środa, 17 lipca 2013

Podróże w czasie, dowody ?

Zapraszam państwa serdecznie na nową stronę zajmującą się tym jak i innymi tematami powiązanymi z nieznanymi zjawiskami, parapsychologią, ufo, atronomią, zakazaną archeologią, adres tego nowo otwartego portalu to: http://argonauta.pl/
Czy podróże w czasie są możliwe ? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć w kilku zdaniach. Do niedawna byłem bardzo sceptycznie nastawiony do twierdzeń o możliwości przemieszczania się poprzez jeden z wymiarów rzeczywistości zwany „czasem”. Jednak po ujawnieniu  (prawdopodobnie przypadkowym) artefaktu zegarka szwajcarskiego, znalezionego w chińskim grobowcu zacząłem się poważnie zastanawiać nad przyjęciem takiej możliwości. Przyjmijmy na chwilę, że ten zegarek faktycznie jest zegarkiem z naszych czasów, czyli z 20 wieku, i że znaleziono go faktycznie w chińskim grobowcu, który jak twierdzą archeologowie nie był otwierany od 400 lat.Można założyć kilka wersji skąd ten przedmiot z 20 wieku się tam znalazł:
1.    Ktoś go podrzucił archeologom podczas restauracji zabytku (archeolodzy twierdzą, że nie było możliwości takiego zdarzenia-świadkowie)
2.    Przedmiot został zmaterializowany-aportowany z przyszłości przez „magów chińskich” w dalekiej przeszłości.
3.    Przedmiot ten był w posiadaniu ludów które zbudowały chińskie piramidy, urządzenia nieznanego przeznaczenia, urządzenia wykorzystujące nieznane prawa fizyki oraz energie które nie zostały jeszcze odkryte. Zegarek został przeniesiony w czasie przez jedną z piramid chińskich.
4.    Zegarek został zostawiony przez „podróżników w czasie”-  ludzi z przyszłości.
5.    „Ktoś z UFO” zostawił go w przeszłości.
6.    Nieznane procesy fizyki czasoprzestrzeni spowodowały przypadkowe przemieszczenie się zegarka w przeszłość na tereny obecnych Chin (eksperymenty wojskowe ?)Każdy może dopisać dalsze punkty jeżeli ma jakieś inne pomysły. Występują następujące problemy i pytania związane z „podrożami przez czas:
Czy przemieszczanie się poprzez czas przedmiotów martwych jest takie samo jak istot żywych ? oraz "Paradoks dziadka"
 „Paradoks Dziadka”,  polega on na następującym rozumowaniu, podkreślam na „ROZUMOWANIU” ! Oto ten tzw paradoks:
Jeśli ktoś podczas podróży w czasie wstecz zabije własnego dziadka przed poczęciem swojego ojca, to ten ktoś się nie narodzi i nie odbędzie podróży w czasie i nie zabije własnego dziadka.
 Paradoks dziadka jest szczególnym przypadkiem sytuacji, gdy podczas podróży w czasie uniemożliwia się ją. Jednak jest proponowanych kilka rozwiązań tej sprzeczności, jaką jest paradoks dziadka, mających uczynić ją sprzecznością pozorną:
A - podczas podróży w czasie wstecz podróżnik przedostaje się tunelem czasoprzestrzennym do alternatywnego wszechświata, więc zabicie dziadka spowoduje jedynie to, że podróżnik nie narodzi się we wszechświecie, do którego się dostał i w którym zabił dziadka, a nie nienarodzenie się podróżnika we wszechświecie, z którego przybywa;
B - podczas podróży w czasie wstecz nie można dokonać niczego, co mogłoby ją uniemożliwić, gdyż nie zrobiło się tego w przeszłości; (również wskazuje się na niemożność zmiany tzw „lini świata”. Jeżeli ktoś jest zainteresowany mechaniką kwantową to niech wpisze w goglach zwrot „linia świata” Jest to zbór skomplikowanych twierdzeń na temat budowy naszej czasoprzestrzeni z punktu fizyki oraz mechaniki kwantowej.
Inną kwestią dotyczącą możliwości podróży w czasie jest istnienie wehikułu czasu.  Argumentem za tym, że on nie istnieje i nigdy nie powstanie, jest to, że w przeciwnym razie obecnie żyliby podróżnicy z przyszłości i dali tego świadectwo.
Spróbujmy tutaj trochę się zastanowić nad punktami A i B.
Punk A i B mówi nam o wszechświecie „fizycznie płaskim” czyli takim w którym istnieją prawa fizyki rozumiane przez istoty humanoidalne z planety Ziemia. Nie uwzględnia on pojęcia „Duch” i „Dusza” oraz Umysł. Jeżeli przyjmiemy za składowe naszej rzeczywistości, której doświadczamy te mało rozpoznane elementy, to wtedy pojęcie czasu staje się bardziej skomplikowane, mgliste. Ma to zasadnicze znaczenie dla naszego wywodu.  Możliwość podróży w czasie, jeżeli taka istnieje mogła by się okazać trudniejszym zadaniem ze względu na efekty występujące podczas takich podróży, efekty dotykające „Umysł i Ducha”. Nie znamy budowy rzeczywistości pod względem wielowymiarowości oraz budowy Człowieka jako zbioru Ciała, Umysłu, Ducha i Duszy. Czy przemieszczając się przez czas nie zostawia się Umysłu lub jego części w danej czasoprzestrzeni czy rzeczywistości !? Dziwne zbieżności z tym poglądem występują podczas spotkań z UFO III i IV stopnia, gdzie następuje zatrzymanie procesów myślowych, zmiana rzeczywistości wokół świadka bądź ofiary porwań przez UFO,  "podróżników poprzez czas" ?.
Jeżeli UFO są pojazdami podróżującymi przez czas i wywołującymi zmiany w naszej rzeczywistości w nas, w naszych umysłach (jako składowej tej rzeczywistości) a mające na celu dokonanie zmian w przyszłości przez dokonanie korekcji terazniejszości to ofiary tych „spotkań” oraz część lub cała ludzkość mogła by odczuwać dotkliwe konsekwencje wpływu tych zmian przyszłości. Objawiać by się one mogły w dziwnych zmianach psychiki danego człowieka, danej grupy ludzi. Nagłe wybuchy depresji lub stany społecznego niezadowolenia. Zmiana obecnej rzeczywistości tak by osiągnąć dany skutek w przyszłości może być przyczyną tak częstych wizyt UFO w naszym świecie.
Czy jest możliwe zabicie własnego dziadka w przeszłości przez podróżnika posiadjącego wehikuł czasu ? Jest to wysoce możliwe jeśli uwzględnimy niezależność Duchowo-Umysłową tej przemieszczającej się przez czas osoby. Osoba, człowiek z Umysłem, Duszą stanowi odrębną Istotę w tej rzeczywistości, osobny mini wszechświat. Dana osoba jest połączona z „fizycznym wszechświatem” swoim biologicznym ciałem. Jeżeli by się dany podróżnik znalazł w przeszłości i zabił swojego dziadka, jego ciało fizyczne, to mogło by nastąpić w wyniku tego zdarzenia szereg zjawisk Umysłowych które byłyby „zaworem bezpieczeństwa” (Stwórcy) przed zmianą przyczyny i skutku w obecnym wszechświecie, z którego wyruszył podróżnik zabójca. Efektem takiego zdarzenia mogłyby być zmiany w umyśle zabójcy, objawić by się mogła w postaci amnezji, problemów z zapamiętywaniem, w postaci zmiany osobowości, zabójca-podróżnik w czasie stałby się umysłowo kimś innym ! Przejął by inną osobowość, nie pamiętał by siebie jako tego, który wyruszył z zamiarem zabicia swojego dziadka, albo by pamiętał, ale jego ciało przedstawiałoby-zawieraoby inną osobowość, byłby to mechanizm zmiany Umysłu-osobowości tego kto by chciał zmienić rzeczywistość poprzez podroż w czasie. Po powrocie dany człowiek nie byłby sobą, rzeczywistość „fizyczna” tego osobnika pozostała by bez zmian, lecz „świadomość wasnej osobowoci” podróżnika zmieniła by się diametralnie.  Innymi słowy podrónik w czasie "zabiłby się" "zabiłby" swoją pamięć lub osobowość. (Czy dlatego nikt z podróżników nie dokonuje tego typu eksperymentów ?) Omawiany przypadek jest przypadkiem skrajnym, lecz opisującym możliwość wywołania zmian w przeszłości tak by ominąć „teorię paradoksu dziadka”. Najważniejsze w rozpatrywaniu możliwości podróży poprzez czas jest jaki model człowieka przyjmiemy. Człowiek jest elementem rzeczywistości, dlatego zmiana rzeczywistości przez składową czasu powinna mieć wpływ na nasz umysł i Duszę. Może to mieć potwierdzenie w kontaktach z UFO. Podczas wizyt ufonautów jak i po, występują zmiany osobowości, zmiany stanów umysłu porwanych. Czy jest to efekt zatrzymania czasu jaki obserwują ludzie w kontakcie z UFO podróżnikami  ?
Z filmiu który, obejrzałem dzięki linkowi na stronie innegomedium o tytule: „Podróż w czasie Ala Bieleka do roku 2137 i 2749 [PL] [FULL]”
...dowiedzieć się można , że opisuje ten pan (podróżnik w czasie) efekty jakie wywołać by mogła taka podróż, problemy z pamięcią, wizyta do/w alternatywnum wszechświecie (szpital z podobnym oprzyrządowaniem co dzisiaj), zaabsorbowanie innego umysłu(osobowości) z czasu, w którym się znalazł podróżnik !  Wielu tzw. przypadków podróżników w czasie opisanych przez badaczy, zawiera opisy problemów ze świadomością lub pamięcią tych, którym udało się przenieść na skali czasu. Wniosek z tego filmu wydaje się być taki, że problemy jakie napotkała przyszła ludzkość nie mogą być rozwiązane przez ich ingerencję w naszej rzeczywistości, ale przez poinformowanie nas o czymś, a poprzez to zmianę naszego myślenia ! Istota Niebiańska przybyła 2000 lat temu na Ziemię wyraznie i stanowczo nawoływała do „zmiany myślenia” ! Obecne tłumaczenia Biblii przekształciły ten zwrot jako „nawracanie się”… , nie wiem jaki cel mieli tłumacze w takim ujęciu tego zwrotu, ale oryginał w języku greckim mówi nam o „zmianie myślenia”.

Wersja oficjalna brzmi tak:
 "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" Ew. Marka 1-15

"nawracajcie sié" - w oryginale użyte słowo to: μετανοέω (metanoio) - Według Słownika Popowskiego znaczenie jest następujące: "zastanawiać się (po fakcie) , zmieniać myśl, odwracać myśl od czegoś" w dalszym przekształceniu znaczeniowym można to tlumaczyć jako: "żałować, nawracać się"


μετανοέω,v  \{met-an-o-eh'-o}
1) to change one's mind, i.e. to repent  2) to change one's mind for better, heartily to amend with abhorrence  of one's past sins    For Synonyms see entry 5862  Możliwe, że było to nieświadome wyrażenie by „nawracać się” w czasie, w linii czasu, by nasze życie biegło poprawnie do celu poprzez przyczynę i skutek ! Jak zwykle Vatykan oraz wtajemniczeni kapłani wiedzą więcej niż nas informują ! Ufo może wywierać na naszą cywilizację takie zmiany, że przyczyna i skutek przestają działać, następuje rozerwanie czasoprzestrzeni…?
Super Byt, który stworzył ten Wszechświat wbudował w niego „system” bezpieczeństwa, jest nim ukryta wiedza, (system religijny) która pozwala się wyzwolić od wpływu podróżników wykorzystujących wehikuły czasu, by dokonywać co jakiś czas zmian, lub próbować poprzez czas wpływać na nasze zachowania tak by osiągnąć nie rozpoznane dla nas swoje ukryte cele w ich świecie lub w przyszłości.
Istnieją badacze przeszłości, niezależni naukowcy, którzy poprzez swoje badania nad skrywaną wiedzą doszli do niezwykłych wniosków. Stwierdzają oni, że Super Byt oraz wybrane jednostki stały się podróżnikami poprzez czas, lub złamały dzięki swoim kontaktom z Niebem barierę czasu, takim badaczem jest Gary Stearman, wydał on ostatnio książkę o tytule: „Biblijni podróżnicy poprzez czas: Jak hebrajscy prorocy złamali bariery czasoprzestrzeni", tytuł w oryginale brzmi: „Time Travelers of the Bible: How Hebrew Prophets Shattered the Barriers of the Time-Space”.  Szczerze jestem ciekaw co autor odkrył na temat możliwości tych niezwykłych Świętych hebrajskich ? Oto okładka tej książki:


Dziwnym trafem w 2011 roku rząd chiński zakazał wyświetlania holiłudzkiego filmu o podróżach w czasie, jak wszyscy wiemy film ten przedstawiał naukowca oraz jego wynalazek zdolny przenosić się w czasie wraz z pasażerami, film nosi tytuł „Back to the future”, „Powrót do przyszłości”.  Nie będziemy się tu zastanawiać na oficjalnymi tłumaczeniami chińskich władz odnośnie tego zakazu, natomiast możemy się zapytać co posiada rząd chiński w swoich archiwach, że posunął się do takich środków prewencji, by uniemożliwić Chińczykom myślenie o możliwości istnienia podróżników zmieniających koleje losu dzięku wehikułom czasu ?Czy starożytni wiedzieli o możliwościach zmiany czasu, o możliwości wpływu na teraźniejszość i przyszłość poprzez ingerencję w przeszłość ? Czy piramidy z Giza nie są tym co miało bronić ludzkości przed zmianami dokonywanymi za pomocą wehikułów UFO ? Może piramidy wytwarzały pole obejmujące wszystkie wymiary, z których składa się rzeczywistość ?  Może część ludzkości obroniła się przed UFO manipulatorami i poszła innym torem rozwoju oraz rzeczywistości ? Temat jest skomplikowany i obejmuje swoim zasięgiem szereg dziedzin nauki, tutaj przedstawiłem kilka trudności związanych z tym ciekawym zjawiskiem jakim jest możliwość zmiany przyczyny i skutku za pomocą podróży w czasie. Rozpatrywanie tego zjawiska powinno obejmować wszystkie aspekty rzeczywistości, jak i człowieka, człowieka związanego z daną rzeczywistością, z rzeczywistością umysłu, Ducha, Duszy i ciała, którym się przemieszczamy w tej wielowymiarowej rzeczywistości. Rzeczywistość w której wielu żyje obejmuje płaską fizyczność składającą się z czterech wymiarów: długości, szerokości, wysokości i czasu. Wielu ludzi na ziemi nie jest w stanie uznać innego poglądu na otaczający nas świat. Na tej stronie dzięki wynalazkowi obecnej cywilizacji zwanym "siecią informatyczną", możecie się państwo zapoznać z "nieco inną" interpretacją historii jak i rzeczywistości...Zródło:
http://argonauta.pl/podroze-w-czasie-dowody/
http://wolnemedia.net/nauka/szwajcarski-zegarek-w-starozytnym-grobie/
http://esotericvoyage.com/blog/archeologists-in-china-baffled/


Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas Kindel

Archeo Matrix - więcej w Chrześcijańskie anamnesis


Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”. Jana 16,12-15


Obłudnicy! Zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Ew. Łukasza 12-56Zagadka wymiany wiadomości w czasie to trochę inny niezwykły temat ! Zjawisko przemieszczania się "czegoś" w czasie jest wysoce kontrowersyjne, a jednocześnie ciekawe, moglibyśmy przyjąć, że wysyłanie informacji poprzez czasoprzestrzeń jest możliwe, nie materii czy energii, ale samej niematerialnej informacji. Sytuacja w której na przykład komunikaty pochodzące z przyszłości przedostają się do innego czasu, mogła by być niebezpieczną i zagrażać stabilności miejsca lub ludzi ją odbierających. Zasada przepływu "czasowych przekazów" stać się by mogła w podobny sposób jak paradoks dziadka zagrożeniem, można by przesłać przykładowo informację, że istoty UFO pojawią się w danym momencie historii oraz w konkretnym miejscu, w takim wypadku ludzie mogli by się przygotować i zabezpieczyć przed uprowadzeniem. Mogli by się przygotować na taką sytuację ale przecież nie wierzą że kosmici istnieją ! (Ktoś się zabezpieczył przed taką sytuacją ! Dlatego wszystko związane z ufologią jest wyśmiewane ? Ufolodzy stali się wyklętymi naukowcami)  Jak mają się więc przygotować ? Może część ludzkości już jest zmieszana z NIMI ? Ktoś z przeszłości/przyszłości wysłałby wiadomość do danego punktu na skali czasu, by wyminąć lub obronić się przed kosmitami, jednak kto jest zdolny odebrać taką informację ? I czym ? Jaką technologią można odeprzeć atak genetyków ? Technologią duchową ! (technologia duchowa znajduje się w Biblii i pochodzi od Stwórcy)
Wydaje się, ze taki przekaz został wysłany do ludzkości i zdekodowany ! To nie wszystko, on został rozszyfrowany przez naukowców tej czasoprzestrzeni ! Trwało to długi czas bo od 1800 roku, jednak dzisiejsze doniesienia o porwaniach dały możliwość i środki do odczytania przesłania starożytnych Boskich Kontakterów, zwanych biblijnymi prorokami. W obecnych czasach braku stosowania należytej wiedzy duchowej, wielu jest sterowanych przez istoty demoniczne i ma za zadanie wyśmianie takich "wieści czasowych lub z poza czasu" jako izraelskich zabobonów lub ciemnogrodu chrześcijan ! Wielu proroków zostało zamordowanych z tego względu, że głosili informację przekazaną od Boga. Oto urywek przekazu z innego wymiaru:

"...To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się ONI przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną..." Księga Daniela 2:43

ONI czyli ufo istoty, obcy, demoniczne duchy, inteligencja bezcielesna, niematerialne istoty lub technologia kosmiczna mająca w sobie inteligencję...

"...W połowie lat 1970. zasugerowałem, aby do zjawiska UFO podchodzić jako do systemu kontroli, niezależnie od tego, czy to kontrola ludzka, obca czy zwyczajnie naturalna. Podobne systemy kontrolne znajdujemy wszędzie, m.in. w ziemskich, ekologicznych i ekonomicznych mechanizmach równowagi, które rządzą naturą. Niektóre z nich udało się nauce zrozumieć..."

Obca inteligencja stara się rozwinąć w nas nową formę zachowań i pragnień, może przyjmować różne formy pod, którymi ich się obserwuje, tworzy hybrydy będące częścią planu z lub przyszłości. Stworzenia hybrydalne mogą być już obecne w społeczeństwie i sterować nami w przeróżny sposób.

Bóg nie byłby prawdziwym Bogiem gdyby nie ostrzegł ludzkości, a to właśnie się stało poprzez proroków ! Jak można przypuszczać taki Super Byt - Najdoskonalszy, posiada w sobie miłość oraz miłosierdzie więc przesłał wiadomość do wybranych jednostek w przeszłości, w pewnym momencie czasu. Przekaz może być odebrany przez osoby, które są zdolne uwierzyć, które posiadają w sobie Bożego Ducha, prawdę, dobro i miłość.

Według Biblii DUSZA żyjąca - to ciało (ukształtowane z prochu ziemi-gliny) i DECH życia.


Pojęcia żelazo i glina odnosi się do ciał za pomocą których istniejemy w tym wymiarze, podczas gdy byty UFO posiadają inny rodzaj nośnika. Glina czyli proch ziemi to nasze ciało biologiczne. Odkodowanie przekazu z przyszłości albo z poza czasu  jest niezwykłą sztuką, tajemnicą utrzymywaną w "sejfie Biblii" Na czym polega różnica ICH żelaza od naszej gliny ? Tego nie wiemy w tej chwili. Jak wynika z filmu "Demoniczne UFO" nawet dla nich nie jest łatwą sztuką łączenie DNA żelaza z DNA gliny !


Atak UFO Fakty czyta lektor Polskiego Radia i Telewizji Adam Kędzierzawski
https://www.youtube.com/watch?v=OCA6qij52mo


Gary Stearman: Time Travelers of the Bible

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz