piątek, 19 lutego 2016

Spotkanie Żydów z Żydami, czy sowieckich Żydów z polskimi Żydami ?Istniejący w judaizmie i większości wyznań chrześcijańskich pogląd o szczególnym związku Żydów z Bogiem, który jest niezmienny i przekazany w Starym (Rdz 28,14-15; Pwt 7,7n) i Nowym Testamencie (Rz 11,28n) określa się terminen "Naród Wybrany". Według tego poglądu wybranie narodu izraelskiego jest rezultatem niezbadanej woli Boga, a nie szczególnych zasług tego narodu. Wszystkie nieszczęścia jakie spotykają Żydów są karą za zawiedzenie boskich oczekiwań (Iz 2,3; 60, 1-3; Mi 4,2; Za 8, 13.23) – Izraelici nie grzeszyli bardziej, ale jako naród wybrany są surowiej karani i bardziej nagradzani. 


Z tym poglądem nie zgadza się większość ateistów oraz osób innego wyznania niż chrześcijaństwo, judaizm czy Islam, choć w samym Islamie ten odsetek jest największy. Aby się przeciwstawić poglądowi o wybraniu Żydów powstała nawet specjalna ideologia "rasy panów", stosowana przez nazistowskie Niemcy (6min 31sek) jako utwierdzenie, że Niemcy jako jedyny naród są przedstawicielem idealnej i czystej białej rasy, a ta ma za zadanie całkowite zniszczenie "rasy żydowskiej". Tzw. "rasa panów" ustalała hierarchię rasową, w której Żydzi znajdowali się na jej dnie, podczas gdy rasa nordycka znajdowała się na jej szczycie. 
Podwaliny niemieckiej teorii wyższości tkwią w pracach francuskiego pisarza Arthura de Gobineau, który twierdził, że mieszanie się ras doprowadzi do upadku cywilizacji. W rasistowskiej ideologii nazistów istniała wiara w to, że ludy Europy Południowo-Wschodniej nie są Europejczykami a ludami wymieszanymi z muzułmańskimi Maurami. Doprowadziło to do wymordowania Polaków i Żydów w obozach diabła oraz odsysu energii życiowej z ich ciał.Polska jako państwo chrześcijańskie powołane do istnienia przez Boga YHWH posiada zapewne specjalne cele, które albo realizujemy jako naród Chrystusowy, albo nie. Jeżeli jesteśmy jako Polacy wyznawcami Chrystusa to posiadamy duchowe moce i nie dajemy sobą kierować, gdy słabniemy w naszej wierze, ster przejmują starsi bracia, którzy zatrzymali się na Wyznaniu Mojżeszowym. 


Niestety czasy sowieckiej niewoli były dla polskiego narodu zniszczonego przez Hitlera okresem doświadczania gigantycznej akcji. Po roku 1989 nastąpiła kolejna faza planu i gdy minęło kolejnych 25 latach narzucanej nam 'psy-ops' tajnych postkomunistycznych służb masonerskich ujrzeliśmy w TVP cenne obrazki. W wyniku psy-ops władzę przejęli starsi bracia, co widać na ujawnionym filmie.

Mówi się, że TVP długie lata trzymało ten film w ukryciu, w obawie przed "elitami III RP". Możliwe że tak jest, ale czy przypadkiem nie był to większy strach przed pokazania menory, a co z tego wynika prawdy o religii panującej polityczno-gospodarczej elity ?!


Szatanski plan tajnych elit - Co się stanie z Polską ?Dostawali w głowę, byli kasowani i przymuszani - Polska w szponach NWO

Tajny plan zniszczenia Polski i świata
https://www.youtube.com/watch?v=Mdc96v0Lugc


PiS to cienki barszcz unijny ?

Dodatkowe ważne linki:
Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część III Wojna światowa – Gog i Magog
http://argonauta.pl/lekarstwo-na-modrernizm/
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/lech-walesa-agent-bolek-w-domu-generala-kiszczaka-znaleziono-jego-kompletna-teczke-pracy-d
https://www.youtube.com/watch?v=_SRtVyPsLfc

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz