wtorek, 1 maja 2018

Starożytne kosmiczne papirusy częściowo odkodowane !Jeśli dobrze pogrzebać w starożytnych przekazach, to w większości, jeśli nie we wszystkich, mamy informacje o Niebiańskich Inteligencjach "schodzących" na Ziemię, do naszego wymiaru. Dodatkowo dowiadujemy się w nich o związku tych bytów z ludzkimi kobietami, w wyniku których powstawało nadzwyczajne potomstwo. Z doniesień starożytnych Hindusów, z ich utworu o nazwie Padmapurana, wiemy o zastanawiających kosmicznych sytuacjach, znajdujemy tam bardzo ciekawy opis przemiany Ardźuny w kobietę. Dzięki postaci kobiecej Ardźuna wszedł w relację miłosną z Kryszną. Przemiana Ardźuny odbyła się za sprawą łaski zesłanej przez boginię Tripurasundari, jest tam też mowa o Bhagadattacie, najsilniejszym człowieku na Ziemi, który miał być synem istoty nadprzyrodzonej.Europa nie jest wcale jakoś odosobniona, i u nas dzieją się kosmiczne bitwy z udziałem istot z innego wymiaru. 14 kwietnia 1561 roku, obywatele Nurembergu w Niemczech, obserwowali walkę powietrznej eskadry UFO ! Niebo było pełne przeróżnych obiektów w kształcie kul, cylindrów, krzyżów, lub w mnogości jaśniejących kolorów: czerwonych, czarnych, pomarańczowych, białych i niebieskich. Toczyła się tam jakaś historyczna bitwa przy użyciu dziwnych pocisków i "STRZAŁ" ! To wszystko zostało pisemnie udokumentowane, a nawet przedstawione na rycinach z tamtych czasów. Bitwa trwała niecałą godzinę, a niektóre z obiektów spadały na ziemię w wielkim ogniu. Pięć lat później jeden z tamtejszych architektów Hanz Glazer uwiecznił to co widział tamtego dnia.

"Rydwany" istot z "czwartego wymiaru"

Musimy pamiętać, że "strzały" są często wymieniane w Biblii, będąc narzędziem Niebiańskich Inteligencji. Skoro wspomnieliśmy o Piśmie Świętym, to warto przywołać słynną (nadnaturalną !) inwazję Goga i Magoga. Opis napaści Goga oraz jego klęski nawiązuje do niezwykle tajemniczego „nieprzyjaciela z północy” przepowiadanego przez Jeremiasza, jednak przede wszystkim przez Ezechiela. W opinii wielu poważnych biblistów ezechielowa "najdalsza północ", z której przybywa potężny byt duchowy, symbolizuje "obszar" z innego wymiaru ! „i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko?” Ezech 38:15Jeśli będziemy tłumaczyć Biblię bardziej duchowo, odbierać zakodowane w niej symbole w kontekście duchowego świata, czy istot duchowych, to otworzą się przed nami szerokie horyzonty, pociągną nas ku nieznanym obszarom, o których wiedzieli starożytni mędrcy, a które są odrzucane przez dzisiejsze materialistyczne społeczeństwo, zepsute teorią ewolucji. Przedziwne zdarzenia z udziałem istot z "czwartego wymiaru" są wspomniane również w Apokalipsie św. Jana: „I wyjdzie, aby uwodzić narody z czterech stron świata, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój.” (Ap 20, 8) - ["...z CZTERECH stron świata" ! z innych wymiarów, z czwartego ?!]


Ktoś gromadzi kosmiczne zastępy, stwarzane jest "wojsko" istot hybrydalnych, pojawiają się "rydwany", wszystko ma być gotowe na wielką bitwę ! Biblia wspomina o niej jako o Har-Magedonie, miejscu ostatecznego starcia między siłami dobra i zła. Jak państwo zobaczą z zamieszonego tu filmu, sprawa anielskich istot, nazywanych „Tronami, Panowaniami, Zwierzchnościami i Władzami” (w Biblii wymienione są CZTERY !) jest sensacyjna, ale i bardzo delikatna, dotykająca naszego wnętrza, naszych poglądów na świat i wreszcie naszych dusz ! Musimy się z nią oswajać, to jest informacja dotycząca nadprzyrodzoności !


Starożytna wiedza w zakresie zmagań mocy i zastępów duchowych była ogromna. Jej rozumienie jest jednak możliwe i dziś, mamy szanse na odkodowanie zawartych w Biblii treści, wszystko to dzięki nadzwyczajnym duchowym kluczom otwierającym symbolikę Pisma, przekazał je ludzkości Jezus Chrystus, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków, amen !


Linki:
Zagadka istot z innych wymiarów jest przedziwna ! Zastanawiającym było by, żeby o tym nie informowała Biblia, wielu uduchowionych badaczy wie, jest przekonana o tym, iż Pismo Święte nas o tym powiadamia, jednak jest to zakodowane w symbolach i historycznych faktach ! Dlatego powstał tekst wskazujący na misterium symboli, a którego tytuł jest zdaniem z Biblii: „bez przypowieści nic im nie mówił” !!!

Do tego wszystkiego dochodzi zagadka podziału istot nadprzyrodzonych, one pochodzą z różnych poziomów anielskiej hierarchii, bo to nie jest tak, że jest tylko jeden rodzaj istot innowymiarowych, sama Biblia informuje o kilku rodzajach aniołów. Pismo święte ma w tej tematyce o wiele więcej do przekazania niż podejrzewamy, zresztą dziwnym by było gdyby Święta Duchowa Księga ludzkości nie informowała o duchowych istotach z innego wymiaru ! Zaawansowani mędrcy i znawcy Pisma nazywają aniołów-byty innowymiarowe tajemniczym zwrotem "substancja" ! "

"Pismo Święte oznaczyło wszystkie substancje niebiańskie dziewięcioma wyrazistymi imionami, a nasz boski inicjator podzielił je na trzy hierarchiczne stopnie, zawierające z kolei trzy chóry. Pierwszy (…) zawsze stoi przy Bogu i jest, zgodnie z tradycją, ściśle z nią zjednoczony, bardziej niż wszystkie inne stopnie i komunikuje się z Nim bez pomocy pośredników (…) Drugą hierarchię formują (…) Władze i Panowania, i Moce, a trzecia i ostatnia z hierarchii niebiańskich obejmuje Aniołów i Archaniołów, i Zwierzchników. „Pisma teologiczne” Pseudo-Dionizy Areopagita. Ów szczegółowy podział na rzędy i zadania, według którego każdy anioł ma właściwe sobie zadanie i właściwe sobie miejsce w rzędzie, jest nam nieznany. „Suma Teologiczna”, tom 8,  św. Tomasz z AkwinuPlan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy - Hoggard


Istoty Czwartego Królestwa to byty z Czwartego Wymiaru - Hoggard, Missler
https://www.youtube.com/watch?v=d63zQk4XBEMFarmakia w starożytnosci i w czasach dzisiejszych – HD. PL Polecamy ! (od 1 min. 38sek. istoty z innego wymiaru „stawiają trony” !!!)
Inwazja Obcych form inteligencji - Czwarte Królestwo nadciąga ! M. HoggardCzy w Polsce również będzie miała miejsce inwazja Obcych - M. HoggardWielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów
Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...Polski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątów1 komentarz:

  1. Kierunek północny był traktowany symbolicznie jako droga do krainy umarłych. Dlatego dawniej, podczas pogrzebów zmarłego wynoszono z kościoła przez drzwi skierowan na północ.
    Jeśli Gog i Magog mają nadejść "z północy" to wszystko staje się jasne. Przbędą z Otchłani.

    OdpowiedzUsuń