sobota, 14 stycznia 2017

Uwaga - Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !


Skupienie umysłu na czymś nosi nazwę "uwagi", jest to ogólne określenie wielu procesów poznawczych odpowiedzialnych za utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji lub innych zachowań psycho-cielesnych. Jest to też podtrzymywanie stanu oczekiwania na pojawienie się pewnych bodźców oraz odpowiednio zorganizowany przebieg danej czynności psychicznej, dbanie o to aby uboczne procesy go nie zakłócały, tak w skrócie można określić proces "uwagi". Jeśli skupimy naszą uwagę na duchowym wymiarze Biblii, a nie materialnym, to odkryjemy znacznie więcej zakodowanych tam informacji. Biblia jest księgą duchową, tak jak Bóg YHWH (Ew.Jana 4:24). Pod wydarzeniami historycznymi ukrywa się tam wiele z tajemnic widocznych tylko poprzez oko umysłu/ducha.

Pismo Święte jest nafaszerowane symboliką, dla znawców tematu to sprawa tak oczywista, jak tlen dla oddychania. Z tego powodu wielu ludzi nie rozumie Boskiego Przekazu, gubi się w gąszczu symboli, ich nie zauważa. Wybitny Polak i duchowy bohater zmagań z ciemną mocą ksiądz Natanek, to postać nietuzinkowa. Walczy w Bożej sprawie i jest w tej dziedzinie specjalistą. Nie lubi go wielu hierarchów, jest oskarżany i naciskany by nie głosić prawdy o tajnych bractwach. Dzięki swoim kontaktom (tak tak, kontaktom) ze światem nadprzyrodzonym, z aniołami, Duchem Świętym, Matką Boską i Jezusem skupia uwagę tam gdzie trzeba, na rzeczach które umykają innym. W jednym z kazań na temat masonerii i znamienia bestii wyjaśnia czym jest tajemniczy symbol z perspektywy duchowej.

To ważne, bo do tej pory odwracano naszą uwagę od duchowego wymiaru znaku, i kierowano ją ku materialnym wymiarom, jak urządzenia, tatuaże, chipy, czy inne. Otóż Maryja Dziewica, wysłanniczka Boga YHWH ("Wyższa forma Bytu") informuje w swoich przesłaniach, że tzw. "znamię bestii" powinno być rozumiane jako: taka modyfikacja ludzkich umysłów, by poprzez nie, jednostki ludzkie, masy, zachowywały się w sposób jaki chce szatan ! Stąd nie potrzeba, przynajmniej w pewnym okresie, by wszczepiać mikro urządzenia w ludzkie ciało. Wystarczy zainfekowanie, oznakowanie umysłów (psyche to w jęz. gr. dusza) odpowiednim "śladem - znacznikiem", powodującym, że wierzymy w coś, co jest produktem (naznaczonym) - lucyfera.

W wyniku "zatrucia" dane jednostki, bądz społeczeństwa, zachowują się tak jak tego chce diabeł i jego pomocnicy ! Proszę zobaczyć jak wygląda naukowa definicja "działania człowieka": "Działanie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, zaniechanie lub znoszenie), jeśli i o ile działający, bądź wielu działających, wiąże z nim pewien subiektywny sens" oraz działanie zbiorowe: "Działaniem społecznym jest takie działanie, którego znaczenie odnosi się do zachowań innych ludzi i jest na nie nakierowane" ! W biblijnej symbolice czyn (zachowanie) oznacza "rękę", natomiast "czoło" to umysł ! Proszę o tym pamiętać: "Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką?" Wyjścia 32:11
Mamy więc "wewnętrzny i zewnętrzny czyn", mamy "sens", a także "przyglądanie się innym ludziom", temu co robią. I teraz ci duchowo "oznakowani" (na umyśle - greckie psyche, to też "dusza" !) zachowują się w odpowiedni sposób do narzuconego im (szatańskiego) "znamienia-emblematu". Z tego względu wyróżniamy: aborcjonistów znakujących umysły innych by mordować nienarodzone dzieci, mamy satanistów znakujących ludzi młodych by ci się samo okaleczali (gender), są też tacy którzy prowadzą wykłady w celu opętania ludzi ideologią ewolucjonizmu, skutkującą nihilizmem, a także zarażających-znakujących homoseksualizmem. Można by opisywać jeszcze wielu innych, należących do armii bestii, ale poprzestańmy na tych kilku.

Każdy człowiek poszukuje wspomnianego wyżej "sensu". Jeśli nadzieje się na jednego (wstąpi do organizacji) z oznakowanych lub znakujących znamieniem bestii, to istnieje ryzyko, że sam zostanie oznakowany ! (Porównaj z "Działalność bogów, panów i bytów UFO"). Wymieniliśmy wcześniej, że zachowanie jest też modyfikowane przez spoglądanie na innych, co można określić jako tzw. modę/"postęp"/"nowoczesność". Tu możemy wymienić gigantyczny przemysł medialny, zajmujący się "pieczętowaniem" na skalę masową ! Z tej perspektywy słynne "znamię bestii" wygląda o wiele ciekawiej, a w wielu aspektach i sensowniej. Tu też należy wspomnieć o niewidocznych duchowych bytach, które zostały wspomniane w artykule pt.: "Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych, ich dotyk...", gdzie niewidzialne dla ludzkiego wzroku istoty, znakują wszystkich ludzi na świecie, co jest zgodne ze słowami Apokalipsy św. Jana 13:11, który napisał "I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło" - podkreślmy "wszyscy" !

Tą panoramę uzupełniają znakomicie słowa z Listu do Efezjan 6:12 "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich", lecz nie przeciągajmy, oddajmy głos wielkiemu Polakowi, bohaterowi, księdzu Natankowi, gdzie w audycji z cyklu "Poznajmy wroga", wyjaśnia sensacyjne objawienia.


Linki:
Biorąc pod uwagę wszystko co zostało tu napisane, pierwszym linkiem musi być UFO-Holizm

Inwazja Porywaczy Dusz
Tajemnicze "czwarte królestwo" tuż przed nami !
Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego
Działalność bogów, panów i bytów UFO
Czy poprawność exo polityczna pozwoli nam dojść do prawdy ?
Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a
Biblijne kody
Nadprzyrodzona transmisja – תפילין
Nowy Wspaniały Świat „charagma therion χαραγμα θηριον”
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Fatima i polscy duchowi matrixowcy
Zwolennik depopulacji zaproszony na ekologiczne seminarium w Watykanie
Tajemnice aż do tritos Uranos
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu
Polska popiera gender i aborcję wśród nieletnich? Cicha akceptacja rządu dla chorej ideologii
Prawdziwy Władca monolitów
Pro-homoseksualny duchowny odpowiedzialny za… katolicką etykę seksualną
Sygnały spoza chronos-u

Poniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":

Znamie bestii - Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, czesc IV, Ks. Natanek
W Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak "Obcy" umieszczają coś u porwanego ("znamię" ?), w obrębie "trzeciego oka"..., "standardowa procedura" podczas uprowadzeń do UFO.

Ufologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazy


Duchowy terroryzm lucyferian w Polsce

Wybory w cieniu tajnych bractw ?Stulecie Fatimy - Nowy kulturkampf - Krajski, Alex Jones 25.02.2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz