czwartek, 10 października 2013

Przedpotopowa Petra ?Zapraszam państwa serdecznie na nową stronę zajmującą się tym jak i innymi tematami powiązanymi z nieznanymi zjawiskami, parapsychologią, ufo, atronomią, zakazaną archeologią, adres tego nowo otwartego portalu to: http://argonauta.pl/

Cały artykuł "Przedpotopowa Petra" możecie państwo przeczytać pod tym linkiem: http://argonauta.pl/przedpotopowa-petra/


W kolejnym odcinku zagadek kataklizmu, który nawiedził Ziemię, proponuję przyjrzeć się starożytnemu miejscu zwanemu Petrą.
Będzie to przegląd zdjęć, na których zobaczycie państwo tajemnicze pozostałości (najprawdopodobniej) cywilizacji przedpotopowej. Temat jak zwykle jest kontrowersyjny. Dla tych z państwa, którzy przywykliście osądzać wszystko według ewolucjonistycznego dogmatu będzie to czymś nie do przyjęcia. Archeolodzy zapewne pozostaną niewzruszeni, określając moje pytania jako absurdalne nadużycie lub po prostu nonsens. Osobiście skłaniam się do tego by uznać te budowle jako niezwykłą pamiątkę przedpotopową, choć nie wykluczam innej możliwości.Moim skromnym zdaniem ślady pozostawione przez wodę potopu wydają się oczywiste. Wśród geologów i archeologów istnieje przekonanie o lokalnej powodzi wywołanej w czasach starożytnych przez Morze Czarne, jakoby jego wody przerwały cienką linię lądu w okolicach Istambułu, miejscu widocznym na pokazanym zdjęciu wlewając się do morza Śródziemnego,a to mogło wystąpić ze swoich brzegów zalewając okolice Petry.  Sądzę, że takie zdarzenie miało miejsce, lecz było to po prostu rezultatem globalnej powodzi, wody Morza czarnego przelały się do Morza śródziemnego w czasie opadania wód potopu. Możliwe także, że Morze Czarne wylało się w pózniejszych czasach popotopowych. Co było tego przyczyną ? Ekstremalne zmiany zachodzące ciągle w skorupie ziemskiej tuż po potopie, możemy spekulować, że jakieś "zbiorniki wielkiej odchłani" zapadały się ciągle jeszcze, nawet kilkaset lat po ustaniu potopu. Albo, że było to po prostu jak już wspomniałem bezpośrednie zalanie wodami globalnego kataklizmu. W tym miejscu zapraszam wszystkich zainteresowanych tajemnicami Morza Czarnego i okolic do obejrzenia tego wspaniałego filmu !
Dark Secrets of the Black Sea - Uncovering
http://www.youtube.com/watch?v=vKakFvlD5MM


Pokazane są tam niezwykłe archeologiczne rzeczy, a czasami ktoś sygnalizuje ogólno ziemski kataklizm..., osobiście obejrzałem ten film z perspektywy globalnego zdarzenia jakim był Biblijny potop, dopiero wtedy wszystko staje się jasne. Bardzo cenię takie filmy, wspaniale pokazują zagadnienia związane z tajemnicą Ziemian oraz zaginionych cywilizacji. W filmie naukowcy poruszają drażliwy temat datowania metodą węgla 14C, wątpliwych wyników uzyskiwanych na przedmiotach starszych niż 2000 tyś. lat !
Ważnym filmem jest również ten dokument, przedstawia on wielce ciekawe odkrycia z terenów Morza Czarnego, bardzo polecam !
Noah's Arc : Documentary on Evidence of Noah's Arc and the Great Flood .

http://www.youtube.com/watch?v=-g3p5A92juA

 Morze Czarne przed pootopem było wielkim słodkowodnym jeziorem, wskazują na to znalezione muszle słodkowodnych mięczaków. Poziom wody znajdował się znacznie niżej niż obecny, który jest wynikiem potopu. O tym i innych ciekawych odkryciach opowiada wyżej wspomniany film.Oficjalna nauka jak zwykle unika oglądu szerszej perspektywy oraz tysięcy śladów geologicznych, archeologicznych czy historycznych potwierdzających globalne zjawiska związane z gigantycznymi rozmiarami Biblijnej powodzi.

W przypadku Petry archeolodzy stwierdzają na podstawie śladów szczątków organicznych pozostawionych przez ludzi, że miejsce to było zasiedlone już w czasach "neolitycznych" 9000 tysięcy lat przed naszą erą. Te cudo architektoniczne jest przypisywane koczowniczym ludom zwanym Nabatejczykami, żyli oni w namiotach i mieli nagle z dnia na dzień stać się mistrzami architektury oraz posiąść cudowne możliwości technologiczne w wyniku, których "wykuli" te tajemnicze pozostałości. Oczywiście tak jak w przypadku Baalbek, tak i tu oficjalna nauka ewolucjonistyczna każe nam przyjąć teorię zdolnych ludzi, którzy przekraczają swoje możliwości, by osiągnąć coś co prawdopodobnie należy do świata przedpotopowego. Część z tych "wykutych" architektonicznych cudów była przerabiana przez Greków i Rzymian , część została naśladowniczo dorobiona w ramach przypisywania sobie po potopowych pozostałości jako zapomnianej historii danego narodu, co jest zrozumiałe znając naturę "wielkich" władców z różnych epok ludzkości czasów pomiędzy 2000 p.n.e. do 500 n.e.

Osobiście cenię to miejsce najbardziej ze wszystkich tajemniczych pozostałości świata starożytnego. Wywołuje ono u mnie uczucia związane z tymi, którzy zaprojektowali te "budowle", ich rzezbienia mają swoją tajemnicę, która rzutuje na umysł i odczucia. Ktoś bardzo dawno jakby przewidział, kulturę chrześcijańską, jakby czuł coś co ma związek z wysoką estetyką ludzkiego poznania. Ktoś kto tak rzezbił musiał być kimś niezwykłym, na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, ktoś posiadł niezwykłą wiedzę wykraczającą poza tą rzeczywistość. Czy były to w wielu miejscach Petry starożytne "wrota do innego wymiaru" ? Co kryły w czasach przedpotopowych mistyczne kolumnowe komnaty ? Czy była w nich specjalna "aparatura" międzywymiarowa ? Czy spełniały jeszcze inną funkcję dla tych określanych mianem bogów ? Czy były miejscem kontaktów z innym światem, przejścia do innego świata/wymiaru ?

Czy były w końcu drogą/bramą do tego świata ?! Miejscem kontaktu ?


 Na tym zdjęciu widać rozmiar tych "budowli", czlowiek jako porównanie wielkości.
 Oto kilka zdjęć pokazujących okolice tego miejsca.

Przejdzmy do zagadnień związanych z tematem tego bloga, a występujących w tym jakże niezwykłym miejscu stworzonym przez wysoko rozwiniętą cywilizację nadludzi. Gdy sobie uświadomimy, że miejsce to jest dziełem tak niezwykłej cywilizacji, stanie się to dla nas kolejnym krokiem by zrozumieć jak niesamowici byli to ludzie, jak cudownie kulturalni, jak wspaniale rozumieli rzeczywistość.

Oto zdjęcia wskazujące, że miejsce to było prawdopodobnie zniszczone przez zjawiska geologiczno katastroficzne zwane Biblijnym potopem.

Na zdjęciach widać niszczące działanie wstrząsów geologicznych oraz zasypanie rumoszem skalnym/błotem przez siłę nacierającej wody.Gdybyśmy przyjęli, że wody potopu niosą ze sobą olbrzymie ilości szczątków, a w przypadku potopu Biblijnego, którego wody wytrysnęły z "wielkiej odchłani" niosły ze sobą gigantyczne ilości błota, to taki materiał moglibyśmy śmiało nazwać "papierem ściernym" czy płynnym "pilnikiem" ! Moim zdaniem to co obserwujemy w Petrze, na jej "budowlach" to pozostałości działania wody oraz wszelkiego rodzaju szczątków razem z drobinami piasku. Są to zdjęcia wskazujące na dzialanie "wody ściernej"

Zagadką pozostaje kwestia nieregularności uszkodzeń widocznych na tych "budowlach"  Praktycznie nie można przewidzieć działania wody niosącej ze sobą wszelkiego rodzaju materiału, takie wyjaśnienie widocznych zniszczeń wydaje mi się najlepszym i najbardziej logicznym. Rodzaj uszkodzeń wskazywałby na działanie wody oraz pływających w niej szczątków.  (Możliwe są też i inne wyjaśnienia jak atak jakimś rodzajem broni przedpotopowej/popotopowej latających Viman...)Na tym zdjęciu jest to działanie wody czy innego czynnika ?


...dalsze zdjęcia to wyrazne dzialanie "wody ściernej"
Po prawej stronie na dolnym pierwszym zdjęciu zacieki..., po lewej stronie zdjęcia trochę lepsza kondycja skał..., cóż mogło doprowadzi do tego typu "zacieków" ? Wydaje się, iż są to pozostałości długotrwałych opadów deszczu pierwszej fazy potopu Noego. Wielu badaczy sądzi, że ogromna ilość erupcji wulkanicznych mogła doprowadzić do wytworzenia się tzw. kwaśnych deszczy. Kwaśne deszcze - zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarrkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.


tu widać znakomicie dzialanie wody (kwaśnej) ! duża ilość zacieków...

Dwa zdjęcia z dużą ilością zacieków (potopowych ?, potop trwał rok, "A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. (...) przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię. I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki"  Ks. Rodzaju 7:10-13)

W Potopie wystąpiły różne typy erozji. Erozja spowodowana 40-dniową ulewą, dotyczyła głównie gleby i luźnych osadów takich jak piaski i gliny i niewąptliwie zapoczątkowała erozję skał. Woda (często kwaśna) opadająca na powierzchnię ziemi zmierzała ku niższym partiom gruntu, niosąc oczywiście pewną ilość materiału sedymentacyjnego i wspomagając w ten sposób dalszą erozję, a to wskutek turbulencji i tarcia. Następnie tworzyły się strumienie, które z kolei łączyły się w rzeki, a wskutek znacznego spadku erodowały swe łożyska w głąb, dając początek głębokim wąwozom. Wąwozy takie powstają czasami nawet w ciągu kilku godzin. W przypadku bezprecedensowej ulewy Potopu działalność erozyjna deszczu bez wątpienia ogołociła znaczne połacie lądów z gleby, piasków i żwirów, pozostawiając po sobie przeważnie nagie skały, zwłaszcza
w wyżej położonych partiach skorupy ziemskiej.

"Papier ścierny z wody"


Drzwi do "nikąd" , "Gwiezne Wrota""Papier ścierny z wody" Napotkać można w skalnym podłożu zaokąglone krawędzie otworów, skutek działania czynnika "wody ściernej"Niezwykły widok ze specjalistycznej przedpotopowej "wnęki", do czego służyły te niezwykłe miejsca ? co to za działalność przedpotopowych mistrzów zapomnianej wiedzy ?


Ten element wskazywać by mógł na to, że projektanci mieli coś wspólnego z hinduskimi elementami architektury ?

Kto stworzył tak wyrafinowane cuda architektoniczne ? Wydaje się, że pozostawiono swego rodzaju "podpis", lub raczej znak do czego to miejsce służyło. Spotkać można ten znak także w innych miejscach na kuli ziemskiej przedpotopowej.

oto ten znak pochodzacy z Ameryki południowej:
Pierwsze zdjęcie u dołu starożytny "Egipt" (zapewne przedpotopowy)

Tu zdjęcie z Peru, "schodkowe" symbole w miejscowości Tiwanakua tu ten znak w miejscowości Petra:

 prawy i lewy, dwa górne rogiTu widać mocno zerodowane miejsce wraz z tajemniczą wszechobecną symboliką "schodów"


 Symbolizować on może schody do i z "nieba", czyli działalność innowymiarową. O ile w przypadku megalitycznego muru z Ameryki południowej mamy pewność, że jest to budowla przedpotopowa, o tyle w przypadku Petry ktoś może zarzucić iż jest to znak wtajemniczonych kamieniarzy, naśladujących przedpotopowe elementy zapomnianej wiedzy. Starożytni Grecy z pewnością wznosili znakomite budowle, z wielką klasą prezentując wysoki poziom kultury, ale czy wszystko należy tłumaczyć w ten sposób ? Ciężko będzie rozpoznać, które części pochodzą od przedpotopowej super cywilizacji, a które z epoki wtajemniczonych dzieci Noego ?
Ważne zdjęcie ! Proszę zobaczyć w lewej części zdjęcia, jakim sposobem lub jaką maszyną zdzierano skałę ?! Olbrzymie ślady jakiegoś rodzaju technologii szlifiersko-zdzierającej ! Nie ma tam żadnej rzezby lub pomieszczenia wydrążonego we wnętrzu ! Jest to po prostu prawdopodobnie poszerzenie miejsca lub przygotowanie do dalszej działalności "budowlanej"
We wpisie "Zakazana historia megalityczna" do przeczytania tutaj:

 napomknąłem o niepowtarzalności elementów budowlanych wykorzystywanych w tajemniczych konstrukcjach pozostawionych przez naszych cudownych przodków z cywilizacji życia. Tym razem także proponuję się zastanowić na kilkoma elementami "ciągłej nierówności" linii prostych, czy niekonsekwencji konstrukcyjnych mogących być elementem specjalnie implementowanym, celowym "błędem", czy w końcu nieumiejętnością wykorzystywania maszyny "wiercąco-szlifujacej". W tym miejscu, krytycy zarzucić mogą takim twierdzeniom, iż są ryzykowne bo krzywizny oraz niedoskonałości wskazywać mogą na wykorzystanie dłut i przecinaków w sposobie wykonania tych niezwykłych pozostałości. Część z tych nierówności można by przypisać działaniu "ściernej wody"  Osobiście opowiadam się za twierdzeniem, że większość dzieł dających wrażenie wysokiej kultury ich wykonawców pochodzi z przed potopu i została wykonana przez zaawansowaną cywilizację Viman. Przypomne więc elementy, które wydawać się mogą powtarzalnością "maszyny" szlifierskiej

na tym elemencie także widać dzialanie "wody ściernej"


W tym miejscu muszę wspomnieć, iż w Efezie, Biblijnej miejscowości leżącej obecnie na terenie Turcji  występują te same elementy zdobnicze co w Petrze ! Czyżby Efez był miejscem gdzie pozostało kilka wspaniałych przedpotopowych budowli, następnie wykorzystanych przez Greków ? Z pewnością takie podejrzenia wydają się dla tradycyjnych archeologów obrazoburcze, ale dlaczego miałoby by tak nie być ?
Zresztą Petra jest też bogata w niesamowicie piękne zdobnictwo-detale, czy w przypadku Petry było to dziełem przedpotopowych architektów ? Czy Efez w jej najpiękniejszym budowlanym wykończeniu (petropodobnym) jest przedpotopową pozostałością przypisaną Grekom ? Większość budowli Petry nie posiada posągów ludzkich, a tam gdzie są mogą być (prawdopodobnie są) dziełem Greków lub Rzymian..., 

Oto kilka zdjęć z pozostałości Efezkich ( w wielu miejscach wydają się być "ztarte ścierną wodą"):


Zgodnie z legendą (jest tylko legenda !) założycielem miasta był Androklos. Przed wyprawą do Jonii, otrzymał od wyroczni wskazówkę dotycząca miejsca założenia miasta. Miało ono powstać w miejscu, które "wskaże jemu ryba i dzik". Zgodnie z mitem, na wzgórzu Pion (Panaır Dağ), niedaleko ujścia rzeki Kaystron, spotkał przy ognisku rybaków piekących ryby. Jedna z ryb podskoczyła a rozpryskujące się iskry zapaliły pobliskie zarośla. Ogień spłoszył kryjącego się w nich dzika. Wypełniając przepowiednię Androklos w tym miejscu, na północnym zboczu góry Pion, założył swoje miasto. Oczywiście częściowo odbudowano miasto, częściowo dobudowano, ale czy nie było to miejscem przedpotopowych zgliszcz ?
Święty Paweł podczas swoich podróży misjonarskich, najprawdopodobniej trzykrotnie gościł tu i nauczał. Podobno najdłużej przebywał w mieście w latach 55-58, (przez około 2,5 roku). Rosnąca liczba osób przyjmujących nową wiarę spowodowała zmniejszenie zamówień związanych z kwitnącym na tym terenie kultem Artemidy. Nie spodobało się to rzemieślnikom, którzy podburzeni przez Demetriusza urządzili manifestację w teatrze podczas głoszenia nauk przez św. Pawła. Tłum, wykrzykujący hasło Artemida z Efezu jest wielka!, wzbudził zamęt w teatrze i porwał tam kilku towarzyszy św. Pawła. Po tych wydarzeniach św. Paweł opuścił Efez (Dzieje Apostolskie 19,8-20,1) Chrześcijaństwo w Efezie jednak przetrwało. Do gminy chrześcijańskiej w Efezie św. Paweł skierował jeden ze swóich Listów. Z Efezem jest związana postać św. Jana Ewangelisty który zgodnie z tradycją tu przeżył ostatnie trzy lata życia i napisał swoją Ewangelię. Św. Jan osiedlił się w Efezie wraz z matką Jezusa Maryją, którą sprowadził, zdaniem niektórych badaczy, wraz z św. Pawłem do Azji Mniejszej z Jerozolimy. Wyjazd prawdopodobnie był spowodowany nasilającymi się prześladowaniami chrześcijan żyjących w tym mieście w latach 37 – 45. Na wzgórzu Coressus, w powyżej ruin Efezu, znajduje się niewielka kapliczka wybudowana na fundamentach domu, w którym, zgodnie z legendą, zamieszkała Maria. Niesamowite, że wydarzenia te miały miejsce w prawdopodobnym przedpotopowym mieście !

Archeo Matrix - więcej w Chrześcijańskie anamnesis


Dalsze elementy Petry...:
Teatr w Petrze – jeden z największych obiektów w Petrze, mieszczący od 6 do nawet 10 tysięcy widzów; został wybudowany najprawdopodobniej w I w. n.e. (według oficjalnej nauki), za panowania Aretasa IV. Uważa się, że został on znacznie rozbudowany po zajęciu Petry przez Trajana. Czy aby wszystkie elementy tej "budowli" są wykonane przez tych z I wieku naszej ery ? Tutaj należy zadać ciąle aktualne pytanie kto "wyrzezbił", albo "wdrążył" tak wielką dziurę z tylkoma stopniami, proszę zwrócić uwagę na "mur-ścianę" z wnękami ! Jaka maszyna jest zdolna do takich szlifów ?!, czy nie taka jaka zostala zaprezentowana w tym opracowaniu ?!
, czy wykonawcy tego teatru byli to jak podają "zródła" ludzie z I w. naszej ery ? Odpowiedz na to pytanie pozostawiam państwu...
zacieki wykonane przez "papier ścierny wody" ? to by można przypisać Nabatejczykom...

 Budowla przedpotopowa ? Czy może staro egipska pozostałość z elementami przedpotopowymi ? "Starożytni Egipcjanie" "budowali" także na ruinach popotopowych, wykorzystywali do tego bloki i elementy skalne z ruin budowli przedpotopowych, zostało to wielokrotnie udowodnione przez niezależnych badaczy i archeologów !

 Niektóre cechy tych budowli wprawiają mnie w zachwyt nad tymi, którzy zakodowali coś niesamowitego w ich specjalnym kodzie budowlanym, coś z wyższej matematyki, coś z ciągów Fibonnaciego..., a jednocześnie coś jakby europejskiego...
Wnętrze jednego z wielu "wykutych" pomieszczeń
Ślad po efekcie "stojącej wody", na jakimś etapie opadania wód proces ten się zatrzymał, a pozostawiony ślad jest dowodem na utrzymywanie się jej poziomu przez dłuzszy czas...Miejscowość Madain Saleh (Przepraszam wszystkich za pomyłke, poprzednio napisalem, że jest to Petra, Madain Saleh znajduje się bardzo blisko Petry i reprezentuje prawie identyczną sztukę, dlatego pomyłka)

Madain SalehMapa pokazująca tą samą technologię i te same architektoniczne cuda, fioletowy kolor znacznika to jest właśnie Madain Saleh, czerwony Petra. Miejsce to zostało pokazane lepiej pod koniec tego wpisu.
 dalsze kilkanaście zdjęć ukazujących okolice i tajemnicze miejsca z Petry...

Widok z góry na otaczające tereny Petry...
Przedstawiam państwu pozostałość przedpotopowej cywilizacji odnalezioną w Portugali. Jest to znakomity przykład, że ta sama cywilizacja zbudowała Piramidy z Giza oraz większość znakomitej jakości megalitycznych budowli występujących na różnych kontynentach. Cywilizacja Viman posiadała technologię pozwalającą na takie odwierty i na takie wyciananie skał. To samo obserwujemy w Ameryce południowej czy "starożyrnym Egipcie".

SANTUÁRIO DE PANÓIAS


Odwierty starożytnych...


Madain Saleh, miejsce gdzie ktoś posiadając niezwykłą technologię drążył skały w sposób identyczny co w Petrze !

"Schody"


Proszę zobaczyć jak ważny jest ten znak-symbol, jak głębokie rzezbienia !The Real Reason Behind The Great Flood And Noah's Ark!

http://www.youtube.com/watch?v=I9I5xf5t6fE 

Published on Jan 10, 2013


Piramidy z Giza - dowody na globalny kataklizm


Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis - KLIKNIJ


Teoria ewolucji to wielke zwiedzenie ludzkosci - dr Thomas KindelNeolithic houses in the Polish lowlands (Neolityczne domy na terenach Polski), najnowszy artykuł archeologiczny na stronach anglojęzycznych.)

Cudowna chałupa, z dala od zgiełku miast i ich straszności !
Rewolucja neolityczna – proces przechodzenia ludzkości od łowiectwa-zbieractwa i koczownictwa do produkcji żywności, czyli rolnictwa i hodowli oraz do osiadłego trybu życia, trwający w naszym kręgu cywilizacyjnym w latach ok. 10000-4000 p.n.e (osobiście nie traktuje tych danych czasowych poważnie !, metody datacji za pomocą węgla 14C są po prostu błędne) Polska popotopowa jest napewno ciekawym tematem, jesteśmy potomkami Noego i jako tacy mamy swoje miejsce w tym świecie.

[...]W odniesieniu do okresów najmłodszych w archeologii metoda (radiowęglowa [moje]) ta staje się za mało precyzyjna w stosunku do oczekiwań, w niektórych przypadkach dokładna analiza stratygraficzna położenia pobieranych do badania tą metodą próbek drewna wykazywała bez żadnych wątpliwości ich wczesnośredniowieczną metrykę. Datowanie tych próbek metodą C14 wskazywało NA OKRES RZYMSKI. Opisany przykład datowania grodziska w Szeligach metodą archeologiczną i radiowęglową jest powszechnie znany.”

... no i już wiemy skąd się wzięła ta kalibracja odmładzająca metodę C14, takie np. Szeligi są z czasów rzymskich.

Dalej pan J. Poleski zaleca ostrożność wobec tej metody.

„Potwierdzeniem słuszności tego zalecenia może być porównanie datowania tej samej konstrukcji jednego z wałów starszej fazy wczesnośredniowiecznego grodu w Trzcinicy metodą dendrochronologiczną i radiowęglową (Gancarski 2003). Okazało się, iż wał datowany dendrochronologicznie na lata 80-te VIII w. (rok 780 [moje]) w świetle analiz radiowęglowych został zbudowany w okresie od 868±77 do 1045±53 (daty kalibrowane). W przypadku opisanych datowań raczej nie ma mowy o pomyłce, ponieważ próbki do datowań obiema metodami pobrane zostały z tych samych fragmentów belek.”

A gdyby nie kalibrować datowań radiowęglowych to czy by się jednak nie zgadzały bardziej z datą dendrochronologiczną? Jest to raczej argument przeciwko kalibracji.  Chyba wyraźne 100 letnie oddzielenie kultury przeworskiej od kultur wczesnośredniowiecznych to zwykła wizja archeologiczna wynikająca z sztucznego archeologicznego datowania znalezisk. W Naszowicach odkryto słowiańską ceramikę z swastykami i krzyżami na denkach tak jak to było u tzw. Awarów naddunajskich i przeworczyków. Praca była pisana w różnym czasie bo pan J. Poleski podaje różną ilość wydatowanych dendrochronologicznie obiektów raz mówi o tylko dwóch innym razem o 10.  Dla mnie kontynuacja zasiedlenia w żadnym wypadku przez badania naukowe też archeologiczne nie została wykluczona. A, że niektórym się wydaje, że słowa Lugii czy Harowie to słowa obce to wynika z kompletnej ignorancji i braku znajomości słowiańskich dialektów. 

Nasi archeolodzy najpierw datuja obiekt radioweglowo, a potem, na oko "poprawiaja" jego rzymska metryke C14, na wczesne sredniowiecze... by pasowala do godlowsko-kokowskiej doktryny (?). 

Zgaduje ze w przypadku obiektow k. przeworskiej, metryka C14 nie jest "poprawiana" i w ten sposob uzyskuja 100 lat "pustki" - ktora sami tworza[...]

Polskie piramidy są starsze od Egipskich (co to ma znaczyć ?! to oni wiedzą jak stare są piramidy ? wszystko mają ustalone, uniformistyczne umysły rządzą w świecie ustalonym-zestalonym ewolucjonistycznie...)

Cudze chwalicie swego nie znacie. Na Kujawach w miejscowości Izbica Kujawska możemy odwiedzić niesamowite miejsce gdzie znajdują się prastare megalityczne grobowce nazywane „Polskimi Piramidami „. Budowle powstały w okresie neolitu (ciekawe skąd to wiedzą?) przez zamieszkałe pradawne ludy, zamieszkujące nasze ziemie. Grobowce są dużo , dużo starsze od tych rozsławionych piramid egipskich. Konstrukcja budowli została stworzona z wielkich kamieni polodowcowych i drewnianych bali, całość wyglądem przypomina piramidę w kształcie trapezu. 


W okresie neolitu kończy się epoka kamienia łupanego (bajki ewolucjonistyczne opowiadają) , w tym okresie też kończą się długo trwałe wędrówki plemion i zaczynają inny osiadły tryb życia (po dotarciu tu ludów przybyłych z Arki Noego, czyli z równiny szinear). Rozkwita rolnictwo i wytwórstwo narzędzi rolniczych , krajobraz ziem zmienia się nie do poznania. Ludzie budują wioski , bydło hodowlane pasie się na łąkach z wiosek powstają grody i powstaje sztuka ludowa taka jak wytwórstwo naczyń ceramicznych i wyrób metalowych czy kamiennych ozdób. Prastare plemiona zaczynają stawiać obiekty religijne, przy których gromadzą się i odprawiają obrządki religijne. Jednak nie wiadomo dlaczego kilka tysięcy lat temu mieszkańcy pradawnej Polski obrali taki kształt grobowców.(o czegoś nie wiedzą !)


Podobne obiekty odnaleziono w dwóch maleńkich wioskach kujawskich – Wietrzychowicach i Sarnowie. Wiek monumentalnych grobowców określa się na 5,5 tysiąca lat. Pochodzą z neolitycznej ery pucharów lejkowatych.Na miejscu zobaczymy pięć ogromnych kurhanów-największy ma 115 m długości, w części czołowej ma ponad dwa metry wysokości i 10 m szerokości (!) Kształt kurhanów to wydłużony trapez, stopniowo zwężający się, o obniżającej się wysokości, aż do kilkunastu cm.dr Kent Hovind - DVD nr 6 - Teoria HovindaProszę się zapoznać z tym wpisem gdzie zebrałem najważniejszą wiedzę umożliwiającą wyciągnięcie wniosków o przyczynach potopu oraz Aniołach ingerujących w ludzkość, jest to kulminacja całego bloga oraz wiadomości tu zawartych:
http://popotopie.blogspot.com/2014/04/zagadka-ludzkosci-przedpotopowych-ile.html 
Linki:
Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis
Dziwny jest ten świat, jeszcze bardziej dziwny był przedpotopowy
Ucieczką jest Bóg Starożytny
Starożytne drogocenne perły
Narzędzia psycho technologii ?
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Przejścia przez duchowe bramy – ale dokąd ?"
Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
Życie na Ziemi zostało zaprojektowane i stworzone od podstaw, ewolucja to naukowa religia

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell


Sensacja – znaleziono dinozaura z dobrze zachowaną skórą
"Fragmenty szczątków dinozaurów zostały przeniesione do muzeum, gdzie zostały starannie skatalogowane. Naukowcy pracujący w muzeum od razu zrozumieli, że mają do czynienia z czymś zupełnie niezwykłym. Zazwyczaj odnajdywane są kości i zęby, które są zniekształcone. Najwięcej dinozaurów znaleziono w Chinach, ale większość była „spłaszczona”. Ten znaleziony w Kanadzie jest doskonale zachowany. Pikanterii dodaje fakt, że zachowała się także skóra! „To nie jest tylko szkielet” - powiedział pracownik muzeum, lekarz Caleb Braun. „Mamy dinozaura”. Jego skamieniałości wywołały poruszenie wśród paleontologów na całym świecie. Wszyscy są zaskoczeni, jak dobrze zachowały się szczątki. Dinozaur jest w takim stanie, jakby padł kilka tygodni temu. „Nigdy nie widziałem czegoś takiego”- dodał naukowiec." Całość w linku powyżej albo tu: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/sensacja-znaleziono-dinozaura-z-dobrze-zachowana-skora


6 komentarzy:

 1. oj post gigant, wielki szacunek!

  ja mam takie zdanie co do petry itd., a więc widać tam ślad wielkiej energii
  podejrzewam, że doszło do konfliktu - możliwe, że jest to sprawka wiman...

  wiele budowli nie dokończonych, tak jakby Petra miała być kryjówką, teraz pytanie czy to wielka bitwa była przed potopem czy po...

  w każdym razie w przyszłym roku planuje zwiedzić to miejsce!

  OdpowiedzUsuń
 2. szkoda ze nie podajesz kontaktu do siebie chętnie bym przedyskutował argumenty na temat podawanych przez ciebie faktów.
  pozdrawiam
  powracajacy@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Petra przypomina starożytne lotnisko.

  OdpowiedzUsuń
 4. Petra wygląda jak starożytne lotnisko.

  OdpowiedzUsuń
 5. "teatr na 10 tysięcy widzów" wiem, że to oficjalne stwierdzenie kliki archeologów. tylko nikt z nich nie wytłumaczy skad te 10 tysięcy, czy tylko 5 przyszło?? zdjęcia lotnicze - wszędzie pustynia i ledwo jakas licha trawa, skwar i zar z nieba.... dziwni byli tamci ludzie, co najwyżej (wg Kliki) byli pastuchami ale budowali amfiteratry dla 'duchów'. kuli dla zabawy mega budowle w litej skale, ot tak wycinali wzory, rowki i wszystko w skale - dla zabawy. poganiacze kóz i wielbłądów... KTO nam ŚCIEMNIA przecież to kłamstwo! Petra i te wszystkie niby pustynne ruiny to kiedyś tętniące zielone miasta z tysiącami mieszkańców... zabitych w wodach potopu

  OdpowiedzUsuń
 6. Starożytne lotnisko, podoba mi się ta interpretacja. Szkoda tylko że Klika archeo ma inne zdanie. a gdyby oni zyli na poziomie jak my, latali, mieli statki pasażerskie i kurorty? i taka Petra to kurort w skałach? a potem potop zmył wszytsko i wszystkich.

  OdpowiedzUsuń