czwartek, 7 czerwca 2018

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?


Szóstego czerwca 2018 został opublikowany jeden z lepszych filmów w temacie tajemnic naszego Księżyca, nosi tytuł.: "Nasz Księżyc jest otaczany" (ang. "Our Moon is Being Sorrounded"). Amerykański kanał "Secureteam10" zawarł w nim bardzo dużo dobrej jakości zdjęć i materiałów video, przedstawiających tzw. fenomen UFO. To co tam widzać to tylko skromna część tajemnic Srebrnego Globu, ale za to wyjątkowo dobrze przedstawiona. My tu już nie powinniśmy rozmawiać czy oni istnieją, ale raczej jakie mają plany względem nas, co robią w Układzie Słonecznym, jak długo tu są, albo kim są ? Czy są istotami anielskimi-nadprzyrodzonymi, czy może raczej potomstwem istot wyższych, lub jest to mieszanka różnych form inteligencji ? Ponieważ nie możemy odpowiedzieć na te pytania ze 100% pewnością, dlatego przyjmijmy ostatnią wersję, że mamy do czynienia z jakimś układem hierarchicznym, co odpowiada starożytnym przekazom.

Ziemska cywilizacja ulega głębokim przeobrażeniom, to już widać gołym okiem. Ktoś, jakaś siła, duchowe moce albo nieznane nam istoty, mają na nas wpływ. Jedne dobry, inne niezbyt dobry, delikatnie mówiąc. W całej naszej ziemskiej historii, a właściwie w legendach, przekazach i religiach występują bitwy z udziałem stworzeń nadprzyrodzonych. Ignorowanie tych informacji przez dużą liczbę badaczy UFO fenomenu prowadzi do tzw. "syndromu dobrych kosmitów", to jest wiary w istnienie tylko i wyłącznie kosmicznych "aniołków", a co z diabłami/szatanami ? O tych ostatnich również wspominają wszystkie ziemskie religie, istnieją nie tylko ci dobrzy.

W związku z tym proponujemy zapoznać się z drugim wykładem księdza Bukowskiego w sprawie istot UFO, tego jak rozumieć zjawiska społeczno duchowe w obrębie cywilizacji chrześcijańskiej. Otóż cywilizacja chrześcijańska jest w silnym odwrocie. Część badaczy Biblii sądzi, że nieznane i niewidoczne nam moce duchowe, duchy, a nawet "Obcy", sterują tak zbiorowościami ludzkimi, byśmy upodobnili się do cywilizacji ufonautów, pozbywając się naszego historycznego dziedzictwa, naszej wiary, a poprzez to moralności, pochodzącej od Boga Jezusa. Żeby to jakoś unaocznić, posłużymy się tu jednym z najlepiej udokumentowanych historycznych przypadków budowy cywilizacji typowo ufonautycznej. Hitlerowcy byli bardzo blisko jej urzeczywistnienia, nie dysponowali tak zaawansowaną technologią jak ta, którą posiadamy w trzecim tysiącleciu, ale wprowadzali jej solidne podstawy już od roku 1936 !


Oryginalna hitlerowska organizacja "Lebensborn" (Źródło życia) została powołana na mocy rozkazu Reichsführera-SS Heinricha Himmlera w 1936 roku. Lebensborn w założeniach miał stworzyć odpowiednie warunki w sieci swoich ośrodków do „odnowienia krwi niemieckiej” i „hodowli nordyckiej rasy nadludzi"(podkreślmy: "do hodowli" !), w XXI wieku rozważane są kroki, które mają zapewnić coraz bardziej homoseksualnej cywilizacji rozród i hodowanie "człowieka genetycznie modyfikowanego - GMO" (wczesnego modelu ufonauty !). Historycznie, w ramach demograficzno-politycznych założeń nazistowskiej polityki rasowej planowano to robić poprzez odpowiednią selekcję kobiet i mężczyzn przeznaczonych do rozmnażania. Początkowo Lebensborn działało w Berlinie.


Następnie główną siedzibę Lebensbornu przeniesiono do Monachium w Bawarii – była ona wcielona do osobistego sztabu Himmlera. Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej w Polsce, nasze tereny stały się celem penetracji różnych instytucji niemieckich (oraz struktur wojskowych i administracyjnych), w tym organizacji Lebensborn. (Od roku 1992, kiedy to szerokim strumieniem napływały do naszej Ojczyzny organizacje ufonautyczne nowego hitleryzmu NWO staliśmy się ponownie celem UFO Lenbensbornu !).


Okres aktywnej działalności niemieckiego stowarzyszenia Thule-Vrill w Polsce rozpoczął się w 1942 (jednak próbne ośrodki zakładano już w 1940). Struktury Lebensborn w postaci pełnomocników funkcjonowały przy wszystkich Wyższych Dowódcach Policji i SS w okupowanej Ojczyznie Polan. Z całą powagą można uznać, że dzisiejsza Polska or roku 1992 jest kolejny raz okupowana, na razie jest to coraz silniejsza okupacja pod względem ideologicznym, przygotowują nas jednak potajemnie i pomału do "Nowego", tym razem "UFO Lebensborn-u". Należy zaznaczyć, że w post chrześcijańskiej Europie "Nowy UFO Lebensborn" jest o wiele bardziej zaawansowany niż w Polsce z roku 2018. Zachodnie państwa których władza przyjęła w siebie duchową ideologię ufonautycznego hitleryzmu (Tajnych organizacji Thule-Vril) coraz silniej wprowadza plan odbierania dzieci biologicznym rodzicom, nazywając je dla niepoznaki "Jugendamt-ami".


Pamiętajmy, że oprócz oficjalnie deklarowanej działalności stowarzyszenie Lebensborn zajmowało się tzw. „rabunkiem wartościowej krwi”, było to realizowanie na terenach okupowanych przez III Rzeszę programu rabunku dzieci. W jego wyniku przymusowo zgermanizowano według różnych szacunków od kilkudziesięciu do 200 tysięcy dzieci, głównie z okupowanych krajów Europy Wschodniej. Dzisiejszy Nowy UFO Lebensborn gejów "publicznie używa kart Pisma świętego jako papieru toaletowego i wykrzykuje: „wasze dzieci będą takie, jak my”. Wzywa też do mordowania chrześcijańskich organizatorów manifestacji broniących życia nienarodzonych (tzw. prolife).


Członkiem starego niemieckiego Lebensborn mógł zostać każdy Niemiec odpowiedniego pochodzenia (tzw. aryjskiego), natomiast w dobie "Nowego UFO Lebensborn" jego członkami są extremalni zboczeńcy, często demonicznie opętani oraz jednostki tajnych stowarzyszeń ufonautycznych typu bilderberg, jak wspomnieliśmy cechuje ich głównie nienawiść do chrześcijaństwa. Hitlerowskie stowarzyszenie Lebensborn miało utrzymywać się wyłącznie ze składek członkowskich, początkowo finansowanie odbywało się ze składek potrącanych z żołdu funkcjonariuszy SS.


Wysokość składki była zależna od stanu rodzinnego: najwyższą składkę płacili nieżonaci oraz żonaci bezdzietni, współczesny UFO Lebensborn jest sowicie finansowany przez organizacje filantropów, czyli banksterskie grupy "Nowego hitleryzmy NWO". Wszystkie państwa które planuje włączyć się do nowej IV rzeszy Antychrysta są zmuszane, by dostosowywały swoje prawo do wymogów, albo wytycznych "Nowego UFO Lebensborn", mają temu służyć potajemnie wprowadzane do oświaty dyrektywy "Nowych hitlerowców NWO".


Niedawno w Belgii wprowadzono specjalny podręcznik dla nauczycieli. Ma on wyeliminować ze szkół normalność, określaną przez szturmowców SS-zatana jako "homofobia". W podręczniku można m.in. przeczytać o: ”trudnościach młodych ludzi ze zdefiniowaniem własnej tożsamości seksualnej”, stereotypach i uprzedzeniach. Według UFO ideologów nauczyciele powinni prowadzić zajęcia pt. „Kim jestem?”, „Mój najlepszy przyjaciel jest gejem” czy „Inna rodzina”. Homoseksualnej indoktrynacji poddawane są wszystkie dzieci z państw UFO-iluminackich, przykładowo takich jak Szwecja, gdzie w tamtejszych szkołach podstawowych prowadzi się już obowiązkowe lekcje o homoseksualizmie, biseksualizmie i transwestytyzmie(pochodnych bezpłciowości ufonautów !).

Tak jak hitlerowcy planowali uzyskać przestrzeń życiową na Wschodzie (Lebensraum im Osten) dla narodu niemieckiego poprzez podbój innych narodów, tak niewidoczne siły duchów-ufonautów planują podbić Ziemię poprzez dostosowanie sposobu egzystencji istot ludzkich do nowej formy zbiorowego życia. Już niedługo mamy być nadzorowani przez ogólnoświatowy komputer kwantowy, a w następnym kroku podłączeni do kwantowej świadomości (chmury wirtualnej?), otrzymując specjalne znamię. Ludzka świadomość, albo jakiś sposób naszego istnienia, ma być zaprogramowany i wdrożony w postaci zbiorowego umysłu (ula), marzenia technokratów, którzy, zgodnie z ich zamiarami, oddadzą władzę nad ludzkością istocie nadprzyrodzonej Abaddonowi.


Okazuje się, że nie tylko to możemy odczytać z Biblii, dodatkowo jeszcze są tam zapisane i inne arcyciekawe informacje, jak ta którą zdekodował pastor Michael Hoggard, który w poniższym filmie twierdzi, że to wszystko jest inwazją obcych form kosmicznej albo innowymiarowej inteligencji ! Informacje Hoggarda pokrywają się z danymi jakie uzyskał słynny ufolog i profesor David Jaccobs oraz znany wszystkim Marzulli.


Badania naszego rodaka księdza Bukowskiego mają bardzo dużo wspólnego z sygnałami jakie docierają do nas od badaczy amerykańskich. Ludzkość zbliża się do krytycznego momentu, a może juz w niego wkroczyliśmy, część populacji zostanie oddzielona od nowej rasy, powstałej w "Ośrodkach UFO Lebensborn", co również jest przez niektórych odczytywane z Piśma Świętego.

Jako Polacy musimy stworzyć Narodowy Ruch Oporu, jesteśmy przecież w tym dobrzy ! Jak długo zdołamy się opierać rewolucji ufonautycznej ? Kto jest naszym sprzymierzeńcem ? Z pewnością Duch Święty Jezusa Chrystusa. W takiej sytuacji każdy chrześcijanin jest na wagę złota, również politycy oddani Chrytusowi powinni włączyć się w obronę jeszcze czystej genetycznie rasy Słowian ! Walka z siłami nadprzyrodzonymi jest możliwa tylko i wyłącznie, jak nas o tym informuje ufolog Joe Jordan, w obrębie Istoty Nadprzytodzonej, której została powierzona władza na Ziemi i w Niebie, jest nim oczywiście Zbawiciel Jezus Chrystus.


Linki:
Drugi wykład Ks. Bukowskiego w sprawie UFO i zakazanej wiedzy oraz dodatekPlan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy - HoggardDiaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej Czy w Polsce również będzie miała miejsce inwazja Obcych - M. Hoggard
https://www.youtube.com/watch?v=qK0fMu8OWVICzy nowoczesna ludzkość stanie się jak bo(r)gowie - część II bioniki bogówPlany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska - POLECAMY !!!!


Inwazja Antychrysta - Co się kryje za atramentem ?
Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów - Polska k...

Nauki kosmitów na Watykanie - Maryja to przepowiedziała ! - Ks. NatanekTechnologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...Polskie partie antydiabelskie i antyenwuowskie są możliwe do zrealizowania !Polski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątówPonadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos UranosBrak komentarzy:

Prześlij komentarz