niedziela, 12 maja 2013

Prawdziwy „OBLIVION” jest w nas… tu i teraz !
Cały artykuł plus więcej niezwykłych informacji znajduje się tu:http://argonauta.pl/bog-przywraca-to-co-przeminelo-czyli-oblivion-w-nowej-formie/


W Egipcie, Indiach, Japonii, obu Amerykach napotykamy starożytne artefakty, świadczące o niebywałym zaawansowaniu technologicznym ich twórców. Wyniki najnowszych badań prowadzą do jednego wniosku: ludzka cywilizacja jest o wiele starsza niż twierdzi nauka ewolucjonistów.


 Na Ziemi kwitła przed tysiącami lat pracywilizacja technologiczna razem z zaawansowaną nauką duchową – źródło wszystkich kultur starożytnych. Dlaczego więc naukowcy skrzętnie ukrywają dowody jej istnienia? Dlaczego historycy i archeolodzy zatajają świadectwa odmiennej niż powszechnie uznana wersji przeszłości? W kolejnej odsłonie postaram się troszkę naświetlić poważny problem naszej tożsamości planetarnej, tożsamości rasy ludzi do której my Polacy się zaliczamy.
W tym temacie proszę się zapoznać z tym wpisem, tutaj:
http://popotopie.blogspot.co.uk/2013/05/slady-cywilizacji-technicznej-sprzed.html
Gdyby istniała jakaś wcześniejsza zaawansowana cywilizacja - argumentuje się -odkrywalibyśmy niepodważalne dowody jej istnienia. Przypuszczalnie widzielibyśmy pozostałości jej autostrad, mostów i kabli elektrycznych. Znajdowalibyśmy pozostawione przez nią plastikowe butelki, wysypiska miejskich śmieci, CD-ROM-y, betonowe lub żelbetonowe budowle.  Przecież po nas te wszystkie rzeczy zostaną i przyszli archeologowie będą się nad nimi głowili.Czy jest jednak możliwe, by starożytna cywilizacja wzniosła się na porównywalny z naszym poziom,  ale dokonała tego w inny sposób?  A może nie dość, że wzniosła się na nasz poziom osiągnięć technologicznych ale przewyższała nas pod względem duchowości i umysłowości konstruując całkiem odmienną cywilizację, którą ja nazywam „cywilizacją NATURY” ?!

Co udałoby się nam zrozumieć ze świata, który zastosował zasadniczo inne od naszych - choć równie skuteczne - techniki okiełznania sił przyrody? Czy potrafilibyśmy pojąć świat, w którym na przykład energii nie pozyskiwano by w elektrowniach, rozsyłano by ją nie przez sieć energetyczną, podróżowano by na duże odległości, nie posługując się silnikami spalinowymi, czy też przeprowadzano by skomplikowane obliczenia na potrzeby nauk przyrodniczych i astronomii bez komputerów?!

Czy mamy tyle oleju w głowach, by uznać i szanować osiągnięcia inne niż nasze własne, czy też musimy iść na łatwiznę i posługiwać się stereotypami przy ocenie „ naszych tajemniczych prymitywnych przodków” i od razu lekceważyć wszystko, czego nie rozumiemy?Czy byli oni naprawdę prymitywniejsi jak nam to wciąż ewolucjoniści  sugerują ?  Na okrągło powtarza się nam w  książkach, w „naukowych publikacjach” oraz w największej tubie propagandy ewolucjonistycznej czyli w telewizji , że pochodzimy od małpy a ci wcześniejsi to „prymitywy żyjące w jaskiniach…

W tym trochę chaotycznym wpisie postaram się przedstawić kolejne ciekawe elementy tajemniczej układanki jaką jest nasza przeszłość  tu na Ziemi. Zacznijmy kolejny raz od hinduistycznych przekazów:

Niezwykły urywek z Ramajany świadczący o niewyobrażalnej potędze broni zdolnej unicestwić całą planetę ! Czy była to rakieta balistyczna z glowicą miliony lub miliardy razy silniejszą od obecnie istniejących ?

“To była broń” tak potężna, że mogła zniszczyć Ziemię w jednej krótkiej chwili. Wielki narastający dzwięk pośród dymu i ognia, a na nim siedzi śmierć..” Ramajana
“It was a weapon” so powerful that it could destroy the earth
in an instant  A great soaring sound in smoke and flames
And on its sits death…” – The Ramayana

 Krater Lonar, starożytne wojny atomowe w Indiach


Co ciekawe wyznawcy hinduizmu zazwyczaj akceptują naukę o cyklicznym powstawaniu oraz zagładzie świata (i postępującej degeneracji w obrębie każdego cyklu), trzeba tu postawić pytanie czy wiedzieli oni o nadchodzącym kataklizmie w postaci ogólnoświatowego potopu ? Czy może byli tymi którzy przetrwali ten kataklizm ? Ludzie po takim kataklizmie posiadali by szczątki wiedzy z poprzedniej cywilizacji, czego śladem jest kolejny akapit z hinduistycznej księgi  Agastya Samhita.

Możemy się w nim zetknąć z dokładną instrukcją budowy baterii elektrycznej, skąd znajomość odczynników chemicznych u niby prymitywnych ludzi żyjących w jaskiniach ?, tutaj moje wolne tłumaczenie z angielskiego:
„Umieść dobrze wyczyszczoną miedzianą płytę w ceramicznym-glinianym naczyniu.
Pokryj to najpierw przez siarczan miedzi, następnie nawilżone trociny.
Następnie połóż na górę płytę rtęćową tworzącą amalgamat cynkowy,
na to energię znaną pod podwójną nazwą Mitra-Varuna. Woda będzie rozdzielona przez
Prąd na Pranavayu i  Udanavayu. Seria-łańcuch stu takich słoi-pojemników ma dać bardzo
Aktywną i efektywną siłę” - Agastya Samhita
Tekst angielski:
 “Place a well-cleaned copper plate in an earthenware vessel.
Cover it first by copper  sulfate  and  then  moist sawdust.
After that put a mercury-amalgamated-zinc sheet on top of
an energy known by the twin name of Mitra-Varuna. Water will
be split  by  this current into Pranavayu and  Udanavayu.  A
chain of one hundred jars is said to give a very active
and effective force.” –Agastya Samhita (Indian Princes’ Library)

 Obecnie MITRA-VARUNA jest zwana katodą-anodą, a Pranavayu i Udanavayu są w obecnej chemii tlenem i wodorem. Dokument ten wskazuje znajomość elektryczności w zamierzchłej przeszłości !
Już samo to jest czymś co powinno nas szokować ! Jednak w tym momencie muszę zasygnalizować coś poważniejszego niż szok (elektryczny), a mianowicie naszą świadomość i połączoną z nią pamięć ! Nasz umysł nie dopuszcza takich historii do świadomości, by nie nastąpił znany w psychologii efekt dysonansu poznawczego. Dysonans poznawczy to niezgodność między dwoma elementami poznawczymi. Element poznawczy to myśl, uczucie, przekonanie lub wiedza o czymś. Każdy z nas ma wiele przekonań na swój temat i o otaczającym nas świecie. Przykładem takiego elementu poznawczego jest stwierdzenie: „jestem człowiekiem uczciwym", „potrafię być empatyczny w stosunku do innych ludzi", „lubię ubierać się na zielono", „świat jest miejscem sprawiedliwym", „prowadzę zdrowy tryb życia". Czasami elementy poznawcze są ze sobą sprzeczne.


Przykładem takiej sprzeczności może być konfrontacja zdobytej wiedzy ewolucjonistycznej z wiedzą o stworzeniu świata przez Inteligencję. Według definicji Festingera wraz z niezgodnością elementów poznawczych pojawia się wewnętrzne napięcie psychologiczne, poczucie dyskomfortu. Właśnie to swoiste napięcie psychologiczne nosi nazwę dysonansu. Staza panująca we wszechświecie, a według niektórych koncepcji filozoficznych organizm człowieka jest odbiciem obrazu wszechświata, nie dopuszcza długotrwałego występowania nierówności sił. Układ dąży do wewnętrznej równowagi, wyrażonej symbolicznie przez harmonijność Jing i Jang, sił rządzących wszechświatem. Człowiek wykształcił więc mechanizmy do redukcji nieprzyjemnego napięcia. Oprócz mechanizmów redukcji napięcia występuje również osobnicza różnica w tolerancji poziomu napięcia.


Na przykład akceptujemy stworzenie Ziemi-Wszechświata przez inteligencję, ale jest to inteligencja technologiczna znana naszemu umysłowi (starożytni kosmici), w przeciwieństwie do sił Duchowych pochodzących z poza tego wszechświata mających super możliwości stwórcze ! Istnieją sprzeczności elementów poznawczych, które nie wywołują dużego dysonansu, ale zależy to od różnic indywidualnych. Dla jednej osoby istnienie Super Inteligentnej Istoty jest zagrożeniem stanu psychiki, natomiast dla tych uduchowionych ludzi, obeznanych z doświadczeniem pochodzącycm z innej rzeczywistości takie stwierdzenie nie będzie wywoływało dysonansu, dla innej osoby stwierdzenia religijne o istnieniu innego świata, świata Ducha wywoła niemożliwe do zniesienia napięcie psychiczne.


Dążąc do uporządkowania teorii, badacze doszli do wniosku, że największe prawdopodobieństwo pojawienia się dysonansu jest wtedy, gdy pojawia się element poznawczy zagrażający naszemu wyobrażeniu o sobie w danej rzeczywistości, danym świecie wartości, a ja dodam w danej historii, historii nauczanej przez lata w szkołach !
Idzmy dalej w odkrywaniu naszej historii, historii ukrywanej przed nami:
Ardżuna wypuścił Głowę Brahmy w stronę wroga: "Latające miasto wzbijało się wysoko w kosmos po to, by błyskawicznie opaść tuż nad ziemię, i za chwilę znów wzbijało się w górę. Wpadało do wód oceanu i za chwilę startowało na niebotyczne wysokości... i tu dopadła go Głowa Brahmy. Szczątki tego pojazdu spadły w kawałkach na Ziemię, a jego mieszkańcy spłonęli."
(Mahabharata, Vanaparwan, rozdz.168-172)

"Było tak, jakby wszystkie złe moce urwały się z uwięzi. Świat wypalony ogniem taczał się w piekielnym gorącu. Rozszalałe słonie biegały w kółko, szukając schronienia przed okropnym żarem. Woda gotowała się w rzekach i wyparowywała... Ginęły wszystkie zwierzęta, a wróg padał jak ścięty kosą. Paliły się i padały lasy, a konie i wozy bojowe płonęły... Później zapadła martwa cisza... Nie było już żywych. Rozszalały się wiatry, ale powietrze nad ziemią pojaśniało. Ukazał się przejmujący widok: dziesiątki tysięcy zniekształconych przez ogień, martwych ciał..." Mabharata


Zakończmy na chwilę cytowanie hinduistycznych przekazów o wydarzeniach wskazujących na globalny konflikt, a przejdzmy do badań wybitnego naukowca Immanuela Velikowskiego. Trzeba tu postawić arcyważne pytanie czy wydarzenia opisane w  księgach hinduizmu to wydarzenia sprzed Biblijnego potopu czy zaraz po nim ?!

Nieliczni wiedzą, że Velikovsky był psychoanalitykiem, współpracownikiem Zygmunta Freuda i Carla Junga. Jego przenikliwość co do psychosocjologicznego wpływu katastrofalnych wydarzeń przyczyniła się do właściwego zrozumienia naszych pradawnych doświadczeń.

Dzięki swym studiom związanym z psychoanalizą, a szczególnie z bohaterami Freuda – Edypem i Echnatonem, Immanuel Velikovsky zaangażował się głęboko w badania historii starożytnej, a w szczególności Bliskiego Wschodu. Przy tej okazji zetknął się z egipskim papirusem, który opisywał zdarzenia zaskakująco podobne do opisanych w Księdze Exodus w Starym Testamencie.
Idąc tym śladem, Velikovsky, w czasie 10-letnich skrupulatnych badań przestudiował źródła pochodzące od wszystkich kultur. Wszędzie znalazł doniesienia o wielkich katastrofach naturalnych, zaskakujących swoim podobieństwem, co pozwalało mu przyjąć, że te dramatyczne wydarzenia objęły całą kulę ziemską.

Pozostawało to w sprzeczności z powszechną teorią jednorodności, według której obecny stan Ziemi jest wynikiem niewielkich zmian zachodzących w długim okresie czasu, przy uwzględnieniu tylko takich procesów, jakie można zaobserwować obecnie. Ale co było jeszcze bardziej zaskakujące, to datowanie tych katastrof w czasach historycznych, kiedy według przyjętych poglądów naukowych panował spokój i wszystko pozostawało w normie.

W tym samym czasie kiedy Velikovsky dowiedział się o globalnych katastrofach, odkrył też, że powszechnie przyjęta chronologia historii starożytnego Egiptu myli się o szereg wieków. W szczegółowych badaniach, przypominających dochodzenie kryminalne, zrekonstruował rzeczywisty bieg wydarzeń i znalazł przekonujące wyjaśnienie wielu sprzeczności.
Chcąc zweryfikować swoje odkrycia oparte na starożytnych źródłach, Velikovsky podszedł wszechstronnie do geologicznych, paleontologicznych i archeologicznych faktów, i wykazał, że - mimo sprzeczności z obowiązującą wiedzą - prowadzą one do tych samych wniosków. Argumenty dr Velikovskiego przekonały mnie, że coś się zdarzyło w starożytności, a nasi przodkowie to opisali, a także przekazali w opowieściach, w swoich kalendarzach, w starożytnych zegarach, w usytuowaniu budowli, wierzeniach itp.


Idee dr Velikovskiego ujmują fakty w logiczny związek i tłumaczą je w bardzo sugestywny sposób. A co ciekawe, badania i odkrycia naukowe, dokonane wiele lat po ukazaniu się jego książek, potwierdziły wiele przewidywań dr Velikovskiego, które w momencie opublikowania  traktowano jako herezję zaprzeczającą ustaleniom nauki. Jak zwykle...

Immanuel Velikovsky zainteresował się kataklizmami opisanymi w starożytnych pismach, podaniach i mitach. Doszedł on do wniosku, że ich przyczyną było zbliżenie się do Ziemi innej planety i że miało to miejsce w czasach historycznych, a nie w odległej przeszłości. Innym wytlumaczeniem jest Biblijny potop, którego ślady sąobserwowane na calej planecie !
Kiedy Ziemia zmieniała swoją orbitę i nachylenie osi, wtedy zakłóceniu ulegały pory roku i zmieniała się długość miesięcy i lat. Velikovsky przytacza tu świadectwa kalendarzy używanych przez starożytne cywilizacje. Podobne efekty dziwnych zachowań naszej planety dają wyniki badań innego znakomitego naukowca Walt'a Browna w jego arcyciekawej naukowej pracy, dostępnej tu:
http://www.creationscience.com/onlinebook/
Interesująca była reakcja świata naukowego na teorię Velikovskiego. Większość naukowców natychmiast odrzuciła tę teorię, choć wielu z nich jednocześnie przyznawało, że NIE CZYTALI JEGO KSIĄŻKI – strach przed dysonansem ?!. Wydawcę zmuszono do zerwania umowy z autorem, mimo że już w tym czasie książka stała się bestsellerem.

Blokowano wszelkie próby naukowej debaty ! Kuriozalne działania szacownego grona naukowego, skierowane na tępienie teorii Velikovskiego, same stały się tematem publikacji. Sytuacja powtarzała się przy następnych książkach i publikacjach dr Velikovskiego. Mimo że kolejne odkrycia potwierdziły wiele z jego przewidywań, naukowcom trudno było przyznać, że ktoś spoza wąskiego grona fachowców mógł trafnie przewidzieć fakty sprzeczne z ich poglądami.Według Velikovsky'ego uwarunkowania psychologiczne i historia naszej planety charakteryzuje AMNEZJA: współcześnie obserwujemy mieszkańców Ziemi w stanie niemal psychozy. Wywołały ją traumatyczne wydarzenia o niewyobrażalnym natężeniu, które dzięki kolektywnemu psychologicznemu mechanizmowi obronnemu wypieramy z pamięci !

Współcześni psychiatrzy używają terminu zespół stresu pourazowego, określając tak zaburzenia umysłowe, które występują u osób będących świadkami wydarzeń zagrażających życiu, takich jak wojna, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, poważne wypadki czy przemoc, na przykład gwałt. Do tych symptomów należą depresja, stany lękowe, koszmary i amnezja. (jego książka na ten temat nosi tytuł; "Mankind in amesia")Trzeba sobie zadać pytanie, czy podobną diagnozę możemy w ogóle stawiać w stosunku do kultury całej planety. I czy zbiorowa niechęć do badania i określenia naszej tajemniczej przeszłości - podświadoma obawa przed otwarciem starych ran - nie jest utrwalonym i systematycznym dławieniem prawdy? Czy może doprowadzić do tyranii? Innymi słowy, umysły „naszych autorytetów naukowych” są odpowiednio nastawione, nie zamierzają się oni martwić tak drobnymi niedogodnościami, jak fakty i dowody na niezwykłą historię Ziemian i Ziemi, a ktora jest w opozycji do ewolucjonizmu !. (W tym temacie proszę sprawdzić takst pt.: "Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !")


Przedstawiciele współczesnych elit ewolucjonistycznych są zwolennikami nietolerancyjnej „religii" materializmu naukowego, czyli wyznawców teorii Marksa i Engelsa.  Graham Hancock znany odkrywca tajemnic nieznanej historii ludzkości wyznał ostatnio w wywiadzie dla „Atlantis Rising": „Na początku nowego stulecia wszyscy są tak pokręceni, ponieważ padliśmy ofiarą planetarnej amnezji. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy".

Kim jesteśmy ? Na to pytanie może dać nam odpowiedz Święta Księga chrześcijan czyli Biblia. Jesteśmy stworzonymi istotami, ale żeby było ciekawiej Ludzie są narażeni na bycie kimś innym dzięki zmieszaniu naszego DNA z DNA innych istot/istoty !

Największą dozą tajemniczości cieszy się tzw. nasienie węża. Temat jest wysoce kontrowersyjny, niemniej Biblia wyraźnie mówi o tym szczególnym nasieniu oraz daje nam wystarczającą ilość wskazówek, które rzucają spore ilości światła na tożsamość owego nasienia.
Rodzaju 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę
Werset ten wyraźnie zapowiada proroczo - nasienie węża. Posiadamy więc możliwe dwie opcje.

Pierwsza opcja.
Chodzi o grupę ludzi, którzy w efekcie naśladując Niewiastę stają się w sensie symbolicznym jej potomstwem - czyli ponownie narodzeni chrześcijanie są symbolicznym potomstwem Niewiasty Bożej. Mamy także potomstwo Szatana czyli węża. Potomstwo może być tak cielesne jak i symboliczne.
Druga opcja.
Cielesne może być wtedy, kiedy czysta genetycznie rasa ludzka akceptuje Isusa i staje się Jego naśladowcami. Nasienie Szatana, ludzie - hybrydy, czyli wynik działalności upadłych aniołów, istoty nie posiadające duszy ludzkiej, a więc nie objęte żadną obietnicą oraz nie zapisane w tzw. Księgach Żywota są owocem grzechów upadłych aniołów oraz ofiarami ich wyuzdanych wyczynów. Czyli Nasienie to jest fizycznym nasieniem - wymieszanymi genami ludzkimi oraz genami zmaterializowanych aniołów Bożych.Istnieje niezwykła ilość spekulacji na temat nasienia węża. Z wersetów biblijnych wynika niedwuznacznie, że upadli aniołowie, którzy przybierali postacie ludzkie w jedynym celu, aby mieć seks z córkami ziemskimi...


Istoty z innego wymiaru - Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologówRodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. 3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». 4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

Z tego wersetu wyraźnie wynika, że rodzaj ludzki został w ten sposób genetycznie uszkodzony. Bóg postanowił skrócić życie tak człowieka, jak i życie, które powstało z owych igraszek anielskich z kobietami ludzkimi. Słowo Boże nie mówi nam wiele na ten temat, ale według tego wersetu jest wysoce prawdopodobne, że owe hybrydy genów ludzkich z anielskimi mogły najprawdopodobniej żyć znacznie dłużej, niż 80 lat. Bóg temu najwyraźniej zapobiegł sprowadzając potop. Zapobiegł, ponieważ nie taki był Jego plan odnośnie człowieka, którego On osobiście stworzył.

Werset 4-ty mówi nam o tym, że także po potopie takie rzeczy miały miejsce. Znamy postać Goliata z Gat.
Także IV Mojżeszowa mówi nam o synach Anaka.
IV Mojżeszowa 13:(33) Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.
Czy wojny bogów i ludzi opisane w hinduskich księgach to wojny ludzkości przedpotopowej ?! Dużo na to by wskazywało…, kolejną wskazówką na szokującą przeszłość ludzi jest ten werset:
Rodzaju 6:11 - Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie,  rzekł do Noego:
"Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.”

Ziemia zostala skażona… czym zostala skażona ? czy wojną hinduskich bogów czy może złem hybryd powstałych ze związków Synów Bożych z córkami człowieczymi ? Czy ludzkość idzie w podobnym kierunku samounicestwienia co poprzednia cywilizacja ?

Wszystko na to wskazuje…Nie dajmy sobie wmówić, że pochodzimy od małpy ! Większość ludzi zaglądających na strony innegomedium szuka alternatywy dla ewolucjonistycznych kłamliwych teorii niszczących wspaniałość otaczającego nas świata, staram się je tu przedstawić w miarę moich skromnych możliwości oraz długich lat poszukiwań, dziękuję wszystkim popierającym moje badania i pozdrawiam cytując sprawdzoną przez wieki Księgę…:
„To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.” Księga Koheleta 1:9
Tu kilka ciekawostek na temat "naszych" genów;
Wśród naszych antropologów przeważa przekonanie, że Polacy są jedną z najbardziej jednorodnych populacji w Europie, zarówno pod względem genetycznym, jak i etnicznym - szczególnie po II wojnie światowej. Opinię tę wzmacniają stosunkowo świeże badania genetyczne (z 2002 r.), które dosyć precyzyjnie uwydatniają cechy charakterystyczne i różne domieszki składające się na \"polski element\". Ich autor, dr Rafał Płoski z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uważa, że genetycznie jesteśmy bardziej pokrewni słowiańskiej Europie Wschodniej niż Zachodniej. Chodzi głównie o mieszkańców Niemiec i Szwecji.
To, że wszyscy mamy podobny koktajl genów, wynika z badania próbek pobranych w różnych rejonach Polski. Zostaliśmy dość równomiernie wymieszani z innymi nacjami: mieszają się w nas zarówno geny litewskie, ruskie i węgierskie, jak i nordyckie, germańskie, ormiańskie i żydowskie. W badaniach genetycznych, które objęły próbki krwi ponad 1000 osób z Polski i ok. 1000 z Niemiec, nie uzyskaliśmy korelacji z wyglądem zewnętrznym. Chodziło o chromosom Y i jego podobieństwo do mieszkańców sąsiadujących z nami krain. Ogólna zasada jest taka, że im dalej geograficznie zamieszkuje dany człowiek, tym podobieństwa powinny być mniejsze, a im bliżej - większe. Natomiast w odniesieniu do bardzo bliskich geograficznie sąsiadów, jakimi są dla nas Niemcy, różnice genetyczne były bardzo wyraźne. Świadczy to o zdecydowanej wstrzemięźliwości w mieszaniu się Polaków i Niemców.

Tezę o jednorodności popiera też prof. Bogusław Pawłowski, antropolog z Wrocławia, który jest zdania, iż badania genetyczne wykonywane na próbkach krwi potwierdziły, że zróżnicowanie genetyczne Polaków jest o wiele mniejsze niż naszych zachodnich sąsiadów. Zgadzamy się na to, że w 38-milionowym społeczeństwie 1,2 mln ludności o innym pochodzeniu nie powinno zmieniać poglądu o czystości etnicznej Polaków. Ale przecież Polska nie powstała wczoraj ani np. w 1918 r. Polacy mają już ponad 1000 lat państwowości, a w tym czasie i wcześniej było wiele okazji, by się przemieszać (dobrowolnie lub siłą) z innymi nacjami - wojny, migracje, osadnictwo, zmiany granic.

Kto się z kim mieszał?

Dla Polaków i w ogóle dla mieszkańców Europy Środkowej antropolodzy utworzyli zatem specjalny typ, rasę subnordyczną, która jest mieszanką dwóch innych charakterystycznych typów (lub ras) - nordycznego i laponoidalnego.
Dr Elżbieta Arasimowicz z Pracowni Antropologii w Centrum Zdrowia Dziecka podaje, że zgodnie z teorią prof. Jana Czekanowskiego, nazywanego ojcem polskiej antropologii, w dorzeczu Wisły i Odry ukształtowała się prabałtosłowiańska struktura antropologiczna należąca do formacji nordycznej typu kontynentalnego, a więc na tym terenie przeważał element nordyczny nad laponoidalnym i śródziemnomorskim. Mówiąc bardziej popularnie - element pochodzący z dawnych Niemiec i Skandynawii przeważał nad elementem mongolskim (Tatarzy) i pochodzącym z Południa (Żydzi). Przeważał, ale do jakiego stopnia?

Dr hab. Barbara Kwiatkowska, antropolog z Wrocławia, przy okazji badań nad czaszką bł. Czesława podała proporcje: - Nasz patron to typ subnordyczny (w 40% nordyk, a w 20% typ laponoidalny). Miał niebieskie tęczówki oczu, blond włosy i jasną cerę.
Typ nordyczny + typ laponoidalny + trochę śródziemnomorskiego = typ subnordyczny.
Może w nas Polakach jest najwięcej pozostałości z Synów Bożych ?


Historia Ziemi i Ziemian jest tak szokująca, że dysonans który się pojawia jest w stanie znieść niewielu ludzi !

Wygląd cywilizacji Ziemian przed potopem był nie tylko szokująco odmienny od naszej dzisiejszej, ale działy się tam w pewnym momencie rzeczy, których dzisiejsze elity nie chcą, byśmy o nich wiedzieli oraz byli świadomi, o tym właśnie jest artykuł pt.:"Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)"Rodzaju 3:15 "...Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę..."

Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel


[...]Pozostałości poprzedniej cywilizacji technicznej na Ziemi którą UFOnauci zdołali zniszczyć, tak jak obecnie starają się zniszczyć naszą dzisiejszą cywilizację:

Mamy również całe to morze dowodów materialnych, na temat których książki Erich'a von Däniken były napisane. Najbardziej okazałe z tych dowodów, to istniejące na Ziemi do dzisiaj ogromne budowle megalityczne, ze wzniesieniem których miałaby trudności nawet nasza dzisiejsza zaawansowana technika. Aby podać tutaj kilka ich przykładów, to należą do nich: piramidy egipskie i amerykańskie, podniebna twierdza z Machu Picchu w Peru, jakby "Mury Chińskie" (tzw. "Great Wall of the Incas" z Boliwii, oraz tzw. "Wall at SANTA" z Santa w Północnym Peru) z Południowej Ameryki, gigantyczne kamienne głowy negroidalnej cywilizacji Olmec z meksykańskiego stanu Veracruz i Tabasco oraz przylegających do nich obszarow Środkowej Ameryki, Rysunki z płaskowyżu Nazca, poprzycinane góry w Sri Lanka (tzw. "Citadel of Sigiriya"), miasto "Petra" z Jordanu całe wyrzeźbione z litej skale, gigantyczne posągi z Wyspy Wielkanocnej, itp., itd. Są one badane przez tzw. "Ancient Astronauts Society" (tj. "Towarzystwo Astronautyków Starożytności") która to organizacja badawcza w dziwny sposób jest zmuszana przez kogoś niewidzialnego aby prowadzić swe badania wyłącznie w "konspiracji" i to na prywatny koszt jej członków (czyli aby dokonywać badań na tych samych zasadach jak ja). 

Innymi dowodami na istnienie przed obecną cywilizacją, jeszcze jednej wysoko zaawansowanej cywilizacji ludzkiej, są opisy latających maszyn z Indii (przykłady takich latających maszyn omawiane są w podrozdziale P5 z tomu 13 monografii [1/4]), opisy prastarej Atlantydy która dysponowała maszynami sterowanymi ludzką myślą, a także najróżniejsze znaleziska archeologiczne obiektów których poziom techniczny dorównuje lub przewyższa poziom dzisiejszy (np. patrz zasada działania tzw. seismografu Zhang Heng'a której nie potrafi wyjaśnić ani zreplikować nawet dzisiejsza nauka i technika na Ziemi). Ów prastary materiał dowodowy bardzo jednoznacznie ujawnia, że przed naszą obecną cywilizacją na Ziemi istniała jeszcze jedna ludzka cywilizacja, która była nawet znacznie bardziej zaawansowana niż nasza. Niestety, UFOnauci zdołali ją zniszczyć dokumentnie jakieś 12500 lat temu, tak że ludzkość zmuszona została aby zaczynać wszystko od samego początku, zaś UFOnauci mogli ją okupować bez przeszkód przez dalsze 12500 lat. Warto tutaj dodać, że niektóre pozostałości owej poprzedniej cywilizacji technicznej na Ziemi są omawiane i ilustrowane w punkcie #D3 na totaliztycznej stronie eco_cars_pl.htm - o bezspalinowych samochodach naszej przyszłości.[...] Cytat pochodzi z tej strony: http://www.totalizm.pl/evidence_pl.htm
Bardzo polecam film pt.:  Prawdziwa tajemnicza historia ludzkosci - Ewolucja Urojona HD Ważne linki:
W tym temacie polecamy szczególnie tekst pt.: "Ogrodnicy, siewcy, rybacy, myśliwi i żniwiarze"

Starożytni posiadali możliwości modelowania gór, ale w jakim celu ?
Tajemnicze kosmiczne eksperymenty
Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)
Duchowe elementy układanki UFO

Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
„a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane”
Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
Hinduskie elementy dżedaizmu - rzeczywistość bardziej niezwykła od fikcji
Polskie elity ufologiczne w kontekście duchowości ufonautów
Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…
Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a
„Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”
Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया
Chrześcijańskie anamnesis
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
http://argonauta.pl/widzialam-bogi-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9D-elohim-wystepujace-z-ziemi-michael-heiser-wyjawia-sekrety/
http://argonauta.pl/autorzy-exo-vaticana-ujawniaja-nowe-fakty-rezultat-dwuletniego-dochodzenia-nowa-ksiazka-i-film/

http://argonauta.pl/autorzy-exo-vaticana-ujawniaja-nowe-fakty-rezultat-dwuletniego-dochodzenia-nowa-ksiazka-i-film/

Sensacja – znaleziono dinozaura z dobrze zachowaną skórą
"Fragmenty szczątków dinozaurów zostały przeniesione do muzeum, gdzie zostały starannie skatalogowane. Naukowcy pracujący w muzeum od razu zrozumieli, że mają do czynienia z czymś zupełnie niezwykłym. Zazwyczaj odnajdywane są kości i zęby, które są zniekształcone. Najwięcej dinozaurów znaleziono w Chinach, ale większość była „spłaszczona”. Ten znaleziony w Kanadzie jest doskonale zachowany. Pikanterii dodaje fakt, że zachowała się także skóra! „To nie jest tylko szkielet” - powiedział pracownik muzeum, lekarz Caleb Braun. „Mamy dinozaura”. Jego skamieniałości wywołały poruszenie wśród paleontologów na całym świecie. Wszyscy są zaskoczeni, jak dobrze zachowały się szczątki. Dinozaur jest w takim stanie, jakby padł kilka tygodni temu. „Nigdy nie widziałem czegoś takiego”- dodał naukowiec." Całość w linku powyżej albo tu: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/sensacja-znaleziono-dinozaura-z-dobrze-zachowana-skora

"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"

Piramidy z Giza - dowody na globalny kataklizm
Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQ
Tu w tym filmie jest wiele informacji o elitach planujacych wprowadzenie globalnego planu !
Produkcja istot humanoidalnych - Gonz ShimuraPlan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opęta...Film w którym zawarta jest wiedza na temat tajemniczych mikro urządzeń znajdowanych w ciałach ludzi wziętych na pokład kosmitów, to dokument niezwykły, bo oparty na faktach, zdjęcia zostały robione podczas wydobywania tajemniczych przedmiotów przez lekarzy ! Polecam to video, jest bardzo ważne w kwestii zrozumienia przeszłości, tej dalekiej także !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna uniaInnym niezwykle ciekawym programem jest audycja gdzie wybitny badacz oraz zdobywca nagrody Pulitzera Paul McGuire, tłumaczy jak będzie wyglądała przyszłość ziemskiej cywilizacji. Ogromnie interesujące 30 minut, z których dowiecie się jakie technologie mają być zastosowane, by połączyć ludzkość z przybyszami z kosmosu ! Kto tym wszystkim staruje oraz kto będzie kierował ludzkością za 100 czy 200 lat.
Nowy Wspaniały Świat - Stearman, McGuirePrzed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli Archeo Matrix - więcej tu: Chrześcijańskie anamnesisDuchowy terroryzm lucyferian w Polsce

Z ostatniej chwili: 

"Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych chce przeznaczać środki z budżetu na niemoralne eksperymenty. „Naukowcy” planują za pieniądze podatników tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce i nie wykluczają prób kreacji zwierząt z ludzkim mózgiem. W celu uzyskania komórek macierzystych planowane jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W oświadczeniu z 4 sierpnia NIZ przyznaje, że „badania” są już prowadzone. Od dawna naukowy mają analizować zasady łączenia komórek ludzkich i zwierzęcych. Teraz są zainteresowani hodowaniem ludzkich tkanek w ciałach zwierząt poprzez wprowadzanie do nich ludzkich komórek. Instytut chce zmiany prawa uniemożliwiającego wprowadzania ludzkich komórek do zwierząt oraz państwowego finansowania swoich „badań”. Obecnie jest to niemożliwe. Komórki macierzyste ludzi mają być pozyskiwane od mordowanych specjalnie w tym celu ludzi w fazie embrionalnej. Eksperymenty jakich nie powstydzili by się „naukowcy” z III Rzeszy mają doprowadzić do wytworzenia zwierząt z fragmentarycznym lub w pełni ludzkim mózgiem oraz z ludzkim nasieniem lub komórkami jajowymi. NIZ miał podobne pomysły już w ubiegłym roku, jednak pod falą krytyki wycofał się z tej idei. Wtedy świat naukowy obawiał się, że hybrydy ludzko-zwierzęce będą miały zdolności poznawcze. Obecnie Instytut – jak wynika z treści oświadczenia – nie ma zahamowań. Społeczeństwo wciąż jest jednak niechętne wobec niemoralnych eksperymentów."
: http://www.pch24.pl/instytut-z-usa-chce-krzyzowac-ludzi-i-zwierzeta-oraz-mordowac-nienarodzonych-na-potrzeby-badan,45642,i.html#ixzz4K3VKAhai


„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne” - tymi słowami biskupi ze Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”. Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach"


"Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe - mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni." Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi--ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGug


Proszę się zapoznać z tym wpisem gdzie zebrałem najważniejszą wiedzę umożliwiającą wyciągnięcie wniosków o przyczynach potopu oraz Aniołach ingerujących w ludzkość, jest to kulminacja całego bloga oraz wiadomości tu zawartych:
Odnośnie tajemnicy wieku Ziemi oraz wszechświata to zapraszam na niezwykle ciekawy film w tej tematyce pod tym adresem:
http://popotopie.blogspot.com/2013/06/jaki-jest-wiek-ziemi-wedug-fizyka.html


Chuck Missler Stwarzanie i upadek Czlowieka czesc 03 
https://www.youtube.com/watch?v=b7O8cbu5Bh4&list=UU25z0zGhR3HcQd4Di5sftyQ


2 komentarze:

  1. Amnezja po katastrofie tylko częściowo tłumaczy obecny stan. Podział na świadomość i podświadomość i (lub) nadświadomość powstał w chwili tzw upadku i był wynikiem manipulacji i jest nadal. Pierwotny człowiek, czyli Adam i Ewa byli doskonali i świadomi wszystkiego co się działo. Jak Jezus.

    OdpowiedzUsuń