czwartek, 2 lutego 2017

Czy poprawność exo polityczna pozwoli nam dojść do prawdy ?


Z duchowego punktu widzenia kosmos gwiazd i galaktyk to konstrukcja niezbadana, niejasna i tajemnicza. Wiele wskazuje że należy do jeszcze większej rzeczywistości, że jest najprawdopodobniej połączony z innymi wymiarami, lub stanowi ich mniejszą część. Starożytni wierzyli, że całość składa się z co najmniej trzech poziomów, lub światów. Jednym z nich jest realność zamieszkanych planet, kolejną przestrzeń gwiazd i galaktyk. Ponad nią istnieje świat duchowy, gdzie przebywa Stwórca i Jego aniołowie. Obecne post chrześcijańskie społeczeństwo, zaatakowane i przygniecione przez "technikę-technologię", tzw "postęp", nie widzi i nie doświadcza ducha, stając się coraz bardziej poddane praniu mózgu - wymiera.
Ufolodzy starają się coś poukładać z puzzli, jakimi są manifestacje "NOLi i przekazy od załogantów". Wystarczy jednak sięgnąć do mądrości starożytnych, by uchwycić ogólne sedno sprawy, a jest ono bardzo niepoprawne (exo) politycznie. Od wielu lat badacze zjawiska "latających spodków", zwłaszcza ci poprawni (exo) politycznie, propagują teorię o wszechogarniającej miłości "Kosmicznej Federacji", ta ma nas wyzwolić od samych siebie i stworzyć na Ziemi "Nową Wyzwoloną Cywilizację" - Nowy Wspaniały Świat


Zdaniem licznej grupy specjalistów jest to plan właśnie realizowany, nazywany Nowym Porządkiem Światowym. Sięgnijmy więc do wspomnianych starożytnych, by się dowiedzieć co w rzeczywistości się dzieje, i o co tak na prawdę chodzi owym "kosmitom" (ich części ?). Możemy się tego dowiedzieć z bardzo niepoprawnej (exo) politycznej Księgi. Jest nią oczywiście Biblia. Bóg nie jest poprawny (exo) politycznie, to oczywistość, to chrześcijańska podstawa. No więc proszę przeczytać jedno z najbardziej niepoprawnych exo politycznie zdań. Wypowiedziane przez Stwórcę do aniołów-bogów, książąt zarządzających przestrzenią galaktyk:

"Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego.  Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie" Psalm 82(81):6-7 - Oni pomrą jak ludzie, to oznacza, że nie są ludzmi !

Obszernym komentarzem tylko do tego jednego zdania jest w sporej części książka doktora Michaela Heisera "Niewidoczna Rzeczywistość" ("Unseen Realm"), pisana przez kilkanaście lat, jak sam o tym mówi. Wszyscy interesujący się chrześcijańską ufologią powinni ją przeczytać. To lektura wręcz nieodzowna. Zaraz po nim można umieścić kolejne skrajnie niepoprawne (exo) politycznie zdanie, tym razem pochodzi z Nowego Testamentu:

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12

Do tego zdania Efezjan 6,12 Biblia Jerozolimska (Pallotinum 2006) daje taki (szokujący) komentarz: „Zostały tu wymienione duchy, które według opinii starożytnych kierowały gwiazdami, a przez to całym wszechświatem. Znajdowały się one „w niebiosach" (l,20n; 3,10; Flp 2,10) albo „w powietrzu" (2,2), miedzy ziemią a miejscem przebywania Boga. Odpowiadają one po części temu, co Paweł gdzie indziej nazywa „żywiołami świata" (Ga 4,3). Owe duchy były niewierne Bogu i chciały poddać sobie człowieka w grzechu (2,2), jednakże Chrystus przyszedł, aby nas wyzwolić z ich niewoli (1,21; Kor 1,13; 2,15.20). Uzbrojeni tą mocą chrześcijanie mogą już stawić im czoło.Każdy kto się zagłębiał w temacie ufonautów, dotarł do materiałów z których wynika, że dana kosmiczna rasa, jedna lub wiele, ma poważne problemy, "ratując się" bioinżynierią wręcz umiera/wymiera !   Tłumaczy się to na różne sposoby, albo sami ufonauci tłumaczą to niejasno. Czy jest to przypadek, czy może sens sprawy z Psalmu 82(81) ? Odnośnie Listu do Efezjan 6:12 można by o nim napisać książkę, ale zaprezentujmy tu pogląd, który mówi, że Św. Paweł posługuje się tu współczesnym sobie obrazem świata, zrozumiałym dla Efezjan, do których się zwraca i dodaje im odwagi. Mówi, że nie walczymy z ludźmi ! („nie przeciw ciału i krwi”), ale z duchowymi siłami zła. Są to potężne siły (duchy), ale nie mamy się ich bać. Mamy przyoblec zbroję Bożej prawdy, sprawiedliwości, gotowości głoszenia dobrej nowiny oraz wiary jako chroniącej nas tarczy. To owi bogowie działają na Ziemi i w ludziach, kusząc, przekazując nauki zakazane.Sądzimy, że jesteśmy tu u źródła zrozumienia Kosmicznego i Megalitycznego Kościoła, który nie lekceważył świata duchów, ale się ich nie bał i nie bał się pogańskich bóstw, które tak na prawdę, zdaniem nie tylko doktora Michaela Heisera, są owymi bogami z Psalmu 82(81), zarządcami gwiazd. Jeśli wierzymy w tzw. bogów, o których Ojcowie Kościoła napisali: "stworzonych w pierwszej kolejności ze względu na godność", to popełniamy dziecinny błąd, jesteśmy dziećmi: "A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże." Ew. Marka 10:14 Jezus jest prawdą. Czy damy radę do Niego dojść, czy nam pozwolą ?


„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]
Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne
"W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów"
Tajemnice aż do tritos Uranos
Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład
Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi
"Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety"
 DNA jako szerokopasmowy emiter informacji w środowisku kwantowej logiki Wszechświata
Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”
Cudowne możliwości UFO istot, raport Karli Turner
"Tajemnica zmiennokształtnych UFO wyjaśniona ?
„Latający humanoidzi” – czy istnieli przed biblijnym potopem ?
Kim są istoty z innego wymiaru ?!
„poczułem, że MOC wyszła ze Mnie” δυναμιν – kosmiczny klej Qi
Krystalizacja informacji. Przestrzeń, czy tylko informacja o niej ?
Mantra CERNu – potencjalność materii pierwszej
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
 Entelecheia w Turzovka
„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie
Znakomity blog ufologa Arkadiusza Miazgi http://arekmiazga.blogspot.com/
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
To Ona jest stworzeniem, nie ja, ja jestem "bogiem"
Ochronny znak z innego wymiaru
Duchowe elementy układanki UFO
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II
Arcybiskup Aleppo: Pan Jezus nie był politycznie poprawny, ale politycznie sprawiedliwy
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu
Sojusznik nie taki pewny. W obronie własnych interesów USA gotowe oddać Rosji wpływy w Europie Wschodniej
Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja
Polska popiera gender i aborcję wśród nieletnich? Cicha akceptacja rządu dla chorej ideologii
Czy gorszej jakości produkty z zachodnich supermarketów w Europie Wschodniej mogą być częścią planu depopulacji?
Sygnały spoza chronos-u
Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-aDeep State Secrets: Ancient Science & Genetic Terror 31/01/2017
https://www.youtube.com/watch?v=SypX6QK_o0I
Podróże do drugiego nieba - L.A.  Marzulli
https://www.youtube.com/watch?v=vxHeTGpXplo
Konferencja ufologiczno biblijna - L. A. Marzulli 2014 - Dni Noego ponownieW Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak "Obcy" umieszczają coś u porwanego ("znamię" ?), w obrębie "trzeciego oka"..., "standardowa procedura" podczas uprowadzeń do UFO.

Ufologia w pigułce - Davida Hugginsa obrazy
https://www.youtube.com/watch?v=iRKGAnDlIpM


Wielka duchowa bitwa - Polska wywyższona czy zasymilowana ?!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz