wtorek, 21 listopada 2017

Izrael oczekuje antychrysta, czy może przygotowuje się na powtórne nadejście Jezusa ?


Przepowiedziano nadejście takiego momentu w historii świata, w którym Chrystus przyjdzie „w chwale Ojca”, dokona sądu nad człowiekiem i kosmosem. Wówczas istoty anielskie z całego kosmosu będą się radować naprawą całej rzeczywistości, zepsutej przez wykroczenie Adama i Ewy, spowodowanej atakiem informacyjnym na nich istoty Nachasza. Możliwe, że będą się wtedy na Ziemi dziać dziwne rzeczy, czy je rozpoznamy, a może już zaczęły się materializować ?! Teologowie nazywają tę chwilę „dniem powtórnego przyjścia Chrystusa” albo „paruzją”. Ostatnie słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza tyle co „przyjście”, „obecność”. Anioł w Dziejach Apostolskich zapewnia Apostołów, iż „Jezus [...]przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11) ! A jak pamiętamy, Zbawiciel według Dziejów Apostolskich i tradycji pożegnał się z uczniami na szczycie Góry Oliwnej (Dzieje 1, 12), gdzie na oczach uczniów 'uniósł się' do Nieba.


W Ewangelii Marka jest zaledwie krótka i sucha informacja o tym: „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do Nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16, 19). Łukasz Ewangelista umieszcza opis wniebowstąpienia tak: "...podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do Nieba" (Łk 24, 50-51) W Dziejach 1:9-11 pisze natomiast, że: "Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu."


Mamy więc "został wzięty", "został uniesiony" oraz "uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.". Moim zdaniem mamy tu zaprezentowaną pomoc aniołów, zgodnie z tym co czytamy przykładowo w Ewangelii Łukasza 4:11 "...i na rękach nosić Cię będą..." Aniołowie na "rękach-obłoku" unoszą Zbawiciela do innego wymiaru !
Jednak nie to jest tematem tego króciutkiego artykułu, ale inna tajemnica. Otóż Nowy Testament nie ogranicza się jedynie do opisu samego faktu powtórnego przyjścia, ale prezentuje również znaki, które będą to wydarzenie poprzedzać. Pojawi się na przykład wielu fałszywych mesjaszy (Mk 13, 21-23), zacznie zanikać wiara wśród ludzi (Łk 18, 8), proces który wyraznie obserwujemy już od kilku lat, zwłaszcza kiedy możemy obserwować sztucznie wywołaną islamizację cywilizacji chrześcijańskiej, jednak jest coś jeszcze, coś co może być dla wielu ludzi niewyobrażalne, ma się dokonać nawrócenie Izraela ! List do Rzymian 11:25 informuje nas o bardzo ważnej rzeczy, że: " zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba." Jakub jest symbolem Izraelczyków, narodu Izraela.

Są momenty w historii, które pokazują, że prawdziwy zmartwychwstały Mesjasz żyje i działa. Takim niezwykłym wydarzeniem było objawienie się Mesjasza Ythakowi Kaduriemu: "Świat żydowski trzyma tę tajemnicę nie wiedząc co z nią uczynić, jak ją zinterpretować, jak ją przełknąć. Jest tak wybuchowa, a jednocześnie tak prawdziwie porażająca, że ortodoksyjni Żydzi nie chcą w nią uwierzyć."

Jak wspomnieliśmy sprawa dotyczy notatki sporządzonej przez zmarłego w styczniu 2006 roku w wieku 108 lat rabina Yitzaka Kaduriego, jednego z najbardziej poważanych rabinów w historii. Rabin Kaduri, specjalista Talmudu i kabały, na kilka miesięcy przed swoją śmiercią spisał na małej karteczce swoje ostatnie słowa. Zaklejona w kopercie notatka miała być według życzenia rabina otwarta dopiero teraz. Gdy ją w końcu odczytano, wybuchła burza.

Na kartce rabin Yitzhak Kaduri zapisał imię Mesjasza, na którego z utęsknieniem czekają Żydzi od tysięcy lat. Ku konsternacji ortodoksyjnych Żydów, jak również niedowierzaniu wszystkich Żydów na świecie, rabin Kaduri zapisał, że Mesjaszem, który przyjdzie jest Yehoshua, zwany także Yeshua, nam wszystkim znany jako Jezus. „Podniesie On ludzi i udowodni, że Jego słowa i prawo są ważne” – zapisał rabin Kaduri.

Zdanie powyższe zapisane po hebrajsku brzmi: Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim, z którego ortodoksyjni Żydzi interpretując je w świetle stosowanych przez siebie kabalistycznych schematów, wyczytują właśnie imię Yehoshua, syna Yohozadaka. Na 108-letniego rabina Kaduri posypały się oskarżenia o niemoc fizyczną i psychiczną w czasie spisywania notatki. Ultra-ortodoksyjni Żydzi z Yeshivy Nahalat Yitzak z Jerozolimy, którzy jeszcze nie tak dawno fanatycznie na ulicach Jerozolimy, z 300-tysięcznym tłumem żegnali swego mistrza, twierdzą dziś, że ich mistrz nie zostawił wystarczającego klucza do interpretacji swoich słów wskazujących na tego Mesjasza. Na uwagę zasługuje jednak niemal zupełna cisza w mediach izraelskich: wiadomość o tym rewelacyjnym odkryciu umieścił tylko Israel Today i hebrajskojęzyczne strony internetowe News First Class (Nfc) i kaduri.net, wskazując na autentyczność notatki. 

Opis Mesjasza – podany na oficjalnej stronie internetowej kaduri.net – zbliżony jest do opisu przyjścia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, danego w Nowym Testamencie. „Czy uwierzymy w Mesjasza od razu?” – pyta się rabin Yitzhak Kaduri. „Nie, na początku niektórzy z nas uwierzą w Niego, inni jednak nie. Łatwiej będzie uwierzyć w Niego i podążyć za Nim ludziom nie-religijnym niż ortodoksyjnym. […] Trudno będzie uwierzyć i zrozumieć Mesjasza nawet wielu dobrym ludziom. Przywództwo Mesjasza, który przychodzi w ciele i krwi, jest trudne do zaakceptowania dla wielu. Jako przywódca, Mesjasz nie będzie piastował żadnych stanowisk, ale będzie pomiędzy ludźmi, jak również będzie korzystał z mediów do komunikowania się. Jego panowanie będzie czyste i pozbawione osobistych i politycznych celów. Podczas swego Królestwa, panowały będą tylko Sprawiedliwość i Prawda.”

Rabin Kaduri stwierdza dalej, że “Objawienie Mesjasza przyjdzie w dwóch fazach: w pierwszej będzie potwierdzał swoją pozycję jako Mesjasz, jakkolwiek nie ujawni się. Potem ujawni się niektórym Żydom, niekoniecznie tym uczonym w Piśmie [Torze]. Ujawni się nawet ludziom prostym. Dopiero wtedy ujawni się On całemu narodowi, a ludzie będą dziwili się: ‘Czy to jest ten Mesjasz?’ Wielu będzie znało Jego Imię, lecz nie będzie wierzyło, że ten właśnie jest Mesjaszem”.

I tu zaczyna się historia rabina Zev Porata, który wywołuje w Izraelu niemałe zamieszanie, właściwie jest to duchowe trzęsienie ziemi. Czyżby miała miejsce sytuacja opisana w Liście do Rzymian 11:25, ale o tym dowiecie się państwo z przetłumaczonego tu filmu, zapraszamy ! (Kolejne dwie części tego artykułu znajdują się tu: Szokujące wyznania izraelskiego rabina sanhedrynu ! oraz tu: Jak prowadzić akcję w częściowo zatwardziałym Izraelu ?)

(Jeśli chodzi o początkowe zdania tego wpisu, to odsyłamy do tekstu gdzie była próba wyjaśniania zdania "uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu." Oczywiście chodzi o: "obłok zabrał Go"...)

Linki:
https://www.messiahofisraelministries.org/
https://www.youtube.com/user/salvation7771/videos
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...".
Jak prowadzić akcję w częściowo zatwardziałym Izraelu ?
Naśladowanie Boskich rozwiązań - bionika bogów, czy taka istnieje ?

Ortodoksyjni rabini oświadczają: „Chrześcijaństwo jest Boskim darem dla świata”
Wybrani יהודים przez Wieczny Byt, mihu jehu di -מיהו יהודי
Globalne wydarzenia potwierdzają powtórne nadejście Jezusa ?
Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część III wojna światowa
Czy ‚zdarzenia’ opisane w zwoju 1QM rozpoczną się w roku 2016/2017 ?
Zenit 2016: Czy coś się zaczęło w roku 2012 i osiągnie swoją kulminację w roku 2016 ?
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I
Biblijne kody
Boskie Tchnienie
Czterdzieści mikronów – 40 milionowych metra !
Lewak z Antify dla „Wyborczej”: inwigilowaliśmy narodowców. Teraz wejdziemy do szkół!
Mystic Rabbi Ben Artzi: “Very Soon Messiah Will Be Revealed to Everyone”
Nagradzany portugalski pisarz: Polacy to antysemici!
Naczelny rabin Polski u prezesa PiS. Jarosław Kaczyński spotkał się z liderami społeczności żydowskiej
Skandaliczny tekst Hartmana: "Żydzi zdradzili", "moja złość i pogarda dla Żydów"

Sensacyjne wyznania rabina sanhedrynu !

Rabin Mesjaniczny Zev Porat nawraca ortodoksyjnych Żydow
https://www.youtube.com/watch?v=iHrhtYw2GAI&feature=youtu.be


Niebezpieczna akcja misyjna w Izraelu - nawracanie ortodoksów
https://www.youtube.com/watch?v=LbByTDkVFyQ&t=128sSmok jest wściekły - relacja Zev Porata

Żniwiarze jak chmury ?
https://www.youtube.com/watch?v=DxqQULBHZrU