomiczno-religijne, zachodzące w instytucjach społeczno-polityczno-religijnych, tak by doprowadzić do sytuacji, w której duchowość danego ludzkiego obszaru została "obalona" i tym samym przekształcona przez powszechny, nieznany do tej pory ruch parareligijny (New Age), w gwałtowny, niezgodny z dotychczasowymi zasadami skryty sposób, przy użyciu środków pozaprawnych, lub nieznanej do tej pory technologii (bezprzewodowe łącze mózg-umysł-komputer kwantowy).

Duchowa rewolucja będzie też finansowana tajnie lub mniej tajnie za pomocą różnorakich ośrodków (filantropowskich NWO, pod przykrywką walki z tzw. "mową nienawiści"). Duchowe rewolucje pociągają za sobą nie tylko masową mobilizację i zmianę dotychczasowych paradygmatów (Kościoła Katolickiego), ale także szybką fundamentalną społeczną, ekonomiczną, kulturową, biologiczną(UFOgender) i duchową zmianę, która następuje podczas, lub zaraz po spirytualnych walkach, przekształcających instytucje religijne oraz społeczeństwo, towarzyszy jej oficjalna lub nieoficjalna masowa mobilizacja niewidocznych i nieznanych duchów, istot innowymiarowych oraz niezinstytucjonalizowane działania nieformalnych okultystycznych grup("Nowego MkUltra" !), podważających ludzką biologię (gender), ludzką rodzinę płodzącą w Boży sposób jako mąż i żona, bez inżynierii genetycznej i nauki demonów oraz ludzką moralność, pochodzącą od Boga Jezusa Chrystusa.


Linki:
Czy Polaków gromadzi się na wojnę w wielkim dniu - pozostał nam już tylko marsz ?
Masońska wojna informacyjna z Kościołem Katolickim Kosmicznym i Megalitycznym (Aktualizacja 2.0)
Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury
Przygotowania do Har-Magedonu
18 miliardów "człowieka" z magicznym zapleczem hord
Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan
Polska z XII wieku przypomina tą z XXI – odeprzeć atak nowego MkUltra
Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia - przygotowania do "nowej" ?
Spełnią się marzenia globalistów? ONZ planuje w przeciągu 12 lat stworzyć Rząd Światowy
 Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?


Nauki kosmitów na Watykanie - Maryja to przepowiedziała ! - Ks. Natanek


Rewolucja diabelsko-masońsko-ufonautyczna w Kościele Katolickim - Ks. NatanekDruga część rewolucji diabelsko-ufonautyczno-masońskiej w Kościele Katolickim - Ks. NatanekTrzecia część tworzenia klona katolicyzmu, religia watykańska modyfikowa...

Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej
Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...


Czy Polaków gromadzi się na wojnę w wielkim dniu - pozostał nam już tylko marsz ?


Marsz Niepodległości jest uroczystością Polaków, nie jest imprezą małą, wręcz przeciwnie, pokazem naszego ducha, tego jak jesteśmy ukształtowani. Ważne by rząd ochraniał takie święto, bo jest to właśnie święto nasze, jedyne tak duże, które po blietzkriegu z roku 1992 i następującym po nim rozbiorze, się ostało. Ostatnia wielka przegrana PiSowców, to sytuacja straszliwie niebezpieczna i dołująca. Warszawę oddano Sorosowi, a Gdańsk proniemieckiej szajce z "wielokontowcem" na jej czele, nie wspominając politycznej mafi z Łodzi.

Świat medialny psychomanipulacyjnych rozgłośni TV, gazet papierowych oraz całej reszty zagranicznej agentury (Nowego MkUltra) zamierza nas, jako społeczeństwo, tak przeflancować, że spora część polskojęzycznej ludności zamieni się z czasem w nowy gatunek europejskiego/światowego humanoida, jeśli nie powstrzymamy filantropowsko bolszewickiej zarazy, to i pojawią się humanoidzi LGBTQ (w internecie niektórzy zaczęli dodawać do ostatniej "Q" trzy litery "rwy"...), a przecież na horyzoncie widać inżynierię genetyczną, tzw. "nowoczesność ostateczną", mającą się rozprawić z niedobitkami polskiej cywilizacji człowieczej. "Nowoczesność Ostateczna" wśród Nowych Hitlerowców NWO jest tym samym, czym była z niemieckiego Wunderwaffe, oznaczająca zaawansowaną technologicznie tajną (ostateczną) broń o wielkiej sile, która będzie w stanie przechylić szalę zwycięstwa na stronę przegrywającej na wszystkich frontach III Rzeszy.

Jesteśmy obecnie światkami duchowej walki na wielu frontach, w USA, do niedawna bastionie cywilizacji chrześcijańskiej, trwa przerażająca bitwa z hordami okultysty "osiemnastomiliarderowca". Nawet jeśli Trump pozostanie prezydentem jeszcze 4 lata, to co się stanie z Polską po zakończeniu jego kadencji ? Przecież PiS istnieje tylko dzięki resztkom amerykańskiej chrześcijańskiej prawicy ! Gdyby władzę odzyskali lucyferiańscy ludożercy "Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć." 1 List św. Piotra 5:8, to obecne jeszcze "wolno" wdrażane w Polsce "NWO plus" przyspieszy do niebywałych prędkości. Wówczas zaczną nas "gromadzić..., zabiorą nam dusze i skierują do walki, obyśmy nie walczyli po stronie "ropuch" ! Tego właśnie musimy uniknąć !


To co możemy zrobić, co jeszcze możemy, to się jednoczyć. Niestety PiS cierpi i nie może znieść myśli, że ktoś z chrześcijańskiej prawicy mógłby się dostać do Sejmu. Gdyby zebrać wszystkie polsko i chrześcijańsko duchowe siły razem, to znaczy ONR, Ruch Narodowy, Korwina, może dużą częsć widzów "WRealu24", Kukiza, albo to co z niego pozostało, to mamy szansę na 7% do 9%, a to jest dużo. Czy znajdzie się w Polakach - chrześcijanach moc i chęci do chwilowej jedności ? Musimy się konsolidować, choćby tylko by przedrzeć się do Sejmu. Jeśli PiS się wyczerpie, albo rozleci, to "krążący opętańcy pożrą nas" w mgnieniu oka. Cała maszyneria jest już przygotowana, dochodzą jakieś informacje o "bezimiennym projekcie ustawy o zatrudnieniu obcokrajowców w polskiej policji". Tak samo bezimiennej jak ustawa 10666. W tej sytuacji wszyscy katolicy powinni chwycić za różaniec, jak o tym wspaniale opowiada pan Dybowski, to jest prawdziwa siła, która czyni cuda !


Na przestrzeni wieków Polacy stawiali opór, była to walka fizyczna i duchowa, jednak tym razem, zwłaszcza po roku 1992, atak polskojęzycznej okultystycznej ekipy od tajemnic - "Nierządnicy oddział polski", na nasze umysły, jest chyba najbardziej bezlitosny, w pierwszym etapie, tuż po okultystycznym Blitzkriegu z roku 92, mieliśmy przygotowania do ostatatecznego rozparcelowania państwa i przejęcia ludzkich "psyche" - ""strzeż się i pilnuj swojej duszy" - hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]". Gdyby dodać do tego wcześniejszą, wydaje się zwiadowczą, wizytę "duchów nieczystych jakby ropuch", prawdopodobnie tych z Apokalipsy 16:13-14, to sprawa nabiera rumieńców ! Polska kolejny raz okazuje się być centrum świata, wizytacja "jakby ropuch" może takie założenie potwierdzać, przynajmniej tak to wygląda z perspektywy biblijno-ufologicznej, tak to można odbierać.

Mało kto wie, że część polityków jest mocno nimi zainteresowana, a nawet silnie wierzy w nich. Przecież "nowoczesne, postępowe, poważne, poważane i dostojne" światowe elity są z nimi w kontakcie, dla zaznajominonych z tematem to oczywistość. Kto wyśmiewa takie rzekome "teorie" jest prostackim ignorantem, a w najwyższych sferach, tych najbardziej wtajemniczonych, tych z "Nierządnicy", nazywa się takie osoby "PROFANAMI" ! „A na jej czole wypisane imię — tajemnica: ,,Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, zdumiałem się wielce.” (Apokalipsa 17,3-6).

Polska została w pewnym sensie wywyższona, (prawdopodobnie) objawiły się nam istoty z Apokalipsy św. Jana ! Nie przypominam sobie ufonautów("potworaków" jak o nich mówił Wolski), którzy by bardziej odpowiadali biblijnemu rysopisowi, niż ci z roku 1978, kiedy "wzięli na pokład" rolnika Jana Wolskiego. Coś w tym musi być, można to odbierać na różne sposoby, jako ważny znak "a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga." Apokalipsa 16:14 Zresztą jak pamiętacie nawet pachniały odpowiednio do opisu z Apokalipsy: "Świadek (Jan Wolski) stwierdził, że w pojeździe czuł ostry zapach , którym przesiąkła jego odzież. (zapach ten emanował z jego jesionki jeszcze kilka dni po incydencie). Badany człowiek (Jan Wolski) nie rozpoznał zapachu , stwierdził jednak,że kojarzył mu się z …siarką. Dodał także ,że zataił ten fakt przed swoją żoną , gdyż miewała ona częste bóle głowy i obawiał się ,że zapach jesionki mógłby spowodować u niej ból głowy. lub…że ona mogłaby tak uważać." - tyle urywek raportu z wzięcia Wolskiego

Jeśli przypadek Jana Wolskiego i istot "jakby ropuch", może przyczynić się do jeszcze większej wiary w Słowo Boga Wszechmogącego, w Biblię, to dlaczego nie mielibyśmy tego przyjąć do wiadomości ? Odrzucanie tak niebywałych znaków wydaje się błędem, natomiast powinny one nas skłonić do jeszcze większej modlitwy, do jeszcze większego zawierzenia siebie i Polski Jezusowi Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi ! Jemu niech będzie chwała na wieki wieków ! Amen.

Linki:
Kosmiczny zwiad w Emilcinie z roku 1978 - rocznica
 Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?
Nadprzyrodzony punkt widzenia – coraz więcej internowanych Polaków po roku 2007
Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury
Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"
Czy nadszedł czas ogólnoplanetarnej rewolucji duchowej – Har-Magedonu ?
„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi
„a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane”
WIZJA Ezechiela czy „statek kosmiczny” ? – duchowa archeologia, część I
„Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?”
Sensacyjne eksperymenty niemieckich medyków – życie po śmierci istnieje !
We wtorek Ameryka wybiera skład Kongresu – rezultat wpłynie na prezydenturę Donalda Trumpa
Kontakt z wyższą formą bytu – część II – z którego Nieba przybywa Maryja ?
Spełnią się marzenia globalistów? ONZ planuje w przeciągu 12 lat stworzyć Rząd Światowy


Produkcja żywnosci tak jak w filmie "Zielona Pożywka", sensacyjne informacje !!!Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej 
Nauki kosmitów na Watykanie - Maryja to przepowiedziała ! - Ks. NatanekTechnologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...

czwartek, 18 października 2018

Alex Jones pokazuje Obcego i porównuje go z humanoidami LGBTQZnany amerykański antyenwuowiec Alex Jones, dnia 16 pazdziernika 2018, na antenie stacji INFOWARS, pokazał się na tle Obcego. Chodzi o potajemny enwuowski plan odczłowieczania ludzkiej rasy. Zdaniem Amerykanina mają temu służyć coraz nachalniej prowadzone globalne posunięcia w strefie wychowywania dzieci, tak by stały się niespełna rozumu i dokonały samookaleczenia, które zrobi z nich istoty obojnackie (ufonautyczne).


We wspomnianym programie zwraca się uwagę na cały medialny przemysł, nakierowany na uznanie homoseksualizmu i wszelkiej innej dewiacji za normalność, a nawet za coś lepszego niż biologiczno-psychiczne zdrowie, uznawane za "zacofanie" i "ciemnogród". Jones zaprezentował pełno przykładów stosowania technik psychomanipulacyjnych, jakie aplikuje się na społeczeństwach tzw. zachodu, by przekształcić je w całkiem obce struktury zbiorowego "życia", nadchodzącej szybkimi krokami rewolucji transhumanistycznej, przez wielu nazywanej też "ufonautyczną".


Nie bez znaczenia był wspomniany obraz istoty UFO, tuż obok niego, albo razem z nią, pokazano osobę LGBTQ, ofiarę mocno skrywanego Nowego MkUltra. Jako że INFOWARS przoduje w odkrywaniu tajemnic NWO więc było we wspomnianej audycji wiele o inżynierii genetycznej, motorze napędowym "Nowego Wspaniałego Świata", albo słuszniej "Nowoczesnego Wspaniałego świata". Wydaje się, że świat zachodni stanął u progu, za którym nie będzie już odwrotu. Pojawić się ma "Wyższa Rasa", ta sama o której marzył Hitler. Będzie co chwilę udoskonalana, tak długo aż okaże się podobna do załogantów pojazdów NOL.Czy jako Polacy, albo szerzej, jako Słowianie mamy szansę, by się uratować przed genetycznym Armagedonem ? Jeśli odzyskamy polityczną sterowność, możemy stworzyć strefy, gdzie tzw. "nowoczesność" Nowego Wspaniałego Świata będzie zabroniona, temu w pierwszej kolejności służą wszelkie programy nagłaśniające wielką rewolucję ufonautyczną filantropów VRIL ! Oni ją prowadzą na skalę globalną, rozpoczęli ją na początku lat 90-tych, to wtedy dotarła do Polski, ale o tym opowie wam poniższy film, zapraszamy.Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia
Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !
Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”
Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया
O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Nowa Era – Czy aby napewno nowa ?
Szczególna teoria myślenia względnego
Fatima i polscy duchowi matrixowcy
UFO-Holizm
Duchowe elementy układanki UFO
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
Szaleństwo transgenderyzmu: kobieta ogłosiła się mężczyzną, a następnie psem
Spełnią się marzenia globalistów? ONZ planuje w przeciągu 12 lat stworzyć Rząd Światowy
Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury

Jeśli państwo się zastanowią bardziej nad zjawiskiem UFO, nad tym w którym kierunku zmierza  tzw. "cywilizacja zachodnia", jak wiele jest naśladownictwa, branego wprost z fenomenu  latających spodków, z danych dostarczanych przez ufologów, to można odnieść wrażenie, że  jesteśmy jako ludzkość przerabiani na ich modłę, mamy stać się podobni do nich, mamy przemodelować tak naszą cywilizację chrześcijańską, iż sami staniemy się OBCYMI ! To jest bardzo niepokojące, a czasami przerażające, zwłaszcza kiedy na arenę dziejów wchodzi inżynieria genetyczna, będąca diabelską drogą do zatracenia czystości genetycznej, danej nam przez Boga Ojca Jezusa Chrystusa podczas stwarzania ludzkości.


Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy - HoggardWielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska kolejny raz najechana
https://www.youtube.com/watch?v=LE0ikIZWPRg


Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijn...
Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa PolskaAtak okultystycznej mafii zboków nowego hitleryzmu NWO from Homosapiens sapiens on Vimeo.


Tajna operacja "Odra 2018" -  VRIL THULE w akcji ?!Produkcja żywnosci tak jak w filmie "Zielona Pożywka", sensacyjne informacje !!!Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej Nauki kosmitów na Watykanie - Maryja to przepowiedziała ! - Ks. Natanek
Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...Polskie partie antydiabelskie i antyenwuowskie są możliwe do zrealizowania !czwartek, 11 października 2018

Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"


Niedawno byliśmy świadkami przełomu w badaniach nad fenomenem UFO. Oficer wywiadu wojskowego Luis Elizondo ujawnił, w ramach działań Pentagonu, że armia USA wydawała 22 miliony dolarów by analizować zjawiska NOL-i. Tyle wynosił roczny budżet amerykańskiego tajnego programu związanego z rozpoznaniem zagrożeń powietrznych, w ramach którego wojskowi zajmowali się poszukiwaniem tzw. "kosmitów". Wraz z dokumentami potwierdzającymi istnienie tajnego programu, wyciekło również nagranie zarejestrowane przez marynarkę wojenną. Słychać na nim rozmowę pilotów Super Horneta, którzy podczas rutynowego lotu nagrali pojazd istot innowymiarowych, lub inteligencję sterującą nieznanym rodzajem "wehikułu".

Mamy więc tu najbardziej poważne instytucje, prawdziwych wojskowych i stojącą nad nimi państwową śmietankę, która (pośrednio) potwierdza istnienie na tej planecie UFO-istot lub obcych inteligencji ("Niebiańskich Intelektów"), poruszających się poprzez czasoprzestrzeń na nieznanych do tej pory zasadach. W związku z tym wielu badaczy ma wrażenie, że powolnie wkraczamy w tzw. "miękkie" ujawnienie faktów o ich istnieniu, a kto wie, może nawet tego co tu robią, jaki przyświeca im cel.


Aby oswoić ludzkość z ich całkiem odmienną naturą, ich dziwacznymi pragnieniami, jeszcze dziwniejszymi umysłami, a co najważniejsze, z "niekonwencjonalnym" wyglądem ich ciał, czymkolwiek są, bo mogą być zrobione-skonstruowane w kosmicznych laboratoriach, starają się poprzez tajne stowarzyszenia Vril przekształcić nasz światopogląd, naszą biblijną wiarę. W ostatnich latach media elektroniczne są zalewane obrazami dziwacznie-osobliwie wyglądających trans płciowych humanoidów. Mówi się o nich jako o istotach gender, obojnakach, LGBTQ czy osobach trans. Pomijamy tu w tej chwili kwestię duchową, którą opisaliśmy w tekście pt.: "Schodzenie i wchodzenie na góry – II część Biblii subtelnej", a która wyraznie wskazuje na zasiedlanie tego typu "transpłciowych humanoidów" innymi UFOistotami.


W tym króciutkim tekście chcielibyśmy zwrócić uwagę na powolne przyzwyczajanie opinii publicznej do widoku "UFO-ludzi", to znaczy jednostek homoseksualnych, lub trans-LGBTQ o wyglądzie "kosmitów". Proces ten ma za zadanie oswojenie ludzkości, by ta zaakceptowała całkowitą odmienność przyszłych humanoidalnych, albo nie humanoidalnych hybryd GMO, co ma doprowadzić do otwartości na przyjęcie jednej światowej religii, zlepionej z przekazów uzyskanych od UFO-kontakterów oraz co najważniejsze, do wdrożenia międzynarodowego prawa, uznającego Obcych (hybrydy) za pełnoprawnych członków społeczeństwa, spychając tym samym ludzi normalnych, jeszcze czystych genetycznie, na drugi plan. Jeżeli okultystyczny zamysł filantropów się powiedzie, to prawa tzw. zwykłych ziemian zostaną mocno ograniczone. 

Nie będzie można oficjalnie zauważać różnić w wyglądzie, opisywać ich, albo wskazywać na całkiem nieludzkie zachowania tych istot, bo może to być odebrane jako rasizm, homofobia, czy mowa nienawiści względem nieludzi ! Proszę się zastanowić, jak będzie się zachowywać istota połączona/zlepiona z kilku zwierząt w formę humanoidalną ? Oczywiście nie będzie człowiekiem i nie będzie się z tego powodu identyfikować z nami, tworząc jakieś UFO-GMO-getta (Agendy 2030) ! Lub co gorsza, część może chcieć się żywić ludzkim mięsem i ludzką krwią, co nie powinno nas dziwić, już od wieków elity struktur zła popijają ludzką krew i spożywają ludzkie mięso, wierząc że zdobywają w ten sposób moc zjadanej osoby.


Proces asymilacji ludzkości do UFO-cywilizacji jest prowadzony małymi kroczkami. Co jakiś czas, albo każdego dnia, w telewizjach pokazuje się "UFO-ludzi",  na razie jako ciekawostkę, ale zapewne już niedługo coraz częściej, tak by stały się takie obrazy "normalnością"-codziennością. W wielu "nowoczesnych" państwach wprowadzają urzędowe prawo nakazujące asymilację "wartości" LGBTQ ! To samo stanie się, gdy nadejdzie czas UFO-humanoidów z probówki. Przykładem tego typu działalności może tu być specjalny program telewizji BBC. Pisze o tym ostatnio Alex Jones, ufonautyczna audycja została nadana 9 pazdziernika 2018, promuje się w niej irakijsko-islamskiego geja, który wygłasza teorię na temat powiąznia jego ufonautycznej tożsamości płciowej z mechaniką kwantową ! 


Ciężko znaleźć lepszy przykład na zainstalowaną wewnątrz "ludzkiego ciała" istotę z innego wymiaru. Biblia podaje kilka przykładów ludzi, którzy byli opętani, lub działali pod wpływem mocy demonicznych. Z tego możemy rozpoznać pewne symptomy wpływu demonicznego jak również możemy zobaczyć, w jaki sposób demon doprowadza do opętania kogoś słabego, kogoś odrzucającego cywilizację chrześcijańską. W niektórych wersetach opętanie przez demony powoduje choroby fizyczne, takie jak stanie się człowiekiem niemym, zachorowanie na epilepsję, ślepota, itp. W innych wypadkach opętanie prowadzi do czynienia zła, Judasz jest tu doskonałym przykładem. 

W Dziejach Apostolskich 16:16-18 duch daje niewolnicy zdolność, by wiedziała pewne rzeczy, których nie mogłaby sama z siebie się dowiedzieć, podobne rzeczy propaguje ruch New Age. W przypadku człowieka opętanego przez wielką ilość demonów, miał on ponadnaturalną siłę, chodził nagi, i żył w kamieniołomach. Proszę zwrócić uwagę: "chodził nagi" ! W przypadku parad LGBTQ mamy w ludzkich ciałach podobne, albo wręcz te same istoty, większość paradujących jest prawie naga, albo naga ! Natomiast jeśli chodzi o chrześcijan to większość teologów wierzy, że chrześcijanin nie może być opętany, ponieważ mieszka w nim Duch Święty (2 List św. Pawła do Koryntian 1:22; 5:5; 1 List św. Pawła do Koryntian 6:19). Jeśli idziemy za Bogiem w całym naszym życiu, wkładamy na siebie Jego zbroję, i polegamy na Jego sile (a nie na naszej sile, List św. Pawła do Efezjan 6:10-18), nie musimy się bać niczego złego ze strony złych mocy, ponieważ Bóg jest Panem wszystkiego. (Odnośnie znaczenia krwi i odsysu krwi przez Obcych pisaliśmy w tekście pt."Polska Cywilizacja Człowiecza", w tym kontekście polecamy ten ważny artykuł.)Linki:
https://www.infowars.com/bbc-debuts-british-iraqi-gay-non-binary-muslim-to-explain-quantum-physics-gender-identity/
Polska cywilizacja człowiecza

"Decyzja Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego o wykreśle­niu homosek­su­al­izmu z klasy­fikacji zaburzeń psy­chicznych (DSM) przez głosowanie została poprzedzona intensywnymi dzi­ała­niami lob­bin­gowymi akty­wistów „gejows­kich” oraz debatami poli­ty­cznymi, które prze­toczyły się przez samo Towarzystwo, orga­ni­za­cje homosek­su­alne i media" http://www.pch24.pl/jak-usunieto-homoseksualizm-ze-spisu-chorob-psychicznych-,4499,i.html#ixzz5Tj6xnrGc


 Jakieś duchowe byty mogą zamieszkiwać energetyczno-inteligentne "pojazdy" i przemieszczać się poprzez wymiary. Część z UFO może być aniołami, a część duszami pochwyconymi przez magiczną technologię transhumanistycznej osobliwości. Takie dusze które ugrzęzły w magicznej techno-energii są skazane na przebywanie w chmurze Technologicznej Osobliwości do czasu aż wyzwoli ich Stwórca. Wszystko będzie coraz bardziej dziwne, zwłaszcza po uruchomieniu komputerów kwantowych. Może część przylatuje tu w celu inkarnowania się w ludzkie płody, by zostać zbawionymi, gdy nadejdzie Dzień Pana Jezusa ? Historia Ziemi jest bardzo skrywaną informacją, jej ujawnienie mogło by zagrozić elitom, które chcą budować cywilizację technologiczną a nie DUCHOWĄ ! Technologia w opinii technokratów ma zastąpić duchowość i Boga YHWH, który jest Istotą DUCHOWĄ !!! Ewangelia św. Jana 4:24 "Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie". Jest to tak potężna tajemnica, że aż ciężko ją wyrazić słowami, wielu nie dostrzega tego zagadnienia, jest ono zakryte przed ogromną rzeszą ludzi, także części chrześcijan. Gdy to odkrywamy, wiele spraw starożytności, pradawnych kultur jak i sytuacji dzisiejszej cywilizacji staje przed nami otworem ! "...jest on tylko ciałem..." - Ks. Rodzaju 6:3 Jesteśmy tylko ciałami (nadzwyczajnymi 'pojemnikami', dzięki Noemu czystymi genetycznie, jeszcze...), zadaniem ludzi jest zdobywanie Bożego Ducha, zwiększanie duchowości, a co za tym idzie coraz większy kontakt poprzez ducha, umysł, intelekt i miłość ze Stwórcą. Trochę o tym pisane było w tekście pt.: " Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?", albo w tym tekście
I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem." Ks. Rodzaju 6:3 Jesteśmy tylko pojemnikami w których można instalować inne istoty duchowe, taki proceder ma miejsce jeśli nie staramy się nabyć Ducha Bożego, o którym naucza Biblia Jezusa. Jeżeli jesteśmy tylko ciałami, to znaczy prowadzimy życie tylko cielesne-seksualne, żyjemy jako dawcy energii życiowej dla Maszynerii Orgonicznej, to stajemy się nośnikami innych duchów, możliwe że takich które po śmierci "tylko ciała" zostaną pochwycone do magicznej Technologicznej Osobliwości ?


Jeśli państwo się zastanowią bardziej nad zjawiskiem UFO, nad tym w którym kierunku zmierza  tzw. "cywilizacja zachodnia", jak wiele jest naśladownictwa, branego wprost z fenomenu  latających spodków, z danych dostarczanych przez ufologów, to można odnieść wrażenie, że  jesteśmy jako ludzkość przerabiani na ich modłę, mamy stać się podobni do nich, mamy przemodelować tak naszą cywilizację chrześcijańską, iż sami staniemy się OBCYMI ! To jest bardzo niepokojące, a czasami przerażające, zwłaszcza kiedy na arenę dziejów wchodzi inżynieria genetyczna, będąca diabelską drogą do zatracenia czystości genetycznej, danej nam przez Boga Ojca Jezusa Chrystusa podczas stwarzania ludzkości.


Dodatek - Aktualizacja z dnia 18/10/2018
Znany amerykański antyenwuowiec Alex Jones, dnia 16 pazdziernika 2018, na antenie stacji INFOWARS, pokazał się na tle Obcego. Chodzi o potajemny enwuowski plan odczłowieczania ludzkiej rasy. Zdaniem Amerykanina mają temu służyć coraz nachalniej prowadzone globalne posunięcia w strefie wychowywania dzieci, tak by stały się niespełna rozumu i dokonały samookaleczenia, które zrobi z nich istoty obojnackie (ufonautyczne).
We wspomnianym programie zwraca się uwagę na cały medialny przemysł, nakierowany na uznanie homoseksualizmu i wszelkiej innej dewiacji za normalność, a nawet za coś lepszego niż biologiczno-psychiczne zdrowie, uznawane za "zacofanie" i "ciemnogród". Jones zaprezentował pełno przykładów stosowania technik psychomanipulacyjnych, jakie aplikuje się na społeczeństwach tzw. zachodu, by przekształcić je w całkiem obce struktury zbiorowego "życia", nadchodzącej szybkimi krokami rewolucji transhumanistycznej, przez wielu nazywanej też "ufonautyczną".
Nie bez znaczenia był wspomniany obraz istoty UFO, tuż obok niego, albo razem z nią, pokazano osobę LGBTQ, ofiarę mocno skrywanego Nowego MkUltra. Jako że INFOWARS przoduje w odkrywaniu tajemnic NWO więc było we wspomnianej audycji wiele o inżynierii genetycznej, motorze napędowym "Nowego Wspaniałego Świata", albo słuszniej "Nowoczesnego Wspaniałego świata". Wydaje się, że świat zachodni stanął u progu, za którym nie będzie już odwrotu. Pojawić się ma "Wyższa Rasa", ta sama o której marzył Hitler. Będzie co chwilę udoskonalana, tak długo aż okaże się podobna do załogantów pojazdów NOL.
Czy jako Polacy, albo szerzej, jako Słowianie mamy szansę, by się uratować przed genetycznym Armagedonem ? Jeśli odzyskamy polityczną sterowność, możemy stworzyć strefy, gdzie tzw. "nowoczesność" Nowego Wspaniałego Świata będzie zabroniona, temu w pierwszej kolejności służą wszelkie programy nagłaśniające wielką rewolucję ufonautyczną filantropów VRIL ! Oni ją prowadzą na skalę globalną, rozpoczęli ją na początku lat 90-tych, to wtedy dotarła do Polski, ale o tym opowie wam poniższy film, zapraszamy.

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska k...Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy - Hoggard


Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijn...Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa PolskaAtak okultystycznej mafii zboków nowego hitleryzmu NWO from Homosapiens sapiens on Vimeo.
Ateistyczne urojenie / The Atheist Delusion - Ray Comfort [PL] CAŁY FILM


Odnośnie "Wielkiego przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji", to twórcy tego planu chcą depopulować część ludzkości, wspominaliśmy o tym w artykule pt.: "Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch", chodzi o "Nową Przestrzeń Życiową-Lebensraum", zacytujmy tu urywek: "W epoce Nowego Gestapo NWO jest to przestrzeń życiowa dla wybranych 500-set milionów obywateli Nowej Ziemi-Gai, wymarzona "przestrzeń-Lebensraum" powstanie zaraz po tym jak zostaną wymordowane miliardy "Untermensch"("Podludzi-hołoty"). "

Jednym ze sposobów na uzuskanie "Nowego Lebensraum" są tzw. "Opryski Chemtrails" ! W okolicach gdzie mieszka autor tego bloga biją rekordy zrzutów hemtrails. Ktoś potajemnie podpisał cyrograf, że Polska zrzeka się kontroli tych lotów i zgadza się truć ludność, zgodzili się również, i to potajemnie, na fakt, iż duża część populacji może od tego poumierać.Kilka lat temu władze UE wymyśliły tzw. ''program przeciwko ociepleniu klimatu'', według którego z samolotów pasażerskich rozpyla się substancje odbijające promienie UV (przynajmniej tak twierdzą w Brukseli!) Po rozpyleniu tych szkodliwych substancji tworzą się smugi (chemtrails), po pewnym czasie zmieniające się w chmury i zasłaniające całe niebo!

Smugi te mogą zmienić pogodę! Jak widać nie tylko UE zajmuje się tworzeniem chemtrails! Przed kilkoma laty w Rosji rozpylano je nad Moskwą, aby zrobić ładną pogodę na koncert Michaela Jacksona! Zatem chemtrails może wywoływać zarówno deszcz jak i rozganiać chmury, tak, iż niebo jest bękitne!  Ale nie o pogodę tu chodzi! Jak donosi brytyjski dziennik ''The Guardian'' w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych siły zbrojne Wielkiej Brytanii testowały chemtrails nad Szkocją jako rodzaj broni chemicznej, czego efektem był olbrzymi wzrost zachorowań na nowotwory w tym rejonie Zjednoczonego Królestwa! Obecnie UE stosuje w samolotach tą samą substancję jaką lotnictwo wojskowe testowało ad Szkocją!

Rząd Polski wyraził zgodę na trucie własnych obywateli śmiertelnymi smugami! Media prawie w ogóle o tym nie wspominają! Jedynie w czerwcu 2010 roku wspomniano o tym problemie w TVN 24 i to jeszcze w prześmiewczym, szydzącym tonie! Każdy inteligenty człowiek wie, że nie ma ocieplenia klimatu! Dlaczego więc UE truje mieszkańców Europy? Czyżby to jedna z powolnych, ale za razem skutecznych masońskich metod depopulacji?Tajna operacja "Odra 2018" -  VRIL THULE w akcji ?!Produkcja żywnosci tak jak w filmie "Zielona Pożywka", sensacyjne informacje !!!
Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznejNauki kosmitów na Watykanie - Maryja to przepowiedziała ! - Ks. Natanek
Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...Polskie partie antydiabelskie i antyenwuowskie są możliwe do zrealizowania !