środa, 9 września 2015

Czarostwo społeczne czyli propagacja reakcji alchemicznej.

Czy istnieje coś takiego jak zbiorowy duch narodu ? Jeżeli tak, to czy mozna nim sterować, czy można go zniszczyć ? Z fizyki wiemy, że pewne funcje lub procesy mogą się nakładac lub nawarstwiać, tworząc reakcję łańcuchową. Podobnie procesy kształtujące społeczny organizm mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych reakcji zbiorowych. Pierwsze udokumentowane doniesienia o zajmowaniu się alchemią na terenie Polski pochodzą z XV wieku. W roku 1491 przed sądem biskupim w Poznaniu stawał Kasper Bakałarz, będący altarystą kościoła Marii Magdaleny w Poznaniu. W czasie procesu przyznał się do zarzucanych mu czynów obejmujących paranie się alchemią oraz „palenia płynnego złota”. Zarzuty obejmowały również uprawianie czarostwa.

masoneria_anara

W przypadku alchemi społecznej odpowiednikiem wybuchu termojądrowego była by rewolucja kulturalno religijna, obejmująca całą zbiorowość zamieszkującą okreslone tereny. Reakcja łańcuchowa jest w istocie serią jednostkowych reakcji następujących jedna po drugiej, dzieli się ją na: inicjowanie, propagację i terminację. Gdy proces inicjowania rewolucji społecznej jest szybszy lub przebiega z porównywalną szybkością do procesu propagacji (tj. serii identycznych, stale powtarzających się napływów islamskich [reakcji] prowadzących do otrzymania produktu multi kuti, z odtworzeniem się lub namnożeniem centrów reaktywności meczetów), reakcja nie ma charakteru łańcuchowego, lecz błyskawiczny. Powstaje naraz wiele centrów reaktywności (islamskiej), i uwaga: które błyskawicznie wyczerpują cały dostępny substrat (tkanki społecznej) w jednostkowych reakcjach propagacji, i po chwili, o ile substrat (uchodzców) nie jest stale dostarczany w tempie zbliżonym do szybkości inicjowania (rewolucji), reakcja wygasa !

74361_dzisiejszym-tematem-wykladu-bedzie

Ukryci niewidzialni alchemicy zajmujący się sterowaniem społeczeństwami starają się zainicjować rewolucyjną reakcję, jednak jeśli proces terminacji (chrześcijańskiej samoobrony) jest szybszy od procesu inicjowania (napływu islamistów) w układzie nie zachodzą praktycznie żadne dające się zaobserwować reakcje, przynajmniej początkowo. Celem technologii społecznego czarostwa jest uzyskanie masy rewolucyjnej (krytycznej). W masie mniejszej od społecznej masy rewolucyjnej reakcja zainicjowana społecznym rozwarstwieniem (rozszczepieniem) spontanicznym zaniknie, w masie większej od masy rewolucyjnej reakcja będzie przebiegała w sposób gwałtowny (lawinowy) ! Masa rewolucyjna (krytyczna) danego narodowego materiału (społecznie rozszczepialnego) zależy od rasowych, kulturalnych i religijnych zanieczyszczeń (politycznych zdrajców), kształtu zbiorowego życia, oraz jej otoczenia (państw granicznych).odbyt14206432822789

W alchemicznych reaktorach zwanych zachodnimi społeczeństwami otwartymi-libelarnymi (kontrolowanych przez tajne organizacjach czarowskie masonerię) pojęcie masy krytycznej nie jest ściśle określone, z powodu stosowania chrześciajńskich ekranów i regulowanych moderatorów (tj. substancji narodowej służącej do obrony przed napływem uchodzcców) Wschodnie ekrany odbijają islamistów (neutrony) ‘z powrotem’ w kierunku zachodniego materiału rozszczepialnego dzięki czemu zwiększa się prawdopodobieństwo, że spowodują one rozszczepienie. Zatem masa potrzebna do stabilnej pracy społecznego reaktora zależy od jego konstrukcji.

1369352447_nboxyx_600

Społeczny alchemiczny reaktor tradycyjnie ujmuje się jako dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Wspólna kultura oznacza także wspólną wiarę. Zmiana jednego z elementów składowych może powodować ogromne niepokoje wśród ludności, a nawet narodowy upadek moralny, kulturalny czy religijny (rozszczepienie). Na szybkości względne inicjowania, propagacji i terminacji rewolucji społecznej (czarostwa) mogą mieć duży wpływ czynniki dyfuzyjne, (świadomi zagrożenia chrześcijanie) – a dokładnie [konstruowanie] możliwości docierania w odpowiednim czasie ektremistów (uchodzców) do centrów rewolucyjnej reaktywności.

1360265638_olpbu5_600

Słowo alchemia pochodzi od arabskiego al-chimija (الكيمياء lub الخيمياء), które tworzy przedrostek al- i greckie słowo χυμεία (chymeia – łączyć, stapiać, w ujęciu społecznym tworzącym multi kulti, masę niestabilną). Istnieje teoria wywodząca słowo khemeia (chymeia) od słowa Kham, będącego określeniem Egiptu. O fizyce przemian chemicznych traktują takie nauki jak chemia fizyczna czy chemia kwantowa. Alchemiczną literaturę poddał badaniom twórca psychologii analitycznej – Carl Gustav Jung. W ich wyniku średniowieczne nauki alchemików zinterpretował jako symboliczne opisy psychicznego procesu przemiany analogicznego do indywiduacji. Dodatkowo Jung podał bardzo interesujące zdanie, że reakcje i substancje chemiczne odpowiadają nieświadomym treściom i zachodzącym w psychice procesom, co można przełożyć na zbiorowe reakcje masy krytycznej społeczeństwa.

terrorysci


Multi kulti masa podkrytyczna ?

Masa podkrytyczna paliwa rewolucyjnego (jądrowego) w społecznym reaktorze jest to taka ilość tego paliwa, w której zainicjowana reakcja społecznej rewolucji wydzieli zbyt mało podburzonych rewolucjonistów (neutronów), by doszło do reakcji łańcuchowej (w której każde jedno rozszczepienie narodowego, kulturalnego i religijnego społecznego jądra (atomu) inicjuje dokładnie jedną gwałtowną zmianę narodowego organizmu [rozszczepienie]). Inaczej mówiąc rewolucyjna reakcja sama nie podtrzyma swojego przebiegu i w trakcie jej przebiegu nie zostanie zużyte całe islamskie paliwo (jądrowe). Mianem "masa podkrytyczna multikulti" określa się każdy układ złożony z islamistów (uchodzców) społecznego paliwa niepokojów społecznych (jądrowego), który w danych warunkach nie jest w stanie sam przeprowadzić rewolucyjnej reakcji łańcuchowej. Nie można tej masy wyrazić żadną jednostką (np. ilością masonów na jeden million mieszkańsców) gdyż jest to określenie alchemicznego stanu w jakim się znajduje społeczne paliwo (jądrowe), a nie okreslenie ilości niezadowolonych jednostek- materii danego narodu/społeczeństwa.

dcw3

Dalekosiężne przewidywania

Jak mawia klasyk pan doktor Krajski, ten kto nie uznaje masonerii za jedną z najważniejszych sił, koordynujących zdarzenia cywilizacyjne, ten jest osobą ograniczoną. Ta duchowa i tajna organizacja prowadzi planowanie na 1000 lat do przodu. Skoro tak to jako chrześcijanie możemy również odwołać się do (anielskich) sił nadprzyrodzonych i uznać za wysoce prawdopodobną przepowiednię św. Daniela 2:43 o przyszłym hybrydalnym rządzie światowym. Doprowadzenie do społecznej reakcji łańcuchowej ma zawieść nas do stworzenia nowego porządku, w którym Boskie prawa Boga YHWH mają być zastąpione strukturą UFO cywilizacji, o której pisałem przykładowo w artykule pt.: "Polska cywilizacja człowiecza”, czy "Każdy ma prawo być człowiekiem ?". Globalne siły nowego porządku muszą w jakiś sposób doprowadzić do stworzenia ogólnoświatowego (hybrydalnego) rządu światowego, islamska inwazja jest w tym przypadku jednym z narzędzi.[...]Znany, już nie żyjący Mason, była głowa Masonów Ameryki Północnej, Albert Pike miał szatańską wizję doprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata.
Wizja ta była opublikowana w 1871 roku:

"...Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie. Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasa oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmuobydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie...."(http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm) 


"...wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo..." Wyznawcy demonicznego masoństwa wiedzą i zapewne czują, że chrześcijaństwo jest prawdziwie Boskim dziełem ![...]

"...wystawionej w końcu na publiczny widok..." co jest wystawiane na publiczny widok ? moim zdaniem są to: homoseksualizm, pedofilia, genderyzm, zabijanie nienarodzonych dzieci, niszczenie człowieczeństwa i natury czyli hybrydyzacja/GMO/hemtrials itd, itp...Na różnych stronach, różni publicyści, zastanawiają się dlaczego tak nagle i z taką siłą pojawiła się niszczycielska fala emigrantów - islamistów ? Otóż jednym z powodów jest obchodzona w 2017 roku 300setna rocznica powstania tajnej i duchowej organizacji wolno murarzy. Wiele wskazuje, że się przygotowują by rok 2017 uczynić wielkim i kolejnym etapem (po wysadzeniu wierz WTC) do wprowadzenia ich wymarzonego NWO, a następnie UFO cywilizacji hybrydalnej. Na szczęście rok 2017 jest również rokiem szczególnym duchowo dla chrześcijaństwa, w tym to roku obchodzić będziemy 100-tną rocznicę objawień w Fatimie, gdzie, jak pisałem w artykule pt.: "Fatima i polscy duchowi matrixowcy", Matka Boska kolejny raz zerwała połączenie anty cywilizacyjne UFOsonów. To tam masoneria wściekała się najbardziej, potwierdzając że przybywająca (często w kuli świetlnej) Dziewica jest wysłanniczką prawdziwego Boga YHWH. Miejmy nadzieję, że w przypadku zaplanowanej inwazji antychrześcijańskiej zostaniemy wsparci Boskimi mocami Ducha Świętego i odeprzemy ten antychrześcijański i masoński atak.

W jednym z dobrze udokumentowanych polskich wzięć, UFO istoty informują porwaną w taki sposób: "Czesława G. jest przekonana, że ów przekaz, czy też wymiana myśli trwała dłuższy czas, lecz zapamiętała jedynie następujące zdanie: „Jesteś potrzebna do reprodukcji ludzi", „Zmieni się kalendarz i czas"

Możliwe, że po jakiejś przyszłej globalnej katastrofie nastąpią wielkie zmiany w ziemskiej rzeczywistości. Na podstawie Biblii można podejrzewać, że chrześcijanie zostaną pochwyceni do Nieba (zgodnie z przepowiednią) przed nadejściem jednego globalnego rządu UFO hybryd. W następstwie ogromnych zmian, na Ziemi nastanie totalna era (istot) GMO: "A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego" Ew. Mateusza 24:37

 Zródła:

http://www.bibula.com/?p=83212
http://www.infowars.com/muslim-refugees-chant-allahu-akbar-fk-you-attack-citizens-throw-feces/
http://www.infowars.com/psychopaths-are-running-the-world-former-us-marine-blows-whistle-on-syrian-false-flag-exposes-real-agenda/
http://argonauta.pl/ziemia-planeta-na-ktorej-istnieje-jeszcze-normalnosc-empiryczne-i-statystyczne-pojecie-normalnosci/
O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
Hinduskie elementy dżedaizmu - rzeczywistość bardziej niezwykła od fikcji

"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"Szatanski plan tajnych elit - Co się stanie z Polską ?Komentarz który pojawił się na portalu ZmianynaZiemi - (...)Multimiliarder George Soros w 2012 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi – jednym z najwyższych odznaczeń które może dostać cudzoziemiec w Polsce. Wraz z Sorosem uhonorowane były organizacje powiązane z Rockefellerami. Tak naprawdę, to nie wiadomo za jakie „zasługi” dla Polski Soros dostał odznaczenie. Jak pisał Nasz Dziennik, Soros „Po utworzeniu rządu Mazowieckiego lobbował na rzecz planu gospodarczego, który potem – nie wiedzieć czemu – nazwano planem Balcerowicza. Szokowa terapia doprowadziła do wielu nieprawidłowości i afer, upadku całych gałęzi przemysłu i bezrobocia na ogromną skalę”. Za tymi słowami kryje się nędza, choroby, dewiacja i śmierć. Nie dość, że to dzięki Sorosowi Polacy lądują na ulicach gdyż nie są w stanie spłacać długów, to Polska jest spustoszona, jeśli chodzi o kulturę, sztukę, moralność i wszystko to co można nazwać osiągnięciami cywilizacyjnymi.  Należy się przyjrzeć bliżej tej postaci, bowiem „polskie” media nie odważą się na publikowanie prawdy o jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Sytuacja do złudzenia przypomina tę z nazistowskich Niemiec, gdy żaden z publikatorów nie zdobyłby się na krytykę Hitlera.(...)
Żydzi stoją w Europie za masową imigracją i mogą być do nich o to pretensje.


Barbara Lerner-Spectre wzywa do zniszczenia of europejskich społeczeństw chrześcijańskich
FILM ZOSTAŁ WCZORAJ USUNIĘTY PRZEZ MODERATORÓW YT, a posiadał 13.589 odsłon, 183 polubień i 20 niepolubień. Po usunięciu filmu pojawiła się informacja, że jest dozwolone ponowne przesłanie filmu! BARDZO ISTOTNE!!! Dzisiaj nie potrzeba holocaustu ani obozów koncentracyjnych, żeby zniszczyć daną rasę, naród, kulturę czy cywilizację! Wystarczy promować tam masową imigrację i mieszanie się ras (race mixing), plus odpowiednia propaganda (polityczna poprawność) i rozwiązania prawne np. zakaz walki o własną tożsamość narodową, rasową, kulturową i terytorialną, pod groźbą oskarżenia o ''rasizm'' i ''ksenofobię''. W ten sposób można zniszczyć każdą różnorodność biologiczną, włącznie z jakimkolwiek wskazanym np. murzyńskim plemieniem!
Różnorodność= białe ludobójstwo

Prof. Wolniewicz: Zatapiać łódki z tak zwanymi imigrantami, a nie ratować!Rok 2017 to 300 rocznica masonerii - koniec świata ?Syria War of deception - Ken O'Keefe


Zródła:
http://www.bibula.com/?p=83212

Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność


Czy jest jeszcze w Polsce ktoś świadomy zagrożenia i tego skąd ono pochodzi ?! Obrona przed nimi wcale nie jest łatwa ponieważ walka ta trwa na poziomie duchowym, a przecież Maryja, Jezus i Bóg YHWH jest ciągle dla wielu zabobonem i ciemnogrodem, ale przecież taki jest właśnie ich plan, ich to znaczy kogo ? Trochę sprawę naświetli poniższy film...

Polska kolejny raz najechana ? 

(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)

Polska dla Polaków - Francja dla Francuzów - Max Kolonko Mówi Jak Jest

Film w którym zawarta jest wiedza na temat tajemniczych mikro urządzeń znajdowanych w ciałach ludzi wziętych na pokład kosmitów, to dokument niezwykły, bo oparty na faktach, zdjęcia zostały robione podczas wydobywania tajemniczych przedmiotów przez lekarzy ! Polecam to video, jest bardzo ważne w kwestii zrozumienia przeszłości, tej dalekiej także !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna uniaInnym niezwykle ciekawym programem jest audycja gdzie wybitny badacz oraz zdobywca nagrody Pulitzera Paul McGuire, tłumaczy jak będzie wyglądała przyszłość ziemskiej cywilizacji. Ogromnie interesujące 30 minut, z których dowiecie się jakie technologie mają być zastosowane, by połączyć ludzkość z przybyszami z kosmosu ! Kto tym wszystkim staruje oraz kto będzie kierował ludzkością za 100 czy 200 lat.
Nowy Wspaniały Świat - Stearman, McGuirePrzed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 


Unia Europejska dziełem masonerii 2/2 dr Stanisław Krajski ważny film !

2 komentarze:

 1. Dobry artykuł ale na końcu, namieszałeś w interpretowaniu planów masonerii i Pike'a, czym zniekształciłeś całość.

  Przeczytaj a zrozumiesz o co chodzi w tym planie.
  Doktryna lucefera będzie wystawiona na widok publiczny na samym końcu.
  Homoseksualizm itd to tylko sygnały i narzędzia.

  http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Dziękuję za pozytywny komentarz. Pozdrawiam.

   Usuń