niedziela, 17 grudnia 2017

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy 'Total Recall')


Odpowiednio interpretując badania niezależnych naukowców można stwierdzić, że warstwy geologiczne są o wiele młodsze, niż twierdzą ewolucyjni geolodzy. Poważne i uczciwe podejście do błędów Darwina, do geologicznych świadectw rzekomo długich epok, daje nam silne przeświadczenie, poparte przez badaczy, iż Ziemia nie ma miliardów lat. Błędy w nauczaniu (oprócz perfidii owładniętych darwinowskim duchem) wynikają ze zniekształcania danych albo/oraz ich błędnych inter­pretacji ? 

Coraz większa część naukowców przyznaje, że propagowane przez oficjalną naukę długie epoki dziejów Ziemi to zwykła fikcja. Pomiary i przegląd geologicznych struktur sugerują inne datowanie wieku naszej planety, niż to oficjalne - akademickie. Rzekomo powoli, ziarnko po ziarnku przyrastające for­macje geologiczne utworzone zostały w bardzo krótkim czasie, podczas katastroficznych zdarzeń. 

Na przykład gigantyczne fale tsunami kompletnie prze­kształcają krajobraz i tworzą nowe warstwy geologiczne w ciągu godzin, a według normalnych scenariuszy (sedymentacji, erozji) zmiany takie wyma­gałyby setek tysięcy albo i więcej lat. Coraz częściej świat nauki  zadaje sobie pytanie, czy rozciągniętych granic czasowych epok geologicznych nie należy drastycznie skrócić.

Utrzymywane w nauce sztywne powiązanie epok geologicznych z biologicznymi (ewolucyj­nymi) prowadzi do uznania za bajkę propagowanego przez naukę poglądu o rzekomo niepostrzeżenie wolno zachodzącej ewolucji. Jeżeli bowiem czas trwania procesów geologicznych gwałtownie się skróci, oznaczałoby to też, że jakiś nasz małpi przodek musiałby nagle zmutować i przekształcić się we współczesnego człowieka. Niestety mutacje powodują zwykle dalsze mutacje, co skutkuje raczej dewolucją, niż ewolucją.

Wielkie katastrofy naturalne zawsze owocują swego rodzaju skokiem czaso­wym (impaktem czasowym) na obszarach, których dotykają. Jak wiemy katastroficzne procesy zachodzą w tempie błyskawicznym, niejako zastępując jednostajne, powolne i długotrwałe procesy sedymentacji geologicznej. Jeżeli się nie uwzględni impaktu czasowego, to skutki krótkotrwałej katastrofy wydadzą się świadectwem niewyobrażalnie długich procesów geologicznych, z którymi z kolei wiąże się wymagającą mnóstwa czasu ewolucję.

Prowadząc badania i analizy geologiczne można dojść do zaskakujących wniosków, a te mają ogromny wpływ na naszą świadomość, ale co ważniejsze na duchowość , na to jak postrzegamy świat, kosmos, samych siebie. Nowe podejście do wieku Ziemi, do tego co się działo kilka tysięcy lat temu uruchamia wewnątrz nas pokłady niezwykłych doznań, wszyscy chcemy ich doświadczać, są jak życiodajny tlen, odżywiający nie tylko nasze ciała, ale i dusze.

W kontekście tego co zostało napisane na początku, w związku z zakazaną geologią, warto przytoczyć tu pewien urywek opracowania: (...)Przemiana Sahary z subtropikalnej sawanny z hipopotamami, krokodylami i słoniami w piaszczystą, złowrogą pustynię nastąpiła zaledwie 5000, najwy­żej 6000 lat temu. Takie datowanie wynika z rekonstrukcji warunków klima­tycznych przeprowadzonej w 1998 roku przez poczdamski Instytut Badań Kli­matycznych. Nagłe zmiany klimatu miałyby wynikać z niewielkich okresowych zmian ziemskiej orbity i kąta nachylenia osi ziemskiej...
Jeszcze 6000 lat temu jezioro Czad pokrywało na Saharze obszar 330 000 kilometrów kwadratowych. Dziś na północy Sudanu góry kredy jeziornej, tak zwanej yardangi, wystają z pustynnego piasku niczym góry lodowe z morza, świadcząc o tym, że przed zaledwie 5000 lat na obszarze tym istniał wielki słodkowodny akwen. „Wiek radiometryczny węgla zawartego w związkach organicznych uwięzionych w sedymentach jeziornych rozciąga się od 8100 (...) do 5200 lat temu", co według prof. dr. Hansa-Joachima Pachura (Freie Universitat, Berlin) potwierdza nagłą zmianę klimatu, jaka zaszła wówczas na wschodniej Saharze (Pachur, 2002, s. 86).Geoekologiczna rekonstrukcja środowiska, jakie istniało na obszarze, który dziś nie sprzyja życiu, oparta jest między innymi na liczących sobie około 5000 lat kościach bydlęcych i równie starej ceramice. Potwierdzenie znajduje też w rysun­kach naskalnych (petroglifach), znajdowanych w otaczających ten rejon górach: kobieta doi krowę pośrodku odpoczywającego stada, a na „drzewach i palach wiszą naczynia ceramiczne, tak jak 200 lat temu Bath obserwował u pewnego ludu ho­dowców bydła żyjącego 800 kilometrów na południe od Czadu" (Pachur, 2002, s. 86). Wygląda na to, że od powstania Sahary nie było żadnego rozwoju kulturo­wego. W każdym razie ludzie byli świadkami tego, jak tworzyła się Sahara.


Na dużych obszarach dzisiejszej Sahary do stosunkowo niedawna było wiel­kie morze. Jednocześnie z Czadu wypływała Amazonka, a Afryka i Ameryka Południowa stanowiły jeden ląd. W którym momencie jednak te kontynenty się oddzieliły? Czy stało się to zaledwie parę tysięcy lat temu? W Nigrze, na obszarze długości 175 kilometrów, ciągnie się masowy grób dinozaurów. Ich kości nawet dziś przebijają się ponad piaski pustyni! Na tere­nie Nigru (który od zachodu sąsiaduje z Czadem) leżą skromne resztki niegdyś wielkiego akwenu. Czy to na jego brzeg wyrzucone zostały niezliczone dino­zaury? Jezioro Czad stale kurczy się od czasów powstania Sahary. W roku 1963 miało jeszcze 25 000 kilometrów kwadratowych, z czego do dziś pozo­stało żałosne 4% (około 1000 kilometrów kwadratowych). W ciągu ostatnich 6000 lat powierzchnia jeziora zmniejszyła się 3300 razy. Albo rzecz ujmując inaczej: 6000 lat temu jezioro było 3300 razy większe! Dlatego w pustynnych piaskach bieleją kości dinozaurów obok szkieletów olbrzymich krokodyli, takich jak Sarcosuchus: mierzą­cy sobie do 15 metrów rzekomy przodek naszych współczesnych krokodyli. Oczywiste jest, że bez wody nie ma krokodyli. Czy więc kredowe prakrokodyle wyginęły w czasie powstawania Sahary, najdalej 6000 lat temu?...


Profesor Paul C. Sereno (Uniwersytet Chicago), światowej sławy badacz dinozaurów, w przypowierzchniowej warstwie zawierającej szkielety dinozau­rów znalazł też czaszkę krowy - skamieniałą, tak jak kości prakrokodyli i di­nozaurów. Nie może tu więc (ze względu na skamienienie) chodzić o niedaw­no padłe zwierzę. Sam Sereno (2003) tak rzecz ujmuje: „Co czaszka krowy robi w tym miejscu - na obszarze, gdzie znajduje się mnóstwo dinozaurów, liczących sobie ponad 100 000 000 lat?" Jakież otrzeźwiające pytanie !Skoro znalazła się skamieniała krowia czaszka, to w pobliżu można by się spodziewać i skamieniałych kości ludzkich. I faktycznie: zespół Serena odkrył skamieniałe ludzkie szczątki - w tej samej warstwie geologicznej, w której znaleziono dinozaury, prakrokodyle i skamieniałą krowę. Czy krowy i ludzie zostali zmumifikowani przez słoneczny żar i skamienieli na brzegu wysycha­jącego jeziora, a w tym samym czasie prakrokodyle i dinozaury wyrzucone zostały na jego brzeg, gdzie ich dobrze zachowane kości do dziś spoczywają w pustynnym piasku?

Ludzie najwyraźniej byli świadkami potężnych kataklizmów zmieniających powierzchnię Ziemi. Także wzdłuż wschodnioafrykanskiego systemu rowów tektonicznych (którego długość odpowiada 1/6 obwodu Ziemi) żyją tubylcy, w których podaniach znalazły swoje odbicie wielkie przemiany w strukturze lądu i tworzenie się rowów. Potwierdzają to również zjawiska geologiczne: niektóre ze „stoków rowu są tak nagie i ostre, że muszą być świeżej daty (...) nawet z czasów, gdy już istniał człowiek" (Gregory, 1920).(...)

Zakazana geologia, tak jak zakazana archeologia, udowadnia niezwykłą historię planety, na której przyszło nam żyć ! Niestety ktoś chce pozbawić nas naszej planetarnej pamięci. Globalne prehistoryczne wydarzenia potwierdzają nie tylko to co jest napisane w Biblii, ale także założenia Inteligentnego Projektu, a to oznacza, że świat jest dziełem niewyobrażalnie wielkiej potęgi, Inteligencji przekraczającej nasze najwznioślejsze wyobrażenia, co powinno być dla otwarych ludzi wspaniałym doświadczeniem, czymś co może uruchomić prawdziwy i dobry "Totall Recall", inny od tego jakiego doświadczał filmowy Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger). Totall Recall, czyli Pamięć Absolutna, powinna być doświadczeniem (raczej) o charakterze duchowym, wynoszącym nas w nowe rejony doświadczania prawdziwej niezafałszowanej historii.


Linki:
Cykl o pamięci Total Recall musi zawierać takie teksty jak:

 Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?
Scientific Evidence for a Worldwide Flood
Świecki dogmat przełamany. Naukowcy krytykują „teorię Darwina”
Mumie z Nazca – czy ludzkość zaakceptuje prawdę zakazanej archeologii ?, część IV
Naśladowanie Boskich rozwiązań - bionika bogów, czy taka istnieje ?
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
Tożsamość archeologiczna
Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?
Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Alex Jones ujawnia badania genetyków - starożytny Egipt był zasiedlony przez białych !
Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami
Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji, czy znacie taką Ziemię ?
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Dowody historyczne na globalny starożytny kataklizm
Piramidy z Giza, dowody na globalny kataklizm – Stephen Mehler prezentuje
Żelazna logika naukowca kreacjonisty - dr Thomas KindellPrzyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQ
Tysiące polskich dzieci jest modyfikowanych genetycznie !!! (Jerzy Zięba)
https://www.youtube.com/watch?v=-uDfUywNNvcZrównoważony rozwój plus (kabała nowego porządku ufonautycznego)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz