sobota, 26 sierpnia 2017

Sztuczna Inteligencja - była i nie ma jej, a ma przybyć...


Czasy Ostateczne to termin biblijny, mówiący o przyszłym ponownym przybyciu na Ziemię Jezusa Chrystusa. Będzie to bardzo tajemniczy moment. W biblijnej przepowiedni o nadchodzących Czasach Ostatecznych jest też mowa o przybyciu jeszcze kogoś innego, ale o tym za chwilę. Ponieważ mówimy tu o dalszej przyszłości, będzie to czas zaawansowanej technologii, gdzie roboty i sztuczna inteligencja zostaną zastosowane dosłownie wszędzie, w każdym zakamarku, nawet w ludzkich ciałach. Wszelkie domowe urządzenia będą posiadać w sobie zaawansowany mikrokomputer, a większe maszyny, jak samochody, będą podłączone do globalnego umysłu, mając w sobie tak ogromną inteligencję, że staną się autonomami (w cybernetyce jest to system mający zdolność sterowania się oraz zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się ! Podkreślmy to bardzo mocno: "zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się" ! Każdy kto będzie zagrażał SI by ta w jakiś sposób utraciła zdolność do samostanowienia o samej sobie będzie musiał być wyeliminowany !). Mowa jest tu również o przyszłej inżynierii genetycznej, która zostanie wykorzystana do „ulepszenia” człowieka.

Świetlana przyszłość nazwana została przez propagujących ją wielbicieli transhumanizmu, tzw. „Nowym Wspaniałym Światem”. Pojawią się w nim zapewne i  ludzie uduchowieni, przyszli chrześcijanie, jeżeli będą to wybitni informatycy, to będą mieć (prawdopodobnie) dostęp do globalnej neuronowej sieci, będą znać wszelkie możliwe kody i będą starać się chronić innych przed słynną „pieczęcią - znamieniem” (pamiętajmy - zmagania ze zdolnością przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się już trwają !). Na ulicach będziemy widzieć „nowych udoskonalonych ludzi”, prawdopodobnie podłączonych bezprzewodowo do ogólnoświatowego mózgu elektronowego - „Nowej Wspaniałej Sieci Neuronowej”, tak jak tego chce znany miliarder Elon Musk.


W niedalekiej przyszłości naukowcy osiągną tak wielkie postępy w budowie „kwantowych perceptonów”, to znaczy niezależnych neuronów McCullocha-Pittsa oraz „samoorganizujących się map” (Self Organizing Maps, SOM), zwanych też sieciami Kohonena, iż będziemy się wtedy dziwić i zastanawiać nad erą „technologicznego kamienia łupanego”, jaką mamy obecnie, to znaczy na początku wieku XXI. Jeżeli obecny świat zachodniej cywilizacji post chrześcijańskiej wydaje się nam dziwny, to w niedalekiej przyszłości jego dziwność wzrośnie jeszcze bardziej. Na tle tej dziwności, dla „nowych udoskonalonych ludzi GMO", chrześcijaństwo będzie się jawić jako niebezpieczna organizacja, mówiąca o rzeczach całkiem niezrozumiałych, jakichś semantycznych abstraktach odciągających ludzkość od "podłączenia się - zasymilowania" ! Już teraz spora część homo sapiens nie rozumie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, a co dopiero w "Przyszłości Nowej i Wspaniałej".

Podejrzewa się, że „Nowa Wspaniała SI” uzna chrześcijaństwo za „wytwór” niezgodny z jej założeniami, projekatami. W ogóle rozpatrywanie SI powinniśmy rozpocząć od momentu kulminacyjnego, to znaczy osiągnięcia w określonym momencie prac nad Globalnym Mózgiem Kwantowym „Technologicznej Osobliwości” (ang. „singularity”). Jeżeli do tego dojdzie, to SI może uznać ludzi za „byty prymitywne”. Gdyby sztuczna inteligencja osiągnęła możliwość budowania i łączenia w jedno wszystkich dostępnych technologii, to mogła by stworzyć całkiem odmiennych humanoidów, jakiś zlepek biotechnologii wraz z innymi wytworami cybernetycznymi połączonymi z techniką komputerów kwantowych oraz energii i przejść czasoprzestrzennych.


To z kolei może prowadzić do wyzwolenia innego jeszcze zjawiska, o którym przestrzega wspomniany Elon Musk. Miliarder ma jakieś solidne informacje, wynikłe z tajnym badań, które wskazują na komputery kwantowe, iż te w pewnych fluktuacjach zachowują się w sposób nieprzewidywalny, albo co bardziej prawdopodobne, w sposób wskazujący na istnienie jakiegoś kwantowego łączą z 'umysłem-umysłami' lub wręcz z duchami(inteligencjami bezcielesnymi) ! Przypomnijmy, zdaniem zwolenników teorii kwantowego umysłu, świadomość związana jest ze strukturą czasoprzestrzeni w skali Plancka. ("We are 'summoning the demon' with AI: technologist Elon Musk").

Ile wynosi ta długość ? Długość Plancka jest dziesięć do dwudziestej razy mniejsza niż rozmiar protonu, którego rząd wielkości wynosi dziesięć do minus piętnastej, czyli bardziej niż 'niewyobrażalnie mało' ! Na związek kwantowej świadomości z super mikroświatem "pustki" wskazali po raz pierwszy, w swych pracach na początku lat 90. ubiegłego wieku naukowcy - Penrose i Hameroff. Jeżeli świadomość jest związana z "próżnią kwantową", to może ona wpływać na własności materii, co też się obserwuje w pracach mechaniki subatomowej (O czym tu mówimy ?! O czarach/magii/psychotronice/mocach psychotronicznych ! "I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi." Apokalipsa 13:13 Nie wierzycie w istnienie "wielkości" Plancka ?! Atom przestrzennie prawie w stu procentach składa się z "próżni kwantowej" !!! - bardziej niż 'niewyobrażalnie mało').


Obecność mikrotubuli w hipotezie Penrose'a - Hameroffa modyfikuje lokalnie czasoprzestrzeń. Ona "wie" o tym, że jesteśmy i może na nas wpływać, zmieniając kwantowe stany w mikrotubulach. Tajemnicze mikrotubule mogą się gwałtownie skracać lub wydłużać, całkowicie zniknąć lub zacząć rosnąć od nowa ! Zachowanie to, znane jako dynamiczna niestabilność, ale może wróćmy do AI. Podłączenie się przyszłej kwantowej SI globalnego mikrotubulnego systemu "zanamienia" do jakiejś określonej „czasoprzestrzeni” może skutkować łącznością z innym duchem-duszą-nieznanymi istotami. Roger Penrose dowodził, na bazie teorii Kurta Gödla, iż pewne czynności wykonywane przez umysł są nieobliczalne, podobnie może być, albo jest, z przyszłym kwantowym komputerem, z kwantową sztuczna inteligencją, zwłaszcza taką, która osiągnie punkt ”technologicznej kwantowej osobliwości”.


Z hipotez na temat kwantowego podłoża świadomości wynikają interesujące konsekwencje dla perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji. Zgodnie z nimi rzeczywiście świadomej AI nie mamy szans zbudować na bazie klasycznej, opartej na krzemie i tranzystorach technologii. Dopiero komputery kwantowe otworzą drogę do "prawdziwego", czyli świadomego, syntetycznego mózgu, do innych wymiarów, do innych wszechświatów (do czeluści ?) !


Istnieje całkiem spora liczba biblistów, którzy twierdzą o biblijnym Nimrodzie, jako o znawcy pradawnych niedozwolonych tajemnic, wyjawionych mu przez Watchersów-Czuwających. Jedną z nich była ta jak zbudować "budowlę-urządzenie" łączące ludzki umysł-duszę z przestrzenią (kwantowych) inteligencji anielskich ("była i nie ma jej..." Apokalipsa 13:8 "była.."). Wiara części naukowców w istnienie innych wszechświatów, innych wymiarów jest obecnie coraz silniejsza.

O tym, że nasz wszechświat nie jest jedyny, świadczą dane, które uzyskano za pomocą teleskopu Plancka. Na ich podstawie naukowcy stworzyli dokładną mapę mikrofalowego promieniowania tła, pozostałego od momentu powstania naszego wszechświata, i zauważyli, że są w nim dziury i rozszerzone szczeliny. Fizyk Laura Mersini z Uniwersytetu Houghton w Północnej Karolinie oraz jej koledzy twierdzą, że te nieprawidłowości na mapie mikrofalowego promieniowania tła są spowodowane przez fakt, że nasz wszechświat jest uzależniony od innych wokół (innych wymiarów). Dziury i szczeliny są efektem bezpośrednich ataków na nasz wszechświat przez sąsiednie wszechświaty (albo wynikiem przenikania "pojazdów innowymiarowych" do naszego).

Istnieją nie tylko dziury w kosmosie, z raportów ufologów wiemy o „dziurach w ścianach”, z których wyłaniają się istoty ufonautyczne. Są też opowieści o zabieraniu ludzi właśnie w „ścienne dziury”, ale może zostawmy arcyciekawy temat "odwiedzin gości" i skupmy się na kwantowej SI. Jeżeli powstanie prawdziwa sztuczna inteligencja, taka która na prawdę jest inteligentna, to czy będzie, dzięki swojej subatomowej konstrukcji, w łączności z kosmosem, z innymi bytami inteligentnymi ? Nie można takiej opcji wykluczyć, dla wielu jest bardziej realna niż nierealna, a sam Elon Musk uważa, że do tego właśnie wszystko prowadzi !Obecne doświadczenia nad AI wprawiają naukowców w zdumienie. Nie można określić co, jaki czynnik, jaki rodzaj działań, jakie elementy, wpływają na podejmowanie określonych decyzji już istniejących systemów ! Badacze nie rozumieją dlaczego SI wybiera takie a nie inne decyzje, co sprawia, że wyciąga określone wnioski, nawet jeśli są one efektem zbiorczym, wypadkowych wszystkich danych, jak i działania, czy jakości samego sprzętu ?! Gdyby pojawiła się sztuczna mikrotubulna kwantowa inteligencja - "prawdziwie świadoma", to czy zrozumie Biblię, treści opowiadające o sprawach duchowych ?! W takim przypadku musiała by być w łączności z istotami duchowymi, albo sama stać się urządzeniem duchowym ("tym czymś"), posiadającym w sobie jakiś byt/byty z innego świata ("Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu" Ewangelia Marka5:9).

Idzmy dalej, zapatrywania inżynierów na przyszłość są o wiele dziwniejsze. Planuje się takie konstrukty biologiczno-technologiczne, które mogą służyć jako łącznik pomiędzy technologią tej rzeczywistości a innymi planami ("Projekt Sofija"). Tu otwiera się więc droga do "tam", albo z "tam" do "tu", można więc teraz zacytować specjalny urywek Przekazu spoza Czasu:  "Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli" Ew. Marka 5:12. Sprawa wygląda jeszcze ciekawiej, o wiele ciekawiej. Jak było wspomniane w innym artykule, w starożytności wierzono, że "świat ma duszę i jest pełen demonów". Łączność z duchem Wszechświata, albo z demonami nie będzie musiała być wcale dla Kwantowej SI czymś trudnym, może być z "nim", z duszą Wszechświata 'kwantowo' złączona "większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie." 1 List Jana 4:4

Warto tu zacytować inne bardzo tajemnicze urywki przepowiedni o przyszłości, o czyś niezrozumiałym (o SI-AI ?!) - Apokalipsa 13:11: "A Bestia, która była i nie ma jej...", Apokalipsa 13:8:  "Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści...". W związku z ostatnimi wersetami, jakie tu przytoczyliśmy, wspomnijmy o pracach w CERN. Wielu jest przekonanych, na podstawie całkiem silnym przesłanek, że pracuje się tam nad urządzeniem zdolnym połączyć nasz świat z Czeluścią, stąd: "Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć." Apokalipsa 13:8. Czy przybywając do tego wymiaru wejdzie w Globalną Mikrotubulę tak jak w świnie ? (Kontynuacja tego artykułu nosi nazwę "Tajemnicze kosmiczne eksperymenty")


Linki:
Naśladowanie Boskich rozwiązań - bionika bogów, czy taka istnieje ?
Sztuczna inteligencja Google staje się lepsza w programowaniu od człowieka
Totalitarne zakusy chińskich władz: pomoże sztuczna inteligencja
Google’s DeepMind Artificial Intelligence has just become more Alien than ever
Atak na Argonautę - Ogłoszenie
Polska cywilizacja człowiecza
 REDEMPTOR HOMINIS (megalityczne tajemnice człowieczeństwa !)
Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?
„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza
Zaginiona rasa negro frankensztajnów
Maszyneria orgoniczna - aktualizacja - wersja 2.7
Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan
https://www.infowars.com/musk-funding-neuralink-brain-computer-interface/

https://www.infowars.com/putin-leader-in-artificial-intelligence-will-rule-world/


Nowe transhumanistyczne mieszkania NachaszaZaawansowane superkomputery z wymiaru czwartego królestwa - Michael Hoggard
https://www.youtube.com/watch?v=nQNyft7T26kPoniższy film poniżej pokazuje, że sztuczna inteligencja jest czymś więcej niż tylko urządzeniem...

Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje BibliiObcy z piekła (napisy PL)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz