sobota, 26 września 2015

Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)

Najbardziej poczytna 'książka' na świecie jest również najbardziej tajemniczą ze wszystkich ! Dlaczego ? Bo jest zaprojektowana przez Istotę Nadprzyrodzoną. W niej to ujawnia się tajemnice, których przenigdy nikt z ludzi by nie mógł normalnie wyjawić. Ale nawet upublicznione przez proroków i Jezusa sekrety są dla wielu z nas nie do przyjęcia ! 


Przecież obecnie nie widzimy każdego jednego dnia lądujących pojazdów UFO z ich załogantami, nie widzimy każdej nocy UFO istot przelatujących nad naszymi głowami, nie widzimy by oficjalnie niebo było monitorowane przez energo-morficznie "pojazdy", a przecież istnieją Biblijne siły zwane "Strażnikami-Watchersami-Czuwającymi Nieba", którzy lądowali (zeszli), część z nich w przeszłości stworzyła niebezpiecznych 'nefilim', w opinii wielu badaczy także i w czasach obecnych tworzą mieszanki genetyczne.
Powstałe tak istoty, wyglądające identycznie jak ludzie, mogą się przemieszczać pomiędzy nami, nikt ich bez dodatkowych specjalnych badań duchowych lub genetycznych nie rozpozna. Jak państwu wiadomo Polska także należy do państw, w których dochodziło do produkcji "nowych ufo-humanoidalnych istot", przedstawmy tu kilka cytatów, z już klasycznego polskiego wzięcia:

"Jesteś potrzebna do reprodukcji ludzi", „Zmieni się kalendarz i czas, oraz bliżej nie sprecyzowane zdanie: „Jesteśmy istotami nieziemskimi lub .,nie jesteśmy Ziemianami". - cytat z "BLISKIE SPOTKANIA III STOPNIA W POLSCE - KRZYSZTOF PIECHOTA Spotkanie w czwartym wymiarze?"

Lub inny, ważny z archeologicznego punktu widzenia, przykład zaczerpnięty z Krzysztofa Piechoty: "w dalszym ciągu obserwowali światło na wzniesieniu. Stojąc obok okna wymieniali między sobą uwagi, a w tym czasie „czerwona kula" emanowała w ich kierunku promienie światła. Czesława G. odczuwała, że koniecznie musi wyjść z domu, co  jak stwierdziła  miało związek z wrażeniem, „jakby przez moją głowę przepływały fale, jakby wyrywało mi mózg.

Miotały nią sprzeczne uczucia, nie wiedziała, jak postąpić dalej, gdyż mąż nie chciał jej puścić samej. Stojąc przy oknie wczepiła się rękoma w firankę  tak mocno, że aż ja zerwała. Marian G. poradził jej aby położyła się na tapczanie, tak żeby głowę miała zasłoniętą ścianą licząc, ze w ten sposób uwolni się od wpływu światła, sam zas usiadł na krzesie obok i zaczął wygrażać w kierunku (według niego) ..niebieskiej kuli na wziesieniu. Wtedy ponownie odczuł ..uderzenie" w pierś. Zasłabł i przewrócił się na tapczan."


Dziewiąty werset Lisu św. Judy: "Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: "Pan niech cię skarci!". " odnosi się do wydarzenia o jakim nie ma mowy w żadnym inny fragmencie Pisma Świętego. Istota nadprzyrodzona anioł Michał musiał spierać się z szatanem na temat ciała Mojżesza, ale nie jest powiedziane jak się to skończyło. 


Inna anielska kłótnia jest wspomniana przez Daniela, który opisuje anioła jaki go odwiedził w czasie jego widzenia. Anioł Gabriel o którym czytamy w Księdze Daniela 8:16 oraz 9:21 mówi Danielowi, że książę anielski królestwa perskiego „sprzeciwiał mu się”, aż do chwili gdy archanioł Michał poszedł mu z pomocą (Księga Daniela 10:13). Dowiadujemy się zatem z Księgi Daniela, że aniołowie i demony staczają duchowe walki o ludzkie dusze, o całe narody, te demony sprzeciwiają się aniołom, próbując je powstrzymać przed wypełnieniem się Boskich rozkazów. Św. Juda mówi nam, że Michał został posłany przez Boga, aby uczynić coś z ciałem Mojżesza, które sam Bóg pochował po śmierci Mojżesza (5 Księga Mojżeszowa 34:5-6).Powstało wiele teorii na temat tego, czego właściwie dotyczył ten spór nad ciałem Mojżesza, a przecież wiadomo wszystkim nam, że własne ciało (swoją świątynię) zabrał Jezus ze sobą. Nie bez znaczenia są słowa św. Orygenesa (ur. 185- zm. 254 n.e.), uczonego chrześcijańskiego i teologa, wspomina on źródło pozabiblijne tzw. „Testament Mojżesza” jako dodatek, zawierający relację sporu pomiędzy Michałem a diabłem na temat ciała Mojżesza. Księga ta, teraz zaginiona, była żydowsko - greckim zródłem pisanym, które według Orygenesa wnosiło coś dodatkowego do relacji z listu św. Judy.


Juda rzeczywiście wydaje się odnosić do sporu pomiędzy Michałem a diabłem jako prawdziwej sytuacji. Mówi o tym w taki sposób w jaki opowiadałby o śmierci Mojżesza. Kto może udowodnić, że nie jest to prawdą? Jakie dowody są tam zawarte, które potwierdzałyby że nie jest to prawdą? Istnieje wiele odniesień w Biblii do aniołów.Wiemy, że archanioł Michał istnieje naprawdę; pojawia się kilka wzmianek na temat diabła oraz istnieje bardzo wiele zapewnień o tym, że dobre i złe anioły zaangażowane są w wiele ważnych wydarzeń, jakie rozgrywają się na ziemi ! Skoro temat sporu nad ciałem Mojżesza nie jest całkowicie poznany, toteż tworzenie jakichś przypuszczeń wydaje się sprawą domysłów.

Nie wiemy przecież, czy spór ten dotyczył kwestii posiadania ciała, jego pochówku czy czegokolwiek innego -  "Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie." 2 List do Koryntian 5:2. Spróbujmy jednak w oparciu o ufologię (demonologię ?) zrozumieć kilka (nadprzyrodzonych) kwestii.

Pierwsza rycina u góry przedstawia obraz naszkicowany przez porwaną Wanne Lawson, widać na niej to co zobaczyła ofiara "UFO spotkania" (z Watchersami ?), rząd humanoidów "pływających" prawdopodobnie w 'roztworze' utrzymującym genetycznie modyfikowane ciała w stanie biologicznej 'hibernacji', przedstawmy tu jej własne słowa: "Przeszliśmy przez statek i doszliśmy do gigantycznego pomieszczenia, w którym znajdowały się tubowate sarkofagi. Wzdłuż całej ściany szły te pojemniki. Wyglądały jakby były zrobione ze szkła, ale nie były ze szkła. Tubowate sarkofagi były szerokie na metr, a wysokie na około 4 metry. Były to cylindryczne-zaokrąglone 'pojemniki'. Wystarczająco szerokie by pomieścić wysokie szaro-białe humanoidalne (inne-obce) ciała."

tekst angielski:
Wanna Lawson: “We walked through the ship. And we ended up in this humongous room with tubes. The walls were lined with these tubes. They appeared to be glass, but they weren't glass. The tubes were about 2-feet-wide and about 8 feet high. Cylinder tubes. Round. Wide enough to hold the tall, grey-white (other) bodies."

(Teoria pozaziemskiego pochodzenia NOL -i budzi pewne wątpliwości. Chodzi tu konkretnie o to, że widujemy ich za dużo. Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani i to skrycie ?! Czy jest przeprowadzany względem nas jakiś plan ?)

W innym przypadku, inna porwana do UFO, Linda Porter widziała "zamrożone" ciała w przezroczystych pojemnikach z gazem, oto jej słowa: "Nie sądzę, że oni byli martwi ponieważ ich kolor (skóry) był zbyt dobry. Oni się unosili/pływali w czymś co przypominało wyglądem purpurowy gaz. Był bardzo gęsty oraz mało przezroczysty, oplatał/opływał ciała dookoła i wówczas można było dostrzec tam tych 'ludzi'"
teks angielski

"I don't think they were dead because their color was too good. They were floating in what appeared to be a purple gas. It was very thick and hard to see through, but it swirled around so much that you could see the people as it moved.

W jeszcze innym przypadku porwania Ken Rose (Lansing, Michigan - 1992 Abduction) widział również trzy cylindryczne pojemniki z 'niepełnymi' ciałami, oto urywek tej relacji w języku polskim:

"W roku 1992, w Michigan w USA Ken Rose powiedział, że podczas jednego ze spotkań z nie-ludzmi (UFO) widział w przeroczystych cylindrycznych sarkofagach trzy niekompletne kobiece ciała, były pokryte złotym pyłem, ten obraz przypominał mu scenę z filmu " Goldfinger". Ken Rose stwierdził że trzy ciała były w opinii szaraków w czasie "budowania", oto jego słowa: "Te trzy kobiece ciała pokrywała warstwa metalicznego złotego pyłu. (...) Jeden z szaraków powiedział "One są obecnie w czasie konstrukcji", wyglądały jakby były żywe, ale nie obudzone"

Tekst angielski:

"1992 Lansing, Michigan, abductee, Ken Rose, said during one of his encounters with non-humans, he saw three incomplete female bodies in clear, cylindrical tubes that were coated with gold dust that reminded him of the woman in the Hollywood feature film, Goldfinger. Illustration" Ken Rose: "The three women were all covered in gold metallic dust. ... One of the grey things said, ‘They're under construction.’ They were alive, but not awake.

Kolejna rycina ofiary UFO przedstawia szaraka, który pokazuje jak wygląda proces zmiany "umarłego" ciała na nowe 'genetycznie stworzone', przekładania duszy w "nowe" humanoidalne 'pojemniki-cielesne'


Jeżeli to wszystko jest prawdą to mamy tam (w ich "statkach") potworny horror, coś co można określić stechnicyzowanymi do granic wyobrazni cywilizacjami "kosmicznymi", z ich genetycznie modyfikowanymi i budowanymi ciałami, przerażający obraz przypominający hollywódzki film pt.: "Szósty dzień"


Kolejne ryciny z porwań do UFO pokazują jeszcze większe ilości genetycznie wyprodukowanych ciał - (skąd będą pobierać energię ? Można podejrzewać, że odbiorą ją od ludzi, patrz artykuł pt.: "Maszyneria Orgoniczna - aktualizacja wersja 2.5")
Czy sytuacja z anielsko-demoniczną walką o ciało Mojżesza może nam cokolwiek wyjaśniać w zagadce (świętych przybytków) ciał ? Po pierwsze mamy pewność w kwestii dwóch rzeczy: Pismo Święte jest nieomylne. Nieomylność Pisma jest jednym z filarów wiary chrześcijańskiej. Jako chrześcijanie, naszym celem jest poznawanie Słowa Bożego w modlitwie, i gdy znajdujemy w nim coś czego nie rozumiemy, to modlimy się jeszcze wytrwalej, rozważamy więcej i jeśli odpowiedź wciąż jest dla nas niejasna to w pokorze modlimy się o łaskę zrozumienia.Po drugie, Juda 9 jest doskonałą wskazówką odnośnie tego jak chrześcijanie powinni odnosić się do szatana i demonów. Przykład Michała odrzucającego wypowiadanie przekleństwa nad szatanem powinno być dla nas lekcją odnośnie tego jak chrześcijanie powinni odnosić się do sił demonicznych. Wierzący nie powinni się do nich zwracać, a raczej zabiegać o moc Pana do ich zwalczenia. A skoro tak mocne stworzenie jakim jest anioł Michał zwraca się o pomoc do Pana w walce z szatanem, kim my jesteśmy gdy staramy się pokonać, wypędzać czy rozkazywać demonom? Naszą JEDYNĄ obroną przed tego typu istotami i przed UFO porwaniami jest Jezus Chrystus (YHWH יהוה) Zbawiciel ! O tym właśnie opowiada wybitny chrześcijański ufolog Joe Jordan w jego szokującej opowieści o zmowie świata badaczy tego fenomenu, film nosi nazwę "UFO tabu, sensacyjne wyniki badań..." W całej tej niezwykle tajemniczej - globalnej sytuacji należy pamiętać, iż tajne stowarzyszenia NWO pragną naśladować swoich "kosmicznych" mentorów Bez najmniejszego wątpienia, i trzeba to mocno podkreślić, spora liczna osób zajmująca się tą tematyką twierdzi, iż elity są wyznawcami istot UFO ! To właśnie z nimi ludzie dobrej woli oraz chrześcijanie walczą, każdego dnia, to właśnie oni-UFO NWO chcą doprowadzić ponownie ludzkość do momentu, w którym będzie można powiedzieć, iż dobrnęliśmy do dni Noego, kolejny raz...


"Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?  On zaś mówił o świątyni swego ciała." Ewangelia Jana 2:19
UFO istoty i nowa cywilizacja łowców androidow - David M. JacobsTajemnicze bramy, kryształowe sarkofagi i linia produkcyjna nowych UFO i...


Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQ


Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy - Hoggard


Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijną archeologięNowe transhumanistyczne mieszkania NachaszaTu w tym filmie jest wiele informacji o elitach planujacych wprowadzenie globalnego planu !
Produkcja istot humanoidalnych - Gonz ShimuraProszę koniecznie obejrzeć ten video dokument !
Podróże do drugiego nieba - L.A. Marzulli


Niezwykle ważny film w tym temacie !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia

Nadchodzi Czwarte królestwo - Quayle, Horn, Hoggard, Marzulli, Missler
https://www.youtube.com/watch?v=MkU3YNpbNoEKosmiczna wojna Baal Zebula z chrzescijanstwem - Marzulli, Stearman, Natanek


Polecane linki:
Pierwszym linkiem musi być ten: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas
oraz: Gwiazda z innego wymiaru uzyska "klucz do potrójnej ekspresji" - II część megalitycznej interpretacji zmieszania 2:43

Komentarz do istoty hybrydy "Golluma zarejestrowanego w Californii"

Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć "to coś" !
Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"
Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie”
Odnaleziony trzypalczasty humanoid z Nazca !
Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…
 Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?
Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny

Marzulli ujawnia wiedzę z zakresu tożsamości ufonautów ! (Full Disclosure)
Atak na Argonautę - Ogłoszenie
Ludzie Acheiropoietos - nie ludzką ręką uczynieni !
Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?


Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
Tajemnice aż do tritos Uranos
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II
O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Prawdziwy Władca monolitów
  "Rzeczy ukryte od założenia świata"

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a

Poniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":


Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
http://argonauta.pl/ziemia-planeta-na-ktorej-istnieje-jeszcze-normalnosc-empiryczne-i-statystyczne-pojecie-normalnosci/
http://popotopie.blogspot.com/2015/09/islamskie-sieci-neuronowe-zamiast.html
http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html
http://popotopie.blogspot.com/2015/12/tajemnica-zmiennoksztatnych-ufo.html
http://popotopie.blogspot.com/2016/04/programowanie-materii-biblijne-znamie.html

Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu

"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"

Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska


Dodatek - Aktualizacja 18/10/2018
Znany amerykański antyenwuowiec Alex Jones, dnia 16 pazdziernika 2018, na antenie stacji INFOWARS, pokazał się na tle Obcego. Chodzi o potajemny enwuowski plan odczłowieczania ludzkiej rasy. Zdaniem Amerykanina mają temu służyć coraz nachalniej prowadzone globalne posunięcia w strefie wychowywania dzieci, tak by stały się niespełna rozumu i dokonały samookaleczenia, które zrobi z nich istoty obojnackie (ufonautyczne).
We wspomnianym programie zwraca się uwagę na cały medialny przemysł, nakierowany na uznanie homoseksualizmu i wszelkiej innej dewiacji za normalność, a nawet za coś lepszego niż biologiczno-psychiczne zdrowie, uznawane za "zacofanie" i "ciemnogród". Jones zaprezentował pełno przykładów stosowania technik psychomanipulacyjnych, jakie aplikuje się na społeczeństwach tzw. zachodu, by przekształcić je w całkiem obce struktury zbiorowego "życia", nadchodzącej szybkimi krokami rewolucji transhumanistycznej, przez wielu nazywanej też "ufonautyczną".
Nie bez znaczenia był wspomniany obraz istoty UFO, tuż obok niego, albo razem z nią, pokazano osobę LGBTQ, ofiarę mocno skrywanego Nowego MkUltra. Jako że INFOWARS przoduje w odkrywaniu tajemnic NWO więc było we wspomnianej audycji wiele o inżynierii genetycznej, motorze napędowym "Nowego Wspaniałego Świata", albo słuszniej "Nowoczesnego Wspaniałego świata". Wydaje się, że świat zachodni stanął u progu, za którym nie będzie już odwrotu. Pojawić się ma "Wyższa Rasa", ta sama o której marzył Hitler. Będzie co chwilę udoskonalana, tak długo aż okaże się podobna do załogantów pojazdów NOL.
Czy jako Polacy, albo szerzej, jako Słowianie mamy szansę, by się uratować przed genetycznym Armagedonem ? Jeśli odzyskamy polityczną sterowność, możemy stworzyć strefy, gdzie tzw. "nowoczesność" Nowego Wspaniałego Świata będzie zabroniona, temu w pierwszej kolejności służą wszelkie programy nagłaśniające wielką rewolucję ufonautyczną filantropów VRIL ! Oni ją prowadzą na skalę globalną, rozpoczęli ją na początku lat 90-tych, to wtedy dotarła do Polski, ale o tym opowie wam poniższy film, zapraszamy.


Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska kolejny raz najechanaSensacyjne wideo i jednocześnie potwierdzenie, trzeba to stanowczo podkreślić, sporej części treści zawartych w artykule pt. "Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.3)". Te czaszki nie przedstawiają istot Homo sapiens sapiens ! To nie były istoty ludzkie, takie jakie znamy z podręczników biologii !
The Star Children Skulls Of Peru 4 mar 2017
https://www.youtube.com/watch?v=WgBrGzPstB8Dodatkowe ważne linki:
Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część III Wojna światowa – Gog i Magog

UFO to demony z innego wymiaruNowa starożytność ludzkości - czy nas zmienią ?!
W temacie tym, szczególnie ważnym dokumentem jest film pierwszy !

UFO czasów ostatecznych

Demoniczne ufo (polskie napisy) PL. hd


Niewidoczne istoty sterujące światem

https://www.youtube.com/watch?v=_Kbm2OW7VwQTajemnica jest niezwykła, właściwie to jest tak niesamowita i oszałamiająca, iż liczni nie są w stanie się do niej zbliżyć. Trzeba starać się zrozumieć tajemniczą Biblię, a następnie starożytność i to co udało się ujawnić bardzo sporej grupie niezależnych badaczy, to nie wszystko, dopiero uznanie świętego przekazu Pism Biblii daje nam prawdziwy przedsmak rozgrywki jaka ma miejsce na Ziemi ! Wielu jednak będąc pod wpływem materializmu oraz potężnej propagandy globalnej elity nie może uznać świętej Informacji jako prawdy ! Zdjęcia w kompilacji przedstawiają autentyczne czaszki hybryd z terenów Ameryki południowej oraz okładkę książki znanego ufologa profesora Davida Jacobsa, odnośnie tematyki bytów z innej realności i ich poczynań odsyłam do obszernego artykuły pt.: "Kim są istoty z innego wymiaru"  W temacie wielkich i przedziwnych czaszek odsyłam państwa do tekstu "Analiza anatomiczna czaszek (Nefilim)"


Giganci, znamię bestii, Jim Bakker show, Steve Quayle, David Lankford


Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel
https://www.youtube.com/watch?v=iVLDS3cQWAo


Innym niezwykle ciekawym programem jest audycja gdzie wybitny badacz oraz zdobywca nagrody Pulitzera Paul McGuire, tłumaczy jak będzie wyglądała przyszłość ziemskiej cywilizacji. Ogromnie interesujące 30 minut, w których dowiecie się jakie technologie mają być zastosowane, by połączyć ludzkość z przybyszami z kosmosu ! Kto tym wszystkim staruje oraz kto będzie kierował ludzkością za 100 czy 200 lat.
Nowy Wspaniały Świat - Stearman, McGuirePrzed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 

W tym temacie zapraszam na artykuł pt.: "Kosmiczny jasyr - duchowa husaria"

Na zdjęciu św. Ojciec Maksymilian Kolbe Rycerz NiepokalanejPolski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątów2 komentarze:

  1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Witam. Nie miałem zamiaru odpowiadać ale może czasami warto tym, którzy poszukują logiki w porwaniach ufo... przede wszystkim proponuję zapoznać się treścią artykułu "Kim są istoty z innego wymiaru", tu na blogu ! Zaraz tam na początku jest tekst, jego urywek, który będzie dla pana/pani odpowiedzią na zarzuty "nielogiczności" porwań przez ufonautów, oto on: "Wg antropologów kulturowych nie tylko obfitość informacji o UFO, ale nawet szeroka krytyka tego zjawiska świadczy o jego znaczeniu, mimo iż odrzuca się tu realizm podstaw zjawiska UFO w każdej postaci; niektórzy wprost łączą mity i legendy (np. o królu Arturze) z fenomenem UFO; polifoniczny dyskurs o UFO odzwierciedla stan kulrury: niemożność uchwycenia prawdy, poetyka nonsensu, niepewność, fragmentaryczność i niespójność - wszystko to zbliża się do języka w stylu „wieży Babel", jaki oferuje postmodernizm. W optymistycznej interpretacji CG. Junga (Nowoczesny mit-, Kraków 1982) kontakty z kosmitami są projekcją nieświadomości; są bowiem zadziwiająco absurdalne, bez jakiegokolwiek celu lub zadania, co przypomina percepcję świata ludzi będących w hipnozie; przypomina to spotkanie z postaciami pochodzącymi ze świata nieświadomości, z symbolami nieznanego świata lub z podziemnym światem chaosu i ciemności. Wg K. Wilbera, jednego z twórców psychologii transpersonalnej, chodzi tu być może o swoiste skrzyżowanie doświadczeń archetypowych (jungowska interpretacja UFO jako manifestacji archetypów) z doświadczeniami narcystycznymi czy egocentrycznymi (interpretacja S. Freuda). Kulturoznawcy, odwołując się gł. do psychoanalizy, podkreślają „kompensacyjny" i terapeutyczny charakter ufologicznych doświadczeń." Pozdrawiam.

      Usuń