czwartek, 31 października 2019

Czy, i kiedy, nastąpi polski strumień nadprzyrodzonej energii - po "trąbach zagłady" ?


Polska to bardzo wyjątkowe miejsce, tak wyjątkowe, że od roku 1939, jeszcze przed wybuchem II Wojny, jesteśmy pod silnym międzynarodowym nadzorem tajnych bractw, które tuż przed wejściem do Polski Hitlera "Nowej Ery" rozbroiły cały Naród ! Mówi o tym jeden z uczestników wspaniałej konferencji pt.: "Czy Holocaust mógł mieć inną skalę?" (od 37min10sek.). Warto tu przypomnieć audycję Ks. Natanka, który podobnie opisywał naszą sytuację przed okultystycznym Blitzkrieg'iem NWO z roku 1939, jej nazwa to "Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO", a przecież nie tak dawno nastąpiło tajne podpisanie antypolskiej ustawy 1066 !

Podobnie i w Kościele Katolickim kosmicznym i megalitycznym dzieją się wielkie rzeczy, też jest rozbrajany ! Jesteśmy świadkami stopniowej transformacji watykańskiego duchowego wojennego sztabu w coś "nowego". Wszystko na około, jeśli chodzi o cywilizację, zmierza do "nowego porządku", dlatego "Grupa z Sankt Gallen" ze zdwojoną mocą zaczęła tworzyć "Nowy kościół NWO", chcą zdążyć przygotować świat na nadejście "ichniego jedynego", i nie chodzi tu wcale o Jezusa.

Całą cywilizacja chrześcijańska i post chrześcijańska jest obecnie silnie modelowana. Na wszystkich państwowych szczeblach, w ogromnej większości stacji telewizyjnych, czy w medialnych koncernach, pracują grupy oddane budowie "Nowego Porządku". Jesteśmy zalewani propagandą o jakichś uciśnionych bojownikach ruchu homoseksualnego oraz o dziwnie wyglądających marszach nieszczęśliwych humanoidów LGBTQ. Jest tego tak dużo, robi się to tak głośno i często, że należy chwilkę się zastanowić nad celem jaki przyświeca tej potwornej obyczajowej rewolucji.

Jako że od lat przeglądam raporty UFO, to jeszcze do niedawna wydawało mi się, że chodzi w tym globalnym zamieszaniu głównie o przygotowanie ludzkości na wprowadzenie do społeczeństwa, do domów i rodzin, humanoidalnych istot genetycznie modyfikowanych, a w ten sposób oswojenie ludzkości ze stopniową genetyczną inwazją ("żelazowych")Obcych, o której cały czas informuje nas w swoich książkach profesor Jacobs, jak i inni ufolodzy. Miało by to być przepowiedziane w Ks. Daniela gdzie jest mowa o mieszaniu się "żelaza i gliny": "To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się ONI przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną." Księga Daniela 2:43

Jednak gigantyczny nacisk "Centrali NWO-ONZ" na rządy i państwa, by te uchwaliły totalitarne homoseksualne "prawo", karzące wszystkich ludzi moralnych, zwłaszcza chrześcijan, nie zgadzających się na reżim LGBT, przesunął trochę nasze zapatrywania. Tu może chodzić nie tylko o "znormalizowanie" tworzenia ludzko kształtnych - ludzko podobnych hybryd, ile o przygotowanie gruntu do nadejścia istoty wspomnianej w Ks. Daniela 11:37, tzw. "jedynego", o którym jest mowa w dołączonym tu filmie.

Totalitarny rząd globalny, nadzorowany przez "Władcę Powietrza", przygotowuje się do zaostrzenia form okupacji Ziemi ! Gdy przejmą władzę nastąpią czystki, i to bardzo drastyczne. Już na początku października 2019, z ust "sztabowca ONZ", wyszkolonego na bojownika wojsk Armagedonu, usłyszeliśmy co następuje: „Państwa powinny podjąć zdecydowane działania, gdy władze religijne, przywódcy lub ich przedstawiciele, naruszają prawa osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym mowę nienawiści”.

Przytoczone tu słowa specjalnego eksperta ONZ, Victora Madrigal-Borloza, zapewne należącego do "Lucis(fer) Trust", odpowiedzialnego za promowanie „praw” osób LGBT na całym świecie, mówią o wezwaniu rządów do podjęcia zdecydowanych, właściwie to moralnie drastycznych, wręcz totalitarnych, działań przeciwko duchownym i osobom o określonych przekonaniach religijnych, które nie akceptują promocji ideologii społeczności LGBT. Chodzi o podjęcie, na razie prawnych działań, gdy władze religijne, przywódcy, lub ich przedstawiciele "naruszają prawa" osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym "mowę nienawiści”.

Wydaje się, że mocno nawrócony na "jedynego", Madrigala-Borloz, dalej w swoim raporcie wzywa rządy państw do: przeglądu i reformy prawa, przyjęcia ustawodawstwa ustanawiającego środki antydyskryminacyjne z wyraźnym ukierunkowaniem na osoby LGBT, wdrożenia polityki, uwzględniającej obawy sodomitów w zakresie zdrowia, edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa, ograniczenia ubóstwa, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.


„Ekspert” organizacji "Lucis(fer) Trust" chce zwiększyć udział osób LGBT w polityce, by miały one wpływ na wszystkie procesy decyzyjne ! Chce wreszcie promocji dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co docelowo ma skutkować całkowitym jego przejęciem przez ideologiczno duchowe komando LGBTQ ! 30 października 2019 gruchnęła wiadomość potwierdzająca zbliżającą się tyranię "Władcy Powietrza". Nieodzownie sięgnijmy do portalu PCH24, gdzie pojawił się news: "Program szczytu w Nairobi potwierdza – ONZ chce wprowadzić ideologiczny dyktat". Debaty na temat upowszechnienia aborcji, przymusowej edukacji seksualnej czy zwalczania ruchów broniących życia – to niektóre z punktów programu najbliższego szczytu ONZ w Nairobi"

Bardzo ważnym incydentem, potwierdzającym światowe dążenie do zaprowadzenia drastycznych zmian w ludzkiej mentalności, jest moment w którym wymsknęła się ważna informacja o planach "Centrali NWO". Chodzi o tzw. "artystkę" Marię Peszek, ta niechcący sypnęła o co im chodzi, stwierdziła, że: "...w Polsce nowym Żydem jest dzisiaj gej" ! Z braku uciśnionych tworzy się ogólnoplanetarnych nowych męczenników, wszystko jest podporządkowane nadchodzącej ideologii "jedynego-nie dbającego o miłość kobiet-hybrydy", zaprojektowanej przez "Nowych Hitlerowców NWO".

Wspomnieliśmy wcześniej o naszym przesunięciu zapatrywania na cel gigantycznej inżynierii społecznej. Naszym zdaniem nie chodzi wcale, albo nie tylko, i nie wyłącznie, o dalekosiężne przygotowanie do "zmieszania się żelaza i gliny", ale dodatkowo o takie "przeoranie gleby umysłów i dusz", by mogły bez oporów zaakceptować istotę o której jest mowa w Ks. Daniela 11:37 - "Ani na bogów ojców swych nie będzie dbał, ani o miłość niewiast, ani o żadnego boga dbać będzie, przeto, że się nade wszystko wyniesie."


Domyślamy się, że będzie to (z pewnością) totalny antyklerykał, istota na wskroś antyreligijna - "Nie będzie czcił bogów swoich przodków", dodatkowo homoseksualista - "nie będzie dbał, ani o miłość niewiast", ewentualnie humanoid Gender, lub hybryda: UFO-mieszaniec GMO, pozbawiony zainteresowania ludzką płciowością, możliwe że tak genetycznie zaprojektowany, że aż nieludzki, pozbawiony ludzkich cech - UFOnauta.

Pastor Michael Hoggard, w tłumaczonym tu filmie, dodatkowo odkrywa przed nami strefę, w której obecnie przebywa ta istota, a także stworzenia które mają do niej dostęp. Po tym jak obserwujemy mocno promowane, wręcz nachalnie narzucane cechy owej istoty, można przypuszczać, że jest to ogólnoświatowe przygotowanie gruntu pod przybycie tajemniczego humanoida, a ten, "gdy wyląduje", będzie tłumił i gasił tęsknotę ludzi za Bogiem, będzie się podawał za księcia tego świata.


Będzie czynił znaki i cuda, by przed światem raz na zawsze dowieść, że ludzkość jest samowystarczalna (Objawienie Jana 13,13-14). "Nowoczesna i postępowa" ludzkość jest gruntownie skolona, by przyjąć taką osobę. Kogoś, kto nie będzie przeszkadzał w przyjemnym życiu elit, ale i "zelgebityzowanych" mas – kogoś, kto będzie miał moc, by realizować ich myśli i marzenia o wiecznym orgaźmie, pokoju i harmonii na ziemi, o locie do gwiazd, o nowej wspaniałej UFO technologii, o świecie pełnym tolerancji, miłości, braterstwa i dobrej woli, bez poświęcenia i trudu, bez myśli że to coś kosztuje.

Część biblistów uważa, że gdy on się w końcu objawi, większość ludzi go nie rozpozna. Nie powstanie jako ktoś obrzydliwy; (możliwe że będzie posklejany, brwi na klej) wręcz przeciwnie, będzie kimś zdolnym i pełnym ambicji, by rozwiązać problemy całego, wcześniej rozwalonego przez Lucis Trust - świata. Będzie promował to, co już zaczyna być realistyczne - świat może być "rajem bez Boga", zgotowanym przez samego człowieka technokratę.

Świat będzie wierzył, że z tą istotą, z tym humanoidem, ludzkość będzie w stanie dokonać wszystkiego, czegokolwiek zechce ! Stworzyć nowe syntetyczne życie, nowe pojemniki w które wejdą dusze zmarłych. Będzie na tyle inteligentny, możliwe że połączony ze sztuczną inteligencją, lub z istotami duchowymi, iż zaatakuje istoty niebiańskie ! „I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.” (Objawienie Jana 13,6)

Zanim to nastąpi, Polacy mają misję do wykonania ! Mamy przygotować świat na nadejście prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa ! Chodzi o słowa św. Faustyny, która zanotowała coś o tajemniczej "iskrze", wychodzącej z Polski. Może owa "iskra" to w rzeczywistości "piuorun-błyskawica" ? To by miało sens... Jeśli połączyć tą przepowiednię z biblijnym wersetem Ewangelii wg św. Mateusza 24:27, gdzie czytamy: "...jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.”, to możemy uznać Polskę, i cały nasz Naród, za jeszcze bardziej wywyższony niż przypuszczaliśmy, za jeszcze bardziej doceniony, oczywiście wszystko to "jeżeli posłuszna będzie woli Mojej" !

Jeśli u św. Faustyny mowa jest i "iskrze-piorunie", to możliwe, że mamy tam coś jeszcze ! Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy (grzmot) oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą. Może ono przybierać rozmaite kształty i rozciągłości, tworzyć linie proste lub rozgałęziać się do góry lub w dół. Występują błyskawice, które widoczne są jedynie jako rozjaśnienie powierzchni chmury, inne znów w ciągu ułamka sekundy przypominają swym kształtem świecący sznur pereł, nas jednak interesuje w tym momencie towarzyszący "grom dzwiękowy", coś co może przypominać specjalny dzwięk ze świata nadprzyrodzonego, z nadprzyrodzonej chmury !

Szanowni państwo, zacytujemy teraz wspaniałe, wręcz cudowne duchowe przesłanie Ponadświatowej Inteligencji ! Odnosi się ono do wszystkiego co tu przeczytaliście. Jest tam mowa o obecnej wstrząsającej sytuacji w (amazońskim) Watykanie, w Kościele Katolickim kosmicznym i megalitycznym, duchowej sytuacji na całej kuli ziemskiej, ale i o czymś co ma związek ze słowami Jezusa, udzielonymi św. Faustynie ! Dane zostało widzącemu Bruno Cornacchioli. Pisaliśmy o nim w tekście pt.: "Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane"- prosimy sprawdzić.

Oto notatki widzącego:

(...)Szczególne zainteresowanie budzi tekst, napisany odręcznie przez Cornacchiolę na trzech stronach papieru kancelaryjnego, który opisuje to, co przydarzyło mu się 24 lutego 1968 roku, a co on sam określił słowami: „sen, albo nie wiem, co to mogłoby być". Opis jest bardzo wyrazisty:
"Widzę siebie na wysokim wzgórzu, gdzie jest jakiś klasztor, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jaki. Dzwonię i otwiera mi biskup, który uśmiecha się do mnie i mówi mi: „Ileż czasu ci zajęło, żeby przybyć, ale teraz niech za to chwała będzie Bogu przez Najświętszą Pannf Maryję". Wpuszcza mnie do środka i prowadzi mnie do kaplicy, gdzie jest wy­stawiony Jezus. Wskazuje mi, w uprzejmy sposób, klęcznik. Jestem sam, rozglądam się dookoła i widzę jakąś zakonnicę, która się odwraca, a ja rozpoznaję w niej Łucję z Fatimy Uśmiecha się do mnie, potem płacze. JZbliż się", mówi do mnie. Tak czynię. „Od jakże dawna na ciebie czekam. Wiem, że bardzo trudno jest się ze mną zobaczyć, ale widzisz, jak łatwe to było dla ciebie? Tutaj wszyscy na ciebie czekaliśmy. Teraz zapisz, co ci dyktuję".

Przemówienie siostry Łucji jest jasne i dramatyczne: "Mów i ogłaszaj publicznie przesłanie pięknej Matki Bożej, nie bój się, jak ona sama powtarza mi to tak wiele razy. Tym razem to za moim pośrednictwem otrzymujesz to, co ona chce powiedzieć światu. Jakże wielu ludzi nie otrzymuje wybaczenia swoich win, ponieważ nie zostali wychowani w znajomości Słowa żyjącego Boga Ojca, Jezusa!

Gdy bę­dziesz mówić, będziesz prześladowany: nie zważaj na nic i idź naprzód w tym dziele, które jest wolą pięknej Matki. Wszyscy powinni prosić o przebaczenie za popełnione grze­chy, świeccy, kapłani, zakonnice i wszyscy ludzie żyjący na Ziemi dla Nieba. Ty zachęcaj, pisz i dawaj rady z miłością! Widzisz, jak wiele zamieszania Szatan zdołał dokonać we wszystkich duszach, to on panuje niemal na wszystkich naj­wyższych poziomach władzy i działa bez przeszkód, wyko­rzystując wszystkich swoich sprzymierzeńców: działając zgodnie ze swoją wolą, prowadzi wszystkie rzeczy do celu przez siebie wyznaczonego (i dzięki UFOnautom prowadzącym globalną dezinformację - zanoszących dusze porwanych do dziewiątej bramy - dopisek Argonauty)

Co szczególnie ważne, i w to nie uwierzą, Szatan zajmie główne stanowiska w Kościele, uwodząc wszystkich swoimi pełnymi przechwałek wizja­mi, a przede wszystkim usuwająci kult pięknej Matki i stu­dząc wiarę we wszystkich. Ta władza obejmie tych, którzy, odpowiedzialni za dobro ludów, zostaną skłonieni, by przy pomocy potężnych broni niszczyć siebie nawzajem w strasz­liwy sposób.

Napisz, że jeśli niejnawrócą się ku prawdzie i nie zniszczą broni, by miłość i pokój mogły kwitnąć na świecie, jak zielona trawa i kwiaty, które dają owoc życia, wszyscy zostaną zniszczeni i zginą, a spadnie to przede wszystkim na przywódców. To czas nieposłuszeństwa i bun­tu. Kto jeszcze jest posłuszny zwierzchnościom niebieskim? Kto jest posłuszny Świętości Ojca?(Benedykta XVI - dopisek Argonauty) Kto władzy Kościoła?

Wszyscy się buntują, kardynałowie wobec papieża, biskupi wobec kardynałów, kapłani wobec biskupów, a wierni wo­bec kapłanów. Szatan, w chaosie i religijnym zamieszaniu, będzie triumfować w sercu, umyśle i woli wszystkich! Kto czeka na powrót Jezusa Chrystusa!? Kto jeszcze wierzy w koniec świata? Kto nawołuje do pokuty? Niewielu jest takich, którzy wciąż pozostają wierni!

Pokusy będą straszli­we, świat będzie żyć w tak wielkim zamieszaniu, że sami wybrańcy będą umacniać w wątpliwościach!(Nowa ekologiczno-UFOnautyczna religia Watykanu ! - dopisek Argonauty) Nie ma uciecz­ki, wszyscy usłyszą dźwięk trąb zagłady, i wszyscy przeżyją straszliwe chwile wojny, zniszczenia i chaosu politycznego, religijnego i kulturalnego. Wszyscy odczują zgubne szatań­skie konsekwencje i zginą.

Jak wiele błędów i herezji szerzy się w każdym narodzie, w każdym zgromadzeniu i w każ­dym stanie, w jakim znajduje się ludzkość. Kto kocha życie, ten je straci, kto kocha naukę, będzie tworzył dla śmierci, a kto kocha niebezpieczeństwo, w nim wpadnie w grzech! Ewangelizować dusze nie znaczy nakładać im jarzmo, które byłoby inne niż Chrystusowe, i uczyć je rzeczy, które nie są z Chrystusa, lecz dawać duszom nie węże, ale chleb codzien­ny, czyli Eucharystię, Słowo prawdy, Ewangelię światła i mi­łości.

To, czego potrzeba, to apostolstwo indywidualne, a nie apostolstwo zmonopolizowane, czyli takie, które nie jest wy­łącznym monopolem, ale pracą na rzecz nawrócenia wielu dusz. Potrzeba, by pracowano pośród dusz w apostolstwie in­dywidualnym: kto wie i potrafi, bez żadnego odgórnego po­zwolenia powinien pracować, w przeciwnym razie grzeszy.(...)

Na całym globie mówi się o słyszanych i rejestrowanych dziwnych dźwiękach, które mają dochodzić jakoby z nieba, pytanie jest następujące: z którego nieba ?! W ciągu ostatnich kilku lat udało się nagrać wiele przykładów tego typu tajemniczych anomalii, skąd pochodzą, kto je wytwarza ? Czy ich zródło jest w tym wymiarze, a może tak jak przepowiedziała Maryja Dziewica: "wszyscy usłyszą dźwięk trąb zagłady" oraz "Kto jeszcze wierzy w koniec świata?"


Linki:
Program szczytu w Nairobi potwierdza – ONZ chce wprowadzić ideologiczny dyktat
Alice Bailey, założycielka oficjalnego wydawnictwa ONZ, o przyszłej religii światowej
Dziwne dźwięki są ponownie słyszane na całym świecie
Synod amazoński. Dni, które zmienią Kościół
Polskie elity ufologiczne w kontekście duchowości ufonautów
Globalna okupacja Władcy Powietrza
Amerykańska premiera filmu „Miłość i Miłosierdzie”. Obraz trafił do 800 kin
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ? - Aktualizacja 24.08.2018

Tajemnicza brama w świecie równoległym - UFOnauci którzy do niej doprowa...Tajemnica kosmicznych symboli Biblii - Obcy niosący światło i postęp - H...

Rozpoczęcie duchowej bitwy Armagedonu - kazania Ks. Natanka i pastora Ho...Tajemnicze bramy, kryształowe sarkofagi i linia produkcyjna nowych UFO i...
czwartek, 13 czerwca 2019

Komentarz do istoty hybrydy "Golluma zarejestrowanego w Californii"Innemedium z dnia 11 czerwca 2019 opublikowało nagranie dziwacznie poruszającej się istoty, przypominającej "Golluma". Istota posiada bardzo cienkie nogi. Ktoś przebrany musiał być nadzwyczajnie chudy, właściwie to jakiś anorektyk, lub dziecko. Problem zaczyna się gdy się zastanowimy nad ruchami dolnych kończyn. Wydają się zbyt giętkie.

W USA i Ameryce południowej chyba jest najwięcej zgłoszeń widywanych hybryd, czy to pochodzących z podziemnych baz, czy wyszłych z pojazdów UFO genetyków ! Proszę sięgnąć do "typowego" przypadku, do serii zdarzeń związanych z obserwacją i zdobyciem przez wojsko pozaziemskiej istoty w Varginha , Brazylii , w 1996 roku. Dr Roger Leir z Ventura w Kalifornii odwiedził Varginha wkrótce po incydencie. Po obszernych wywiadach z lokalnymi świadkami przypuszczał, że istnieją dwa UFO stworzenia (hybrydy). Jeden został ranny. Zostały zabrane do lokalnej kliniki medycznej.

Lekarze i pielęgniarki z tej kliniki zgłosili dr Leirowi serię bardzo niezwykłych zdarzeń natury paranormalnej, związanych ze UFO istotami. Opisali te stworzenia w szczegółach medycznych. Dr Leir był szczególnie zainteresowany stopami, ponieważ jest pediatrą. Po zakończeniu leczenia stwory zostały usunięte(wywiezione) przez personel wojskowy. Dr Leir opublikował książkę o swojej wizycie zatytułowaną „UFO Crash in Brazil”. Według doniesień medialnych istota ta została po raz pierwszy zauważona przez trzy kobiety w wieku od 14 do 22 lat: siostry Liliane i Valquíria Fatima Silva oraz ich przyjaciółkę Kátię Andrade Xavier.

Dziewczyny ujrzały stwora po południu 20 stycznia 1996 roku: dwunożny o długości 1,6 metra, o dużej głowie i bardzo cienkim ciele, z nogami w kształcie litery V, brązową skórą i dużymi czerwonymi oczami. Wydawało się, że jest chwiejny lub niepewny, a dziewczyny zakładały, że jest ranny lub chory. Siostry Silvy powiedziały, że uciekły i powiedziały matce, że widziały „diabła”. Kobieta nie uwierzyła im dopóki nie poszła do miejsca, w którym podobno widziały stwora, na miejscu poczuła silny zapach podobny do amoniaku. ( – więcej o zapachu siarki w kontaktach z UFO tutaj…)

Ta z Californi mogła być jedną z tych istot, lub stworzoną przez tamte, uszy miała jakby świńskie, porusza się dziwnie, jej dolne kończyny są jakby bez stawów, albo z jakimiś stawo podobnymi przegubami... "zdezelowane ruchy" bardzo ciężkie do naśladowania przez człowieka ! (Jeśli w ogóle możliwe !)

Zmiany na Ziemi z dnia 13/06/2019 opublikowały tekst: "Wciąż nie milką echa skandalu wokół chińskiego naukowca, który w zeszłym roku „stworzył” zmodyfikowane genetycznie bliźnięta. Okazuje się jednak, że tak naprawdę jest to dopiero początek tych eksperymentów. Rosyjski naukowiec ogłosił właśnie, że zamierza kontynuować prace swojego kolegi z Chin.". Nie jest trudno sobie wyobrazić inną cywilizację, "bardziej zaawansowaną" w Naukach Demonów, która tworzy tego typu hybrydy.


Do tej istoty, możliwe że GMO, możemy dodać znajdowane dziwne, niewielkich rozmiarów, starożytne istoty, również jakby bez stawów ! Proszę przypomnieć sobie tzw. "Mumie z Nazca". One również miały niezwykłą, czasami wręcz "nieanatomiczną" budowę, zwłaszcza "stawów-przegubów" ! Spora część badaczy podejrzewa w przypadku "Mumii z Nazca" oszustwo, jednak sprawa wydaje się być o wiele bardziej skomplikowana - autentyczna, z tego względu bardziej niż sensacyjna ? Może ktoś je, te stwory, produkuje, lub są pozostałością czasów sprzed potopu Noego. (Proszę obejrzeć film pt.: "Prawdziwe krasnoludy Tolkiena - Marzulli, Mathews, Jacobs" - dołączony u dołu)

Zamieszkują w pojazdach UFO, lub w miejscach, które zostały im przydzielone, przez ich stwórców ?! Jeśli jesteście materialistami ewolucjonistami to nie będzie łatwo przyjąć do świadomości tego typy informacje. Tajemnice Ziemi, zwłaszcza tej starożytnej są tak dziwne i tak niesamowite, że trzeba się do nich przygotowywać, tak jak do świętości Ducha Świętego, którego wysłał nam Jezus Chrystus, przebywający obecnie w innym wymiarze, prawdopodobnie w Tritos Uranos...

Aktualizacja 17/06/2019
Nie milkną echa nagrania tzw. "Goblina z Californii". Spora część wierzy, że mamy do czynienia z mistyfikacją, zręcznym montażem video, jednak sprawa komplikuje się, gdy dokładniej analizujemy uchwyconego stwora. Ostatnio dołączył do prób wyjaśnienia znany, światowej sławy biblista pastor Michael Hoggard. W Polsce jest rozsławiony dzięki jego doskonałym analizom Pisma Świętego, zwłaszcza wyjątkowym dochodzeniem w sprawie "chrześcijańskiego Zoharu".

Michael W. Hoggard jest pastorem "Bethel Baptist Church w Festus", w Missouri. Oprócz obowiązków duszpasterskich znany jest z wielu niezależnie produkowanych filmów, które specjalizują się w numeracji pism świętych, proroctwach biblijnych, ujawnieniu praktyk okultystycznych i wyjawjaniu najskrytszych tajemnic masonerii.


Jest on gospodarzem trzech regularnych programów telewizyjnych online, pisze, produkuje wideo, gra w licznych programach telewizyjnych i filmach dokumentalnych online, a także naucza na różnych konferencjach biblijnych i nabożeństwach, z których wiele jest transmitowanych na żywo w Internecie. Jest autorem czterech książek - „By Divine Order”, „The Babel Conspiracy”, „Capital Secrets” i naszym zdaniem najważniejszej „The King James Code" - wydał również „Watchman Companion Series”, która zawiera transkrypcje z jego programów, z których wszystkie są publikowane niezależnie.

Był założycielem organizacji "Wolność Chrześcijańskiej Akademii", a także dyrektorem zrzeszenia badań proroczych. Spędził wiele lat badając Pismo Święte i odkrył kilka biblijnych zasad rozumienia Słowa Bożego jako proroczego głosu. Został poproszony do wykładania na kampusach uniwersyteckich, konferencjach biblijnych i lokalnych kościołach. Mike jest żonaty z Lisą Hoggard i razem mają pięcioro dzieci i pięcioro wnuków. Pastor Hoggard, tak jak inny wybitny znawca Biblii doktor Michael Heiser, nie boi się tematów o istotach z kosmosu, czy jak sam uważa z innego wymiaru.

Uważa, że możemy być w niedalekiej przyszłości narażeni na ryzyko przejęcia całej planety przez Obcych. Twierdzi tak na podstawie Pisma, jego podejrzenia skupiają się na tzw. "Czwartym Królestwie", wspomnianym w Księdze Daniela. Rozpocznie się od objawienia Antychrysta, lub będzie związane z nim, jak i z aniołami, występującymi w Apokalipsie 12:9 "a z nim strąceni zostali jego aniołowie".

Warto podkreślić jego stanowczy biblijny pogląd, uważa za bardzo realne, albo wręcz pewne, że istoty z innego wymiaru mogą się gnieździć w ludzkich ciałach, jak i w domostwach, które nie są ochraniane przez Aniołów Boga Jezusa, a te trzymają pieczę tylko nad tymi, którzy wyznają Zbawiciela i Jego święte moralne zasady, co jest zgodne z tym co twierdzi inny chrześcijański ufolog Joe Jordan. Tym razem zapraszamy państwa na analizę istoty-krasnoluda z Californii jaką zrobił Hoggard zaraz po publikacjach na Innymedium.

Linki:
Pierwszym powinien być zwłaszcza ten: Mumie z Nazca – czy ludzkość zaakceptuje prawdę zakazanej archeologii ?, część IV

Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali
Tajemniczy stwór goblino podobny z Californii - analiza pastora Hoggarda


Prawdziwe krasnoludy Tolkiena - Marzulli, Mathews, Jacobs


Tajemnicze bramy, kryształowe sarkofagi i linia produkcyjna nowych UFO i...
niedziela, 2 czerwca 2019

Według Zoltana Istwana już niedługo ludzkość będzie szczęśliwa i zamieszka w innych wymiarach


Zoltan Istvan (ur. 1973), z pochodzenia Węgier, to amerykański dziennikarz i przedsiębiorca, ale przede wszystkim transhumanista, wierzy, że transhumanizm stanie się głównym nurtem ruchu społecznego w następnej dekadzie, około roku 2030, zgodnie z Agendą 2030-2045. O palmę pierwszeństwa w rozpowszechnianiu ufonautycznej ideii nowoczesności i postępu konkuruje z żydowskim fanem ufonautów Rayem Kulzwailem. Pod koniec 2014 roku, Zoltan ogłosił zamiar startowania w wyborach prezydenckich w USA w celu rozpowszechnienia idei transhumanizmu. Zoltan należy do wielu organizacji NWO, promuje transhumanizm na wszelkich możliwych platformach, w jego książce sci-fi namawia do ideii przemiany człowieczeństwa w coś nowego. 

Stworzył, albo uzyskał od istot z innego wymiaru, wiele "nowych" techno ideii, jedną z nich jest "Singularitarny Jezus". Istvan po raz pierwszy użył słowa "Post-ziemiec" (ang."Post-earther" - tak jak "płaskoziemiec") w artykule opisującym ludzi, którzy chcą zastąpić środowisko naturalne technologią, ponieważ wierzą, że natura jest niemoralna i antagonistyczna ! Dzięki jego głębokim enwuowskim powiązaniom konsultował się z Marynarką Wojenną USA w sprawie szerokiego zastosowania implantu u ludzi. Zoltan określa się jako ateista.

W filmie Gonzo Shimury, kanału "FaceLikeTheSun", z pierwszego czerwca 2019, Zoltan twierdzi, że za jakiś czas będziemy mieli na ziemi wszelkiego rodzaju hybrydy, ale też i humanoidów podłączonych do sztucznej inteligencji-super kumputera, pojawią się też tacy, którzy zapragną przetransferować się do wirtualnej, albo energetycznej chmury - dokonają "upload'u", porzucając swoje materialne ciała. Chociaż nie do końca, bo Istwan wierzy, że będzie można tworzyć całkiem alternatywne humanoidalne, albo i nie humanoidalne "ciała", w które owa jazń zamieszkująca chmurę się wcieli ("...jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:  Jemu cześć i moc wiekuista! Amen." 1 List do Tymoteusza 6:16)

Amerykańki transhumanista uważa, że w przyszłości będzie można sobie ściągnąć (z internetu) "samopoczucie, uczucia, nastrój, emocje", jeśli będziecie uważać, że chcecie być "szczęśliwi" to sobie załadujecie taki "program" i już. Proszę zobaczyć film pt.: „Wielki UFOmasoński plan nowocześnie modyfikowanych transhumanów GMO”, gdzie jest to pokrótce opisane. W opinii amerykańskiego enwuowca, w nadchodzącym "Nowym Wspaniałym Świecie", i tu uwaga: "wszyscy będą szczęśliwi" ! Każdy człowiek będzie miał zaaplikowane "szczęście". Czy to wam czegoś nie przypomina ?!

Jeden z najbardziej profesjonalnych ufologów, David M. Jacobs, uzyskuje od setek, a teraz już tysięcy porwanych do UFO jeden, i ciągle ten sam przekaz, ufonauci powtarzają, że "Niedługo każdy będzie szczęśliwy" ! Przykładowo jeśli ktoś z chrześcijan będzie głosił naukę Chrystusa o innych wymiarach, jak piekło, lub prawdę o przeklętym homoseksualiżmie, że homoseksualiści nie wejdą do Nieba, to takie jeszcze normalne jednostki zostaną eksterminowane, bo przeszkadzają być humanoidom NWO "szczęśliwe", że zniekształcają, albo zakłucają załadowany program "szczęśliwości" ! Część biblistów uważa, że mamy o tym wzmiankę w Biblii, kiedy czytamy w Ewangelii wg św. Jana 16:2 "...nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu."

Ktoś zadał pytanie odnośnie miłości, czy też będzie można załadować sobie "miłości do Jezusa" ? Zoltan nie widzi problemu, będzie można "wrzucić" sobie "miłość do Jezusa". Problem w tym, że prawdziwa pochodzi od Boga Chrystusa, w czasie kiedy jest obecny, kiedy spotyka się z naszą duszą, ale przecież dla tzw. "ateisty" tego typu rozważania są zbyt trudne. Zoltan wspomina również o nieśmiertelności, jaką uzyska ludzkość, co opisaliśmy w innym artykule.. Biblia przekazuje nam moment, w historii transhumanistycznego "postępu i nowoczesności", to wtedy ludzie będą tak zmodyfikowani, że jak to przekazał nam Duch Święty: "śmierć od nich ucieknie" !


Według zaawansowanych wielbicieli postępu technologicznego, jak wspomniany Zoltan Istwan, już niedługo ludzkość przeobrazi się w bardziej nowoczesny twór. Będziemy mieli 6, a następnie 7G, po czym wszyscy zostaną podłączeni bezpośrednio do Sztucznej Inteligencji, zjednoczeni w jedno. Nie będzie "cierpienia", a wszyscy popadną w błogostan. Od jakiegoś czasu, mówimy tu o latach 2018/2019, każdy kto się nie zgadza z wizją, jaką rozciągają przed nami technokraci, może zostać skasowany z mediów elektronicznych. 

Na razie kasacji podlega tylko wirtualny profil, ale kto wie, za niedługo może to być zsyłka do transhumanistycznego obozu przemodelowania świadomości("oddania pokłonu"). Gdy technokraci przejmą władzę nad całą planetą, po zdobyciu władzy totalnej, a już rozpoczynają monitorowanie granić dronami sztucznej inteligencji, jak donosi portal ZmianyNaZiemi, powstaną "Obozy Transhumanistyczne", będą służyły przede wszystkim wyniszczeniu chrześcijańskiej opozycji antytranshumanistycznej oraz odizolowaniu "pełnych ludzi", zdrowych genetycznie, uznanych za groźnych, bądź „nieprzydatnych” dla Nowej Wspaniałej Cywilizacji GMO. Tych których się da namówić, którzy "oddadzą pokłon bestii"Apokalipsa 13:11, zostaną podłączeni do "szczęśliwości".

"...przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii (charagma χαραγμα). I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii (charagma χαραγμα) lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii (charagma χαραγμα) przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć" Apokalipsa 13:11 "otrzymują znamię" - czy będzie także zmieniało informację genetyczną osoby "biorącej znak" ?

Linki:
W tym temacie bardzo ważnym tekstem jest: Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami) oraz Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali

"Gwiazda z innego wymiaru uzyska "klucz do potrójnej ekspresji" - II część megalitycznej interpretacji zmieszania 2:43"
Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie”
"Polskie wzięcie z roku 1986 jako klasyka."
Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki ? Technologiczna osobliwość
Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami !
Programowanie materii, a biblijne znamię
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas
Czy sztuczna inteligencja zbuduje na świecie nowy porządek? Zagrożenie jest poważne
Naśladowanie Boskich rozwiązań – bionika bogów, czy taka istnieje ?
Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bogowie ? - część II bioniki bogów
Tajemnicze kosmiczne eksperymenty
Sztuczna Inteligencja – była i nie ma jej, a ma przybyć…
Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?
"strzeż się i pilnuj swojej duszy" - hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]"
Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?
Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?"

Masońska wojna informacyjna z Kościołem Katolickim Kosmicznym i Megalitycznym (Aktualizacja 2.0)
Tajemnica klucza do potrójnej ekspresji i Ksiega Zoharu oraz zagadka bib...
Nadchodzi Czwarte królestwo - Quayle, Horn, Hoggard, Marzulli, Heiser, M...


Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawanso...