środa, 25 stycznia 2017

Duchowy terroryzm lucyferianW ostatnich 20 latach działo się bardzo wiele, a w Polsce jeszcze więcej. Ktoś, za pomocą politycznych kukieł, usilnie wprowadzał (i dalej to robi) na terenie „naszego” państwa ideologię śmierci, odmienną od chrześcijańskiej. Jak było pisane w artykule „Polska cywilizacja człowiecza”, procedura in vitro jest techno sposobem cywilizacji śmierci na rozmnażanie się, na produkcję hybryd. W Polsce pewne formacje polityczne, którą nazywa się partiami demonicznymi, chcą zaimplantować obcą nam cywilizację ! Antycywilizację ! 


Jeszcze nie tak dawno ktoś bardzo naciskał byśmy stali się jako społeczeństwo, takim samym odpadem, jak zachodnie post człowiecze zbiorowości. „Prace nad ustawą w sprawie procedury sztucznego zapłonienia są prowadzone z zaskakującym jak na standardy obecnej władzy zapałem. Trudno znaleźć dziedzinę życia, w której rząd i sejm pracowałby z podobną prędkością. Wszelkie projekty wprowadzające do polskiego prawa elementy rewolucji światopoglądowej mogą liczyć na zaangażowanie i szybką ścieżkę procedowania. Ratyfikacja genderowej konwencji i wprowadzenie do powszechnego obiegu śmiercionośnej pigułki są tego najlepszym dowodem. Obecnie przyszedł czas na – wyczekiwaną przez różne grupy interesu – ustawę w sprawie in vitro. Już wkrótce ma zostać przeprowadzone w Sejmie ostateczne głosowanie nad rządowym projektem. Czasu nie pozostało zbyt wiele!” – wiadomość z dnia 2015-06-18

(UFO surogacja - patrz grafiki: "Surogacja jest wprowadzeniem w proces prokreacji osób trzecich: matki zastępczej, dawców komórek rozrodczych; często łączy się także z wykorzystaniem techniki zapłodnienia in vitro. Praktyka ta rozwija się dynamicznie na świecie i w Europie, stąd pojawiają się związane z nią problemy natury prawnej. W przypadku braku biologicznej więzi dziecka z domniemanymi rodzicami, którzy je „zamawiają”, zachodzi słuszne podejrzenie, że jest to handel żywym towarem")UFO masoneria, czyli UFO-soni (masoni + ufo = UFO-soni) chcą zastąpić rodzinę inkubatorami i probówkami. To jest działanie demoniczne, które w przyszłości postludzkiej ma zastąpić ludzi hybrydami GMO: (…)”Parlament Europejski przyjął znaczną większością głosów raport nt. równości płci. Biorąc pod uwagę „ewolucję definicji rodziny”, po raz pierwszy otwarcie mówi o „rodzinach jednopłciowych” (to jest UFO rodzin, jednopłciowych i rozmnażających się przez genetyczne manipulacje !). Raport wykorzystuje znaną prawu traktatowemu zasadę równości kobiet i mężczyzn do forsowania, obcej europejskiemu prawu pierwotnemu, ideologicznej koncepcji „równości genderowej” (proszę pamiętać, że GENDER to jest [UFO] bezpłciowość, pochodząca od bliżej nie rozpoznanych duchów [ufonautów], którzy nie mają płci, patrz film pt.” „Ufo czasów ostatecznych”).Wzywa też państwa członkowskie w szczególności do promowania aborcji na życzenie, jako jednego z praw reprodukcyjnych i seksualnych Zwraca też uwagę, że raport nawołuje do upowszechniania procedury in vitro „bez dyskryminacji”, co w praktyce oznacza presję, by dzieci sztucznie powoływane do życia mogły być oddawane parom homoseksualnym. Wniosek ten znajduje dodatkowe potwierdzenie w pkt. 31 rezolucji, który wzywa do prawnego uznania „rodzicielstwa osób LGBT”. Raport Noichl wzywa jednocześnie do podporządkowania wszystkich szczebli edukacji w państwach członkowskich ideologicznej „perspektywie gender” i do zwalczania obecnych w kulturze różnic w sposobie funkcjonowania kobiet i mężczyzn. W myśl tego ideologicznego podejścia, naturalne zróżnicowania między kobietami i mężczyznami są określane stygmatyzującym mianem „stereotypów”(…) Tekst z dnia 09/06/2015 – „Stereotypy” o których mowa, czyli ludzka płciowość, czysta genetycznie od czasów Noego, ma być zlikwidowana, w miejsce „stereotypów” wejdzie nowa UFO cywilizacja hybryd. Dlatego powinniśmy się trzymać prawdziwego Ducha Zbawiciela Jezusa, który ma nas uratować przed nadchodzącym piekłem genetycznie modyfikowanych istot humanoidalnych.Duchowy terroryzm lucyferian w PolsceWybory w cieniu tajnych bractw ?
https://www.youtube.com/watch?v=FLS92NJ_-5Q


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz