poniedziałek, 8 grudnia 2014

Fascynujący świat

Logika to nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, analizująca źródła poznania. Zajmuje się badaniem ogólnych praw, według których przebiegają wszelkie poprawne rozumowania, w szczególności wnioskowania. Dlatego ważne jest by żyjąc w tzw. „europejskiej rzeczywistości”, w systemie społecznym, rozpoznać, tak jak filmowy Spock, siły które mają na nas wpływ, które nami sterują i które nas zniewalają. Star Trekowy Spock był wyśmienitym logikiem odwiedzającym różne zamieszkałe planety. Co by mógł powiedzieć gdyby przyleciał na Ziemię 21 wieku ?


Zapewne jego pierwsze ‚zdanie’ brzmiało by: „fascynujące”. Fascynujące jak wielu ludzi codziennie musi biec do swoich zajęć, gdzie są zmuszani do „wyrabiania cegieł” systemu ucisku bankowego, w obecnym egipcie. Dzisiejszy egipt zmusza niewolników by ci w pocie czoła wyrabiali „cegły” dla bankowego faraona. Nie dość że muszą to robić bez wytchnienia, to jeszcze jak zauważył jeden z mędrców wschodu, robią to, uznając taki tryb „życia” za „szczęście”, a wszystko to w tle gdy mają 30 lub 50 letni bankowy kredyt ! Spock: ‚to jest FASCYNUJĄCE !’


Bicz
Miliony niewolników każdego dnia smagani są biczami umysłu bankowego faraona. Nie ma zmiłuj się, jeżeli nie wykonają dziennej porcji „cegieł” to przyjdzie ktoś od faraona i wykorzystując system, sprawi, że i tak będą musieli oddać nakazaną ilość. Tora podaje, że rozpoczynając ucisk Izraela Faraon nakazał mu budować miasta spichlerze Pitom i Ramzes, ogromne budowle służące do magazynowania zboża. Pomimo, że sama ta praca miała na celu wyniszczenie niewolników, miała też z pewnością znaczenie praktyczne, zwłaszcza, że w kolejnym etapie Żydzi zostali zagonieni do pracy w polu. Wytwarzali więc zboże, którym były wypełniane przez nich budowane miasta. Praca ich, nie służyła zaspokojeniu bieżących potrzeb Egipcjan ale tworzyła wartość dodaną, poczucie luksusu i bogactwa. Dziś tak samo pewna grupa trzymająca władzę chce czuć luksus i bogactwo !
Bankowy niewolnik potrafi być dumny z dzieła jakie tworzy razem z faraonem. Wbrew często nieludzkiej pracy jaką wykonują, wielu jest tak przejętymi „ugniataniem gliny i trawy”, że pomimo cierpienia, krwi i potu, utożsamiają się z tym co „tworzą”. System nakazuje, by ci co „budują swoje domostwa” wierzyli w realność i „szczęście”, w sens 30 lub 50 letnich kredytów.

Wielu niewolników i niewolnic chce żyć, w ich świadomości oferta faraona ma sens, przez budowanie i wspieranie systemu niewoli dostają upragniony ceglany lub betonowy schron, gdzie mogą w ich mniemaniu spłodzić kolejnych pracowników do ugniatania gliny. Wyjście do świata duchowego jest powolnym procesem. Najpierw człowiek zniewolony jest przez pragnienia dzisiejszego egiptu. Później stopniowo, uświadamia sobie bezcelowość systemu ucisku faraona, swojego fizycznego istnienia w takim układzie oraz to, że jest tylko jednym z wielu (przeciętnych niewolników), a przecież system każe by się cieszyć, by kupować kolejne produkty.
Czas „niewoli egipskiej” trwa dopóty, dopóki człowiek nie odkryje, że jest naprawdę niewolnikiem, dopóki nowy z martwych wstały Król nie przybędzie, ten który zna drogę do Stwórcy. Wielu niewolników odczuwa, że jego zewnętrzny i wewnętrzny Faraon panuje nad nim, prowadząc go daleko od prawdziwego Ducha i duchowości, że służą bankowej mamonie i temu co tym steruje.


[…]zastanówmy się nad słowami Mojżesza i Aarona, które wypowiedzieli, przyszedłszy do faraona: „To mówi Pan: «Wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni»”. Mojżesz nie chce, aby lud służył Panu w Egipcie, lecz pragnie, żeby wyszedł na pustynię i tam Mu służył. Wskazuje niewątpliwie, że dopóki człowiek tkwi w ciemnych uczynkach tego świata i obraca się pośród ciemności swoich zajęć, nie może „służyć Panu”; nie można bowiem „służyć dwom panom„, nie można „służyć Panu i Mamonie„. Musimy zatem wyjść z Egiptu, musimy porzucić świat, jeśli chcemy „służyć Panu”. Musimy, powiadam, porzucić świat nie w sensie miejsca, lecz duchowo, nie przez udanie się w drogę, lecz przez rozwijanie się w wierze. Posłuchaj – to samo mówi Jan: „Synkowie, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Wszystko bowiem, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu„[…]


Nowy Mojżesz
Mojżesz zapewnił Żydów: „Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie”. Tradycja żydowska widziała w tych słowach zapowiedź Mesjasza. Ponieważ Mesjaszem był Jezus Chrystus, dlatego słowa te odnoszą się do Niego. Po Mojżeszu, autorze pierwszych ksiąg Starego Testamentu, również inni autorzy przepowiadali przyjście na ziemię Mesjasza, którym — jak wiemy — był Chrystus. Jezus występuje więc jako nowy Mojżesz, na przykład w czasie Kazania na Górze. W ten sposób nawiązuje do Góry Synaj, gdzie pierwszy Mojżesz otrzymał tablice Dekalogu.


Jezus jawi się tu jako nowy Prawodawca. I rzeczywiście daje nowe Prawo. Przypomina najpierw przykazania Starego Testamentu, a następnie je uzupełnia: „Sły­szeliście, że powiedziano przodkom… A Ja wam powiadam…” Stare Prawo nadal obowiązuje chrześcijan, ale nie w tym sensie, jak rozumieli je faryzeusze i uczeni w Piśmie. Obowiązuje zgodnie z interpretacją podaną przez Jezusa. Jezus zaś udoskonala dawną interpre­tację starych przepi­sów nowym Duchem: ” Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” W starozytności na Ziemi pojawili się wysłannicy Stwórcy, kosmiczna załoga, która przemawiała do niewolników, ciągle przemawia…, aby ich zrozumieć wystarczy trochę duchowej logiki.

Polecam szczególnie dwa pierwsze filmy z listy poniżej !


(...)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latac1981-85 prosiła polskich kapłanów by "się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze." Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !(...)

CNBC przyznaje, wszyscy jesteśmy niewolnikami banków centralnych. Napisy PL

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QTCu5klABK8 Wojciech Cejrowski o wolności słowa


They live 2014 Oni żyją – Alex Jones – polska wersja (napisy) HD

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rF7xU0kU24k 

Film, który bardzo polecam również w tym temacie to:
 UFO czasów ostatecznych"Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości !" (Patrz artykuł pt.: "Geopolityka ponad ludzka - nowa/stara dziedzina nauki")

Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNOO co im chodzi ?Więcej podobnych artykułów znajdą państwo na portalu Argonauta.pl, skąd pochodzi i ten powyższy.
http://argonauta.pl/

(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz