niedziela, 5 czerwca 2016

Poszukiwanie boskich mocy ?CERN to wielce tajemniczy ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy, na granicy Szwajcarii i Francji. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia około 10.000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Z tych tysięcy jakiś niewielki procent jest z pewnością wtajemniczony i zna prawdziwy cel badań nad tzw. konstrukcją ‚materii’. Podejrzewa się także, iż buduje się tam w rzeczywistości maszynerią Nowego Babilonu, która ma być w końcowym etapie, nadzorowana przez nadprzyrodzoną istotę Apollyona. Oczywistością dla wszystkich jest informacja o otrzymaniu przez CERN posągu hinduskiego bóstwa Siwy, w postawie Nataradźa. Jest to najbardziej charakterystyczne przedstawienie Śiwy. Śiwa-Nataradźa ma lewą nogę uniesioną, skierowaną na prawo i ugiętą w kolanie, a prawą również ugiętą w kolanie. Prawą stopą stoi na zabitym demonie Apasmara co symbolizuje zwycięstwo boga nad niewiedzą.


W pierwszej ręce Śiwa trzyma damaru (bębenek w kształcie dwóch stożków), co jest symbolem stworzenia, a także jedności dwóch przeciwstawnych pierwiastków: wody i ognia, pierwiastka męskiego i żeńskiego. Druga dłoń Śiwy jest uniesiona co oznacza opiekę i ochronę, którą otacza on świat. W trzeciej ręce Śiwy płonie ogień, świadczący o tym, że gdy odpowiedni termin nadejdzie świat zostanie zniszczony. Czwarta ręka Śiwy wskazuje na jego uniesioną stopę, która jest symbolem zbawienia i wyzwolenia. Śiwę-Nataradźę otacza krąg płomieni, oznaczający, że prawdziwa boska natura rzeczywistości jest ukryta przed człowiekiem. Nataradźa to powszechne indyjskie hinduistyczne przedstawienie Śiwy jako Boskiego tancerza, podczas swojego tańca, który symbolizuje nieustannie dokonywane przez niego niszczenie i tworzenie wszechświata.


Uznając tą symbolikę można zrozumieć głosy zaniepokojonych obywatelii Unii Europejskiej. Podejrzewa się, że aspekt niszczycielski ma odgrywać w badaniach CERN-u rolę decydującą. Niestety symbolika Siwy nie kończy się tylko na tańcu, jego zachowanie może być zmienne do tego stopnia, że jest utożsamiany jako usposbienie śmierci (Bhajrawa), zniszczenia i przemijalności materialnych rzeczy, upływu czasu. W takim kontekście przedstawiany jest jako niszczyciel wędrujący po cmentarzach w otoczeniu straszliwych upiorów. Często jest całkowicie nagi, w rękach trzyma rozmaitą broń, a przy nim znajdują się ścięte ludzkie głowy, girlandy z głów, czaszek i rąk.


Towarzyszy mu często pies i wąż. Statuetki Śiwy obsypane popiołem symbolizują zniszczenie wszechświata, gdy nastanie właściwy czas. Śiwa otworzy wówczas swoje trzecie oko i wszystko spłonie, a zostanie "tylko popiół". Wibhuti jest powszechnym akcesorium kultowym wśród śiwaitów, używanym między innymi do nakładania śiwaickiej tritilaki. Siwa ma też i dobrotliwe formy swojej osoby, które były częściowo wspomniane na początku. 


Głosy badaczy w temacie tajnych organizacji, działających na terenie CERNu, świadczą raczej o poszukiwaniu przez nich elementu niszczycielskiego tego bóstwa, niż jego dobroczynnej działalności, mowa jest tam dodatkowo o kontaktowaniu się z innym światem/kosmosem/duchami, czy sterowaniem procesami całej planety (Patrz "ANTHONY PATCH - CERN WATCH LIVE: DNA, UFOs, Quantum Computers, Saturn & the Golden Age of Kronos). Siwę wiąże się również z greckim Apollyonem, który w języku hebrajskim nosi nazwę Abaddona z Apokalipsy 9:11 Wszystko to jest doskonale zobrazowane w filmie pt.: "C E R N the Opening of the Abyss ? - C E R N otwieranie czeluści ?"


Wiemy z Biblii, że Bóg Wszechmogący YHWH ma moc zsyłania ognia na wyjątkowo niepokornych śmiertelników, jak to było w przypadku Sodomy i pozostałych czterech miast, nie jest to tylko cechą bóstwa hinduistycznego: (...)Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny, niż był im nakazany. Wtedy ogień wyszedł od Pana i pochłonął ich. Umarli przed Panem. Mojżesz powiedział do Aarona: "To jest, co Pan powiedział: Okażę moją świętość tym, co zbliżają się do Mnie, okażę chwałę moją przed całym ludem". Aaron zamilkł. Potem Mojżesz zawołał Miszaela i Elsafana, synów Uzzjela, który był stryjem Aarona, i powiedział do nich: "Zbliżcie się! Wynieście swoich braci sprzed Miejsca Świętego poza obóz!" Wtedy oni zbliżyli się i wynieśli ich w ich tunikach poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz.(...) Ks. Kapłańska 10:1 Dlaczego Nadab i Abihu zostali wypaleni od środka, jak uważają najznamienitsi rabini ? Zacytujmy ich słowa: 


(...)Wyszedł ogień - Rabi Eliezer uczył: ״Synowie Aharona nie umarliby, gdyby nie to, że wydali halachiczną decyzję w obecności ich nauczyciela, Moszego". Rabi Jiszmael uczył: Wkroczyli do Miejsca Obecności będąc pod wpływem wina. Można to stwierdzić z pewnością, że to właśnie był powód ich śmierci, gdyż po tym, gdy umarli, Tora ostrzegła pozostałych kohenów (to znaczy kapłanów - dopisek Homo Sapiensa), by nie wkraczali do Miejsca Obecności będąc pod wpływem wina. Tę sytuację można zilustrować przez historię króla, który miał zaufanego sługę. Pewnego razu król ujrzał go, gdy ten stał u wejścia do schowków - wówczas, bez żadnego wyjaśnienia, król ściął głowę słudze domu. Wyznaczył innego sługę na jego miejsce. Nie wiedzielibyśmy, dlaczego zabił tego pierwszego, gdyby nie treść przykazania, które dał temu drugiemu: ״Nie przechodź przez wejścia do schowków". Stąd wiemy, że ten pierwszy został zabity, gdyż przekroczył ten zakaz. (Raszi) I umarli przed Bogiem Dlaczego Tora podkreśla, że Nadaw i Awihu ״umarli przed Bogiem״ ? Neciw wyjaśnia, że pełna siła Boskiej sprawiedliwości uderzyła w nich od razu dlatego, że ich grzech został popełniony ״przed Bogiem", w pałacu Króla Królów. Gdyby zgrzeszyli poza obrębem Miejsca Obecności - nawet gdyby ich grzech był tego rodzaju, że z jego powodu podlegaliby karze z Niebios, to Boska sprawiedliwość nie zadziałałby względem nich tak szybko. Tak więc ״umarli" ponieważ byli ״przed Bogiem".(...)


Podobną, tajemniczą informacje o 'ogniu pochłaniającym', znajdujemy w Ewangelii Łukasza: "Gdy zobaczyli to uczniowie Jego Jakub i Jan, powiedzieli: Panie, czy chcesz, byśmy rozkazali, [aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął, jak i Eliasz uczynił?]" Ew. Łukasza 9:54 Jeżeli chodzi chrześcijaństwo to wiemy o św. Trócy, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby – po grecku hypostazy – pozostając jednocześnie jednym Bytem, natomiast w hinduizmie Siwa tworzy Trimurti (rodzaj trójcy hinduistycznej) razem z Brahmą i Wisznu, w której symbolizuje unicestwiający i odnawiający aspekt boskości.


W przypadku ziemskich naukowców, jak sądzi wielu badaczy kontrolowanych przez niewidoczne byty, starania związane, w pewnym stopniu z okultystyczną maszynerią Nowego Babilonu, to próba konstruowania czegoś niebezpiecznego, groznego nie tylko dla ludzi tam pracujących.

Wieża Cern - symbolika CERN, portal do innych wymiarow ?

https://www.youtube.com/watch?v=TiKbE1Y5mDQ


Zródła:

http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/3/chapter/9/verse/54
Duchowe elementy układanki UFO
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
"W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów"
Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny
Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć "to coś" !
Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji
Histeria globalistów – powodem Donald Trump
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu


Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz