czwartek, 19 lipca 2018

Ważny dodatek do tekstu "Cywilizacje duchowe – Ilu Polaków znajdzie się w spichlerzu ?"


Wyrażenie ‘ohyda spustoszenia’ odwołuje się do Ew. Mateusza 24.15: „Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel- kto czyta, niech rozumie.” W 167 r. przed Chrystusem grecki zarządca Antioch IV Epifanes postawił ołtarz Zeusowi ponad ołtarz całopaleń w żydowskiej Świątyni w Jerozolimie. Na ołtarzu w Świątyni w Jerozolimie złożył ofiarę ze świni (nieczystego zwierzęcia). 

Wydarzenie to uznano za ‘ohydę spustoszenia’.  W opini wszystkich znawców w Ewangeli Mateusza 24.15 Jezus musiał przepowiadać inną ‘ohydę spustoszenia’, która miała wydarzyć się dopiero w przyszłości. Większość interpretatorów proroctw biblijnych wierzy, że Jezus odwoływał się do nadchodzącego antychrysta, który uczyni podobnie jak zrobił to Antioch IV Epifanes, ale sens/rozumienie może być tu bardziej duchowe, a nie materialne. Przepowiednia ta ma dotyczyć przyszłości, potwierdza to również fakt, że niektórych rzeczy przepowiedzianych przez Daniela w Księdze Daniela 9.27 Antioch IV Epifanes nie uczynił w 167 r. przed Chrystusem. Antioch IV Epifanes nie zawarł przymierza na siedem lat z Izraelem. Tym, kto zawrze przymierze z Izraelem na siedem lat będzie antychryst, który potem je zerwie czyniąc to przez ‘ohydę spustoszenia’.


Cokolwiek w przyszłości przyniesie ‘ohyda spustoszenia’, to bez wątpienia każdy będzie wiedział, że dotyczy to antychrysta. Księga Objawienia św. Jana 13.14 opisuje go jako kogoś kto przybierze postać, którą ludzie będą zmuszeni czcić. Zamiana świątyni Boga żywego w miejsce kultu antychrysta jest prawdopodobnie ową prawdziwą ‘ohydą’. Proszę zwrócić uwagę na ‚zamianę’ Świątyni Boga na coś innego ! Sam Jezus i apostołowie wyjaśnili nam, że Świątynią Boga jest ludzkie ciało ! Co więc ma zastąpić ‚ludzkie ciało‚ ?! „Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19 Czy nie będzie to przypadkiem jakiś nowy wynalazek technokratów – kwantowa bestia, w połączeniu z bioinżynierią GMO ?!Poniżej pierwszy, jakże ważny i celny urywek relacji z objawień Matki Boskiej odnośnie rewolucji jaka ma obecnie miejsce na świecie i w Kościele ! Jeżeli państwo się fascynują tak jak my solidnymi przepowiedniami, to prosimy uważnie wysłuchać tej niedługiej audycji w temacie mocno jeszcze ukrywanego ogólnoświatowego przeobrażenia cywilizacji chrześcijańskiej w nowy antyludzki twór NWO-GMO !

Dotatek do Cywilizacje duchowe – Ilu Polaków znajdzie się w spichlerzu

Czy Polaków gromadzi się na wojnę w wielkim dniu - pozostał nam już tylko marsz ?

Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury

Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch

Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"

W związku z tym tematem jest seria artykułów o możliwej "instalacji" w ludzkie ciała innych istot duchowych: pierwszy - „Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi, drugi - „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas  , trzeci - Schodzenie i wchodzenie na góry – II część Biblii subtelnej


III Tajemnica fatimska wypełnia się na naszych oczach !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz