wtorek, 17 marca 2015

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki ? Technologiczna osobiwość

W ostatnim artykule „Fatima i polscy duchowi matrixowcy” zarysowałem wymarzoną przez pewne grupy, przyszłą cywilizację. Pojawiły się głosy, że przesadzam, że przyszłość może być o wiele lepsza niż pokazana w filmie Toma Cruisa lub tej, o której opowiadają chrześcijańscy badacze, w oparciu o biblijne przepowiednie oraz skrywane badania laboratoriów. Aby sprostać wymaganiom zaprezentuję najnowsze trendy w myśleniu, które wytyczają kierunki badań nad przyszłymi technologiami oraz przekształconym futurystycznym człowieczeństwem.


Dzisiejsza cywilizacja coraz bardziej oparta o technologię stara się osiągnąć punkt, w którym nastąpi przełom prac nad sztuczną inteligencją. Ta wymarzona maszyneria ma zastąpić myślenie i wymyślać dla nas wszystko czego potrzebujemy. Ma być kontrolowana przez człowieka, tak przynajmniej się oficjalnie twierdzi, by ludzie się nie wystraszyli. Otóż sztuczna inteligencja zdaniem części naukowców ma myć podłączona do ludzkiej świadomości, a następnie z nią zjednoczona spowodować, iż staniemy się bogami ! Łączenie urządzeń z ludzkim ciałem lub umysłem, choćby były nieskończenie zaawansowane i do jakiegoś stopnia biologicznie kompatybilne, nazwano transhumanizmem.

Oprócz tego terminu pojawił się inny zwany Technologiczną Osobliwością, lub po prostu osobliwością, z języka angielskiego ‚singularity’. Jest to hipotetyczny punkt w przyszłym rozwoju cywilizacji, w którym postęp techniczny stanie się tak szybki, że wszelkie ludzkie przewidywania staną się nieaktualne. Głównym wydarzeniem, mającym do tego doprowadzić, byłoby stworzenie sztucznych inteligencji przewyższających intelektualnie ludzi. Takie sztuczne inteligencje mogłyby opracowywać jeszcze wydajniejsze sztuczne inteligencje, wywołując lawinową zmianę w technologii !

Nazwę osobliwość wprowadził i rozpowszechnił Vernor Vinge w latach 80. XX wieku, porównując niemożliwość przewidzenia skutków takiego wydarzenia do niemożliwości zastosowania znanych nam praw fizyki w osobliwości grawitacyjnej. Podobne idee były jednak omawiane już w latach 50. i 60., m.in. przez Irvinga Gooda, Janusza Zajdla i Johna von Neumanna. Obawy, że takie wydarzenie mogłoby stanowić zagrożenie dla istnienia ludzkiej cywilizacji, wyraziło wielu ludzi i ciągle jest tematem wielu dyskusji w gronie LUDZI oraz co bardziej oświeconych chrześcijan.
Ray Kurzweil propagator idei transhumanizmu (członek NWO) przedstawił alternatywne podejście do osobliwości, twierdząc, że można przewidzieć jej nadejście na podstawie ekstrapolacji dotychczasowych trendów rozwoju techniki i uogólnienia prawa Moore’a na inne dziedziny technologii. Według Kurzweila, przełomy w rozwoju technologicznym zdarzają się w coraz mniejszych odstępach czasu, które zmaleją do minimalnych wartości około 2045 roku ! (Kolejny raz mamy tu magiczny rok 2045!)


Robin Hanson stwierdził, że wiele „osobliwości” (dodałbym słowo: starożytnych) miało już miejsce w historii ludzkości, znacznie wpływając na rozwój gospodarki. Najjaskrawszymi przykładami była rewolucja neolityczna i rewolucja przemysłowa. Według niego, powstanie sztucznych inteligencji, zastępujących całą ludzką pracę, wywołałoby 60–250-krotny wzrost gospodarczy, należałoby zastanowić się komu potrzebny byłby jest taki wzrost gospodarczy ? Przecież można przewidzieć, że ludzkość osiągnie tak wielki postęp, iż przeniesie się do świata wirtualnego lub zostawi swoje śmiertelne ciała, nie będzie potrzebować pożywienia i innych rzeczy związanych z rzeczywistością materii cielesnej tego wymiaru ?

Wszystkie takie idee pochodza od obecnych budowniczych nowej wieży babel ! Ci budowniczowie (cyrkla i kielni) chcą kolejny raz wciągnąć ludzkość w odmęty magicznych technologii oraz innych wymiarów egzystencji. Z tego też powodu chrześcijaństwo i chrześcijanie w nadciągającej rewolucji są niemile widziani z ich Boską moralnością, przekazaną przecież przez Byt Najwyższy, znający przyszłość. Posiadając specjalne duchowe spojrzenie na te sprawy można podejrzewać, że nastąpi kolejny raz pomieszanie „języków”, lub jakaś katastrofa, która uniemożliwi przejęcie ludzkich dusz i ciał przed globalnym chrześcijańskim pochwyceniem ! Po biblijnym wzięciu ma nastąpić wielki ucisk, możliwe że spowodowany właśnie przez nieznany jeszcze rodzaj urządzenia, Super energetyczny samoświadomy nad komputer.Powstało wiele teorii, jakie technologie mogłyby doprowadzić do powstania nadludzkich inteligencji. Większość można podzielić na dwie kategorie: wspomaganie ludzkiej inteligencji oraz stworzenie sztucznej inteligencji. Do wspomagania ludzkiej inteligencji może być wykorzystana bioinżynieria, inżynieria genetyczna, leki nootropowe i bezpośredni interfejs mózg–komputer. Sztuczna inteligencja może zostać stworzona przy użyciu komputerów, poprzez symulację pracy mózgu, bądź przy wykorzystaniu komputerów kwantowych. Rozwój technologii informatycznej sprawił, że obecnie bardziej oczekiwane jest pojawienie się sztucznych inteligencji.

Blue Brain Project, rozpoczęty w 2005 roku, ma w planach realizację tego zadania przy pomocy superkomputera około 2020 roku. Eliezer Yudkowsky przedstawił następujące rozumowanie, pokazujące do czego doprowadzi stworzenie maszyn dorównujących ludziom: Aktualnie, dzięki pracy inżynierów, szybkość dostępnych komputerów podwaja się w ciągu dwóch lat. Jeśli zastąpimy inżynierów maszynami, po dwóch latach powstaną ich nowe wersje, pracujące dwukrotnie szybciej. Będą więc potrafiły przyspieszyć pracę komputerów dwukrotnie w ciągu jednego roku. Po upływie tego roku, kolejna generacja będzie już potrafiła podwoić szybkość komputerów w ciągu 6 miesięcy, kolejna w ciągu 3 miesięcy itd. Sumarycznie, po upływie 4 lat prędkość komputerów doszłaby do nieskończoności.

Ray Kurzweil, analizując historię ludzkości, doszedł do wniosku, że postęp techniczny następuje w sposób wykładniczy, ponieważ każdy wynalazek przyspiesza pojawienie się kolejnego. Według jego przewidywań, kluczowe odkrycia naukowe będą następować w coraz krótszych odstępach czasu, aż nastąpi „rozerwanie tkaniny reprezentującej historię cywilizacji” Proszę zwrócić uwagę na słowo "rozerwanie", ponieważ inni naukowcy pracują nad "rozerwaniem" rzeczywistości, tak by dostać się do innego wymiaru lub skontaktować z innymi bytami (demonicznymi?)Kurzweil wierzy, że osobliwość powstanie jeszcze przed końcem pierwszej połowy XXI wieku, najprawdopodobniej około roku 2045. W odróżnieniu od Vinge’a, zakłada raczej stopniowe zbliżanie się do osobliwości niż gwałtownie rozwijającą się nadludzką inteligencję. Według niego, najpierw w 2029 r. pojawi się silna sztuczna inteligencja, która do 2045 roku wyewoluuje w osobliwość. Według wykładu Goertzela z 2007 roku osobliwość pojawi się w 2016 roku, oczywiście jeśli ludzkość zintensyfikuje wysiłki w celu jej wprowadzenia.

Wielu futurologów przewiduje, że technologiczna osobliwość może stanowić zagrożenie dla istnienia ludzkości. Hugo de Garis zasugerował, że sztuczne superinteligencje mogą po prostu wyeliminować ludzi i ludzie nie będą w stanie ich przed tym powstrzymać. Według Anthony’ego Berglasa, oparta na komputerach inteligencja nie będzie, w odróżnieniu od człowieka, powiązana z żadnym konkretnym ciałem, co spowoduje, że jej postrzeganie świata będzie zupełnie inne niż ludzkie ! Gdy dodamy do tego relacje Steva Quayle o skrywanych marzeniach elit, by technologia przejęła jakiegoś ducha, to uzyskamy obraz przyszłej biblijnej bestii !

Nick Bostrom przytacza przykładowy scenariusz, w którym superinteligencja, chcąc rozwiązać zadany jej problem, angażuje surowce całego Układu Słonecznego do stworzenia urządzenia, zabijając między innymi osobę, która zadała pytanie. Bill Hibbard zwraca uwagę, że powstanie superinteligencji może znacznie powiększyć nierówności społeczne, oraz sugeruje, że kluczem do uniknięcia problemów jest zaprojektowanie sztucznych inteligencji w ten sposób, aby odczuwały miłość do ludzi (A co na to wojskowi ?! a co jeżli zaprojektują z nienawiścią ?!)

Hans Moravec stwierdził, że nawet jeśli nadludzka inteligencja może sprawić, że ludzie staną się zbędni jako nadrzędna forma życia, to wciąż będzie dla nich miejsce w ziemskim ekosystemie. (sic!) Eliezer Yudkowsky zaproponował, by rozpocząć badania mające na celu stworzenie przyjaznej sztucznej inteligencji z uwzględnieniem wszystkich niebezpieczeństw. Zwrócił uwagę, że jeśli pierwsza sztuczna inteligencja będzie przyjazna człowiekowi, będzie miała lepszy start przed wrogimi SI (Super Inteligencjami).

Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Gdyby przyjąć, że w kosmosie już dawno uzyskano takie technologie i takie połączenia z humanoidalnymi ciałami, to można również założyć scenariusz, w którym trwa wojna pomiędzy Super Inteligencjami ?! Zaworem bezpieczeństwa w takim przypadku byłby Stwórca, będący Istotą Duchową oraz Jego Duch święty, którego może użyczać ! Tak zaawansowane technologie, że z pogranicza zjawisk nadnaturalnych i umysłu, mogą być zatrzymane tylko przez Ducha Świętego ! (odpowiednik mocy rycerzy Jedi) Taki pogląd jest wyrażany przez dużą część środowiska zaawansowanych chrześcijan, można to określić jako naukę o demonologii, gdzie demon to ‚nieosobowa moc nadprzyrodzona‚, coś w rodzaju wspomnianej Super Inteligencji, pozbawionej ciał/a, czerpiącej z prawie niewyczerpanych (paranormalnych) zródeł informacji (dzięki telepatii) !

Pozwólcie, że zacytuję kolejny raz urywek sesji hipnotycznej spotkania z cywilizacją, która mogła dojść do poziomu, o którym marzą obecne ziemskie UFO elity. Inne bardzo podobne opisy można znalezć w całej literaturze ufologicznej, o tym też opowiada ufolog Karla Turner w jej opracowaniach.

[…]Otóż te istoty nie szły, ale… szybowały nad ziemią… to nie był chód, ale ruch przypominający szybowanie. Kiedy zbliżyły się do samochodu, położyły na nim ręce i jak sądzę, zastanawiały się, jak otworzyć drzwi. Moody otworzył drzwi, uderzając nimi jedną z istot, a następnie obrócił się ku drugiej i z całej siły uderzył ją pięścią w twarz. Następne pamiętał jak został sparaliżowany. Kiedy odzyskał przytomność, leżał na czymś, co wyglądało jak plastykowy lub metalowy stół w kształcie prostopadłościanu. Czuł się skrępowany za pomocą jakiejś siły. Stół miał wymiary porównywalne ze zwykłym łóżkiem. Obok niego stała obca istota. Jak powiedział, jego pierwszym odruchem była „chęć wyrżnięcia tego czegoś, ale nie mogłem się poruszyć, w ogóle nie miałem kontroli nad kończynami.[…] Zwrot „tego czegoś” jest ważny bo pokazuje iż mogą to być twory sztuczne, nie-naturalne, nie stworzone przez NATURĘ !Ludzie bardziej uduchowieni oraz mający przeczucia co do upadłej natury ludzkiej postrzegają tzw. ‚osobliwość’ jako kulminację kontroli maszyn i utratę możliwości swobodnej egzystencji poza cywilizacją, wyraża się obawy natury ekologicznej w odniesieniu do osobliwości, o której wspominał Benedykt XVI !. Motyw technologicznej osobliwości był wykorzystywany przez wielu twórców science fiction. Zarys stworzonej przez ludzi ultrainteligentnej maszyny, która niszczy ludzkość, został wykorzystany między innymi w serii filmów Terminator.Stworzenie jednak Super Inteligencji, która posiadałaby w sobie jakiegoś ducha, spowodować mogło by prawdziwy przełom, a asymilacja ludzkich dusz do jakiejś cywilizacji utworzonej na wzór Star Trekowych borgów i hybrd istot manifestujących się w niezidentyfikowanych pojazdach, mogła by okazać się scenariuszem, o którym wspomina się w filmie „Demoniczne UFO” W takim ujęciu fantastyczno naukowe struktury filmu „Terminator”, można uznać za technologiczne średniowiecze ! W filmie „Ja, robot”, luźno opartym na powieściach Asimova, pojawia się motyw sztucznej inteligencji przejmującej całkowitą kontrolę nad ludzkością w celu ochronienia ludzkości przed samą sobą, co w opinii członów obecnych elit jest sytuacją wręcz wymarzoną (znak 666) !

W filmie Transcendencja aktor Johnny Depp wciela się w postać umierającego naukowca, który uczy program wzorców swoich zachowań. Po śmierci program ten uzyskuje świadomość i dzięki nieograniczonym zasobom postanawia oczyścić ekosystem Ziemi za pomocą nanotechnologii. Ktoś może powiedzieć, że to wszystko to tylko wyobraznia pisarzy sci-fi, jednak opryski chemtrails też były do niedawna uznawana za smugi kondensacyjne, a jak się okazuje są to działania tej samej grupy ludzi, którzy obecnie promują transhumanizm ! Można sobie łatwo wyobrazić świat UFO, gdzie połączono technologię inteligentnej energii z ciałami oraz duszą ! W takim układzie trudno było by niektórym istotom rozróżnić prawdziwego Boskiego Ducha od stworzonej mieszanki techno-bestii, jakiegoś mega borga ! Idee łączenia zaawansowanej technologii z umysłem i/lub duchem pochodzić mogą od UFO cywilizacji, która została uprzednio gdzieś w kosmosie skrajnie podłączona (zasymilowana)Gdy zbliżamy się do końca tego wieku i do powrotu Chrystusa, możemy oczekiwać, że homoseksualizm, GMO, demoniczne technologie będzą się rozwijać pośród innych niszczących, grzesznych działań UFO elit. Dlaczego tajne organizacje promują bezpłciowość w postaci Genderyzmu prowadzącego do zdegenerowanej dwupłciowości (i/lub homoseksualizmu) ? Wiele wskazuje na to, że są to ich skrywane i wyznawane poglądy w „rebisa”, mityczną dwupłciową postać, mającą posiadać nadprzyrodzone moce. Ma ona syboliozować pierwszego dwupłciowego-człowieka.

Jego natura miała być połączonym aspektem kobiety i mężczyzny. Oczywiście Adam był przez pewien czas samotny w Ogrodzie Eden, ale Stwórca sam powiedział, że „…Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” Ewę. Ks. Rodz. 2:18 Nie stwierdził, że przebudował Adama i z tego powstał osobnik męski i żeński. Obecna zdemonizowana elita chce przebudować człowieka i człowieczeństwo o czym pisałem w „Prawdziwym władcy pierścieni” Dzisiejsi badacze masonizmu i tego tematu wskazują, że jest to błędne i DEMONICZNE pojęcie Adama. Poniżej najbardziej czczony masoński symbol dwupłciowej hybrydy-humanoida:Widać na tej rycinie wbudowaną piramidę, „uskrzydlone egipskie koło Słońce” i wiele innych tresci wyznawanych przez tą duchową i tajną organizację. Adam został stworzony z prochu ziemi, ale Ewa została uczyniona z Adama. Czasownik użyty w wersecie Ks. Rodz. 2:22 to banah, który w ponad 300 miejscach jest przetłumaczony jako „zbudować„. Tak więc Bóg pokazuje nam w swoim Słowie, że kobieta nie jest zbudowana w ten sam sposób, co mężczyzna. Mężczyzna został zaprojektowany, by być bardziej gruboskórny i nakierowany na zewnątrz – ma podbijać otaczający go świat. Kobieta uczyniona została w sposób fundamentalnie inny. Różni się od mężczyzny nie tylko fizycznie, ale też jest zaprojektowana i pomyślana tak, by mieć większą zdolność do okazywania empatii i troski o tych, którzy znajdują się w jej otoczeniu (chociaż obraz ten zaciemniają przemoc i nadużycia w relacjach międzyludzkich). Mimo że w każdej grupie znajdziemy dużą różnorodność, to jednak kobiety, w większości, są bardziej zaradne niż mężczyźni. Można dowieść, że samotne kobiety radzą sobie lepiej niż samotni mężczyźni.W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy: „Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz [ja wam mówię,] kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy” (1 Kor 6,18). Paweł ostrzega też Tymoteusza: „Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami” (2 Tm 2,22). Pan uczynił człowieka jako różnego od zwierząt, z partnerstwem mężczyzny i kobiety trwającym całe życie i będącym podstawą ludzkiej miłości i stabilnej rodziny. Jak na ironię w naszym liberalnym społeczeństwie, kładącym nacisk na „wolną miłość” i technologiczną pszyszłoś, prawdziwa troska, współczucie i bezpieczeństwo odchodzą coraz bardziej do lamusa, a wielu ludzi popadło w niewolę sexualizmu, część upadła nawet w homoseksualizm, będący zdiagnozowanym „problemem” psychiatrycznym !.Prezentując niezwykle ciekawy urywek dochodzenia jakie zaprezentował w swoim video Gizmo Shimura, słusznym wydaje się tu cytat z Listu do Galatów 5:13. Zwłaszcza my Polacy powinniśmy go cenić, tym bardziej że przychodzi nam żyć w coraz dziwniejszych czasach, a dodatkowo, aczkolwiek jeszcze niewyraznie, zaczynają się jawić na horyzoncie zdarzeń jeszcze bardziej dziwne.

 „ Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.”

(Proszę państwa o zapoznanie się z treścią 11 minutowego filmu pt.: "Technologiczny orgazm", jest on podstawą teorii asymilacji do cywilizacji UFO oraz z filmem "Zaawansowane superkomputery z wymiaru czwartego królestwa - Michael Hoggard", gdzie pokazano zarys albo wstępne wytłumaczenie rzeczywistości ufonautów/nexusa albo wprost singularity !)Technologiczny orgazm – projekt z przyszlosci – Technological orgazm


Europa zmieniła się nie do poznania, przekształciła ją niewidoczna siła, która zaatakowała i Polskę. Do gospodarczego niszczenia Polaków dochodzi nachalny atak homoseksualnej propagandy, który przeradza się w reżim zboczeńców ! Dlaczego tak się dzieje ?! Ten paro minutowy film o cywilizacji orfickiej wyjaśni państwu tą tajemnicę !

Cywilizacja orficka w natarciu


"Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości !" (Patrz artykuł pt.: "Geopolityka ponad ludzka - nowa/stara dziedzina nauki")

Dodatkowo w tym temacie bardzo polecam:
 UFO czasów ostatecznych


Z ostatniej chwili: 


"Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych chce przeznaczać środki z budżetu na niemoralne eksperymenty. „Naukowcy” planują za pieniądze podatników tworzyć hybrydy ludzko-zwierzęce i nie wykluczają prób kreacji zwierząt z ludzkim mózgiem. W celu uzyskania komórek macierzystych planowane jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W oświadczeniu z 4 sierpnia NIZ przyznaje, że „badania” są już prowadzone. Od dawna naukowy mają analizować zasady łączenia komórek ludzkich i zwierzęcych. Teraz są zainteresowani hodowaniem ludzkich tkanek w ciałach zwierząt poprzez wprowadzanie do nich ludzkich komórek. Instytut chce zmiany prawa uniemożliwiającego wprowadzania ludzkich komórek do zwierząt oraz państwowego finansowania swoich „badań”. Obecnie jest to niemożliwe. Komórki macierzyste ludzi mają być pozyskiwane od mordowanych specjalnie w tym celu ludzi w fazie embrionalnej. Eksperymenty jakich nie powstydzili by się „naukowcy” z III Rzeszy mają doprowadzić do wytworzenia zwierząt z fragmentarycznym lub w pełni ludzkim mózgiem oraz z ludzkim nasieniem lub komórkami jajowymi. NIZ miał podobne pomysły już w ubiegłym roku, jednak pod falą krytyki wycofał się z tej idei. Wtedy świat naukowy obawiał się, że hybrydy ludzko-zwierzęce będą miały zdolności poznawcze. Obecnie Instytut – jak wynika z treści oświadczenia – nie ma zahamowań. Społeczeństwo wciąż jest jednak niechętne wobec niemoralnych eksperymentów."
: http://www.pch24.pl/instytut-z-usa-chce-krzyzowac-ludzi-i-zwierzeta-oraz-mordowac-nienarodzonych-na-potrzeby-badan,45642,i.html#ixzz4K3VKAhai„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne” - tymi słowami biskupi ze Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”. Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach"
 http://www.pch24.pl/amerykanscy-biskupi-o-planach-tworzenia-hybryd-ludzko-zwierzecych--razaco-nieetyczne,45920,i.html#ixzz4K3VXwWtn


"Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe - mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni." Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi--ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGug


Artykuł przygotowany na zamówienie Argonauta.pl


3 komentarze:

 1. czy jest się czego bać? Przecież rozwijamy się jako społeczeństwo nie po to by oddać wszystko w ręce maszyn które nas zastąpią.

  OdpowiedzUsuń
 2. Sztuczna inteligencja możliwa jest już dziś, choć trudno powiedzieć jaki 'poziomo' osiągałaby na dzisiejszych komputera. Niestety (a może dobrze) bardzo trudno jest napisać program realizujący sztuczną inteligencję. Udało się to wyrywkowo, udało się osiągnąć AI w specjalistycznych dziedzinach, np. w grze w szachy, w grze GO (niedawno komputer pokonał człowieka w GO), w grze jeopardy - która to gra operuje przecież na tekście!

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Wizja sztucznej inteligencji przejmującej kontrole nad światem jest wizją bardzo filmowa i nie sądzę żeby miała odzwierciedlenie w prawdziwym świecie. Maszyny może i zastąpią ludzi w większości zawodów, ale nadal będą potrzebni ludzie do kontrolowania i ustawiania tych maszyn. W grudniu ma odbyć się konwent, na którym dyrektor rozwoju Microsoft ma zaprezentować i omówić jak będzie wyglądać fabryka przyszłości. Bardzo interesująco zapowiada się Fabryka Cyfrowych Przemian - https://ax-dynamics.com/pl/fabryka-cyfrowych-przemian.

  OdpowiedzUsuń