niedziela, 3 października 2021

Starożytny Egipt to kosmiczny piec do topienia żelaza? - Semantyka znaków i symboli Biblii

Badania nad Biblią to rzecz fascynująca, tak samo jak duchowa archeologia, zajmująca się poznaniem i doświadczeniem przesłania z odległych czasów. Jak państwo pamiętają w Piśmie jest stwierdzenie, mówiące nam o Bogu starożytnym jako ucieczce. Można by dodać, ujmując to z perspektywy hinduistycznej, że jest to także ucieczka z diabelskiego koła samsary (albo jeszcze inaczej "z kosmicznego pieca do wytopu"). 

Badania Biblii, to także badania całej starożytności, tego co zakodowali pradawni mędrcy, a to oznacza zajmowanie się czymś takim jak "semantyka". Nauka zwana "semantyką" porusza problemy wykorzystania abstrakcyjnego systemu znaków (zdań, słów, symboli, gestów), jakim jest język, do opisywania przedmiotów, jak również abstrakcyjnych idei. Natura tych powiązań stanowiła przedmiot badań filozofów od starożytności, krążąc wokół definicji znaczenia tajemnicy znaku. Wielu językoznawców odstępuje od definiowania samego pojęcia znaczenie, pozostawiając to filozofom. W logice współczesnej semantyka stanowi samodzielną dyscyplinę, której rozwój wiązał się z rozwojem filozofii analitycznej i filozoficznej metody analitycznej.


Skoro tak, i skoro tak to się definiuje, to musimy państwu kolejny raz zacytować mistrza semantyki, który zdradził nam ogromną tajemnicę starożytności, chodzi o dobrze wam znane zdanie świętego Tomasz z Akwinu: „To oznaczenie, dzięki któremu rzeczy oznaczane przez słowa znaczą ponownie inne rzeczy, należy do sensu mistycznego” (Tomasz z Akwinu, In Ep, ad Gal, Opera omnia, Paris 1876, tom 21, 230). Jak widzimy św. Tomasz to jeden z największych katolickich znawców semantyki - świętej semantyki. 

Jakiś czas temu opisywaliśmy tajemnicze budowle starożytnego Egiptu, których przeznaczenia nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Skoro do tej pory nie udało się rozwiązać zagadki "kemitu" - termin ten pochodzi od egipskiego słowa kmt, zwykle wymawianego jako kemet, oznaczającego dosłownie czarna ziemia i będącego staroegipską nazwą Egiptu - to musimy sięgnąć do Biblii, to tam Bóg nasz YHWH i Jego Syn Jezus Chrystus, razem z Duchem Świętym przekazują nam prawdę o tym terenie ! Będziemy w tym króciutkim tekście zajmować się tą, i innymi tajemnicami, z perspektywy semantycznej techniki Tomasza z Akwinu, nazywanej również mistycyzmem, albo chrześcijańską duchowością - ewentualnie Biblijnym Kodem.


Część z tego wielkiego kodu zawarł w swoim dziele Tolkien, przypomnijcie sobie: "Orkowie zostali wyhodowani (wytopieni-wyprowadzeni z czarnej gleby) za Dawnych Dni przez pierwszego Władcę Ciemności Morgotha (istota przypominające bogów lub aniołów ze stworzonej przez Tolkiena mitologii) Często zapuszczał się samotnie w Pustkę - czyli w Biblii jest to Abaddon. Wróćmy jednak do Pisma. (Patrz: "Prawdziwy Władca Pierścieni, część III - pojemniki "rządców świata" mordoru" - jeśli chodzi o "zapuszczanie się w pustkę Morgotha" to odsyłamy do: "Kto otworzy drogę do innowymiarowych „baz czeluści” ? Kiedy przybędzie armia z innego wymiaru oraz „królowie ziemi” ?)


W tym jakże tajemniczym temacie najpierw zacytujmy tu dwa urywki Świętego Przekazu, chodzi w nich o określenie Egiptu jako "pieca do topienia żelaza". Dlaczego Miejsce to zostało tak przez starożytnego Boga nazwane ? "...gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, z pieca do topienia żelaza" Księga Jeremiasza 11:4 oraz "A was Pan wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu" Księga Powtórzonego Prawa 4:20 Gdybyśmy byli materialistami, albo okultystami, i rozumieli Pismo Święte w sposób niezwiązany z Duchem, z duchowością, to pewnie uznali byśmy, tak jak spora część ruchu Nowej Ery (New Age - sekty "Starożytnych Kosmitów"), że "Piramidy", jak i cały teren zapomnianego (przedpotopowego) Egiptu, to miejsce w którym wytapiano jakieś metale, albo rudy metali, z których następnie budowano super pojazdy kosmiczne, "elektrownie nieznanej energii" ("The Giza Power Plant: Technologies of Ancient Egypt" Christopher Dunn), czy "kosmiczną broń" ("Gwiazda Śmierci z Gizy" - Joseph Farrell), lub tego typu rzeczy.

Skoro nie chcemy należeć do wyznawców ideii "Starożytnych demonicznych kosmitów", latających bez sensu po kosmosie, seksualnie napastujących swoje ofiary i modyfikujących wszelkie istoty cielesne w ramach szaleństwa inżynierii genetycznej, narzucanej całemu światu przez medialną sektę z USA, to musimy sięgnąć do Ojców Kościoła i prosić o miłosierdzie Ducha Świętego, by nam zesłał troszkę swojego Rozumu - Logosu. W takim razie zajrzyjmy do Ks. Izajasza 1:25 "Zwrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów." Jak czytamy mamy tu zaawansowaną "metalurgię", ale jeszcze ciekawiej ten tekst wygląda w Biblii żydowskich mędrców, u Rasziego czytamy tak: "I zwrócę na ciebie rękę i usunę twój żużel jak ługiem i usunę całą twoją cynę."

Jeszcze bardziej sensacyjne wersety dotyczące duchowej metalurgii znajdujemy w Ks. Jeremiasza 6:29 "Ołów został rozgrzany na podwójnym ogniu przez miech kowalski. Próżne wysiłki przetapiającego metal: przewrotni nie dadzą się oddzielić." Coś jest robione tu, na tej planecie. Jakaś potężna Istota, albo istoty, "wytapiają metale" ! Poruszane tutaj sprawy były sygnalizowane w artykule pt.: "Starożytne procesy, „głazy”, „katalizatory”, „budowle” i duchowe tajemnice świętej symboliki – część I" - napisaliśmy tam takie zdanie: „Kamień Filozoficzny” to poszukiwana przez alchemików „substancja” umożliwiająca przemianę „metali” nieszlachetnych w złoto („Potem ujrzałeś, jak bez udziału rąk ludzkich został odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza” Daniela 2:34); katalizator zawierający czynnik materialny i duchowy, za pomocą którego dokonywałaby się transmutacja materii nieszlachetnej w szlachetną, otóż dalej, w super alchemicznej Księdze, u Daniela 2:35 czytamy „A kamień, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.” – Co oznacza przyszłą przemianę całej planety Ziemia !". Biblijne tajemnice transmutacji duchowych związków-materiałów ("metali") są ogromne, tym tajemniczym procesem zajmowali się pradawni mędrcy.

Zastanówmy się chwilkę nad biblijnym "żelazem", czym jest ten "metal", gdzie się go znajduje, kto go posiada, albo kto jest z niego zrobiony? W tym celu przeczytajmy Ks. Daniela 2:41-43, to tam jest coś wspomniane o tajemniczym "żelazie" -  "A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, [oznacza, że] zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da się pomieszać z gliną."

W jakimś dziejowym momencie, nie wiemy czy przed, czy może po tym jak "...błyskawica WYJDZIE od wschodu i świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego." Mat 24:27; przekład dosłowny - ktoś będzie się mieszał poprzez ludzkie nasienie. Te niezwykłe procesy - transmutacje - są porównane do fizycznego mieszania żelaza i gliny, czyli musi chodzić we wspomnianym niewidzialnym "wytopie", w "piecu egipskim" (tej planety), o zmiany duchowo-umysłowe świątyń-domów, a dokładniej są to nadzwyczajne-nadnaturalne procesy w ludzkich ciałach (światyniach), albo jeszcze dokładniej w ludzkich duszach, które prowadzą Boskie Inteligencje, i sam Bóg ! 

Spoglądając na poniższą kompilację starożytnej jogi, grafiki dwóch trójkątów i ponownego "błysku-iskry" wychodzącej ze wschodu (duchowego wschodu - czy Polska należy do wschodu czy zachodu ? Proszę sprawdzić "Czy, i kiedy, nastąpi polski strumień nadprzyrodzonej energii – po „trąbach zagłady” ?"), to czy w przyszłości pojawią się nowe interpretacje katolickich joginów, natchnionych przez Ducha Świętego, które rozświetlą "niebo" ?! Będzie to zapowiedz przybycia Syna Człowieczego ? (Czy stanie się to po tym jak: "...uciekła Kobieta na pustkowie (gr. eremon" - to [raczej] nie pustynia), gdzie ma tam miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam karmiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni." Coś nam gdzieś świta, ale nie wiemy jeszcze co i gdzie w temacie Apokalipsy 12:6, może ma to związek z tekstem "Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !")

Jeśli chodzi o wytop żelaza w piecu egipskim, to wszyscy bibliści uznają obecny świat jako "Egipt-symbol Egiptu", a dokładniej jest to szatańska cywilizacja iluminacką, będąca odpowiednikiem starożytnego "Egiptu". To z tej cywilizacji, z tej strasznej rzeczywistości, gdzie "Egipcjanie"-istoty nadnaturalne (UFO sukkuby oraz inkuby, w transhumanistycznych ciałach nanotechnologii strukturalnej mordoru) łączą się poprzez ludzkie nasienie, wyprowadza nas Nowy Mojżesz - Jezus Chrystus ! Wyprowadza nas ze straszliwego "pieca do topienia żelaza", który jest diabelskim kołem samsary ! Niekończącym się cierpieniem uwięzionych dusz (ciągle odradzających się) ! Jesteśmy w obecnym "Egipcie" niewolnikami, mamy jednak szansę na uzyskanie kosmicznej wolności, uwolnimy się z tego "pieca" !

To o tym wspominał Chrystus Pan w Ewangelii Łukasza 4:16-20 ? "W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu zwój proroka Izajasza, On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański (spoczywa) na mnie, ponieważ namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, a niewidzącym ponowne przejrzenie, abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność...

Jesteśmy niewolnikami w dzisiejszym planetarnym "piecu do wytopu" ! Na szczęście jako chrześcijanie dzięki Łasce i miłosierdziu Chrystusa wychodzimy z "pieca tego Egiptu", albo z diabelskiego koła samsary (pięciu skupisk) ! Więźniom straszliwego koła samsary "głosi się wyzwolenie" ! Kto ma uszy by to usłyszeć ?! „kto czyta niech rozumie„ - Po takim wyzwoleniu część powinna uciekać w "góry", czyli w rejony anielskie, do cywilizacji anielskiej Boga YHWH, gdzie jest "mieszkań wiele" ! Czyż to nie jest wspaniałe ?! Czyż Boski semantyczny Kod Jezusa nie jest cudowny ?! 

Zapewne można by więcej napisać o zagadkowym biblijnym "żelazie", ale w tym kontekście nie zapominajmy o "złocie" i krainie gdzie się ono znajduje: "...niech nas Bóg Strożytny, który jest ucieczką – chroni, byśmy nie dotarli do „otchłani”, ale raczej do  „…owej krainy, której złoto jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony…” Księga Rodzaju 2:12

Linki:

Pierwszym linkiem musi być ten o jakże specyficznym tytule: "Kosmiczny jasyr – duchowa husaria"

Duchowe świało rozumu w sprawie „traw” oraz „bogów”, idąc w kierunku krainy „złota” – w oparciu o św. Tomasza z Akwinu

Część II starożytnych procesów – Odczytywanie świętej duchowej pamięci przedpotopowej planety Adamów


Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

Pięć skupisk pamięci Total Recall

Tajemnice biblijnych psyche [ψυχή] joginów

Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje

Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody

Istoty z innego wymiaru się cieszą ! Wielka bitwa chrześcijańskich joginów !

Starożytna niebieska materia

Starożytne drogocenne perły

Jogini ziemscy – Jogini duchowi

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Katolicką joginką Teresą Neumann interesowali się hitlerowscy okultyści mengele

Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów

Wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli kosmicznego logosu

Jakie „żelazo” było wytapiane w przedpotopowym Egipcie ? Εξοδος – שמות

Kim byli (są) biblijni Zahab זהב – „zbudowani ze złota” ?

Istoty żelazowo gliniaste, tajemnice biblijnej przepowiedni

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii – ‚odbijanie pocisków’, część II

„a nam księża każą głupiemi być” – ἐξήγησις eksegesis

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Kto otworzy drogę do innowymiarowych „baz czeluści” ? Kiedy przybędzie armia z innego wymiaru oraz „królowie ziemi” ?

Prawdziwa Joga Jezusa Chrystusa - Jedynego Jogina Zbawiciela Logosu, prowadzącego do Domu Ojca!
"Mesjańska Apokalipsa" - sensacyjne odkrycia duchowej archeologii Synów Światłości !!!piątek, 10 września 2021

Polska katolicka joga- największe bogactwo tego świata ? - Polacy jogini najbogatsi ludzie tej planety ?

 Nie mieliśmy zamiaru pisać o "polskim bogactwie", ale sytuacja szybko się zmienia, geopolityka się rozkręca, a po pewnym czasie "skręca", jednak to co pozostaje wydaje się powtarzać, a nawet wydaje się, że nic się nie zmienia. Jesteśmy faszerowani informacjami o zbliżających się ogromnych podwyżkach cen żywności, energii , a poprzez to i życia. Polska od wielu lat jest zaliczana do krajów europejskich, wmawia się nam, że jesteśmy dzięki temu (jakby) potęgą, zakupujemy ogromne ilości uzbrojenia, itd, itp... Kto to wie, może to prawda o tej naszej pozycji, wszystko zależy od punktu widzenia, a zwłaszcza siedzenia: "Jezus powiedział: Każcie ludziom usiąść. A było w tym miejscu dużo trawy. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy." Jana 6:10

niedziela, 29 sierpnia 2021

Wielki polski protest przeciwko genetyczno strzykawkowemu szaleństwu i "zmianie mentalności społecznej" ! Widać światełko w tunelu !

 Piszemy to w dniu 07 sierpnia 2021r., w słoneczną sobotę odbywa się w Katowicach wielki marsz przeciwników groźnych genetycznych preparatów strzykawkowych, sponsorowanych i robionych przez firmy globalistów. Jak widać na nagraniu/transmisji, zgromadzio się jakieś kilkadziesiąt tysięcy Polaków, ludzi świadomych, większość to antyenwuowcy. To są właśnie Polacy dbający o swoje zdrowie, ale i o zdrowie publiczne. Są określani przez władzę ludzmi nieodpowiedzialnymi, tzw. "anty szczepionkowcami", a nawet w domyśle "terrorystami" ! Staramy się tu unikać polityki, ale to już pomału, albo szybko, przestaje być polityką, to jest błyskawiczne niszczenie Państwa i Narodu, a przede wszystkim wielka akcja psychomanipulacyjna, lub wręcz okultystyczna.

Polska duchowa racja stanu - czy przetrwamy globalne pandemiczne zawirowania ordo ab chao ?!

Obecnie, w czasie plan-demi chińsko-iluminackiej 20/21 r., globalnie, jesteśmy świadkami rozgrywek tuż sprzed III Wojny Światowej, albo już w jej trakcie. Istoty duchowe które nadzorują tajne bractwa, czyli pomocników Abaddona, anioła czeluści-otchłani, mają plan dla ludzkości. Czy jest gdzieś zapisany w Biblii ? Możliwe, że tak. Ten plan istnieje, mówią o nim sami masoni, ujawnili go już parę/kilkanaście lat temu. Trzeba być świadomym, że każdy plan, nawet jeśli jest realizowany przez istoty duchowe, może zostać zmieniony przez Boga Jezusa. Dlatego "Organizacje Tajemnicy z Pieczar" tak bardzo boją się pewnego rodzaju przepowiedni, jaką zanotowała święta Faustyna !

Czy "Bramy piekielne" przejęły już Watykan ? Zagadka starożytnej megalitycznej "Skały"...

 Bardzo często w dyskusjach katolików słychać głosy o ogromnym kryzysie we wnętrzu "kościoła", widać jak niewidzialne siły rozbijają świętą Strukturę. Pan Bergolio już nie ukrywa swoich intencji, zakazując Mszy Trydenckiej wbija któryś już z kolei gwóźdź... Katolicy, ci przytomni, to dostrzegają, wyrażają zaniepokojenie, prowadzą rozmowy i pytają jak to wszystko się skończy, by za chwilkę, któryś z rozmówców przywoływał specjalne zdanie z Ewangelii, ma to gwarantować spokój, bo przecież "Watykan", albo katolicyzm jest nie do ruszenia, nic go nie zniszczy bo w Ewangelii napisano: "bramy piekielne go nie przemogą". Po takim zapewnieniu wszyscy (jakoś) uspokojeni przechodzą do porządku dziennego nad wyczynami Snkt Galen i Bergolia.

Humanoidy określane mianem "choirous" - starożytny zaawansowany duchowy kod

 Na świecie jest coraz mniej zdrowej (chrześcijańskiej) logiki, a coraz więcej "logiki szatańskiej". Musimy przyznać, że w dużej mierze artykuł ten został spowodowany wypowiedzią redaktora Lisickiego, wielkiego fana chrześcijańskiej-Boskiej Logiki. Chodzi o jego tekst, w którym krytykuje prymasa Polski za słowa o koronawirusie. Obecny prymas Polski wydaje się być wielkim fanem obecnego "biskupa Rzymu", sprowadzającego na Europę i świat wielkie niebezpieczeństwo duchowej zarazy pachamamowskiej ! Prymas, abp Wojciech Polak, stwierdził, że pandemia koronawirusa nie jest karą zesłaną przez Boga. I tu wkroczył pan redaktor Lisicki, zastosował chrześcijańską Boską Logikę, która wyraźnie wykazuje błąd Wojciecha, czy zamierzony ? Zgodny z linią pachamamowską ?

Chrześcijanie to wyższa duchowa cywilizacja - Kosmiczna antropologia filozoficzna

 W telewizji, na większości kanałów, można zobaczyć jedynie jakieś ścieki intelektualne więc od czasu do czasu, gdy nie oglądam programów chrześcijańskich, lub rabinackich, wchodzę do internetu i włączam jakiś program o UFO, najlepiej z osobami zajmującymi się tym fenomenem od wielu lat, uznanych za specjalistów w tej dziedzinie, albo okrzykniętych "ufologami", cokolwiek to znaczy. Pośród medialnego chłamu człowiek ma nadzieję, że usłyszy coś ciekawego, jakieś analizy stanu wiedzy i badań, po czym wyrobi sobie zdanie, lub zmodyfikuje już istniejący punkt widzenia. Niestety zachodnia ufologia, jak i polska, cierpią od wielu lat na to samo.

Biblijna archeologia istot innowymiarowych - rządców świata

 W filmie "Poszukiwacze zaginionej Arki" (ang. Raiders of the Lost Ark) jeden z bohaterów, mówi: "archeologia jest dla nas religią". Jest to bardzo ważne wyznanie. Naszym zdaniem jeszcze bardziej wciągająca jest "duchowa archeologia", to ona jest kluczem do wielu doświadczeń, do oświecenia. Od starożytności pojęcia ducha oraz duszy wywodzą się z doświadczeń kultów religijnych oraz tajemnych misteriów, a te przekazały nam informacje o objawiających się na przestrzeni tysięcy lat niematerialnych rozumnych istotach, duchach, a nawet Bogu, lub bogach, aniołach, demonach, duchach osób zmarłych - inteligencjach ponadświatowych (ogólnie tzw. ufonautach).

Istoty z innego wymiaru się cieszą ! Wielka bitwa chrześcijańskich joginów !

 Znany Polakom jasnowidz Jackowski w wideo z dnia drugiego października 2020 miał wizję zbliżającej się ogromnej akcji tajnych służb NWO ("Jasnowidz Jackowski: Mamy CORAZ MNIEJ CZASU! Co nas niedługo czeka?"). Ma doprowadzić do zmiany świata, do przeobrażenia cywilizacji chrześcijańskiej i zaprowadzenia wstępnego reżimu "Rządu Globalnego". Zdaniem widzącego, będzie to perfidnie przeprowadzona akcja, dobrze zaplanowana. Widział dużą liczbę karetek i jakiś wielki wybuch. Po tym globalnym zdarzeniu nastąpią szybkie zmiany w państwach, godziny policyjne i stany wyjątkowe/wojenne ! Co nie powinno nas dziwić, jesteśmy już do tego przygotowywani kolejnymi (fałszywymi) "lock downami". Oczywiście wirus jest, zawsze są jacyś zarażeni, statystyki łatwo zawyżać, prawdziwych danych prawdopodobnie nie poznamy nigdy. Gdyby doszło do czegoś na wzór "amerykańskiej akcji wysadzenia wież WTC" ponownie, to możemy być pewni realizacji planów zaprowadzenia powszechności czipowania.

W Izraelu pałują rabinów w ramach braterstwa - nowa encyklika papieża: "kosmiczne braterstwo wszystkich" !

 Portal "ZmianyNaZiemi", dziesiątego października 2020, podał informację o wprowadzaniu globalnego "certyfikatu zdrowia", bez którego nie będzie można podróżować, a za jakiś czas i kupować. Zbliżamy się do wypełnienia biblijnej przepowiedni "znamienia bestii 666". Jak czytamy we wpsomnianym tekście: "Każdy podróżny, który będzie chciał opuścić kraj, będzie musiał najpierw odwiedzić certyfikowaną placówkę badawczą Covid-19. Następnie ona prześle wyniki do aplikacji CommonPass za pośrednictwem smartfona."

Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów

 Pisaliśmy troszkę o chrześcijańskich joginach, wspominaliśmy również o hinduskich mistrzach jogi, będących wyznawcami Syna Boga Żywego. Tym razem musimy naszkicować trochę bardziej medytację Prawdziwgo Żyda - jogina - wyznawcy Boga Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, Stwórcy całej rzeczywistości, jak i Drogi kontemplacyjnej, o której wspominają najwięksi katoliccy mistrzowie jogi ! Tak, istnieją katoliccy jogini, zaraz to jakoś udowodnimy.

Wstrząsające informacje w sprawie ufonautycznej szczepionki na Covid-19 !

 W listopadzie nastąpiło wielkie medyczne i światowe wydarzenie, media zaczęły nagłaśniać "sukces" wynalezienia tzw. "szczepionki na Covid-19" ! Chodzi o (strzykawkową) amerykańską zaawansowaną inżynierię genetyczną firmy Pfizer, która ma być aplikowana wszystkim chętnym (zwłaszcza tym z wypranymi mózgami). Zaraz po globalnym medialnym zachwalaniu owego specifiku, wielbicieli szczepionek NWO, na stronie portalu ZminanyNaZiemi, w tekście pt.: "Nowa szczepionka na COVID-19 firmy Pfizer ma być w 90 procentach skuteczna", pojawiła się następująca informacja: "Mechanizm polega na wstrzyknięciu części kodu genetycznego wirusa po to, aby wytrenować układ odpornościowy; mRNA ma pomóc gospodarzowi wytworzyć białko antygenowe do zwalczania SARS-CoV-2.Potrzebne są dwie dawki podane w odstępie trzech tygodni."

Szokujące informacje w temacie genetycznego koktajlu, który mają zapodać igłą jeszcze czystej genetycznie ludzkości !

 Dzieją się ostatnio, zwłaszcza w roku 2020, rzeczy niebywałe ! W latach 2016 - 2020 armia Stanów Zjednoczonych ujawniła nagrania pojazdów UFO, co jest potwierdzeniem wieloletnich badań ufologów ! Były pracownik wywiadu wojskowego i agent specjalny, Luis Elizondo, potwierdził istnienie tajnego UFO projektu rządowego. W kilkunasto odcinkowym telewizyjnym serialu na kanale HISTORY channel - wszystko co było dozwolone - ujawniono. To z kolei potwierdza badania ogromnej rzeszy ufologów, a zwłaszcza profesora Davida Jacobsa, który doszedł do informacji o planowanej i wdrażanej akcji modyfikacji ludzkości, i/lub wyhodowania ludzko-ufonautycznych mieszańców - hybryd, przez tzw. "kosmitów" !

Czy rabini, religijni Żydzi oraz chrześcijanie dadzą się zaszczepić demonicznymi genetycznymi szczepionkami ?!

 Wielu badaczy Pisma wskazuje na (wysoce prawdopodobny) starożytny, przedpotopowy, mechanizm modyfikacji ludzkiej informacji genetycznej, z punktu Boga YHWH niedozwolony, co miało być wykazane w Ks. Rodzaju 6:9, gdzie Mojżesz, odnośnie Noego, zastosował hebrajskie słowo "tamajim" (prosimy sprawdzić tekst pt.: "Prawdziwy władca pierścieni - część II - Aktualizacja - wersja 2.3"). Odnośnie fizycznego ciała można je tłumaczyć, zgodnie z najlepszymi hebrajskimi słownikami, jako "bez fizycznej skazy" (zniekształcenia, bez cielesnego defektu, "zdrowy") ! Oczywiście w kluczu duchowym oznacza ono także moralnie nienaganne zachowanie, zgodnie z Duchem Boga YHWH, jednak i ono ma związek z ciałem, które według Jezusa Chrystusa jest świątynią Boga "On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19 !

Czy Polacy mają zostać zdepopulowani za pomocą doświadczalnych preparatów biologicznych ?!

 W wielu artykułach pisanych przez poważnych naukowców, badacze i medycy przestrzegają przed tzw. "szczepionkami DNA", dla niepoznaki nazywanymi "mRNA". Już kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze nikt nie stosował niebezpiecznych "genetycznych szczepionek", mówiono o straszliwych powikłanich powodowanych przez "standarowe szczepionki" ! "Według pierwszego kompleksowego badania skutków ubocznych szczepionek wykonanego w USA i wymaganego przez prawo potwierdzono dawno znane problemy, takie jak gorączka wywołująca drgawki i okazjonalne zapalenia mózgu, które są zagrożeniami, z którymi rodzice muszą się liczyć za każdym razem, gdy szczepią swoje dzieci. "Wszystkie interwencje zdrowotne powodują wzrost ryzyka i szczepionki nie są wyjątkiem" Powiedziała pediatra i bioetyk dr Ellen Wright Clayton z Vanderbilt University, która przewodniczyła panelowi badawczemu."

Czy istnieje duchowa, psychologiczna i nanocząsteczkowa operacja covid-19 ?!

 Biblia wyraźnie mówi, że ludzie w pewnym okresie historii, albo w pewnych okresach historii, bo mamy cykle, które także wspomina Pismo, uwierzą w jakiś ogromny fałsz ! Z pewnością najpotężniejszą psychomanipulacją jaka do tej pory odniosła sukces jest narzucenie społeczeństwom, całemu światu, wiary w ewolucyjne pochodzenie człowieka ! To jest naprawdę gigantyczny sukces "Księżycowych towarzystw". Wiadomo również o mniejszych, ale istotnych osiągnięciach podległych szatanowi istot: "Wysadzenie wież WTC", "Wygrane wybory 2021 w USA", a potem tzw. "Atak na Biały Dom", czy wreszcie ogromna akcja "PLAN-demi korona wirusa" !

Czy politycy oraz tajne bractwa rządu światowego uważają nas za kretynów, matołów, debili, imbecyli oraz (kow)idiotów ?!

 Oczywiście tzw. "wirus kowid 19" istnieje, jest groźny, można się nim zarazić i ciężko przechorować, jednak głównie służy tajnym bractwom "Ordo ab Chao" do wywołania globalnych przemian, depopulacji, jak sam o tym mówi Bill Gates, rozwalania publicznego zdrowia, modyfikacji ludzkiego genomu oraz niszczenia chrześcijaństwa na niespotykaną wcześniej skalę! To wszystko jest oficjalnie głoszone przez globalnych przywódców na ich spotkaniach, ale i poprzez medycznych specjalistów, będących częścią systemu Nowego Porządku Światowego. Nie są to rzeczy jakoś specjalnie ukrywane, jednak starannie przemilczane przez globalne media.

Maryja z La Sallette, z roku 1876, wspominała o tajnej akcji "covid-19" ?

 Gdy ostatnio byłem w kościele, to było nas na mszy około 50 osób, w kościele który może pomieścić co najmniej 500 osób ! Każdy nosił maseczkę, byliśmy od siebie oddaleni około 3 metrów, czasami o 10 metrów i więcej. Nikt nie kaszlał, była cisza, oprócz organów i śpiewów. Taki stan rzeczy trwa w tym kościele od początków pandemii. Gdy idę do sklepów, tych które jeszcze istnieją, które nie zbankrutowały, to zazwyczaj nikogo w nich nie ma oprócz sprzedawcy, czasami są dwie osoby, a czasami, bardzo rzadko, ktoś czeka poza sklepem, by osoba robiąca zakupy dokończyła.

Diabelski atak na Polaków ! Co się wstrzykuje ofiarom medialnej psychomanipulacji ?

 Wojny były prowadzone już na wczesnym etapie pradziejów, dane archeologiczne dotyczące okresu neolitu przestawiają rozległe fortyfikacje wczesnych osad i powszechne istnienie broni. Już wtedy dostrzeżono zalety zastraszania przeciwnika, stosując zasadzki, napaści na wioski, w celu pokonania przeciwnika bez walki, lub zmniejszenia jego oporu. Bitwa pod Pelusium w 525 roku p.n.e. zakończyła się pokonaniem Egiptu przez Persów i była kamieniem milowym w walce psychologicznej. Prowadzeni przez króla Kambyzesa II, Persowie wtargnęli ze wschodu i wykorzystali szacunek Egipcjan dla symbolu kotów, aby obniżyć morale przeciwnika. Najeźdźcy narysowali koty na tarczach, a w pierwszej linii ataku znajdowały się psy, ibisy, owce i koty - wszystkie one były zwierzętami świętymi dla Egipcjan, którzy czcili kociego boga Basteta i nie chcieli zaszkodzić ich świętemu symbolowi - istocie/istotom z innej rzeczywistości !

Redakcja Argonauty otrzymała "Przesłanie od UFO kontaktera z przyszłości, z roku 2050"!

 Trzeciego sierpnia 2021 r. pojawił się artykuł odnoście planetarnej legalizacji modyfikacji ludzkiego genomu: "Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w lipcu pierwsze w historii globalne zalecenia dotyczące edytowania genów. Celem jest uznanie tego procederu za normalne narzędzie ochrony zdrowia publicznego.  Jednak oprócz szans wiąże się on z poważnymi zagrożeniami.". Jak wiemy obecny rząd podpisał wszystkie wytyczne odnośnie "Zielonego Ładu", ale i wcześniejsze zalecenia związane z Agendą 2030-2033. Postęp i nowoczesność przybliżają się do Polski szybkim krokiem.

Fantastyczno naukowe "szczepionki" nanotechnologii strukturalnej Mk-Ultra to prawda !

W czasie globalnej plan-demi demonów wypływają kolejne sensacyjne informacje, dlatego kolejny odcinek powieści sci-fi rozpoczniemy od przypomnienia faktów z dziedziny zaawansowanej nauki. Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiły niezwykle istotne zmiany zarówno w fizyce, w szczególności w fizyce molekularnej, jak i w biologii. Pojawiły się dwie zupełnie nowe dziedziny badań – nanotechnologia i biologia systemowa. Obie wyrastają z pogranicza biologii i fizyki, ale są od siebie zupełnie niezależne. Nanotechnologia stała się bardzo ważną dziedziną badań z zakresu fizyki molekularnej, fizyki fazy miękkiej i fizyki ciała stałego (oraz projektów wojskowych).

sobota, 2 stycznia 2021

Jesteśmy świadkami pojawienia się nowej globalnej religii !

 Pod koniec roku 2020 byliśmy świadkami narodzin nowej globalnej religii. Powoli acz systematycznie, pojawiał się medyczny system wierzeń i praktyk, określający relację między sferą niewierzących w sacrum nowej genetycznej świętej substancji. Nowa religia covidiańska, jak każda inna, manifestuje się w wymiarze doktrynalnym specjalnymi czynnościami nowych kapłanów kowidiańskich, są to czynności religijne, polegające, jak np. w katolicyźmie na przyjmowaniu prawdziwie zbawiennej eucharystii, natomiast nowa religia covidiańska uznała za swój rytuał przyjmowanie "zbawiennej substancji genetycznej", za pomocą igły. 

Dokonują tego kapłanki i kapłani niższego rzędu - hierarchii, ubrani na biało, w białe stroje. Nowa religia kowidiańska nie toleruje niszczenia uczuć wokół poczucia świętości "strzykawkowych substancji genetycznych" różnorakich denominacji bioinżynieryjnych, za to wychwala chęć zbliżenia się do sacrum szczepionkowego nowego boga (bafometa hybrydy), i uczuć z tym związanych: uniesienia szczepionkowego, poczucia wyższości nad niezaszczepionym motłochem, a dokładniej na wyższości nad niewiernymi, z kagańcami ciemnogrodzian !


Pamiętamy jak Nabuchodonozor zbudował posąg i nakazał oddawać mu hołd. Za odmowę trzej młodzieńcy zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Obecne elity, to znaczy kapłani religii covidiańskiej budują złoty posąg strzykawki genetycznych substancji, ci co nie oddadzą pokłonu i nie przyjmą wstrzyknięcia uznani zostaną za niewiernych i spotkają ich prześladowania.

Ogromna międzynarodowa sekta kowidiańska już opracowuje plan, dla wszystkich chętnych przyjęcia namaszczenia i dostąpienia religijnego doświadczenia po przyjęciu "zbawiennej substancji genetycznej". Doświadczenie religijne to nazwa rozmaitych przeżyć człowieka w relacji do obiektów przekonań właściwych dla tradycji religijnej, w której owe przekonania zostały ukształtowane (np. w chrześcijaństwie Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, w islamie Jedyny Bóg – Allah).


Oba aspekty doświadczenia religijnego, przeżyciowy (emocjonalny) i poznawczy (percepcyjny) wiążą się z poczuciem kontaktu z rzeczywistością transcendentną, podobnie, już za chwilę będzie w nowo utworzonej religii kowidiańskiej. Po przyjęciu, to znaczy wstrzyknięciu cudownej substancji genetycznej wierny dozna "duchowego" uniesienia, doświadczy nowej normalności, odleci. Już teraz religia covidiańska wyprodukowała reklamę telewizyjną, która informuje: "Zaszczep się i leć". Po otrzymaniu chrztu kowidiańskiego i przyjęciu substancji GMO nowy wierny odleci, dozna "Nowego Wspaniałego Świata" i "Nowego Porządku Kowidiańskiego" !


Sekta kowidiańska wymyśliła nawet nowy typ zachęty, czyli "nową reklamę wsteczną", na wzór "Inżyniwerii wstecznej". Ostatnimi czasy jeden z najwyższych kapłanów nowej religii, ogłosił, że w pewnym miejscu oddawania pokłonu "szczepionce", nastąpiły nieprawidłowości, wielki tłum "walił drzwiami i oknami" do punktu przyjęcia "cudownej substancji", ludzie chcieli się zapisać do sekty poza kolejnością, przecież wszyscy wiedzą, że cudowna "substancja genetyczna" potrafi czynić cuda.


Już za niedługo ogłoszą że wszystkich chromym, inwalidom, tym bez kończyn odrastać zaczną nogi i ręce, chorzy będą wstawać, ślepi odzyskają wzrok, wszystko dzięki "cudownej kuracji genowej". Wielu wiernych członków sekty kowidiańskiej, po przyjęciu "świętej substancji genetycznej" doświadczą niebywałych nowoczesnych przeżyć, oprócz mistyki "Nowej Wspaniałej Normalności", uznani zostaną za kowidiańskich oświeconych, wstąpią na 33 stopień wtajemniczenia (ewntualnie 33 stopień oświecenia) !


Tak jak każda religia, tak też religia kowidiańska wymaga od wiernych specjalnych ubiorów, kapłani i kapłanki niższego rzędu są ubrani zazwyczaj na biało, natomiast najwyżsi członkowie sekty genetyków nigdy nie zostaną ujawnieni, ich wygląd może odbiegać od ludzkiego. Wszyscy którzy oddadzą pokłon cudownej i świętej szczepionce GMO zostaną zwolnieni z noszenia "gwiazdy maseczkowej", będą uważani za lepszych, nowocześniejszych (modern-nistycznych-nowoczesnych) i wiernych złotemu posągowi informacji genetycznej.

Zbliżamy się do momentu, w którym nowa religia kowidiańska rzeczywiście będzie czynić "cuda" ! Jest to przepowiedziane w Biblii: "I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie." Apokalipsa 9:6


"Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa”.

Objawienie Jana 16:1-2: „I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją za ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi.

Objawienie Jana 16:10-11: A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu niebios z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, ale nie upamiętali się w swoich uczynkach.

Linki:
 Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?
Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"
Naśladowanie Boskich rozwiązań - bionika bogów, czy taka istnieje ?
Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji
Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Homopropaganda nadal podbija umysły Polaków
Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?
Ochronny znak z innego wymiaru
Chrześcijańskie anamnesis
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
„Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”
Brytyjczycy Frankensteinem XXI wieku. Biorą się za genetyczne projektowanie dzieci


"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"

Poniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":


Nowa ogólnoplanetarna religia ufonautyczna pod przewodem Watykanu w ramach hodowli istot hoirous

https://youtu.be/SWOH3ij0ctU
Nowa Globalna UFOnautyczna Wiara 33 stopnia (paciamamowca Sankt Galen)