piątek, 29 maja 2015

Każdy ma prawo być człowiekiem ? Globalne plany UFO-nautów i UFO-sonów ? Starożytne czasy nieświadomości "agnosis" ponownie ?

Jeżeli zmiennokształtne UFO byty to istoty planujące zrobić na Ziemi rewolucję, tak by wprowadzić jeden światowy porządek, zwany NWO, a potem jeden światowy rząd, o którym informują nas UFO kontakterzy, to sprawa wygląda poważnie. Jak państwo wiedzą, z różnych UFO opracowań, istoty z pojazdów NOL chcą także wprowadzić na Ziemi hybrydy ludzko ufonautyczne, a może i inne. 

Bosko ludzka miłość ma być zastąpiona technologią (kosmitów), zamiast rodzin mają być probówki i inkubatory. Do tego celu mają służyć im tajne organizacje duchowe (cyrkla i kielni), które są narzędziem w ich rękach ! Uznany wybitny polski naukowiec, doktor Stanisław Krajski, zajmujący się tymi organizacjami, stwierdził w jednej ze swoich wypowiedzi, że czołowi przywódcy tych stowarzyszeń otrzymują bezpośrednie rozkazy od nierozpoznanych stworzeń duchowych. W mojej ocenie można podejrzewać, że są nimi istoty zwane ufonautami.


W przepowiedni proroka Daniela znajdujemy opis przyszłego światowego rządu hybrydalnego. Nie wiemy czy cały będzie złożony z hybryd, czy tylko część, nie jest to teraz istotne. Byty UFO zdają się być wykonawcami jakiegoś planu, który prawdopodobnie spowoduje, że na Ziemi znowu pojawią się istoty zanieczyszczone genetycznie !

Aby to wszystko wprowadzić potrzebna jest ufonautom zmiana normalności ludzkiej, takiej jaką jeszcze mamy na Ziemi, na rzeczywistość ufologiczną, stworzeń nazywanych również gnomami, elfami i innymi syrenami, czyli taką gdzie Boskie prawa moralne, stworzone i przeznaczone dla istot tego wymiaru i tej planety przestaną funkcjonować, a zastąpione będą jakimiś innymi, na przykład ufo-genetycznymi, odmiennymi od ludzkich i pozbawionymi moralności ! 

Tajne organizacje duchowe muszą więc starać się zmienić człowiecze prawa na prawa hybrydalne, czyli na przykład homoseksualiści muszą być uznani za normalnych, a przecież wiemy że, ludzie ci borykają się z poważnymi problemami natury umysłowej, wielu z nich nie ma pewności do czego służą określone ludzkie narządy, jak się nimi posługiwać.Następnie, tajne światowe władze NWO muszą zmienić normalne związki małżeńskie na te wypaczone, na przykład dwie kobiety mające problem z percepcją człowieczeństwa, z zachwianą umysłowością odnoszącą się do cielesności i moralności ludzkiej, mają się żenić, ma tak się dziać bo jednej z nich się wydaje, że jest mężczyzną, a druga w to wierzy ! 

Oczywiście to nie wszystko, wiemy że są jeszcze gorzej zachwiani psychicznie ludzie zwani GENDEROWCAMI, ci obcinają sobie pewne narządy rodcze, by uznać się za kobiety, lub mężczyzn a nawet za obojnaków (UFO bezpłciowość? często spotykana w świecie ufonutów), okaleczają się zapewne w wyniku problemów umysłowych, lub jak część badaczy podejrzewa, bo zostali tak zaprogramowani genetycznie (oraz duchowo - demonicznie !), choć może to wynikać i z tego, że posiadają inną narzuconą im (paranormalnie) umysłowość, pragną tak jak ufonauci się zmieniać, na życzenie chcą być kimś innym, przybrać inne ciało ?! (W skrajnych przypadkach stać się innymi istotami !)Ujmując to w kilku zdaniach, chodzi o to by uznać chorobę umysłową za zdrowie, ludzi szalonych za w pełni władz umysłowych, a w rezultacie hybrydy za LUDZI ! Wyżej wspomniane organizacje starają się tak zmienić ludzką normalność żeby uznać nienormalność za coś normalnego. Możliwe iż taki jest plan, ponieważ w przyszłości mają pojawić się na ulicach hybrydy ufo ? 

Gdy społeczeństwo odpowiednio zmanipulowane, z zaprogramowanymi umysłami, nie będzie się takiej sytuacji sprzeciwiać i dziwić, nienormalność UFO hybrydalna zostanie przez rządy masońskie prawnie uznana za normalność, tak jak obecnie prawnie sankcjonuje się małżeństwa jednopłciowe, a nawet DNA manipulacje (szczepionkowe), nazywane edycją genetyczną ludzkich zarodków ! Wówczas to globalne społeczeństwo przyszłego jednego rządu światowego stanie się zasymilowane do cywilizacji UFO, tak bardzo upragnionej przez większość fanów UFO hobby.Przytoczmy tu słowa znanego wszystkim francuskiego ufologa. (...)Dr Jacques Vallee uważa, „iż istnienie zjawiska UFO można by przypisać szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu manipulację masami i prowadzonej za pośrednictwem licznych środowisk towarzystw ufologicznych, których twórcy utrzymują, że nawiązali kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. (...) Po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu, który zaprowadził go w poszukiwaniu Melchizedecha aż do tunelu paryskiego metra, nabrał głębokiego przekonania, że wszystkie tajemne sekty oraz ci wszyscy, którzy utrzymywali z nimi jakieś kontakty, wydają się manipulowani przez jedną i tę samą, centralną, bardzo bogatą i silną organizację ('apokaliptyczną bestię'), której celem jest zniszczenie zachodniej kultury i zastąpienie jej czymś w rodzaju dyktatury religijnej lub militarnej'.(...)(Poniżej UFO istota, czy gnom ukazujący się jako byt UFO ?, widziany i naszkicowany przez ofiarę porwania, słowo gnom to synonim krasnoludka)

Czy nie dlatego te skryte organizacje tak wściekle atakują obecnie Kościół Katolicki, który w mojej ocenie jest jedyną ostoję normalności ludzko-chrześcijańskiej, a ta jest zgodnie z tajemniczą nazwą Jezusa - Syna Człowieczego, CZŁOWIECZĄ ?! Jak pisałem wcześniej niemieckie duchowe towarzystwa są jednymi z głównych niszczycieli cywilizacji, kultury i normalności ludzkiej. Wiemy to z własnej historii, że zabijali inne narody by narzucać swoje chore ideologie, wydaje się, że nie inaczej jest i obecnie, w czasach rewolucji transhumanistyczno duchowej !

(Poniżej kompilacja UFO grafiki, widoczny jest tam znany wam naukowiec prof. David M. Jacobs, słynący ze swoich zaawansowanych badań nad hybrydyzacją)Ostatnimi czasy kardynał Reinhard Marx (na zdjęciu) ocenił, że Kościół katolicki musi być w obecnych czasach bardziej "otwarty" dla wszystkich ludzi, bo ważne jest to, co nas łączy, a nie co dzieli. Natomiast inny Niemiec, Mathias von Gersdorff ze Stowarzyszenia Tradycja, Rodzina i Własność, stwierdził że takie poglądy „oznaczają zgodę na otwarcie drzwi antykościelnym prądom”.
Niemiecki kardynał stwierdza również, że "Należy przygotować w katolickich parafiach, związkach i ruchach kulturę akceptacji, dzięki której każdy będzie mówił własnym językiem, ale będzie rozumiany." Następnie wylicza ludzi, których Kościół ma zatwierdzić, by w dalszej perspektywie byli na równi z ludzmi porządnymi: „Zielonych” i „czarnych” [polityków CDU/CSU – dopisek redakcji Polonii Christiany, z której pochodzi cytat, prosimy o wybaczenie redakcję], homoseksualistów i heteroseksualistów, rozwodników, uchodźców…" ( a kiedyś w przyszłości i UFO stwory GMO ? - dopisek mój)


Oczywiście pojawiły się głosy sprzeciwu, inny Niemiec Von Gersdorff wskazuje, że kardynał Marx mówiąc o "homoseksualistach" i "heteroseksualistach" akceptuje nowomodny podział ludzi podług ich orientacji seksualnej, wzywa też do akceptacji „Zielonych", a ruch ten, jak przypomina von Gersdorff, jest w Niemczech najzagorzalszym zwolennikiem wprowadzenia do szkół i społeczeństwa ideologii gender, która w ocenie papieży i wielu biskupów jest atakiem na sam rdzeń chrześcijańskiego obrazu człowieka.
"ja też jestem człowiekiem..."


Te, mogło by się wydawać powolne, choć w ocenie zaniepokojonych chrześcijan bardzo szybkie kroki mogą prowadzić do fundamentalnych zmian w postrzeganiu moralności, a co za tym idzie i NORMALNOŚCI ! Ostoja ludzkiej cywilizacji i człowieczeństwa, a jest nią chrześcijaństwo Syna Człowieczego, po takiej rewolucji zaakceptuje prawdopodobnie nowe twory biologiczne, z ich dziwaczną, a może i straszliwą nieznaną dotąd psychiką

Otóż wielu porwanych przez ufonautów doznało psychicznego uszczerbku w kontakcie z cywilizacją tzw. kosmitów (gnomów, elfów i innych GMO krasnoludów), skarżyli się że te istoty, a właściwie „to coś” ich poniewierało, było pozbawione człowieczeństwa, nie liczyło się z człowieczeństwem ! (Kolejna kompilacja to polski mega „Duchowy matrixowiec„, który w roku 2005 odszedł do domu Ojca gdzie jest wiele mieszkań; Ew. Jana 14:2 )


Niezwykłym dowodem potwierdzającym pewne założenia duchowej archeologii, dotyczącej strefy badań nad istotami anielskimi ale i demonicznymi, jest biblijny cytat, w którym jeden z apostołów wypowiada się w duchu czasów Noego. Dzięki licznym filmom, w tym opracowaniu Michaela Heisera, w temacie istot zwanych strażnikami, oraz czasów sprzed potopu, zdają sobie państwo sprawę, iż w starożytności działy się bardzo dziwne rzeczy, że wtedy, jak i dzisiaj, ludzie doświadczali innych humanoidalnych bytów.

(Następna kompilacja starożytnej UFO ingerencji w ludzki genom)"A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem" Dzieje Apostolskie 10:25

(Następne dwie kompilacje wyjaśnią państwu zagadkę tajemniczego przesłania duchowych organizacji o przyszłej ludzkości hybrydalnej...)
Wielu humanistów sądzi, że nie wystarczy być humanoidem by uznać kogoś za człowieka ? Możliwe że wszyscy tu na tej planecie uczymy się być ludzmi. UFO-logiczny ruch Nowej Ery głosi nawet, że wszyscy tu skądś przybyliśmy. Podobnie chrześcijaństwo twierdzi, iż jesteśmy na tej planecie tylko przechodniami, przelotnymi pielgrzymami, udającymi się do innej rzeczywistości. Dlatego chciałbym zaproponować państwu wspaniałe rozważania potężnego starożytnego duchowego matrixowca, św. Augustyna:

„I oto niemowlęctwo moje już dawno umarło, a ja żyję. Ty zaś. Panie, który żyjesz zawsze i nic w Tobie nie umiera, ponieważ przed zaraniem wieków i przed tym wszystkim, co poprzednim można nazwać, Ty istniejesz i Bogiem, i Panem jesteś tego wszystkiego, co stworzyłeś. W Tobie trwają przyczyny całego nietrwałego świata, pozostają niezmienne początki wszystkiego, co zmienne, i żyją wieczne zasady wszystkich niepojętych i doczesnych rzeczy. Powiedz mi, Boże, błagam Ciebie, Ty miłosierny — mnie nędznemu, powiedz mi, czy niemowlęctwo moje nastąpiło po jakimś innym już minionym okresie życia mego?* Czy może był to ów okres, który spędziłem w łonie matki mojej? Albowiem i o tym mi nieco mówiono i sam widziałem ciężarne niewiasty. Co jednak przedtem było, Słodyczy moja, Boże mój? Czy byłem gdzieś albo czy byłem kimś? Nie mam bowiem nikogo, kto by mi o tym powiedział; nie umieli mnie o tym pouczyć ani ojciec, ani matka, ani doświadczenie innych, ani własna pamięć. Czy śmiejesz się ze mnie, że się o to pytam i każesz, bym Ciebie za to, co wiem, chwalił i Tobie wyznawał ?

Wyznaję Ci, Panie nieba i ziemi, wielbiąc Ciebie za te pierwsze chwile istnienia i niemowlęctwo moje, których nie pamiętam. A pozwoliłeś, żeby człowiek o tym okresie swego życia snuł przypuszczenia na podstawie obserwacji innych, a nawet wierzył w wielu sprawach powadze niepoważnych niewiast. Byłem bowiem i żyłem wtedy także, i już pod koniec niemowlęctwa szukałem znaków, którymi mógłbym ukazać innym moje chęci. Skądże pochodzi takie stworzenie, jeśli nie od Ciebie, Panie? Czy jest taki mistrz, który by stworzył siebie samego? Czy bodaj jedna żyła, którą płynie w nas byt i życie, ma gdzie indziej swe źródło niż w Tobie, Panie, który nas stwarzasz i dla którego nie ma różnicy między bytem a życiem, bo najwyższy byt i najwyższe życie są tym samym…”


(I ponownie kompilacja ufo grafiki, pierwsza z lewej to prawdziwy rysunek UFO hybryd, narysowany przez porwanego)Pogląd że ktoś wyglądający na człowieka nie musi nim być, był prawdopodobnie dobrze znanym w czasach prehistorycznych. Wiedziano wtedy, że małżeństwo humanoidów tej samej płci nie jest małżeństwem ludzkim ! (Zgodnie z Boskimi prawami zawartymi w Biblii ! ”Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici” Księga Kapłańska 19:19) 

Uznawano, że hybryda humanoidalna nie jest genetycznie poprawnym człowiekiem, że życie takich stworów nie jest życiem ludzkim, dlatego część badaczy sugeruje, iż istoty te w starożytności naśladowały bycie ludzmi ! Pojawiają się nawet opinie części biblistów, że o tym właśnie opowiada tajemniczy urywek Ewangelii, że ci "ONI" (hybrydy DNA ?) starali się jeść, uczyli się pić, naśladowali ludzi i tak jak obecni homoseksualni się żenili i za mąż wychodzili:"A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego."  Ewangelia Mateusza 24:37

„…i nie spostrzegli się…”  O kim mówi Jezus ?  Kim są ONI, którzy się nie spostrzegli ?

Film który całościowo podchodzi do tajemnicy zjawiska humanoidów z innego wymiaru, to wcześniej znana państwu dwuczęściowa produkcja, teraz połączona w jedno, bardzo polecam wszystkim, którzy nie widzieli jej jeszcze:

 UFO czasów ostatecznychPlan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opęta...


Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQ


Najszybsza droga do nieba ! - sensacyjne ustalenia pastora Hogarda, ks. ...


Duchowe istoty z innego wymiaru "najdalszej północy" w oparciu o biblijną archeologięWielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska k...


Aby lepiej zobrazować urywek artykułu "W skrajnych przypadkach stać się innymi istotami !" zamieszczam wyjaśnienie, które trochę naświetli skrajne przypadki opętania, są to zdjęcia w kompilacji, a na nich pokazani humanoidzi, pośród nich widzimy "ludzi", którzy dobrneli do ostatniego stadium demonicznego, gdzie zaczyna objawiać się wspomniana wyżej "straszliwa nieznana dotąd psychika":Nowe transhumanistyczne mieszkania NachaszaDodatkowym ważnym filmem w tematyce tu poruszanej jest ten:
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia
Zródła:

Marzulli ujawnia wiedzę z zakresu tożsamości ufonautów ! (Full Disclosure)
Atak na Argonautę - Ogłoszenie
Ludzie Acheiropoietos - nie ludzką ręką uczynieni !
Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?


Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
http://argonauta.pl/elity-farmakis-nowa-cywilizacja-farmakia/
http://www.ostoja.pl/zakupy/?54,sw-maksymilian-maria-kolbe-o-masonerii-i-zydach-pisma-wybrane
http://www.christianheadlines.com/columnists/guest-commentary/larry-flynt-s-endorsement-of-hillary-clinton-no-laughing-matter.html
http://thehill.com/opinion/op-ed/247296-last-scientist-in-congress-has-human-genetic-engineering-warning
http://www.cbn.com/cbnnews/us/2015/July/U-Turning-Americas-Destiny/
http://www.33rdsquare.com/2015/07/new-liberalism-and-transhumanism.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/05/the-new-post-homophobic-christianity.html
http://www.christianheadlines.com/columnists/breakpoint/is-involuntary-euthanasia-in-our-future.html
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/07/14/if-it-becomes-possible-to-safely-genetically-increase-babies-iq-it-will-become-inevitable/
http://popotopie.blogspot.com/2015/01/duchowe-elementy-ukadanki-ufo.html
http://argonauta.pl/widzialam-bogi-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9D-elohim-wystepujace-z-ziemi-michael-heiser-wyjawia-sekrety/
http://argonauta.pl/autorzy-exo-vaticana-ujawniaja-nowe-fakty-rezultat-dwuletniego-dochodzenia-nowa-ksiazka-i-film/
http://argonauta.pl/autorzy-exo-vaticana-ujawniaja-nowe-fakty-rezultat-dwuletniego-dochodzenia-nowa-ksiazka-i-film/
W określonych państwach od nowego roku każdy noworodek będzie miał wszczepiany mikroskopijny mikroczip-iplant-mikro urządzenie !

Dodatkowe ważne linki:
Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część III Wojna światowa – Gog i Magog

Archeo Matrix - więcej w artykule pt.: "Chrześcijańskie anamnesis"

Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...


Informacje dodatkowe


Decyzja amerykańskiego Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2015 oznacza, że małżeństwa homoseksualne będą legalne we wszystkich 50 stanach, bez wyjątku. Moment ten jest bardzo znaczący, nie będzie bowiem powrotu do zakazu zawierania małżeństw jednopłciowych, czyli tylko ludzkich, a Stany Zjednoczone staną się największym na świecie państwem, w którym będzie obowiązywać zrównanie ludzkiego małżeństwa z tworem ufologicznym ! Wiemy że instytucja małżeństwa dwupłciowego, mężczyzny i kobiety jest rzeczą naturalną, w przeciwieństwie do związku homoseksualnego - ufonautycznego.


Ten precedens ma za zadanie otwarcie umysłu społeczeństwa na nowe. Jest to kolejny krok w programowaniu ludności danego obszaru, na przyjęcie cywilizacji hybrydalnej, gdzie prawa moralne zostaną zastąpione prawami UFO istot (hybrydalnymi) ! Homoseksualizm oraz jego ostrzejsza forma GENDERYZM, prowadzą społeczeństwo w kierunku cywilizacji demonicznej, gdzie człowiek jest ograniczany do bycia tylko mięsem (seksualnym), do pozbycia się duchowości, a zastąpienie jej energetycznością ! (patrz tekts pt.: "Polska szachownica 2015 - tylko energetyczna ?") Energia seksualna w takim UFO układzie staje się podstawą istnienia jednostki oraz niewidocznego koegzystowania z istotami demonicznymi, o czym informował państwa film pt.: "UFO czasów ostatecznych".Chociaż skrótowo, to jednak przedstawione tam fakty wskazują, iż społeczeństwo demoniczne-homoseksualne przerodzi się w końcu w cywilizację unfonautyczną, co bezpośrednio prowadzi do pojawienia się na naszych ulicach UFO humanoidalnych hybryd. Państwa budowane na zasadzie energii seksualnej skazane są na wiele strasznych zaburzeń, w tym utratę ludzkiej umysłowości, którą zastąpi UFO zbiorowość seksualistyczna (ula), będąca coraz bardziej w kontakcie demonicznym z innymi formami egzystencji.

Taki konstrukt musi prowadzić do totalitaryzmu, w którym nie będzie można oficjalne głosić własnych poglądów na temat zaistniałej sytuacji, odmiennej od norm moralnych objawionych na Synaju - YHWH. Nikt nie będzie mógł mówić wyraznie o sytuacji pojawienia się innych tworów ludzkopodobnych (hybryd), będzie nakazane by je określać "ludzmi", tak jak obecnie każe się nam wierzyć, że homoseksualiści są zdrowi na umyśle ! Że ich wypaczone związki są "małżeństwami" ! Takie społeczeństwo będzie musiało PRODUKOWAĆ "istoty humanoidalne" dzięki technologii GMO, bo przecież zwyrodniałe jednostki, oparte o energię sexualną, nie są same z siebie zdolne do prokreacji ! USA dało sygnał, że UFO cywilizacja demoniczna przejmuje kontrolę nad instytucjami prawnymi kraju kowboi.


Należy ciągle i bez ustanku przypominać, że za tymi działaniami stoją tajne organizacje duchowe, oparte o kontakty z niewidocznymi bytami, programują one umysł społeczny by ten zmieniał światopogląd na otaczającą nas rzeczywistość, a najważniejsze, by zmieniał punkt widzenia na temat Boskich praw moralnych, przekazanych człowiekowi w starożytności, jedyną przeszkodę ku wprowadzeniu Cywilizacji Nowej Ery - ufonautycznej i hybrydalnej ! Ten tzw. homoseksualny sukces jest krokiem ku takiej reorganizacji prawa państwowego by czasy Noego kolejny raz zawitały na tej planecie.

They live 2014 Oni żyją - Alex Jones - polska wersja (napisy) HD


Niewidoczne istoty sterujące światem"Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości !" (Patrz artykuł pt.: "Geopolityka ponad ludzka - nowa/stara dziedzina nauki")Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO

Ilu powinno być Polakow w Polsce ? Europa zmieniła się nie do poznania, przekształciła ją niewidoczna siła, która zaatakowała i Polskę. Do gospodarczego niszczenia Polaków dochodzi nachalny atak homoseksualnej propagandy, który przeradza się w reżim zboczeńców ! Dlaczego tak się dzieje ?! Ten paro minutowy film o cywilizacji orfickiej wyjaśni państwu tą tajemnicę !

(Ugruntowaniem genderyzmu jako wyjątkowo ważnego elementu globalizmu amerykańskiego było powołanie rzecznika praw mniejszości seksualnych w administracji Białego Domu. Stanowisko to otrzymał w maju bieżącego roku doświadczony amerykański dyplomata, Randy Berry. Jego zadaniem jest nie tylko obrona i jednocześnie promocja praw LGBT, ale również walka z ograniczaniem działalności zagranicznych organizacji pozarządowych i określaniem ich mianem organizacji agenturalnych czy instytucji obcego wpływu, jak to ma miejsce w Rosji. Randy Berry – jako przedstawiciel Departamentu Stanu USA – zdążył już złożyć „szkoleniową” wizytę nie tylko na Łotwie, gdzie wziął udział w paradzie równości na ulicach Rygi oraz konferencji promującej gender jako prawa człowieka, ale również w Polsce. Amerykański rzecznik praw LGBT przyjechał do Polski w momencie prac legislacyjnych nad ustawą o in vitro. 17 czerwca br. spotkał się w Biurze RPO, Ireny Lipowicz, z którą omówił działania „na rzecz osób nieheteronormatywnych” Działania te trudno inaczej nazwać jak dyktaturą nie tylko polityczną i kulturowo-społeczną, ale również moralną...(...)USA oficjalnie włączyły genderyzm do programu swej globalnej polityki. Przełomowe pod tym względem było wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – Joe Bidena – na zorganizowanym w czerwcu ubiegłego roku w Białym Domu spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości seksualnych i małżeństw jednopłciowych – z LGBT Human Rights Forum na czele. Zapowiedział on wówczas, że prawa mniejszości seksualnych muszą być przyjęte w całym świecie – we wszystkich kulturach i tradycjach.)

Cywilizacja orficka w natarciu


(...)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latach 1981-85 prosiła polskich kapłanów by "się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze." Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !(...)

Nowi hitlerowcy NWO - pożywienie Hitlera i jemu podobnychDuchowy terroryzm lucyferian w Polsce

Czy jest jeszcze w Polsce ktoś świadomy zagrożenia i tego skąd ono pochodzi ?! Obrona przed nimi wcale nie jest łatwa ponieważ walka ta trwa na poziomie duchowym, a przecież Maryja, Jezus i Bóg YHWH jest ciągle dla wielu zabobonem i ciemnogrodem, ale przecież taki jest właśnie ich plan, ich to znaczy kogo ? Trochę sprawę naświetli poniższy film...

Polska kolejny raz najechana ? 

Tajny plan zniszczenia Polski i świata

 https://www.youtube.com/watch?v=Mdc96v0Lugc

Diabelskie prawo partii PO - rozkazy wykonane


Jedzenie - ostateczny sekret ujawniony. GMO


Porządek świata i anonimowe centra(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)

Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel

Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność

Ostrzeżenie dla Polski - Michael E Jones | Lewica, Unia Europejska = ZŁO
https://www.youtube.com/watch?v=1lxR8KawIAIWielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!


Z ostatniej chwili: 

"Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych chce przeznaczać środki z budżetu na niemoralne eksperymenty. „Naukowcy” planują za pieniądze podatników tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce i nie wykluczają prób kreacji zwierząt z ludzkim mózgiem. W celu uzyskania komórek macierzystych planowane jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W oświadczeniu z 4 sierpnia NIZ przyznaje, że „badania” są już prowadzone. Od dawna naukowy mają analizować zasady łączenia komórek ludzkich i zwierzęcych. Teraz są zainteresowani hodowaniem ludzkich tkanek w ciałach zwierząt poprzez wprowadzanie do nich ludzkich komórek. Instytut chce zmiany prawa uniemożliwiającego wprowadzania ludzkich komórek do zwierząt oraz państwowego finansowania swoich „badań”. Obecnie jest to niemożliwe. Komórki macierzyste ludzi mają być pozyskiwane od mordowanych specjalnie w tym celu ludzi w fazie embrionalnej. Eksperymenty jakich nie powstydzili by się „naukowcy” z III Rzeszy mają doprowadzić do wytworzenia zwierząt z fragmentarycznym lub w pełni ludzkim mózgiem oraz z ludzkim nasieniem lub komórkami jajowymi. NIZ miał podobne pomysły już w ubiegłym roku, jednak pod falą krytyki wycofał się z tej idei. Wtedy świat naukowy obawiał się, że hybrydy ludzko-zwierzęce będą miały zdolności poznawcze. Obecnie Instytut – jak wynika z treści oświadczenia – nie ma zahamowań. Społeczeństwo wciąż jest jednak niechętne wobec niemoralnych eksperymentów."
: http://www.pch24.pl/instytut-z-usa-chce-krzyzowac-ludzi-i-zwierzeta-oraz-mordowac-nienarodzonych-na-potrzeby-badan,45642,i.html#ixzz4K3VKAhai


„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne” - tymi słowami biskupi ze Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”. Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach"


"Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe - mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni." Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi--ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGugStarożytne czasy nieświadomości "agnosis" ponownie ?

Żyjemy w dziwnych czasach, tak wielu określa lata rewolucji technologicznej, a przecież przed nami rewolucja biotechnologiczna oraz transhumanistyczna. Już teraz wielu agentów globalizmu, chce nas zamienić w jakichś humanoidów GMO. Obecne, ale i zbliżające się czasy, są niby dziwne, ale co my wiemy o starożytności ? Czy jesteśmy świadomi tego co działo się kilka tysięcy lat temu, albo przed globalną katastrofą potopu Noego ? Jak wyglądał świat, cywilizacja i ludzie w czasach zwiększonej ilości tlenu, bo wszystko, pradawne zgliszcza, odkopywane dziwne szkielety i wielkie czaszki są często szokujące. Zakazana archeologia wskazuje, że tak właśnie było, to znaczy było inaczej niż sobie to wyobrażamy. Zresztą zastanówmy się kim był biblijny Noe ? Czy był taki jak my ludzie z XXI wieku po narodzinach Zbawiciela ? Czy może był doskonalszy, bardziej świadomy, posiadający inną, doskonalszą świadomość ?W Dziejach apostolskich 17:30 czytamy: "Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia..."

Jak widzicie mamy tam tajemniczy zwrot "czasy nieświadomości". Zastosowany grecki wyraz, oznaczający "nieświadomosć - niewidzę" to ("agnoias"), uprośćmy to wyrazem "agnosis". Do greckiego wyrazu "gnosis", czyli "wiedza-poznanie", dodano "a", co daje "a-gnosis" = niewiedzę-nieświadomość.W roku około 40 naszej ery święty Piotr wspomina coś o jakichś tajemniczych czasach "nieświadomości". Co to były za czasy ? Kiedy ludzkość żyła w "nieświadomości" ? Moim zdaniem chodzi tu o czasy po odejściu Noego do Boga, do momentu otrzymania przez Mojżesza Tory, a następnie przybycia do tego wymiaru Jezusa Chrystusa.Wydaje się, że dzisiaj ponownie wkraczamy w czasy "nieświadomości", ogromna ilość ludzi (agnostyków - od agnosis) podda się procedurze zmiany własnego genotypu, albo zgodzi się na produkcję hybryd GMO, co doprowadzi do genetycznego armagedonu, o którym wspominał biblista i badacz starożytności Steve Quaile.Sam Jezus o tym wspomina: "A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego." Ewangelia wg św. Mateusza 24:37

No dobrze, a "jak było za dni Noego" ? Wygląda na to, że przed potopem ludzie byli świadomi istot nadprzyrodzonych, ich ingerencji w świat ludzi, przed potopem rasa ludzka była świadoma - "gnosis".

 


O tym, że tak było możemy przekonać się czytając przedpotopową mowę Lamecha, zachowaną w rękopisie qumrańskim. Mowa ta dotyczy wątpliwości Lamecha co do wierności Bitenosz, jego żony (i jednocześnie siostry), którą podejrzewał, iż zdradziła go ze „stróżami, synami niebios” (Watchersami). Tekst jest mocno niekompletny, nawiasami kwadratowymi i kropkami zaznaczono ubytki w rękopisie, w nawiasach okrągłych umieściłem dodane przeze znanego i cenionego tłumacza logiczne uzupełnienia ciągłości narracji, aby opowieść była lepiej zrozumiała:

[...]„(Lamech powiedział) Oto wówczas pomyślałem sobie w (głębi) mego serca, że ciąża ta jest od stróżów, od świętych, lub od gigan[tów...] Moje serce wahało się co do tego dziecka [...] Wtedy, ja emz to pryecieLamech, przestraszyłem się. Poszedłem do Bitenosz, [mojej] żo[ny, i powiedziałem...] (na Świętego) i Wiecznego, na Najwyższego, na Wielkiego Pana, na Króla Wi[eków,...] (Musisz mi wyjawić, czy parzyłaś się) z [...] synami nieba, że zgodnie z prawdą masz mi wyjawić, bez kłamstw, czy ten [...] (płód pochodzi ode mnie,) na króla wszystkich wieków, że szczerze ze mną rozmawiasz i bez kłamstw [...] Wówczas Bitenosz, moja żona, odezwała się do mnie z wielką gwałtownością. Pł[akała...] i powiedziała: O mój bracie i mój panie! Przypomnij sobie moją rozkosz [...] (Lecz ja nie przypomniałem sobie by mój członek) [...] i moja dusza przebywała we wnętrzu jej pochwy. I ja szczerze wszystko [ci wyjawię] Wtedy bardzo odmieniło się moje serce [...] a kiedy zobaczyła Bitenosz, moja żona, że moja twarz zmieniła się, [...]wówczas powściągnęła swe wzburzenie. Rozmawiała ze mną mówiąc mi: O mój panie i mój bracie! Przypomnij sobie moją przyjemność. Przysięgam ci na Wielkiego Świętego, na Króla Ni[ebios,...] że z ciebie jest to nasienie, z ciebie jest ta ciąża, z ciebie powstał [ten] owoc [...] a nie z kogoś obcego, i nie z żadnych stróżów, ani z żadnych synów niebi[os. Dlaczego wyraz] twojej twarzy tak się zmienił i tak zniekształcił, a twój duch jest tak przygnębiony? [...] Przecież ja szczerze z tobą rozmawiam. [...] Wówczas ja, Lamech, pobiegłem do Metuselacha, mojego ojca, i wszystko mu [wyznałem, by poszedł i zapytał Henocha], swego ojca, i wszystkiego od niego rzetelnie się dowiedział. Jest on bowiem ulubi[onym i umiłowanym (stróżów, synów niebios i chodzi razem ze stróżami, synami niebios) ... ze świętymi] ma wyznaczony dział i wszystko mu wyjawiają. Kiedy usłyszał Metuselach [te słowa,] [pobiegł] do Henocha, swojego ojca, aby dowiedzieć się od niego wszystkiego zgodnie z prawdą [...] (...) Przeszedł wzdłuż kraj, aż do Parwaim, i tam odnalazł [Henocha, swojego ojca...] I powiedział do Henocha, swojego ojca: O mój ojcze i mój panie! Do ciebie [przybywam...] [...] i mówię ci: Nie złość się na mnie, że tutaj przybyłem do cie[bie...] respekt przed tobą (bowiem czuję) [...] 1QGenAp 2, 1 – 26 (PM) [więcej w tym temacie w filmie na końcu artykułu, pt.: "Prawda o 12 planetach Sitchina"] Piotr Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran – Wadi Murabba’at – Masada – Nachal Chewer, Kraków 2000, s. 11 – 12 – przyp. A.S.)W tym miejscu urywa się ta pasjonująca opowieść, lecz na szczęście znamy jej dalszy ciąg, bo znajduje się on w Apokalipsie Noego, stanowiącej integralną część Księgi Henocha.

(Henoch opowiada) Po [paru] dniach syn mój Matuzalem wziął dla swojego syna Lamecha żonę, która zaszła od niego w ciążę i urodziła syna. Ciało jego było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie [były] białe jak wełna (...) miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy, napełnił cały dom jasnością jak słońce, tak że cały dom był nad wyraz jasny. Kiedy zabrano go z rąk akuszerki, otworzył swoje usta i mówił o Panu Sprawiedliwości. A jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema. Powiedział do niego: „Urodziłem dziwnego syna. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne. Wydaje mi się, że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów. (...) A teraz, ojcze mój, błagam cię i proszę, abyś poszedł do naszego ojca Henocha i dowiedział się od niego prawdy, albowiem mieszka on z aniołami.” I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduję. Zawołał i usłyszałem jego głos i podszedłem do niego (...) A on (...) powiedział: „Z bardzo ważnego powodu do ciebie przyszedłem. A teraz posłuchaj mnie, ojcze mój, albowiem urodziło się memu synu Lamechowi dziecko, którego kształt i wygląd nie są takie, jak wygląd człowieka (...) Jego ojciec Lamech przestraszył się i uciekł do mnie. On nie wierzy, że on pochodzi od niego, ale sądzi, że [pochodzi] od aniołów nieba. I oto przyszedłem do ciebie, abyś mi powiedział prawdę.” I ja Henoch odpowiadając powiedziałem do niego: „(...) powiadom swego syna Lamecha, że ten, który mu się urodził, jest naprawdę jego synem. Nazwij jego imię Noe (...) A teraz, synu mój, idź, powiedz twemu synu Lamechowi, że to dziecko, które się narodziło, jest rzeczywiście jego synem i że to nie jest kłamstwo.” HenEt 106, 1 – 18; 107, 2 (RR)

 (Apokryfy Starego Testamentu, opracowanie i wstępy Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB, Warszawa 1999, s. 188)Malutki Noe był "biało-czerwony" ! Podobnie, możemy tu o tym wspomnieć, Jezus przekazał swój wizerunek św. Faustynie: "Wieczorem, kiedy byłam w celi – relacjonuje to wydarzenie w „Dzienniczku” – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dzienniczek 47).

Jak widzimy, kolor czerwony i biały mają jakieś ogromne znaczenie. Kolor biały oznacza czystość. Tradycją u nas stał się biały ubiór panny młodej do ślubu, biel symbolizuje tu czystość i nieskazitelność. Białym kolorem często były nacechowane postacie święte, czyste jak i anioły. 

 


Czerwień od dawien dawna była uznawana za kolor życia i silnych emocji. Czerwona jest krew, czerwone jest ciepło i czerwony jest ogień. Wszystkie te rzeczy związane są u nas z silnymi emocjami, zmianami. Przykładowo widok czerwonej krwi zawsze motywuje człowieka do jakiegoś działania, do odczuwania jakichś emocji. 

Kolor czerwony silnie wpływa na nasze emocje pobudzając je. Kolor czerwony ma też inna symbolikę – jest kolorem krwi , męczeństwa, poświecenia – przelanej krwi. Jezus Chrystus przelał swoją krew z grzechy całego świata. Ileż męczeństwa przeżył Polski naród, ileż krwi z niego wytoczono i Boga nigdy się nie wyrzekł.Możemy więc odczytywać kolor czerwony i biały Noego (pierwszego Polaka?) jako kolory świętości i czystości, także genetycznej oraz poświęcenia się dla rodzaju ludzkiego. Noe, tak jak w przypadku Maryi Dziewicy, był dziełem Boga Wszechmogącego, który działał poprzez Lamecha ! Noe, oprócz tego, że był święty, bosko zrodzony, był genetycznie czysty, ale i świadomy "gnosis" istnienia Stwórcy oraz aniołów.Jak widzimy, w czasach przedpotopowych ludzkość była bardzo świadoma - gnosis - istnienia istot anielskich oraz ich ingerencji w proces powstawania niezwykłych humanoidów ! Po potopie, najbardziej świadomymi - gnosis - tych zjawisk, byli chrześcijanie. Niezwykle wstrząsającym momentem Biblii, który to potwierdza, jest zdanie świętego Piotra z Dziejów Apostolskich 10:25 "A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem" !!!

"Też jest człowiekiem" - tak jak Noe czystym duchowo i genetycznie...

Prawda o 12 planetach Sitchina – doktor Michael Heiser kontra Zecharia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz