sobota, 28 lipca 2018

Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch


Wszyscy pamiętamy czas oszustwa masonerii okrągłego stołu, już od tamtego czasu polskojęzyczne elity głosiły ideę wprowadzenia Polski do jasnego grodu Unii Europejskiej. Nasze wejście w struktury zachodnich państw zrzeszonych, miało oznaczać poprawę naszego życia, standardów stosowania prawa, możliwość wyjazdów za granicę i zarabiania w obcej walucie, w ogóle miało się nam tu w "ciemnej" Polsce wszystko zmienić na lepsze i nowocześniejsze. Taka mocna psychomanipulacja trwała do 2015 roku, kiedy udało się ją trochę osłabić, jednak wyhodowane do tej pory całkiem spore grupy "eurokołchozników" zostały pozbawione narodowego i chrześcijańskiego wnętrza, zabrano im polską duszę, a wszczepiono jakiegoś rodzaju "Nowy UFO Volkizm", by wyjasnić co oznacza ten termin musimy zacząć od początku, czyli od "predestynacji".


Predestynacja to koncepcja religijna, według której losy człowieka (jego zbawienie lub potępienie) są z góry określone przez wolę Boga. Zagadnienie predestynacji pojawiło się po raz pierwszy w trakcie kontrowersji pelagiańskiej. Mędrzec i jednocześnie święty - Augustyn z Hippony, wykazywał błąd pelagianizmu, twierdzącego, że wola ludzka obecnie jest tak samo wolna, jak przed upadkiem Adama i Ewy. Kontrowersja pelagiańska to jedna z ważniejszych debat w historii dogmatów chrześcijańskich, wywołana na początku V wieku nauczaniem Pelagiusza i jego uczniów.

W wyniku kontrowersji wewnątrzkościelnej, uznana przez synody katolickie i papieży, a następnie Sobór efeski (431 r.) za niezgodną z doktryną chrześcijańską, czyli herezję. Przekonanie o sile i jakości ludzkiej natury było podstawową zasadą nauki Pelagiusza. Teolog ten wierzył, że natura ludzka, jako stworzona przez Boga, jest zdolna przezwyciężyć grzech i osiągnąć świętość, w jego opinii grzech pierworodny popełniony przez Adama był jedynie "złym przykładem", a jego skutki nie przeszły na potomstwo pierwszych rodziców w postaci zepsutej natury(dewolucji?), tyle tytułem wstępu, i by nie zagłębiać się w to jeszcze bardziej, tylko przypomnijmy, za znawcami tematu, że z protestanckiej idei predystynacji wyrósł tzw. "Volkizm", (jest to) była to wtedy niemiecka ideologia o charakterze neoromantycznym, irracjonalnym i rasistowskim, skłaniającym się do panteistycznej, neopogańskiej mistyki „krwi i ziemi” (Blut und Boden).


W nacjonalizmie i rasizmie niemieckim ta protestancka teza została przekształcona w doktrynę o istnieniu narodów predestynowanych, zamieniona następnie w pseudonaukowy dyskurs o istnieniu wyższych i niższych ras ludzkich. W obecnej epoce "Nowego UFO Volkizmu" słyszymy o dumie („Gay-Pride“ - „duma gejowska) pewnych mocno zniekształconych środowisk, a co za tym idzie, i jak wynika z głoszonych przez nich postulatów, o wyższości określonych chorób umysłowych nad normalnością i chrześcijańskim ciemnogrodzianizmie !

Volkizm głosi m.in., iż dusza człowieka jest częścią większej duszy Ludu (niem. Volk), a ta – duszy świata (obecnie "Planety Gai", inaczej 'Sekty Zrównoważonego Rozwoju' !). Dusza Ludu kształtowana jest przez krajobraz (niem. Landschaft) i raz ukształtowana, nie podlega zmianie, a także że cechy narodowe są uzależnione od krajobrazu, w jakim ukształtował się naród na początku swoich dziejów; np. cechy Żydów ukształtowały się na pustyniach arabskich i dlatego naród ten ma cechować płytkość, jałowość, oschłość. Brak głębi i sił twórczych ma być odbiciem upałów i towarzyszącego im uczucia bezsensu, typowego dla klimatu pustynnego; wyrazem tego rzekomego spodlenia ma być wygląd zewnętrzny Żydów, szczególnie charakterystyczny nos, oraz zapach cebuli i czosnku.

Odwrotnością jest klimat Północy, charakteryzujący się wilgotnymi i zimnymi lasami Pragermanii, gdzie ludzie z utęsknieniem wyglądają słońca – dlatego Niemcy/Nordycy są ludźmi światła (Lichtmenschen); ich blond włosy i niebieskie oczy wskazują na czystość duszy. Pragermanie, jako lud osiadły, mają być ludem zakorzenionym w ziemi; Żydzi, jako pierwotni koczownicy, mają być ludem naturalnie wykorzenionym, o mentalności nomadów, niezdolnym pokochać ojczyzny i zakorzenić się trwale w jakiejkolwiek ziemi; ich nomadyzm rzekomo ujawnia się w postaci naturalnej skłonności do kosmopolityzmu.


Jeżeli chodzi o "Nowy UFO Volkizm", to wypływające z niego/wyprodokowane przez społecznych inżynierów specjalne grupy seksualnie naenergetyzowanych i umysłowo chorych, nałogowo wkładających (swoje lub nie swoje) penisy w kał, twierdzą o sobie jako o "lepszych - nowocześniejszych", i tak jak hitlerowcy: "światlejszych" członkach nadchodzącego Nowego Wspaniałego Świata. Obecna, wyrazna już ideowa pustynia cywilizacji zachodniego UFO Lebensbornu, wychodowała bardzo agresywne/ekstremistyczne grupy UFO Volkistyczne, coraz częściej podpalające kościoły, atakujące pod przykrywką "tolerancji" chrześcijańskie pielgrzymki, są i bojówki, brutalnie zwalczające pikietujących obrońców życia nienarodzonych. UFO Volkiści Nowego Hitleryzmu NWO są szaleńczo kosmopolityczni, dążą do stworzenia technokratycznej utopii Nowego Babilonu - inaczej Agendy 2030 (2045). Część Nowych Volkistów posługuje się niestety również językiem polskim. Inną odmianą Nowego UFO Volkizmu jest "Zrównoważony Rozwój Ufonautyczny", będacy pierwszym etapem, albo wstępem do Nowego Hitleryzmu NWO.


Część hitlerowskich volkistów opowiadała się za przywróceniem niewolnictwa dla ras niższych, szczególnie Żydów, podobnie Nowy UFO Volkizm opowiada się za wymordowaniem większej części ludzkości - tzw. "motłochu", jak to ujawnił doktor krajski, i tak jak to robili hitlerowcy, tak banksterscy UFO Volkiści wprowadzili niepostrzeżenie globalne niewolnictwo. Historycznie hitlerowska niechęć kulturowa i ekonomiczna do Żydów dosyć szybko nabrała charakteru brutalnego; w licznych powieściach volkistowskich Niemcy zaczęli mordować swoich żydowskich panów i wyzyskiwaczy, co dało powód do przekonania, że rasy walczą ze sobą nie na polu kultury, lecz w siłowej konfrontacji na śmierć i życie. Obecne elity Nowego Hitleryzmu rozpoczynają produkcję gier video, w których morduje się obrońców nienarodzonych dzieci, jak i same dzieci, co jest elementem szerszego planu UFO Volkiztycznego i ciągle obecnego społecznego darwinizmu, z którego wypływał wcześniej hitleryzm, a od jakiegoś czasu Nowy Hitleryzm NWO, głoszący coraz śmielej, nową wersję "Lebensraum"("Przestrzeń życiowa").W epoce Nowego Gestapo NWO jest to przestrzeń życiowa dla wybranych 500-set milionów obywateli Nowej Ziemi-Gai, wymarzona "przestrzeń-Lebensraum" powstanie zaraz po tym jak zostaną wymordowane miliardy "Untermensch"("Podludzi-hołoty"). Hitlerowskie Untermensch było używane w stosunku do Słowian, wliczając w to Rosjan, Serbów i etnicznych Polaków. Ideologia nazistowska uważała Słowian za główną niearyjską grupę, która nadawała się tylko do eksterminacji lub zniewolenia. Zachodnie kraje, takie jak Francja, były traktowane mniej okrutnie, ponieważ były postrzegane jako rasowo lepsze niż „podludzie” Polacy, których należało zamienić w niewolników i eksterminować; jednak mieszkańcy tych państw nie byli tak wartościowi jak Niemcy.Przez przeciętnego Niemca zawiłość kategorii rasowych była sprowadzana do idei „wschód jest zły, a zachód akceptowalny”, co jest dzisiaj nadal stosowane przez społecznych inżynierów UFO Volkizmu, chcących stworzenia choćby Europy dwóch prędkości, traktujący Europę Wschodnią jako coś mocno gorszego ! Niemcy zabili około dwa miliony Polaków, którzy nie byli Żydami, natomiast dzisiejsi lucyferiańsko-ONZtowscy czciciele magnetytu przenieśli Untermensch(eNWOwski termin "hołota") na całą ludzką zbiorowość, w ich opinii niegodną by żyć na tej planecie, a nawet by się narodzić, czemu z kolei służy ONZ'etowski plan eksterminacji dzieci nienarodzonych.UFO Volkizm razem z ideologią Nowego Hitleryzmu NWO budują społeczeństwo oparte o idee śmierci, te same jakie ukrywały się za okultystami z SS, czy Gestapo. Podczas upadku III Rzeszy setki tysięcy Niemców popełniało samobójstwo, natomiast w trakcie Inwazji Antychrysta obserwujemy podobne albo te same społeczne zachowania, propagujące budowanie "Maszyn Śmierci" prosto z drukarek 3D, ma się rozumieć dla każdego. Przy rozpatrywaniu tego typu zagadnień należy przypomnieć o Biblijnej przepowiedni, w przyszłości Nowy Hitleryzm NWO "zabije wszystkich, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii" - Apokalipsa 13:11


Linki:
Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992

Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?

Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury

Odnośnie znaczenia krwi i odsysu krwi przez Obcych pisaliśmy w tekście pt."Polska Cywilizacja Człowiecza", w tym kontekście polecamy ten ważny artykuł.
Wyznanie geja: homoseksualiści chcą zniszczyć rodzinę
Francuski homoseksualista Jean-Pier-Delaume Myard udzielił wywiadu włoskiej gazecie katolickiej „La Nuova Bussola Quotidiana”. Powiedział, że „wyłącznym celem” ruchu na rzecz „praw gejów” jest „zniszczenie rodziny”.

„Gay-Pride“ - „duma gejowska
Nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości Kościół katolicki znajdzie się w sytuacji, która będzie przypominać prześladowania przez Cesarstwo Rzymskie w pierwszych trzech wiekach po Chrystusie, gdyż wówczas również chrześcijan obowiązywało przyjęcie totalitarnej ideologii bałwochwalstwa. W tamtych czasach sprawdzianem przyjęcia tej ideologii był cywilnie oraz politycznie poprawny akt spalenia kilku ziarnek kadzidła przed statuą jakiegoś bożka lub cesarza. Palenie ziarnek kadzidła zostało dziś zastąpione przez gesty solidarności z „marszami dumy gejowskiej“, co wyraża się w słowach powitania wypowiadanych przez duchownych, a nawet w specjalnie odprawianych nabożeństwach na rzecz rzekomych praw do aktywności homoseksualnej i szerzenia tej ideologii. Jesteśmy świadkami niewiarygodnego scenariusza, w którym niektórzy kapłani, a nawet biskupi i kardynałowie bez zażenowania, przy aplauzie możnych tego świata, tzn. przy aplauzie polityków, massmediów i potężnych organizacji międzynarodowych, zaczęli palić ziarnka kadzidła przed bożkiem ideologii homoseksualizmu lub teorii gender.

Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji


"Każdy walczy, jak umie - Maria Nurowska wyznaje, że sporządziła kukiełkę posła Piotrowicza i nakłuwa ją szpilkami. Agnieszka Holland przestrzega ją, żeby uważała, bo ona sama zabiła kiedyś w ten sposób dwie osoby i obiecała córce więcej voodoo nie praktykować, ale Nurowska uspakaja ją, że wywoła u "pisowskiej kanalii" tylko "mały wylew i paraliż". Czarami walczy też profesor Magdalena Środa, która wyznała w programie Magdy Mołek, że wraz z koleżankami z tzw. Kongresu Kobiet wtajemniczone i zaprzysiężone zostały przez profesjonalną czarownicę i odprawiają rytuały, między innymi w Noc Walpurgii, i to, co tam robią, "nie jest bez wpływu na sytuację polityczną". 
https://fakty.interia.pl/polska/news-przewrot-pajacowy,nId,2614418#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome


Proszę sprawdzić pierwszy film !Nowa Wspaniała UFO cywilizacja iluminacka - duchowo biblijna analiza glo...


Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opęta...Tajemnica "Najdalszej Północy" oraz polskojęzyczni czciciele magnetytu !
Z nieba będą spadać "gwiazdy", a z otchlani wyjdą potwory - Tajemnice biblijnych przepowiedniDuchowe oblicza polskojęzycznej grupy trzymajacej władzęInwazja Antychrysta - Co się kryje za atramentem ?Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska k...
Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska
Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej
Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz