sobota, 19 sierpnia 2017

Atak na Argonautę - Ogłoszenie


Zanim przejdziemy do sedna "Ogłoszenia Argonauty.pl" musimy przypomnieć postać Tales z Miletu (VII/VI w.p.n.e.), był  to słynny filozof grecki okresu przedsokratejskiego, przedstawiciel jońskiej filozofii przyrody. Powszechnie uznawany za pierwszego filozofa i matematyka cywilizacji zachodniej oraz za inicjatora badań nad przyrodą jako nauki. Talesa postrzega się jako pierwszego filozofa głównie dlatego, że zainicjował wyjaśnianie rzeczywistości przez odwoływanie się do natury i rozumu bardziej niż do mitologii i tradycji. Przekazy mówią że pobierał nauki w starożytnym Egipcie, jednak nie musimy się skupiać na tym rejonie, bo starożytni Grecy czerpali garściami również ze starożytnych Indii oraz innych zaginionych (przedpotopowych) zródeł.

Najważniejsze dla naszych chrześcijańskich rozważań są jego poglądy, których nauczał, czyli: początkiem wszechrzeczy jest woda,  świat ma duszę i jest pełen demonów ! Starożytni Grecy znali największe tajemnice ludzkości, dlatego tak ważne jest śledzenie ich myśli i wyłapywanie tych elementów, które znajdujemy w świętym przekazie Biblii, co jest potwierdzeniem budowy określonej części rzeczywistości, występowania w niej (duchowych) inteligencji ! Od razu więc zacytujmy tu nadzwyczajny ułamek relacji świętych apostołów, tak przedziwny i tak szokująco wspaniały, że dla chrześcijańskich badaczy fenomenu UFO powinien stać się gigantycznym krokiem ku zrozumieniu czegoś fenomenalnego, ku oświeceniu (!) 1 List Jana 4:4:

Biblia Warszawska: "Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie." Biblia Tysiąclecia: "Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie." Biblia Gdańska: "Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie."

"wy ich zwyciężyliście" ! Ich...? (Tales: "świat jest pełen demonów" !), Biblia: "od tego który jest w świecie", od kogo ? "ktoś" jest w "świecie", jakiś duch przebywa, zamieszkuje we wszystkim co widzimy, w całym kosmosie ? (Tales: "świat ma duszę" !). Tales wierzył, że "początkiem wszechrzeczy jest woda", a przecież czytamy w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju, w pierwszym zdaniu, które nas informuje, że:  "Duch Boży unosił się nad wodami." Ks. Rodz 1:1 Temat "wody" jest jeszcze głębszym niż podejrzewamy. Przypomnijmy raz jeszcze (bo już kiedyś te zdania przytoczyliśmy) słowa jednego z największych starożytnych chrześcijańskich mędrców, wspomina tu o tajemnicy "wody": "...Niechaj więc każdy z was usilnie stara się o to, aby mógł się stać kimś, kto oddziela wodę, która jest wyżej, od wody, która jest niżej, aby pojmując znaczenie wody duchowej i mając udział w wodzie, która jest ponad sklepieniem, wywiódł „ze swego łona strumienie wody żywej, tryskającej ku życiu wiecznemu" mianowicie odłączony i oddzielony od wody, która jest niżej, to znaczy od wody Otchłani, w której, jak powiedziano, zalegają ciemności i w której, jak to już stwierdzono, mieszka „książę tego świata" oraz nieprzyjaciel - „smok i jego aniołowie..., A zatem mając udział w tej wodzie, która jest ponad niebem, każdy wierny staje się człowiekiem niebieskim..."

Ufologia (tak jak New Age) jest pełna przekazów od "ufonautów". Bardzo często są to informacje natury duchowej, tego jak odbierać świat, jak go rozumieć, jak odnajdywać siebie w całym kosmosie, jak postrzegać ducha i duszę, jak się "jednoczyć" z rzeczywistością. Niektórzy zakładają, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że kosmos jest pełen inteligentnych form życia, że jest napełniony kosmicznymi inteligencjami. Starożytni Grecy wierzyli, że 'w powietrzu' przebywa (żyje) niezliczona ilość duchów. Dlatego tu też wkracza niezwykła informacja przekazana przez Pismo Święte: " Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie." 1 List Jana 4:1

Dodajmy do tej tajemnicy, duchowego wszechświata, duchowej rzeczywistości, albo "świata" który ma w sobie ducha (oraz ICH), słowa papieża Leona XIII, który w uniesieniu i świętej wizji wypowiedział słynną modlitwę, usłyszaną z innego wymiaru, od Ducha Świętego albo Anioła ! „Święty Michale Archaniele broń nas w walce a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromi, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen„.


W całym tym duchowym zagadnieniu o wszechświecie posiadającym jakiegoś rodzaju duszę, o istotach duchowych wypełniających rzeczywistość ("ich"), musimy także przypomnieć słowa Ksenokratesa z Chalcedonu (396 p.n.e. - 314 p.n.e.), greckiego filozofa, trzeciego po Platonie i Speuzypie scholarchy Akademii. Był autorem licznych pism, z których zachowały się jedynie fragmenty. Nauki Ksenokratesa cenił Cyceron - stawiał go na równi z Platonem i Arystotelesem.

Otóż "Ksenokrates umieścił zatem miejsce przebywania demonów w tzw. sferze podksiężycowej (czyli poniżej niebiańskiej Bożej sfery). Demony mogą zaś cierpieć i są pomiędzy nimi istoty złe, wypełnione chciwością na krew i seksualność" co jak zapewne państwo pamiętają jest bardzo często potwierdzane przez raporty ufologów ! Krew jest często odciągana od ludzi w ramach "badań ufonautycznych" !


Drogi prowadzące do chrześcijaństwa, do oświecenia, do zrozumienia duchowej natury, duchowego przesłania Świętej Księgi i Boga YHWH, który, jak informuje nas Zbawiciel jest Duchem (Ewangelia Jana 4:24), mogą być różne. Nie ma jakiejś ustalonej, możemy i często to robimy, napomknąć tu o jednej z nich, a mianowicie drodze ufologii-ufologa, a jak wybitni znawcy tematu UFO twierdzą, jest to nauka o bytach wspomnianych przez Ksenokratesa i Talesa z Miletu !

Jeśli nas z jakiegoś powodu atakują, a chrześcijanie mogą dla wielu z nich być niewygodni poprzez mówienie i pisanie o duchowym świecie, o ziemskich pomocnikach Nachasza, o istotach duchowych i ich poczynaniach w kontekście Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Zbawienia ludzkości, tak jak się to robimy na Argonaucie.pl czy na blogu popotopie, to należy wskazać drogę obrony przed nimi i zastanowić się czy można "ich" pokonać ?

Zgodnie z instrukcją 1 Listu Jana 4:4 musimy mieć w sobie Ducha Świętego, w tym celu, przykładowo, trzeba być przeświadczonym, bardzo silnie przekonanym o prawdziwości zdania: "Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu." 1 Jana 4:15, by uzyskać, albo starać się uzyskać "Ducha Bożego" w sobie, można udać się także ścieżką miłości: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim." 1 Jana 4:16

"Mogę też powiedzieć, że zgodnie z zapowiedzią Jezusa w Ew. Jana 14:12 Jego uczniowie dokonali nawet większych dzieł niż dostrzegalne zmysłowo cuda Jezusa. Nieustannie bowiem otwierają się oczy ludzi ślepych duchem, uszy ludzi głuchych na słowa cnoty słuchają gorliwie nauki o Bogu i o szczęśliwym życiu u Boga, a całe tłumy ludzi mających chore nogi "człowieka wewnętrznego" (Ew. Łukasza  10:19), jak mówi Pismo, skaczą nie zwyczajnie, lecz "jak jeleń" (Izajasza 35:6), zwierzę wrogie wężom i odporne na wszelki jad żmij. I naprawdę uzdrowieni chromi otrzymali od Jezusa moc stąpania kulawymi dawniej nogami po wężach i skorpionach, i krótko mówiąc, po "wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej (Ew. Łukasza 10:19), a stąpając nie doznają żadnej krzywdy, albowiem i oni stali się odporni na wszelkie zło i na jad demonów" ! Cytat Ojciec Kościoła

Ks. Izajasza 35:6 ("Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń  i język niemych wesoło krzyknie.  Bo trysną zdroje wód na pustyni  i strumienie na stepie") nie wspomina o odporności jelenia na jad żmij, takie jednak było powszechne przekonanie w starożytności. W ujęciu chrześcijańskim jeleń jest tu symbolem chrześcijanina, który przez chrzest stał się odporny na jad szatana.

„Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w „elity„). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie.” więcej w artykule „Starożytna niebieska materia

Zaginiona rasa negro frankensztajnów

Sensacyjna i prawdziwa historia Polski - doktor Krajski

Już w 2007 roku mówiono, że w roku 2017 pojawi się w UE armia islamistów ! O tym jest od 27 minuty !
Bez Majdanu i bez kontroli umysłu - Ewa Pawela - 23.08.2017


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz