sobota, 4 marca 2017

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan


Nie ma najmniejszej wątpliwości, że państwa należące do cywilizacji chrześcijańskiej, głownie USA, w latach 50 i 60-tych podjęły działania psychologiczne, których efektem było stworzenie programu dezinformacji w obrębie fenomenu UFO, a ten miał na celu zmylenie rywali w wyścigu zbrojeń, przedstawiając fałszywe, mylne opinie o pozaziemskim pochodzeniu wojskowych obiektów latających i związanych z nimi tzw. kosmitów oraz ich działaniem na ludzi. Te dezinformujące starania prowadzili wyszkoleni w wojnie informacyjnej funkcjonariusze i żołnierze służb specjalnych. Sporo obserwacji UFO w postaci ruchomych świateł można wyjaśnić rzadkimi zjawiskami atmosferycznymi. Równie wiele przypadków jest wynikiem pomyłek, błędów urządzeń pomiarowych oraz świadomych oszustw. Jednak bardzo duża grupa zdarzeń nie daje się prosto wytłumaczyć; są to prawie zawsze zeznania świadków, a przede wszystkim gromadzona przez ufologów informacja o wzięciach. 

Te ostatnie są najbardziej sensacyjną wiedzą. Pochodzącą często z sesji hipnotycznych. To z nich dowiadujemy się o przedziwnych zdarzeniach, w których uczestniczyli ludzie i ufonauci. Jak i w ziemskiej rzeczywistości, tak i tam mamy do czynienia z programem dezinformacji. W wielu przypadkach Obcy nie chcą ujawnić swojej tożsamości, a bardzo często wspomnienia "świadków" są po prostu „wgranym w pamięć ofiary filmem”, narzuconą "pamiątką", mającą za zadanie dostarczenie do zbiorowej społecznej świadomości określonych poglądów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że dzięki temu Obcy sterują ludzkimi zbiorowiskami, czy wręcz narodami, zwłaszcza kierunkiem naszego cywilizacyjnego „rozwoju”. Istnieją filozoficzne prądy, ale i hinduskie księgi, z których można się dowiedzieć, że w innych światach, we Wszechświecie, istnieją wszelkiego rodzaju wynalazki, że wszystko co tylko możemy pomyśleć już zostało tam zrealizowane, najwspanialsze technologie, jak i najczarniejsze scenariusze horrorów.


Gdyby tak było, to w całym kosmosie powinny istnieć także siły zdolne nadzorować wszelkie zamieszkałe światy oraz wszelkie inteligencje. Tego typu zadanie, jak i istoty, mogły by nosić miano „Obserwatorów-Watchersów”. Nadane im przez Istotą Nadrzędną – Stwórcę uprawnienia, stawiają ich w wyjątkowej roli. Chyba już nikt nie będzie zaskoczony tym, że Biblia informuje nas o tego rodzaju stworzeniach. Dodatkowo określając je mianem „Czuwających” ! Jakże niezwykła wizja wszechświata jest przed nami roztaczana, jak wielką tajemnicę zawiera w sobie Boski Przekaz Pisma Świętego ? Nie jest on typową space operą, z gatunku Hollywood, ale tajemnym zbiorem przekazów duchowych, skierowanym ku wszystkim tym, którzy są zdolni przyjąć je duchem, zwłaszcza w pokorze ogromu Wszechświata i mocy stwórczej Inteligentnego Projektanta. 

Z takiej perspektywy „świat” (w starogreckim „kosmos”, albo "Tritos uranos", czy "paradeisos") jest pełny niebiańskich inteligencji, mających w gwiezdnym ładzie swoje miejsce i zadania. W tym kontekście można tłumaczyć jeden z najbardziej przedziwnych wersetów Biblii, który informuje nas o bliżej nieokreślonych: „Zwierzchnościach”, „Władzach”, „rządcach świata ciemności i tajemniczych „pierwiastkach duchowego zła”, znajdujących się „na wyżynach niebieskich” ! Ale nie tylko to, jest w nim miejsce na bitwę nie cielesną - duchową. To wszystko o czym wspomnieliśmy zawarte jest w Liście do Efezjan 6:12. Dlatego proponujemy obejrzeć dwa filmy, gdzie znani Amerykanie, jak i wybitny Polski duchowny, opisują kosmiczno ziemskie zmagania - Efezjan 6:12

(...)Boska ciemność jest „niedostępną światłością"[1Tym. 6:16], w której, jak się powiada, zamieszkuje Bóg. Jest ona niedostrzegalna w swej przemożnej jasności i niedostępna w nadmiarze jej nadsubstancjalnego światła. W tej światłości przebywa każdy, kto zasługuje na to, by poznawać i oglądać Boga. I przez to właśnie, że nie widzi i nie poznaje, prawdziwie odnajduje się w tym, co jest ponad wszelkim oglądem i ponad wszelkim poznaniem. I wie już wtedy sam z siebie, że to, co boskie, przekracza świat rzeczy postrzeganych i dających się pojąć, i głosi za prorokiem: „zbyt dziwna jest dla mnie Twoja wiedza, zbyt wyniosła: nie mogę jej pojąć"[Ps 139:6]. Podobnie mówi się o boskim Pawle, że poznał Boga, gdyż wiedział, że Bóg jest ponad każdym rodzajem poznania i ponad wszelką wiedzą. Stąd też głosił, że: „drogi Jego są niepojęte i wyroki nieprzeniknione'", „dary niewysłowione", a „Jego pokój przewyższa wszelkie wyobrażenie"(...) cytat: Tajemniczy Ojciec Kościoła


Linki:
Pierwszy to Ogrodnicy, siewcy, rybacy, myśliwi i żniwiarze

O "wgranym filmie" pisaliśmy w UFO-Holizmie
"...najczarniejsze scenariusze horrorów" - "Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle." Ew. Mateusz 10:28 - Któż jest tak mądry, aby...
Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
Dodatkowo o ciężkiej walce duchowej, do pewnego stopnia "przedziwnej", bitwie ostatecznej, opowiada urywek z filmu pt. "Czy UFO jest wśród nas ?" - proszę obejrzeć od 18min. 12sek.
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

Polska popiera gender i aborcję wśród nieletnich? Cicha akceptacja rządu dla chorej ideologii
Czy gorszej jakości produkty z zachodnich supermarketów w Europie Wschodniej mogą być częścią planu depopulacji?
Pro-homoseksualny duchowny odpowiedzialny za… katolicką etykę seksualną
Odnaleziono mityczne wagony ze złotem !
Sygnały spoza chronos-u
Tajemnice zakazanej archeologii - Total recall jest możliwy !
Raport o „islamofobii” w Polsce, czyli jak powoli wprowadzać prawo szariatuPoniżej trzy artykuły w tematyce "chwastów":Międzynarodowy okultystyczny UFO-komintern
https://www.youtube.com/watch?v=nl9xcIBVGgI


Kosmiczna wojna Baal Zebula z chrzescijanstwem - Marzulli, Stearman, Natanek
Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii
https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaDmp93nQWielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!
Istota Nachasza i jego atak na ludzkość - dr Michael HeiserSensacyjne wideo i jednocześnie potwierdzenie, trzeba to stanowczo podkreślić, sporej części treści zawartych w artykule pt. "Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.3)". Te czaszki nie przedstawiają istot Homo sapiens sapiens ! To nie były istoty ludzkie, takie jakie znamy z podręczników biologii !

The Star Children Skulls Of Peru 4 mar 2017
https://www.youtube.com/watch?v=WgBrGzPstB8
Dodatkowo proszę sprawdzić interesujące wideo Alexa Jonsa, w którym pokazane zostały grupy lewackich rewolucjonistów, jak widać są to osoby mogące z powodzeniem zaliczać się do jednostek opętanych, zgodnie z chrześcijańskimi zasadami oraz definicją.
Liberal Snowflake Exorcism Caught On Tape

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz