wtorek, 21 lipca 2015

Geopolityka ponadludzka - nowa/stara dziedzina nauki

W znanej nam historii miały miejsce trzy wielkie zderzenia cywilizacji Zachodu z cywilizacjami Orientu. Starożytna cywilizacja grecka zderzyła się z Orientem w okresie podbojów Aleksandra Wielkiego. W wyniku tego zderzenia powstał hellenizm. Cywilizacja rzymska zderzyła się z Orientem we wschodniej części imperium. W wyniku tego zderzenia powstała cywilizacja bizantyńska. W okresie wojen krzyżowych nastąpiło zderzenie cywilizacji łacińskiej z Orientem i w wyniku tego powstały zakony: templariuszy - do których tradycji nawiązuje współczesne wolnomularstwo - i krzyżaków, którzy stworzyli państwo pruskie oparte na nowej mutacji cywilizacji bizantyńskiej. 

W okresie oświecenia ideologia masońska nawiązała do tradycji Orientu. Rozpowszechnianie się ideologii liberalno-wolnomularskiej stworzyło grunt dla rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku. W XX i XXI wieku przejawem zderzenia cywilizacji łacińskiej z nową tajną cywilizacją ufonautyczną jest w Unii Europejskiej-USA walka z człowieczeństwem i chrześcijaństwem. Obecne elity (jawne i ukryte) sterowane przez ufo, starają się stworzyć klimat do wprowadzenia społecznego przyzwolenia na zmiany informacji genetycznej ludności danego obszaru, co ma doprowadzić do powszechnego klonowanie ludzi. Jakimi metodami chcą doprowadzić do totalnego wykrzywienia prawidłowej moralności człowieczej ? W języku cybernetyki społecznej można powiedzieć, że z programu kształcenia przyszłej polskiej inteligencji usuwa się przedmioty, które uczą precyzyjnego kodowania informacji oraz krytycznego, samodzielnego ich oceniania. W płaszczyźnie procesów sterowania społecznego chodzi o to, czy mamy państwo prawdy - w którym obiektywna prawda jest większą wartością niż ideologia ufonautów, czy też państwo UFO ideologii - w którym ta skryta ideologia jest ważniejsza niż obiektywna prawda.Sytuację geopolityczną można rozpatrywać z różnych punktów wiedzenia. Geopolityka zajmuje się wieloma aspektami zachowań ludzi władzy, rywalizacją o władzę (kontrolę) nad określonymi terytoriami, żyjącymi tam ludźmi, rozmieszczonymi tam zasobami naturalnymi oraz infrastrukturą i innymi. Tutaj zaprezentowany zostanie pogląd odnośnie jednostek stojących na szczytach władzy. Twierdzi się, nie bez powodu, że są pod wpływem niewidocznych sił jawiących się w postaci UFO. Od najdalszej starożytności przypisuje się istotom duchowym - nadnaturalnym (tzw. bogom) wpływ na życie istot zamieszkujących tą planetę. W religiach politeistycznych bogowie mają zdefiniowane osobowości i sfery, którymi się zajmują. Cechą większości religii politeistycznych jest występowanie  panteonów, czyli hierarchii bóstw. Podobne hierarchie są czasami zauważane także przez ufologów w badanym przez nich fenomenie.Ruch New Age wierzy, że exo-polityka, czyli wpływ inteligentnych sił kosmicznych na ludzki wymiar władzy jest tak pewny, jak sama realność UFO zjawiska. Badacze zajmujący się porwaniami przez tzw. "kosmitów" do pewnego stopnia potwierdzają takie założenia. Natomiast ci zagłębiający się w tematyce tajnych stowarzyszeń twierdzą, iż są one pod kontrolą czynnika nadprzyrodzonego, co nie powinno nas dziwić. Stwierdzenia, że masoni powinni czcić Boga pojawiają się już od wieku XIV, dokument „Old Charges” z 1390 roku zawiera uwagę, że każdy członek cechu „winien kochać Boga i Kościół święty również”. Pojęcie Boga (nie nazywanego jeszcze Wielkim Architektem) dotyczyło wówczas tradycyjnie rozumianego Boga chrześcijańskiego ! Pod koniec XVII wieku Loże zaczęły zmieniać swój charakter.


Rok 1723 masoni uważają za datę graniczną, od tej pory wyobrażenie Wielkiego Architekta Wszechświata i jego atrybutów nie było ściśle określone. Większość obediencji wolnomularskich pozostawiło członkom lóż pełną swobodę interpretacji wyobrażeń na temat tego terminu ! Pod koniec XIX wieku jedna z największych i najważniejszych obediencji masońskich - Wielki Wschód Francji wycofał z oficjalnych dokumentów inwokację do Wielkiego Architekta ! Nie muszę chyba pisać co ostatnie dwa zdania oznaczają w praktyce ? Od tego momentu ludzie tajnych stowarzyszeń stali się łatwą zdobyczą "istot z latających spodków". Kościół katolicki przestrzega swych wiernych o niemożności pogodzenia praktykowanej wiary w Chrystusa z przynależnością do stowarzyszeń masońskich i ma ku temu silne powody, o których trochę tu napiszemy.

Z doniesień ufologów można stworzyć zarys sytuacji na Ziemi. Jest to jeden ze scenariuszy, który się jawi gdzieś na horyzoncie, niewyrazny szkic na chwilę obecną. Sprawa skrytej działalności UFO istot jest planem bardzo dobrze strzeżonym, aczkolwiek starożytność do której należy Biblia i literatura apokryficzna, podsuwa nam rozwiązania tej tajemnicy. Społeczna i cywilizacyjna manipulacja jest działalnością UFO bytów, które sterują duchowymi organizacjami NWO, fakty te są bardzo dobrze potwierdzone przez niezależnych znawców tej tematyki.

Europa jaką znamy z podręczników propagandy edukacyjnej 20 i 21 wieku jest przeszłością albo w ogóle nie istnieje. Kulturalno społeczna sytuacja USA wraz z tzw. 'euro kołchozem' zakończyła swój 'rozwój' na zbieraninie multi-kulti. Stoi na progu rewolucji, a nawet wojny ideologiczno duchowej, sterowana coraz bardziej przez UFO wyznawców - masonerię (UFO-sonów), inspirowaną duchowo z innego wymiaru, jest zagrożeniem dla siebie i świata. Włodarze Europy oraz USA to "ludzie" uwikłani w religię ufonautyczną. Nie ma w tej kwestii wątpliwości nikt kto się trochę poważniej zainteresował organizacjami cyrkla i kielni ! W rezultacie ich własnego zagubienia osiągnęli jeden cel, a mianowicie niszczenie wszystkiego (w tym i Polski !) co się nie zgadza z ich doktryną "nowoczesnego porządku (GMO)" !


Chrześcijańscy eksperci tych tematów ale i inni, stwierdzają że chcą doprowadzić wszystkich i wszystko do UFO asymilacji (banksterskiego wchłonięcia - NWO), albo/lub zniszczyć, a w to miejsce 'BUDOWAĆ' coś "nowego", wiemy że to nowe nie jest wcale nowe, to jest jakiegoś rodzaju powtórka przedpotopowej historii Noego. UFO elity chcą zbudować Vimany, pragną stworzyć istoty hybrydalne, technologię pozwalającą przenosić (ich) dusze do skonstruowanych specjalnych ciał (Ufolog Cliff Stone zauważa, że: "są relacje mówiące o obcych statkach, które porywają dusze"), tworów biologicznych GMO, bądz mieszanki techno-bio-transgenderycznej, czy androidów różnorakiej maści, tak by uniknąć doświadczenia śmierci "A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą." - Księga Mądrości 2:24 Do tego ma posłużyć im kontakt z istotami, które jawią się ludzkości jako "kosmici", i obojętne jest teraz czy są to faktycznie jakieś upadłe kosmiczne rasy, czy może Biblijne nasienie węża, skutek takiego KONTAKTU może być tylko jeden.

Rezultat wyznawanej ufo magicznej-techno filozofii okaże się rodzajem piekła, jakąś potwornością. Ci "wysoko postawieni ludzie" - masoni, zagubili się duchowo, nie czują albo już nie potrafią czuć po ludzku. Stali się jakby innymi istotami ! Prawosławna Rosja, odradzająca się chrześcijańsko opiera się UFO ideologii oraz działaniom ich tajnych organizacji, dlatego jest celem ataków międzynarodowego bractwa ufonautycznego. Temat ten jest bardzo trudnym dla nas Polaków, zwłaszcza po 10 kwietnia 2010. Wiecie z filmiku "O co im chodzi ?", że siły te chcą zdominować cały świat tworząc tyranię hybrydalnego tworu NWO. Rosjanie pokazali im środkowy palec, więc Ukraina stała się miejscem krwawej rozgrywki.Wielu przekonuje, że powinniśmy wspierać duchowo Putina w jego walce z UFO - NWO. Na przykładzie Węgier wnioskujemy, iż mądre władze mogą dojść do porozumienia nawet i z Władimirem, to tylko kwestia mądrości politycznej, której brakowało do tej pory politykom 'polskim' zależnym od struktur masońskich. Duchowa sytuacja Europy zachodniej i USA jest piekielnie ciężka, kraje rządzone przez masonerię są całkowicie zniszczonymi moralnie, a jak widzieliśmy przez ostanie kilka lat PO i jej przystawki starały się robić to samo i w Polsce ! Chociaż ekonomicznie należymy do krajów afrykańskich, to ciągle jeszcze mamy kontakt z duchowością starożytną, która prawie całkiem została usunięta z USA i zachodniej Europy, ale przecież taki był cel działania niewidzialnych niszczycieli !

Od roku około 1992 jesteśmy poddani straszliwemu niewidocznemu atakowi. Dzięki pracom doktora Krajskiego dowiedzieliśmy się dlaczego cywilizacja chrześcijańska jest zmieniana pod kątem seksualistycznego wykrzywienia homoseksualistów ! Jasnym stał się powód, dla którego światowa społeczność jest w ostatnim czasie pod naciskiem by uznać związki jednopłciowe ! Wielu ciągle jeszcze myśli, że Polacy nie potrafią rządzić się we własnym państwie. W ostatnich kilku latach, za rządów demonicznej partii PO, dodatkowo szturm prowadzi się na naszą moralność, obyczajowość oraz energię życiową ! UFO ofensywa za pomocą tajnych stowarzyszeń jest bezpardonowa. W USA niszczy się co popadnie, jeżeli okaże się, że naród amerykański się nie podda, to z pewnością wytworzą jakiś 'kataklizm' lub wywołają wojnę. Wszystko ma prowadzić do stworzenia nowej rasy istot humanoidalnych GMO, ludzie mają zostać zmarginalizowani, w ich miejsce pojawić się mają hybrydy oraz UFO hybrydy (dawni bogowie mają powrócić ?), wówczas zacząć się ma era NWO-UFO cywilizacji, o której opowiadają różnorakie bractwa ufologiczne (piramidalnego oka), o nich to właśnie wspominał wybitny ufolog Jacques Vallee, w jego pracach. Będzie to tzw. "era wodnika" gdzie moce nadnaturalne (demoniczne) mają być na wyciągnięcie ręki. Według tych poglądów Era Wodnika będzie okresem głębokich przemian społecznych, państw bez granic, świadomości planetarnej. Na przeszkodzie planom i wysiłkom niewidzialnych istot stoi Jezus Chrystus, Maryja Dziewica, Duch Święty i Bóg YHWH, stąd też chrześcijaństwo jest tak tępione przez obecny światowy UFO reżim. Proszę nie zapominać, że UFO system jest sterowany przez określoną duchowość, przez istoty duchowe ! Dlatego można stawiać im opór, ze wszystkich nadprzyrodzonych potęg tylko moc Jezusa może nas oswobodzić, a ich zatrzymać.

Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości ! Można by wyliczać więcej, ale poprzestańmy na tych najważniejszych. Niewidzialna współpraca stowarzyszeń UFOsonów oraz tzw. bytów z NOL jest koordynowana przez nadprzyrodzoną nieuchwytną siłę/istotę anielską (byt z Apokalipsy Jana 9:11 ?), (zgodnie z ujawnionymi danymi doktora Krajskiego w filmie pt.: "Niewidoczne istoty sterujące światem").

"...stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między „kulturą śmierci" i „kulturą życia". Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia." - Evangelium Vitae, Jan Paweł II. O jakim NADZLUDZKIM i dramatycznym zmaganiu mówi nasz WIELKI DUCHOWY matrixowiec Jan Paweł II ? Sądzę, że są państwo tego coraz bardziej świadomi.Czas w którym żyjemy jest coraz bardziej sensacyjny, ujawnia się wiele tajnych do tej pory dokumentów, a z zebranych faktów wyłania się cel, do którego dążą tajne towarzystwa ufonautyczne. Aby lepiej zobrazować problem podam dwa cytaty, które unaocznią państwu z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. 

UFO grupa która posiada ogromne środki finansowe by prowadzić badania nad klonowaniem ludzi:
[..]UFO grupa o nazwie "Ruch Raeliański" jest obecna w Polsce. Jej założycielem jest francuski dziennikarz (specjalność: sporty samochodowe) Claude Vorihlon. W roku 1973 miał spotkać istoty pozaziemskie, z którymi umawiał się na kolejne spotkania. Podczas nich kosmici mieli mu wyjaśnić "prawdziwe znaczenie Biblii". W myśl owych "nauk" przybysze stworzyli człowieka w swoim laboratorium. Następnie umieścili go na ziemi w ośrodku badawczym zwanym "Eden". Uwaga: przybysze nazywali się "Elohim" (jest to, jak wiadomo, imię Boga występujące m.in. w Księdze Rodzaju). Jeśli chodzi o szatana, miał on stać na czele opozycji, po rozłamie w szeregach kosmitów.

 Jezus też "był synem i posłańcem przybyszów z kosmosu..." itd., itp.

Jak przystało na wybrańca kosmitów, Vorihlon założył spośród grona zwolenników swojej "ufologiczno-biblijno-fantastycznej" teorii, grupę MADECH ("Ruch Dla Przyjęcia Istot Pozaziemskich") i wkrótce przybrał imię Rael (Zwiastun), oraz zmienił nazwę grupy na "Ruch Raeliański". Jeżeli spojrzeć na stronę etyczną działalności owej sekty to można stwierdzić, że tradycyjnie rozumiana moralność stoi tam pod sporym znakiem zapytania. Rodzina i małżeństwo są dla nich przeżytkiem. Natomiast różnego rodzaju perwersje seksualne czy eutanazja mają być wyznacznikami przyszłości.

Ostatnio zaoferowali za pośrednictwem Intemetu możliwość sklonowania człowieka za sumę 200 tys. dolarów. Kolejne "zapasowe" klony sobowtóra miałyby kosztować następne 50 tys. dolarów. Wchodząca w skład sekty spółka Valiant Venture ma jakoby posiadać na wyspach Bahama laboratoria nadające się do takich zabiegów. Pomijając zainteresowanie członków sekty procesem klonowania człowieka nietrudno zauważyć, że w doktrynach raelian miejsce Boga zajęli kosmici. Biblia została potraktowana jako "zasłona dymna" do przemycania obcych - nie tylko chrześcijaństwu teorii. Niestety, wielu chrześcijan wciąż daje się uwieść magii ufonautów ![...]i kolejny bardzo ważny cytat dotyczący Polskiego wymiaru:

[...]Z całej gamy sekt ufologicznych warto tu jeszcze wspomnieć o działającym tylko w Polsce "Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi Antrovis". Założył je 12 czerwca 1990 r. (usunięty z Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego) Edward Mielnik. O sekcie zaczęło być głośno w mediach, gdy w maju 1995 r. policja wyłowiła z Odry okaleczone ciało jednego z członków "Antrovisu" (miał wycięte genitalia - i to jeszcze za życia, jak miała wykazać sekcja zwłok). Żona ofiary zeznała, iż mąż często jeździł na szkolenia do różnych ośrodków sekty i wracał z nich bardzo zmieniony. Według niej, panicznie czegoś się bał i głosił, że wkrótce nastąpi koniec świata. Po tym tajemniczym "wypadku" na policję zaczęły zgłaszać się inne osoby które twierdziły, iż zostały w większy lub mniejszy sposób przez "Antrovis" pokrzywdzone.

Miało się okazać, że kilka osób powiązanych z tą sektą zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedna z matek, której syn (wtedy jeszcze uczeń klasy maturalnej) sympatyzował z tą sektą i na początku marca 1993 roku - jak podała prasa : "zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach" - wyznała, że przed zniknięciem czuł silny lęk. Stosował ścisłą dietę, a gdy w maju 1992 r. kosmici nie przybyli (a według Mielnika miał to być pewnik), popadł w depresję. Matka chłopca twierdziła na łamach prasy, że syn próbował walczyć z ogarniającym go przerażeniem. Miało o tym świadczyć nagrane przez niego zdanie: "Nigdy niczego nie będę się bał!" Na niewiele się to jednak zdało. Do chwili zniknięcia ani na moment miał nie zdejmować butów i kurtki - czekał na godzinę "0".[...]

Odnośnie okaleczeń ludzi oraz tajemniczych zniknięć zapraszam na dwa artykuły związane z tą tajemnicą: "Tajemnicza śmierć grupy Diatłowa" oraz "Nadzwyczajne dochodzenie policjanta w sprawie"


Kto może nas uratować ? Moce Boga YHWH - Jezusa, Ducha Świętego i Maryi.

Porto San Stefano, Włochy rok 1966.
Od 27 marca Maryja ukazuje się często trzydziestopięcioletniemu rolnikowi Enzo Alocci jako Królowa świata. Od roku 1966 „widzący" jest obdarzony stygmatami, zaś od roku 1972 figura Maryi w jego domu wiele razy płacze krwawymi łzami. Zostaje mu przekazanych wiele przesłań oraz wezwań do pokuty i modlitwy. Pewnego razu Enzo ukazał się archanioł Gabriel i „widzący" skorzystał z okazji, by go zapytać, dlaczego do takiego zadania Bóg wybrał mało pobożnego i niewykształconego chłopa ! Gabriel odpowiedział: „Właściwe obejście się z owym obrazem Najświętszej Panny skłoniło Boga, żeby wybrać ciebie." Do końca maja ukazywała mu się tylko Maryja, potem Maryja z Jezusem i czterema aniołami. Enzo Alocci tak relacjonował to objawienie:

„ Ukląkłem i modliłem się: z boku stał mój szwagier Sirio, który trzymał ceramiczną figurkę Madonny z Dzieciątkiem; chciał, żeby została pobłogosławiona. W tej chwili wydało mi się, że rozwarła się ściana, a w niej pojawiło się światło, światło o niesłychanej sile ! Z domku, w którym się znajdowałem, nic już nie dostrzegałem. Pośrodku światłości ukazali się Jezus, Madonna i czterej aniołowie. (...)Anioły miały taki wygląd, po jakim zwykle je poznajemy, tzn. ich szaty i skrzydła były oślepiająco białe. A Jezus... - człowiek... piękny, piękny... majestatyczny, władczy, ale przeniknięty dobrocią. Na całym świecie nie ma człowieka, który byłby do Niego podobny... Ujrzałem Go i napełniło mnie to radością. Z Jego rąk rozchodziły się promienie żywego światła. Jego biała szata lśniła światłem. Oczy lśniły bardziej niż wszystko inne. Oblicze Madonny było zachwycające. Nosiła na głowie biały welon, płaszcz miała niebieski, szalę różową, oblicze życzliwie uśmiechnięte. Wtedy zapytałem Ją: „ Pani, czy pozwolisz, bym ucałował Ci stopy? " Odpowiedzią był Jej łagodny uśmiech. Potem objąłem Jej stopy, klęcząc, i ucałowałem je z wielkim zachwytem i żarliwą miłością. Stopy te były cielesne, moje dłonie dotykały jej skóry.(...)


"Nagle nastąpił wielki wstrząs. Anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd - jak blask błyskawicy, a jego odzienie - białe jak śnieg." Ewangelia Mateusza  28:1-10(...)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latach 1981-85 prosiła polskich kapłanów by "się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze." Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !(...)

Gdyby ktoś z czytelników nie był zbytnio obeznany ze stosowaną tu terminologią jak "istoty inno wymiarowe", byt nadprzyrodzony [z Apokalipsy 9:11], i inne tego typu, to powinien zapoznać się z treścią tekstów "Działalność bogów, panów i bytów UFO", "Każdy ma prawo być człowiekiem ?" oraz "Polska cywilizacja człowiecza". Zawarte tu dane są mocno skondensowaną wiedzą na temat zjawisk mało rozpoznawanych przez ogół społeczeństwa.

Aby lepiej zrozumieć treści tu zawarte polecam szczególnie urywek wykładu znanego naukowca o tytule" 451 stopni motłochu"

451 stopni motłochu


Zainteresowanych tym co się dzieje z USA, co się dzieje z Polską, z ich poczynaniami,  odsyłam do tego 8 minutowego filmu pt.: "Ich działania nie są teorią, to są fakty"

Ich działania nie są teorią, to są fakty - dr Stanisław Krajski


Europa zmieniła się nie do poznania, przekształciła ją niewidoczna siła, która zaatakowała i Polskę. Do gospodarczego niszczenia Polaków dochodzi nachalny atak homoseksualnej propagandy, który przeradza się w reżim zboczeńców ! Dlaczego tak się dzieje ?! Ten paro minutowy film o cywilizacji orfickiej wyjaśni państwu tą tajemnicę !

(Ugruntowaniem genderyzmu jako wyjątkowo ważnego elementu globalizmu amerykańskiego było powołanie rzecznika praw mniejszości seksualnych w administracji Białego Domu. Stanowisko to otrzymał w maju bieżącego roku doświadczony amerykański dyplomata, Randy Berry. Jego zadaniem jest nie tylko obrona i jednocześnie promocja praw LGBT, ale również walka z ograniczaniem działalności zagranicznych organizacji pozarządowych i określaniem ich mianem organizacji agenturalnych czy instytucji obcego wpływu, jak to ma miejsce w Rosji. Randy Berry – jako przedstawiciel Departamentu Stanu USA – zdążył już złożyć „szkoleniową” wizytę nie tylko na Łotwie, gdzie wziął udział w paradzie równości na ulicach Rygi oraz konferencji promującej gender jako prawa człowieka, ale również w Polsce. Amerykański rzecznik praw LGBT przyjechał do Polski w momencie prac legislacyjnych nad ustawą o in vitro. 17 czerwca br. spotkał się w Biurze RPO, Ireny Lipowicz, z którą omówił działania „na rzecz osób nieheteronormatywnych” Działania te trudno inaczej nazwać jak dyktaturą nie tylko polityczną i kulturowo-społeczną, ale również moralną...(...)USA oficjalnie włączyły genderyzm do programu swej globalnej polityki. Przełomowe pod tym względem było wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – Joe Bidena – na zorganizowanym w czerwcu ubiegłego roku w Białym Domu spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości seksualnych i małżeństw jednopłciowych – z LGBT Human Rights Forum na czele. Zapowiedział on wówczas, że prawa mniejszości seksualnych muszą być przyjęte w całym świecie – we wszystkich kulturach i tradycjach.)

Cywilizacja orficka w natarciu


https://www.youtube.com/watch?v=qliK9s0kGq0

Słowianie są wspaniałymi nacjami, które zostały powołane do istnienia przez Boga YHWH. O tym musimy pamiętać, bo takie kraje jak USA czy zachodnioeuropejskie zniszczone kulturowo poprzez orfizm nie cierpią Słowian z ich niezależnością i wysoką kulturą natury ! Jako Słowianie musimy się trzymać razem z prawdziwymi Rosjanami i innymi w naszym rejonie. Chciałbym państwu tu przekazać kilka tajemnic dotyczących USA i tajnych stowarzyszeń z UE. Państwo USA opiera się głównie na filozofii Platona, która posiada w sobie pełno błędów i jest duchowo orficka. Głównym starożytnym oponentem Platona był inny starogrecki filozof, którego poglądy są podzielane przez Kościół Katolicki, a ten jest generalnie zwalczany przez protestantów i masonów z USA i UE. Stany Zjednoczone jak i UE zachodnie, opiera i "rozwija" się o poglądy Platona, a te są tak straszne jak totalitarystyczna rzeczywistość, którą stworzyły państwa budowane przez cyrkiel i kielnię ! Od dawna wiadomo, że Platon bywa nazywany ojcem totalitaryzmu, ale zawsze uważano to za retoryczną przesadę. Po lekturze jego najsłynniejszego dzieła nie będą mieli państwo jednak wątpliwości, że tak właśnie jest . Przedstawiona tam koncepcja państwa rządzonego przez kastę filozofów od początku zapowiada się niemiło, a w miarę poznawania kolejnych szczegółowych rozwiązań włos się jeży na głowie coraz bardziej. Zarysowana jest tam całkowita i niczym nieograniczona władza państwa nad ludźmi, odpowiedzialność rządzących przed kimkolwiek zerowa, regulowanie wszystkich dziedzin życia od kołyski po grób, rygorystyczna cenzura (Platon szczegółowo wylicza, jakie fragmenty należy wyciąć z Iliady, żeby to dzieło nie odstawało od jedynie słusznej ideologii) i kontrola państwa nad kulturą, nie wyłączając nawet muzyki... Zgroza.


A do tego traktowanie wszystkich obywateli całkowicie instrumentalnie - nawet członków kasty rządzącej, których żywot miałby być według projektu nader skromny i raczej nie do pozazdroszczenia, żeby nie przyciągać karierowiczów. Ciekawe skądinąd, jak autor zamierzał to wyegzekwować i uniemożliwić rządzącym zmianę takiego stanu rzeczy na wygodniejszy dla nich - ale tego się nie dowiemy, bo Platon, jak każdy rewolucjonista, ani myśli zniżać się do praktycznego myślenia; zamiast tego woli teoretyzować i wygłaszać prawdy objawione, z którymi się nie dyskutuje. W jego wyśnionym ustroju wszystko ma być idealne, bo tak mówi teoria - a słowo "praktyka" bodaj ani razu się w książce nie pojawia.

Niektóre pomysły zwalają zresztą z nóg nawet w teorii - przykładowo państwo miałoby odgórnie ustalać, kto z kim ma utrzymywać stosunki seksualne (!), dla uniknięcia sporów na tym tle decyzja byłaby podejmowana drogą losowania (!!), ale wyniki tego losowania miałyby być odpowiednio fałszowane (!!!), żeby najbardziej wartościowi obywatele płodzili dzieci między sobą. Nie muszę chyba dodawać, że dzieci najsłabiej rokujące byłyby spartańskim zwyczajem zabijane dla dobra państwa. Doprawdy, przy utopii Platona nawet Związek Radziecki sprawiałby wrażenie państwa całkiem liberalnego. Zresztą jego plan jest już realizowany w rzeczywistości przez tajne stowarzyszenia duchowe !


Niewidoczne istoty sterujące światem


https://www.youtube.com/watch?v=_Kbm2OW7VwQ

Dodatek przedwyborczy 2015

UFO zmiennokształtne może być typem bytu starającego się wprowadzać ludzkość na określoną drogę, ta droga ma prowadzić do odrodzenia się sytuacji sprzed potopu, gdzie ludzkość została zmieniona pod kątem informacji genetycznej ale i w sensie duchowym, bo jeżeli zmienimy naczynie to i zmianie ulega forma ducha przebywająca we wnętrzu. To tak jak obecnie ludzie się dają nabrać na to co proponuje pan Kukiz, który wystawia na swojej liście ludzi uwikłanych w UFO technologię, a ta ma za zadanie wprowadzać innych do matrixa odsysu energii życiowej z innych ! Jeżeli kręci się pornusy (Kukiz wystawił osobę porno na listę) i chce się uczestniczyć we władzy to oznacza że taka osoba jest po stronie (ufo) MASZYNERII ORGONICZNEJ ! 


To oznacza także, że towarzystwo tego pokroju będzie jeszcze gorzej zdemonizowane, niż wampiryczno-masońska władza PO-SLD-PSL ! O ile nie można mieć zastrzeżeń do Kukiza, to ludzie którzy go otaczają mogą okazać się (właściwie to okazują się !) jeszcze bardziej duchowo w sidłach UFO istot niż polsko języcza 'elita', wysługująca się światowej UFO masonerii (ufo-sonom) ! Wygląda na to, że UFO podstępnie wykorzystuje hasła obrony Polski i Polskich (chrześcijańskich) wartości do wprowadzenia kolejnej odmiany Palikota i jego rewolucji seksualno anty moralnej ! (czytaj antychrześcijańskiej !) 


Zresztą polskie wartości wypływają z chrześcijaństwa, Polska została założona przez Mieszka, który zorganizował państwo chrześcijańskie, nie ma Polski i Polaków bez chrześcijaństwa. Oczywiście może być zbudowany twór jakoś podobny do Polski, który będzie się wzorował na krajach multu-kulti, gdzie tak na prawdę rządzą inne rasy i inne kultury duchowe (masońskie autodestrukcyjne bagno seksualistyczne) ! Polska jest tylko tam, gdzie chrześcijańska kultura oraz cywilizacja człowiecza przeważa, a ta jak wam wiadomo jest anty w stosunku do UFO cywilizacji, opartej na 'maszynerii ogronicznej' (masońskiej !), mającej za zadanie potajemnie odbierać nam naszą energię (życiową) ! Tylko ludzie moralnie porządni gwarantują, że nie zostaniemy oddani w niewidzialne ręce bytów wampirycznych. Jednostki (humanoidalne) otaczające pana Kukiza stają się coraz bardzie demoniczne i z tego względu należy się przyglądać tego typu UFO wpływom !.


W ocenie wielu badaczy masoni NISZCZĄ zdrowe społeczeństwa poprzez ufonautyczną technologię pornografii (nadnaturalne urządzenie odsysu energii życiowej - patrz film pt.: "UFO czasów ostatecznych"), z tego względu należy być czujnym i przyglądać się niewidocznym posunięciom UFO istot ! Tak jak pisałem w artykule pt.: "Geopolityka ponadludzka" - byty z 'pojazdów NOL' wywierają wpływ na ludzi władzy, by za ich pomocą odbierać nam życie (pośrednicy to banksterzy-porno przemysł). W przedwyborczej Polsce widać sytuację gdzie istoty te walczą o przyszły wpływ, bez dojścia do umysłów polityków nie będą mogły się żywić nami - społeczeństwem, o czym wspominałem w tekście pt.: "Maszyneria orgoniczna - aktualizacja - wersja 2.5". Słabi moralnie i umysłowo, zwłaszcza nie rozumiejący chrześcijaństwa i o co w nim chodzi (Jezusa Chrystua - YHWH) zapędzą nas na jakieś 'paranormalne miejsce' gdzie zostaniemy energetycznie rozstrzelani (czytaj pożarci [przez system NWO]) ! Poniżej zdjęcia Polaków/Żydów z obozów koncentracyjnych gdzie zostawali pożarci:


Ufo czasow ostatecznych - End times UFO delusion


Jedzenie - ostateczny sekret ujawniony. GMO


Islamska trauma z roku 960 - Doktor Krajski o Wolności


Ilu powinno być Polakow w Polsce ?


https://www.youtube.com/watch?v=ZnteLKME_EQ

Nowa ludzkość i zadania (aniołowie)


https://www.youtube.com/watch?v=_LoQbVmHEI8

Nowa atlantyda już w Polsce ? dr Stanisław Krajski wyjaśniaTajny plan zniszczenia Polski i świata


UFO masoni chca zniszczyć opornych


Magiczny układ i sieć której nie widzimy

They live 2014 Oni żyją - Alex Jones - polska wersja (napisy) HDhttps://www.youtube.com/watch?v=rF7xU0kU24k

Diabelskie prawo partii PO - rozkazy wykonane


Porządek świata i anonimowe centra

piątek, 17 lipca 2015

UFO-Holizm

Jedną z najcenniejszych cech naukowca jest możliwość uzyskiwania całościowego oglądu badanych spraw. Wszyscy pragniemy się dowiedzieć gdzie leży przyczyna problemu gdy coś nam doskwiera, zwłaszcza jeśli nasze trudności są powodowane przez niewidzialne czynniki. Bariery które napotykamy mogą narastać jeszcze mocniej w sytuacjach gdy nierozpoznane istoty ingerują w naszą psychikę, w naszą pamięć. Stąd też wiedza ogólna o otaczającej nas sytuacji jest często bezcenna. Holizm to termin pochodzący z języka greckiego (przeciwstawny redukcjonizmowi), który głosi, że wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Innymi słowy całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników, całość jest jakby celem, do którego dostosowują się części.


Przyjmuje się, że człowiek spostrzegając świat nie widzi jakiejś chaotycznej papki wynikającej ze stymulacji układu nerwowego ale już gotowy "obraz w umyśle", który szybko jest asymilowany do świadomości. Wszelka ingerencja w odbieraną informację zmienia ludzką świadomość, co jest nazywane programowaniem - psychomanipulacją.


Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej, a ta zajmuje się problematyką poznawania przez człowieka otoczenia - tworzenia wiedzy o otoczeniu, która może być następnie wykorzystana w zachowaniu. Aktywność poznawczą opisuje się także jako przetwarzanie informacji przez system poznawczy, czyli umysł. Oddziaływanie na tą delikatną konstrukcję odbiorczą powodować może zmianę zachowań istot obdarzonych inteligencją.
Stwierdza się, że informacje uzyskane ze stymulacji sensorycznej najwyraźniej są przechowywane w jakiś sposób, skoro człowiek potrafi rozpoznawać obiekty, z jakimi już wcześniej miał okazję się spotkać. Ufologia dostarcza badaczom informacji o istotach ingerujących w ludzkie umysły. Wielu podejrzewa, że nie musi to być tylko wynikiem technologii, a raczej zdolności umysłowych tych istot. Jedno jest pewne, programują one nie tylko umysły jednostek, ale i całe społeczeństwa. Widać to choćby na przykładzie najnowszych upiornych produkcji z hollywood.


Aby lepiej zademonstrować problem sterowania społeczeństwem przez niewidoczne siły, przytoczę znany z innych moich opracowań, urywek sesji hipnotycznej kobiety porwanej do UFO, dobrze oddaje poruszaną tu problematykę.

[...]Opowiedzieli mi pewne rzeczy z historii mojej rodziny, a także z mojego dzieciństwa. Jeden z nich powiedział mi coś, co mnie uderzyło, ponieważ zawsze sądziłam, że kiedy jest się zahipnotyzowanym, można powiedzieć o wszystkim, co się wie. Powiedziałam do siebie: "Po tym wszystkim poddam się hipnozie, aby opowiedzieć o tym, co mi się przytrafiło, żeby nikt nie myślał, że jest stuknięta". Słysząc tę myśl, odrzekł: "Możemy kontrolować nawet to". Odparłam: "W jaki sposób? Nie możecie kontrolować mojej świadomości tam, gdzie jest ona przechowywana". W odpowiedzi usłyszałam: "Możemy pozwolić ludziom pamiętać pewne rzeczy i blokować to, czego nie chcemy, aby pamiętali". Zapytałam zaskoczona: "Nawet pod wpływem hipnozy?" Odrzekł: "O, tak. Zaprogramowaliśmy w tym celu lekarzy, prawników, psychiatrów i programujemy ich na nowe rzeczy". Śledzą każdy nasz krok, co widać było po scenach z mojego dzieciństwa, które mi pokazali – samych najgorszych, nigdy przyjemnych. Na przykład tej, kiedy odcięłam sobie palec. Wiedzieli o tym, że stało się to w czasie jazdy rowerem. Kiedy byłam małą dziewczynką, jechałam na rowerze za moją siostrą i w pewnym momencie palec u nogi wkręcił mi się w szprychy, i został odcięty.[...]

Znany badacz tego tematu ufolog Clifford Stone powiedział na temat wzięć: "Bóg stworzył człowieka i wszystkie inne inteligentne formy życia, dając im wolną wolę, aby same mogły dokonywać wyboru. Wzięcia są rzeczywistością. Mają miejsce. Ludzie są zmuszani do uczestniczenia w różnych eksperymentach przeprowadzanych w celach znanych tylko naszym pozaziemskim gościom."

bl_Jerzy_Popieluszko_2

Nie od dziś wiadomo, że pracuje się obecnie nad technikami coraz skuteczniejszego manipulowania opinią publiczną. Polska nie jest tu wyjątkiem. Wszyscy pamiętamy naszego wielkiego duchowego matrixowca, który dzięki Boskim mocom Ducha Świętego wiedział i z pewnością czuł zagrożenie związane z globalną psychomanipulacją. Oto jego słowa:

"Jak powiedziałem z naciskiem w Denver z okazji obchodów VIII Światowego Dnia Młodzieży, „z upływem czasu zagrożenia, na jakie wystawione jest życie, bynajmniej nie zanikają. Przybierają ogromne rozmiary. I nie są to tylko zagrożenia zewnętrzne, ze strony żywiołów przyrody albo «Kainów», którzy zabijają «Ablów»; nie — są to zagrożenia zaprogramowane w sposób naukowy i systematyczny. Wiek XX zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako nie kończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich. Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele odnieśli w tym stuleciu największe sukcesy. Niezależnie od intencji, które bywają różne i mogą się nawet wydawać przekonujące czy wręcz powoływać się na zasadę solidarności, stoimy tu w rzeczywistości wobec obiektywnego „spisku przeciw życiu”, w który zamieszane są także instytucje międzynarodowe, zajmujące się propagowaniem i planowaniem prawdziwych kampanii na rzecz upowszechnienia antykoncepcji, sterylizacji i aborcji. Nie można na koniec zaprzeczyć, że również środki społecznego przekazu biorą często udział w tym spisku, utwierdzając w opinii publicznej ową kulturę, która uważa stosowanie antykoncepcji, sterylizacji, aborcji, a nawet eutanazji za przejaw postępu i zdobycz wolności, natomiast postawę bezwarunkowej obrony życia ukazują jako wrogą wolności i postępowi." Jan Paweł II, Evangelim Vitae.


Cytat naszego świętego mówiący o "instytucjach międzynarodowych zajmujących się propagowaniem i planowaniem" oraz "programowaniem" nie jest bez podstaw ! Po obejrzeniu filmiku "O co im chodzi", a także innych dołączonych do tego artykułu, nabierzecie państwo pewności, że instytucje te zajmują się właśnie sprawami globalnej rekombinacji poglądów ludzkości.

Problem wywierania złego wpływu na nasze umysły nie jest nowym, pierwszy i najważniejszy raz pojawił się już w Ogrodzie Eden. Dzisiejsze czasy dają powód by domyślać się, iż ponownie jesteśmy kierowani ku czemuś, co niekoniecznie jest dobre dla naszej ciągle jeszcze ludzkiej kondycji. Kto więc za tym wszystkim stoi ? Jeśli prześledzimy całą narrację mityczną z etiopskiej Księgi Henocha, która dotyczy buntu aniołów, zobaczymy wszędzie strukturę "zawsze chcę więcej". Aniołom nie wystarcza ich niebiański żywot, lecz chcą zasmakować czegoś ich naturze obcego. Swoje pragnienie "czegoś więcej" przekazują własnym nienaturalnym dzieciom, które realizują je w potworny sposób, sprowadzający na nie w końcu zagładę.

Aniołowie nie poprzestają na własnym przekroczeniu granic natury - chcą tego samego dla ludzi. Dlatego uczą ich rzeczy, które powinny być przed nimi zakryte: produkcji broni, upiększania ciała i technik poznawania przyszłości. Każda z nich ma w sobie ukryte pożądanie "czegoś więcej", bycia silniejszym, piękniejszym, posiadającym większą władzę. Pożądanie to jest nienasycone. Jeśli przyjrzymy się bliżej tradycji o buncie Samaela, to również okaże się, że stoi za nim ledwo skrywane pragnienie osiągnięcia "czegoś więcej": ustawienia swojego tronu ponad niebiosami i nazwania się Najwyższym.

Odmówienie złożenia pokłonu człowiekowi było tylko konsekwencją wcześniejszego buntu Samaela, który polegał na zniszczeniu jego właściwej relacji do Boga, relacji stworzenia do Stwórcy. Konsekwentnie, według tradycji judaistycznej, w centrum tego, co proponuje pierwszym rodzicom w Edenie przyodziany w postać węża anioł, pozostaje "coś więcej": "otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło" (Rdzaju 3,5). Czyż nie w tym zatem leży psychomanipulacyjna natura obecnej tzw. "nowej" zachodniej UFO cywilizacji ?! Ta post chrześcijańska wspólnota (coraz bardziej demoniczna), która swe apogeum osiąga w USA i zachodniej Europie, chce zmienić człowieka, jego naturę w postać nieludzką, w nowego ufonautę, który ma odlecieć w kosmos za pomocą pojazdu ufonautycznego, którego plany rząd USA ma posiadać, ciągle budować-udoskonalać w skrytości !

W kręgach badających niezrozumiałe zachowania społeczne mówi się, że władze amerykańskie programowane za pomocą (duchowych) organizacji ufonautycznych, a wraz z nimi europejscy technokraci uknuli plan zniszczenia ludzkiej natury. Staje się to oczywiste gdy przyjrzymy się ich wypowiedziom, ich działaniom, oraz propagandzie tzw. nowego porządku. Na tym tle Polska z naszą  chrześcijańską cywilizacją człowieczą, o której nauczał Jan Paweł II, jest dla nich ratunkiem, którego wydaje się, że wcale nie chcą, a być może stoi im ością w gardle ?


W związku z tym nie pozostaje nic innego jak bronić się przez zakusami niewidocznych sił starających się zaprogramować nas na ich modłę. W ocenie czołowych polskich jak i światowych chrześcijańskich matrixowców najlepszą metodą obrony jest modlitwa różańcowa oraz koronka do Bożego Miłosierdzia świętej Faustyny. Dwie formy modlitewne, które obok modlitwy Ojcze Nasz nie są zwykłymi, mają mieć swe zródło w innej (Niebiańskiej) rzeczywistości !

By lepiej uzmysłowić państwu o jakiej walce mówimy przytoczę kolejne cytaty. Pierwszy z nich to fragment mówiący o zmaganiach Ojca Pio z niebezpiecznymi (UFO) istotami. Święty mnich wiedział dobrze, iż nie należy na nie patrzeć, pisałem o tym we wpisie "Starożytność, czasy dzisiejsze i przyszłość". Podobne informacje mogące mieć ścisły związek ze spoglądaniem na te byty znaleść można w jednej z relacji znanego i cenionego polskiego ufologa Arkadiusza Miazgi, ale o tym innym razem.

"...Jako mały przełożony grupy najmłodszych seminarzystów nie zauważyłem, że po wieczornym błogosławieństwie, jakie Ojciec dawał nam wszystkim, oni zatrzymali się jeszcze, prosząc o następne. Szczerze się poskarżyłem im i samemu Ojcu, twierdząc, że uważam za bezużyteczne i obłudne domaganie się drugiego błogosławieństwa. Ojciec obruszył się trochę i prosił mnie, bym złagodził osąd, ponieważ mogę tego pożałować. Nie ustąpiłem wobec jego kilkakrotnych próśb i również obruszony odszedłem, kierując się do celi, dziś zamieszkałej przez przełożonego klasztoru, aby położyć się spać. Ale zdarzyła się dziwna rzecz jak na piętnastoletniego chłopaka, gdyż nie mogłem zasnąć. Ojciec przychodził dwukrotnie, aby mnie odwiedzić, stale zalecając mi, bym się modlił. Mimo tych jego ojcowskich przestróg, dalej nie mogłem zasnąć. O północy, gdy zegar umieszczony na końcu głównego korytarza wybił godzinę dwunastą, zauważyłem dziwne zjawisko.

Ogromne i duszące ciepło, mdlący smród, kroki gołych stóp oraz przyspieszony i sapiący oddech. Chciałem krzyknąć i poruszyć się, ale ze strachu nie byłem w stanie ani krzyczeć, ani ruszyć się z zajętego miejsca. To zjawisko trwało ponad dziesięć minut. Wyraźnie słyszałem drapanie pazurami w pobliżu łóżka. Nie przesadzam: nic nie widziałem, ale wszystko mogłem czuć. Jakaś niewidzialna ręka wzięła obrazek Matki Bożej z Pompejów, który otrzymałem od Ojca, i rzuciła go o okiennicę małego okna mojej celi. Poczułem uderzenie, a rano w obecności Ojca Pio skonstatowałem, co się wydarzyło w nocy. Przerażony nie miałem odwagi wyjść z celi i nie ruszyłem się z łóżka, dopóki nie nastał dzień i nie usłyszałem pierwszych kroków na korytarzu.

Nie ubierając się, w majtkach i podkoszulku, pobiegłem do celi Ojca, drżąc, płacząc i krzycząc, aby opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, i aby prosić go, by odesłał mnie natychmiast do domu rodzinnego. Ojciec nie dał mi nic powiedzieć. Zrozumiał wszystko. Wstał i powiedział mi te słowa: „Dobrze, że tylko słyszałeś, a nie widziałeś". Dotknął mi głowy i nadgarstka i nie odsyłając mnie do mojej celi, posadził mnie na swoim łóżku. Zasnąłem od razu. On sam przyszedł mnie obudzić po śniadaniu. Kazał mi obiecać, że żadnemu z kolegów nie powiem o straszliwej i przerażającej nocy, i zapewnił mnie, że przeprowadzi mnie z celi do pokoiku, jak się trochę uspokoję. Od tamtej nocy pierwszym, który prosił o dwa błogosławieństwa, byłem ja..." Fragment z książki "Ojciec Pio i Szatan", str.63

W innym miejscu czytamy: "Ojciec Pio był wówczas wzburzony. Zawołał ojca Alessio z pokoju nr 8. Był na krześle, modlił się i powiedział: „Synu mój, zostań tu, bo nie dają mi spokoju nawet na sekundę!". Czasami był ofiarą przerażających wizji, na przykład kiedy na małym tarasie położonym naprzeciw jego pokoju ogarnął go strach, przez dwie lub trzy minuty trzymał podniesione ręce z rozstawionymi palcami, oblany potem (i z zaczerwienionymi policzkami), tak iż ojciec Alessio musiał mu wycierać głowę dziesięcioma chusteczkami. Chwilę później, gdy ojciec Alessio zapytał go, co się stało, odpowiedział: „Gdybyś zobaczył to, co widziałem, umarłbyś".Ojciec Pio miał swoją broń. Na kilka dni przed śmiercią ujawnił, co nią było. Ojciec Tarcisio z Cervinary opowiada: (...)Pewnego dnia, kładąc się do łóżka, powiedział braciom, którzy byli z nim w celi: - Dajcie mi broń. A bracia, zaskoczeni i zaciekawieni, pytają się go: - Gdzie jest broń? Nic nie widzimy! Na to Ojciec Pio: - Jest w moim habicie, który zawiesiliście teraz na wieszaku! Przeszukawszy dokładnie wszystkie kieszenie jego habitu zakonnego, bracia mówią do niego: - Ojcze, tu nie ma żadnej broni w Twoim habicie! Jest tylko koronka różańca! A Ojciec Pio od razu na to: - A czy to nie jest broń? Prawdziwa broń?(...)

o Pio i sw Faustyna
Zródła:
http://argonauta.pl/elity-farmakis-nowa-cywilizacja-farmakia/
http://www.ostoja.pl/zakupy/?54,sw-maksymilian-maria-kolbe-o-masonerii-i-zydach-pisma-wybrane
http://www.christianheadlines.com/columnists/guest-commentary/larry-flynt-s-endorsement-of-hillary-clinton-no-laughing-matter.html
http://thehill.com/opinion/op-ed/247296-last-scientist-in-congress-has-human-genetic-engineering-warning
http://www.cbn.com/cbnnews/us/2015/July/U-Turning-Americas-Destiny/
http://www.33rdsquare.com/2015/07/new-liberalism-and-transhumanism.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/05/the-new-post-homophobic-christianity.html
http://www.christianheadlines.com/columnists/breakpoint/is-involuntary-euthanasia-in-our-future.html
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/07/14/if-it-becomes-possible-to-safely-genetically-increase-babies-iq-it-will-become-inevitable/
http://popotopie.blogspot.com/2015/01/duchowe-elementy-ukadanki-ufo.html

Islam, masoni, Polacy i Jan Paweł 2


Ilu powinno być Polakow w Polsce ?


https://www.youtube.com/watch?v=ZnteLKME_EQ

Nowa ludzkość i zadania (aniołowie)


https://www.youtube.com/watch?v=_LoQbVmHEI8

W co wierzą ?

Informacje dodatkowe:

Geopolityka ponadludzka - nowa/stara dziedzina nauki

W znanej nam historii miały miejsce trzy wielkie zderzenia cywilizacji Zachodu z cywilizacjami Orientu. Starożytna cywilizacja grecka zderzyła się z Orientem w okresie podbojów Aleksandra Wielkiego. W wyniku tego zderzenia powstał hellenizm. Cywilizacja rzymska zderzyła się z Orientem we wschodniej części imperium. W wyniku tego zderzenia powstała cywilizacja bizantyńska. W okresie wojen krzyżowych nastąpiło zderzenie cywilizacji łacińskiej z Orientem i w wyniku tego powstały zakony: templariuszy - do których tradycji nawiązuje współczesne wolnomularstwo - i krzyżaków, którzy stworzyli państwo pruskie oparte na nowej mutacji cywilizacji bizantyńskiej. 

W okresie oświecenia ideologia masońska nawiązała do tradycji Orientu. Rozpowszechnianie się ideologii liberalno-wolnomularskiej stworzyło grunt dla rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku. W XX i XXI wieku przejawem zderzenia cywilizacji łacińskiej z nową tajną cywilizacją ufonautyczną jest w Unii Europejskiej-USA walka z człowieczeństwem i chrześcijaństwem. Obecne elity (jawne i ukryte) sterowane przez ufo, starają się stworzyć klimat do wprowadzenia społecznego przyzwolenia na zmiany informacji genetycznej ludności danego obszaru, co ma doprowadzić do powszechnego klonowanie ludzi. Jakimi metodami chcą doprowadzić do totalnego wykrzywienia prawidłowej moralności człowieczej ? W języku cybernetyki społecznej można powiedzieć, że z programu kształcenia przyszłej polskiej inteligencji usuwa się przedmioty, które uczą precyzyjnego kodowania informacji oraz krytycznego, samodzielnego ich oceniania. W płaszczyźnie procesów sterowania społecznego chodzi o to, czy mamy państwo prawdy - w którym obiektywna prawda jest większą wartością niż ideologia ufonautów, czy też państwo UFO ideologii - w którym ta skryta ideologia jest ważniejsza niż obiektywna prawda.

Sytuację geopolityczną można rozpatrywać z różnych punktów wiedzenia. Geopolityka zajmuje się wieloma aspektami zachowań ludzi władzy, rywalizacją o władzę (kontrolę) nad określonymi terytoriami, żyjącymi tam ludźmi, rozmieszczonymi tam zasobami naturalnymi oraz infrastrukturą i innymi. Tutaj zaprezentowany zostanie pogląd odnośnie jednostek stojących na szczytach władzy. Twierdzi się, nie bez powodu, że są pod wpływem niewidocznych sił jawiących się w postaci UFO. Od najdalszej starożytności przypisuje się istotom duchowym - nadnaturalnym (tzw. bogom) wpływ na życie istot zamieszkujących tą planetę. W religiach politeistycznych bogowie mają zdefiniowane osobowości i sfery, którymi się zajmują. Cechą większości religii politeistycznych jest występowanie panteonów, czyli hierarchii bóstw. Podobne hierarchie są czasami zauważane także przez ufologów w badanym przez nich fenomenie.

Ruch New Age wierzy, że exo-polityka, czyli wpływ inteligentnych sił kosmicznych na ludzki wymiar władzy jest tak pewny, jak sama realność UFO zjawiska. Badacze zajmujący się porwaniami przez tzw. "kosmitów" do pewnego stopnia potwierdzają takie założenia. Natomiast ci zagłębiający się w tematyce tajnych stowarzyszeń twierdzą, iż są one pod kontrolą czynnika nadprzyrodzonego, co nie powinno nas dziwić. Stwierdzenia, że masoni powinni czcić Boga pojawiają się już od wieku XIV, dokument „Old Charges” z 1390 roku zawiera uwagę, że każdy członek cechu „winien kochać Boga i Kościół święty również”. Pojęcie Boga (nie nazywanego jeszcze Wielkim Architektem) dotyczyło wówczas tradycyjnie rozumianego Boga chrześcijańskiego ! Pod koniec XVII wieku Loże zaczęły zmieniać swój charakter.


Rok 1723 masoni uważają za datę graniczną, od tej pory wyobrażenie Wielkiego Architekta Wszechświata i jego atrybutów nie było ściśle określone. Większość obediencji wolnomularskich pozostawiło członkom lóż pełną swobodę interpretacji wyobrażeń na temat tego terminu ! Pod koniec XIX wieku jedna z największych i najważniejszych obediencji masońskich - Wielki Wschód Francji wycofał z oficjalnych dokumentów inwokację do Wielkiego Architekta ! Nie muszę chyba pisać co ostatnie dwa zdania oznaczają w praktyce ? Od tego momentu ludzie tajnych stowarzyszeń stali się łatwą zdobyczą "istot z latających spodków". Kościół katolicki przestrzega swych wiernych o niemożności pogodzenia praktykowanej wiary w Chrystusa z przynależnością do stowarzyszeń masońskich i ma ku temu silne powody, o których trochę tu napiszemy.

Z doniesień ufologów można stworzyć zarys sytuacji na Ziemi. Jest to jeden ze scenariuszy, który się jawi gdzieś na horyzoncie, niewyrazny szkic na chwilę obecną. Sprawa skrytej działalności UFO istot jest planem bardzo dobrze strzeżonym, aczkolwiek starożytność do której należy Biblia i literatura apokryficzna, podsuwa nam rozwiązania tej tajemnicy. Społeczna i cywilizacyjna manipulacja jest działalnością UFO bytów, które sterują duchowymi organizacjami NWO, fakty te są bardzo dobrze potwierdzone przez niezależnych znawców tej tematyki.

Europa jaką znamy z podręczników propagandy edukacyjnej 20 i 21 wieku jest przeszłością albo w ogóle nie istnieje. Kulturalno społeczna sytuacja USA wraz z tzw. 'euro kołchozem' zakończyła swój 'rozwój' na zbieraninie multi-kulti. Stoi na progu rewolucji a nawet wojny ideologiczno duchowej, sterowana coraz bardziej przez UFO wyznawców - masonerię (UFO-sonów), inspirowaną duchowo z innego wymiaru, jest zagrożeniem dla siebie i świata. Włodarze Europy oraz USA to "ludzie" uwikłani w religię ufonautyczną. Nie ma w tej kwestii wątpliwości nikt kto się trochę poważniej zainteresował organizacjami cyrkla i kielni ! W rezultacie ich własnego zagubienia osiągnęli jeden cel, a mianowicie niszczenie wszystkiego (w tym i Polski !) co się nie zgadza z ich doktryną "nowoczesnego porządku (GMO)" !


Chrześcijańscy eksperci tych tematów ale i inni, stwierdzają że chcą doprowadzić wszystkich i wszystko do UFO asymilacji (banksterskiego wchłonięcia - NWO), albo/lub zniszczyć, a w to miejsce 'BUDOWAĆ' coś "nowego", wiemy że to nowe nie jest wcale nowe, to jest jakiegoś rodzaju powtórka przedpotopowej historii Noego. UFO elity chcą zbudować Vimany, pragną stworzyć istoty hybrydalne, technologię pozwalającą przenosić (ich) dusze do skonstruowanych specjalnych ciał (Ufolog Cliff Stone zauważa, że: "są relacje mówiące o obcych statkach, które porywają dusze"), tworów biologicznych GMO, bądz mieszanki techno-bio-transgenderycznej, czy androidów różnorakiej maści, tak by uniknąć doświadczenia śmierci "A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą." - Księga Mądrości 2:24 Do tego ma posłużyć im kontakt z istotami, które jawią się ludzkości jako "kosmici", i obojętne jest teraz czy są to faktycznie jakieś upadłe kosmiczne rasy, czy może Biblijne nasienie węża, skutek takiego KONTAKTU może być tylko jeden.

Rezultat wyznawanej ufo magicznej-techno filozofii okaże się rodzajem piekła, jakąś potwornością. Ci "wysoko postawieni ludzie" - masoni, zagubili się duchowo, nie czują albo już nie potrafią czuć po ludzku. Stali się jakby innymi istotami ! Prawosławna Rosja, odradzająca się chrześcijańsko opiera się UFO ideologii oraz działaniom ich tajnych organizacji, dlatego jest celem ataków międzynarodowego bractwa ufonautycznego. Temat ten jest bardzo trudnym dla nas Polaków, zwłaszcza po 10 kwietnia 2010. Wiecie z filmiku "O co im chodzi ?", że siły te chcą zdominować cały świat tworząc tyranię hybrydalnego tworu NWO. Rosjanie pokazali im środkowy palec, więc Ukraina stała się miejscem krwawej rozgrywki.

Wielu przekonuje, że powinniśmy wspierać duchowo Putina w jego walce z UFO - NWO. Na przykładzie Węgier wnioskujemy, iż mądre władze mogą dojść do porozumienia nawet i z Władimirem, to tylko kwestia mądrości politycznej, której brakowało do tej pory politykom 'polskim' zależnym od struktur masońskich. Duchowa sytuacja Europy zachodniej i USA jest piekielnie ciężka, kraje rządzone przez masonerię są całkowicie zniszczonymi moralnie, a jak widzieliśmy przez ostanie kilka lat PO i jej przystawki starały się robić to samo i w Polsce ! Chociaż ekonomicznie należymy do krajów afrykańskich, to ciągle jeszcze mamy kontakt z duchowością starożytną, która prawie całkiem została usunięta z USA i zachodniej Europy, ale przecież taki był cel działania niewidzialnych niszczycieli !


Od roku około 1992 jesteśmy poddani straszliwemu niewidocznemu atakowi. Dzięki pracom doktora Krajskiego dowiedzieliśmy się dlaczego cywilizacja chrześcijańska jest zmieniana pod kątem seksualistycznego wykrzywienia homoseksualistów ! Jasnym stał się powód, dla którego światowa społeczność jest w ostatnim czasie pod naciskiem by uznać związki jednopłciowe ! Wielu ciągle jeszcze myśli, że Polacy nie potrafią rządzić się we własnym państwie. W ostatnich kilku latach, za rządów demonicznej partii PO, dodatkowo szturm prowadzi się na naszą moralność, obyczajowość oraz energię życiową ! UFO ofensywa za pomocą tajnych stowarzyszeń jest bezpardonowa. W USA niszczy się co popadnie, jeżeli okaże się, że naród amerykański się nie podda, to z pewnością wytworzą jakiś 'kataklizm' lub wywołają wojnę. Wszystko ma prowadzić do stworzenia nowej rasy istot humanoidalnych GMO, ludzie mają zostać zmarginalizowani, w ich miejsce pojawić się mają hybrydy oraz UFO hybrydy (dawni bogowie mają powrócić ?), wówczas zacząć się ma era NWO-UFO cywilizacji, o której opowiadają różnorakie bractwa ufologiczne (piramidalnego oka), o nich to właśnie wspominał wybitny ufolog Jacques Vallee, w jego pracach. Będzie to tzw. "era wodnika" gdzie moce nadnaturalne (demoniczne) mają być na wyciągnięcie ręki. Według tych poglądów Era Wodnika będzie okresem głębokich przemian społecznych, państw bez granic, świadomości planetarnej. Na przeszkodzie planom i wysiłkom niewidzialnych istot stoi Jezus Chrystus, Maryja Dziewica, Duch Święty i Bóg YHWH, stąd też chrześcijaństwo jest tak tępione przez obecny światowy UFO reżim. Proszę nie zapominać, że UFO system jest sterowany przez określoną duchowość, przez istoty duchowe ! Dlatego można stawiać im opór, ze wszystkich nadprzyrodzonych potęg tylko moc Jezusa może nas oswobodzić, a ich zatrzymać.

Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości ! Można by wyliczać więcej, ale poprzestańmy na tych najważniejszych. Niewidzialna współpraca stowarzyszeń UFOsonów oraz tzw. bytów z NOL jest koordynowana przez nadprzyrodzoną nieuchwytną siłę/istotę anielską (byt z Apokalipsy Jana 9:11 ?), (zgodnie z ujawnionymi danymi doktora Krajskiego w filmie pt.: "Niewidoczne istoty sterujące światem").


"...stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między „kulturą śmierci" i „kulturą życia". Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia." - Evangelium Vitae, Jan Paweł II. O jakim NADZLUDZKIM i dramatycznym zmaganiu mówi nasz WIELKI DUCHOWY matrixowiec Jan Paweł II ? Sądzę, że są państwo tego coraz bardziej świadomi.


Czas w którym żyjemy jest coraz bardziej sensacyjny, ujawnia się wiele tajnych do tej pory dokumentów, a z zebranych faktów wyłania się cel do którego dążą tajne towarzystwa ufonautyczne. Aby lepiej zobrazować problem podam dwa cytaty, które unaocznią państwu z jakim zagrożeniem mamy do czynienia.UFO grupa która posiada ogromne środki finansowe by prowadzić badania nad klonowaniem ludzi:
[..]UFO grupa o nazwie "Ruch Raeliański" jest obecna w Polsce. Jej założycielem jest francuski dziennikarz (specjalność: sporty samochodowe) Claude Vorihlon. W roku 1973 miał spotkać istoty pozaziemskie, z którymi umawiał się na kolejne spotkania. Podczas nich kosmici mieli mu wyjaśnić "prawdziwe znaczenie Biblii". W myśl owych "nauk" przybysze stworzyli człowieka w swoim laboratorium. Następnie umieścili go na ziemi w ośrodku badawczym zwanym "Eden". Uwaga: przybysze nazywali się "Elohim" (jest to, jak wiadomo, imię Boga występujące m.in. w Księdze Rodzaju). Jeśli chodzi o szatana, miał on stać na czele opozycji, po rozłamie w szeregach kosmitów.

 Jezus też "był synem i posłańcem przybyszów z kosmosu..." itd., itp.

Jak przystało na wybrańca kosmitów, Vorihlon założył spośród grona zwolenników swojej "ufologiczno-biblijno-fantastycznej" teorii, grupę MADECH ("Ruch Dla Przyjęcia Istot Pozaziemskich") i wkrótce przybrał imię Rael (Zwiastun), oraz zmienił nazwę grupy na "Ruch Raeliański". Jeżeli spojrzeć na stronę etyczną działalności owej sekty to można stwierdzić, że tradycyjnie rozumiana moralność stoi tam pod sporym znakiem zapytania. Rodzina i małżeństwo są dla nich przeżytkiem. Natomiast różnego rodzaju perwersje seksualne czy eutanazja mają być wyznacznikami przyszłości.

Ostatnio zaoferowali za pośrednictwem Intemetu możliwość sklonowania człowieka za sumę 200 tys. dolarów. Kolejne "zapasowe" klony sobowtóra miałyby kosztować następne 50 tys. dolarów. Wchodząca w skład sekty spółka Valiant Venture ma jakoby posiadać na wyspach Bahama laboratoria nadające się do takich zabiegów. Pomijając zainteresowanie członków sekty procesem klonowania człowieka nietrudno zauważyć, że w doktrynach raelian miejsce Boga zajęli kosmici. Biblia została potraktowana jako "zasłona dymna" do przemycania obcych - nie tylko chrześcijaństwu teorii. Niestety, wielu chrześcijan wciąż daje się uwieść magii ufonautów ![...]i kolejny bardzo ważny cytat dotyczący Polskiego wymiaru:

[...]Z całej gamy sekt ufologicznych warto tu jeszcze wspomnieć o działającym tylko w Polsce "Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi Antrovis". Założył je 12 czerwca 1990 r. (usunięty z Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego) Edward Mielnik. O sekcie zaczęło być głośno w mediach, gdy w maju 1995 r. policja wyłowiła z Odry okaleczone ciało jednego z członków "Antrovisu" (miał wycięte genitalia - i to jeszcze za życia, jak miała wykazać sekcja zwłok). Żona ofiary zeznała, iż mąż często jeździł na szkolenia do różnych ośrodków sekty i wracał z nich bardzo zmieniony. Według niej, panicznie czegoś się bał i głosił, że wkrótce nastąpi koniec świata. Po tym tajemniczym "wypadku" na policję zaczęły zgłaszać się inne osoby które twierdziły, iż zostały w większy lub mniejszy sposób przez "Antrovis" pokrzywdzone.

Miało się okazać, że kilka osób powiązanych z tą sektą zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedna z matek, której syn (wtedy jeszcze uczeń klasy maturalnej) sympatyzował z tą sektą i na początku marca 1993 roku - jak podała prasa : "zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach" - wyznała, że przed zniknięciem czuł silny lęk. Stosował ścisłą dietę, a gdy w maju 1992 r. kosmici nie przybyli (a według Mielnika miał to być pewnik), popadł w depresję. Matka chłopca twierdziła na łamach prasy, że syn próbował walczyć z ogarniającym go przerażeniem. Miało o tym świadczyć nagrane przez niego zdanie: "Nigdy niczego nie będę się bał!" Na niewiele się to jednak zdało. Do chwili zniknięcia ani na moment miał nie zdejmować butów i kurtki - czekał na godzinę "0".[...]

Odnośnie okaleczeń ludzi oraz tajemniczych zniknięć zapraszam na dwa artykuły związane z tą tajemnicą: "Tajemnicza śmierć grupy Diatłowa" oraz "Nadzwyczajne dochodzenie policjanta w sprawie"


Kto może nas uratować ? Moce Boga YHWH - Jezusa, Ducha świętego i Maryi.

Porto San Stefano, Włochy rok 1966.
Od 27 marca Maryja ukazuje się często trzydziestopięcioletniemu rolnikowi Enzo Alocci jako Królowa świata. Od roku 1966 „widzący" jest obdarzony stygmatami, zaś od roku 1972 figura Maryi w jego domu wiele razy płacze krwawymi łzami. Zostaje mu przekazanych wiele przesłań oraz wezwań do pokuty i modlitwy. Pewnego razu Enzo ukazał się archanioł Gabriel i „widzący" skorzystał z okazji, by go zapytać, dlaczego do takiego zadania Bóg wybrał mało pobożnego i niewykształconego chłopa ! Gabriel odpowiedział: „Właściwe obejście się z owym obrazem Najświętszej Panny skłoniło Boga, żeby wybrać ciebie." Do końca maja ukazywała mu się tylko Maryja, potem Maryja z Jezusem i czterema aniołami. Enzo Alocci tak relacjonował to objawienie:

„ Ukląkłem i modliłem się: z boku stał mój szwagier Sirio, który trzymał ceramiczną figurkę Madonny z Dzieciątkiem; chciał, żeby została pobłogosławiona. W tej chwili wydało mi się, że rozwarła się ściana, a w niej pojawiło się światło, światło o niesłychanej sile ! Z domku, w którym się znajdowałem, nic już nie dostrzegałem. Pośrodku światłości ukazali się Jezus, Madonna i czterej aniołowie. (...)Anioły miały taki wygląd, po jakim zwykle je poznajemy, tzn. ich szaty i skrzydła były oślepiająco białe. A Jezus... - człowiek... piękny, piękny... majestatyczny, władczy, ale przeniknięty dobrocią. Na całym świecie nie ma człowieka, który byłby do Niego podobny... Ujrzałem Go i napełniło mnie to radością. Z Jego rąk rozchodziły się promienie żywego światła. Jego biała szata lśniła światłem. Oczy lśniły bardziej niż wszystko inne. Oblicze Madonny było zachwycające. Nosiła na głowie biały welon, płaszcz miała niebieski, szalę różową, oblicze życzliwie uśmiechnięte. Wtedy zapytałem Ją: „ Pani, czy pozwolisz, bym ucałował Ci stopy? " Odpowiedzią był Jej łagodny uśmiech. Potem objąłem Jej stopy, klęcząc, i ucałowałem je z wielkim zachwytem i żarliwą miłością. Stopy te były cielesne, moje dłonie dotykały jej skóry.(...)

"Nagle nastąpił wielki wstrząs. Anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd - jak blask błyskawicy, a jego odzienie - białe jak śnieg." Ewangelia Mateusza  28:1-10


(...)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latach 1981-85 prosiła polskich kapłanów by "się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze." Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !(...)

Gdyby ktoś z czytelników nie był zbytnio obeznany ze stosowaną tu terminologią jak "istoty inno wymiarowe", byt nadprzyrodzony [z Apokalipsy 9:11], i inne tego typu, to powinien zapoznać się z treścią tekstów "Działalność bogów, panów i bytów UFO", "Każdy ma prawo być człowiekiem ?" oraz "Polska cywilizacja człowiecza". Zawarte tu dane są mocno skondensowaną wiedzą na temat zjawisk mało rozpoznawanych przez ogół społeczeństwa.

Aby lepiej zrozumieć treści tu zawarte polecam szczególnie urywek wykładu znanego naukowca o tytule" 451 stopni motłochu"

451 stopni motłochu


Zainteresowanych tym co się dzieje z USA, co się dzieje z Polską, z ich poczynaniami,  odsyłam do tego 8 minutowego filmu pt.: "Ich działania nie są teorią, to są fakty"

Ich działania nie są teorią, to są fakty - dr Stanisław Krajski


Europa zmieniła się nie do poznania, przekształciła ją niewidoczna siła, która zaatakowała i Polskę. Do gospodarczego niszczenia Polaków dochodzi nachalny atak homoseksualnej propagandy, który przeradza się w reżim zboczeńców ! Dlaczego tak się dzieje ?! Ten paro minutowy film o cywilizacji orfickiej wyjaśni państwu tą tajemnicę !

(Ugruntowaniem genderyzmu jako wyjątkowo ważnego elementu globalizmu amerykańskiego było powołanie rzecznika praw mniejszości seksualnych w administracji Białego Domu. Stanowisko to otrzymał w maju bieżącego roku doświadczony amerykański dyplomata, Randy Berry. Jego zadaniem jest nie tylko obrona i jednocześnie promocja praw LGBT, ale również walka z ograniczaniem działalności zagranicznych organizacji pozarządowych i określaniem ich mianem organizacji agenturalnych czy instytucji obcego wpływu, jak to ma miejsce w Rosji. Randy Berry – jako przedstawiciel Departamentu Stanu USA – zdążył już złożyć „szkoleniową” wizytę nie tylko na Łotwie, gdzie wziął udział w paradzie równości na ulicach Rygi oraz konferencji promującej gender jako prawa człowieka, ale również w Polsce. Amerykański rzecznik praw LGBT przyjechał do Polski w momencie prac legislacyjnych nad ustawą o in vitro. 17 czerwca br. spotkał się w Biurze RPO, Ireny Lipowicz, z którą omówił działania „na rzecz osób nieheteronormatywnych". Działania te trudno inaczej nazwać jak dyktaturą nie tylko polityczną i kulturowo-społeczną, ale również moralną...(...)USA oficjalnie włączyły genderyzm do programu swej globalnej polityki. Przełomowe pod tym względem było wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – Joe Bidena – na zorganizowanym w czerwcu ubiegłego roku w Białym Domu spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości seksualnych i małżeństw jednopłciowych – z LGBT Human Rights Forum na czele. Zapowiedział on wówczas, że prawa mniejszości seksualnych muszą być przyjęte w całym świecie – we wszystkich kulturach i tradycjach.)

Cywilizacja orficka w natarciu


https://www.youtube.com/watch?v=qliK9s0kGq0

Niewidoczne istoty sterujące światem


https://www.youtube.com/watch?v=_Kbm2OW7VwQ

Nowa atlantyda już w Polsce ? dr Stanisław Krajski wyjaśnia


Magiczny układ i sieć której nie widzimy

https://www.youtube.com/watch?v=a-Nw7Wmf-4QUFO czasów ostatecznych


Jedzenie - ostateczny sekret ujawniony. GMO


They live 2014 Oni żyją - Alex Jones - polska wersja (napisy) HDDiabelskie prawo partii PO - rozkazy wykonane


Porządek świata i anonimowe centra


http://popotopie.blogspot.com/2015/07/geopolityka-ponadludzka-nowastara.html