poniedziałek, 27 marca 2017

Inwazja Porywaczy Dusz


Portal PCH24 od pewnego czasu promuje akcję "Wyrzuć Telewizor". Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi na medialną psychomanipulację. Jednym ze środków prowadzących do obezwładnienia mas stał się telewizor. Jeżeli oglądamy nie to co trzeba, lub stacje nadające "całą prawdę całą dobę", to możemy zostać poddani praniu mózgu ! W najgorszym przypadku zostaniemy zainfekowani złą duchowością, która wprowadzi w nas, w nasze ciała i umysły, rzeczy niepożądane. W ten sposób staniemy się poddanymi globalnej dyktatury.

"Inwazja łowców ciał" to amerykański horror science-fiction w reżyserii Philipa Kaufmana z 1978 roku, ta produkcja jest remakiem filmu "Inwazja porywaczy ciał" z 1956 roku. W pierwszym z wymienionych chodzi o ludzkość, która zostaje zaatakowana przez kosmitów, ci przybywają na Ziemię w postaci zarodków pasożytujących na roślinach. Po osiągnięciu dojrzałości są one w stanie skopiować osobę, która ich dotknie. Zmienieni ludzie okazują się całkowicie pozbawieni uczuć. Co ciekawe podobne rzeczy są opisywane w raportach ufologów ! Ale nie tylko to, możemy zauważyć wiele podobieństw w działalności prawdziwej Inwazji Porywaczy Dusz należących do tajnych bractw  !


Z tego względu należało by się zastanowić czy humanoidy rządzące obecnie światem i Polską to ludzie ?! Oczywiście pod względem fizycznym wyglądają na homo sapiens, lecz czy są nimi naprawdę ?! Odnośnie tworzenia sobowtór przez ufonautów, przypomnijmy co o tym mówią czołowi ufolodzy: Gdy podczas seansu Xavier mówił o swoim sobowtórze sporządzonym przez istoty, które go porwały, Carole Ramis użyła słowa "klon". Jest to jasne, że odnosiło się to do nowej techniki dziedziny inżynierii genetycznej zwanej "klonowaniem", oznaczającej tworzenie jednej lub więcej istot w oparciu o kod genetyczny zaczerpnięty z pojedynczej macierzystej komórki. Nie sądzę jednak, żebyśmy mieli do czynienia z tą metodą w przypadku Xaviera. Uważam, że doszło tutaj do reprodukcji, na co wskazuje obcięcie mu włosów. Jego włosy zostały tak wyskubane, że musiał następnego dnia udać się do fryzjera, aby doprowadzić je do porządku. Gdy w pełni zdał sobie sprawę z istnienia swojego sobowtóra, sama myśl o tym fakcie napawała go przerażeniem i jednocześnie oburzeniem. Nieustannie zadawał sobie pytanie: W czym mógł uczestniczyć? Dlaczego go wykonano? W jakim celu?


Komentarz Gordona Creightona wydawcy Flying Saucer Review: "Jeśli chodzi o problem "sobowtórów", nie muszę dodawać, że nie jest to pierwszy przypadek, o jakim słyszeliśmy. Weźmy chociażby przedstawiany już na łamach naszego pisma [Flying Saucer Review] przypadek Antonia Alvesa Ferreiry. Od początku dziejów historii spotkać można przykłady obecności tych demonicznych istot pośród nas, które wyczyniają z nami różne dziwne rzeczy. Czy można się dziwić, biorąc to pod uwagę, tak dużej ilości nieporozumień, porażek i katastrof, od których się roi w naszej historii! Wystarczy tylko rozważyć inne możliwości zdarzeń, aby ujrzeć to wszystko we właściwym świetle! Znanych jest z historii kilka przypadków, kiedy na jej scenie pojawiały się ni stąd, ni zowąd nie tylko "sobowtóry", ale także różni nieznani osobnicy, odgrywając czasami decydujące role w punktach zwrotnych naszych dziejów. I to nie zawsze z pożytkiem dla nas."


W artykule "Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana" zostało wspomniane, iż "Środkami do zniewolenia i wyprodukowania armii duchowych demonicznych obłąkańców są telewizja, nazywana przez Steva Quayla "piekłowizją", z jęz. ang. "Hell vision" (także "piekielnym holiłudem" z jęz. ang. "Hell wood", zamiast hollywood-em), demoniczna "kultura", sztuka i odpowiednie media internetowe. Quayle nie nazywa części obywateli, zwłaszcza rządzących elit ludzmi, ale nierozpoznanymi istotami. Jest to zgodne z raportem ufolog Karli Turner, o tym też wspomina w swoich kazaniach Ks. Natanek, czy doktor Krajski w jego wykładzie o wprowadzaniu istot duchowych w ludzkie ciała. Świat jest w sidłach złego, przygotowano, i dalej się to robi, duchowe wojsko, które ma stoczyć bój "w wielkim dniu Boga Wszechmogącego" Apokalipsa 16:13." Telewizja w znacznej mierze stała się narzędziem zniewolenia społecznych mas. Za ogólnoplanetarną psychomanipulacją stoją siły, którym wcale nie zależy na dobru wspólny,m, ale wspólnym złu !


Głównym celem diabła jest to, by nas zniechęcić, wystraszyć i zmęczyć – abyśmy się odwrócili od Jezusa i nie przyjęli od Niego daru zbawienia. Gdy zaczynamy wchodzić w żywą relację z Jezusem, w relację miłości – uczymy się patrzeć na różne sytuacje naszego życia przez pryzmat tej miłości. To wytrąca szatanowi wszelkie argumenty z rąk, ponieważ w miłości nie ma miejsca dla lęku, który jest okazją dla złego, by nas „skubać”. Dlatego wielką mądrość powiedział św. Jan – „W prawdziwej miłości nie ma lęku” (1 J 4, 18) Zgodnie z tym papież Jan Paweł II mówił:

"Obserwując aktualną sytuację w świecie stwierdzić trzeba, że w sposób szokujący szerzy się zło w wielorakich społecznych i politycznych przejawach: od nieładu społecznego po anarchię i wojnę, od niesprawiedliwości po przemoc wobec drugiego i jego unicestwienie. By wytyczyć własną drogę wśród przeciwstawnych nacisków dobra i zła, rodzina ludzka koniecznie musi czerpać ze skarbu wspólnego dziedzictwa wartości moralnych, otrzymanego w darze od samego Boga. Dlatego do tych, którzy zdecydowani są zwyciężać zło dobrem, św. Paweł kieruje zachętę, by postępować szlachetnie, bezinteresownie, z wielkodusznością i umiłowaniem pokoju (por. Rz 12,17-21).(...)By wprowadzać pokój, zwyciężając zło dobrem, trzeba zwrócić szczególną uwagę na dobro wspólne oraz jego formy społeczne i polityczne. Kiedy bowiem na wszystkich płaszczyznach krzewi się dobro wspólne, krzewi się pokój. 


Czyż osoba może się w pełni realizować, nie uwzględniając swej natury społecznej, czyli bycia “z” innymi i “dla” innych? Dobro wspólne dotyczy jej z bliska. Dotyczy z bliska wszystkich form, w jakich wyraża się społeczna natura człowieka: rodziny, grup, stowarzyszeń, miast, regionów, państw, wspólnot ludów i narodów. Wszyscy w jakiś sposób uczestniczą w budowaniu dobra wspólnego, w stałym poszukiwaniu dobra bliźnich, tak jakby chodziło o nasze własne dobro. Ta odpowiedzialność spoczywa w szczególności na władzy politycznej na każdym szczeblu jej sprawowania, ponieważ jest ona wezwana do tworzenia tych wszystkich warunków społecznych, które pozwalają człowiekowi na integralny rozwój własnej osoby i ułatwiają go.(...)

...Jednakże wizje zdecydowanie upraszczające ludzką rzeczywistość przekształcają dobro wspólne w zwykły dobrobyt społeczno-ekonomiczny, odbierają mu wszelkie ukierunkowania transcendentne i pozbawiają go jego najgłębszej racji bytu. Tymczasem dobro wspólne ma również wymiar transcendentny, ponieważ to Bóg jest ostatecznym celem dla swoich stworzeń. Chrześcijanie wiedzą ponadto, że Jezus ukazał w pełnym świetle realizację prawdziwego dobra wspólnego ludzkości. Ku Chrystusowi zmierza i w Nim osiąga szczyt historia: dzięki Niemu, przez Niego i ze względu na Niego każda ludzka rzeczywistość może znaleźć całkowite spełnienie w Bogu..."


Linki:

http://www.pch24.pl/wyrzuc-telewizor-,50353,i.html

"W Paryżu grupa teologów, kanonistów i filozofów organizuje konferencję pod tytułem „Detronizacja papieża: teologiczne przesłanki, modele kanoniczne, konstytucyjne wyzwanie” (Deposing the pope: theological premises, canonical models, constitutional chalenge). Uczestnicy sympozjum będą się zastanawiać nad tym, w jaki sposób pozbawić stanowiska papieża, głoszącego „fałszywą, a nawet heretycką naukę”. Calość tu: http://www.bibula.com/?p=94706Inwazja porywaczy dusz
9/11 - Wielka Amerykańska Operacja Psychologiczna - Klucz PL]
https://www.youtube.com/watch?v=BE2a4Q3bhm0środa, 15 marca 2017

Taktyka małych kroków


Spora część poszukiwaczy prawdy dostrzega w historii ludzkiej cywilizacji anomalie. Pojawiają się one na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat. Można je zauważyć w pradawnych opowieściach, starożytnych rejestrach, ale i w dziejach najnowszych. Jedną z najlepszych książek w temacie polskich przedziwnych historycznych nieprawidłowości, jest szalenie interesująca praca o tytule „Baśń jak niedźwiedź” - Tom II", jej autor Gabriel Maciejewski, skumulował w swoim dziele ogromną ilość zaburzeń "historycznej czasoprzestrzeni". Polska od 15 wieku była coraz bardziej sterowana z zewnątrz. Do tego celu służyły nie tylko środki fizyczne, ale i moce nadprzyrodzone !
Rewelacyjna książka Coryllusa powinna być pozycją obowiązkową w szkole podstawowej, lub średnich. Sprawa nieprawidłowego odczytywania historii najnowszej ma swoje zródło. Wielu badaczy jest przekonanych, że jest nim oderwanie się od prawdy Chrystusa i zgodnie z Pismem Świętym podążanie za tym, który ma w swojej oszukańczej mocy kulę ziemską (1 Jana 5:19), jest nim " wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat" Apokalipsa 12:9


Niestety w Polsce, tak jak i innych rejonach tej planety, mamy tych, którzy dali się uwieść. Są to jednostki które bardziej, lub mniej świadomie, wprowadzają tajemniczy plan "małych kroczków". Najbardziej znanymi polskimi demaskatorami zamysłu istoty niewidzialnej dla ludzkiego wzroku są: doktor Krajski, profesor Zwoliński oraz Ks. Natanek. To dzięki ich pracy możemy poznać sprytną taktykę "małych kroczków".

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej w Tv Trwam
Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016
O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...
Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !
Fatima i polscy duchowi matrixowcy
Nowy Wspaniały Świat „charagma therion"
Europol skonfiskował ogromny arsenał broni w Hiszpanii 16/03/2017
Kalifat za morzem
Kukiz’15: Tradycja OUN-UPA jest nie do zaakceptowania. Po czyjej stronie stanie PiS?
Opat klasztoru na górze Athos: „Grecja wkrótce stanie się krajem muzułmańskim"
Czy gorszej jakości produkty z zachodnich supermarketów w Europie Wschodniej mogą być częścią planu depopulacji?
Pro-homoseksualny duchowny odpowiedzialny za… katolicką etykę seksualną
Niewidzialne małe kroczki
Zawsze i wszędzie ten sam klej - superglue
Inwazja porywaczy duszGeneralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych potwierdził słuszność praktyk podmiotów leczniczych, które przekazują do Sanepidu informacje o niezaszczepionych dzieciach. Inspektor stwierdził, że praktyka ta wynika wprost z obowiązującego prawa.Do biura GIODO napływają skargi i zapytania rodziców niezaszczepionych dzieci odnoszące się do sposobu działania podmiotów leczniczych, które przekazują do powiatowych inspektorów sanitarnych dane pacjentów, którzy nie wykonali obowiązkowych szczepień ochronnych. W ocenie rodziców, to naganna praktyka.Zgoła odmiennie takie działanie podmiotów leczniczych ocenił GIODO, który stwierdził, że „przepisy prawa wprost je do tego zobowiązują, a przygotowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych opinia jednoznacznie to potwierdza”.„Ta decyzja GIODO budzi kontrowersje i pokazuje, że firmy, które osiągają miliardowe zyski na szczepionkach mają się dobrze. I to bardzo! Decyzja o udostępnianiu danych osobowych tych pacjentów, którzy nie decydują się na szczepienia to uderzenie w wolność jednostki i rodziny” – skomentowała telewizjarepublika.pl http://www.pch24.pl/nieszczepione-dzieci-na-celowniku-panstwa--ich-dane-musza-byc-przekazywane-do-sanepidu,50403,i.html#ixzz4cEA3Ryb8


Chipy, dane osobowe i totalna kontrola - 20.03.2017
https://www.youtube.com/watch?v=dmAEWb_9uu8
WAT o tajnych broniach kontroli umysłu - 22.03.2017
https://www.youtube.com/watch?v=7EPibxU9NcAsobota, 4 marca 2017

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan


Nie ma najmniejszej wątpliwości, że państwa należące do cywilizacji chrześcijańskiej, głownie USA, w latach 50 i 60-tych podjęły działania psychologiczne, których efektem było stworzenie programu dezinformacji w obrębie fenomenu UFO, a ten miał na celu zmylenie rywali w wyścigu zbrojeń, przedstawiając fałszywe, mylne opinie o pozaziemskim pochodzeniu wojskowych obiektów latających i związanych z nimi tzw. kosmitów oraz ich działaniem na ludzi. Te dezinformujące starania prowadzili wyszkoleni w wojnie informacyjnej funkcjonariusze i żołnierze służb specjalnych. Sporo obserwacji UFO w postaci ruchomych świateł można wyjaśnić rzadkimi zjawiskami atmosferycznymi. Równie wiele przypadków jest wynikiem pomyłek, błędów urządzeń pomiarowych oraz świadomych oszustw. Jednak bardzo duża grupa zdarzeń nie daje się prosto wytłumaczyć; są to prawie zawsze zeznania świadków, a przede wszystkim gromadzona przez ufologów informacja o wzięciach. 

Te ostatnie są najbardziej sensacyjną wiedzą. Pochodzącą często z sesji hipnotycznych. To z nich dowiadujemy się o przedziwnych zdarzeniach, w których uczestniczyli ludzie i ufonauci. Jak i w ziemskiej rzeczywistości, tak i tam mamy do czynienia z programem dezinformacji. W wielu przypadkach Obcy nie chcą ujawnić swojej tożsamości, a bardzo często wspomnienia "świadków" są po prostu „wgranym w pamięć ofiary filmem”, narzuconą "pamiątką", mającą za zadanie dostarczenie do zbiorowej społecznej świadomości określonych poglądów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że dzięki temu Obcy sterują ludzkimi zbiorowiskami, czy wręcz narodami, zwłaszcza kierunkiem naszego cywilizacyjnego „rozwoju”. Istnieją filozoficzne prądy, ale i hinduskie księgi, z których można się dowiedzieć, że w innych światach, we Wszechświecie, istnieją wszelkiego rodzaju wynalazki, że wszystko co tylko możemy pomyśleć już zostało tam zrealizowane, najwspanialsze technologie, jak i najczarniejsze scenariusze horrorów.


Gdyby tak było, to w całym kosmosie powinny istnieć także siły zdolne nadzorować wszelkie zamieszkałe światy oraz wszelkie inteligencje. Tego typu zadanie, jak i istoty, mogły by nosić miano „Obserwatorów-Watchersów”. Nadane im przez Istotą Nadrzędną – Stwórcę uprawnienia, stawiają ich w wyjątkowej roli. Chyba już nikt nie będzie zaskoczony tym, że Biblia informuje nas o tego rodzaju stworzeniach. Dodatkowo określając je mianem „Czuwających” ! Jakże niezwykła wizja wszechświata jest przed nami roztaczana, jak wielką tajemnicę zawiera w sobie Boski Przekaz Pisma Świętego ? Nie jest on typową space operą, z gatunku Hollywood, ale tajemnym zbiorem przekazów duchowych, skierowanym ku wszystkim tym, którzy są zdolni przyjąć je duchem, zwłaszcza w pokorze ogromu Wszechświata i mocy stwórczej Inteligentnego Projektanta. 

Z takiej perspektywy „świat” (w starogreckim „kosmos”, albo "Tritos uranos", czy "paradeisos") jest pełny niebiańskich inteligencji, mających w gwiezdnym ładzie swoje miejsce i zadania. W tym kontekście można tłumaczyć jeden z najbardziej przedziwnych wersetów Biblii, który informuje nas o bliżej nieokreślonych: „Zwierzchnościach”, „Władzach”, „rządcach świata ciemności i tajemniczych „pierwiastkach duchowego zła”, znajdujących się „na wyżynach niebieskich” ! Ale nie tylko to, jest w nim miejsce na bitwę nie cielesną - duchową. To wszystko o czym wspomnieliśmy zawarte jest w Liście do Efezjan 6:12. W tym kontekście proponujemy obejrzeć dwa filmy, gdzie znani Amerykanie, jak i wybitny Polski duchowny, opisują kosmiczno ziemskie zmagania - Efezjan 6:12

(...)Boska ciemność jest „niedostępną światłością"[1Tym. 6:16], w której, jak się powiada, zamieszkuje Bóg. Jest ona niedostrzegalna w swej przemożnej jasności i niedostępna w nadmiarze jej nadsubstancjalnego światła. W tej światłości przebywa każdy, kto zasługuje na to, by poznawać i oglądać Boga. I przez to właśnie, że nie widzi i nie poznaje, prawdziwie odnajduje się w tym, co jest ponad wszelkim oglądem i ponad wszelkim poznaniem. I wie już wtedy sam z siebie, że to, co boskie, przekracza świat rzeczy postrzeganych i dających się pojąć, i głosi za prorokiem: „zbyt dziwna jest dla mnie Twoja wiedza, zbyt wyniosła: nie mogę jej pojąć"[Ps 139:6]. Podobnie mówi się o boskim Pawle, że poznał Boga, gdyż wiedział, że Bóg jest ponad każdym rodzajem poznania i ponad wszelką wiedzą. Stąd też głosił, że: „drogi Jego są niepojęte i wyroki nieprzeniknione'", „dary niewysłowione", a „Jego pokój przewyższa wszelkie wyobrażenie"(...) cytat: Tajemniczy Ojciec Kościoła


Linki:
O "wgranym filmie" pisaliśmy w UFO-Holizmie
"...najczarniejsze scenariusze horrorów" - "Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle." Ew. Mateusz 10:28 - Któż jest tak mądry, aby...
Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?
Dodatkowo o ciężkiej walce duchowej, do pewnego stopnia "przedziwnej", bitwie ostatecznej, opowiada urywek z filmu pt. "Czy UFO jest wśród nas ?" - proszę obejrzeć od 18min. 12sek.
Kosmiczna wojna Baal Zebula z chrzescijanstwem - Marzulli, Stearman, NatanekWielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!
Sensacyjne wideo i jednocześnie potwierdzenie, trzeba to stanowczo podkreślić, sporej części treści zawartych w artykule pt. "Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.3)". Te czaszki nie przedstawiają istot Homo sapiens sapiens ! To nie były istoty ludzkie, takie jakie znamy z podręczników biologii !

The Star Children Skulls Of Peru 4 mar 2017
https://www.youtube.com/watch?v=WgBrGzPstB8
Dodatkowo proszę sprawdzić interesujące wideo Alexa Jonsa, w którym pokazane zostały grupy lewackich rewolucjonistów, jak widać są to osoby mogące z powodzeniem zaliczać się do jednostek opętanych, zgodnie z chrześcijańskimi zasadami oraz definicją.
Liberal Snowflake Exorcism Caught On Tape


środa, 22 lutego 2017

Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?


Wieża Babel to olbrzymia budowla, która według Księgi Rodzaju miała być wznoszona przez zjednoczoną ludzkość w krainie Szinear, była realizowana jako znak, dzięki któremu ludzie „nie rozproszą się”. Znak przeciwny zamiarom Boga YHWH. Dlatego Jahve sprzeciwił się temu. Pomieszał budowniczym języki, dzieląc ludzi na różne narody, by przez to uniemożliwić budowę "konstrukcji". Nie tylko to, na podstawie analizy Pisma Świętego badacze informują nas, że Bóg przydzielił każdej nacji odpowiednich Elohim/bogów/aniołów ! Niestety z jakichś przyczyn bogowie nie wywiązali się z zadania, doprowadzając podzieloną ludzkość do demoralizacji i upadku.


Wtedy Bóg porzuca nadzieję, że wyznawać go będą wszyscy ludzie, zamiast tego wiąże się szczególnie z jednym z narodów, który Sam powołał do istnienia. Tradycja rabiniczna uznaje budowę wieży Babel za przejaw buntu przeciwko Bogu. Budowę miał nadzorować Nimrod, którego imię wiązane jest ze słowem „mered” – bunt. Według legend rabinicznych celem budujących było obalenie, a nawet zabicie Boga. Podobnie, a nawet tak samo, ma się sprawa z Nową Wieżą Babel, budowaną przez iluminatów. Zdaniem specjalistów, analizujących zamierzenia globalistów, ich celem jest nie tylko połączenie rządów w jeden, ale i zjednoczenie z siłami nadprzyrodzonymi, które walczą z Bogiem (Proszę posłuchać Steva Quaile w rozmowie z Tomem Hornem).
Aby przejść dalej musimy zacytować kilka urywków Pisma Świętego, dotyczących „wojska niebieskiego”: Ks. Daniela 8:10 - Biblia Warszawska: "Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich". Biblia Tysiąclecia: "Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je". Biblia Gdańska: "I wyrósł aż do wojska niebieskiego, i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd, i podeptał ich"

Dzieje Apost. 7:42 - Biblia Warszawska: "Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela?" Biblia Tysiąclecia: "Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w księdze proroków: Czy składaliście Mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści, domu Izraela?" Biblia Gdańska: "I odwrócił się Bóg i podał je, aby służyli wojsku niebieskiemu, jako napisano jest w księgach prorockich: Zażeście mu bite i inne ofiary ofiarowali na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?"

Ew. Łukasza 2:13 Biblia Warszawska: "I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących..."

Objawienie Jana 19:11-19 - "I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem."

"Wojsko niebieskie" nigdy nie odnosi się do ludzi, ale zawsze do aniołów Bożych albo do ciał niebieskich jak gwiazdy. Jeżeli są wojska to oznacza, że są przeciwnicy, wrogie siły, że trwa walka ! Możliwe, że nie tylko na planetach kosmosu, w innych światach, ale w innej rzeczywistości. "...Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego" Ks. Daniela 10:13 (Biblia Warszawska). Blokada, zmagania trwały dwadzieścia jeden dni ! Dopiero anioł Michał utorował drogę do strefy Ziemi !


Może warto w tym momencie wspomnieć, że w przypadku Ufo porwania Bety i Barneya Hillów, istoty z pojazdu NOL były ubrane w wojskowe uniformy. Nie przesądzając, czy ufonauci (Watchersi-Obserwatorzy) tego przypadku stoją po stronie YHWH, czy nie, może to sugerować, że brali udział w jakichś nadnaturalnych działaniach militarnych. Nadnaturalnych, czyli duchowych. Gdyby byli oddziałem pochodzącym od "rządców świata ciemności", lub "pierwiastków duchowych na wyżynach niebieskich", to możemy przypuszczać, iż wspierają swoich ziemskich pomocników, a ci, na przykładzie choćby Jean-Claude Junckera, powołują się na nich oficjalnie, i to nie żartem. UFO-soni (masoni) wierzą w nich jako ich duchowych pomocników, ujawniających im swoje tajemnice ("nauki demonów" 1 List Tymot. 4:1).

W Polsce oprócz budowy Nowej Wieży Babel będziemy dodatkowo budować strzelnice, ma to być projekt przywracania Polakom wolności. Jednak w czasach coraz bardziej społeczeństwa bezgotówkowego, wszechobecnej inwigilacji znamienia bestii Nowego Babilonu, ustawy 1066  i ataku wrogich sił duchowych, może się okazać, że fizyczna broń to tylko pozory swobody i niepodległości. By wykończyć Naród Polski wystarczy odpowiednio przygotować i wprowadzić wyżej wspomniane środki zniewolenia, a są one ciągle, bez ustanku na terenie Polski wdrażane. PiS procesu babilońskiej globalizacji nie zatrzymał, może go spowolnił, antyludzki plan wojny z Bogiem cały czas w Polsce jest realizowany, momentami wydaje się, że jest z tym coraz gorzej.  Jeżeli polskojęzyczne marionetki globalistów za czasów rządów platformy były całkowicie zrobotyzowane, to w większości te z PiSu są po prostu inteligentne, wprowadzając odgórne zalecenia delikatnie, lub przymykając na nie oko. Zdaniem pana Kuzmiuka: "nie możemy być w każdym sporze na czele tych, którzy się czemuś sprzeciwiają...", co wprost oznacza oddanie pola wrogom. Tym dla których najważniejsze są ludzkie dusze !

Trzech wybitnych Polaków - proponowanych jako ministrowie do prawdziwie polskiego rządu, po wyborach 2019. Od lewej: prof. Jerzy Robert Nowak, prof. Waldemar Chrostowski i redaktor Michalkiewicz.

Rozmyślając o Polsce z punktu duchowego, rozważając Polskę jako ziemskie królestwo Jezusa, można dojść do kilku wniosków. Po pierwsze jesteśmy jeszcze ostoją chrześcijaństwa, choć bardzo marną, słabą i chwiejną, ale jednak. Po drugie przepowiednia zawarta w Dzienniczku świętej Faustyny daje nam nadzieję na świetlaną przyszłość,  ta podczas duchowej okupacji naszej Ojczyzny jest czymś bardzo wartościowym. Po trzecie: istnieje plan dla Polski, który ma wspomnianą szansę zaprzepaścić, jest to plan duchowej dezintegracji i fizycznej eksterminacji Polaków, o nim opowiadają doktor Krajski, czy profesor Zwoliński. Mamy jednak szansę na rozwinięcie skrzydeł, jest ona uzależniona od tego czy będziemy posłuszni Królowi Królów - Chrystusowi. To On jest władcą wszelkich posunięć w tym wymiarze, tych politycznych również. "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje." (Dzienniczek. 1732)

Jak czytamy, mamy być posłuszni Jego woli. Można przypuszczać, że pierwszą rzeczą w duchowo wolnej Polsce powinna być dobrze przeprowadzona intronizacja Chrystusa na Króla Polski, zgodnie z Jego instrukcjami ! Nie mamy rozważać, albo się zastanawiać, jak to zrobić, czy po swojemu, ale uczynić to zgodnie z procedurą, z Jego rozkazem ! Niestety akt ten został przeprowadzony niezgodnie z wytycznymi Nieba, dlatego słusznie podejrzewa się, że został celowo „sprofanowany” ! (Patrz film "SPISEK przeciwko INTRONIZACJI, Michał Krajski, 26 stycznia AD 2017")

Stąd istnieją silne przesłanki, by nie uważać Polski za wolną w sensie duchowym, nie jesteśmy zdolni zrobić „prostej rzeczy” więc nie jesteśmy posłuszni Jego woli, choć jeśli nie jesteśmy duchowo (a dusza w biblijnym starogreckim to psyche) wolni, to nie mamy w pełni wolnej woli, jakże wtedy możemy wykonać Jego polecenie ? Z innej strony, politycy PiS to wybrani przez część Narodu jego przedstawiciele, mają mandat, tylko czy pozwala on im na skryte działania, mające w dalszej perspektywie za cel zniewolenie społeczeństwa ? Czy jest szansa na wyjście z impasu ? Sytuacja geopolityczna może na to pozwolić, ale o tym za chwilę.W Powyższym urywku Dzienniczka 1732 jest mowa o przygotowaniu świata na przyjście Zbawiciela. Tu możemy dogłębnie się zastanawiać kiedy to szczególne wydarzenia będzie mieć miejsce. Jest to też problem interpretacji Apokalipsy św. Jana. Ks. Natanek sugeruje, że wiek XX to czas, w którym objawili się czterej Jezdzccy Apokalipsy, mieli wyruszyć na koniach przed Sądem Ostatecznym. Według jednej tradycji imiona czterech jeźdźców to: Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć, a te były szczególnie widoczne w czasie ostatnich wojen i totalitaryzmów. Spora grupa badaczy dowodzi, że wspomniane nieszczęścia były zaplanowane przez finansowe i tajne organizacje USA. Wiele na to wskazuje, dlatego mogli byśmy się pokusić o stwierdzenie, iż wiemy w którym „momencie Biblii się znajdujemy”. Pewności jednak w tej kwestii nie będzie, przynajmniej oficjalnie, sprawa symboliki budzi wiele kontrowersji.

Z punktu duchowego bardzo niebezpieczne są wspomniane (banksterskie) grupy odsysu energii życiowej, te najbardziej szkodliwe potrafią wypić z ludzi wszelką nadzieję, doprowadzając do depresji i chorób („Bo życie ciała jest we krwi” – Ks. Kapł 17:11). Niestety pan Morawiecki chce sprowadzić najgorszą z nich wszystkich, wampira totalnego ! Jeżeli do tego dojdzie to możemy na to spojrzeć z punktu spisku intronizacyjnego, byłby to pierwszy „owoc niosących światło postępu i nowoczesności”, efekt ukrytych anty polskich działań, rodzaj kary za niepoprawne ukoronowanie. Podobną sytuację mieliśmy z nakazem poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Podchodzono do tego aktu kilkakrotnie, by tak jak w przypadku polskiej intronizacji nie przeprowadzić go poprawnie, to znaczy tak jak chciało tego Niebo Boga.
Wróćmy do Dzienniczka numer 1732. Analizując szerzej rzeczywistość przepowiedni, można założyć, że Zbawiciel mówi nam o czasie po wielkich przełomach, kiedy na Ziemi nie będzie już mocarstw. Przecież w układzie iluminackiego odsysu energii życiowej z Polaków, i skrytego siania chwastów (Ew. Mat. 13:24), nie może być mowy o wywyższeniu. Spójrzmy na sytuację zbliżających się katastrof, o tym właśnie możemy się dowiedzieć z przepowiedni siostry Łucji, jednej z widzących w Fatimie: „Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie.

Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich. Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia - to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich - jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą. Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych".
Coś podobnego czytamy w Apokalipsie 6:14, może opowiada o tym samym momencie: "a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka". Ojciec Klimuszko miał następującą wizję, podobną do tego co zostało zaprezentowane powyżej:

"Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne (…) Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój (…) Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki... Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop! Zadławi się w Giblartarze ! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą (…) Nasz naród powinien z tego wyjść nienajgorzej. Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża."


Gdyby do tych wielkich katastrof doszło, to ocalała Polska mogła by faktycznie, w nowej rzeczywistości, odegrać znaczną rolę, a będąc w pełni niezależną, posiadającą wolną wolę, została by „wywyższona w potędze i świętości.” Do czasu katastrof, jeśli nastąpią, możemy być pewni bezpardonowego ataku sił zła na naszą Ojczyznę, wszystko zgodnie z wspomnianym planem tajnych antychrześcijańskich bractw, nie musi on być prowadzony jawnie, jak widać choćby po posunięciach pana Morawieckiego, większości duchowo słabych polityków PiSu, spisku intronizacyjnym, i wielu tym podobnych, napór zła jest ogromny i najczęściej dla społeczeństwa niewidoczny !

Obserwując co się dzieje w strefie władzy, jak nas sprzedają wrogim potęgom ("na wyżynach niebieskich" – Efez. 6:12) nastawmy się na starcie, które doprowadzi wielu Polaków do gigantycznego, kolejnego już, odebrania energii życiowej. Szczerze powiedziawszy wielu z nas chciało by dożyć czasu, w którym nastąpią globalne katastrofy, będące naszą szansą na wyzwolenie z kajdan wyznawców „niosącego światło”, chwastu duszącego chrześcijańskie rośliny, każde rośliny (Ew. Mat. 13:24). Te duchowe łańcuchy są nam zakładane już od 15 wieku, kiedy po raz pierwszy na terenie Polski, na szeroką skalę, zaczęto rozsiewać złe ziarna chwastów szatana (Proszę sprawdzić „Baśń jak Niedziwedz – Tom II”), jak i wtedy, tak i teraz, odbywa się to za sprawą pomocników lucyfera, wielu z nich to polskojęzyczni politycy. Czy Polska, w ramach obietnicy Jezusa zostanie wywyższona, czy może z powodu złej intronizacji, jako jej "owoc" - zasymilowana do zachodniej post chrześcijańskiej cywilizacji demonicznej ?!


(...)My przeto myślimy o żniwie plonu otrzymanego na życie wieczne, zgodnie z doskonałością rozumu, który został przydany naszym umysłom jak nasienie i który dojrzewa dzięki długotrwałej uprawie. Póź­niej wyjaśnimy, w jakim sensie „kto inny go sieje, a kto inny zbiera".(...) - cytat Ojcowie Kościoła, odnośnie Ew. Mat. 13:24 (O specjalnym kodzie Pisma Świętego przeczytacie państwo w tekście "Biblijne Kody")


Linki:

Wszystko o intronizacji tutaj: http://intronizacja.pl/

http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/sekret_fatimy.htm
http://www.pch24.pl/czy-budowa-strzelnic-przywroci-nam-wolnosc-,49484,i.html
http://www.pch24.pl/nowe-miejsca-pracy-za-sprawa-brexitu--co-minister-morawiecki-obieca-wielkim-bankom-,49479,i.html
http://independenttrader.pl/goldman-sachs-przechowalnia-skorumpowanych-politykow.html
https://biznes.robertbrzoza.pl/bankierzy/jak-bandyci-bankowi-okradaja-polakow/
https://marucha.wordpress.com/2010/03/09/goldman-sachs-w-drodze-do-panowania-nad-swiatem/
http://innemedium.pl/wiadomosc/wedlug-szefa-komisji-europejskiej-przywodcy-z-obcych-planet-niepokoja-sie-o-los-ue
http://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec-o-odnowe-moralna-polski-i-polakow--w-bialymstoku-modlilo-sie-kilkaset-osob,49490,i.html
Poganie chcą czarami wyrzucić Trumpa z Białego Domu. Egzorcyści ostrzegają przed „diabelstwem”
Sojusznik nie taki pewny. W obronie własnych interesów USA gotowe oddać Rosji wpływy w Europie Wschodniej
Coraz bardziej zastanawiające i skrywane posunięcia sejmu, w którym obecnie rządzi PiS ! - Sejm ułatwił procedurę orzekania o śmierci mózgu. Wbrew argumentom świata nauki

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake - 9.12.2016

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej - POLECAMY jako ważny dodatek do tego tekstu

Prawdziwy Władca monolitów
Inwazja Porywaczy Dusz
 Kosmiczny jasyr – duchowa husaria
Polska kolejny raz najechana ?
Amerykański sen, a może jednak horror... ?
"Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?"
 Geopolityka ponadludzka - nowa/stara dziedzina nauki
Czarostwo społeczne czyli propagacja reakcji alchemicznej.
Islamskie sieci neuronowe zamiast chrześcijańskich ?
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność
Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia
Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?
Duchowe elementy układanki UFO
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]
Polski biskup wspiera kardynałów, którzy napisali głośny list do papieża
Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja

Polska cywilizacja człowiecza
Porwane czy asymilowane ?
Histeria z powodu smogu. Kto ją wywołuje i dlaczego?
Czy gorszej jakości produkty z zachodnich supermarketów w Europie Wschodniej mogą być częścią planu depopulacji?
Pro-homoseksualny duchowny odpowiedzialny za… katolicką etykę seksualną

Prosimy przeczytać ten artykuł z Bibuły. Jak i komentarz, zaraz pod spodem ! Logo papieskiej wizyty w Fatimie bez wizerunku Matki Bożej
http://www.bibula.com/?p=93820

Co do "wojska niebieskiego/niebiańskiego", czy "zastępów niebieskich/niebiańskich", to w tych momentach Biblii czytamy o nich jako istotach nadprzyrodzonych : 5 Mojżeszowa 4:19 , 5 Mojżeszowa 17:3, 1 Królewska 22:19, 2 Królewska 17:16, 2 Krl 21:3,5 2 Krl 23:4-5, 2 Kronik 18:18, 2 Krn 33:3,5 , Nehemiasza 9:6, Izajasza 34:4, Jeremiasza 8:2, Jer 19:13, Jer 33:22, Sofoniasza 1:5


Wielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!
https://www.youtube.com/watch?v=3BY2uN4GYws&t=1431s


SPISEK przeciwko INTRONIZACJI, Michał Krajski, 26 stycznia AD 2017

Ruch oporu - Przygotowania do wielkiego ucisku - Marzulli, Begley, Natanek
Jeśli chcą państwo dowiedzieć się szybko o co chodzi w dzisiejszym świecie elit, to proszę obejrzeć film poniżej od momentu 10min i 37sek Okazuje się, że w ostatnich godzinach urzędowania prezydent Obama zrobił rzecz, która dla normalnych ludzi wydaje się niemożliwa !

Stulecie Fatimy - Nowy kulturkampf - Krajski, Alex Jones 25.02.2017Polska zaatakowana przez Marxistów - Atak na Polskę - Max Kolonko Tell...Rozwiązać organizacje Sorosa! Prof. Jerzy Robert Nowak i dr Zbigniew Kękuś o przyszłości Polski.

Szczepienia - przymus a prawo wyboru? cz.I - 18 lut 2017
Kosmiczna wojna Baal Zebula z chrzescijanstwem - Marzulli, Stearman, NatanekCałościowy opis problematyki "bogów/Elohim" - Steve Quayle - 18 lut 2017
Zawsze i wszędzie ten sam klej - superglue