czwartek, 28 stycznia 2016

Szczególna teoria myślenia względnego

Nie tak dawno została napisana książka pt.: "Baśń jak niedźwiedź. Polskie historie. Tom II", jej autorem jest Gabriel Maciejewski. Zarysowano w niej prawdę o przebiegu dziejowym i procesach historycznych obszarów Europy, w tym polskich. To właśnie w tej znakomitej pracy została zastosowana "szczególna teoria myślenia względnego", która to obnażyła propagowaną nam od dłuższego czasu fikcję, lub bardziej słusznie powinniśmy ją określić "wszczepem informacyjnym", zwanym potocznie (zafałszowaną) nauką historii. Te znakomite opracowanie powoduje, że można dostrzec niewidoczne dla mas spiskujące jednostki, czy to rodziny, zdolne niszczyć całe narody. Wróćmy jednak do meritum, czyli do tytułu tego tekstu.Myślenie to ciągły proces poznawczy polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami pamięci jak symbole, pojęcia, frazy, obrazy i dźwięki. Wydawać się może, że tak krótka definicja wyrazu "myślenie" może nam coś wyjaśnić. Sprawa myślenia jest jednak o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ 'skojarzenie' to inaczej asocjacja, będąca procesem skojarzenia co najmniej dwóch 'zjawisk psychicznych' tak, by pojawienie się jednego z nich spowodowało tendencję do występowania pozostałych.Na zjawisko powstawania skojarzeń już w starożytności zwrócił uwagę Platon. Arystoteles sformułował prawa kojarzenia, zależne od zachodzących warunków: styczności w czasie, styczności w przestrzeni, podobieństwa i kontrastu. Wyjaśnianie związków pomiędzy ludzką psychiką a odbieraniem bodźców wzrokowych zostało zapoczątkowane w badaniach J. Mullera i H. Helmholtza. Następnie D. Hartley opisał ten związek w następujący sposób: "Wrażenia kojarzą się ze sobą, jeżeli wywołujące je rzeczy pojawiły się dokładnie w tym samym czasie lub bezpośrednio jedna po drugiej." Mamy więc tu zależność/zmienną czasu, choć tak na prawdę czas może nie istnieć. Zostawmy skojarzenia, a przypatrzmy się wnioskowaniu. Wnioskowanie jest to jedna z najbardziej podstawowych odmian rozumowania obok sprawdzania, dowodzenia i wyjaśniania.

("Dziecięce postacie aniołów mocno wpisały się w historię sztuki sakralnej. Na wielu obrazach aniołowie mają na przykład postać pulchnych nagich chłopczyków ze skrzydełkami. Motyw ten pojawił się w okresie renesansu i baroku.")

sol11a

Wnioskowanie to odmiana 'rozumowania', czyli procesu myślowego polegającego na uznaniu za prawdziwe danego przekonania lub zdania na mocy innego przekonania lub zdania uznanego za prawdziwe już uprzednio. Wnioskowanie - przykładowo opisywane przez znawców tematu: "znaczy tyle co na podstawie uprzednio uznanych zdań (sądów) dochodzić do uznania nowego (dotąd nie uznawanego) zdania (sądu), lub wzmacniać pewność z jaką nowe zdanie uznajemy." Innymi słowy mamy tu myślenie względne, lub 'teorię myślenia względnego'. Dodatkowo myślenie może być pojmowane również jako ruch świadomości oraz skupienia i koncentracji. Mamy więc tu coś na kształt 'mechaniki myślenia', lub 'mechaniki świadomości'. Problemem jest jednak wyjaśnienie terminu "świadomość", który nie daje się w prosty sposób opisać, jeżeli w ogóle. Naukowcy nie są pewni czym jest, od czego zależy.Generalnie opisuje się ją jako "stan psychiczny". Składają się na niego: stan emocjonalny (afekt i nastrój), napęd psychomot., procesy poznawcze, tożsamość, percepcja siebie i zachowanie, gdzie napęd psychomotoryczny to wyjściowe tempo "procesów psychicznych" (a więc uporządkowanych ciągów zachodzących po sobie 'stanów psychicznych' [czym jest więc 'stan psychiczny' ? "kwantem umysłu" ?) i ruchowych danej osoby, składające się na jej temperament, utożsamiane zazwyczaj z aktywnością złożoną, spontanicznością.

sol01b

W tym momencie należy wspomnieć, że nie każdy proces psychiczny musi być uświadomiony. Często świadomość procesu zanika i doświadcza się zdarzeń jako trwania w określonym stanie (patrz poniżej 'luzna' teoria dr inż. Karola Szosteka) . Proces może wystąpić w dwóch formach pierwotnej i wtórnej, w zależności od stopnia identyfikacji ja z poszczególnymi aspektami procesu, a więc uporządkowanych ciągów zachodzących po sobie stanów psychicznych. Ogólnie za miarę sprawności myślenia można uznać inteligencję, którą najogólniej jest umysł, a ten w opinii "naukowców" to ogół aktywności mózgu ludzkiego, co w ocenie innych badaczy nie jest prawdą. Mózg jest tylko (nieodzownym) narzędziem umysłu, a konkretnie ducha/duszy/ciała duchowego (rozumu - Logosu - λόγος) lub współpracuje z nim (porównaj z "Islamskie sieci neuronowe")

Przedstawiony tu pokrótce zarys 'szczególnej teorii myślenia względnego", jest rozważaniem doświadczalnym nad procesami umysłu, jego stanami. Teoria ta opiera się na analizie procesów i ruchu świadomości w obrębie ducha/duchowości (medytacji - kontemplacji). Opis tej teorii został zainicjowany ostatnimi zdaniami panelu dyskusyjnego programu Janusza Zagórskiego w temacie "Szczególnej Teorii Eteru". Niezwykle interesująca hipoteza pojawiła się w ostatnich minutach 'drugiej części' (48 minuta programu). Założeniem przedstawionej tam całkiem interesującej hipotezy jest metafizyczny "proces obliczeniowy", zamiast "procesu myślowego" istniejącego kosmicznego umysłu Stwórcy (porównaj z "Solaris" Stanisława Lema).

sol10

Możemy założyć w tym ROZUMOWANIU istnienie hipotetycznej "kosmicznej maszyny cyfrowej - komputera" (filmowy "Matrix" zamiast "Mega planetarnej inteligencji oceanu" wspomnianej powieści sci-fi). W mojej ocenie bardziej niezwykłym było by uznanie realności prawdziwego kosmicznego rozumu - Logosu - λόγος (Żywej Istoty YHWH - "Po prostu jestem. Nie ma sposobu, abym się zdefiniował") jako Głównego Kontrolera. Należy wspomnieć, że hipoteza opisywana przez dr inż. Karola Szosteka mogła by pasować do części efektów obserwowanych podczas spotkań z UFO, czy też ogólniej z Aniołami ("Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi.(...)Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie." Dzieje Apost. 12:7). Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić państwa na wykład przełomowej " Szczególnej Teorii Eteru". Kolejny raz wybitni Polacy są pierwszymi, którzy przełamują światowe zastane paradygmaty.
sol12a


Szczególna Teoria Eteru, cz. 1 - 19.01.2016


Szczególna Teoria Eteru, cz. II


piątek, 25 grudnia 2015

Tajemnica zmiennokształtnych ufo wyjaśniona ?


W ocenie badaczy latających spodków zagadka pochodzenia UFO jest ciężka do ustalenia. Wszyscy interesujący się tym fenomenem na poważnie, znają postać doktor Jacques Vallee, podejrzewa on, że ufonauci przybywają z innego wymiaru, do takiego podejścia skłania się coraz więcej ufologów. Częste zmiany kształtu, jakie obserwują świadkowie widzianych dziwnych obiektów, tłumaczyć można na różne sposoby.Mówi się o zaawansowanym kamuflażu mającym zmylić nas co do ich prawdziwej natury, o nadzwyczajnych możliwościach ich technologii, o rodzaju komunikacji, a także o efektach ubocznych przemieszczania się 'pojazdów UFO' przez wymiar Ziemi (materię). Ufologowie przypisują zwykle zjawiska paranormalne związane z UFO wysokiej technice kosmitów, co jest efektem ubocznym świadomości zatopionej na danym etapie rozwoju techologii cywilizacji oraz kultury duchowej, a może przede wszystkim duchowości. Czy istnieje jeszcze inne wytłumaczenie dostosowywania się kształtem do oczekiwań ludzi, niż wcześniej podane ?


Prawdopodobne jest, że oni egzystują 'tuż obok nas', nawet jeśli są oddaleni o niebotyczne odległości miliardów lat świetlnych, jeżeli mamy się upierać przy istnieniu jednego Wszechświata. Bytowanie w innym wymiarze, a co za tym idzie odległość i czas mogą nie odgrywać takiej roli jak w rzeczywistości 'materialnej'. Większość uczonych sceptycznie odnosi się do hipotezy sztucznych obiektów UFO.Uważają, że najpierw trzeba udowodnić, że cywilizacje pozaziemskie istnieją, a dopiero później można badać czy UFO są statkami kosmicznymi. Jeżeli istoty z UFO są stworzeniami, o których wspomina Księga Rodzaju, to sprawa staje się bardziej poważna. Spora grupa ludzi zainteresowanych tym zjawiskiem woli jednak unikać tematu starożytności w ujęciu Boga YHWH. Istnieje całkiem duża ilość dowodów potwierdzająca informacje zapisane po hebrajsku. Największą ich ilością dysponuje chrześcijański poszukiwacz odpowiedzi L.A. Marzulli. Gdyby okazały się prawdziwe, a coraz więcej wskazuje, że tak właśnie jest, to teorię ewolucji można by z pewnością wyrzucić na śmietnik.W prezentowanym filmie same elity NWO udowadniają (jeszcze nieoficjalnie), że nie istnieje żadna ewolucja ! Jak się dowiecie z wideo, globalny rząd światowy, a właściwie stojący za nimi technokraci oraz inne skryte jednostki, wierzą w istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej, a zwłaszcza w określoną i dobrze znaną anielską Istotę, opisaną w Biblii ! Te potwierdzone fakty są ogromnej wagi, pokazują nam prawdę o świecie, w którym przyszło nam żyć, o systemie politycznym, mającym aspiracje do stania się jednym i globalnym.Najbardziej ciekawym aspektem tajemnicy elit jest fakt, iż ogólno ziemskie społeczności są tak mocno zaprogramowane ideami ewolucji, że za nic w świecie nie uwierzą w sytuację, gdzie ich politycy wyznają WIARĘ w istotę nadprzyrodzoną oraz jej pomocników. Prawie 150 lat nauczania o tzw. doborze gatunków zrobiło swoje. Ludzie nie tylko nie chcą ale i nie mogą przyjąć do świadomości faktu istnienia istot nadprzyrodzonych - aniołów (zmiennokształtnych). Udokumentowane w  książce "Kod Babilonu" wypowiedzi globalistów oraz pokazana dokumentacja, zawierające nauczanie o istocie rządzącej (jeszcze) Ziemią, nie może być przez omamionych darwinizmem ludzi, brana pod uwagę poważnie. Nawet jeśli jakaś część się domyśla szokującej prawdy, to jest to zbyt mały promil, by przełamać barierę 'pochodzenia od małpy'.
Parę istotnych zdań w tym temacie, pochodzących z opracowania badacza UFO. O ile dobrze pamiętam znakomitego Arkadiusza Miazgi: (...)Kilka argumentów przeciwko hipotezie o pozaziemskim pochodzeniu obcych wskazuje, że: 1) niewyjaśnione bliskie spotkania są znacznie liczniejsze niż można by wymagać w przypadku wypraw na Ziemię, 2) humanoidalna budowa ciała wielu rzekomych „kosmitów” nie mogła raczej powstać na innej planecie i nie jest dostosowana do wymagań podróży w kosmosie, [sprawa dyskusyja jeżeli się wezmie pod uwagę pytanie o materialność ciał ufonautów ?! albo czy wogóle całe zdarzenia nie są projekcjami narzucanymi świadkom ?] 3) zachowanie, o którym donoszą świadkowie w m.in. przypadki licznych opowieści o uprowadzeniach (tzw. abdukcjach) wskazuje, że nie mamy do czynienia z genetycznymi czy naukowymi badaniami przeprowadzanymi na ludziach przez przedstawicieli zaawansowanej rasy, [podejrzewa się, iż są to narzucone wspomnienia, tak by zmylić potencjalnych odkrywców-badaczy o prawdziwym celu ich wizyty-porwania !]


Liczba relacji o rzekomych uprowadzeniach przez kosmitów wykorzystywana jest przez pewną część badaczy UFO jako kolejny dowód na to, że odwiedzają nas pozaziemianie, nawet jeśli nie do końca znamy miejsce ich pochodzenia. Dokładna analiza zachowania domniemanych ufonautów, którą znamy z relacji świadków zdaje się jednak wskazywać na coś innego. Dowody na istnienie zjawisk, które dziś określilibyśmy mianem UFO istniały jednak nie tylko przed 1945, ale relacje o nich pojawiały się nawet w XIX wieku. Choć wiele z tych relacji brzmi przekonująco, niektórzy ufologowie odrzucają je uważając, że nie są one godne uwagi. Można założyć, że zjawisko to rzeczywiście manifestowało się cały czas, przyjmując zmienne kształty, ale nie zmieniając wewnętrznej struktury. Niekoniecznie zatem musimy mieć do czynienia z gośćmi z kosmosu przybywającymi by badać Ziemię. Nie mamy też do czynienia z zaawansowanymi prototypami, dlatego też, biorąc pod uwagę bogatą przeszłość tego fenomenu, należy poszukać jeszcze innej hipotezy. W innych pracach zwracałem uwagę na to, że zjawiska powietrzne podobne do dzisiejszych obiektów UFO pojawiały się w doniesieniach z XIX w., gdzie przybierały formę podniebnych łodzi, statków powietrznych a także widmowych rakiet, jak te z 1946 roku. We współczesnych czasach przybrały one formę statków kosmicznych, zatem wydaje się, jakby zawsze zjawisko to dopasowywało się do ludzkich oczekiwań. [Jest to niezwykle ważna informacja-spostrzeżenie ! może ono odkrywać prawdziwą naturę zjawiska lub naturę istot ukrywających się za formą humanoidalną, wszczepianą ofiarom porwań, indukowaną do ich pamięci !] Zawsze jednak wygląda na to, że zjawisko to jest krok naprzód przed ziemską technologią. [ to także niezwykle cenne ujęcie zagadnienia, mogące rzucić światło na odmienną naturę tajemnicy fenomenu, inną  niż oficjalnie się sądzi !](...) - Innymi słowy prowadzona jest przez te byty globalna akcja 'UFO-dobrzy kosmici-psyops', patrz informacje poniżej.Przed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają posiadanie właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany swojego wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli 

https://www.youtube.com/results?search_query=morphing+ufo
http://zmiennoksztaltne.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=up1RKEviLc0Dodatkowe informacje


W linkach podałem adres do zbioru ogromnej liczby rejestracji zmiennokształtnych UFO. Proponuję jeszcze jeden całkiem nowy film, opublikowany na YouTube 22.11.2015. Mamy do czynienia z bytami mogącymi symulować wszelkie przedmioty, możliwe że również i inne "rzeczy", pochodzące z życia ludzi: "A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe(...)Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam..." - Ks. Rodzaju 3:1-13. Jeżeli film jest autentyczny, to możemy uznać, że w momencie zniknięcia towarzyszy mu zjawisko podobne lub identyczne do tego pokazanego w filmie "UFO czasów ostatecznych", gdy 'pojazd' lub jego symulacja wykonała przeskok do innego wymiaru (uległ dematerializacji). Filmem najbardziej ciekawym w tym temacie jest ten zarejestrowany w Chinach (Strange Shape shifting object closes down airport in China). Artykuł o tym zdarzeniu został opublikowany na portalu Innemedium, tutaj.

FAKE Alien "Plane" Vanishes In Front Of Multiple Witnesses! 11/23/2015
https://www.youtube.com/watch?v=rVXo4jIk9p8 Jaime Maussan - wybitna postać w środowisku badaczy zjawisk paranormalnych. Znany, światowej klasy ufolog. Co u niego wisi na ścianie, w jego biurze ? Zaobserwowałem, że na YouTube ktoś próbował atakować znanego polskiego ufologa Janusza Zagórskiego, za to że obchodził chrześcijańskie święta ! Szkoda że ludzie są tacy nietolerancyjni w stosunku do normalności, gdy inni im podobni propagują odchylenia seksualne jako coś "zdrowego"!


Słynny amerykański badacz zjawisk paranormalnych, zakazanej archeologii, a zwłaszcza zaginionych cywilizacji Steve Quayle, opowiada o dzisiejszej sytuacji świata w wywiadzie przeprowadzonym przez program "The Hangmann Report"  (tytuł: "Steve Quayle-Hidden History Reveals Future Plans of The New World Order" - opublikowany 23.12.2015), mówi tam, między innymi, o niezwykle ciężkiej sytuacji zachodniej Europy, pogrążającej się w coraz bardziej obserwowanym post-hitleryzmie gup trzymających władzę. Elity pragną zbudować sobie nowe ciała i nowe siedziby, również kosmiczne (O czym wspominałem w artykule "Geopolityka ponadludzka..."). Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie audycji (1godz i 36min) wspomina o Polsce, w jego ocenie nie daliśmy się ciemnym siłom, stawiliśmy opór ! Miejmy nadzieję, że tak wygląda rzeczywistość na prawdę, na chwilę obecną (po 25 latach narzucanej nam 'psy-ops' tajnych postkomunistycznych służb masonerskich !), że nie jest to tylko punkt widzenia Amerykanina, że jest to stan faktyczny, choć sytuacja jest ciągle grozna, biorąc pod uwagę zakonspirowane organizacje polskojęzycznej agentury NWO, tworzące marsze KOD-u oraz nasyłanie lucyferian z UE ! Polecam tą audycję, jest tam mowa o najnowszej książce Quayle-go. Dyskutuje się również na temat "bałtyckiego UFO".

(Zdjęcie pochodzi z audycji - 1godz. i 51min.  - mowa o 'Bałtyckim UFO')

Autor wspomina o nazistach, którym udało się zbiec z hitlerowskich Niemiec, o doświadczeniach hitlerowskich genetyków prowadzonych zaraz po wojnie, aż do dzisiaj. Efektem ich 'pracy' miało być zaobserwowanie grupy kilkuset 'ludzkich' klonów, które były widziane w pewnym miasteczku ameryki południowej ! Hitleryzm nie był zwykłym systemem śmierci, był okultystycznie napędzany - duchowo nadzorowany przez niewidoczne byty ! Niestety widać jak ponownie się odradza, jak jego idee zostają wcielane w powstający 'Nowy Babilon' ! Około 2godz. i 37min. audycji jest mowa o UFO i ich technologicznych możliwościach, o innowymiarowej technologii jaką mogli już przemycić do ziemskiego wymiaru i o innych niezwykłych tematach powiązanych z tymi bytami.Operacje psychologiczne (PsyOps) – są to operacje planowane, by przekazać wybrane informacje i wskaźniki dla zagranicznych odbiorców oraz wpływać na ich emocje, motywacje, obiektywne rozumowanie, a ostatecznie zachowanie rządów państw obcych (lub własnego społeczeństwa), organizacji, grup i osób. Celem Polskich (postkomunistycznych) Operacji pychologicznych (PsyOps) jest skłonienie lub wzmocnienie zachowania korzystnych dla celów RP (lub oligarchii postkomunistycznej). Są one ważną częścią zakresu relacji dyplomatycznych, informacyjnych, wojskowych i działalności gospodarczej dostępnych tylko RP (masońskich telewizji TVN/Polsat). Mogą też być wykorzystywane zarówno w czasie pokoju (klęsk żywiołowych, stanów kryzysowych i alarmowych) oraz podczas konfliktu zbrojnego (wewnętrznego i zewnętrznego).

PsyOps mogą zachęcać do powszechnego niezadowolenia z przywództwa i opozycji, łącząc perswazję z wiarygodnego zagrożenia (nasyłani lucyferianie UE), obniżać zdolność przeciwnika do prowadzenia lub podtrzymywania operacji wojskowych. Mogą one również zakłócać lub mylić i przeciągnąć uwagę przeciwnika poprzez proces podejmowania decyzji, narażając jego dowodzenie i kontrolę. (...co miało by wymiar wsparcia wykasowania komunistycznego i postkomunistycznego "wszczepu pamięci" - [urojonej], przeprowadzonego w latach 80, i ciągle jeszcze robionego za pomocą urządzeń elektronicznej psychomanipulacji - patrz artykuł red. Ziemkiewicza)

W najprostszej formie 'psyops' kontrola umysłowa to zasadniczo staromodna hipnoza. Mało kto zaprzeczy, że można wywoływać stany hipnotyczne.

Komentarz który pojawił się na portalu ZmianynaZiemi - (...)Multimiliarder George Soros w 2012 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi – jednym z najwyższych odznaczeń które może dostać cudzoziemiec w Polsce. Wraz z Sorosem uhonorowane były organizacje powiązane z Rockefellerami. Tak naprawdę, to nie wiadomo za jakie „zasługi” dla Polski Soros dostał odznaczenie. Jak pisał Nasz Dziennik, Soros „Po utworzeniu rządu Mazowieckiego lobbował na rzecz planu gospodarczego, który potem – nie wiedzieć czemu – nazwano planem Balcerowicza. Szokowa terapia doprowadziła do wielu nieprawidłowości i afer, upadku całych gałęzi przemysłu i bezrobocia na ogromną skalę”. Za tymi słowami kryje się nędza, choroby, dewiacja i śmierć. Nie dość, że to dzięki Sorosowi Polacy lądują na ulicach gdyż nie są w stanie spłacać długów, to Polska jest spustoszona, jeśli chodzi o kulturę, sztukę, moralność i wszystko to co można nazwać osiągnięciami cywilizacyjnymi.  Należy się przyjrzeć bliżej tej postaci, bowiem „polskie” media nie odważą się na publikowanie prawdy o jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Sytuacja do złudzenia przypomina tę z nazistowskich Niemiec, gdy żaden z publikatorów nie zdobyłby się na krytykę Hitlera.(...)Mają nad sobą króla – anioła Czeluści;  imię jego po hebrajsku: ABADDON,  a w greckim języku ma imię APOLLYON.” – Apokalipsa 9:11  W Starym Testamencie i innych pismach żydowskich nazwy „abaddon” używa się najczęściej na określenie świata podziemnego – otchłani piekielnej. Nazwa ta jest stosowana zamiennie do nazwy szeol, choć rzadziej. Według niektórych rabinów jest to najgłębsze miejsce w piekle. Abaddon to z jęz. hebrajskiego אֲבַדּוֹן awadon – niszczyciel, a z greckiego to: Apollyon, anioł zagłady opisany w Apokalipsie św. Jana (9,11), który jako anioł przepaści wyłania się z otchłani i niesie cierpienie tym, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Może mieć związek z „badaniami” w CERN…

Wieża Cern - symbolika CERN, potral do innych wymiarow ?środa, 16 grudnia 2015

Tajemnica ludzkiej rodziny w cywilizacji człowieczej

W artykule "Każdy ma prawo być człowiekiem ?" została zasygnalizowana tajemnica globalnej eliminacji rodziny. Jak informują nas portale ZmianyNaZiemi, czy inne tego typu gazety, jesteśmy poddani planom, które mają za cel eliminację większej części ludzkości. Doszło do tego, że organizacja ONZ wydaje polecenia (nakazuje) Watykanowi odnośnie co powinien, lub czego ma nie robić, by zostać uznanym na międzynarodowej arenie. Podobnych przypadków można by cytować więcej. 


Przykładowo działający przy ONZ Komitet Praw Dziecka przeanalizował polskie sprawozdanie z przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i doszedł do wniosku, że „okna życia” są z nią niezgodne. Ta oenzetowska przybudówka oczekuje od Polski zlikwidowania „okien życia”. W całej Europie instytucja „okna życia” jest powszechnie przyjęta, w Polsce działa ich obecnie kilkadziesiąt, przy klasztorach, domach dziecka i szpitalach, nie jest to najlepsze rozwiązanie, często jednak nie ma dla niego alternatywy. Jeśli dziecko miałoby zostać porzucone w lesie lub innym miejscu dla niego niebezpiecznym, to forma „okna życia” jest lepszym wyjściem z takiego desperactwa. (Porównaj z "Ilu powinno być Polaków w Polsce")


Wypadało by zaprezentować więcej 'przedziwnych' zaleceń ONZ (szczepienia, szczepionki, sztuczne wirusy, antykoncepcja, itp, itd...), lecz poprzestańmy na tym. Wszyscy zainteresowani tematem NWO wiedzą o co chodzi, a chodzi także, a może przede wszystkim, o niszczenie rodziny, dokładnie miłości ojca i matki, skierowanej ku dziecku, bez której mały człowiek może stać się jednostką upośledzoną, lub nie w pełni ludzką. 


Naród opierający się na zdrowej rodzinie jest w stanie stworzyć stabilne państwo, rządzone przez ludzi miłości i w interesie ponadczasowych rodzin. Jak się okazuje nie tylko chrześcijaństwo zwraca na to uwagę, i nie tylko cywilizacja Jezusa-człowiecza-miłości wskazuje rodzinę jako podstawę rozwoju ludzkości, cywilizacji i dobra jako daru od Boga YHWH. Zadziwiające ale starożytna Bhagawatgita (w sanskrycie "Pieśń Pana") wyraża się w podobnym tonie. Zresztą w pewnym sensie efekt tego widać po liczebności narodu hinduskiego. Zacytujmy tu wielce interesujący urywek, dotyczący tej kwestii, ale i innych, jak choćby istnienia piekła, praw moralnych (anty praw: a-dharmy), świętych rytuałów oraz zepsucia elit !


"Jeśli oni, zaślepieni chciwością, nie widzą zła w niszczeniu rodziny, ni zbrodni w niszczeniu przyjaciół, czyż my, o Dżanardano, nie powinniśmy powstrzymać się od tego grzechu, my, co widzimy jasno całe zło jakie idzie w ślad za upadkiem rodu? Bowiem wraz z upadkiem rodziny zatracają się odwieczne prawa, obyczaje i tradycje rodowe, a gdy te zanikają, zaprawdę bezład i chaos a-dharmy szerzy się wśród rodu. A gdy bezprawie górę bierze wówczas i wśród kobiet rodu zepsucie się wkrada, a to, o Warsznejo, do chaosu społecznego i Warn pomieszania niechybnie prowadzi. A to znów piekło gotuje całemu rodowi, jak i tym co się stali jego upadku przyczyną; przodkowie ich bowiem, pozbawieni świętych rytuałów i ofiar - kul ryżowych i wody, - cierpieć również muszą. I tak przez ów pierwotny grzech, co niszczy rodzinę i ład społeczny niweczy, oraz prastare narusza tradycje, zatraca się odwieczne powołanie rodu i rasy, a prawo moralne upada. A wszak mówiono nam zawsze, o Kriszno, iż ci co zatracą swą Dharmę rodową, w piekle znaleźć się muszą. Biada nam! oto jak szkaradny grzech popełnić dziś chcemy, godząc na życie krewnych naszych, z żądzy uciech królewskich i władzy."

Zródła:

https://kierunki.info.pl/2015/11/tomasz-greniuch-rodzina-podstawa-panstwa-narodowego/
http://www.pch24.pl/onz--watykan-powinien-byc-bardziej-kolorowy-i-genderowy,39983,i.html


Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki


Właśnie dziś (16-12-2015) pojawiło się doniesienie prasowe o dziwnych wypowiedziach redaktora stacji TVN. Zacytujmy redaktora Morozowskiego, bo o niego chodzi, cytat za portalem Niezależna.pl: "Zbigniew Ziobro już przygotowuje spis pedofili, prawda, olbrzymi, i tak dalej, specjalna ustawa, kto będzie decydował, jedni będą, drudzy nie będą". Otóż takie nagłe przerażenie 'ludzi salonu - agentury NWO' może wypływać ze strachu przed ujawnieniem polskich nazwisk osób zamieszanych w mega aferę pedofilską. Podobnie jak to miało miejsce ze słynną aferą w Wielkiej Brytanii, gdzie członkowie tajnych stowarzyszeń NWO zostali ujawnieni jako zboczeńcy, napastujący małe dzieci. Wiecie państwo z filmu pt.: "Cywilizacja orficka w natarciu", że struktury wolnych murarzy, będących pod wpływem istot demonicznych UFO, mają silne skłonności pedofilskie, homoseksualne i genderystyczne. Wszystko to jest pochodną komunikacji z bytami określanymi jako "Kosmiczni bracia", lub jak to ujawnił doktor Krajski w filmie "Niewidoczne istoty sterujące światem" - 'Bracimi Ludzkości'. Wracając do tematu paniki redaktorów z TVN, należy przypomnieć, że jest to jedna z dwóch głównych stacji cyrkla i kielni, zaraz przed Polsatem, którego znaczkiem jest masoński symbol słońca. Jeśli chodzi o działania ministra Ziobro, jest wysoce prawdopodobne, iż poznamy nazwiska 'czołowych' polskich wykolejeńców seksualnych, możliwe że będą to osoby piastujące wysokie stanowiska w państwie bądz w (show) biznesie. Podobną sytuację mieliśmy niedawno w Angli gdy zebrano dokumentację, która została opracowana przez posła Johna Manna z Partii Pracy, zawierała istotne informacje dotyczące udziału co najmniej 22 brytyjskich polityków najwyższego szczebla w głośnej aferze pedofilskiej, lub ujawnienie wstrząsających danych o prezydencie Billu Clintonie, który miał korzystać z usług nieletnich seksualnych niewolnic, znajdujących się na pedofilskiej wyspie, co w następstwie skutkowało tym, że ofiary ujawniły wyuzdane zwyczaje byłego prezydenta USA. Wszystko to wskazuje na "dolegliwości" osób związanych (cyrografem) z duchowymi organizacjami ufonautyczno-okultystycznymi ! Aby dopełnić tych informacji, należy zacytować starożytnego mędrca:  "Ksenokrates umieścił zatem miejsce przebywania demonów w tzw. sferze podksiężycowej (czyli poniżej niebiańskiej Bożej sfery). Demony mogą zaś cierpieć i są pomiędzy nimi istoty złe, wypełnione chciwością na krew i seksualność.". To ostatnie zdanie jest kluczowe w zrozumieniu wielu seksualnych zwichrowań 'elity NWO'.


Przed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli (...)Jeżeli chodzi o wiarę w Zbawiciela Jezusa to należy napisać kilka słów o obecnej duchowej sytuacji w Polsce. Widać, że coś drgnęło, że jednostki używające języka polskiego, zaangażowane w NWO oraz agentura NWO, o której często opowiada doktor Krajski, zaczęła się "niepokoić". Nie chodzi o to że mogą stracić dopływ kasy z nielegalnych biznesów, ale że wielu ludzi w społeczeństwie się przebudzi, a wielu już się przebudziło z narzuconej Polakom jakiejś nierozpoznanej fazy umysłu, można ją nazwać magią tajnych elit-służb, inżynierią społeczną lub po prostu czarami. Gdyby zwiększyć modlitwę różańcową, a także ogłosić Chrystusa Królem Polski (co miało by wymiar wsparcia wykasowania komunistycznego i postkomunistycznego "wszczepu pamięci" - [urojonej], przeprowadzonego w latach 80, i ciągle jeszcze robionego za pomocą urządzeń elektronicznej psychomanipulacji - patrz artykuł red. Ziemkiewicza) to takie działania uznać by można za tarczę odbijającą panoszące się i niewidzialne zło tajnych stowarzyszeń, pragnących pozyskania dusz Polaków. Bez wątpienia modlitwa chrześcijan, a także wsparcie ludzi dobrej woli w oswabadzaniu się z implantów pamięciowych pozwoli Polsce i Polakom zaczerpnąć świeżego powietrza, tak potrzebnego w drodze ku prawdziwej wolności od (politycznych) ufonautów.(...)

O nowych broniach (nie)śmiercionośnych - Ewa Pawela i Witold Hake - 10.02.2016 (Przygotowania wielkiego ucisku ?!)
Czasy ostateczne ?
piątek, 4 grudnia 2015

Wyniki naukowych badań – prawda o kosmosie część II

AProvenFactOfHistoryBanner

Mówiąc o TEORII ewolucji, mówimy o nie nadającym się do udowodnienia (tj. religijnym) wierzeniu, że wszystkie rzeczy stworzyły się same w wyniku ich jakoby 'naturalnych' właściwości, przy braku jakiejkolwiek nadnaturalnej w nie ingerencji. Pustka-nicość miała się stać Kosmosem — sama z siebie: cząsteczki bez powodu zlepiły się w planety (a przecież fizycznych praw grawitacji też nie było !), wszystko po to by ostatecznie z małp wyłonili się ludzie, bez żadnej pomocy spoza materii i energii. Teorie odnośnie tego, jak to się mogło stać (tj. dotyczące mechanizmu ewolucji), mogą powstawać i upadać, ale ten istotny pogląd, że jakoś się to samo stało, dla wielu naukowców jest aktem niezachwianej WIARY. (Cztery kolejne zdjęcia to w ocenie biblijnych kreacjonistów efekt potopu Noego - Centralna Australia "MacDonnel Ranges")


Głosi się, za ogólnie przyjętą teorią, twierdzenia, mówiące o tzw. samoistnym Wielkim Wybuchu, o tym że miliardy lat temu coś wielkiego się działo w kosmosie, tak naprawdę nie wiadomo po co i z jakiego powodu, nikt z tego typu naukowców nie chce, lub nie może odpowiedzieć dlaczego świat zaistniał i dlaczego działa w taki sposób, jaki im się wydaje, że działa ?!
Pogląd jest rodzajem idei, wyobrażenia na dany temat. Jest to także pewien sąd o czymś lub punkt widzenia na coś. Każdy pogląd może ulegać zmianie w zależności od prawdziwości podstaw, na których się opiera, w wypadku biblijnych kreacjonistów od postawy WIARY w prawdziwość twierdzeń Biblii, o tym że wszystko jest dziełem BOSKIEJ INTELIGENCJI. Ludzie na świecie jak i w Polsce poszukują duchowych doznań, wielu zostaje zwiedzionych przez ewolucyjny kult, w postaci paranaukowego WIERZENIA w tzw. początek „inteligentnej prazupy”.


Z tego powodu tworzy się komputerowe modele, jak ewolucja miała wyglądać. Projekty ewolucyjne stają się więc coraz bardziej złożone, a teorie niesłychanie skomplikowane, wszystko po to by przekonać, lub co bardziej słuszne, przeciągnąć na swoją stronę mało obeznanych z tematem ludzi (bezbronne dzieci i łatwowierną młodzież).


Nie tak dawno na łamach Innegomedium zaprezentowany został film „Ukrywane wyniki badań astronomów – prawda o kosmosie”. Ukazywał jak mentalnie skorodowane jest środowisko ludzi zajmujących się zawodowo gwiazdami. Tym razem prezentuję państwu dokument, który na wylot prześwietla czołowe elity ewolucyjnych kosmologów. Ten treściowy majstersztyk bezwzględnie obala, nie bójmy się tego napisać, sprawnie wymyślone "naukowe kłamstwa". Widać tam, że naukowa śmietanka chce nas coraz bardziej omamić ich własną wizją, jak powinien wyglądać ‘naukowy opis’ Wszechświata, wypływający często z błędnych paradygmatów, usilnie rozpowszechnianych w szkołach i na uniwersytetach. 

Wnioski płynące z wykładu doktora Thomasa Kindella są szalenie ważne, powinny znaleźć swoje odbicie w nowym systemie szkolnictwa, proponowanym przez narodowy rząd partii prawników. Od kilkudziesięciu lat jesteśmy krajem zatruwanym ideologicznie i duchowo. Dzięki takim pokazom mamy szanse przełamać magiczne zauroczenie i ostatecznie oswobodzić się z ułudy ewolucji. Polska może się stać dzięki temu światowym liderem ludzi zdrowych cieleśnie umysłowo i duchowo. Zamiast kroczyć drogą kosmicznego nihilizmu - nicości, prowadzącą ku samodestukcji, powinniśmy kierować się biblijnym kreacjonizmem, powodującym w nas nie tylko cudowne doznania, ale oswabadzającym z darwinistycznej Maji, popychającym ku prawdzie.

Jeśli ktoś z państwa chciałby się nauczyć kosmologii lub mechaniki kwantowej w ciągu godziny, to właśnie nadarzyła się okazja. Na podstawie znakomitego wykładu Amerykanina, możecie państwo wyrobić sobie zdanie o (tajnych) strukturach naukowej władzy, a jak to również udowodnił doktor Krajski, chcącej rządzić szczególnie ludzkimi duszami (umysłami) ! Prelekcja jest niezwykle prosta i przejrzyście opowiedziana, z poczuciem humoru. Film ma bardzo pozytywne przesłanie więc dla tych szukających ulgi od coraz bardziej dokręcanej śruby cywilizacji śmierci, będzie miał dobroczynne działanie.


Razem z wideo pt.: „Ukrywane Wyniki badań astronomów - prawda o kosmosie” tworzą doskonałą całość, ujawniającą ogromną lukę w badaniach nad prawdziwym obrazem rzeczywistości. Widać na ich podstawie, że jesteśmy faszerowani niesprawdzonymi, a często wręcz fałszywymi teoriami i hipotezami. Te dwa filmy pozwolą wam odetchnąć od podprogowego kłamstwa sączonego przez nierzetelnych badaczy, chcących w skrajnych przypadkach pozyskać wyznawcę dla ich poglądów, a jak wykazał doktor Kindell, są to wielokroć sprawy wyznawanej przez nich 'nowej' wiary. Wykład powinien znalezć się na obowiązkowej liście szkół średnich lub uniwersytetów, jako przykład poprawnego stosowania logiki.Zródła:
http://argonauta.pl/inteligentny-wybuch-cwanej-zupy/
http://argonauta.pl/zycie-na-ziemi-zostalo-zaprojektowane-i-stworzone-od-podstaw-ewolucja-to-naukowa-religia/
http://argonauta.pl/wszyscy-ludzie-sa-czescia-rozumu-swiata-czyli-kosmicznego-logosu/
http://argonauta.pl/informatycy-yhwh-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94-tachiony-infony-i-ozdrowiony/
http://argonauta.pl/ukrywane-wyniki-badan-astronomow-szokujaca-prawda/
http://argonauta.pl/duchowe-poglady-o-rzeczywistosci/
http://argonauta.pl/bereszit-bara-elohim-et-haszemaim-na-poczatku-stworzyl-bog/
http://argonauta.pl/creatio-ex-nihilo-plynaca-radosc/
http://popotopie.blogspot.com/2013/10/ewolucja-czy-stworzenie.html

http://argonauta.pl/naukowiec-zwolniony-po-tym-jak-ujawnil-odkrycie-miekkiej-tkanki-dinozaura/Żelazna logika naukowca kreacjonisty - dr Thomas Kindell


Część tekstu pochodzi z artykułu portalu Argonauta.pl, o tytule: "Żelazna logika naukowca kreacjonisty - dr Thomas Kindell"


(...)Nic nie stoi na przeszkodzie żeby uznać, że zdjęcie brata Elii jest autentyczne. Widać na nim białego, lekko rudawego Europejczyka. Cechą wielu Żydów są także rude włosy. Jednak taki obraz byłby nie do zniesienia dla tych, którzy chcą zrobić z rdzennych Europejczyków bezwładną mieszaninę multi kulti, stąd też propaguje się bez ustanku rekonstrukcje mające opisywać Go jako neandertalczyka – neanderthalensis.(...)


http://popotopie.blogspot.com/2015/12/tajemnica-zmiennoksztatnych-ufo.html


niedziela, 15 listopada 2015

Porwane czy asymilowane ?

Kilka przemyśleń na temat fenomenu bezcielesności UFO bytów. Jest to jedna z możliwości tłumaczenia ich zachowania. W oparciu o przypadek z Lasu Rendlesham możliwej przyszłości gatunku ludzkiego. Rozwój technologii, a jeśli przyjmiemy, że jest on wspomagany przez nadnaturalne przecieki, może zaprowadzić ludzkość do momentu, w którym umysły/dusze zostaną porwane-asymilowane przez Istotę wspomnianą w apokalipsie św. Jana 9:11. Wszystko po to by ludzie przestali być ludzmi, by zmienili swoją naturę tak bardzo, iż zbawienie stanie się niemożliwe. Zostaną pożarci przez (diabelską - wysysającą życie) technologię ?

"Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć." 1 List św. Piotra 5:8

Krąży ? Gdzie krąży ? Krąży w pojezdzie (UFO), czy jako Istota duchowa ? W kosmosie, czy w innym wymiarze ? Czy gdzieś pomiędzy wymiarami ?Cytat I

"Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości ! Można by wyliczać więcej, ale poprzestańmy na tych najważniejszych. Niewidzialna współpraca stowarzyszeń UFOsonów oraz tzw. bytów z NOL jest koordynowana przez nadprzyrodzoną nieuchwytną siłę/istotę anielską (byt z Apokalipsy Jana 9:11 ?), (zgodnie z ujawnionymi danymi doktora Krajskiego w filmie pt.: "Niewidoczne istoty sterujące światem")."Cytat II

"UFO elity chcą zbudować Vimany, pragną stworzyć istoty hybrydalne, technologię pozwalającą przenosić (ich) dusze do skonstruowanych specjalnych ciał (Ufolog Cliff Stone zauważa, że: "są relacje mówiące o obcych statkach, które porywają dusze"), tworów biologicznych GMO, bądz mieszanki techno-bio-transgenderycznej, czy androidów różnorakiej maści, tak by uniknąć doświadczenia śmierci "A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą." - Księga Mądrości 2:24"Cytat III

"Nic zatem dziwnego, że badacze zwracają uwagę na podobieństwo przeżyć osób wziętych przez UFO z przypadkami posesji (opętania przez ducha). Czołowy ufolog amerykański - Raymond Fowler - uważa, że "współczesne badania w dziedzinie demonologii oraz rzekomych nawiedzeń przez diabła zawierają wiele uderzających podobieństw z niektórymi przypadkami związanymi z UFO. Zainteresowanych tą sprawą odsyłam do popularnego, a jednocześnie mającego charakter rozprawy naukowej opracowania Malachi Martina "Zakładnicy Diabła". (...) Ta bazująca na przypadkach nawiedzeń i egzorcyzmów  udokumentowanych przez Kościół Rzymsko - Katolicki książka powinna  zostać przeczytana przez każdego, kto chciałby mieć pełne spojrzenie na zjawisko UFO"
Cytat IV

"W przypadku z lasu Rendlesham, obcy przekazali głównemu bohaterowi jakieś "ochłapy" informacyjne (inaczej się nie da tego nazwać), "rzucili" współrzędne geograficzne, z których w sumie nic nie wynika ! (Chyba że, są to współrzędne przedpotopowej cywilizacji Adama i Ewy ? A istoty te to dusze przedpotopowej ludzkości ?) Następnie zrobili to co najlepiej potrafią, czyli kamuflaż celu ich wizyty. Przekazali również telepatycznie, że są ludzmi z przyszłości (będąc oczywiście w bezcielesnej postaci/formie ! możliwe, że były to asymilowane jednostki dusz ludzkich ?), główni bohaterowie zostali (prawdopodobnie) napromieniowani, mają oni przez te wszystkie lata problemy z sercem, (dlaczego "kosmici" nie zastosowali BHP ?), następnie wyłączyli silos atomowy i ukazali się nieopodal kilku innym wojskowym jako szaraki ! Jednak nie to jest jeszcze tak "niezwykłe" i zarazem podejrzane. 

W lesie Rendlesham miało miejsce inne ciekawe zdarzenie. W pewnym momencie wojskowym zapezentowało się "UFO oko" , wyświetliło się na zewnątrz pojazdu jak i wewnątrz.(patrz link do filmu powyżej) To nie był jedyny taki przypadek w ufologii, są wiarygodne, podobne doniesienia, na przykład z Polski. Te "magiczne oko" przyglądało się świadkom, byli przez nie "jakby skanowani" Kto i skąd przygląda się istotom ludzkim w tym wymiarze ? Z jakiego wymiaru pochodzi to oko i ta "patrząca" Istota/y ? Czy na pewno są to kosmici tacy jakich sobie wyobrażamy w oparciu o wizje np. UFO kontakterów ?!. Te "magiczne oko" przyglądało się świadkom, byli przez nie "jakby skanowani" Kto i skąd przygląda się ludziom w tym wymiarze ? Z jakiego wymiaru pochodzi to oko i ta "patrząca" Istota/y ?"


RENDLESHAM problem BHP, bezcielesne istoty z innego wymiaru ? 


Bezcielesna natura UFO istot Whietley Strieber polskie napisyNawiązując do przypadku z Lasu Rendlesham oraz bezcielesnych istot (pochwyconych przez nieznany rodzaj "technologii" ?) proponowałbym wielce interesujący program.

W dniu 17 listopada 2015 ukazała się znakomita audycja autorów Toma Horna i Stephena Quayle. Ci dwaj wybitni chrześcijańscy badacze starożytności, duchowości oraz wszystkiego co jest związane z Biblią i jej przepowiedniami, kolejny raz zaskakują swoimi analizami. Są tam przedstawiane rzeczy przedziwne, opisują ci bardzo cenieni naukowcy nieznane elementy świata przedpotopowego, istot Nefilim (przedpotopowych UFO hybryd), manipulacji informacją DNA (i związanej z tym procederem tajemniczej zależności DUCHA/DUSZY znajdującej się w boskich, genetycznie czystych - pojemnikach-ciałach), mrożące krew w żyłach relacje z najnowszych badań jakie się prowadzi w tajnych lub mniej tajnych instytucjach rządowych USA, czy też ogólniej z całego świata.


Opisują w audycji niecodzienne zdarzenia ze świata nadprzyrodzonego, o których wielu nie ma pojęcia, a jednak wszystko to mieści się w światopoglądzie chrześcijańskim. Audycja jest w jęz. angielskim. Bardzo polecam bo to wiedza niezwykle cenna !

Tom Horn & Steve Quayle on The Official Hagmann & Hagmann Report - 11/17/15 

https://www.youtube.com/watch?v=Qm6Dhdw6MHg  


Na stronie portalu innemedium pojawił się komentarz ufologiczny, który warto tu zacytować, ktoś obeznany z informacjami ufologa Jana Pająka, czy tymi na blogu popotopie zamieścił ciekawą teorię, ma  ona związek z poruszanym tu tematem:

(...)UFO to podejrzana sprawka bo nigdy ani nie ląduje w świetle kamer, robią tylko efekty specjalne i ciągle się tylko ukrywają przed nami i nic o nich nie wiadomo oprócz tego że są niebezpieczni bo zmieniają ludziom umysły ! Moim zdaniem trzeba się opowiedzieć za Chrystusem żeby być uratowanym przed nimi ! Na dodatek sprzedają ludzkości technologię która nas wessie i zostaniemy bez naszych normalnych ciał ! Te szaraki to mają chyba gumowo elektroniczne ciała a w nich może są dusze które utraciły ciała biologiczne zrobione przez Boga przed potopem albo z innych planet i teraz latają po kosmosie namawiając do kosmicznego NWO, tak jak u nas na Ziemi się namawia żebyśmy się stali bezpłciowi to wtedy szybciej nas wessą na statki i staniemy się szarakami bez płci, taki kosmiczny New Age. Kosmici szukają naiwniaków żeby zabrać dusze i zainstalować je w ich sztucznych ciałach, a potem może muszą pić krew żeby życ ?(...)Zgodnie z tym co ustalił Joe Jordan, chrześcijański ufolog, dyrektor MUFON-u, najważniejszą sprawą w życiu każdego człowieka, tego porywanego do UFO, jak i tych (jeszcze) nie osaczonych przez niewidzialne byty jest Jezus Chrystus, tylko on potrafi wyrwać człowieka ze szponów UFO stworów (duchów posiadających sztuczne lub sztucznie wykonane skafandry humanoidalne [GMO] ?) !

Silne przesłanki, a można by je określić jako bardzo przekonywujące do powyższego uproszczonego modelu hipotezy pobierania opętanych i zniewolonych wstępnie dusz, występują w pewnych kręgach religijno-filozoficznych, których tu nie będę cytował, ponieważ postanowiłem zatrzymać je dla wersji książkowej rozważań nad tajemnicą ludzkiej historii. To co ciekawe w takim ujęciu, niektórych ważnych aspektów fenomenu UFO porwań, to opisana przez nas teoria reinkarnacji, a także starożytne zagadnienia przedstawione w artykule pt.: "Hipoteza rzadkiej Ziemi - Paradoks Fermiego"

Zwłaszcza chrześcijaństwo, a właściwie tylko chrześcijaństwo podkreśla fakt stworzenia ludzkiego ciała jako projektu i dzieła Boga YHWH ! Ten cudowny i nadzwyczajny akt jest realizowany cały czas w brzuchach ludzkich kobiet ! Człowiek jako niestworzony przez rękę innego człowieka (nie uczyniony ludzką ręką), ale jako nadzwyczajny akt Stwórcy, staje się istotą człowieczą we wnętrzu ludzkiej kobiety, a nie w probówce, czy innym urządzeniu (ufonatycznej technologii - pochodzącej z nadnaturalnych przecieków informatycznych) sztucznie produkującym humanoida (GMO) ! Starożytni bardzo mocno to podkreślali ! Jest to częścią TAJEMNICY wiary oraz religii Chrześcijan jak i Żydów (w tym i wcześniejszych pradawnych tajnych spiritualnych prądów) ! Nie będę się tu w tej chwili zagłębiał w nadzwyczaj tajemnicze kwestie części zaginionej duchowej nauki, przez wielu niedocenianej. (Odnośnie ciała duchowego proszę sprawdzić tekst "Wniebowizięcie").  Kościół Katolicki jako główny propagator ochrony ludzkiego cudu życia poczętego jest przekazicielem kosmicznej tajemnicy bosko tworzonych pojemników, ciał ludzkich ! Na przeszkodzie temu stoi odwieczny wróg, ten który skusił Adama i Ewę, to on jest odpowiedzialny za globalną propagandę aborcyjną prowadzoną za pośrednictwem agentury NWO !

Nasienie Węża i ufo zwodzenie czasów ostatecznych


Demoniczne ufo (polskie napisy) PL. hdOdnośnie tajemnicy Bosko stworzonych ciał ludzkich, jako pojemników Bożego Ducha, proszę zobaczyć co pisze o tym św. Faustyna:

"Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu, tu z Nim ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Nim zażyłość, tu z Nim przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawnia z Bogiem." (Dzienniczek św. Faustyny 454)

oraz

"I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat." Ks. Rodzaju 6:3

Historia Ziemi jest bardzo skrywaną informacją, jej ujawnienie mogło by zagrozić elitom, które chcą budować cywilizację technologiczną a nie DUCHOWĄ ! Technologia w opinii technokratów ma zastąpić duchowość i Boga YHWH, który jest Istotą DUCHOWĄ !!! Ewangelia św. Jana 4:24 "Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie"

Jest to tak potężna tajemnica, że aż ciężko ją wyrazić słowami, wielu nie dostrzega tego zagadnienia, jest ono zakryte przed ogromną rzeszą ludzi, także części chrześcijan. Gdy to odkrywamy, wiele spraw starożytności, pradawnych kultur jak i sytuacji dzisiejszej cywilizacji staje przed nami otworem !

"jest on tylko ciałem..." - Ks. Rodzaju 6:3

Jesteśmy tylko ciałami (nadzwyczajnymi 'pojemnikami', dzięki Noemu czystymi genetycznie, jeszcze...), zadaniem ludzi jest zdobywanie Bożego Ducha, zwiększanie duchowości, a co za tym idzie coraz większy kontakt poprzez ducha, umysł, intelekt i miłość ze Stwórcą.

W tym momencie należy zacytować mędrca Salomona, który tak pisze o tajemnicy poczęcia:
…Jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, co są w łonie brzemiennej, tak też nie możesz poznać działania Boga, który sprawuje wszystko…” (Koh 11,5). Więcej w artykule pt.: "Biblijny Król Dawid stworzony przez kosmitów...?"

Skoro jest mowa o wchodzeniu bądz przebywaniu ducha/duszy w Boskim pojemniku, to proszę się zapoznać z urywkiem wpisu o możliwościach istot UFO:

"Istoty te mogą zabrać z nas naszą świadomość, wziąść ją z naszej cielesności, unieruchomić nasze czynności motoryczne i zainstalować w naszych ciałach inne istoty, użyć naszych ciał jako nośników dla ich działalności zanim przywrócona    zostanie nam świadomość i odczuwanie własnych ciał."  - Cytat z artykułu "Cudowne możliwości istot UFO"

Skoro "mogą zainstalować inne istoty" duchowe to ważne jest w tym kontekście stanowisko doktora Krajskiego. Badał on organizacje ufonautyczne (masonerię - scientologię, inaczej UFOsonów), odkrył dość interesujące rzeczy, związane z przywódcami tych zrzeszeń, naśladującymi w wielu miejscach ufonautów, co wielokrotnie podkreślam. Istoty te dla 'ludzi' owładniętych UFO ideologią  są ich mentorami !

Jak wprowadza się (scientologicznego) demona - dr Krajski o ukrytych działaniach 

(...)Tłumaczyć mogło by to wiele dziwnych zjawisk występujących podczas kontaktów z UFO. Ich droga dotarcia do świata materii była by więc inną niż sobie wyobrażamy będąc z „natury” materialnymi istotami ludzkimi. Jako ludzie-humanoidy posiadamy głęboko zakodowane cechy materialności takie jak: ciało, poruszanie się poprzez/dzięki ciału, dotyk, cala sensoryka materialnych zmysłów, umysł nastawiony na odbieranie rzeczywistości poprzez tą sensorykę, wyobrażenie świata jako głównie „materialnego”. To wszystko powoduje, że UFO jawi się nam jako podróżnicy z materialnych światów podobnych do Ziemi, jesteśmy taką koncepcją tak głęboko zdeterminowani, że nie możemy przyjąć innej, niematerialnej. Konsekwencje niematerialnego zródła, z którego pochodzić miałyby pojazdy UFO, wraz z ich istotami są ogromne. Ich ciała mogły by być tylko tymczasowe, pojawiające się w tej rzeczywistości na czas kontaktu z ludzmi. Mogły by one być równie dobrze tylko projekcją mającą cechy materialności. Główną zasadą ich kontaktu był by więc umysł-duch lub ciało duchowe („dusza” hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]), ewentualnie jakiś rodzaj „skafandrów” do których na chwilę się wcielają podczas „spotkań” trzeciego i czwartego stopnia. Komncepcja ta tłumaczyła by wiele ze starożytnych przekazów na temat działalności cywilizacji przedpotopowej, ich wiedzy na temat wszechświata.(...) Cytat ze strony: http://popotopie.blogspot.com/2014/02/swiat-materialny-kosmosu-galaktyk-jako.html


Na zdjęciu św. Ojciec Maksymilian Kolbe Rycerz Niepokalanej


(...)Moim zdaniem większość materiału filmowego z tzw. lądowania Amerykanów na Księżycu to montaż studyjny ! Oczywiście nie wiadomo jakim sposobem i kiedy Amerykanie byli na Księżycu, i czy tam byli rzeczywiście, czy tylko wysłali sondę/y ? W mojej ocenie oni wolą eksperymentować na  ludzkich umysłach, tzw. "psy-ops" ! To jest ich głównym zajęciem ! A jak wiecie państwo z filmu "O co im chodzi ?" czy "Polaka kolejny raz najechana ?" te tajne organizacje specjalizują się w oszukiwaniu i opętywaniu, tak by pozyskać za pomocą magii DUSZE ludzkie ! Ich głównym celem jest takie owładnięcie społeczeństwem, by pozyskiwać bezbronne dusze, dzieje się tak bo stosują technologię ze starożytnego Babilonu !  Trochę o tej technologii znajduje się w filmie pt.: "Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki", a także w bardzo ciekawym materiale pt.: "Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO" Dlatego tak ważnym jest uświadomienie sobie, że jesteśmy poddawani ciągłemu praniu mózgów, stąd też darwinizm i teoria ewolucji jest (magicznie-duchowo) narzuconym omamieniem, o czym piałem w artykule "Żelazna logika naukowca kreacjonisty". W filmie o tym samym tytule jest wyjaśnione, kto, skąd i dlaczego nas tak próbuje zamroczyć ! A jest to starannie prowadzony i szeroko zakrojony plan !(...)

http://popotopie.blogspot.com/2014/04/przepowiednie-dla-polski.htmlPrzed obejrzeniem tego niezwykle ciekawego materiału proszę państwa byście pamiętali o wielu dowodach, zwłaszcza zdjęciowych, które potwierdzają właściwości zmiany kształtu-formy oraz stanu skupienia (materializacja-dematerializacja) 'pojazdów' ufonautów. Dodajmy do tego informacje pochodzące od porwanych, że same te istoty mają podobne zdolności zmiany wyglądu, oprócz wielu innych, o których marzą wielbiciele tego fenomenu (zwłaszcza transhumaniści).

Technologia starożytnego Babilonu ponownie - McGuire, Marzulli