czwartek, 19 lipca 2018

Ważny dodatek do tekstu "Cywilizacje duchowe – Ilu Polaków znajdzie się w spichlerzu ?"


Wyrażenie ‘ohyda spustoszenia’ odwołuje się do Ew. Mateusza 24.15: „Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel- kto czyta, niech rozumie.” W 167 r. przed Chrystusem grecki zarządca Antioch IV Epifanes postawił ołtarz Zeusowi ponad ołtarz całopaleń w żydowskiej Świątyni w Jerozolimie. Na ołtarzu w Świątyni w Jerozolimie złożył ofiarę ze świni (nieczystego zwierzęcia). 

Wydarzenie to uznano za ‘ohydę spustoszenia’.  W opini wszystkich znawców w Ewangeli Mateusza 24.15 Jezus musiał przepowiadać inną ‘ohydę spustoszenia’, która miała wydarzyć się dopiero w przyszłości. Większość interpretatorów proroctw biblijnych wierzy, że Jezus odwoływał się do nadchodzącego antychrysta, który uczyni podobnie jak zrobił to Antioch IV Epifanes, ale sens/rozumienie może być tu bardziej duchowe, a nie materialne. Przepowiednia ta ma dotyczyć przyszłości, potwierdza to również fakt, że niektórych rzeczy przepowiedzianych przez Daniela w Księdze Daniela 9.27 Antioch IV Epifanes nie uczynił w 167 r. przed Chrystusem. Antioch IV Epifanes nie zawarł przymierza na siedem lat z Izraelem. Tym, kto zawrze przymierze z Izraelem na siedem lat będzie antychryst, który potem je zerwie czyniąc to przez ‘ohydę spustoszenia’.

Cokolwiek w przyszłości przyniesie ‘ohyda spustoszenia’, to bez wątpienia każdy będzie wiedział, że dotyczy to antychrysta. Księga Objawienia św. Jana 13.14 opisuje go jako kogoś kto przybierze postać, którą ludzie będą zmuszeni czcić. Zamiana świątyni Boga żywego w miejsce kultu antychrysta jest prawdopodobnie ową prawdziwą ‘ohydą’. Proszę zwrócić uwagę na ‚zamianę’ Świątyni Boga na coś innego ! Sam Jezus i apostołowie wyjaśnili nam, że Świątynią Boga jest ludzkie ciało ! Co więc ma zastąpić ‚ludzkie ciało‚ ?! „Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19 Czy nie będzie to przypadkiem jakiś nowy wynalazek technokratów – kwantowa bestia, w połączeniu z bioinżynierią GMO ?!


Poniżej pierwszy, jakże ważny i celny urywek relacji z objawień Matki Boskiej odnośnie rewolucji jaka ma obecnie miejsce na świecie i w Kościele ! Jeżeli państwo się fascynują tak jak my solidnymi przepowiedniami, to prosimy uważnie wysłuchać tej niedługiej audycji w temacie mocno jeszcze ukrywanego ogólnoświatowego przeobrażenia cywilizacji chrześcijańskiej w nowy antyludzki twór NWO-GMO !


III Tajemnica fatimska wypełnia się na naszych oczach !

sobota, 7 lipca 2018

Nowe sensacyjne ustalenia w sprawie zamachu na J.F. Kennedy'ego !


22 listopada 1963 roku miał miejsce słynny zamach na Johna F. Kennedy'ego. Istnieje niezliczona ilość tzw. teorii spiskowych, które mają wyjaśniać motywy tej zbrodni. Pojawiają się również teorie co do tożsamości sprawców. Największa ich ilość prowadzi do tajnych grup "trzymających władzę" w USA. Oczywiście owe "grupy trzymające władzę", czy to w opinii polskojęzycznego mainstreamu, czy amerykańskiego nie istnieją, to są wymysły ludzi niepoważnych i nie powinniśmy się nimi zajmować. Mamy dalej śnić o "dobrej państwowości" i poświęcać się dla bliżej nieokreślonej "wspaniałej elity", harując od rana do wieczora !

Okazuje się, że po ponad 55 latach udało się ustalić "polityczne albo duchowe personalia" sprawców mordu z Dallas ! Stany Zjednoczone to państwo które od swojego zarania jest nakierowane na tworzenie państwowości okultystycznej, nigdzie indziej tak mocno nie obserwuje się tajemnej symboliki jak w USA ! To państwo jest nią tak mocno nasączone, że nie można się obrócić, żeby nie ujrzeć ich magicznych znaków. Dzięki pracy znanego w Polsce pastora Hoggarda udało się odtajnić dane w temacie zdarzenia z Dealey Plaza w Dallas, strzelców było co najmniej trzech, mieli za zadanie nie tylko uśmiercić J.F.K, ale dać wyrazne przesłanie tym wszystkim, którzy rozumieją sekretny język symboli tajnych zrzeszeń. Oto decydujące 4 minuty wykładu amerykańskiego parioty Michaela Hoggarda.

Linki:

Sprawcy zamachu na Kennedyego ujawnieni - i ich tajemnicze rytuały
https://www.youtube.com/watch?v=reWbwml9Rng
czwartek, 7 czerwca 2018

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?


Szóstego czerwca 2018 został opublikowany jeden z lepszych filmów w temacie tajemnic naszego Księżyca, nosi tytuł.: "Nasz Księżyc jest otaczany" (ang. "Our Moon is Being Sorrounded"). Amerykański kanał "Secureteam10" zawarł w nim bardzo dużo dobrej jakości zdjęć i materiałów video, przedstawiających tzw. fenomen UFO. To co tam widzać to tylko skromna część tajemnic Srebrnego Globu, ale za to wyjątkowo dobrze przedstawiona. My tu już nie powinniśmy rozmawiać czy oni istnieją, ale raczej jakie mają plany względem nas, co robią w Układzie Słonecznym, jak długo tu są, albo kim są ? Czy są istotami anielskimi-nadprzyrodzonymi, czy może raczej potomstwem istot wyższych, lub jest to mieszanka różnych form inteligencji ? Ponieważ nie możemy odpowiedzieć na te pytania ze 100% pewnością, dlatego przyjmijmy ostatnią wersję, że mamy do czynienia z jakimś układem hierarchicznym, co odpowiada starożytnym przekazom.

Ziemska cywilizacja ulega głębokim przeobrażeniom, to już widać gołym okiem. Ktoś, jakaś siła, duchowe moce albo nieznane nam istoty, mają na nas wpływ. Jedne dobry, inne niezbyt dobry, delikatnie mówiąc. W całej naszej ziemskiej historii, a właściwie w legendach, przekazach i religiach występują bitwy z udziałem stworzeń nadprzyrodzonych. Ignorowanie tych informacji przez dużą liczbę badaczy UFO fenomenu prowadzi do tzw. "syndromu dobrych kosmitów", to jest wiary w istnienie tylko i wyłącznie kosmicznych "aniołków", a co z diabłami/szatanami ? O tych ostatnich również wspominają wszystkie ziemskie religie, istnieją nie tylko ci dobrzy.

W związku z tym proponujemy zapoznać się z drugim wykładem księdza Bukowskiego w sprawie istot UFO, tego jak rozumieć zjawiska społeczno duchowe w obrębie cywilizacji chrześcijańskiej. Otóż cywilizacja chrześcijańska jest w silnym odwrocie. Część badaczy Biblii sądzi, że nieznane i niewidoczne nam moce duchowe, duchy, a nawet "Obcy", sterują tak zbiorowościami ludzkimi, byśmy upodobnili się do cywilizacji ufonautów, pozbywając się naszego historycznego dziedzictwa, naszej wiary, a poprzez to moralności, pochodzącej od Boga Jezusa. Żeby to jakoś unaocznić, posłużymy się tu jednym z najlepiej udokumentowanych historycznych przypadków budowy cywilizacji typowo ufonautycznej. Hitlerowcy byli bardzo blisko jej urzeczywistnienia, nie dysponowali tak zaawansowaną technologią jak ta, którą posiadamy w trzecim tysiącleciu, ale wprowadzali jej solidne podstawy już od roku 1936 !

Oryginalna hitlerowska organizacja "Lebensborn" (Źródło życia) została powołana na mocy rozkazu Reichsführera-SS Heinricha Himmlera w 1936 roku. Lebensborn w założeniach miał stworzyć odpowiednie warunki w sieci swoich ośrodków do „odnowienia krwi niemieckiej” i „hodowli nordyckiej rasy nadludzi"(podkreślmy: "do hodowli" !), w XXI wieku rozważane są kroki, które mają zapewnić coraz bardziej homoseksualnej cywilizacji rozród i hodowanie "człowieka genetycznie modyfikowanego - GMO" (wczesnego modelu ufonauty !). Historycznie, w ramach demograficzno-politycznych założeń nazistowskiej polityki rasowej planowano to robić poprzez odpowiednią selekcję kobiet i mężczyzn przeznaczonych do rozmnażania. Początkowo Lebensborn działało w Berlinie.


Następnie główną siedzibę Lebensbornu przeniesiono do Monachium w Bawarii – była ona wcielona do osobistego sztabu Himmlera. Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej w Polsce, nasze tereny stały się celem penetracji różnych instytucji niemieckich (oraz struktur wojskowych i administracyjnych), w tym organizacji Lebensborn. (Od roku 1992, kiedy to szerokim strumieniem napływały do naszej Ojczyzny organizacje ufonautyczne nowego hitleryzmu NWO staliśmy się ponownie celem UFO Lenbensbornu !).

Okres aktywnej działalności niemieckiego stowarzyszenia Thule-Vrill w Polsce rozpoczął się w 1942 (jednak próbne ośrodki zakładano już w 1940). Struktury Lebensborn w postaci pełnomocników funkcjonowały przy wszystkich Wyższych Dowódcach Policji i SS w okupowanej Ojczyznie Polan. Z całą powagą można uznać, że dzisiejsza Polska or roku 1992 jest kolejny raz okupowana, na razie jest to coraz silniejsza okupacja pod względem ideologicznym, przygotowują nas jednak potajemnie i pomału do "Nowego", tym razem "UFO Lebensborn-u". Należy zaznaczyć, że w post chrześcijańskiej Europie "Nowy UFO Lebensborn" jest o wiele bardziej zaawansowany niż w Polsce z roku 2018. Zachodnie państwa których władza przyjęła w siebie duchową ideologię ufonautycznego hitleryzmu (Tajnych organizacji Thule-Vril) coraz silniej wprowadza plan odbierania dzieci biologicznym rodzicom, nazywając je dla niepoznaki "Jugendamt-ami".

Pamiętajmy, że oprócz oficjalnie deklarowanej działalności stowarzyszenie Lebensborn zajmowało się tzw. „rabunkiem wartościowej krwi”, było to realizowanie na terenach okupowanych przez III Rzeszę programu rabunku dzieci. W jego wyniku przymusowo zgermanizowano według różnych szacunków od kilkudziesięciu do 200 tysięcy dzieci, głównie z okupowanych krajów Europy Wschodniej. Dzisiejszy Nowy UFO Lebensborn gejów "publicznie używa kart Pisma świętego jako papieru toaletowego i wykrzykuje: „wasze dzieci będą takie, jak my”. Wzywa też do mordowania chrześcijańskich organizatorów manifestacji broniących życia nienarodzonych (tzw. prolife).

Członkiem starego niemieckiego Lebensborn mógł zostać każdy Niemiec odpowiedniego pochodzenia (tzw. aryjskiego), natomiast w dobie "Nowego UFO Lebensborn" jego członkami są extremalni zboczeńcy, często demonicznie opętani oraz jednostki tajnych stowarzyszeń ufonautycznych typu bilderberg, jak wspomnieliśmy cechuje ich głównie nienawiść do chrześcijaństwa. Hitlerowskie stowarzyszenie Lebensborn miało utrzymywać się wyłącznie ze składek członkowskich, początkowo finansowanie odbywało się ze składek potrącanych z żołdu funkcjonariuszy SS.

Wysokość składki była zależna od stanu rodzinnego: najwyższą składkę płacili nieżonaci oraz żonaci bezdzietni, współczesny UFO Lebensborn jest sowicie finansowany przez organizacje filantropów, czyli banksterskie grupy "Nowego hitleryzmy NWO". Wszystkie państwa które planuje włączyć się do nowej IV rzeszy Antychrysta są zmuszane, by dostosowywały swoje prawo do wymogów, albo wytycznych "Nowego UFO Lebensborn", mają temu służyć potajemnie wprowadzane do oświaty dyrektywy "Nowych hitlerowców NWO".

Niedawno w Belgii wprowadzono specjalny podręcznik dla nauczycieli. Ma on wyeliminować ze szkół normalność, określaną przez szturmowców SS-zatana jako "homofobia". W podręczniku można m.in. przeczytać o: ”trudnościach młodych ludzi ze zdefiniowaniem własnej tożsamości seksualnej”, stereotypach i uprzedzeniach. Według UFO ideologów nauczyciele powinni prowadzić zajęcia pt. „Kim jestem?”, „Mój najlepszy przyjaciel jest gejem” czy „Inna rodzina”. Homoseksualnej indoktrynacji poddawane są wszystkie dzieci z państw UFO-iluminackich, przykładowo takich jak Szwecja, gdzie w tamtejszych szkołach podstawowych prowadzi się już obowiązkowe lekcje o homoseksualizmie, biseksualizmie i transwestytyzmie(pochodnych bezpłciowości ufonautów !).

Tak jak hitlerowcy planowali uzyskać przestrzeń życiową na Wschodzie (Lebensraum im Osten) dla narodu niemieckiego poprzez podbój innych narodów, tak niewidoczne siły duchów-ufonautów planują podbić Ziemię poprzez dostosowanie sposobu egzystencji istot ludzkich do nowej formy zbiorowego życia. Już niedługo mamy być nadzorowani przez ogólnoświatowy komputer kwantowy, a w następnym kroku podłączeni do kwantowej świadomości (chmury wirtualnej?), otrzymując specjalne znamię. Ludzka świadomość, albo jakiś sposób naszego istnienia, ma być zaprogramowany i wdrożony w postaci zbiorowego umysłu (ula), marzenia technokratów, którzy, zgodnie z ich zamiarami, oddadzą władzę nad ludzkością istocie nadprzyrodzonej Abaddonowi.

Okazuje się, że nie tylko to możemy odczytać z Biblii, dodatkowo jeszcze są tam zapisane i inne arcyciekawe informacje, jak ta którą zdekodował pastor Michael Hoggard, który w poniższym filmie twierdzi, że to wszystko jest inwazją obcych form kosmicznej albo innowymiarowej inteligencji ! Informacje Hoggarda pokrywają się z danymi jakie uzyskał słynny ufolog i profesor David Jaccobs oraz znany wszystkim Marzulli.


Badania naszego rodaka księdza Bukowskiego mają bardzo dużo wspólnego z sygnałami jakie docierają do nas od badaczy amerykańskich. Ludzkość zbliża się do krytycznego momentu, a może juz w niego wkroczyliśmy, część populacji zostanie oddzielona od nowej rasy, powstałej w "Ośrodkach UFO Lebensborn", co również jest przez niektórych odczytywane z Piśma Świętego.

Jako Polacy musimy stworzyć Narodowy Ruch Oporu, jesteśmy przecież w tym dobrzy ! Jak długo zdołamy się opierać rewolucji ufonautycznej ? Kto jest naszym sprzymierzeńcem ? Z pewnością Duch Święty Jezusa Chrystusa. W takiej sytuacji każdy chrześcijanin jest na wagę złota, również politycy oddani Chrytusowi powinni włączyć się w obronę jeszcze czystej genetycznie rasy Słowian ! Walka z siłami nadprzyrodzonymi jest możliwa tylko i wyłącznie, jak nas o tym informuje ufolog Joe Jordan, w obrębie Istoty Nadprzytodzonej, której została powierzona władza na Ziemi i w Niebie, jest nim oczywiście Zbawiciel Jezus Chrystus.


Linki:
Drugi wykład Ks. Bukowskiego w sprawie UFO i zakazanej wiedzy oraz dodatekCzy w Polsce również będzie miała miejsce inwazja Obcych - M. Hoggard
https://www.youtube.com/watch?v=qK0fMu8OWVICzy nowoczesna ludzkość stanie się jak bo(r)gowie - część II bioniki bogówInwazja Antychrysta - Co się kryje za atramentem ?
środa, 16 maja 2018

Ślady kosmicznego projektu wielkości kilku mikrometrów !Teoria Inteligentnego Projektu mówi, że „aby wyjaśnić całość informacji bogatej w struktury biologiczne, potrzebne są inteligentne przyczyny, i te przyczyny są doświadczalnie wykrywalne”. Pewne biologiczne cechy żywych, albo mniej żywych struktur sprawiają, że nie możemy się zgodzić ze standardową teorią Darwina, która mówi o stworzeniu świata w wyniku „przypadku”. Darwin nie posiadał odpowiednich środków technicznych by zajrzeć w głąb atomowych bioukładów. Uważamy, że człowiek został zaprojektowany przez Inteligencję. Skoro logiczny projekt jakim jest Wszechświat i cała przyroda wymaga inteligentnego projektanta, a widzimy te naukowe fakty bioinżynierii, oznacza to, że Projektant istnieje naprawdę. Są trzy najważniejsze argumenty za słusznością Teorii Inteligentnego Projektu: (I) całość nieredukowalna, (II) całość złożona i (III) zasada antropologiczna.

I - "Całość nieredukowalna" została zdefiniowana przez Michaela Behe w książce pt. „Czarne Pudełko Darwina” jako „...pojedynczy system, który składa się z kilka dopasowanych oddziałujących na siebie nawzajem części, co ma wpływ na podstawowe funkcje, gdzie usunięcie jakiejkolwiek części spowoduje, że system przestanie funkcjonować”.


II - "Całość złożona" - skoro "całość złożoną" można odnaleźć w działających organizmach, to mówi się w takim przypadku o istnieniu jakieś formy kierownictwa, które musi wyjaśnić ich pochodzenie i złożenie. Argument o "złożonej całości" uznaje, że jest niemożliwe dla złożonych biosystemów, by zostały one rozwinięte przez przypadkowe procesy. Na przykład, w pokoju, gdzie znajduje się 100 małp i 100 maszyn do pisania, po tysiącach lat może w końcu dojść do napisania kilku słów, albo być może nawet do napisania zdania, ale nigdy nie doszłoby do napisania jednej ze sztuk Szekspira. O ile bardziej skomplikowany jest proces życia i bioinżynieryjnych struktur z punktu widzenia biologii, niż sztuka Szekspira?!

III - Zasada antropologiczna mówi o tym, że ziemski świat i wszechświat są „świetnie przystosowane” do tego, by zapewnić życie na jeden z planet Układu Słonecznego. Gdyby stosunek cząsteczek w atmosferze ziemi został zmieniony nieznacznie, wiele gatunków bardzo szybko przestałoby istnieć. Gdyby ziemia była kilka kilometrów bliżej albo dalej od słońca, wiele gatunków przestałoby istnieć. Istnienie i rozwój życia na ziemi wymaga bardzo wielu warunków i muszą one być doskonale „dostrojone”, że byłoby niemożliwe, aby wszystkie te warunki zaistniały przez przypadek i w chaotyczny sposób ! Jakaś Inteligencja musiała doprowadzić do tego by wszystko to zadziałało w jednym kosmicznym momencie ! (7 dni stworzenia)

Choć Teoria Inteligentnego Projektu nie stara się zidentyfikować źródła inteligencji ( czy to był Bóg czy też potężne cywilizacje UFO, itp.), ogromna większość teoretyków Inteligentnego Projektu składa się z teologów. Uważają oni, że pojawienie się projektu zapewniającego istnienie naturalnego świata dowodzi istnienia Boga. Jest jednakże także kilku ateistów, którzy nie mogą odrzucić, że dowód na projekt jest silnym argumentem, ale nie są skłonni do tego, by uznać Osobę Boga Stwórcy. 


Są też tacy, którzy wierzą w boga wieloosobowego, np. w postaci cywilizacji technologicznych o mocach nieograniczonych, jednak pozostaje pytanie skąd te cywilizacje się wzięły, kto je powołał do istnienia. Teoria Inteligentnego Projektu nie jest biblijnym Kreacjonizmem. Ważne jest rozróżnienie między tymi dwoma poglądami. Biblijni Kreacjoniści wychodzą od wniosku, że biblijny opis stworzenia jest czymś, w co można wierzyć, czymś właściwym; życie na Ziemi zostało zaprojektowane przez Inteligentnego Stwórcę ( Boga), szukają zatem naukowych dowodów, by poprzeć ten wniosek. Teoretycy Inteligentnego Projektu wychodzą od dowodów naukowych i docierają dzięki nim do wniosku, że życie na Ziemi zostało zaprojektowane przez Inteligentnego Stwórcę ( kimkolwiek mógłby On być). Dzięki takim poglądom i badaniom, gdy tylko wyjrzymy za okno, możemy dostrzec całkiem inny świat, inny od tego jaki lansują ogólnoświatowe ośrodki dezinformacji ! My w nim tajemniczo uczestniczymy, żyjemy w tej rzeczywistości, doświadczamy jej przemieszczając się po tej planecie w zaprojektowanych do tego celu ciałach.
"My" - to znaczy kto ? Proszę kliknąć ostatnie czerwone zdanie...!

Linki:
Świat jest dziełem Inteligentnego Projektanta – cudowny program Tv Trwam !
Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bogowie ? - część II bioniki bogów
Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Zakazane obrazy świadomości (archeologicznej tożsamości)
„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba”
Wiek Ziemi według fizyka nuklearnego ?
Duchowe poglądy o rzeczywistości
Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !
Starożytne drogi do innego świata - część I


Żelazna logika naukowca kreacjonisty - dr Thomas Kindell


niedziela, 13 maja 2018

Kosmiczny zwiad w Emilcinie z roku 1978 - rocznica


Fani zjawisk określanych mianem "UFO" obchodzili niedawno rocznicę manifestacji w Emilcinie, gdzie nasz rodak Jan Wolski napotkał załogantów niezwykłego NOL-a. Spora grupa badaczy tej tematyki wierzy, wliczając w to piszącego te słowa, że wspomniany przypadek jest autentyczny, coś przybyło do świata Polaków. Wygląda na to, że istoty szybko się "zmyły", pozostawiwszy wygniecioną trawę i wspomnienia rolnika. Ważnym jest by przypomnieć urywek raportu jaki w tej sprawie został spisany: "Świadek (Jan Wolski) stwierdził,że w pojeździe czuł ostry zapach , którym przesiąkła jego odzież. (zapach ten emanował z jego jesionki jeszcze kilka dni po incydencie). Badany człowiek (Jan Wolski) nie rozpoznał zapachu , stwierdził jednak,że kojarzył mu się z …siarką. Dodał także ,że zataił ten fakt przed swoją żoną , gdyż miewała ona częste bóle głowy i obawiał się ,że zapach jesionki mógłby spowodować u niej ból głowy. lub…że ona mogłaby tak uważać.

Sprawa dziwnych zapachów jakie czują ludzie w kontakcie z tym zjawiskiem była poruszana w artykule pt.: "Duchowe elementy układanki UFO". Warto dodać do tego fragment innego raportu. Chodzi o UFO spotkanie Stephena Michalaka, który jak sam zauważył: "oprócz obecnego już wcześniej zapachu siarki pojawił się też silny zapach palącego się izolatora„. Michalak zmarł w 1999 roku. Swoje doświadczenie opisał w książce „My encounter with the UFO”. Choć doszedł do siebie w ciągu kilkunastu dni od incydentu, jeszcze przez wiele lat trapiły go problemy zdrowotne, głównie alergie, chroniczne osłabienie i problemy z utratą przytomności.”

Dodatkowym raportem o ufologicznej siarce jest ten pochodzący z tzw. "Incydentu Helskiego", gdzie kula UFO uporczywie nękała rybaków kutra, ci raportowali: "Wydałem polecenie Elwartowi, który stał przy sterze , aby wykonał manewr 10 stopni w lewo, chciałem obejrzeć kulę z boku. Manewr został wykonany, jednak światło też zmieniło położenie , ponownie sytuując się od strony dziobu. Kolejny taki manewr (ponownie 10 stopni w lewo) spowodował identyczną reakcję kuli - uparcie trzymała się dziobu.Nakazałem więc dać 20 stopni w prawo.

Zaraz po tym poczułem jakby postępujący od strony nóg paraliż, nudności i narastający ucisk klatki piersiowej. Zaczęło kręcić w nosie od nieznanego mi zapachu, trochę podobnego do woni tabaki. (młodszy rybak Paweł Bona, który wyszedł później na pokład , określił zapach na przypominający mu odór siarkowodoru. Odwróciłem się i zobaczyłem,że sternik sztywnieje i puszcza ster. Przemogłem ból i znalazłem się w sterówce. Złapałem koło sterowe i na kolanach wykonałem manewr: cała na lewą burtę. Przez radio nadałem na kuter ojca : < Uciekajcie od tej boi>- niby od tej czerwonej kuli, przyczyny naszych kłopotów".

Wszystko to jest bardzo dziwne i zastanawiające, ale nie tak bardzo jak słowa wielce uduchowionych starożytnych proroków, którzy już dwa tysiące lat temu przepowiedzieli (w pewnym sensie) lądowanie żabich istot w Emilcinie ! Mędrcy posiadający Ducha Świętego przekazali nawet w jakim celu przybywają do nas te stworzenia ! "I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy, a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga."  Apokalipsa Jana 16:13 Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, albo założenie, że "spotkanie w Emilcieie" mogło być zwiadem "duchów jak ropuchy". Sprawdzali reakcje świata polskiej duchowości, jak wielu będzie szło za nimi, ilu pociągną i zgromadzą !?


Ufo czasow ostatecznych - End times UFO delusion


Inwazja Obcych form inteligencji - Czwarte Królestwo nadciąga ! M. HoggardKontakt z innym wymiarem tylko z pomocą Pośrednika Ducha Świętego

wtorek, 1 maja 2018

Starożytne kosmiczne papirusy częściowo odkodowane !Jeśli dobrze pogrzebać w starożytnych przekazach, to w większości, jeśli nie we wszystkich, mamy informacje o Niebiańskich Inteligencjach "schodzących" na Ziemię, do naszego wymiaru. Dodatkowo dowiadujemy się w nich o związku tych bytów z ludzkimi kobietami, w wyniku których powstawało nadzwyczajne potomstwo. Z doniesień starożytnych Hindusów, z ich utworu o nazwie Padmapurana, wiemy o zastanawiających kosmicznych sytuacjach, znajdujemy tam bardzo ciekawy opis przemiany Ardźuny w kobietę. Dzięki postaci kobiecej Ardźuna wszedł w relację miłosną z Kryszną. Przemiana Ardźuny odbyła się za sprawą łaski zesłanej przez boginię Tripurasundari, jest tam też mowa o Bhagadattacie, najsilniejszym człowieku na Ziemi, który miał być synem istoty nadprzyrodzonej.Europa nie jest wcale jakoś odosobniona, i u nas dzieją się kosmiczne bitwy z udziałem istot z innego wymiaru. 14 kwietnia 1561 roku, obywatele Nurembergu w Niemczech, obserwowali walkę powietrznej eskadry UFO ! Niebo było pełne przeróżnych obiektów w kształcie kul, cylindrów, krzyżów, lub w mnogości jaśniejących kolorów: czerwonych, czarnych, pomarańczowych, białych i niebieskich. Toczyła się tam jakaś historyczna bitwa przy użyciu dziwnych pocisków i "STRZAŁ" ! To wszystko zostało pisemnie udokumentowane, a nawet przedstawione na rycinach z tamtych czasów. Bitwa trwała niecałą godzinę, a niektóre z obiektów spadały na ziemię w wielkim ogniu. Pięć lat później jeden z tamtejszych architektów Hanz Glazer uwiecznił to co widział tamtego dnia.

"Rydwany" istot z "czwartego wymiaru"

Musimy pamiętać, że "strzały" są często wymieniane w Biblii, będąc narzędziem Niebiańskich Inteligencji. Skoro wspomnieliśmy o Piśmie Świętym, to warto przywołać słynną (nadnaturalną !) inwazję Goga i Magoga. Opis napaści Goga oraz jego klęski nawiązuje do niezwykle tajemniczego „nieprzyjaciela z północy” przepowiadanego przez Jeremiasza, jednak przede wszystkim przez Ezechiela. W opinii wielu poważnych biblistów ezechielowa "najdalsza północ", z której przybywa potężny byt duchowy, symbolizuje "obszar" z innego wymiaru ! „i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko?” Ezech 38:15Jeśli będziemy tłumaczyć Biblię bardziej duchowo, odbierać zakodowane w niej symbole w kontekście duchowego świata, czy istot duchowych, to otworzą się przed nami szerokie horyzonty, pociągną nas ku nieznanym obszarom, o których wiedzieli starożytni mędrcy, a które są odrzucane przez dzisiejsze materialistyczne społeczeństwo, zepsute teorią ewolucji. Przedziwne zdarzenia z udziałem istot z "czwartego wymiaru" są wspomniane również w Apokalipsie św. Jana: „I wyjdzie, aby uwodzić narody z czterech stron świata, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój.” (Ap 20, 8) - ["...z CZTERECH stron świata" ! z innych wymiarów, z czwartego ?!]Ktoś gromadzi kosmiczne zastępy, stwarzane jest "wojsko" istot hybrydalnych, pojawiają się "rydwany", wszystko ma być gotowe na wielką bitwę ! Biblia wspomina o niej jako o Har-Magedonie, miejscu ostatecznego starcia między siłami dobra i zła. Jak państwo zobaczą z zamieszonego tu filmu, sprawa anielskich istot, nazywanych „Tronami, Panowaniami, Zwierzchnościami i Władzami” (w Biblii wymienione są CZTERY !) jest sensacyjna, ale i bardzo delikatna, dotykająca naszego wnętrza, naszych poglądów na świat i wreszcie naszych dusz ! Musimy się z nią oswajać, to jest informacja dotycząca nadprzyrodzoności !


Starożytna wiedza w zakresie zmagań mocy i zastępów duchowych była ogromna. Jej rozumienie jest jednak możliwe i dziś, mamy szanse na odkodowanie zawartych w Biblii treści, wszystko to dzięki nadzwyczajnym duchowym kluczom otwierającym symbolikę Pisma, przekazał je ludzkości Jezus Chrystus, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków, amen !


Linki:
Zagadka istot z innych wymiarów jest przedziwna ! Zastanawiającym było by, żeby o tym nie informowała Biblia, wielu uduchowionych badaczy wie, jest przekonana o tym, iż Pismo Święte nas o tym powiadamia, jednak jest to zakodowane w symbolach i historycznych faktach ! Dlatego powstał tekst wskazujący na misterium symboli, a którego tytuł jest zdaniem z Biblii: „bez przypowieści nic im nie mówił” !!!

Do tego wszystkiego dochodzi zagadka podziału istot nadprzyrodzonych, one pochodzą z różnych poziomów anielskiej hierarchii, bo to nie jest tak, że jest tylko jeden rodzaj istot innowymiarowych, sama Biblia informuje o kilku rodzajach aniołów. Pismo święte ma w tej tematyce o wiele więcej do przekazania niż podejrzewamy, zresztą dziwnym by było gdyby Święta Duchowa Księga ludzkości nie informowała o duchowych istotach z innego wymiaru ! Zaawansowani mędrcy i znawcy Pisma nazywają aniołów-byty innowymiarowe tajemniczym zwrotem "substancja" ! "

"Pismo Święte oznaczyło wszystkie substancje niebiańskie dziewięcioma wyrazistymi imionami, a nasz boski inicjator podzielił je na trzy hierarchiczne stopnie, zawierające z kolei trzy chóry. Pierwszy (…) zawsze stoi przy Bogu i jest, zgodnie z tradycją, ściśle z nią zjednoczony, bardziej niż wszystkie inne stopnie i komunikuje się z Nim bez pomocy pośredników (…) Drugą hierarchię formują (…) Władze i Panowania, i Moce, a trzecia i ostatnia z hierarchii niebiańskich obejmuje Aniołów i Archaniołów, i Zwierzchników. „Pisma teologiczne” Pseudo-Dionizy Areopagita. Ów szczegółowy podział na rzędy i zadania, według którego każdy anioł ma właściwe sobie zadanie i właściwe sobie miejsce w rzędzie, jest nam nieznany. „Suma Teologiczna”, tom 8,  św. Tomasz z AkwinuIstoty Czwartego Królestwa to byty z Czwartego Wymiaru - Hoggard, Missler
https://www.youtube.com/watch?v=d63zQk4XBEMFarmakia w starożytnosci i w czasach dzisiejszych – HD. PL Polecamy ! (od 1 min. 38sek. istoty z innego wymiaru „stawiają trony” !!!)
Inwazja Obcych form inteligencji - Czwarte Królestwo nadciąga ! M. HoggardCzy w Polsce również będzie miała miejsce inwazja Obcych - M. Hoggardsobota, 21 kwietnia 2018

Przełomowe odkrycia chrześcijańskiej ufologiiSprawa jest bardzo poważna, jesteśmy świadkami ujawnienia w Polsce, chyba pierwszy raz w historii naszego Narodu, tajemnicy pojawiania się w naszym wymiarze tzw. istot UFO, tego co robią tu z nami, sprawy wykorzystywania nas dla ich ukrytych celów. Jak się okazuje jest to związane z Ks. Daniela 2:43. Te kilka filmów jakie możecie już obejrzeć, opisujących mieszanie się tych bytów poprzez ludzkie nasienie, jest naszym zdaniem, gigantycznym przełomem w rozumieniu tego fenomenu ! 

To co kryje się za tym i innymi biblijnymi wersetami jest niezwykle interesujące. Tylko Biblia, pochodząca od Boga YHWH, podkreślmy: prawdziwego Boga, mogła nam przekazać tak ważne informacje, zwłaszcza że dotyczą albo pokrywają się z raportami UFO. Pismo Święte podpowiada nam jak te "spotkania" rozumieć, zwłaszcza w całym kontekście naszej cywilizacji. Informacje z Księgi Daniela i Ks. Rodzaju, kiedy Synowie Boga "brali" sobie Córki Człowieka, są dla nas, ludzi epoki technologicznej, omamionych ewolucjonizmem, bardzo potrzebne, mogą uratować wielu zagubionych, ocalić nasze dusze ! 

Przypomnijmy, istoty UFO w Polsce prowadzą tą samą aktywność co w innych państwach. Nie jesteśmy jakoś oddzieleni od reszty, u nas także przeprowadzają ten sam proceder, który opisuje Ks. Daniela 2:43 Zacytujmy tu urywek jednego z głośnych polskich "spotkań", jest to bardzo ważny moment w spojrzeniu na tą sprawę poprzez pryzmat Biblii: "Następnie według Czesławy G. między nią a siedzącą przy niej istotą nastąpił telepatyczny przekaz myśli, który prawdopodobnie docierał również do świadomości jej męża. Czesława G. jest przekonana, że ów przekaz czy też wymiana myśli trwała dłuższy czas, lecz zapamiętała jedynie następujące zdanie: „Jesteś potrzebna do reprodukcji ludzi", „Zmieni się kalendarz i czas, oraz bliżej nie sprecyzowane zdanie: „Jesteśmy istotami nieziemskimi lub .,nie jesteśmy Ziemianami". Czesława G twierdzi, że pamięta dobrze, że w czasie wymany myśli z nieznaną istotą zgodziła się jechać razem z nimi. Po pewnym bliżej nieokreślonym czasie obie istoty nagle znikły nie ruszając się z miejsca." urywek raportu UFO Krzysztofa Piechoty pt.: "Spotkanie w czwartym wymiarze ?" tu całosć: http://popotopie.blogspot.com/2013/05/polskie-wziecie-z-roku-1986-jako-klasyka.html


Ważnym podkreślenia jest również tytuł tego raportu "Spotkanie w czwartym wymiarze". Naszym zdaniem tego typu "zajścia" są prowadzone właśnie w innym wymiarze, albo dodatkowym, pojawiającym się podczas tego typu ingerencji. Można dodać do tego i to, że mamy tu nie tylko "Czwarty Wymiar", ale i spotkania "Czwartego Stopnia", a przecież zapraszamy państwa do obejrzenia filmów o "Czwartym Królestwie" - świecie z innym, dodatkowym ELEMENTEM albo wymiarem !

Świat aniołów jest dla nas ludzi mało rozpoznawalny, ale jeszcze bardziej zagmatwanie wygląda sprawa ich planów względem ludzkości, ktoś przecież może zapytać do czego potrzebne są im nowo tworzone hybrydy, skoro dysponują tak zaawansowaną technologią ?


Spoglądając na naszą cywilizację z tej perspektywy można zadać jeszcze inne bardziej ogólne pytanie, co takiego wyprawia się na planecie Ziemia ? Jest bardzo możliwe i prawdopodobne, że jakaś część tej planety  zostanie w przyszłości przejęta przez istoty UFO, może mieć to związek z tym o czym czytamy w Apokalipsie św. Jana ! Jest tam wiele cennych informacji, wskazujących na taki właśnie scenariusz, co znowu znajduje swoje potwierdzenie w pracach ufologów. ale o tym postaramy się napisać innym razem.


P.S. Jednym z najpopularniejszych kanałów YouTube w temacie UFO fenomenu jest amerykański "secureteam10". Jego oglądalność osiągnęła już takie rozmiary, że kierownictwo internetowego molocha przyznało mu nawet nagrodę. Trzeba przyznać, młody Amerykanin robi najsensowniejsze programy dokumentalne w tym temacie. Tak duża oglądalność przyciąga jednak uwagę pewnych niewidocznych środowisk, czy nawet mocy spoza tej rzeczywistości. Pamiętamy jego motorowy wypadek, roztrzaskał sobie poważnie kości, po zabiegu obudził się z kilkoma wielkimi śrubami w nodze. Zanim do tego groznego incydentu doszło, odwiedzili go tzw. "Faceci w Czerni" (ang. Man in Black). Nie tak dawno, bo 23 kwietnia 2018, Tyler Glockner, bo tak zdaje się nazywać, odkrył, bez większego zdziwienia, że jest szpiegowany i nadzorowany przez bliżej nierozpoznanych agentów wpływu. Tym razem jeden z nich popełnił błąd, celowo, albo i nie. W swoim nerwowym komentarzu na jego kanale zaczął oskarżać twórcę o pracę dla rządu, pobieranie pieniędzy za oszukiwanie i celowe manipulacje widzów w stylu operacji psychologicznych (MkUltra czy psyop).


W pewnym momencie zatrzymał się na motorowym wypadku i zasugerował, że doktor Asher, który składał jego kości, powinien umieścić w jego szczęce dodatkowe śruby, tak by przestał kłapać dziobem. Problem w tym, że Tyler nigdzie i nigdy publicznie nie podawał nazwiska doktora, sam nie pamiętał jak się nazywał lekarz, dopiero po tym jak sprawdził w papierach zdał sobie sprawę z ciągłej inwigilacji "Facetów w Czerni", jaką bezpardonowo prowadzą !

Zasadnym wydaje się pytanie: jeżeli fenomen UFO dotyczy przyjaznych "kosmitów", to dlaczego agencje rządowe grożą zwykłym obywatelom, zarywającym noce by wyprodukować filmy dokumentalne dotyczące obcych ?! Stany Zjednoczone jako jedyne nie przyznały się do badania zagadki NOLi, a może oni wcale tego nie badają, ale raczej zacierają ślady jakiegoś procederu, bądz ukrywają pilnie strzeżony plan(nadciągającego "Czwartego Królestwa" hybryd) ? Wspomniany film znajduje się pod tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=pX5i1bOue98

Linki:

Potężny hylemorf-alchemiczny przekaz do podświadomości ludzkosci - Hoggard
https://www.youtube.com/watch?v=hXBvJeXmOak
Istoty z Czwartego Królestwa to byty z Czwartego Wymiaru - Hoggard, Missler
Inwazja Obcych form inteligencji - Czwarte Królestwo nadciąga ! M. HoggardKiedy przybędzie piąty element ? - Hoggard


Piąty element Czwartego królestwa w symbolach  - Hoggard