czwartek, 21 grudnia 2017

Alex Jones ujawnia badania genetyków - starożytny Egipt był zasiedlony przez białych !


Na podstawie badań ustalono, że początki cywilizacji egipskiej sięgają zjednoczenia regionu Nilu, Egiptu Górnego i Dolnego, jednak mało wiadomo kto pierwszy zasiedlał te tereny tuż po globalnej katastrofie. Wiemy, że kataklizm miał miejsce około roku 3500 p.n.e. Ewolucyjna nauka akademicka uważa za cechę charakterystyczną, wyróżniającą Egipt na tle innych cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu - religię. Jej motyw przewodni, tak jak w chrześcijaństwie, to wiara w życie po śmierci. W Egipcie pierwszych faraonów istniała potężna kasta kapłanów, największa w tamtym regionie, jeśli nie największa w ogóle, to bardzo podobna sytuacja do świętej Polski.

Nasz wspaniały uduchowiony Naród również ma największą ilość kapłanów ze wszystkich państw, są to wybitni rodacy, mający związek z Bogiem Jezusem, z Niebiańskimi Intelektami i Duchem Świętym. Mówi się i pisze o starożytnych Egipcjanach, jakoby mieli prowadzić prace budowlane potężnych grobowców, które do dziś dnia są jednymi z najbardziej wartościowych źródeł poznania historii, kultury i umysłowości tzw. "starożytnych Egipcjan".


Jednak i to nie jest zgodne, albo nie do końca, z odkryciami zakazanej archeologii.  Tak zwane "potężne grobowce" okazują się być szalenie tajemniczymi budowlami, które często uznaje się za pozostałość, nierozpoznanej do tej pory, magicznej technologii, lub wiedzy pochodzącej z innego wymiaru/o innym wymiarze. Podejrzewa się, że megalityczne struktury mogły służyć do kontaktu z Niebiosami, a nawet jako wytwornice nieznanych energii - pola siłowego Ziemi/z Ziemi. Musimy dodatkowo wspomnieć, że część z tych "systemów" w jakimś stopniu nadal działa !

Istnieje spora grupa megalitomaniaków, wierząca, na podstawie prac badawczych, iż znaczna część budowli, tych najlepiej wykonanych, pochodzi sprzed globalnej katastrofy (sprzed potopu Noego). Należy wspomnieć o ciągle sporej liczbie nieodkopanych "egipskich" budowli. Szacuje się, że może ich być ogromna liczba. Prehistoryczny "Egipt" w większej części ciągle jest zasypany, wierzy się, nie bez podstaw (georadary/satelity), że jest go więcej pod piaskami, niż odsłoniętego !

Jak państwo pamiętają z artykułu pt.: "Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć", piaski Sahary to pozostałość olbrzymiego słodkowodnego zbiornika, prawdopodobnie przedpotopowego. Czyżby na jego brzegu, albo gdzieś dalej, w centrum, istniała wyspa - wzniesienie - płaskowyż, na którym wznoszono machiny piramid ? Może to o niej wspominał Platon, może to właśnie ona była siedzibą cywilizacji posiadającej Vimany ?

W dołączonym wideo rezentujemy państwu sensacyjne wyniki badań genetyków, wynika z nich, że pierwsi "Egipcjanie" zamieszkujący tamte tereny byli ludzmi białymi - Europejczykami. Alex Jones sądzi, że tymi samymi, którzy zakładali cywilizację hinduską. Na podstawie dostępnych danych, można założyć, iż na początku rasa starożytnych białych była tą, która zapoczątkowała na planecie Ziemi najwyższą sztukę zbiorowego życia, to nie murzyni, czy inne rasy, miały w sobie najwyższych lotów umysłowość, bądz duchową wiedzę. Pierwsza ludzkość była wegeterianami, to musiało odbić się na sztuce, kulturze i duchowości, także po potopie. Badania genetyków potwierdzają również i to - mumie pierwszych "Egipcjan", synowie Noego, zamieszkujący ówczesny Egipt świadomie i celowo wyłączali z diety mięso !Kto wie, może tuż po lądowaniu Arki syna Lamecha działały jeszcze jakieś urządzenia sprzed potopu ? Poważna literatura z zakresu archeologii, zwłaszcza tej zakazanej, wspomina o znaleziskach jakichś szczątków urządzeń (Patrz prace Petriego Flindersa). Mieli je odkryć i zatrzymać dla wtajemniczonych pierwsi odkrywcy terenów z Gizy. Warto pamiętać, że obszar płaskowyżu, gdzie znajdują się największe budowle megalityczne tej planety, jest w skrytości badany przez globalne elity. Potwierdzają to przecieki i ślady nielegalnych prac wykopaliskowych ! Zakazana archeologia jest domeną nie tylko samozwańczych badaczy, ale i globalnych elit, które wiedzę o przedpotopowej super cywilizacji Viman trzymają przed nami w tajemnicy.Tłumaczony tu film z udziałem Alexa Jonesa, pokazuje to o czym wszyscy megalitomaniacy podejrzewają od dłuższego czasu. Pierwsze cywilizacje/cywilizacja, tuż po potopie, brała swoje zródło  z czystych genetycznie ludzi - ośmiu wybrańców Boga YHWH. Uratowanych, między innymi, ze względu na ich niezanieczyszczoną informację genetyczną. Czy byli niebieskookimi blondynami ? Tego nie wiemy, ale któryś z synów Noego takim prawdopodobnie był.Oprócz wykopalisk, dodatkowym pewnym zródłem wiedzy o starożytnym Egipcie jest Biblia. Micraim to hebrajska nazwa Egiptu. Jest to rzeczownik w liczbie mnogiej, używany w odniesieniu zarówno do Górnego jak i Dolnego Egiptu. Jej odpowiednik pojawia się w Listach z Amarna miṣri, i języku ugaryckim mṣrm oraz akadyjskim Muṣru. Według Księgi Rodzaju (Rdz 10,6) imię Micraim nosił drugi syn Chama, sam Cham to jeden z synów Noego, stąd uważa się, że pierwsi Egipcjanie byli potomstwem syna Chama.

(Trzy zdjęcia kompilacje Rahotep i Nofret)Materiał genetyczny opisywany przez Alexa Jonesa, pochodzący z egipskich mumii dostarcza nam informacji o wyglądzie Micraimitów, byli typowymi białymi europejczykami, co najllepiej oddają dwa posągi o niebiesko-szarych zrenicach Rahotep i Nofret. Należy podkreślić, uznaje się je za najwcześniejsze postacie/posągi odnalezione w Egipcie. Jak widać ich wygląd jest wyglądem typowego europejczyka. Rahotep to wielki kapłan z Heliopolis, członek rodziny panującej - syn Snofru, brat przyrodni Cheopsa. Natomiast Nofret to jego żona, która urodziła mu 3 synów i 3 córki.

(Pierwsze zdjęcie to Rahotep oraz czwarte razem z Nofret, pozostałe dwa to też "starożytny Egipt")

Zakazana archeologia jest nieocenioną kopalnią wiedzy o zaginionej ludzkości, jest prawdziwą "Pamięcią Totalną" - "Total Recall'em". Niestety ktoś nie chce byśmy sobie przypomnieli ! Do rewelacji Alexa Jonesa dochodzą dane z badań genetyków, które w dniu 21/12/2017, w filmie "Paracas Elongated Skulls: They Were Not 100% Native American" ujawnił Brien Foerster. Wynika z nich, że "ludzie" wielkoczaszkowi z Paracas i okolic, nie byli rdzennymi Indianami ! Przybyli na te tereny spoza Ameryki, gdzieś w odległej przeszłości. Jeśli państwo śledzicie zakazaną archeologię, to wiecie o pracach L.A. Marzulliego.

Ten wybitny Amerykanin uważa istoty wielkoczaszkowe jako uciekinierów z terenów, na które wkraczał pod wodzą Mojżesza Naród Wybrany. Mieli zostać przepędzeni i udać się do Ameryki. Zakazana globalna pamięć ma nam o wiele więcej do zaoferowania. Ktoś w dalekiej przeszłości mógł posiadać latające statki powietrzne, wiedzę o innych wymiarach, mechanice kwantowej, przyszłosci, o budowie człowieka i kosmosie, to wszystko jest gdzieś zakodowane. Spora część tej wiedzy znajduje się w duchowej pamięci Biblii, tak bardzo niedocenianej przez "nowoczesną" ludzkość XXI wieku.

Alex Jones ujawnia prawdę o starożytnych Egipcjanach  - byli biali !
https://www.youtube.com/watch?v=FlBYuJa96po
Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQPiramidy z Giza - dowody na globalny kataklizm - Stephen Mehler prezentuje

Tysiące polskich dzieci jest modyfikowanych genetycznie !!! (Jerzy Zięba)
https://www.youtube.com/watch?v=-uDfUywNNvcGog as Mahdi interpretation and Virgin Mary of Fatima symbolic message to human kind
https://www.youtube.com/watch?v=mOUwEmMcTNU&t=497sniedziela, 17 grudnia 2017

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy 'Total Recall')


Odpowiednio interpretując badania niezależnych naukowców można stwierdzić, że warstwy geologiczne są o wiele młodsze, niż twierdzą ewolucyjni geolodzy. Poważne i uczciwe podejście do błędów Darwina, do geologicznych świadectw rzekomo długich epok, daje nam silne przeświadczenie, poparte przez badaczy, iż Ziemia nie ma miliardów lat. Błędy w nauczaniu (oprócz perfidii owładniętych darwinowskim duchem) wynikają ze zniekształcania danych albo/oraz ich błędnych inter­pretacji ? 

Coraz większa część naukowców przyznaje, że propagowane przez oficjalną naukę długie epoki dziejów Ziemi to zwykła fikcja. Pomiary i przegląd geologicznych struktur sugerują inne datowanie wieku naszej planety, niż to oficjalne - akademickie. Rzekomo powoli, ziarnko po ziarnku przyrastające for­macje geologiczne utworzone zostały w bardzo krótkim czasie, podczas katastroficznych zdarzeń. 

Na przykład gigantyczne fale tsunami kompletnie prze­kształcają krajobraz i tworzą nowe warstwy geologiczne w ciągu godzin, a według normalnych scenariuszy (sedymentacji, erozji) zmiany takie wyma­gałyby setek tysięcy albo i więcej lat. Coraz częściej świat nauki  zadaje sobie pytanie, czy rozciągniętych granic czasowych epok geologicznych nie należy drastycznie skrócić.

Utrzymywane w nauce sztywne powiązanie epok geologicznych z biologicznymi (ewolucyj­nymi) prowadzi do uznania za bajkę propagowanego przez naukę poglądu o rzekomo niepostrzeżenie wolno zachodzącej ewolucji. Jeżeli bowiem czas trwania procesów geologicznych gwałtownie się skróci, oznaczałoby to też, że jakiś nasz małpi przodek musiałby nagle zmutować i przekształcić się we współczesnego człowieka. Niestety mutacje powodują zwykle dalsze mutacje, co skutkuje raczej dewolucją, niż ewolucją.

Wielkie katastrofy naturalne zawsze owocują swego rodzaju skokiem czaso­wym (impaktem czasowym) na obszarach, których dotykają. Jak wiemy katastroficzne procesy zachodzą w tempie błyskawicznym, niejako zastępując jednostajne, powolne i długotrwałe procesy sedymentacji geologicznej. Jeżeli się nie uwzględni impaktu czasowego, to skutki krótkotrwałej katastrofy wydadzą się świadectwem niewyobrażalnie długich procesów geologicznych, z którymi z kolei wiąże się wymagającą mnóstwa czasu ewolucję.

Prowadząc badania i analizy geologiczne można dojść do zaskakujących wniosków, a te mają ogromny wpływ na naszą świadomość, ale co ważniejsze na duchowość , na to jak postrzegamy świat, kosmos, samych siebie. Nowe podejście do wieku Ziemi, do tego co się działo kilka tysięcy lat temu uruchamia wewnątrz nas pokłady niezwykłych doznań, wszyscy chcemy ich doświadczać, są jak życiodajny tlen, odżywiający nie tylko nasze ciała, ale i dusze.

W kontekście tego co zostało napisane na początku, w związku z zakazaną geologią, warto przytoczyć tu pewien urywek opracowania: (...)Przemiana Sahary z subtropikalnej sawanny z hipopotamami, krokodylami i słoniami w piaszczystą, złowrogą pustynię nastąpiła zaledwie 5000, najwy­żej 6000 lat temu. Takie datowanie wynika z rekonstrukcji warunków klima­tycznych przeprowadzonej w 1998 roku przez poczdamski Instytut Badań Kli­matycznych. Nagłe zmiany klimatu miałyby wynikać z niewielkich okresowych zmian ziemskiej orbity i kąta nachylenia osi ziemskiej...
Jeszcze 6000 lat temu jezioro Czad pokrywało na Saharze obszar 330 000 kilometrów kwadratowych. Dziś na północy Sudanu góry kredy jeziornej, tak zwanej yardangi, wystają z pustynnego piasku niczym góry lodowe z morza, świadcząc o tym, że przed zaledwie 5000 lat na obszarze tym istniał wielki słodkowodny akwen. „Wiek radiometryczny węgla zawartego w związkach organicznych uwięzionych w sedymentach jeziornych rozciąga się od 8100 (...) do 5200 lat temu", co według prof. dr. Hansa-Joachima Pachura (Freie Universitat, Berlin) potwierdza nagłą zmianę klimatu, jaka zaszła wówczas na wschodniej Saharze (Pachur, 2002, s. 86).Geoekologiczna rekonstrukcja środowiska, jakie istniało na obszarze, który dziś nie sprzyja życiu, oparta jest między innymi na liczących sobie około 5000 lat kościach bydlęcych i równie starej ceramice. Potwierdzenie znajduje też w rysun­kach naskalnych (petroglifach), znajdowanych w otaczających ten rejon górach: kobieta doi krowę pośrodku odpoczywającego stada, a na „drzewach i palach wiszą naczynia ceramiczne, tak jak 200 lat temu Bath obserwował u pewnego ludu ho­dowców bydła żyjącego 800 kilometrów na południe od Czadu" (Pachur, 2002, s. 86). Wygląda na to, że od powstania Sahary nie było żadnego rozwoju kulturo­wego. W każdym razie ludzie byli świadkami tego, jak tworzyła się Sahara.


Na dużych obszarach dzisiejszej Sahary do stosunkowo niedawna było wiel­kie morze. Jednocześnie z Czadu wypływała Amazonka, a Afryka i Ameryka Południowa stanowiły jeden ląd. W którym momencie jednak te kontynenty się oddzieliły? Czy stało się to zaledwie parę tysięcy lat temu? W Nigrze, na obszarze długości 175 kilometrów, ciągnie się masowy grób dinozaurów. Ich kości nawet dziś przebijają się ponad piaski pustyni! Na tere­nie Nigru (który od zachodu sąsiaduje z Czadem) leżą skromne resztki niegdyś wielkiego akwenu. Czy to na jego brzeg wyrzucone zostały niezliczone dino­zaury? Jezioro Czad stale kurczy się od czasów powstania Sahary. W roku 1963 miało jeszcze 25 000 kilometrów kwadratowych, z czego do dziś pozo­stało żałosne 4% (około 1000 kilometrów kwadratowych). W ciągu ostatnich 6000 lat powierzchnia jeziora zmniejszyła się 3300 razy. Albo rzecz ujmując inaczej: 6000 lat temu jezioro było 3300 razy większe! Dlatego w pustynnych piaskach bieleją kości dinozaurów obok szkieletów olbrzymich krokodyli, takich jak Sarcosuchus: mierzą­cy sobie do 15 metrów rzekomy przodek naszych współczesnych krokodyli. Oczywiste jest, że bez wody nie ma krokodyli. Czy więc kredowe prakrokodyle wyginęły w czasie powstawania Sahary, najdalej 6000 lat temu?...


Profesor Paul C. Sereno (Uniwersytet Chicago), światowej sławy badacz dinozaurów, w przypowierzchniowej warstwie zawierającej szkielety dinozau­rów znalazł też czaszkę krowy - skamieniałą, tak jak kości prakrokodyli i di­nozaurów. Nie może tu więc (ze względu na skamienienie) chodzić o niedaw­no padłe zwierzę. Sam Sereno (2003) tak rzecz ujmuje: „Co czaszka krowy robi w tym miejscu - na obszarze, gdzie znajduje się mnóstwo dinozaurów, liczących sobie ponad 100 000 000 lat?" Jakież otrzeźwiające pytanie !Skoro znalazła się skamieniała krowia czaszka, to w pobliżu można by się spodziewać i skamieniałych kości ludzkich. I faktycznie: zespół Serena odkrył skamieniałe ludzkie szczątki - w tej samej warstwie geologicznej, w której znaleziono dinozaury, prakrokodyle i skamieniałą krowę. Czy krowy i ludzie zostali zmumifikowani przez słoneczny żar i skamienieli na brzegu wysycha­jącego jeziora, a w tym samym czasie prakrokodyle i dinozaury wyrzucone zostały na jego brzeg, gdzie ich dobrze zachowane kości do dziś spoczywają w pustynnym piasku?

Ludzie najwyraźniej byli świadkami potężnych kataklizmów zmieniających powierzchnię Ziemi. Także wzdłuż wschodnioafrykanskiego systemu rowów tektonicznych (którego długość odpowiada 1/6 obwodu Ziemi) żyją tubylcy, w których podaniach znalazły swoje odbicie wielkie przemiany w strukturze lądu i tworzenie się rowów. Potwierdzają to również zjawiska geologiczne: niektóre ze „stoków rowu są tak nagie i ostre, że muszą być świeżej daty (...) nawet z czasów, gdy już istniał człowiek" (Gregory, 1920).(...)

Zakazana geologia, tak jak zakazana archeologia, udowadnia niezwykłą historię planety, na której przyszło nam żyć ! Niestety ktoś chce pozbawić nas naszej planetarnej pamięci. Globalne prehistoryczne wydarzenia potwierdzają nie tylko to co jest napisane w Biblii, ale także założenia Inteligentnego Projektu, a to oznacza, że świat jest dziełem niewyobrażalnie wielkiej potęgi, Inteligencji przekraczającej nasze najwznioślejsze wyobrażenia, co powinno być dla otwarych ludzi wspaniałym doświadczeniem, czymś co może uruchomić prawdziwy i dobry "Totall Recall", inny od tego jakiego doświadczał filmowy Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger). Totall Recall, czyli Pamięć Absolutna, powinna być doświadczeniem (raczej) o charakterze duchowym, wynoszącym nas w nowe rejony doświadczania prawdziwej niezafałszowanej historii.


Linki:
Cykl o pamięci Total Recall musi zawierać takie teksty jak:

 Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?
Scientific Evidence for a Worldwide Flood
Świecki dogmat przełamany. Naukowcy krytykują „teorię Darwina”
Mumie z Nazca – czy ludzkość zaakceptuje prawdę zakazanej archeologii ?, część IV
Naśladowanie Boskich rozwiązań - bionika bogów, czy taka istnieje ?
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
Tożsamość archeologiczna
Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?
Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Alex Jones ujawnia badania genetyków - starożytny Egipt był zasiedlony przez białych !
Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami
Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji, czy znacie taką Ziemię ?
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Dowody historyczne na globalny starożytny kataklizm
Piramidy z Giza, dowody na globalny kataklizm – Stephen Mehler prezentuje
Żelazna logika naukowca kreacjonisty - dr Thomas KindellPrzyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQ
Tysiące polskich dzieci jest modyfikowanych genetycznie !!! (Jerzy Zięba)
https://www.youtube.com/watch?v=-uDfUywNNvcZrównoważony rozwój plus (kabała nowego porządku ufonautycznego)wtorek, 5 grudnia 2017

"Niedługo KAŻDY będzie szczęśliwy i będzie znał swoje miejsce"


Bez wątpienia jednym z najpoważniejszych badaczy zjawiska UFO jest doktor, a obecnie profesor, David M. Jacobs. W wideo opublikowanym 25 kwietnia 2016 "Aliens Walk Among Us Hybridization Program 1100 Documented Abductions Dr David Jacobs", opowiada o tysiąc setnym (liczbowo 1100) przypadku regresji hipnotycznej z porwania człowieka przez/do UFO. Ten wybitny znawca tematu twierdzi, że na Ziemi odbywa się proces hybrydyzacji, to jest mieszania się informacji DNA ludzi i obcych ! Dzieje się to za sprawą mało poznanej działalności istot UFO !


Profesor Jacobs bada ten temat już od kilkudziesięciu lat. Jak sam opowiada nie jest to zajęciem łatwym. Często doświadcza depresji związanych z nabywaniem informacji od porwanych przez ufonautów ludzi. W swojej książce z roku 1998 pt.: "Zagrożenie" pisze o Obcych  informujących porywanych o przyszłości naszej cywilizacji, którą ONI stopniowo zmieniają ! Najczęściej powtarzane ICH zdania brzmią następująco: "Niedługo wszyscy będziemy razem" oraz "Niedługo KAŻDY będzie szczęśliwy i będzie znał swoje miejsce". W jego najnowszej książce pt.: "Chodzą pomiędzy nami - Plan Obcych: jak kontrolować ludzkość" - pojawiają się informacje o "Kosmitach", którzy mają dla nas - Synów Adama plan integracyjny.


Polega na stopniowej asymilacji naszej cywilizacji do ich wymagań. Profesor pisze, że ilość porwań wydaje się maleć, ale wzrasta cicha i niewidoczna inwazja w zwykłe ludzkie życie ! Obcy coraz lepiej się aklimatyzują w codziennym bytowaniu, są uczeni przez porwanych ludzi jak reagować na zadania wynikające z codziennego życia, z codziennych zajęć, by nie wzbudzać niczyjej ciekawości. Ta niewidoczna i "cicha" integracyjna akcja wtapiania się, zespalania (sklejania się ?! patrz film poniżej) ze społeczeństwem, nabiera rozpędu, trwa od wielu lat nieprzerwanie.
Jacobs nie jest pewien dlaczego to robią, jaki przyświeca im cel, co chcą przez to osiągnąć ? Zadziwiające, ale zmiany cywilizacyjne w ostatnich 30 lub 40 latach są niebywałe. Niektórzy ich nie zauważają. Wielu wydaje się, że to "naturalny" bieg historii, wynik postępu technologicznego, tzw. "nowoczesności", itp., itd... Dla ufologa, zwłaszcza chreześcijanina, sprawa może być o wiele bardziej sensacyjna. Widać przłomowe społeczne metamorfozy. Ludzkość podąża w określonym kierunku jednego globalnego rządu, elity tego już nie ukrywają. Na horyzoncie pojawia się inżynieria genetyczna, zapłodnienie poza ustrojowe, i wreszcie hodowla ludzi w sztucznych macicach-inkubatorach. Transhumaniści coraz śmielej mówią o "Nowej Ludzkości" - "Nowym Wieku" (Niu Ejdż) i "Nowym Człowieku" (GMO) !Zanim państwo obejrzą proponowany tu film, przypomnijmy pytanie zadane znakomitej ufolog Karli Turner oraz odpowiedz jaką na nie udzieliła: "Jak pani sądzi, kim oni są, skąd pochodzą i w jakim celu są tutaj? Po co to wszystko robią ?


Karla Turner: Moje poglądy na to, kim oni są i skąd pochodzą, to jedynie czcze domysły. Wydaje mi się, oni są stąd, że są istotami pochodzenia ziemskiego. Historia Ziemi jest bardzo długa. Wystarczająco długa, aby powstały na niej inteligentne istoty wywodzące się z rodziny owadów lub gadów, na długo przed opanowaniem Ziemi przez ssaki. Jedyne, co wiemy, to to, że ich „pastwiskiem” jest Ziemia – nie mamy żadnych dowodów na to, że „żerują” na Marsie, jakiejś planecie w konstelacji Oriona lub że krążą wokół Tau Ceti. Wiemy jedynie, że żerują tutaj, co jest dla mnie wskazówką, że raczej pochodzą stąd." (Proszę sprawdzić tekst pt.: „Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?”)Badając temat UFO porwań z perspektywy biblijnej, możemy przypuszczać za badaczami, że są to istoty mające związek z Nachaszem. Podejrzewa się, że są jego potomstwem, cokolwiek ma to oznaczać. Jeżeli tak się sprawy mają, to dla jakiejś części tych bytów symbole Jezusa, wizerunki Maryi Dziewicy, kultura chrześcijańska i inne rzeczy związane ze Zbawicielem i Duchem Świętym, mogą stanowić problem !

Takie założenie potwierdzają raporty ufologów, zwłaszcza badania dyrektora MUFON'u Joe Jordana - patrz film "UFO tabu, sensacyjne badania ufologa Joe Jordana - duchowe raporty". Cywilizacja oczekująca mieszańców "mulistej gliny" z "żelazem" (Księga Daniela 2:43) musi się pozbyć wszystkiego co łączy się z Bogiem Jeszuą-Jezusem Mesjaszem, z historią ludzkości czystego genetycznie Noego...

Proroctwo świętego Nila o przyszłości: "Ludzie po 1900 roku, w połowie XX stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu...."Istoty z innego wymiaru - Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologówPrzyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje BibliiTajemnicze bramy, kryształowe sarkofagi i linia produkcyjna nowych UFO i...


Linki:
Pierwszy najważniejszy to: Według Zoltana Istwana już niedługo ludzkość będzie szczęśliwa i zamieszka w innych wymiarach

 Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?

Istoty żelazowo gliniaste, tajemnice biblijnej przepowiedni

Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"


"Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?" - II część hipotezy rzadkiej ziemi

W tym temacie polecamy szczególnie tekst pt.: "Ogrodnicy, siewcy, rybacy, myśliwi i żniwiarze"
oraz: Kto ma szanse na asymilację do kosmicznego Rodu Królewskiego ?!„bez przypowieści nic im nie mówił” !!!

Przełomowe odkrycia chrześcijańskiej ufologii

Poniżej trzy artykuły w tematyce globalnych „chwastów”:

Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa PolskaIstoty z Czwartego Królestwa to byty z Czwartego Wymiaru - Hoggard, MisslerUFO istoty i nowa cywilizacja łowców androidow - David M. Jacobs
https://www.youtube.com/watch?v=wfHMkB6MEn0Jeżeli państwo już obejrzeli film pt. "Istoty z innego wymiaru - Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologów", to w pewnym momencie innego filmu dokumentalnego pt. "Demoniczne ufo (polskie napisy) PL. hd", to znaczy od 1godz. 04min. i 38sek. profesor Jacobs opisuje hybrydy jako w połowie żywe - w połowie martwe, chore istoty humanoidalne ! Te twory wykazują ledwo żywe funkcje zyciowe ! Proszę sobie przypomnieć to o czym wspominał Chuck Missler, o połączeniu "mulistej gliny" z "żelazem" ! To by oznaczało, albo mogło oznaczać, połączenie ludzkiej informacji DNA, ludzkich ciał 'ze śmiercią' i z ICH "żelazem" ! Albo wynikiem łączenia ICH "żelaza" z ludzkim DNA jest połączenie takiej hybrydy z 'ciągłym umieraniem' ? Dlaczego tak się dzieje ? Wyjaśnieniem mógłby być jakiś nieznany nam proces powolnej śmierci tych humanoidów w wyniku braku "spoistości" (braku "spoistości DNA-niezgodności"?), jak to opisuje dalej Biblia w wersecie Ks. Daniela 2:43: "ale nie będą się odznaczać spoistością".

W tym temacie i o tym urywku Księgi Daniela 2:43 było sporo pisane w tekście pt.: Tajemnicze "czwarte królestwo" tuż przed nami !

Dodatkowo proszę sprawdzić związany z tym bardzo ważny artykuł pt Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)Nowe transhumanistyczne mieszkania Nachasza
Jak Iluminaci przedstawiają demony jako Kosmitów
https://www.youtube.com/watch?v=t9wfQrhzggA
Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego ŚwiataZaawansowane superkomputery z wymiaru czwartego królestwa - Michael Hoggard
https://www.youtube.com/watch?v=nQNyft7T26k

Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej 


Tysiące polskich dzieci jest modyfikowanych genetycznie !!! (Jerzy Zięba)
Istoty hylemorficzne na przykładzie nagrania Roberta Binghama
Polskie marionetki NWO realizują bez naszej wiedzy szatański plan !

Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...Polski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątów