czwartek, 24 marca 2016

Ufonautyczna infekcja oraz "niebezpieczna strawa"Zrozumienie dziwnych - anomalnych zachowań człowieka to sprawa często bardzo trudna, gdy dodamy do tego duchowość, staje się jeszcze bardziej niedostępna. Nie jest jednak tak żebyśmy nie mogli tych spraw jakoś ogarnąć. Zjawiska fizjologiczne i powiązane z nimi psychiczne, występujące w człowieku, są często tajemnicze, od tysięcy lat ludzkość stara się je poznać i opisać. W ostatnich kilkunastu latach nastąpiły kulturowe zmiany, które określić można jako bardzo niebezpieczne dla społecznej kondycji. Obserwujemy przekonwertowanie definicji zdrowia, co skutkować może zachwianiem, a w konsekwencji demoralizacją zachodniej cywilizacji. Wielu specjalistów antropologów sądzi, że właśnie o to idzie. Ktoś działa tak by społeczeństwo zerodowało w kierunku braku punktu moralnego odniesienia (Patrz artykuł Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia - przygotowania do "nowej" ?). Przejdzmy do konkretów.Naukową definicję uzależnienie można sprecyzować jako  nabyty (w duchowości również jako narzucony) stan zaburzenia zdrowia psychicznego albo psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.


Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków (narkomanii), leków (lekomanii), alkoholu (alkoholizmu), czy papierosów. W szerszym rozumieniu termin „uzależnienie” stosowany także w odniesieniu do wielu innych przymusowych zachowań, m.in. kompulsywnych zakupów, oglądania telewizji, seksu, masturbacji, korzystania gier hazardowych lub komputerowych, czy też nadmiarowego korzystania z internetu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada, że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba utraciła kontrolę.


Skupmy się na zaburzeniu-uzależnieniu od seksu. Z punktu widzenia duchowości wschodniej oraz ufologii najbardziej energetycznym fenomenem, związanym z fizyczną i umysłową bytowością człowieka. Według definicji uzależnienie seksualne (seksoholizm) to jednostka chorobowa, obejmująca przymus zachowań, takich jak angażowanie się w zachowania o podłożu seksualnym, które mają destrukcyjne skutki dla życia społecznego i emocjonalnego jednostki, kompulsywna masturbacja, natręctwa seksualne, częsta zdrada, częste oglądanie pornografii.

Podejrzewa się szeroki zakres możliwych przyczyn tego wykrzywienia, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych i inne czynniki środowiskowe. Nieleczone ma potencjalnie negatywne skutki dla osoby dotkniętej tym problemem. Podobnie jak w alkoholizmie i narkomanii nałogowe zachowania seksualne wiążą się ze zniekształconym myśleniem, racjonalizowaniem, bronieniem siebie, uzasadnianiem swojego zachowania i obwinianiem innych za powodowanie trudności, co widać w przypadku natręctw środowisk LGBT, do przypisywania wszystkim innym niż oni sami, winy za ich własne chorobowe lęki, związane z urojeniami o rzekomym prześladowaniu. Ludzie chorzy umysłowo są podatni na różnego rodzaju fobie i nerwice, a to z kolei przekłada się na coraz większe uzależnienie, reakcją jest szukanie nowych możliwości rozładowania stresu, co gdy się uda osiągnąć powoduje u zainfekowanych chorobą seksualną chwilową ulgę.

W związku z tym powstało kryterium diagnostyczne ICD-10 - ta kategoria diagnostyczna dotyczy stale powtarzającego się niedostosowanego zachowania w odniesieniu do zachowań seksualnych. Uzależnienie seksualne należy zatem traktować jako podjednostkę diagnostyczną F63 (Zaburzenia nawyków i popędów), jednak ze względu na kategorię zachowań, klasyfikować ją należy jako F65.8. Dotyczy to zachowania cechującego się niezdolnością do powstrzymania się od powtarzania nieprawidłowych zachowań. Impulsywne działanie jest poprzedzone stanem napięcia i uczuciem ulgi w czasie wykonywania czynności.

Przejdzmy więc do wykonywanych nieprawidłowych czynności jednostek uzależnionych-chorych, które są tak szokujące, że uprasza się czytelników chrześcijan o modlitwę przed przeczytaniem kolejnych zdań. Pochodzą one z naukowego opracowania, wyniku badań nad społecznością LGBT.


(...)Homoseksualiści utrzymują, że „w USA oraz w wielu innych państwach dominuje wrogie nastawienie do homoseksualizmu jako do czegoś obrzydliwego, podczas gdy czyny te nikogo nie krzywdzą” Amerykański Związek Psychologiczny i Amerykański Związek Zdrowia Publicznego w 1986 roku zapewniły Sąd Najwyższy, że „nie ma znaczących danych wskazujących na to, że uprawianie oralnego i analnego seksu powoduje zaburzenia umysłowe”. Czy odwieczne negatywne podejście do homoseksualizmu to tylko uprzedzenia? Czy zachowania homoseksualne są rzeczywiście tak nieszkodliwe jak zapewniają homoseksualiści i cytowane wyżej związki?


Homoseksualiści uprawiają seks oralny prawie we wszystkich swoich stosunkach seksualnych (i w około połowie przypadków połykają spermę). Sperma zawiera wiele drobnoustrojów przenoszonych we krwi. Z tego też powodu homoseksualiści, którzy praktykują seks oralny, w zasadzie prawie konsumują ludzką krew z całym tego ryzykiem dla zdrowia. Ponieważ na penisie często znajdują się drobne uszkodzenia (oraz często znajduje się w nieczystych miejscach, takich jak odbyt), osoby stosujące te praktyki mogą zostać zarażone zapaleniem wątroby typu A lub rzeżączką (a nawet wirusem HIV i zapaleniem wątroby typu B). Ze względu na to, że wiele kontaktów seksualnych to stosunki osób nieznajomych (70 procent homoseksualistów oszacowało, że z połową swoich partnerów uprawiali seks tylko raz) oraz, że homoseksualiści mają od 10 do 110 różnych partnerów rocznie, potencjalne ryzyko zakażenia jest więc znaczne. Badania wskazują, że około 90 procent homoseksualistów uprawia seks odbytniczy, z czego dwie trzecie robi to regularnie.


Seks odbytniczy jest niebezpieczny. Podczas stosunku odbytniczego odbyt staje się miejscem, gdzie spotykają się: 1) ślina i zarazki, które się w niej znajdują i/lub sztuczny środek, 2) własne fekalia odbiorcy, 3) wszelkie zarazki, infekcje czy substancje, które znajdują się na penisie, 4) nasienie osoby umieszczającej penisa w odbycie partnera. Ponieważ penis dokładnie penetruje otoczkę odbytu, która ma grubość zaledwie jednej komórki, a rozrywanie bądź siniaczenie ściany odbytu jest bardzo częste podczas uprawiania seksu analno-prąciowego, substancje te mają prawie bezpośredni dostęp do krwi. W stosunku heteroseksualnym sperma nie może penetrować wielowarstwowej pochwy i nie ma kontaktu z fekaliami7 za to stosunek odbytniczy prawdopodobnie najbardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania zapalenia wątroby typu B, wirusa HIV, syfilisu i innych chorób przenoszonych z krwią.


Do targania bądź rozrywania ściany odbytu dochodzi szczególnie podczas wkładania ręki do odbytu. Również kiedy wkładane są różnego rodzaju „zabawki” (homoseksualiści mają w swoim żargonie nazwy na przedmioty, które są wsadzane do odbytu: butelki, marchewki, a nawet gryzonie). Ryzyko zakażenia w konsekwencji takiej „zabawy” jest bardzo prawdopodobne. W czasach Kinseya wkładanie różnych rzeczy do odbytu było tak rzadkie, że nawet o to nie zapytał. Do roku 1997 ponad jedna trzecia homoseksualistów przyznała, że stosuje takie praktyki. Odbyt nie jest stworzony tak, by pomieścić pięść, a ci, którzy tak robią, mogą zostać skazani na używanie pieluch do końca życia. Około 75 procent homoseksualistów przyznaje, że liże bądź wkłada swój język do odbytu partnera, przez co połykają dosyć duże, z medycznego punktu widzenia, ilości fekaliów. Ci, którzy jedzą czy nawet tarzają się w kale, są narażeni na większe ryzyko. Badanie codziennych zapisów doznań seksualnych wykazało, że 70 procent homoseksualistów miało z takimi praktykami styczność, nieregularnie, przez ponad 6 miesięcy. Rezultat?: „Zachorowalność na zapalenie wątroby typu A mężczyzn homoseksualnych wynosiła 22 procent rocznie, podczas gdy żaden heteroseksualny mężczyzna na tę chorobę nie zachorował”. W 1992 roku26 zarejestrowano, że liczba homoseksualistów w Sydney uprawiających seks oralno-analny nie zmieniła się od roku 1984.

Mimo tego, że organizm potrafi się bronić przeciwko zarazkom znajdującym się w fekaliach, kontakt z zarazkami pochodzącymi od dziesiątek innych osób jest wyjątkowo niezdrowy. Połykanie ludzkich odpadów przemiany materii to prosta droga, by nabawić się zapalenia wątroby typu A i pasożytów jelitowych zwanych Syndromem gejowskiego jelita. Konsumpcja fekaliów jest powiązana również z przenoszeniem duru brzusznego, opryszczki i raka. Około 10 procent homoseksualistów jadło lub bawiło się fekaliami (np. lewatywy, tarzanie się). Wydział Zdrowia w San Francisco przyjął „75 000 mężczyzn w roku, z czego 10 do 80 procent to homoseksualiści. Średnio 10 procent wszystkich pacjentów i odnotowanych bezobjawowych przypadków, u których w próbkach kału wykryto kultury ameby, lamblii i pałeczki Shigella było zatrudnionych w przemyśle spożywczym; zatrudnionych tam było również prawie 5 procent osób zakażonych zapaleniem wątroby typu A”.W 1976 roku wśród homoseksualistów pojawiła się wirusowa płonica, doprowadzając do bardzo wielu zachorowań w San Francisco. Amerykańskie Ośrodki Kontroli Chorób doniosły, że 29% przypadków zachorowań na zapalenie wątroby typu A w Denver, 66% w Nowym Jorku, 50% w San Francisco, 56% w Toronto, 42% w Montrealu i 26% w Melbourne, które miały miejsce w pierwszym półroczu roku 1991, to choroby homoseksualistów. Badanie z 1982 roku „sugeruje, że mogło dojść do przeniesienia choroby z grupy homoseksualistów do ogólnej populacji”. Około 10% homoseksualistów Kinseya przyznało, że praktykuje „złote deszcze” (picie lub pozwalanie na oblewanie się moczem). W największym badaniu środowisk homoseksualistów13 23% przyznało, że praktykuje seks urynowy. W największym wyrywkowym badaniu zachowań homoseksualistów 29% przyznało, że uprawia seks urynowy.

Palacze i narkomani nie żyją tak długo jak niepalący i ludzie niezażywający narkotyków, wobec czego uznajemy, że papierosy i narkotyki są szkodliwe dla zdrowia. Średnia długość życia homoseksualistów sugeruje, że ich poczynania są dużo bardziej szkodliwe niż papierosy i tak samo niebezpieczne dla zdrowia jak narkotyki. Porównano 6737 nekrologów z 18 amerykańskich magazynów homoseksualistów z 13 ostatnich lat z dużą liczbą nekrologów z gazet codziennych.23 Nekrologi z gazet codziennych pokrywały się ze średnią życia w USA: średnia długość życia żonatych mężczyzn wynosiła 75 lat i 80% z nich umarło w podeszłym wieku.
Jednakże średnia długość życia homoseksualistów była w zasadzie taka sama w całym kraju i, ogólnie rzecz ujmując, mniej niż 2% dożyło podeszłego wieku. Jeśli przyczyną śmierci było AIDS, średnia długość życia wynosiła 39 lat. W przypadku 829 homoseksualistów, którzy umarli z innego powodu, średnia długość życia wynosiła 42 i tylko 9% umarło w podeszłym wieku. Średnia długość życia 163 lesbijek wynosiła 44 i 20% umarło w podeszłym wieku. 2,9% homoseksualistów umarło śmiercią tragiczną. W porównaniu do białych heteroseksualnych mężczyzn w przypadku homoseksualistów było o 116 razy więcej morderstw, 24 razy więcej samobójstw i 18 razy więcej wypadków samochodowych. Zawał serca, rak i niewydolność wątroby były wyjątkowo częste. 18% lesbijek umarło na skutek morderstwa, samobójstwa czy wypadku, czyli 456 razy więcej niż białych heteroseksualnych kobiet w wieku 25–44 lat. Wiek homoseksualistów, jaki pojawia się w literaturze naukowej od 1858–1992 roku, wskazuje na podobnie krótką długość życia.(…)W tym miejscu można by zakończyć cytowanie tego materiału, gdyby nie kilka dodatkowych bardzo cennych uwag. To one są kluczowe dla zrozumienia duchowego wymiaru tych zaburzeń-choroby. Pomogą uświadomić państwu niewidoczny element demoniczny, który naszym zdaniem jest bezdyskusyjny w rozpatrywaniu tego zachowania !

(…)Typowe praktyki seksualne homoseksualistów to medyczny horror. Proszę sobie wyobrazić ślinę, kał, spermę i krew mieszającą się między dziesiątkami mężczyzn co roku. Proszę sobie wyobrazić regularne picie moczu, jedzenie kału i brutalne podrażnianie odbytu. Często zdarzenia te mają miejsce, gdy osoby biorące w nich udział są pijane, odurzone narkotykami lub uprawiają orgie. Ponadto, większość z nich ma miejsce w wyjątkowo niehigienicznych miejscach (toalety, brudne salki peep show) lub – ze względu na to, że homoseksualiści często podróżują – w innych częściach świata. Co roku jedna czwarta lub więcej homoseksualistów odwiedza inne państwo. Świeże amerykańskie zarazki zostają zabrane do Europy, Afryki i Azji, a świeże czynniki chorobotwórcze z tych kontynentów dostają się do Ameryki. Homoseksualiści z zagranicy często przyjeżdżają do USA i biorą udział w tym biologicznym tyglu.(…)


Pod względem duchowym wiele wskazuje, że mamy tu do czynienia z demonicznym opętaniem. Z punktu psychologii, w kwestii tej są preparowane specjalne dyskusje, co jeszcze jest „normalnością”, a co już nie, natomiast z perspektywy duchowości oraz istot niematerialnych anielskich - bytów demonicznych przeprowadzających na porwanych doświadczenia, często seksualne, lub wręcz ukrywające gwałty, wydaje się, iż zjawisko ufonautycznego syndromu gejowskiego jest związane z opętaniem i może być efektem nowo powstałej cywilizacji demonicznej - seksualnej, coraz bardziej widocznej w krajach technologicznie rozwiniętych, zwłaszcza z rejonu UE/USA. (Proszę zapoznać się z filmem "UFO czasów ostatecznych")


Stanowisko takie podziela wielu badaczy starożytnej duchowości, między innymi Steve Quayle, czy Tom Horn. Dyskusja czy jedzenie kupy popijanej moczem jest objawem choroby umysłowej wydaje się nie mieć sensu, dla tzw. zwykłych istot ludzkich jest to oczywistość, aczkolwiek dochodzimy do kolejnego ważnego momentu, gdzie należy wspomnieć o infekcjach umysłowo-duchowych, rozprzestrzenianych („rozpylanych”) przez tajne organizacje, promujące chorobę homoseksualną jako zdrowie (Patrz tekst "Każdy ma prawo być człowiekiem ?"). Jest to kluczowe w spojrzeniu na zjawisko narzucanej nam globalnej psychomanipulacji, prowadzącej do zainfekowania ludzkiego intelektu, co może, i z pewnością ułatwia wprowadzenie w ludzkie ciała istot demonicznych (patrz opracowanie pt.: „Cudowne możliwości istot UFO”, a także bardzo ważny film doktora Krajskiego "Jak się wprowadza scjentologicznego demona"), co w konsekwencji wiąże się z destrukcją człowieczej moralności oraz chrześcijańskiej religijności, innymi słowy odczłowieczania naszego gatunku. Stąd już krok do zmiany paradygmatu o nienaruszalności ludzkiej informacji genetycznej i ponownego rozpoczęcia ery Nefilimów: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” Ewangelia Mateusza 24:37. Aby przybliżyć państwu tą tematykę z punktu wiedzenia starożytnych, zacytujmy tu jednego z czcigodnych Ojców Kościoła, II wiek naszej ery:

(…)A ty byłaś naga i nieprzyzwoita. I przeszedłem przez ciebie. Ponow­nie przychodzi do niej, widzi ją grzeszną, znów odchodzi z powodu jej grzechów, a przecież znów wraca, znów ją nawiedza łagodny i dobry Bóg. Przyszedłem do ciebie i ujrzałem, cię, a oto twój czas i czas tych, którzy uwodzą(Ezech 16:8) Co znaczą słowa: twój czas ? Chodzi tu o wiek młodzieńczy, kiedy to ludzie mogą już popełniać rozpustę. I powiada dalej: czas tych, którzy uwodzą - Kim oni są ? Dopóki jesteśmy małymi dziećmi, dopóty ci, którzy chcą nas uwieść, którzy chcą nas powalić, to znaczy źli chrześcija­nie, nieczyste demony i aniołowie diabła, nie mają sposobu, żeby nas uwieść. Gdy zaś osiągniemy już wiek dojrzały i już możemy grzeszyć, szukają drogi dostępu do nas - i to zarówno aniołowie Boga, jak aniołowie diabła. Jedni i drudzy nie mogą jednak uwieść nas jednocześnie. Jeśli grzeszymy, uwodzą nas aniołowie diabła; jeśli stoimy pewnie, uwodzą nas aniołowie Boga.(...)


Istoty z innego wymiaru/duchowe, możliwe że pomocnicy Istoty Anielskiej - opozycjonisty Boga, jeżeli mają na Ziemi do przeprowadzenia plan, to szczególnie cenią PRZYWIĄZANYCH/UZALEŻNIONYCH od seksu (najbardziej energetycznego i niewidocznego uzależnienia !). Wiedzą o tym tajne elity, które od wielu lat promują na wysokich stanowiskach homoseksualistów (sprawdz film "Cywilizacja orficka w natarciu - Homoseksualna cywilizacja ufonautyczna"). Władza w państwach zachodnich jest coraz częściej uzależniona od cielesnej przyjemności, niestety tej wykrzywionej i niedozwolonej w oczach Boga (stosunek seksualny kobiety i mężczyzny jest oczywiście czymś jak najbardziej normalnym). Homoseksualne elity z UE/USA są przewrażliwione na punkcie homoseksualizmu, co staje się dostrzegalne przerazliwie mocno ! Spora ich część jak się okazuje to wykolejeńcy, ale przecież o to chodzi, istnieje pogląd, że antychryst będzie homoseksualistą lub istotą bezpłciową/genderową/"dziwną-odmienną", co mogli byśmy przetłumaczyć na język ufologii - istotą ufonautyczną (ewentualnie osobnikiem hybrydalnym-specjalnie zmodyfikowanym) ! Między innymi o tym opowiada film znanych chrześcijańskich badaczy Garego Staermana i L.A. Marzulliego pt.: "Obcy w Biblii - Aliens in the Biblie" - język angielski.


Dziwnym trafem coś może znajdować się w przepowiedni świętej Maryi, która podczas swojego objawienia przepowiedziała ciekawe rzeczy: (...)Dnia 19 września 1846 roku zobaczyliśmy piękną Panią. Nie mówiliśmy nigdy, że ta Pani była Najświętszą Panienką, lecz zawsze mówiliśmy o niej „piękna Pani". Nie wiedziałem, czy była to Najświętsza Panienka, czy ktoś inny, ale dzisiaj wierzę, że była to właśnie Najświętsza Maryja Panna. Oto, co mi powiedziała ta Pani. „Jeżeli mój lud będzie nadal tak postępował, wtedy to, o czym zamierzam ci powiedzieć, nadejdzie jak najszybciej, jeżeli trochę zmieni swoje postępowanie, stanie się to nieco później. Francja zdemoralizowała świat, pewnego dnia zostanie ukarana. Wiara we Francji zamrze. Jedna trzecia Francji nie będzie już praktykowała religii, lub będzie praktykowała w bardzo ograniczonej formie. Pozostała część będzie religijna, ale w zły sposób

"Później narody się nawrócą i wiara ponownie wszędzie rozgorzeje. Wielki kraj Północnej Europy, teraz protestancki, nawróci się i na przykładzie tego kraju także inne narody świata się nawrócą. Zanim to się stanie, w Kościele nastąpią wielkie niepokoje i wkrótce potem Ojciec Święty, papież, będzie prześladowany. Jego następcą będzie papież, jakiego nikt się nie spodziewa. Wkrótce potem nastąpi wielki pokój, ale nie będzie trwał długo. Przyjdzie potwór, aby go zniszczyć. To wszystko, co wam mówię, wydarzy się w następnym wieku lub najpóźniej w wieku dwudziestym pierwszym". Ona mi powiedziała, abym przekazał to ludziom po jakimś czasie. Massimino Girard, Grenoble, 3 lipca 1851"(...), chodzi o dosłownego potwora, czy może o moralnego wykolejeńca, lub połączenie tych elementów ? (Porównaj z filmem "Nowa cywilizacja łowców androidów")

Jezus Chrystus miał wiele do powiedzenia na temat czasów ostatecznych. Porównał je pod względem moralnym do czasów Sodomy i okresu tuż przed potopem, czyli do dwóch moralnie zdegenerowanych momentów w historii, gdy ludzie stali się tak bardzo zepsuci, że Bóg ich zniszczył. „Jak działo się za dni Noego, (...) podobnie jak działo się za czasów Lota (...), tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się pojawi” (Łk 17,26–30). Wiemy, że Sodoma została zniszczona, ponieważ jej mieszkańcy byli nieposłuszni Bogu i zboczeni pod względem seksualnym, uprawiając homoseksualizm. Choć nie jest to w stu procentach pewne, wielu biblistów sądzi, że jednym z głównych grzechów, który spowodował potop, był homoseksualizm, o tym opowiada film pt."Tajemnice kodu Tory".Atak na Polskę niewidocznego ale dobrze zorganizowanego zła !
Poniżej film, który powinni obejrzeć wszyscy ! Pizzagate...
Pizzagate - SKANDAL władzy w Ameryce + twittergateWielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropówW Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak "Obcy" umieszczają coś u porwanego ("znamię" ?), w obrębie "trzeciego oka"..., "standardowa procedura" podczas uprowadzeń do UFO.


Podróże do drugiego nieba - L.A. Marzulli
https://www.youtube.com/watch?v=vxHeTGpXplo


Nie wydaje się państwu, że w USA i UE stosują czary ? Badania wielu różnych znawców tematyki skłaniają do przyznania takiemu poglądowi racji ! Pamiętamy wszyscy aferę Pizzagate, w której chodziło prawdopodobnie o moce pochodzące od istot z drugiego nieba, od istot tam przebywających..., wiele się zgadza z poglądem, że elity stosują środki nadprzyrodzone pochodzące od bytów zamieszkujących drugie niebo, wyglada na to, że światowe seksualne salony są uzależnione od tych istot ! A Pizzagate to efekt skumania się elity NWO z tymi bytami. O aferze Pizzagate zostało napisane tutaj: Amerykański sen, a może jednak horror... ?Z ostatniej chwili: 

"Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych chce przeznaczać środki z budżetu na niemoralne eksperymenty. „Naukowcy” planują za pieniądze podatników tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce i nie wykluczają prób kreacji zwierząt z ludzkim mózgiem. W celu uzyskania komórek macierzystych planowane jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W oświadczeniu z 4 sierpnia NIZ przyznaje, że „badania” są już prowadzone. Od dawna naukowy mają analizować zasady łączenia komórek ludzkich i zwierzęcych. Teraz są zainteresowani hodowaniem ludzkich tkanek w ciałach zwierząt poprzez wprowadzanie do nich ludzkich komórek. Instytut chce zmiany prawa uniemożliwiającego wprowadzania ludzkich komórek do zwierząt oraz państwowego finansowania swoich „badań”. Obecnie jest to niemożliwe. Komórki macierzyste ludzi mają być pozyskiwane od mordowanych specjalnie w tym celu ludzi w fazie embrionalnej. Eksperymenty jakich nie powstydzili by się „naukowcy” z III Rzeszy mają doprowadzić do wytworzenia zwierząt z fragmentarycznym lub w pełni ludzkim mózgiem oraz z ludzkim nasieniem lub komórkami jajowymi. NIZ miał podobne pomysły już w ubiegłym roku, jednak pod falą krytyki wycofał się z tej idei. Wtedy świat naukowy obawiał się, że hybrydy ludzko-zwierzęce będą miały zdolności poznawcze. Obecnie Instytut – jak wynika z treści oświadczenia – nie ma zahamowań. Społeczeństwo wciąż jest jednak niechętne wobec niemoralnych eksperymentów."
: http://www.pch24.pl/instytut-z-usa-chce-krzyzowac-ludzi-i-zwierzeta-oraz-mordowac-nienarodzonych-na-potrzeby-badan,45642,i.html#ixzz4K3VKAhai


„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne” - tymi słowami biskupi ze Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”. Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach"


"Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe - mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni." Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi--ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGug


Duchowy terroryzm lucyferian w Polsce


Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia


Giganci, znamię bestii, Jim Bakker show, Steve Quayle, David Lankford

Cytaty o jedzeniu kupy, popijanej moczem pochodzą ze strony portalu PCH24:

http://www.pch24.pl/medyczne-konsekwencje-praktyk-homoseksualistow,12041,i.html

Wielkie przygotowania do "Nowej Wspaniałej Cywilizacji"

Opracowanie i szerokie spojrzenie na istoty z innego wymiaru znajdziecie państwo pod tym adresem:

oraz


"Dr Paul Cameron i dr Kirk Cameron wskazują ponadto, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych zwracano uwagę na możliwość psucia młodzieży przez homoseksualistów. Powołują się także na zeznania urzędników rządowych przed Kongresem w 1950 roku. Twierdzili oni, że ludzie o „perwersyjnej” orientacji seksualnej pracujący w instytucjach rządowych wywierają negatywny wpływ na współpracowników. Wskazywano wówczas, że tego typu ludzie zachęcają między innymi do nienormalnych praktyk seksualnych. Zwracano także uwagę na konieczność ochrony ludzi młodych i podatnych na wpływy. Ponadto, również w 1950 roku, jeden z federalnych podkomitetów ogłosił, że homoseksualiści nie są zdolni do przyjęcia rządowej pracy. W efekcie prezydent Eisenhower zakazał zatrudniania homoseksualistów w instytucjach federalnych. Dr Paul Cameron to budzący niechęć lewicowych środowisk psycholog i socjolog. Zajmuje się badaniem dewiacji seksualnych. Analizuje ponadto wpływ homo-propagandy na kulturę i zmiany prawne." Więcej tu: http://www.pch24.pl/dr-paul-cameron--nie-istnieje-pedofilska-orientacja-seksualna,59564,i.html#ixzz5CilHisBw

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 

Ostrzeżenie dla Polski - Michael E Jones | Lewica, Unia Europejska = ZŁO


Proszę zobaczyć to kilkuminutowe wideo !

Subliminal Messages-są wszędzie! Illuminati Telewizyjna Hipnoza. 

Dr Paul Cameron jest prezesem Family Research Institute z Colorado Springs, w stanie Colorado, USA (http://www.familyresearchinst.org). Adres do korespondencji: Family Research Institute, PO Box 62640, Colorado Springs, CO 80962 USA. Numer telefonu: (303) 681-3113.
 1. Karlen A. Sexuality And Homosexuality. NY Norton, 1971.
 2. Pines B. Back To Basics. NY Morrow, 1982, p. 211.
 3. Weinberg G. Society And The Healthy Homosexual. NY St. Martin’s, 1972, preface.
 4. Amici curiae brief, in Bowers v. Hardwick, 1986.
 5. Corey L. & Holmes, K.K. Sexual transmission of Hepatitis A in homosexual men. [w:] „New England Journal of Medicine,” 1980302435- 38.
 6. Cameron P. et al Sexual orientation and sexually transmitted disease. [w:] „Nebraska Medical Journal,” 198570292-99; Effect of homosexuality upon public health and social order [w:] „Psychological Reports,” 1989, 64, 1167-79.
 7. Manligit, G.W. et al Chronic immune stimulation by sperm alloan-tigens. [w:] „Journal of the American Medical Association,” 1984251 237-38.
 8. Cecil Adams, The Straight Dope [w:] „THE READER” (Chicago, 3/28/86).
 9. Dritz, S. & Braff. Sexually transmitted typhoid fever. [w:] „New England Journal of Medicine,” 19772961359-60.
 10. Dritz, S. Medical aspects of homosexuality. [w:] „New England Journal of Medicine,” 1980302463-4.
 11. CDC Hepatitis A among homosexual men – United States, Canada, and Australia. MMWR 199241155-64.
 12. Christenson B. et al. An epidemic outbreak of hepatitis A among homosexual men in Stockholm, [w:] „American Journal of Epidemiology,” 1982115599-607.
 13. Jay, K. & Young, A. The Gay Report. NY Summit, 1979.
 14. McKusick, L. et al AIDS and sexual behaviors reported by gay men in San Francisco, [w:] „American Journal of Public Health,” 1985 75493- 96.
 15. USA Today 11/21/84.
 16. Gebhard, P. & Johnson, A. The Kinsey Data. NY Saunders, 1979.
 17. Bell, A. & Weinberg, M. Homosexualities. NY Simon & Schuster, 1978.
 18. Jaffee, H. et al. National case-control study of Kaposi’s sarcoma. [w:] „Annals Of Internal Medicine,” 198399145-51.
 19. Quinn, T. C. et al. The polymicrobial origin of intestinal infection in homosexual men. [w:] „New England Journal of Medicine,” 1983309576-82.
 20. Biggar, R. J. Low T-lymphocyte ratios in homosexual men. [w:] „Journal Of The American Medical Association,” 19842511441-46; „Wall Street Journal,” 7/18/91, B1.
 21. CDC HIV/AIDS SURVEILLANCE, February 1993.
 22. Chu, S. et al. AIDS in bisexual men in the U.S. [w:] „American Journal Of Public Health,” 199282220-24.
 23. Cameron, P., Playfair, W. & Wellum, S. The lifespan of homosexuals. Paper presented at Eastern Psychological Association Convention, April 17, 1993.
 24. Dooley, W.W. et al. Nosocomial transmission of tuberculosis in a hospital unit for HIV-invected patients. [w:] „Journal of the American Medical Association,” 19922672632-35.
 25. Schechter, M.T. et al. Changes in sexual behavior and fear of AIDS. [w:] „Lancet,” 198411293.
 26. Elford, J. et al. Kaposi’s sarcoma and insertive rimming. [w:] „Lancet,” 1992339938.
 27. Beral, V. et al. Risk of Kaposi’s sarcoma and sexual practices associated with faecal contact in homosexual or bisexual men with AIDS. [w:] „Lancet,” 1992339632-35.
 28. Testimony before House Health & Environment Subcommittee, 2/24/92.
 29. Ciesielski, C. et al. Transmission of human immunodeficiency virus in a dental practice. [w:] „Annals of Internal Medicine, 1992116 798-80; CDC Announcement Houston Post, 8/7/92.
 30. Rubin, S. Sex Education Teachers Who Sexually Abuse Students. 24th International Congress on Psychology, Sydney, Australia, August 1988.
 31. Cameron, P. & Cameron, K. Prevalence of homosexuality. [w:] „Psychology Reports,” 1993, in press; Melbye, M. & Biggar, R.J. Interactions between persons at risk for AIDS and the general population in Denmark. [w:] „American Journal of Epidemiology,” 1992135593-602.
 32. Rodriguez-Pichardo, A. et al. Sexually transmitted diseases in homosexual males in Seville, Spain, [w:] „Geniourin Medicina,” 1990 66;423-427.
 33. AIDS Prognosis, Washington Times, 2/13/93, C1.a


Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas KindelPiS to cienki barszcz unijny ?
https://www.youtube.com/watch?v=76eaxJeQP9w


Szatanski plan tajnych elit - Co się stanie z Polską ?
Duchowy aspekt UFO istot - doktor William Alnor
https://www.youtube.com/watch?v=-SGiv7ABz-Q

Tak Masoni i Iluminaci Postawili Statuę Wolności Symbol Lucyfera-Film Dokumentalny Lektor
https://www.youtube.com/watch?v=93XQE6oN4-A

Archeo Matrix - więcej w artykule pt.: "Chrześcijańskie anamnesis"

Film w którym zawarta jest wiedza na temat tajemniczych mikro urządzeń znajdowanych w ciałach ludzi wziętych na pokład kosmitów, to dokument niezwykły, bo oparty na faktach, zdjęcia zostały robione podczas wydobywania ich przez lekarzy ! Polecam to video, jest bardzo ważne w kwestii zrozumienia przeszłości, tej dalekiej także !
Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna uniaInnym niezwykle ciekawym programem jest audycja gdzie wybitny badacz oraz zdobywca nagrody Pulitzera Paul McGuire, tłumaczy jak będzie wyglądała przyszłość ziemskiej cywilizacji. Ogromnie interesujące 30 minut, w których dowiecie się jakie technologie mają być zastosowane, by połączyć ludzkość z przybyszami z kosmosu ! Kto tym wszystkim staruje oraz kto będzie kierował ludzkością za 100 czy 200 lat.
Nowy Wspaniały Świat - Stearman, McGuirePrzed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 


3 komentarze: