sobota, 17 grudnia 2016

O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Jednym z najpoważniejszych badaczy zjawiska UFO jest doktor, a obecnie profesor, David M. Jacobs. W wideo opublikowanym 25 kwietnia 2016 "Aliens Walk Among Us Hybridization Program 1100 Documented Abductions Dr David Jacobs", opowiada o tysiąc setnym (liczbowo 1100) przypadku regresji hipnotycznej z porwania człowieka przez/do UFO. Ten wybitny znawca tematu twierdzi, że na Ziemi odbywa się proces hybrydyzacji, to jest mieszania się informacji DNA ludzi i obcych ! Dzieje się to za sprawą działalności istot UFO ! 

Aliens Walk Among Us Hybridization Program 1100 Documented Abductions Dr David Jacobs


Badania pana Jacobsa są o tyle istotne, że potwierdzają starożytne informacje z Biblii i literatury okołobilijnej. Poświadczają to również i inni poszukiwacze odpowiedzi, jak choćby L.A. Marzuli który, zauważył że w starożytnej Księdze Henocha występuje postać o nazwie "Semjaze", o niej wspomina też jeden z najsłynniejszych XX-weicznych UFO-kontakterów Billy Mayer, twierdzący o nawiązaniu z tym bytem kontaktu ! Genetyczny i duchowy mix "ufonautów" zgadza się również z "filozofią" państw iluminackich, tj.: "mieszania cywilizacji, kultur, religii i mieszania ras" (tzw. multi kulti).Temat jest wielce kontrowersyjny i niezbyt publicznie dyskutowany, czy w kręgach ufologów, nie wspominając o 'mediach głównego nurtu' dezinformacji, tzw. "Fake News" (tvn, Polsat, GW, CNN). Ufolodzy to w większości ludzie, choć nie można wykluczyć, że jakiś procent to hybrydy uprawiające propagandę UFO istot, o tym, że (...)przybywają w pokoju, przynoszą światło "postępu" i technologiczne możliwości, które zmienią ludzkość na "lepsze"(...) - inaczej New Age.

W światku ufologów panuje wiele niedomówień. Takim niedopowiedzeniem są raporty pana Davida Jacobsa. Ustalono jako wysoce realne wiele z tego o czym opowiadają bibliści. Na ziemi odbywa się jakiś proceder, bardzo tajny, z regresji hipnotycznych, prowadzonych od kilkudzięsięciu lat, wynika, że istoty UFO starają się by był niezwykle zakamuflowany ! Jego utajnienie jest nadzorowane przez czynniki bliżej nierozpoznane (nadnaturalne). Politycy, jak i osoby publiczne, należące często do tajnych i duchowych stowarzyszeń, nie mogą się oficjalnie do tych badań odnosić. Jest to temat tabu, a ci którzy się tym zajmują są uznawani za niepoważnych. Zresztą publiczne rozprawianie o tych informacjach jest niebezpieczne. W którymś momencie pojawiają się jednostki tajnych bractw do spraw eliminacji, lub zjawiska paranormalne (tzw. "Man in Black"). ( O naśladowaniu UFO istot przez elity proszę sprawdzić Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016)
W Polsce istnieje grupa wielbicieli UFO, która nie ma zbytniego zamiaru dyskutować o porwaniach i hybrydyzacji. Przecież nie można podejrzewać istot UFO o niecne zamiary. Należy rozmawiać tylko o "pozytywach". Podobnie nie wolno krytykować szaleństwa GENDER i choroby gejów. Są badacze, którzy już to przerobili, jednym z nich jest Joe Jordan, dyrektor MUFONu. Odpowiedz w tym przypadku może być tylko jedna - Jezus Chrystus. W spotkaniu z tamtym światem i tamtymi istotami mamy Kogoś Kto ma władzę by nas uratować: "Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi." Ew. Mateusza 28:18

Iluminaci przyznają się, że pomagają im jakieś duchowe istoty, że przekazują im tajemne informacje, jak o tym mówi specjalista w tej dziedzinie, doktor Krajski. Zresztą dar zdalnego widzenia jest też dobrze znany i w ufologii ", proszę sprawdzić poniższe wideo.

Daniken, Zdalne Widzenie i ufo - konferencja w Roswell


Te duchowe byty zaliczają się do istot UFO, nimi są. Podobnie jak te o których przeczytacie państwo poniżej. Kościół Katolicki posiada specjalny rodzaj "regresji hipnotycznej", w której te istoty są przymuszone wyznać prawdę, podobnie jak to widzieliście powyżej w przypadku Russ Dizdara, tyle że skuteczniej. (Odsyłam do artykułu pt.: „Niedługo KAŻDY będzie szczęśliwy i będzie znał swoje miejsce„.)


(...)Demon za pośrednictwem niektórych opętanych osób daje szczególne świadectwo dotyczące obecno­ści i pomocy, które Matka Najświętsza zachowuje dla kapłanów oraz pełnej miłości pomocy, jaką obdarza­ła Ojca Pio. Oto, co zostało zapisane w Cronistońa del coiwento di San Giomrini Rotondo [„Kronice klasztoru w San Giovanni Rotondo"], w notatkach ojca Tarcisio Zullo da Cervinara 19—31 maja 1955 roku. Z kilku miast w Toskanii przyjechało czterech opętanych. Ojciec Tarcisio odprawia nad nimi egzorcyzm uroczysty. Gdy obrzęd się zaczyna, opętani szaleją, dziko ataku­ją starających się ich powstrzymać uczestników rytu­ału. „-Dlaczego nie atakujecie również mnie?», mówi do nich ojciec Tarcisio- «Przeciwko tobie nie możemy nic.


Jest ten drugi, który cię wspomaga». «Kim jest ten drugi?. «Nie nakazuj nam mówić. Nie chcemy wypowiadać tego imienia!», krzyczą opętani, wrzeszcząc i skacząc w przerażający sposób. Obecni są zupełnie przerażeni. «Jest tutaj?... W imię Boga powiedzcie mi, jak się nazywa i gdzie się znajduje». «Tak, jest tutaj bli­sko ciebie, ten z dziurami; i nie jest sam, jest z tym dru­gim bratem, który znajduje się na ołtarzu, gdzie ce­lebruje mszę o poranku [św. Franciszek], towarzyszy im również ta Niewiasta, do której [ten drugi] zawsze się modlił. Teraz modli się do Niej za ciebie, abyś nas odesłał». «Powiedzcie mi imię tego drugiego». «Ojciec Pio!!!», krzyczą z wrzaskiem. «Kim jest Ojciec Pio?». «To bardzo wielki święty, przeciwko któremu nie mo­żemy nic zrobić. Zorientujecie się, kim jest, gdy nie będziecie go już mieć ze sobą !Dlaczego nas dręczysz, zmuszając do wypowiedzenia tych rzeczy?», wydzierają się, podskakując i wrzeszcząc. «Zatem Ojciec Pio jest święty?!». Demony nie odpowiadają. «W imię Boże, odpowiedzcie mi! Jest Święty?!», «Wy nie wiecie nic. Jego Pan ogromnie go kocha. I kto może go dotknąć?! Jest zawsze z Tamtą Niewiastą!...». «Jest z Tamtą Nie­wiastą..., i co robi?». «Zawsze się do Niej modli. Nie ma minuty, w której nie byłby w Niej zatopiony!». «Jak to możliwe, że zawsze się do Niej modli, skoro przez tyle godzin jest w konfesjonale? ». «Również tam nigdy nie przestaje się do Niej modlić. Wstydziłby się! Ciągle Ją woła [wzywa]!». «A jeśli Tamta Niewiasta zawsze jest w konfesjonale, dlaczego Ojciec Pio tak bardzo oskarża penitentów i odsyła wiernych bez rozgrzeszenia?. «Ile pytań nam zadajesz!Dlaczego jeszcze nas dręczysz?». «W imię Boże rozkazuję wam: odpowiedzcie mi!». «Ten człowiek, z którym ty jesteś zawsze blisko, w konfesjo­nale jest wspierany [przez Matkę Najświętszą] i [św. Franciszka]. Nie czyni pielgrzymom nic, co nie byłoby wolą Bożą. Pociesza, radzi, przywołuje, gani, zgodnie z tym, co sugerują mu Ci, którzy go wspierają. Jaki jest skuteczny!... Ile porażek nam przysparza!...». «Jaka jest najbardziej rozwinięta cnota Ojca Pio?». «Ukrycie, pokora. Działa, działa, działa zawsze i nic nie ujawnia! Gdyby oczy ludzi widziały, uch!... Ale, chociaż ludzie nie widzą, to jednak wyczuwają». Następnie [po zakończeniu egzorcyzmu], ojciec Tarcisio pyta Ojca Pio: «Czy to prawda, Ojcze, że w kon­fesjonale, gdy odprawiałem egzorcyzm, polecił mnie Ojciec Matce Najświętszej i św. Franciszkowi?». «Tak, zrobiłem to jeden raz i resztę uczynili Oni», odpowie­dział wymijająco Ojciec Pio. «Niech Ojciec tego przede mną nie ukrywa, to prawda, że w konfesjonale zawsze jest Ojciec wspierany przez Matkę Najświętszą i św. Franciszka, którzy wskazują Ojcu wolę Bożą w pełnie­niu tego świętego posłannictwa?». «Gdyby nie było Ich dwojga, co bym zdziałał...», odpowiedział Ojciec Pio z opuszczoną głową i cały zaczerwieniony na twarzy. Ja­kikolwiek komentarz zepsułby piękno dzieła Bożego".(...) Część II tego artykułu to tekst pt.: Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
W temacie nadprzyrodzonych kontaktów Maryi z ludzkością odsyłamy do tekstów: EXO kontra VATICANA ? Królowa Nieba vs reptilianie (Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II) (Część III) (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba), Nadprzyrodzone spotkanie w Kecskemet, Węgry rok 1939, (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983), („Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”) oraz (Entelechia w Turzovka)
oraz: Kto ma szanse na asymilację do kosmicznego Rodu Królewskiego ?!


Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje BibliiUFO istoty i nowa cywilizacja łowców androidow - David M. Jacobs
Konferencja ufologiczno biblijna - L. A. Marzulli 2014 - Dni Noego ponownie ?

Prawda o 12 planetach Sitchina – doktor Michael Heiser kontra Zecharia

Podróże do drugiego nieba - L.A. MarzulliNie wydaje się państwu, że w USA i UE stosują czary ? Badania wielu różnych znawców tematyki skłaniają do przyznania takiemu poglądowi racji ! Pamiętamy wszyscy aferę Pizzagate, w której chodziło prawdopodobnie o moce pochodzące od istot z drugiego nieba, od istot tam przebywających..., wiele się zgadza z poglądem, że elity stosują środki nadprzyrodzone pochodzące od bytów zamieszkujących drugie niebo, wyglada na to, że światowe seksualne salony są uzależnione od tych istot ! A Pizzagate to efekt skumania się elity NWO z tymi bytami. O aferze Pizzagate zostało napisane tutaj: Amerykański sen, a może jednak horror... ?
Produkcja istot humanoidalnych - Gonz Shimura
Duchowy terroryzm lucyferian w Polsce

Linki:
"Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?" - II część hipotezy rzadkiej ziemi
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu
Prawdziwy Władca monolitów

Polskie elity ufologiczne w kontekście duchowości ufonautów
Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…

Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a
Hinduskie elementy dżedaizmu - rzeczywistość jest bardziej niezwykła od fikcji"


Odnośnie znaczenia krwi i odsysu krwi przez Obcych pisaliśmy w tekście pt."Polska Cywilizacja Człowiecza", w tym kontekście polecamy ten ważny artykuł.


Wybory w cieniu tajnych bractw ?

Potwierdzeniem tego, że elity naśladują ufo byty jest ich działalność w sferze genetyki, dlatego coraz częściej będziemy słyszeć o takich rzeczach jak te w tekście pt.: Brytyjczycy Frankensteinem XXI wieku. Biorą się za genetyczne projektowanie dzieci

Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji, czy znacie taką Ziemię ?
Czy poprawność exo polityczna pozwoli nam dojść do prawdy ?
Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया
Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Porwane czy asymilowane ?
Kod Tory i podświadomość przepowiadają o Trumpie
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
Tajemnica zmiennokształtnych ufo wyjaśniona ?
Dowody historyczne na globalny starożytny kataklizm
Piramidy z Giza, dowody na globalny kataklizm – Stephen Mehler prezentuje
Tajemnice aż do tritos Uranos
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?
Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami
„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba” – עיר
Ziemia – planeta na której istnieje jeszcze normal
Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny
Przedświadomość megalityczna
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
 Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?
http://www.pch24.pl/wciaz-rosnie-imigrancka-fala--oblezone-wlochy-srubuja-statystyki,47700,i.html

W określonych państwach od nowego roku każdy noworodek będzie miał wszczepiany mikroskopijny mikroczip-iplant-mikro urządzenie !
"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"


Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia
1 komentarz: