wtorek, 21 lipca 2015

Geopolityka ponadludzka - nowa/stara dziedzina nauki

W znanej nam historii miały miejsce trzy wielkie zderzenia cywilizacji Zachodu z cywilizacjami Orientu. Starożytna cywilizacja grecka zderzyła się z Orientem w okresie podbojów Aleksandra Wielkiego. W wyniku tego zderzenia powstał hellenizm. Cywilizacja rzymska zderzyła się z Orientem we wschodniej części imperium. W wyniku tego zderzenia powstała cywilizacja bizantyńska. W okresie wojen krzyżowych nastąpiło zderzenie cywilizacji łacińskiej z Orientem i w wyniku tego powstały zakony: templariuszy - do których tradycji nawiązuje współczesne wolnomularstwo - i krzyżaków, którzy stworzyli państwo pruskie oparte na nowej mutacji cywilizacji bizantyńskiej. 

W okresie oświecenia ideologia masońska nawiązała do tradycji Orientu. Rozpowszechnianie się ideologii liberalno-wolnomularskiej stworzyło grunt dla rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku. W XX i XXI wieku przejawem zderzenia cywilizacji łacińskiej z nową tajną cywilizacją ufonautyczną jest w Unii Europejskiej-USA walka z człowieczeństwem i chrześcijaństwem. Obecne elity (jawne i ukryte) sterowane przez ufo, starają się stworzyć klimat do wprowadzenia społecznego przyzwolenia na zmiany informacji genetycznej ludności danego obszaru, co ma doprowadzić do powszechnego klonowanie ludzi. Jakimi metodami chcą doprowadzić do totalnego wykrzywienia prawidłowej moralności człowieczej ? W języku cybernetyki społecznej można powiedzieć, że z programu kształcenia przyszłej polskiej inteligencji usuwa się przedmioty, które uczą precyzyjnego kodowania informacji oraz krytycznego, samodzielnego ich oceniania. W płaszczyźnie procesów sterowania społecznego chodzi o to, czy mamy państwo prawdy - w którym obiektywna prawda jest większą wartością niż ideologia ufonautów, czy też państwo UFO ideologii - w którym ta skryta ideologia jest ważniejsza niż obiektywna prawda.Sytuację geopolityczną można rozpatrywać z różnych punktów wiedzenia. Geopolityka zajmuje się wieloma aspektami zachowań ludzi władzy, rywalizacją o władzę (kontrolę) nad określonymi terytoriami, żyjącymi tam ludźmi, rozmieszczonymi tam zasobami naturalnymi oraz infrastrukturą i innymi. Tutaj zaprezentowany zostanie pogląd odnośnie jednostek stojących na szczytach władzy. Twierdzi się, nie bez powodu, że są pod wpływem niewidocznych sił jawiących się w postaci UFO. Od najdalszej starożytności przypisuje się istotom duchowym - nadnaturalnym (tzw. bogom - patrz tekst pt.: "W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów") wpływ na życie istot zamieszkujących tą planetę. W religiach politeistycznych bogowie mają zdefiniowane osobowości i sfery, którymi się zajmują. Cechą większości religii politeistycznych jest występowanie  panteonów, czyli hierarchii bóstw. Podobne hierarchie są czasami zauważane także przez ufologów w badanym przez nich fenomenie.Ruch New Age wierzy, że exo-polityka, czyli wpływ inteligentnych sił kosmicznych na ludzki wymiar władzy jest tak pewny, jak sama realność UFO zjawiska. Badacze zajmujący się porwaniami przez tzw. "kosmitów" do pewnego stopnia potwierdzają takie założenia. Natomiast ci zagłębiający się w tematyce tajnych stowarzyszeń twierdzą, iż są one pod kontrolą czynnika nadprzyrodzonego, co nie powinno nas dziwić. Stwierdzenia, że masoni powinni czcić Boga pojawiają się już od wieku XIV, dokument „Old Charges” z 1390 roku zawiera uwagę, że każdy członek cechu „winien kochać Boga i Kościół święty również”. Pojęcie Boga (nie nazywanego jeszcze Wielkim Architektem) dotyczyło wówczas tradycyjnie rozumianego Boga chrześcijańskiego ! Pod koniec XVII wieku Loże zaczęły zmieniać swój charakter.Elity oczekuja na Abaddona - dochodzenie Toma Horna i Josha Pecka


Rok 1723 masoni uważają za datę graniczną, od tej pory wyobrażenie Wielkiego Architekta Wszechświata i jego atrybutów nie było ściśle określone. Większość obediencji wolnomularskich pozostawiło członkom lóż pełną swobodę interpretacji wyobrażeń na temat tego terminu ! Pod koniec XIX wieku jedna z największych i najważniejszych obediencji masońskich - Wielki Wschód Francji wycofał z oficjalnych dokumentów inwokację do Wielkiego Architekta ! Nie muszę chyba pisać co ostatnie dwa zdania oznaczają w praktyce ? Od tego momentu ludzie tajnych stowarzyszeń stali się łatwą zdobyczą "istot z latających spodków". Kościół katolicki przestrzega swych wiernych o niemożności pogodzenia praktykowanej wiary w Chrystusa z przynależnością do stowarzyszeń masońskich i ma ku temu silne powody, o których trochę tu napiszemy.

Z doniesień ufologów można stworzyć zarys sytuacji na Ziemi. Jest to jeden ze scenariuszy, który się jawi gdzieś na horyzoncie, niewyrazny szkic na chwilę obecną. Sprawa skrytej działalności UFO istot jest planem bardzo dobrze strzeżonym, aczkolwiek starożytność do której należy Biblia i literatura apokryficzna, podsuwa nam rozwiązania tej tajemnicy. Społeczna i cywilizacyjna manipulacja jest działalnością UFO bytów, które sterują duchowymi organizacjami NWO, fakty te są bardzo dobrze potwierdzone przez niezależnych znawców tej tematyki.

Europa jaką znamy z podręczników propagandy edukacyjnej 20 i 21 wieku jest przeszłością albo w ogóle nie istnieje. Kulturalno społeczna sytuacja USA wraz z tzw. 'euro kołchozem' zakończyła swój 'rozwój' na zbieraninie multi-kulti. Stoi na progu rewolucji, a nawet wojny ideologiczno duchowej, sterowana coraz bardziej przez UFO wyznawców - masonerię (UFO-sonów), inspirowaną duchowo z innego wymiaru, jest zagrożeniem dla siebie i świata. Włodarze Europy oraz USA to "ludzie" uwikłani w religię ufonautyczną. Nie ma w tej kwestii wątpliwości nikt kto się trochę poważniej zainteresował organizacjami cyrkla i kielni ! W rezultacie ich własnego zagubienia osiągnęli jeden cel, a mianowicie niszczenie wszystkiego (w tym i Polski !) co się nie zgadza z ich doktryną "nowoczesnego porządku (GMO)" !


Chrześcijańscy eksperci tych tematów ale i inni, stwierdzają że chcą doprowadzić wszystkich i wszystko do UFO asymilacji (banksterskiego wchłonięcia - NWO), albo/lub zniszczyć, a w to miejsce 'BUDOWAĆ' coś "nowego", wiemy że to nowe nie jest wcale nowe, to jest jakiegoś rodzaju powtórka przedpotopowej historii Noego. UFO elity chcą zbudować Vimany, pragną stworzyć istoty hybrydalne, technologię pozwalającą przenosić (ich) dusze do skonstruowanych specjalnych ciał (Ufolog Cliff Stone zauważa, że: "są relacje mówiące o obcych statkach, które porywają dusze"), tworów biologicznych GMO, bądz mieszanki techno-bio-transgenderycznej, czy androidów różnorakiej maści, tak by uniknąć doświadczenia śmierci "A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą." - Księga Mądrości 2:24 Do tego ma posłużyć im kontakt z istotami, które jawią się ludzkości jako "kosmici", i obojętne jest teraz czy są to faktycznie jakieś upadłe kosmiczne rasy, czy może Biblijne nasienie węża, skutek takiego KONTAKTU może być tylko jeden.

Rezultat wyznawanej ufo magicznej-techno filozofii okaże się rodzajem piekła, jakąś potwornością. Ci "wysoko postawieni ludzie" - masoni, zagubili się duchowo, nie czują albo już nie potrafią czuć po ludzku. Stali się jakby innymi istotami ! Prawosławna Rosja, odradzająca się chrześcijańsko opiera się UFO ideologii oraz działaniom ich tajnych organizacji, dlatego jest celem ataków międzynarodowego bractwa ufonautycznego. Temat ten jest bardzo trudnym dla nas Polaków, zwłaszcza po 10 kwietnia 2010. Wiecie z filmiku "O co im chodzi ?", że siły te chcą zdominować cały świat tworząc tyranię hybrydalnego tworu NWO. Rosjanie pokazali im środkowy palec, więc Ukraina stała się miejscem krwawej rozgrywki.Wielu przekonuje, że powinniśmy wspierać duchowo Putina w jego walce z UFO - NWO. Na przykładzie Węgier wnioskujemy, iż mądre władze mogą dojść do porozumienia nawet i z Władimirem, to tylko kwestia mądrości politycznej, której brakowało do tej pory politykom 'polskim' zależnym od struktur masońskich. Duchowa sytuacja Europy zachodniej i USA jest piekielnie ciężka, kraje rządzone przez masonerię są całkowicie zniszczonymi moralnie, a jak widzieliśmy przez ostanie kilka lat PO i jej przystawki starały się robić to samo i w Polsce ! Chociaż ekonomicznie należymy do krajów afrykańskich, to ciągle jeszcze mamy kontakt z duchowością starożytną, która prawie całkiem została usunięta z USA i zachodniej Europy, ale przecież taki był cel działania niewidzialnych niszczycieli !

Od roku około 1992 jesteśmy poddani straszliwemu niewidocznemu atakowi. Dzięki pracom doktora Krajskiego dowiedzieliśmy się dlaczego cywilizacja chrześcijańska jest zmieniana pod kątem seksualistycznego wykrzywienia homoseksualistów ! Jasnym stał się powód, dla którego światowa społeczność jest w ostatnim czasie pod naciskiem by uznać związki jednopłciowe ! Wielu ciągle jeszcze myśli, że Polacy nie potrafią rządzić się we własnym państwie. W ostatnich kilku latach, za rządów demonicznej partii PO, dodatkowo szturm prowadzi się na naszą moralność, obyczajowość oraz energię życiową ! UFO ofensywa za pomocą tajnych stowarzyszeń jest bezpardonowa. W USA niszczy się co popadnie, jeżeli okaże się, że naród amerykański się nie podda, to z pewnością wytworzą jakiś 'kataklizm' lub wywołają wojnę. Wszystko ma prowadzić do stworzenia nowej rasy istot humanoidalnych GMO, ludzie mają zostać zmarginalizowani, w ich miejsce pojawić się mają hybrydy oraz UFO hybrydy (dawni bogowie mają powrócić ?), wówczas zacząć się ma era NWO-UFO cywilizacji, o której opowiadają różnorakie bractwa ufologiczne (piramidalnego oka), o nich to właśnie wspominał wybitny ufolog Jacques Vallee, w jego pracach. Będzie to tzw. "era wodnika" gdzie moce nadnaturalne (demoniczne) mają być na wyciągnięcie ręki. Według tych poglądów Era Wodnika będzie okresem głębokich przemian społecznych, państw bez granic, świadomości planetarnej. Na przeszkodzie planom i wysiłkom niewidzialnych istot stoi Jezus Chrystus, Maryja Dziewica, Duch Święty i Bóg YHWH, stąd też chrześcijaństwo jest tak tępione przez obecny światowy UFO reżim. Proszę nie zapominać, że UFO system jest sterowany przez określoną duchowość, przez istoty duchowe ! Dlatego można stawiać im opór, ze wszystkich nadprzyrodzonych potęg tylko moc Jezusa może nas oswobodzić, a ich zatrzymać.


Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości ! Można by wyliczać więcej, ale poprzestańmy na tych najważniejszych. Niewidzialna współpraca stowarzyszeń UFOsonów oraz tzw. bytów z NOL jest koordynowana przez nadprzyrodzoną nieuchwytną siłę/istotę anielską (byt z Apokalipsy Jana 9:11 ?), (zgodnie z ujawnionymi danymi doktora Krajskiego w filmie pt.: "Niewidoczne istoty sterujące światem")."...stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między „kulturą śmierci" i „kulturą życia". Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia." - Evangelium Vitae, Jan Paweł II. O jakim NADZLUDZKIM i dramatycznym zmaganiu mówi nasz WIELKI DUCHOWY matrixowiec Jan Paweł II ? Sądzę, że są państwo tego coraz bardziej świadomi.Czas w którym żyjemy jest coraz bardziej sensacyjny, ujawnia się wiele tajnych do tej pory dokumentów, a z zebranych faktów wyłania się cel, do którego dążą tajne towarzystwa ufonautyczne. Aby lepiej zobrazować problem podam dwa cytaty, które unaocznią państwu z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. 

UFO grupa która posiada ogromne środki finansowe by prowadzić badania nad klonowaniem ludzi:
[..]UFO grupa o nazwie "Ruch Raeliański" jest obecna w Polsce. Jej założycielem jest francuski dziennikarz (specjalność: sporty samochodowe) Claude Vorihlon. W roku 1973 miał spotkać istoty pozaziemskie, z którymi umawiał się na kolejne spotkania. Podczas nich kosmici mieli mu wyjaśnić "prawdziwe znaczenie Biblii". W myśl owych "nauk" przybysze stworzyli człowieka w swoim laboratorium. Następnie umieścili go na ziemi w ośrodku badawczym zwanym "Eden". Uwaga: przybysze nazywali się "Elohim" (jest to, jak wiadomo, imię Boga występujące m.in. w Księdze Rodzaju). Jeśli chodzi o szatana, miał on stać na czele opozycji, po rozłamie w szeregach kosmitów.

 Jezus też "był synem i posłańcem przybyszów z kosmosu..." itd., itp.

Jak przystało na wybrańca kosmitów, Vorihlon założył spośród grona zwolenników swojej "ufologiczno-biblijno-fantastycznej" teorii, grupę MADECH ("Ruch Dla Przyjęcia Istot Pozaziemskich") i wkrótce przybrał imię Rael (Zwiastun), oraz zmienił nazwę grupy na "Ruch Raeliański". Jeżeli spojrzeć na stronę etyczną działalności owej sekty to można stwierdzić, że tradycyjnie rozumiana moralność stoi tam pod sporym znakiem zapytania. Rodzina i małżeństwo są dla nich przeżytkiem. Natomiast różnego rodzaju perwersje seksualne czy eutanazja mają być wyznacznikami przyszłości.

Ostatnio zaoferowali za pośrednictwem Intemetu możliwość sklonowania człowieka za sumę 200 tys. dolarów. Kolejne "zapasowe" klony sobowtóra miałyby kosztować następne 50 tys. dolarów. Wchodząca w skład sekty spółka Valiant Venture ma jakoby posiadać na wyspach Bahama laboratoria nadające się do takich zabiegów. Pomijając zainteresowanie członków sekty procesem klonowania człowieka nietrudno zauważyć, że w doktrynach raelian miejsce Boga zajęli kosmici. Biblia została potraktowana jako "zasłona dymna" do przemycania obcych - nie tylko chrześcijaństwu teorii. Niestety, wielu chrześcijan wciąż daje się uwieść magii ufonautów ![...] Więcej o tym w tekście Nowy Wspaniały Świat „charagma therion"


i kolejny bardzo ważny cytat dotyczący Polskiego wymiaru:

[...]Z całej gamy sekt ufologicznych warto tu jeszcze wspomnieć o działającym tylko w Polsce "Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi Antrovis". Założył je 12 czerwca 1990 r. (usunięty z Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego) Edward Mielnik. O sekcie zaczęło być głośno w mediach, gdy w maju 1995 r. policja wyłowiła z Odry okaleczone ciało jednego z członków "Antrovisu" (miał wycięte genitalia - i to jeszcze za życia, jak miała wykazać sekcja zwłok). Żona ofiary zeznała, iż mąż często jeździł na szkolenia do różnych ośrodków sekty i wracał z nich bardzo zmieniony. Według niej, panicznie czegoś się bał i głosił, że wkrótce nastąpi koniec świata. Po tym tajemniczym "wypadku" na policję zaczęły zgłaszać się inne osoby które twierdziły, iż zostały w większy lub mniejszy sposób przez "Antrovis" pokrzywdzone.


Miało się okazać, że kilka osób powiązanych z tą sektą zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedna z matek, której syn (wtedy jeszcze uczeń klasy maturalnej) sympatyzował z tą sektą i na początku marca 1993 roku - jak podała prasa : "zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach" - wyznała, że przed zniknięciem czuł silny lęk. Stosował ścisłą dietę, a gdy w maju 1992 r. kosmici nie przybyli (a według Mielnika miał to być pewnik), popadł w depresję. Matka chłopca twierdziła na łamach prasy, że syn próbował walczyć z ogarniającym go przerażeniem. Miało o tym świadczyć nagrane przez niego zdanie: "Nigdy niczego nie będę się bał!" Na niewiele się to jednak zdało. Do chwili zniknięcia ani na moment miał nie zdejmować butów i kurtki - czekał na godzinę "0".[...]

Odnośnie okaleczeń ludzi oraz tajemniczych zniknięć zapraszam na dwa artykuły związane z tą tajemnicą: "Tajemnicza śmierć grupy Diatłowa" oraz "Nadzwyczajne dochodzenie policjanta w sprawie"


Kto może nas uratować ? Moce Boga YHWH - Jezusa, Ducha Świętego i Maryi.

Porto San Stefano, Włochy rok 1966.
Od 27 marca Maryja ukazuje się często trzydziestopięcioletniemu rolnikowi Enzo Alocci jako Królowa świata. Od roku 1966 „widzący" jest obdarzony stygmatami, zaś od roku 1972 figura Maryi w jego domu wiele razy płacze krwawymi łzami. Zostaje mu przekazanych wiele przesłań oraz wezwań do pokuty i modlitwy. Pewnego razu Enzo ukazał się archanioł Gabriel i „widzący" skorzystał z okazji, by go zapytać, dlaczego do takiego zadania Bóg wybrał mało pobożnego i niewykształconego chłopa ! Gabriel odpowiedział: „Właściwe obejście się z owym obrazem Najświętszej Panny skłoniło Boga, żeby wybrać ciebie." Do końca maja ukazywała mu się tylko Maryja, potem Maryja z Jezusem i czterema aniołami. Enzo Alocci tak relacjonował to objawienie:

„ Ukląkłem i modliłem się: z boku stał mój szwagier Sirio, który trzymał ceramiczną figurkę Madonny z Dzieciątkiem; chciał, żeby została pobłogosławiona. W tej chwili wydało mi się, że rozwarła się ściana, a w niej pojawiło się światło, światło o niesłychanej sile ! Z domku, w którym się znajdowałem, nic już nie dostrzegałem. Pośrodku światłości ukazali się Jezus, Madonna i czterej aniołowie. (...)Anioły miały taki wygląd, po jakim zwykle je poznajemy, tzn. ich szaty i skrzydła były oślepiająco białe. A Jezus... - człowiek... piękny, piękny... majestatyczny, władczy, ale przeniknięty dobrocią. Na całym świecie nie ma człowieka, który byłby do Niego podobny... Ujrzałem Go i napełniło mnie to radością. Z Jego rąk rozchodziły się promienie żywego światła. Jego biała szata lśniła światłem. Oczy lśniły bardziej niż wszystko inne. Oblicze Madonny było zachwycające. Nosiła na głowie biały welon, płaszcz miała niebieski, szalę różową, oblicze życzliwie uśmiechnięte. Wtedy zapytałem Ją: „ Pani, czy pozwolisz, bym ucałował Ci stopy? " Odpowiedzią był Jej łagodny uśmiech. Potem objąłem Jej stopy, klęcząc, i ucałowałem je z wielkim zachwytem i żarliwą miłością. Stopy te były cielesne, moje dłonie dotykały jej skóry.(...)


"Nagle nastąpił wielki wstrząs. Anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd - jak blask błyskawicy, a jego odzienie - białe jak śnieg." Ewangelia Mateusza  28:1-10(...)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latach 1981-85 prosiła polskich kapłanów by "się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze." Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !(...)

Na zdjęciu św. Ojciec Maksymilian Kolbe Rycerz Niepokalanej
Głosił walkę z masońskimi siłami ciemności, jeden z nielicznych, którzy mówili wprost o strukturach zła "nierządnicy" ! MAKSYMILIAN KOLBE I ZORGANIZOWANE ZŁO


Gdyby ktoś z czytelników nie był zbytnio obeznany ze stosowaną tu terminologią jak "istoty inno wymiarowe", byt nadprzyrodzony [z Apokalipsy 9:11], i inne tego typu, to powinien zapoznać się z treścią tekstów "Działalność bogów, panów i bytów UFO", "Każdy ma prawo być człowiekiem ?" oraz "Polska cywilizacja człowiecza". Zawarte tu dane są mocno skondensowaną wiedzą na temat zjawisk mało rozpoznawanych przez ogół społeczeństwa.Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQ


Istoty z innego wymiaru - Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologówWielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska kolejny raz najechana


Zaawansowane superkomputery z wymiaru czwartego królestwa - Michael Hoggard
https://www.youtube.com/watch?v=nQNyft7T26kWażne linki:
W tym temacie polecamy szczególnie tekst pt.: "Ogrodnicy, siewcy, rybacy, myśliwi i żniwiarze"

Kto ma szanse na asymilację do kosmicznego Rodu Królewskiego ?!
Tajemnicze "czwarte królestwo" tuż przed nami !
Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"
"Niedługo KAŻDY będzie szczęśliwy i będzie znał swoje miejsce".
Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie”

Poniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":

Chrześcijańskie anamnesis
Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
"W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów"
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a
Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !
Tajemnice aż do tritos Uranos

"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"

Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska

  "Rzeczy ukryte od założenia świata"
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu
Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
„Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”
Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016
Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego
Amerykański sen, a może jednak horror... ?
Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !
Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny
Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć "to coś" !
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze
Duchowe elementy układanki UFO
Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]
Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
http://popotopie.blogspot.com/2016/04/programowanie-materii-biblijne-znamie.html
W określonych państwach od nowego roku każdy noworodek będzie miał wszczepiany mikroskopijny mikroczip-iplant-mikro urządzenie !Nowe transhumanistyczne mieszkania NachaszaAtak na Polskę niewidocznego ale dobrze zorganizowanego zła !Międzynarodowy okultystyczny UFO-komintern
https://www.youtube.com/watch?v=nl9xcIBVGgI
Nadchodzi Czwarte królestwo - Quayle, Horn, Hoggard, Marzulli, Heiser, Missler
Poniżej film, który powinni obejrzeć wszyscy ! Pizzagate...
Pizzagate - SKANDAL władzy w Ameryce + twittergateDostawali w głowę, byli kasowani i przymuszani - Polska w szponach NWO


Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel


Dodatkowe ważne linki:Film w którym zawarta jest wiedza na temat tajemniczych mikro urządzeń znajdowanych w ciałach ludzi wziętych na pokład kosmitów, to dokument niezwykły, bo oparty na faktach, zdjęcia zostały robione podczas wydobywania ich przez lekarzy ! Polecam to video, jest bardzo ważne w kwestii zrozumienia przeszłości, tej dalekiej także !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia


Innym niezwykle ciekawym programem jest audycja gdzie wybitny badacz oraz zdobywca nagrody Pulitzera Paul McGuire, tłumaczy jak będzie wyglądała przyszłość ziemskiej cywilizacji. Ogromnie interesujące 30 minut, w których dowiecie się jakie technologie mają być zastosowane, by połączyć ludzkość z przybyszami z kosmosu ! Kto tym wszystkim staruje oraz kto będzie kierował ludzkością za 100 czy 200 lat.
Nowy Wspaniały Świat - Stearman, McGuire


Przed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli W Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak "Obcy" umieszczają coś u porwanego ("znamię" ?), w obrębie "trzeciego oka"..., "standardowa procedura" podczas uprowadzeń do UFO.

Ufologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazy
https://www.youtube.com/watch?v=iRKGAnDlIpMPolski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątówZ ostatniej chwili: 

"Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych chce przeznaczać środki z budżetu na niemoralne eksperymenty. „Naukowcy” planują za pieniądze podatników tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce i nie wykluczają prób kreacji zwierząt z ludzkim mózgiem. W celu uzyskania komórek macierzystych planowane jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W oświadczeniu z 4 sierpnia NIZ przyznaje, że „badania” są już prowadzone. Od dawna naukowy mają analizować zasady łączenia komórek ludzkich i zwierzęcych. Teraz są zainteresowani hodowaniem ludzkich tkanek w ciałach zwierząt poprzez wprowadzanie do nich ludzkich komórek. Instytut chce zmiany prawa uniemożliwiającego wprowadzania ludzkich komórek do zwierząt oraz państwowego finansowania swoich „badań”. Obecnie jest to niemożliwe. Komórki macierzyste ludzi mają być pozyskiwane od mordowanych specjalnie w tym celu ludzi w fazie embrionalnej. Eksperymenty jakich nie powstydzili by się „naukowcy” z III Rzeszy mają doprowadzić do wytworzenia zwierząt z fragmentarycznym lub w pełni ludzkim mózgiem oraz z ludzkim nasieniem lub komórkami jajowymi. NIZ miał podobne pomysły już w ubiegłym roku, jednak pod falą krytyki wycofał się z tej idei. Wtedy świat naukowy obawiał się, że hybrydy ludzko-zwierzęce będą miały zdolności poznawcze. Obecnie Instytut – jak wynika z treści oświadczenia – nie ma zahamowań. Społeczeństwo wciąż jest jednak niechętne wobec niemoralnych eksperymentów."
: http://www.pch24.pl/instytut-z-usa-chce-krzyzowac-ludzi-i-zwierzeta-oraz-mordowac-nienarodzonych-na-potrzeby-badan,45642,i.html#ixzz4K3VKAhai


„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne” - tymi słowami biskupi ze Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”. Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach"


"Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe - mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni." Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi--ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGug

Aby lepiej zrozumieć treści tu zawarte polecam szczególnie urywek wykładu znanego naukowca o tytule" 451 stopni motłochu"

451 stopni motłochu
Szatanski plan tajnych elit - Co się stanie z Polską ?

Czy jest jeszcze w Polsce ktoś świadomy zagrożenia i tego skąd ono pochodzi ?! Obrona przed nimi wcale nie jest łatwa ponieważ walka ta trwa na poziomie duchowym, a przecież Maryja, Jezus i Bóg YHWH jest ciągle dla wielu zabobonem i ciemnogrodem, ale przecież taki jest właśnie ich plan, ich to znaczy kogo ? Trochę sprawę naświetli poniższy film...

Polska kolejny raz najechana ? 

Zainteresowanych tym co się dzieje z USA, co się dzieje z Polską, z ich poczynaniami,  odsyłam do tego 8 minutowego filmu pt.: "Ich działania nie są teorią, to są fakty"

Ich działania nie są teorią, to są fakty - dr Stanisław Krajski


Europa zmieniła się nie do poznania, przekształciła ją niewidoczna siła, która zaatakowała i Polskę. Do gospodarczego niszczenia Polaków dochodzi nachalny atak homoseksualnej propagandy, który przeradza się w reżim zboczeńców ! Dlaczego tak się dzieje ?! Ten paro minutowy film o cywilizacji orfickiej wyjaśni państwu tą tajemnicę !

(Ugruntowaniem genderyzmu jako wyjątkowo ważnego elementu globalizmu amerykańskiego było powołanie rzecznika praw mniejszości seksualnych w administracji Białego Domu. Stanowisko to otrzymał w maju bieżącego roku doświadczony amerykański dyplomata, Randy Berry. Jego zadaniem jest nie tylko obrona i jednocześnie promocja praw LGBT, ale również walka z ograniczaniem działalności zagranicznych organizacji pozarządowych i określaniem ich mianem organizacji agenturalnych czy instytucji obcego wpływu, jak to ma miejsce w Rosji. Randy Berry – jako przedstawiciel Departamentu Stanu USA – zdążył już złożyć „szkoleniową” wizytę nie tylko na Łotwie, gdzie wziął udział w paradzie równości na ulicach Rygi oraz konferencji promującej gender jako prawa człowieka, ale również w Polsce. Amerykański rzecznik praw LGBT przyjechał do Polski w momencie prac legislacyjnych nad ustawą o in vitro. 17 czerwca br. spotkał się w Biurze RPO, Ireny Lipowicz, z którą omówił działania „na rzecz osób nieheteronormatywnych” Działania te trudno inaczej nazwać jak dyktaturą nie tylko polityczną i kulturowo-społeczną, ale również moralną...(...)USA oficjalnie włączyły genderyzm do programu swej globalnej polityki. Przełomowe pod tym względem było wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – Joe Bidena – na zorganizowanym w czerwcu ubiegłego roku w Białym Domu spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości seksualnych i małżeństw jednopłciowych – z LGBT Human Rights Forum na czele. Zapowiedział on wówczas, że prawa mniejszości seksualnych muszą być przyjęte w całym świecie – we wszystkich kulturach i tradycjach.)

Cywilizacja orficka w natarciu


https://www.youtube.com/watch?v=qliK9s0kGq0

Słowianie są wspaniałymi nacjami, które zostały powołane do istnienia przez Boga YHWH. O tym musimy pamiętać, bo takie kraje jak USA czy zachodnioeuropejskie zniszczone kulturowo poprzez orfizm nie cierpią Słowian z ich niezależnością i wysoką kulturą natury ! Jako Słowianie musimy się trzymać razem z prawdziwymi Rosjanami i innymi w naszym rejonie. Chciałbym państwu tu przekazać kilka tajemnic dotyczących USA i tajnych stowarzyszeń z UE. Państwo USA opiera się głównie na filozofii Platona, która posiada w sobie pełno błędów i jest duchowo orficka. Głównym starożytnym oponentem Platona był inny starogrecki filozof, którego poglądy są podzielane przez Kościół Katolicki, a ten jest generalnie zwalczany przez protestantów i masonów z USA i UE. Stany Zjednoczone jak i UE zachodnie, opiera i "rozwija" się o poglądy Platona, a te są tak straszne jak totalitarystyczna rzeczywistość, którą stworzyły państwa budowane przez cyrkiel i kielnię ! Od dawna wiadomo, że Platon bywa nazywany ojcem totalitaryzmu, ale zawsze uważano to za retoryczną przesadę. Po lekturze jego najsłynniejszego dzieła nie będą mieli państwo jednak wątpliwości, że tak właśnie jest . Przedstawiona tam koncepcja państwa rządzonego przez kastę filozofów od początku zapowiada się niemiło, a w miarę poznawania kolejnych szczegółowych rozwiązań włos się jeży na głowie coraz bardziej. Zarysowana jest tam całkowita i niczym nieograniczona władza państwa nad ludźmi, odpowiedzialność rządzących przed kimkolwiek zerowa, regulowanie wszystkich dziedzin życia od kołyski po grób, rygorystyczna cenzura (Platon szczegółowo wylicza, jakie fragmenty należy wyciąć z Iliady, żeby to dzieło nie odstawało od jedynie słusznej ideologii) i kontrola państwa nad kulturą, nie wyłączając nawet muzyki... Zgroza.


A do tego traktowanie wszystkich obywateli całkowicie instrumentalnie - nawet członków kasty rządzącej, których żywot miałby być według projektu nader skromny i raczej nie do pozazdroszczenia, żeby nie przyciągać karierowiczów. Ciekawe skądinąd, jak autor zamierzał to wyegzekwować i uniemożliwić rządzącym zmianę takiego stanu rzeczy na wygodniejszy dla nich - ale tego się nie dowiemy, bo Platon, jak każdy rewolucjonista, ani myśli zniżać się do praktycznego myślenia; zamiast tego woli teoretyzować i wygłaszać prawdy objawione, z którymi się nie dyskutuje. W jego wyśnionym ustroju wszystko ma być idealne, bo tak mówi teoria - a słowo "praktyka" bodaj ani razu się w książce nie pojawia.

Niektóre pomysły zwalają zresztą z nóg nawet w teorii - przykładowo państwo miałoby odgórnie ustalać, kto z kim ma utrzymywać stosunki seksualne (!), dla uniknięcia sporów na tym tle decyzja byłaby podejmowana drogą losowania (!!), ale wyniki tego losowania miałyby być odpowiednio fałszowane (!!!), żeby najbardziej wartościowi obywatele płodzili dzieci między sobą. Nie muszę chyba dodawać, że dzieci najsłabiej rokujące byłyby spartańskim zwyczajem zabijane dla dobra państwa. Doprawdy, przy utopii Platona nawet Związek Radziecki sprawiałby wrażenie państwa całkiem liberalnego. Zresztą jego plan jest już realizowany w rzeczywistości przez tajne stowarzyszenia duchowe !


Niewidoczne istoty sterujące światem


https://www.youtube.com/watch?v=_Kbm2OW7VwQDodatek przedwyborczy 2015

UFO zmiennokształtne może być typem bytu starającego się wprowadzać ludzkość na określoną drogę, ta droga ma prowadzić do odrodzenia się sytuacji sprzed potopu, gdzie ludzkość została zmieniona pod kątem informacji genetycznej ale i w sensie duchowym, bo jeżeli zmienimy naczynie to i zmianie ulega forma ducha przebywająca we wnętrzu. To tak jak obecnie ludzie się dają nabrać na to co proponuje pan Kukiz, który wystawia na swojej liście ludzi uwikłanych w UFO technologię, a ta ma za zadanie wprowadzać innych do matrixa odsysu energii życiowej z innych ! Jeżeli kręci się pornusy (Kukiz wystawił osobę porno na listę) i chce się uczestniczyć we władzy to oznacza że taka osoba jest po stronie (ufo) MASZYNERII ORGONICZNEJ ! 


To oznaczać może (oby nie), że towarzystwo tego pokroju będzie jeszcze gorzej zdemonizowane, niż wampiryczno-masońska władza PO-SLD-PSL ! O ile nie można mieć zastrzeżeń do Kukiza, to ludzie którzy go otaczają mogą okazać się (właściwie to okazują się !) jeszcze bardziej duchowo w sidłach UFO istot niż polsko języcza 'elita', wysługująca się światowej UFO masonerii (ufo-sonom) ! Może wyglądać, że UFO podstępnie wykorzystuje hasła obrony Polski i Polskich (chrześcijańskich) wartości do wprowadzenia kolejnej odmiany Palikota i jego rewolucji seksualno anty moralnej ! (czytaj antychrześcijańskiej !) 


Polskie wartości wypływają z chrześcijaństwa, Polska została założona przez Mieszka, który zorganizował państwo chrześcijańskie, nie ma Polski i Polaków bez chrześcijaństwa. Oczywiście może być zbudowany twór jakoś podobny do Polski, który będzie się wzorował na krajach multu-kulti, gdzie tak na prawdę rządzą inne rasy i inne kultury duchowe (masońskie autodestrukcyjne bagno seksualistyczne) ! Polska jest tylko tam, gdzie chrześcijańska kultura oraz cywilizacja człowiecza przeważa, a ta jak państwu wiadomo jest anty w stosunku do UFO cywilizacji, opartej na 'maszynerii ogronicznej' (masońskiej !), mającej za zadanie potajemnie odbierać nam naszą energię (życiową) ! Tylko ludzie moralnie porządni gwarantują, że nie zostaniemy oddani w niewidzialne ręce bytów wampirycznych. W ocenie wielu badaczy masoni NISZCZĄ zdrowe społeczeństwa poprzez ufonautyczną technologię pornografii (nadnaturalne urządzenie odsysu energii życiowej - patrz film pt.: "UFO czasów ostatecznych"), z tego względu należy być czujnym i przyglądać się niewidocznym posunięciom UFO istot ! Tak jak piszę w artykule pt.: "Geopolityka ponadludzka" - byty z 'pojazdów NOL' wywierają wpływ na ludzi władzy, by za ich pomocą odbierać nam życie (pośrednicy to banksterzy-porno przemysł, itp...). W przed i powyborczej Polsce widać sytuację gdzie istoty te walczą o wpływy, bez dojścia do umysłów polityków nie będą się mogły nami żywić - społeczeństwem, o czym wspominałem w tekście pt.: "Maszyneria orgoniczna - aktualizacja - wersja 2.5". Słabi moralnie i umysłowo, zwłaszcza nie rozumiejący chrześcijaństwa i o co w nim chodzi (Jezusa Chrystua - YHWH) zapędzą nas na jakieś 'paranormalne miejsce' gdzie zostaniemy energetycznie rozstrzelani (czytaj pożarci [przez system NWO]) ! Poniżej zdjęcia Polaków/Żydów z obozów koncentracyjnych gdzie zostawali pożarci:

Odnośnie hakowania transhumanistycznego lub duchowego odsyłam do artykułu pt.: "Programowanie materii, a biblijne znamię"Ostrzeżenie dla Polski - Michael E Jones | Lewica, Unia Europejska = ZŁO


PiS to cienki barszcz unijny ?

Ufo czasow ostatecznych - End times UFO delusion


Jedzenie - ostateczny sekret ujawniony. GMO


Islamska trauma z roku 960 - Doktor Krajski o Wolności


Ilu powinno być Polakow w Polsce ?


https://www.youtube.com/watch?v=ZnteLKME_EQ


Nowy Porzadek Rzeczy i Kosciół Katolicki


Nowa ludzkość i zadania (aniołowie)


https://www.youtube.com/watch?v=_LoQbVmHEI8

Nowa atlantyda już w Polsce ? dr Stanisław Krajski wyjaśniaTajny plan zniszczenia Polski i świata


UFO masoni chca zniszczyć opornych


Magiczny układ i sieć której nie widzimy

They live 2014 Oni żyją - Alex Jones - polska wersja (napisy) HDhttps://www.youtube.com/watch?v=rF7xU0kU24k

Diabelskie prawo partii PO - rozkazy wykonane


Porządek świata i anonimowe centra


W tym temacie zapraszam na artykuł pt.: "Kosmiczny jasyr - duchowa husaria"
(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)


Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność

https://www.youtube.com/watch?v=Vy0GRoOmMDwPrzed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 
1 komentarz:

  1. Witam, podsyłam ciekawe analogie związane jeszcze z kwestiami Potopu. Pozdrawiam! http://zmiennoksztaltne.blogspot.com/2015/08/podziemne-oceany-noe.html

    OdpowiedzUsuń